Kalendář – Co čeká Srdíčka?

1. 12. – Tečovský vánoční jarmark

10. 1. – 2. lekce dopravní výchovy v MŠ

29. 1. – muzikohraní v MŠ

31. 1. – bubnování v ZŠ

29. 5. – návštěva dopravního hřiště v Otrokovicích

3. 6. – sokolníci