Nabídka obědů, externí strávníci

 Stravování ve školní jídelně, jídlonosiče

Vážení strávníci,

Oznamujeme, že školní jídelna obnovuje výdej obědů pro cizí strávníky

od 5. 9. 2022 v čase od 11,00 – 11,20 hod.

Z důvodu zvýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného s účinností

od 1. 9. 2022. Ceny jsou platné od tohoto data.

Cizí strávníci: 85,- Kč

Obědy je možné odhlásit a přihlásit na tel. 577 105 006, nebo na webových stránkách ZŠ nejpozději do 7,00 hod. Obědy se vydávají od 11,00 – do 11,25 hod. V době prázdnin /jarních, velikonočních, hlavních, podzimních, vánočních/ se obědy vydávají od 11,00 –  do 11,30 hod. Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě  se vydávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.