Zhodnocení šk. roku 2019/2020

zhod

Tento školní rok jsme zahájili zpracováváním tématu VODA. Zvládli jsme dokončit Analýzu otázek a na jejím základě společně vytvořit Plán činností. Koncem února jsme ho začali plnit, ale bohužel vzhledem ke vzniklé situaci a následnému uzavření MŠ jsme činnosti museli přerušit. Nepodařilo se nám zorganizovat ani plánovanou Ekoschůzku a splnit poslední 4 kroky, které vedou k uzavření celého tématu. Začátek příštího šk. roku 2020/2021 bude tedy patřit dokončování tématu VODA a v průběhu roku bychom chtěli začít další téma – PROSTŘEDÍ. Také nás čeká změna koordinátora a místo paní učitelky Družbíkové tuto funkci převezme paní učitelka Janoštíková. Všem, kteří se na programu jakkoliv podíleli, ať už členové Ekotýmu, paní učitelky, kuchařky, rodiče i další, moc děkujeme za projevenou podporu a spolupráci. Přejeme vám krásné prázdniny a budeme se těšit v následujícím školním roce!