4. třída – Matematika

 • 46.týden – písemné násobení jednociferným činitelem – procvičování
 • kontorlní práce z písemného násobení jednociferným činitelem
 • písemné násobení dvojciferným činitelem – úvodní hodina a následné procvičování
 • slovní úlohy na písemné násobení
 • příští týden kontrolní práce s písemného násobení dvojcif. činitelem
 • Geometrie – kružnice a kruh – popisování a určování

PS do str.24 – aritmetika, PS do str. 10 geometrie

 

 • 45.týden – písemné sčítání a odčítání  -procvičování
 • kontrolní práce na písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení jednociferným činitelem s přechodem a bez přechodu přes 10 (v pondělí kontrolní práce)
 • procvičování malé násobilky
 • slovní úlohy na písemné sčítání a odčítání
 • Geometrie – rýsování rovnoběžek (viď str.13)

PS do str.23 – aritmetika, PS do str.9 (str.8 kromě cv.4 za Dú)

 • Ukončení učiva pamětné sčítání a odčítání pětiminutovkou
 • Písemné sčítání a odčítání – potřeba procvičovat i doma
 • V úterý kontrolní práce z písemného sčítání a odčátání- pondělí ještě opakujeme
 • Slovní úlohy
 • Jednotky míry a času
 • Dělení se zbytkem

PS do str. 21

 • Geometrie – konstrukce kolmice – Náčrt + Konstrukce, termín ryska na trojúhelníku
 • Kontrolní práce ze vzájemné polohy přímek s přípravou (D.ú)

 

 • Pamětné sčítání a odčítání čísel 0 – 10 000 s přechodem cez desítku do str.31
 • Slovní úlohy na pamětné sčítání a odčítání – Zápis + výpočet + odpověď
 • Jak se provádí zkouška správnosti při sčítání a odčítání (s žáky to zatím neděláme, jde zatím o přehled)
 • Opakování zaokrouhlování ( ještě pořád to ne všem jde, bylo by dobré to s nimi doma procvičovat)
 • Opakováná určování století

Geometrie- neproběhla ( žáci mají do příštího pátke domácí úkolu v PS ) a příští pátek píšeme pětiminutovku ze vzájemné polohy přímek – rovnoběžné a různoběžné přímky.

 

 • Zaokrouhlování čísel 0 – 10 000
 • Pamětné sčítání a odčítání čísel 0 – 10 000 do str.28

PS do str.18 viz pracovní sešit

 • Geometrie – Vzájemná polohoha dvou přímek -rovnoběžky , různoběžky, pravý úhel = kolmice
 • zápis – různoběžných, rovnoběžných a kolmých přímek
 • popis přímek

PS str.6/3 a celá strana 7

 

 •   Určování stolet
 • Porovnávání čísel
 • Psali jsme i kontrolní práci z porovnávání a dle výsledků nám to jde

PS do strany 15, kromě dělení se zbytkem

Geometrie – polopřímky, které leží na jedné přímce a polopřímky, které neleží na jedné přímce, úhel

 • dnes jmse psali kontrolní práci z geometrie
 • PS do str. 6

 

Vývození číselného oboru 0 – 10 000

 • čtení čísel
 • zápis čísel
 • orientace na číselné ose
 • doplňování do číselné řady

PS str.11

Gemetrie – měření úseček + převody jednotek

PS str.3 cv. 1,2 a 3

v pátek píšeme pětiminutovku z převodů jednotek podobné jako v PS str. 3 /3

 • násobení čísel končících nulami
 • početné operace se závorkami a bez závorek
 • násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky
 • písemné sčítání a odčítání
 • dělení se zbytkem

PS do strany 7/ cv. 1.2. ze strany 7.

 

 • násobilka
 • o několik více, méně
 • několikrát více, méně
 • sudá a lichá čísla
 • slovní úlohy

PS – do strany 7

 • Geometrie – bod, vzájemná poloha bodu a přímky
 •                           pojmy leží a neleží + označení – učebnice str. 4. a 5.
 •                           PS str.2

Opakování učiva 3. ročníku

Matematika

 • číselná osa a orientace na ní
 • pamětné sčítání a odčítání + zkouška správnosti
 • rozvinutý zápis čísel – pozice jednotek, desítek, stovek a  tisíců.
 • porovnávání čísel
 • zaokrouhlování čísel
 • písemné sčítání a odčítání

PS str.1 kromě cv.4, str.2 /2.4.4.6., str.3/5,7

Geometrie

Bod, přímka, úsečka – definice + rýsování

PS