Ceny stravného a platby

 Ceny stravného pro školní rok 2023/2024

– strávníci  do 6 let – 53,- / 43,-

         strávníci do  7 let – 56,-/ 46,-

Školné MŠ – celodenní docházka 500,-/polodenní docházka 315,-

–  strávníci 7 – 10 let – 31,-

         strávníci 11 – 14 let – 33 ,-

         cizí strávníci –  85,- 

 

Vážení rodiče, 

školné při celodenní docházce na školní rok 2022/2023  od 1. 9. 2022 bude ve výši 500,- Kč, na polodenní docházce ve výši 315,- Kč.

Vážení rodiče,
z důvodu navýšení limitů na nákup potravin – vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zvýšení cen potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného od 1. 3. 2023 následovně:

 – do 6 let 53,-/den,( 43, půl den)

          do 7 let 56,-/den, (46,- půl den)

  7 – 10 let 31,- 

        11 – 14 let 33,-

Informace pro rodiče dětí MŠ 

Děti z MŠ neobjednávají stravu přes čipový systém, evidenci provádí vedoucí školní jídelny podle docházky dětí. Platba bude stržena přes inkaso, tudíž je nutné povolení k inkasu /popřípadě zkontrolovat limit/.  V případě neprovedeného inkasa budete vyrozuměni o úhradě platby. Stravné i školné má svůj VS, v daném měsíci budou strženy dvě splátky/ za stravné začíná 999900+přihl. číslo a za školné začíná 888800+přih. číslo/, proto je  nutné povolení u Vaší banky. V době prázdnin se školné počítá podle počtů dnů provozu v MŠ. Předškoláci a děti, které dovrší v daný školní rok / 1. 9. – 31. 8. / 7 let školné neplatí. Stravné je hrazeno společně s platbou za vzdělání. Obědy je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo SMS tel. 775 059 097/ nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd / v případě náhlého onemocnění/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů / 11,30 – 12,45 hod./, pouze v první den nepřítomnosti. Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě  se vydávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.

Informace pro rodiče žáků I. třídy základní školy:

Čipy pro děti I. třídy ZŠ se budou vydávat první den školního roku ve školní družině po ukončení zahájení školního roku. Rodiče si s sebou přinesou zálohu na čip 100,- Kč a peníze pro vklad na první dny oběda a svačinky. 

Obědy popř. svačinky je možné odhlási/ tel. 577 105 006 nebo tel. SMS 775 059 097 v den nemoci, nebo na webových stránkách ZŠ/ 

nebo přihlásit/ v den nástupu po nemoci/ nejpozději do 7,00 hod. Neodhlášený oběd / svačinu/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních, čistých nádobách v době vydávání obědů /11,30 – 12,45 hod./ , pouze v první den nepřítomnosti. Nevyzvednutý oběd /svačina/ propadá!! Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě  se vydávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.

Informace pro rodiče žáků IV. třídy

Žáci IV. třídy, kteří v daném školním roce / 1. 9. – 31. 8./ dovrší 11 let, platí stravné jako žáci V. třídy.

 

Informace pro rodiče žáků V. třídy základní školy:

Záloha za čip se bude vydávat v poslední den školního roku v kanceláři vedoucí školní jídelny. Čip musí být nepoškozený a funkční, jinak se záloha nevrací.

Zůstatek kreditu bude vrácen na účet. Žáci dostanou lísteček s informací o vrácení kreditu, který vyplníte a zpět pošlete do školy. Pak  bude zůstatek vrácen na Váš účet.