4. třída – Anglický jazyk

 • Týden 46. –  Lekce č.8. Do you speak English – fráze :
 • Pardon. A bit. Yes I do. po kladení otázky Do you speak English a jejich procvičování v PS a i prací ve dvojicích
 • opakování učiva od začátku školního roku
 • pětiminutovka z lekce č.8
 • Lekce č.9  On the bus – nová slovíčka a čtení, překlad úvodního textu.
 • Domácí příprava na velký test z PS str.22 a 23

PS celá lekce č.8

Lekce 7. My address

 • nová slovní zásoba – viď sešit
 • otázky What is your address? , What is your phone number? , What is your name?
 • hláskování – vyhláskuj své jméno, zapiš správně hláskované slovo
 • nové číslovky 13 – 20
 • psaní číslovek – dikát
 • příští týden budeme psát pětiminutovku z hláskování a číslovek

PS lekce 7 cvičení 1.,2.,3. a 4.

 

 • Celá lekce Jobs – ukončení písničkou
 • Spojení přídavné jméno + podstatné jméno např. a clevet doctor
 • Práce s poslechem v učebnici i pracovním sešitě
 • Zodpovídání otázek Co dělá tvůj táta, máma, ……?
 • Opakování slovíček FOOD – formou hry I like… Who likes…?
 • V pondělí píšeme pětiminutovku Slovíčka lekce č. 6 povolání + vlastnosti

PS – celá 6.lekce

 

Lekce 6. Jobs

 • nová slovní zásoba – viď sešit
 • opakování slovní zásoby – členové rodiny a přívlastňovací zájmena
 • otázky What is your job? What is his job?  What is her job?
 • psaní pětiminutovky ze slovíček

PS 6. lekce 1. cvičení

Chtěla bych pochválit žáky, že udělali veliký pokrok od začátku školního roku, co se týče práce na hodině i při písemném projevu, doufám, že jim ta houževnatost vydrží a půjdou i dále dopředu a nevzdají to.

 

Lekce 5. Where is my sandwich?

 • nová slovní zásoba – viď sešit (vlastnosti lidí) + opakování členú rodiny
 • psali jsme dva kontrolní testy , jeden s přípravou a jeden spojený s poslechem, je vidět, že žáci se už více připravovali a budeme doufat, že to úsilí nám zůstane i nadále

Lekce 4. The sandwich is yummy

 • zapisování a procvičování nových slovíček – viď sešit nebo učebnice str.20
 • procvičování otázek How is your sandwich? + odpovědi
 • procvičování otázek Have you got an apple? + odpovědi
 • procvičování otázek Do you drink…? Do you eat….? + odpovědi

PS celá 4. lekce kromě cv.2

Psali jsme pětiminutovku, už dopadla líp než ta před tím , ale prosím o pravidelné opakování slovíček i v psané podobě. Tento týden budeme psát z lekce 4. Prosím o opakované procvičování časování slovesa To be a přivlasťnovacích zájmen. Děkuji

 

 

 • pětiminutovka z lekce 2- předložky a slovíčka
 • PS dokončení lekce 3

lekce Our classroom

 • nová slovíčka : canteen, swimming pool, gym, garden, staffroom, desk, whiteboard, markers, cupboard
 • přivlasňovací zájména – sešit

PS : celá druhá lekce,  třetí lekce 1. a 3. cvičení

How are you? – fráze How are you?, I am fine, thank you. , Nice meet you.

My name is…

opakování abecedy, opakování barev, oblečení + nové oblečení

Tha school. – části školy – roof, wall, floor, window, door, stairs

osobní zájmena – I, you, he, she, it, we, you , are

přeložky – on, in, next to, between, under

sloveso to be – časování

PS – celá první lekce , z druhé lekce 1 cvičení