Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 3. – 7. 5. 2021

V neděli 9. 5. oslavujeme Den matek, proto celý tento týden budeme plnit úkoly ze ŠVP zaměřené na téma „rodina“. Protože i nadále mohou MŠ navštěvovat pouze děti předškolního věku, uveřejňujeme v rámci distančního vzdělávání další úkoly a náměty pro ty, kteří do MŠ nedochází.   1.Rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování – „Malované čtení“ Přečtěte si společně s…

Číst dál →

Týden od 26. – 30. 4. 2021 – „Čarodějnický týden“

Od 12. 4. je podle nařízení vlády MŠ otevřena pouze pro děti předškolního věku. Ty mohou být vzdělávány ve skupinách s maximálním počtem 15 dětí. Proto i naše třída byla rozdělena do dvou stálých skupin, ve kterých odděleně plníme cíle stanovené ŠVP. 1.  skupina: Poslední dubnový týden byl v mateřské škole doslova magický. Jak všichni ví, koncem…

Číst dál →

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 26. – 30. 4. 2021

I nadále mohou MŠ navštěvovat pouze děti předškolního věku. Pro ty z nich, které do MŠ přesto nedochází, i pro ostatní děti, které si rády doma vyzkouší a procvičí něco nového, uveřejňujeme v rámci distančního vzdělávání další úkoly a náměty. A protože pátek je den, kdy se „pálí čarodějnice“, i úkoly na tento týden budou tématicky zaměřeny…

Číst dál →

Týden od 19. – 23. 4. 2021 – „Den Země“

Od 12. 4. je podle nařízení vlády MŠ otevřena pouze pro děti předškolního věku. Ty mohou být vzdělávány ve skupinách s maximálním počtem 15 dětí. Proto i naše třída byla rozdělena do dvou stálých skupin, ve kterých odděleně plníme cíle stanovené ŠVP. 1. skupina: Začátkem týdne se děti seznámily s oslavou Dne Země. Malovaly sakuru  technikou …

Číst dál →

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 19. – 23. 4. 2021

Přestože děti předškolního věku již mohou navštěvovat MŠ, budeme i nadále v rámci distančního vzdělávání uveřejňovat úkoly a náměty pro děti, které do MŠ nedochází i pro ostatní, které si rády procvičí a vyzkouší něco „navíc“. V tomto týdnu si připomínáme Den Země, proto jsou všechny úkoly zaměřené na poznávání a ochranu přírody a třídění odpadů.   Rozvoj slovní…

Číst dál →

Týden od 12. – 16. 4. 2021 – „Jaro v trávě“

Od 12. 4. je pro děti předškolního věku MŠ opět otevřena. Tak jsme se mohli po dlouhé době společně setkat alespoň s nejstaršími dětmi. Podle nařízení vlády může být počet dětí maximálně 15 v jedné skupině. Proto i naše třída byla rozdělena do dvou stálých skupin, ve kterých odděleně plníme cíle stanovené ŠVP. 1. skupina dětí pobývající…

Číst dál →

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 12. – 16. 4. 2021

Přestože děti předškolního věku mohou od 12. 4. 2021 navštěvovat MŠ, budeme i nadále v rámci distančního vzdělávání uveřejňovat úkoly a náměty pro děti, které do MŠ docházet nebudou i pro ostatní, které si rády procvičí a vyzkouší něco „navíc“. 1.Grafomotorika Jak pracovat s pracovními listy? Dítě obtahuje zvětšený tvar pastelkami Dítě obtahuje tvar na lince…

Číst dál →

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 6. – 9. 4. 2021

Posíláme vám další pracovní listy a úkoly v rámci povinného předškolního vzdělávání, které si  stáhnete zde a vytisknete. V případě, že nemáte možnost si PL vytisknout, můžete si je vyzvednout v úterý dopoledne v MŠ. Pracovní listy v průběhu týdne vypracujte, založte a při návratu dítěte do MŠ odevzdejte paní učitelce. Děkujeme všem rodičům, kteří nám posílají fotografie dětí při…

Číst dál →

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 29. 3. – 2. 4. 2021

Nadále pokračujeme v rámci povinného předškolního vzdělávání v distanční výuce pro předškoláky. Pro děti jsou připraveny pracovní listy dle TVP,  které si  stáhnete zde a vytisknete. V případě, že nemáte možnost si PL vytisknout, můžete si je vyzvednout v pondělí 29. 3. od 8.00 do 10.00 hod. v MŠ. Děkujeme za  zasílání fotografií, hodnocení i podnětů k distanční výuce. Posílejte je…

Číst dál →