4. třída – Vlastivěda

 • 46.týden– Vodstvo České republiky – pojmy – pramen, termální pramen, pravý a levý přítok (jeho určování), soutok a ústí
 • práce s mapou – vyhledat největší řeky ČR – Vltava, Labe a Morava a jejich levé a pravé přítoky
 • kontrolní práce – Povrch České republiky
 • za úkol nalepit do sešitu přílohu č.10

 

 • 45. týden – kontrolní práce Orientace v krajině, mapa, plán
 • Povrch České republiky – práce s mapou
 • vyhledávání pohoří ČR na mapě a jejich nejvyšší vrchy = orientace na mapě (svetové strany)
 • slepá mapa – vyhledávání a určování krajů ČR
 • lepení slepé mapy do sešitu – 8. příloha pracovního sešitu (Dú na úterý)

PS – do str.16

 

 • Orientace v krajině
 • Orientace v krajině pomocí přírodních úkazů – připomenutí
 • Orientace v krajině pomocí přístrojů – připomenutí
 • Práce s buzolou – určování severu
 • Termín – stanoviště
 • Povrch České republiky – termíny nížina a vysočina – rovina, pahorkatina, vrchovina a hornatina
 • Pojmy – nadmořská výška a kóta
 • Práce s mapou – vyhledávání pohoří a jejich nejvyšších bodů

PS – str.13

 

 • Vytvoření plánu – cesta do školy ( někteřím se to moc povedlo, někteří to udělali jenom, aby to měli splněné, mím cílem je , aby žáci přistupovali k zadání zodpovědně a opravdu tomu věnovali i svůj čas, proto to hodnotím a budu hodnotit přísněji)
 • Práce s měřítkem dokončení cvičení na to zaměřených v pracovním sešitě str.12
 • Úvodní hodina do Orientace v krajině – orientace v přírodě podle přírodních jevů (mraveniště, hvězdy…)
 •                                                                               – orientace podle přístrojů – kompas
 •                                                                                                                                      – buzola (názorná ukázka práce s buzolou v terénu
 • Vysvětlivky mapy – Plány
 • Práce s měřítkem – viz práce v pracovním sešitě str. 11 a 12. – zjišťování vzdálenosti mezi městy – hledání měst na základě zadání

Dú – zakreslit plán cesty do školy

 

Mapy a plány – obeznámení s typem map

Měřítko mapy – obeznámení  se jak se vypočítá skutečná vzdálenost na mapě

 

Psali jsme opravnou písemnou práci, už dopadla lépe, ale pořád to není úplmě ono, budeme se snažit, ještě to zlepšit.

Česká republika – demokratický stát

 • způsob řízení našeho státu
 • výkonná moc
 • zákonodárná moc
 • soudní moc
 • pojmy – šikana a korupce

– v hodině jsme si pouštěli video, jak funguje a co to je parlament

– psali jsme kontrolní písemnou práci, která nedopadla pro všechny optimálně, proto budeme na konci týdne psát, opravu, ale původní známka zůstane. Obsahah – kraje České republiky, státní symboly a str. 11 + pojmy korupce a šikana.

PS do strany 8. DÚ – str.6/2 a str.7/4

Státní svátky a symboly

 • Praha – hlavní město, památky, sídlo prezidenta, doprava
 • kraje a jejich hlavní města, vyhledávání na mapě

PS do strany 6

Česká republika – naše vlast

 • poloha ČR, hranice, sousední státy
 • obyvatelé ČR
 • historická území – Čechy, Morava, Slezsko
 • pojmy národností menšina a skanzen
 • pojmy starosta, primátor, hejtman, zastupitelství…
 • kraje ČR