Organizace školního roku

Začátek vyučování

pondělí 2. září 2019

Ukončení vyučování za první pololetí

čtvrtek 30. ledna 2020

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

úterý 30. června 2020

Prázdniny

Podzimní prázdniny

připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou ve dnech 2. 3. – 8. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.