Objednávání obědů a svačin ZŠ

Pro on-line objednání obědů a svačin klikněte, prosím, zde.

Vážení rodiče,

již můžete použít číslo na pevnou linku 577 105 006, mobilní číslo na omlouvání dětí  775 059 097 nebo email: skolnijidelna@zstecovice.cz do 7,30 hodin. Při výpadku on-line objednávání můžete objednat obědy a svačiny na email školní jídelny.

Informace pro rodiče žáků I. třídy základní školy:

Čipy pro děti I. třídy ZŠ se budou vydávat první den školního roku ve školní družině po ukončení zahájení školního roku. Rodiče si s sebou přinesou zálohu na čip 100,- Kč. Po obdržení VS je nutné zaslat peníze na účet školy se správným VS. V tento den je možné i vklad v hotovosti na objednání svačinek a obědů / z důvodu převodu mezi účty 2-3 dny).

Číslo účtu: 27- 3961180227/0100 + přidělený VS žáka

Čipový systém: informace platby pro

Každý strávník / žák/ obdrží proti  vratné záloze 100,- Kč čip, pomocí něhož si bude objednávat obědy – popř. svačiny. Aby si Vaše dítě mohlo pomocí čipu objednat a odhlásit oběd /svačinu/ je nutné, aby mělo na svém čipu dostatečně vysoký kredit. To znamená, že nejlépe začátkem měsíce nebo na konci měsíce předcházejícího bude nutno zasílat na účet školy (s variabilním symbolem, který je dítěti přidělen/ částku, která bude tvořit kredit pro objednání. Zůstatek kreditu / o jeho výši jsou žáci při objednání informováni na displeji/ bude přecházet do dalšího měsíce či školního roku. Pokud žák /žákyně ztratí nebo poškodí čip, nahlásí vedoucí ŠJ a bude mu přidělen nový čip proti záloze 100,- Kč/ původní záloha propadá!/. Žákům, kteří končí daný školní rok /V. tř./ si mohou vyzvednout zálohu za čip /100,- Kč/ a vrátit /pokud není poškozený, jinak se záloha nevrací!/ čip poslední den školního roku.

Jak objednávat:

  • Webové stránky ZŠ sekce „ OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ A SVAČIN“
  • Dotyková obrazovka u školní jídelny
  • V případě nemoci žáka odhlásit oběd do 7,00 hod. na čísle 577 105 006 u vedoucí ŠJ, nebo pomocí webového rozhraní, potom už systém uzavírá objednávky.
  • Jestliže dítě po nemoci má nastoupit do školy, má rodič možnost objednat stravu na následující den telefonicky do 14,00 hod., popřípadě pomocí webového rozhraní.

 

Upozornění v případě nemoci:

Je-li žák nemocen, mohou rodiče první den nemoci odebrat oběd do jídlonosičů, v další dny již žák nemá nárok na stravu a státem dotovaný oběd. Je nutné na další dny obědy odhlásit popř. i svačinku!! /Jinak jídlo propadá!/  Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě  se vydávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.

 

Platby stravného a školného MŠ

Děti z MŠ neobjednávají stravu přes čipový systém, evidenci provádí vedoucí školní jídelny podle docházky dětí MŠ. Platba bude stržena přes inkaso, tudíž je nutné povolení k inkasu /popřípadě zkontrolovat limit/.  V případě neprovedeného inkasa budete vyrozuměni o úhradě platby. Stravné i školné má svůj VS, v daném měsíci budou strženy dvě splátky/ za stravné začíná 999900+přihl. číslo a za školné začíná 888800+přih. číslo/, proto je  nutné povolení u Vaší banky. Číslo účtu KB: 27-3961180227/0100. O prázdninách se školné vypočítává /krátí/ podle dnů provozu v daném  měsíci.