3. třída – Matematika

2. týden – 11.9. – 15. 9. 2023

Opakování

  • násobilka 2, 3
  • počítáme s mincemi
  • autobus
  • slovní úlohy