Týden od 10. 2. – 14. 2. 2020 „Brzy bude Masopust“

masopust

Uplynulý týden jsme věnovali masopustní tradici. Zhlédli jsme pohádku „Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu“, kde jsme se dozvěděli vše o této lidové tradici. Společně jsme rozlišovali známé chutě (sladké/slané, kyselé/hořké), naučili se básničku „Masopust“ a zazpívali písničku „Já jsem muzikant“, při které jsme se doprovázeli na ozvučná vajíčka. Při našich rozhovorech…

Číst dál →

Týden od 3. 2. – 7. 2. 2020 – „Příroda v zimě“

V průběhu toho týdne jsme si s dětmi procvičovali názvy dnů v týdnu, měsíců a ročních období. Při práci s obrázky  na interaktivní tabuli jsme si zopakovali hlavní charakteristické znaky zimního období, vyprávěli si o tom, co se děje v přírodě. Vystřihli a vodovými barvami jsme vybarvili obrázky kosů a vrabců, kterými jsme si pak vyzdobili…

Číst dál →

Týden od 27. – 31. 1. – „Chumelí se, chumelí…“

Ani v tomto týdnu nás příroda sněhovou nadílkou nepotěšila, a tak jsme si o zimě alespoň povídali. Pomocí obrázků a didaktických pomůcek jsme si přiblížili charakteristické znaky zimy, zahráli si pohybovou hru „Na mrazíka“, naučili se básničku „Sněhulák“, kterou jsme doprovodili pohybem zaměřeným na uvolnění horních končetin. Mačkáním papíru  jsme si vyrobili sněhové koule  . S…

Číst dál →

Týden od 20. 1.- 24. 1. 2020 – „Postavil jsem sněhuláka“

Letošní zima nás zatím sněhem moc neobdařila. Proto jsme si  tento týden vyráběli vločky alespoň papírové (děti si procvičily přesnost a pečlivost při skládání papíru), některé děti si namalovaly sněhuláky vodovými barvami, jiné si je poskládaly z proužků papíru. Naučili jsme se písničku „Postavil jsem sněhuláka“, básničku „Sněhulák“, skládali jsme obrázky podle časové posloupnosti, věnovali…

Číst dál →

Týden od 16. – 20. 12. „Vánoce, Vánoce přicházejí „

vanoce

I poslední týden před Vánocemi jsme si s dětmi užívali pravou vánoční atmosféru. Nejen, že jsme si připomněli některé vánoční zvyky a tradice, ale také jsme je všichni společně zrealizovali. Pouštěli jsme lodičky, rozkrájeli si jablíčko, vyzkoušeli lití vosku nebo házení papučí. S doprovodem klavíru a ozvučných vajíček jsme zpívali známé a u dětí oblíbené koledy, vyrobili…

Číst dál →

Týden od 9. – 13. 12. – „Těšíme se na Vánoce“

Vánoční svátky se nezadržitelně blíží a děti už se nemůžou dočkat Štědrého dne. Aby nám čas rychleji utíkal,  věnovali jsme celý týden činnostem, které s Vánocemi souvisejí: vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a tradicích, jejich původu a významu, zpívali jsme  koledy, společně si vyrobili papírového vánočního kapra, kterému každé z dětí na šupinu nakreslilo…

Číst dál →

Týden od 2. – 6. 12. „Mikulášská nadílka“

mikuláš

První prosincový týden jsme se připravovali na svátek svatého Mikuláše. S dětmi jsme si přiblížili tuto starou tradici a povídali si o jeho příchodu i pomocnících. Připomněli jsme si začátek adventu a zapálili si první svíčku na adventním svícnu. Při dechových cvičeních jsme využili Panovu flétnu vyrobenou z brček a artikulační cvičení zacílili na pohyblivost jazyka. Čertovské…

Číst dál →

Týden od 25. 11. – 29. 11. – „Čertoviny“

Blíží se svátek Svatého Mikuláše a proto jsme se v tomto týdnu snažili dětem tuto starou tradici přiblížit. Vyprávěli jsme si o jejím vzniku a významu, naučili se pro Mikuláše písničku „Mik, Miku“ , pro čerty pak básničku „Hudry, hudry“, kterou jsme doplnili pohybem. Děti si společně vyrobily „peklo“ ( čerty namalovaly temperovými barvami, vystřihly…

Číst dál →