Zelenina 18. – 22. 10. 2021

Tento týden jsme u Sluníček měli téma „Zelenina“. Děti se seznámily s některými druhy zeleniny, jejich názvem, popsaly jejich tvar a barvu. Děti si procvičily předmatematickou gramotnost porovnáváním velikosti a počtu (více X méně), přiřazovaly zeleninu do skupin dle druhu a také určovaly druh zeleniny podle vůně a chuti. S bramborami a oříšky jsme si i zacvičili a také jsme se naučili říkanky „Zelenina“, „Bacil“ a zopakovali jsme si říkanku „Brambora“. Vysvětlili jsme si přínos vitamínů ze zeleniny pro zdraví člověka. Děti se seznámily s novými písněmi a tanečky „Šel zahradník“ a „Šla Nanynka“, také jsme si zopakovali taneček „Cib, cib, cibulenka“. Zahráli jsme si pohybové hry „Princeznička na bále“,  Na veverky“, „Na ježka“ a „Na muchomůrku“. Při pobytu venku děti na školní zahradě využily k procvičení rovnováhy odrážedla a plastové motorky a při vycházce do blízkého okolí jsme si nasbírali oříšky a šípky na pohybové a výtvarné činnosti. Děti si procvičily jemnou motoriku při lepení papíru a otiskování bramborových razítek na papírové dýně, zopakovaly si základní barvy a názvy použitých geometrických tvarů. Z brambor si vyrobily pomocí párátek, šípků a hřebíčku ježky. Natřením ruliček z toaletního papíru žlutou barvou si děti připravily kukuřičky. Pomocí her „Na vítr“ si děti procvičily usměrňování výdechového proudu a pravidelně se věnujeme i gymnastice mluvidel.

Lucie Janochová