Týdenní plán hlavních činností: 3. – 12. 1. 2024

smajlík přemýšlí

Téma: “Hádej, co to je?“

  • hádanky zvukové – hlasy zvířat, zvuky kolem nás,…
  • hádanky kreslené – poznej, co kreslím
  • hádanky slovní – o zvířatech, rostlinách, lidech
  • křížovky s hádankou
  • hádej, kdo jsem – pantomima
  • na vycházce – pozorování okolní přírody, hledáme a poznáváme stopy zvířat