Organizace školního roku

Začátek vyučování

čtvrtek 1. září 2022

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023

 Prázdniny

Podzimní prázdniny

připadnou na na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou ve dnech 13. 2. – 19. 2. 2023

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny

trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.