Zápis do ZŠ 2023/2024

Vážení rodiče,

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne dne 20. dubna 2023 od 13:00 – 16:00 hodin. Pro časovou rezervaci volejte 777 106 139 paní Jelínkovou.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Kritéria přijetí:
Ve školním roce 2023-2024 bude otevřena jedna třída 1. ročníku dle následujících kritérií:

 1. Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti
 2. Z nespádové oblasti mají přednost děti, které budou mít ve školním roce 2023-2024 na Základní škole v Tečovicích sourozence
 3. V případě volných míst budou přijímány děti nespádové na základě losování.

V případě dalších volných míst budou přijímány děti nespádové bez sourozenců v MŠ.
Při větším počtu nespádových dětí rozhodne o jejich přijetí do 1. ročníku los.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (pxcmice),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – po telefonické domluvě na telefon školy 777 106 119.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný listu dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Průběh zápisu do 1 . třídy:

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle 777 106 119 nebo na email skola@zstecovice.cz.

Na své budoucí žáky se těší učitelé ZŠ Tečovice.

>ZÁPISNÍ LIST<

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení zápisu budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Po zveřejnění rozhodnutí pošleme rodičů přijatých dětí pozvánku na první seznamovací schůzku. Třída se naplní do počtu 24 dětí.