Znovuotevření školy od 25. 5. 2020

vykricnik2

Vážení rodiče,

na základě Metodiky MŠMT o provozu základních škol pro vás připravujeme podrobnější informace. V pondělí 11. 5. 2020 budou zveřejněny na webových stránkách školy a obecní vitríně. Také vám zašleme e-mail s Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení budeme vybírat 25. 5. 2020 při příchodu dětí do školy.
I nadále, prosím, sledujte webové stránky školy.

Děkujeme za spolupráci.