4. třída – Přírodověda

 • 46.týden – Ekosystém les – mechy (zásobárná vody), byliny (jedovaté a nejedovaté), keře a jejich zástupci
 • 45.týden  – Ekosystém les – význam lesa
 • Houby – opakování učiva Houby – stavba těla, pravidla houbaře….
 • Lišejniky (jak vypadá, kde roste)
 • Písemná práce – souhrn učiva Živočichové

PS do str. 13

 • Ptáci – základní informaci
 • Savce – základní informace
 • Dělení živočichů podle potravy – býložravce, masožravce a všežravce
 • Potravní závislot – potravní řetězec – tvoření myšlenkové mapy
 • Kartičky s živočichy a rostlinami – tvoření potravního řetězce ve skupinách
 • Příští pátek opakování celku Živočichové

PS do str. 12

 

 • Obratlovci- stavba těla
 •                                          – dělení Ryby
 •                                                           Obojživelníci (vývoj žáby a způsob dýchaní)
 •                                                           Plazi (dýchaní plícemi, kladení vajec na souši )
 •    – ke každému z těchto druhů jsme si pustili krátkou ukázku, která obsahoval nejdůležitější informace

PS – v rámci opakování o rostlinách str. 8/3 a 9/5 a 6

 • Dělení živočichu podle stavby těla – bezobratlí a obratlí
 • Bezobratlí – stavba těla včely a některé zajímavosti o ní
 • Vývoj běláska zelného
 • V pátek Den stromů – proč se Den stromů oslavuje, proč je lípa národním stromem, letokruhy stromů, keltský kalendář stromů – žáci se dozvěděli jakým znamením jsou
 • Úvodní hodina Živočichové – společné znaky

Dnes jsme psali další kontrolní práci – některým se to povedlo, některým méně, chtěla bych dosáhnout, aby se žáci naučili se na písemné práce připravovat.

 • Rostliny – třídění rostlin
 • Stavba těla semenný rostlin
 • Kořen
 • Stonek – dělení stonku
 • List – stavba
 • Květ

Tento týden, jsme psali kontrolní práci z přírodovědy, příští pátek budeme psát další z rostlin

PS – do strany 9 kromě stavby listu.

Na pondělí si mají žáci donést, jakýkoliv plod – ovoce nebo zeleninu z našeho regionu (ne kiwi, banán a podobně). Budeme je třídit do skupin a rozeznávat dle chuti a vůne, tak prosím nakrájet.

 

 • Společné znaky rostliny

PS: 7/1. a 2.

 • společné znaky hub
 • dělení hub
 • pravidla sběru hub
 • první pomoc při otravě houbami
Opakování učiva 3. třídy
 • dělení přírody – živá a neživá
 • ochrana přírody
 • ekosystém
 • Houby – stavba těla