Organizační opatření vydávání obědů v souvislosti s Covid-19

zhod

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a upozornění KHZ ve Zlíně upravujeme od pondělí 14. 9. vydávání obědů tak, aby co nejméně docházelo k míchání skupin. Toto opatření se téměř nedotkne časů ukončení vyučování. Pokud by i přesto vyvstal nějaký problém, například s odchodem žáků do kroužků, kontaktujte, prosím, třídní učitelku. Dořešíme vše individuálně.

Také prosím o trpělivost s problémy na webu. Souvisí s přípravou modernější verze on-line výuky.

Velmi si ceníme Vaší spolupráce při zavádění současných hygienických opatření. Zatím vše klape a ve škole vládne pozitivní atmosféra.