Organizace školního roku

Začátek vyučování

úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování za první pololetí

čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

středa 30. června 2021

Prázdniny

Podzimní prázdniny

připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou ve dnech 8. 3. – 14. 3. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.