Týdenní plán hlavních činností: 10.- 14. 6. 2024

54e0dd1bd98d219e91c90e2dd6566912

Téma : „Cesta do pravěku“

  • výtvarné činnosti inspirované pravěkem, např. kresba pravěkého ještěra, ptakoještěr – skládačka, apod.
  • křížovky, omalovánky, kvíz na dané téma
  • na vycházce do přírody (podle počasí) – stavby z přírodnin
  • pohybové činnosti – motivace pravěk – hon na mamuta, hod oštěpem, apod.