Dietní stravování

Dietní stravování

Na základě vyhlášky 107/2015 o školním stravování platné po 1. 2. 2015 §2 ods. 4, 5 poskytuje naše školní jídelna dietní stravování.

Druhy diet – bezlepková a při alergii na mléčnou bílkovinu.

Dietní stravování lze poskytovat pouze na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Diagnostikovaná dieta bude ve zprávě pro školní jídelnu.

Pracovnice školní jídelny byly proškoleny o dietním stravování. Toto je dokladováno zápisem a prezenční listinou s podpisy.

Dietní stravování je zajištěno pro děti s dietou bezlepkovou a dietou při alergii na mléčnou bílkovinu pod garancí registrovaného nutričního terapeuta paní Dagmar Černé.