Týdenní plán hlavních činností 30. 10. – 3. 11.

stažený soubor

Téma: „Dušičkový čas“

  • připomenutí uctívání památky zesnulých – Dušičky, Halloween
  • strašidelné luštění, omalovánky
  • výtvarné a pracovní činnosti na motivy strašidel, duchů, netopýři, papírové dýně, apod.
  • Dýňová stezka – vědomostní soutěž s přírodovědnými úkoly – podzim, podzimní příroda ( za příznivého počasí bude spojena vycházka se soutěží)