Týden od 21. 6. – 25. 6. 2021 – „Týden zážitků a výletů“

Než se děti rozutečou na prázdniny, připravili jsme pro ně týden plný výletů, zážitků a zajímavých činností. V pondělí proběhla na zahradě MŠ akce Rytmus pro život – bubnování na jambe a hra na různé netradiční hudební nástroje. V úterý jsme se vypravili na celodenní výlet do Lanáčku v Otrokovicích. Děti na lanové dráze překonávaly spoustu překážek, jako…

Číst dál →

Týden od 14. 6. – 18. 6. 2021 – „Domov, místo kde žiji“

  Tento týden jsme měli téma „Domov, místo kde žiji“. Děti se naučily, ve kterém státě bydlíme, jaké je hlavní město a jak se jmenuje prezident republiky. Namalovaly si vlajku České republiky a poslechly si státní hymnu. Pracovali jsme s mapou ČR a děti se dozvěděly, jakou barvou jsou na mapě označeny hory, nížiny a řeky….

Číst dál →

Týden od 7. 6. – 11. 6. 2021 – „Vesmír“

Dalším tématem v našem ŠVP je vesmír. A právě tomu jsme se věnovali tento týden. Za pomoci pokojové lampičky jsme si na globusu demonstrovali střídání dne a noci, vysvětlili si pohyb Země a s ním související střídání ročních období. Na obrázcích jsme si ukázali, jak vypadají planety sluneční soustavy a také objekty, které se kromě planet ve…

Číst dál →

Týden od 31. 5. – 4. 6. 2021 – „Děti celého světa“

V tomto týdnu jsme se dozvěděli spoustu informací o planetě Zemi, světadílech, lidech a národnostech, kteří na nich žijí, čím se od sebe liší a co mají naopak společné. Seznámili jsme se s mapou světa, vysvětlili si rozdíl mezi mapou, atlasem a globusem, zkusili si pracovat s kompasem a s jeho pomocí jsme při pobytu venku určovali světové…

Číst dál →

Týden od 24. – 28. 5. 2021 – „Máme rádi zvířata“

V posledním květnovém týdnu jsme začali plnit výchovně vzdělávací cíle ze základního integrovaného bloku ŠVP „Jak plyne čas“. Tématem byla zvířata celého světa. Hned v pondělí jsme si přečetli  pohádku „On-line ZOO“. V rámci MPP se děti prostřednictvím vyprávění doplněného obrázky na interaktivní tabuli seznámily s výhodami ale i nebezpečím počítačů, mobilních telefonů a internetu. Při další z činností jsme…

Číst dál →

Týden od 17. – 21. 5. 2021 – „Dopravní prostředky“

V tomto týdnu jsme se věnovali bezpečnému chování na silnicích a veřejných komunikacích. Děti poznávaly dopravní značky, pojmenovávaly je a měly za úkol vysvětlit, jaký význam každá z nich v dopravě má. Také se seznámily s jednotkami IZS, s náplní práce jednotlivých složek a zapamatovaly si jejich telefonní čísla pro případ potřeby. Dále jsme si…

Číst dál →

Týden od 10. – 14. 5. 2021 – „Zase spolu“

Konečně jsme se po několika týdnech opět setkali v jedné třídě. Přestože byla MŠ pro předškoláky otevřena od 12. 4., byly děti po celou dobu rozděleny do dvou skupin, takže z toho, že konečně můžeme být všichni spolu , jsme měli opravdu velkou radost. Celý týden jsme věnovali činnostem zaměřeným na komunikaci a spolupráci, například…

Číst dál →