Organizace školní družiny

ŠVP ŠD – Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním

Dodatek ŠVP ZV

Provozní doba školní družiny

Ranní družina:

 • 6.30 – 7.25 hod – Mgr.  Marta Miklová, Iveta Richtarová

Odpolední družina:

 • 11.30 – 16.00 hod – 1. odd. –  Michaela Vaďurová – vychovatelka
  –  Denisa Hanušová – asis. pedagoga
 • 12.45 – 14.30 hod – 2. odd. –  Marcela Zapletalíková – vychovatelka
  –  Kateřina Kydalová – asis. pedagoga

Poplatky za školní družinu

 • pravidelná denní docházka 4 – 5 dní v týdnu – 100 Kč /měsíc
 • pravidelná denní docházka 4 – 5 dní v týdnu – pouze ranní družina – 50 Kč /měsíc
 • poplatek 500,- ( 250,- ) se hradí na 1. pololetí do 15. října, na 2. pololetí do 15. února na účet školy.
 • číslo účtu školy:   27-3961180227/0100
 • variabilní symbol:  2222
 • do zprávy pro příjemce uveďte:   ŠD-jméno dítěte

Režim ve školní družině

 • 11,30 – 12,00 hod oběd – stolování ve školní jídelně
 • 12,00 – 13,00 hod odpočinkové činnosti
 • 13,00 –  15,00 hod zájmové a rekreační činnosti, vycházky, pobyt na hřišti
 • 15,00 – 16,00 hod odpočinkové činnosti – oddělení se spojují

Časový harmonogram je samozřejmě pouze orientační, může být upraven podle momentální situace.