Zápis do ZŠ 2021/22

Vážení rodiče,

termín zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na naši školu je stanoven na čtvrtek 15. dubna 2021.

Další informace budeme postupně zveřejňovat zde. Například také to, jakou formou se zápis uskuteční

Rodiče, kteří žádají o odklad, doručí žádost o odklad, doporučení KPPP a pediatra. Ředitelka školy vystaví rozhodnutí o odkladu. Tyto děti přijdou k zápisu až příští rok.

>ZÁPISNÍ LIST<

>ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ŽÁDOST O ODKLAD<

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

  • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
  • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
  • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu, již potřebné formuláře obdrží. Do 15. 4. je vhodí do schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ. Po zveřejnění rozhodnutí pošleme rodičů přijatých dětí pozvánku na první seznamovací schůzku.