Týdenní plán hlavních činností: 15. – 19. 1. 2024

písnička_410x330-139x139

Téma: „Co Čech, to muzikant“

  • výtvarné a pracovní činnosti – hudební nástroje (kresba, tvoření z různých materiálů, výtvarné vyjádření obsahu písně,…)
  • hudební hádanky
  • písničky na přání – poslech
  • hudební křížovky a kvízy
  • Superstar – soutěž malých zpěváků, hudebníků  a tanečníků