Český jazyk

Opakování

  • hláska, slabika, slovo, věta
  • abeceda
  • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
  • psaní u, ú, ů
  • slova se skupinami dě, tě, ně,  bě, pě, vě, mě

 

  •  Sloh – pozdrav, představení.
  •  Čtení -intonace, čtení s porozuměním