Škola plná zdraví – projekt

Jedním z primárních cílů naší školy je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, proto jsme se zapojili do těchto projektů:

Ovoce do škol

Projekt ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně
základních škol. Výrobky jsou přímo dodány do škol, kde si je žáci mohou
vyzvednout zdarma, pravidelně 2x za měsíc.

Školní mléko

Cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí. Každé
dítě má možnost obdržet jeden dotovaný produkt v každém pracovním dni.

Škola plná zdraví

Cílem projektu je hravou formou začlenění většího podílu zeleniny do školního
stravování a zvýšení obliby zeleniny u dětí.