Kalendář – Co čeká Berušky?

19.2.           První lekce plavání

20.2.           Sférické kino

25.2.           Karneval v MŠ

26.2.           Konzultační hodiny pro rodiče dětí

11., 12.3.  Sběr papíru

16.3.           Divadlo v MŠ

8.4.              Velikonoční hledání pokladu

22.4.           Divadlo v MŠ – 8:15 hod.!

19.5.           Divadlo v MŠ

22.5.           Zahradní slavnost

8.-12.6.      Týden výletů

19.6.           Oslavy školy za hasičskou zbrojnicí