Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,
dle opatření ministerstva školství proběhne tento rok pouze formální zápis dětí k základnímu vzdělávání. V praxi to tedy znamená, že vyplněnou žádost a zápisní list (najdete v dokumentech školy) doručí rodič v daném termínu (u nás platí 16. duben od 14,00 – 16,00 hodin) do školy. Zároveň obdrží registrační číslo. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.
Rodiče, kteří žádají o odklad, doručí žádost o odklad, doporučení KPPP a pediatra. Ředitelka školy vystaví rozhodnutí o odkladu. Tyto děti přijdou k zápisu až příští rok.

>ZÁPISNÍ LIST<

>ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ŽÁDOST O ODKLAD<

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

  • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
  • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
  • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu, již potřebné formuláře obdrželi. Do 16. 4. je vhodí do schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ. Po zveřejnění rozhodnutí pošleme rodičů přijatých dětí pozvánku na první seznamovací schůzku.