9.11.

Český jazyk – předměty, které začínají na hlásku U

                        – hláska U nás probudí

                        – opakování písmen, slabik – Loto

                        – Ža str. 41 

                       – domácí úkol – ŽA str. 41 cv. kytka – čtěte slabiky, cv. tužka – pište U, u

 

Psaní – domácí úkol –  písanka str. 7 – nejprve na papír ze škole

 

Matematika – opakování – porovnávání

                         – psaní znamének

                         – pracovní sešit str. 36 cv. 3,5  str. 37 cv. 6

                        – domácí úkol – psaní číslice 3 – Moje první psaní 

 

Výtvarná výchova – U jako umyvadlo

 

Prvouka – opakování – Podzim

                  – Moje rodina – domácí úkol – pracovní sešit str. 20 – namaluj svoji rodinu

                                                                            – děti budou znát jméno maminky, tatínka, babičky,

                                                                                dědečka