Matematika

  • počítáme s násobilkou a mincemi
  • zkoumáme tvary a části
  • rýsování ve čtvercové síti
  • řešíme hady a výstaviště

Geometrie

  • křivá, lomená , přímá čára
  • bod, úsečka