procvičování učiva – 4. třída

Milí rodiče,

Moc nás ve třídě trápí naše výsledky v anglickém jazyce a po společném přemýšlení a domluvě jsme dospěli k závěru, že budeme více času věnovat domácí příprave, jak ústné tak písemné a tímto bychom Vás chtěli požádat o Vaší pomoc a spolupráci, ať se nám líp připravuje.