Sv. Martin

Svátek svatého Martina se slaví 11. listopadu, kdy podle pranostiky má Martin přijet na bílém koni a přivézt první sníh. Od toho také vznikla další přísloví a pořekadla, například „Na svatého Martina bývá dobrá peřina“ nebo „Sníh se sype velkou mocí, svatý Martin jede v noci“. U nás se žádná sněhová pokrývka nenadělila. Ale Martina jsme si udělali po svém v projektovém vyučování. Pro ostatní třídy jsme připravili zábavné vědomostní úkoly po chodbách školy, které se schovávaly pod husou. Žáci 4. třídy pak pomáhali ostatním ve výtvarné dílničce, ve které si mohli žáci vyrobit miniaturní svatomartinskou husu. Svoje žáčky musím moc pochválit za příkladnou pomoc ostatním i za pěkně přečtené legendy v dalších třídách. Celé vyučování jsme zakončili sladkou tečkou v podobě svatomartinských rohlíčků, které nám upekla Martinova maminka a perníčků od maminky Natálky. Oběma maminkám moc děkujeme.

Ráno nás čekalo ještě jedno překvapení. Čokoládová odměna od paní starostky Zívalíkové za vydlabané dýně, které nám ozdobily školu při lampionovém průvodu. Děkujeme.