Zápis k předškolnímu vzdělávání

page1

Vážení rodiče,

dle opatření ministerstva školství proběhne tento rok zápis k předškolnímu vzdělávání bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Od 2. 5. 2020 do 13. 5. 2020 je možné přihlášku doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
  3. poštou (příp. vložit do schránky ZŠ),
  4. osobní podání: pouze v nejnutnějších případech a po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou MŠ (tel. 777 106 139).

Zákonný zástupce k přihlášce (najdete v dokumentech MŠ) doloží prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení k očkování (viz níže) a kopii očkovacího průkazu. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.

V případě přihlašování dětí od 2 do 3 let prosíme rodiče, aby k přihlášce přiložili vyplněný vstupní dotazník (viz níže).

Po uplynutí termínu pro doručení přihlášek obdržíte prostřednictvím e-mailu registrační číslo a zároveň informace o dalším postupu, který následuje po podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci uchazeče dána možnost se e-mailem nebo telefonicky vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 19. května 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Po zveřejnění rozhodnutí pošleme rodičům přijatých dětí pozvánku na první informační a organizační schůzku, která se bude konat na konci srpna 2020.