Základní škola a Mateřská škola Tečovice

Předškoláci na návštěvě v 1. třídě ZŠZávěrečná lekce projektu Zdravý úsměv v MŠVystoupení na oslavách 70. výročí SokolaVýukový program - Šupiny, peří, srst - 2. ročníkExperimentujeme - Věda nás baví - 2. ročník

Červnové ohlédnutí z MŠ

Prohlédněte si červnové ohlédnutí z MŠ kliknutím zde.

13. 07. 2016

CENY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA ROK 2016/2017

celý den ½ dne
Strávníci do 6 let 39,-Kč 32,-Kč
Strávníci 7 let 42,-Kč 35,-Kč

školné MŠ 450,- Kč

Strávníci 7-10 let 24,-Kč
Strávníci 11- 14 let 26,- Kč
Cizí strávníci 57,- Kč

Zbylé stravenky za 24,-Kč, můžou děti využít ve školním roce 2016/2017, ceny se nemění.

Žáci V. tř. si zbylé stravenky za 26,- Kč mohou vyměnit v kanceláři vedoucí ŠJ do konce června 2016, pak výměna nebude možná.

 

Stravenky na školní rok 2016/2017 se budou prodávat

31. 8. 2016

  • od 11,00hod. – 14,00 hod. kancelář vedoucí ŠJ

1. 9. 2016

  • od 7,00hod. – 7,45hod. školní družina
  • od 9,30hod. – 10,30hod. školní družina
  • od 11,00 hod. – 13,00 hod. kancelář vedoucí školní jídelny

Stravné a školné za měsíc červenec a srpen se bude vybírat 5. 9. 2016 od 7,00hod. – 15,00 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Konečná Ivana
08. 07. 2016

Stříbrný věnec 2016

Dne 16. června 2016 pořádala Plavecká škola Zlín 46. ročník plaveckých závodů žáků a žaček 3. tříd. Soutěžilo se ve třech plaveckých stylech – 25 m znak (Kateřina Kučerová, Petr Soják), 25 m prsa (Michaela Matyášová, Jan Čížek), 25 m kraul (Amélie Mikošková, Eduard Petrů) a také štafety 3×25 m ve složení žačky Kateřina Kučerová, Michaela Matyášová, Amélie Mikošková a žáci Petr Soják, Jan Čížek, Eduard Petrů.

Všichni se snažili, vydali ze sebe maximum, výborně reprezentovali naši školu a z rozplaveb se nejlepšími šesti časy do finálových kol mimozlínských škol nominovali v disciplíně 25 m prsa Jan Čížek (2. místo), v disciplíně znak Petr Soják (5. místo), v disciplíně znak Eduard Petrů (1. místo). Ve štafetě chlapců obsadili naši plavci 1. místo. Moc gratulujeme. 

Na stupních vítězů jim medaile a diplomy předal plavec Daniel Málek.

Pro všechny zúčastněné to byl velmi hezký sportovní zážitek.

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Soukupová
17. 06. 2016

Květnové ohlédnutí

Ohlédnutí za měsícem květnem v MŠ si můžete prohlédnout na odkazu zde.

11. 06. 2016

Čtení nás baví

Čtenářská dílna byla jednou z akcí Literární zóny, která byla připravena v Krajské knihovně Františka Bartoše ve spolupráci se Zlatou stuhou a Filmovým festivalem. Dílny čtení se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy.

Zkušená lektorka Nina Rutová, která spolupracuje s občanským sdružením Kritické myšlení v pozici lektorky a editorky, na ukázkách z vybraných knih dětem ukázala, že čtení je veliké dobrodružství a veliká zábava. Žáci si vyzkoušeli metodu dvojitého zápisníku, své zápisky sdíleli ve dvojicích i ve skupinách. Samozřejmě jsme také četli, jak jinak, když jsme byli v knihovně.

Součástí čtenářské dílny byla prodejní výstava dětských knížek oceněných Zlatou stuhou. Zlatá stuha není jen obyčejná mašle, je to cena udělovaná každoročně nejlepším dětským knihám.

Naši žáci byli pochváleni za aktivní práci, čtenářství a vzorné chování. Setkání s Ninou Rutovou bylo milé a příjemné. Čtenářská dílna se všem moc líbila a zcela určitě u žáků prohloubila vztah ke knize, literatuře a umění vůbec.

Knihovnicím dětského oddělení děkujeme za pozvání.

 

Za čtenáře Mgr. Marta Miklová, Mgr. Alena Martincová
08. 06. 2016

Příměstské tábory

tábory 2016

01. 06. 2016

Vlastivědný výlet

Dne 19. května se žáci 4. ročníku naší školy vypravili na vlastivědný výlet do pravěku a také do Muzea Jana Amose Komenského v Přerově. V roli průzkumníků a badatelů se děti vydaly zjistit co nejvíce informací nejen z mladší doby kamenné, ale i o významném českém pedagogovi a mysliteli. Navázaly tak na své dosavadní znalosti z hodin vlastivědy, které si tímto výletem chtěly prohloubit.

Natěšeni s dobrou náladou jsme se vydali vlakem do Přerova. V Předmostí jsme zavítali na Základní školu J. A. Komenského, kde jsme si vyslechli vyprávění o pravěku a seznámili se s různými archeology, kteří zde bádali a malíři, kteří se pravěkem nechali inspirovat ve svých dílech. Dále jsme se přemístili do pravěké místnosti, kde byla chýše pravěké rodiny a pravěké nálezy. Také jsme se byli podívat venku na pár zdejších míst spojených s pračlověkem.

V muzeu jsme s nadšením usedli do školních lavic a seznámili se tak s vývojem českých škol od dob Rakouska-Uherska až do 50. let 20. století. Třídy jsou vybaveny nábytkem, zařízením a pomůckami tehdejší doby. Mohli jsme si prohlédnout staré učebnice, několik variant školních řádů, podoby psaného písma a spoustu dalších zajímavostí.

Po splnění hlavního cíle našeho výletu jsme nemohli vynechat návštěvu místní čokoládovny a nakoupit dárečky pro naše blízké. Příjemně unaveni se spoustou nových informací jsme se vydali na zpáteční cestu. Celý výlet se vydařil a všem se nám líbil.

 

Za skupinu badatelů Mgr. Marta Miklová
25. 05. 2016

 V pátek 13. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili  2. ročníku přírodovědné soutěže v Sazovicích.
Soutěžilo se ve tříčlenných družstvech (Anna Vykoukalová 2. třída, Michael Navrátil 3. třída, Filip Zívalík 4. třída). Společně plnili zadané úkoly z přírodovědy.
Tito žáci se umístili na 1. místě. Velká gratulace !
Mgr. Kateřina Soukupová
16. 05. 2016

Den Země a rej čarodějnic v družině

Ke Dni Země patřil vědomostní kvíz, který byl zaměřen na téma ochrana přírody (dělení a třídění odpadu, ochrana životního prostředí, ekologie …) a v tělocvičně děti při soutěžích využily odpadový materiál – vršky, kelímky, …

Na závěr týdne byla naplánována vycházka do lesa ke Chlumu, která byla spojená s přírodovědnou soutěží. Ve volné chvíli si děti postavily z přírodních materiálů několik domečků.

Během reje čarodějnic děti výtvarně ztvárnily postavy těchto bytostí, zasoutěžily si v tělocvičně při míčových hrách, podívaly se i na příběhy večerníčku Malá čarodějnice.

Nezapomněly si ani připomenout některá magická zaklínadla.

Děti zhlédly i poslední divadelní představení své předplatitelské skupiny v Městském divadle ve Zlíně, konkrétně pohádku Zahrada.

(fotografie z některých aktivit najdete ve fotogalerii)

Mgr. Jiří Velčovský
11. 05. 2016

Ohlédnutí za měsícem dubnem v MŠ

Ohlédnutí za měsícem dubnem v MŠ si můžete pročíst zde.

10. 05. 2016

Older Entries