Nabídka obědů, externí strávníci

 Stravování ve školní jídelně, jídlonosiče

Vážení strávníci,

Oznamujeme, že školní jídelna obnovuje výdej obědů pro cizí strávníky

od 5. 9. 2022 v čase od 11,00 – 11,20 hod.

Z důvodu zvýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného s účinností

od 1. 9. 2022. Ceny jsou platné od tohoto data.

Cizí strávníci: 85,- Kč

 

Vážení strávníci,

z důvodu navýšení limitů na nákup potravin, které byly zaslány 19. 7. 2021 MŠMT /vyhláška č. 107/2005 Sb. , o školním stravování/ a zvýšení sen potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného pro školní rok 2021/2022 následovně: 

Cizí strávníci – 70,- Kč

1 oběd 70,- Kč
(polévka, hlavní jídlo, varianta kompot/salát/ovoce/moučník)

 Obědy je možné odhlásit a přihlásit na tel. 577 105 006, nebo na webových stránkách ZŠ nejpozději do 7,00 hod. Obědy se vydávají od 11,00 – do 11,25 hod. V době prázdnin /jarních, velikonočních, hlavních, podzimních, vánočních/ se obědy vydávají od 11,00 –  do 11,30 hod.

 

Vážení cizí strávníci,

do konce kalendářního roku rušíme výdej pro cizí strávníky. Důvodem jsou technické, organizační a personální záležitosti v souvislosti COVID 19 a opatření MŠMT, KHS. O případných změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení