Školička nanečisto

třída
Dvě setkání školičky nanečisto jsou určena našim předškolákům. V průběhu těchto dvou bloků si vyzkouší, jak to funguje v opravdové školní třídě. Je pro ně připraveno množství úkolů zaměřených na rozvoj smyslového vnímání, početních představ, schopnost koncentrace, grafomotoriky, vyjadřovacích schopností…
Chceme takto usnadnit přechod z mateřské do základní školy.