Vlastivěda – 5. třída

ze

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Královéhradecký kraj – poloha, rozloha, zemědělství, průmysl, vodstvo, zajímavosti, osobnosti kraje – učebnice str. 20,21

Rozmach národního obrození – kultura, umění, vzdělání a zájmová činnost

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Pololetní písemná práce

Rozmach národního sebevědomí – učebnice str. 18-22, zápis

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Život během národního obrození, PS str. 6/2,3. Str. 7/4

Liberecký kraj – poloha, rozloha, zemědělství a průmysl, vodstvo, zajímavosti kraje – práce s mapou, Učebnice str. 16,17

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Opakování Ústecký kraj – práce s mapou

Národní obrození, František II, Ferdinand I Dobrotivý – učebnice str. 14,15

Učivo 6.12. – 10. 12. 2021

Karlovarský, Ústecký kraj – poloha, pohoří, vodstvo, památky, zajímavosti, osobnosti krajů – učebnice str. 14- 18. Práce s mapou

Život během osvícenské vlády Habsburků  – učebnice str. 12-13

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Opakování – Plzeňský kraj, práce s mapou, vyhledávání památek

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Plzeňský kraj – poloha, pohoří, vodstvo, průmysl, památky, zajímavosti, osobnosti kraje – učebnice str. 12-13, práce s mapou

Habsburkové – Marie Terezie – videa s výkladem, PS str. 4/1-6

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Osvícenská vláda Habsburků – učebnice str. 10, Marie Terezie

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Jihočeský kraj – zajímavosti, známe osobnosti – učebnice str. 10-11

Baroko – stavební sloh, významné prvky barokních staveb

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Jihočeský kraj – poloha, krajské město, povrch, zemědělství, vodstvo, práce s mapou – učebnice str. 10 – 11

Matyáš – stavovské povstání

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Středočeský kraj – poloha, krajské město, povrch, zemědělství, vodstvo – učebnice str. 8

Maxmilián II, Rudolf II – prezentace rodu Habsburků

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Okolí Prahy – zemědělství, průmysl, vodstvo, památky – učebnice str. 7

Situace po třicetileté válce, postavení poddaných a selská povstání – učebnice str. 6

Učivo 4. 10 – 8. 10. 2021

Hlavní město Praha – učebnice str. 7

Protihabsburské povstání, bitva na Bílé hoře, J. A. Komenský, třicetiletá válka – učebnice str. 5

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Kraj, v němž žijeme – opakování krajů ČR – učebnice str.6, PS str. 21,22.

Upevnění vlády Habsburků – učebnice str. 4, PS str. 3

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Česká republika – PS str. 19-20, práce s mapou. Svatý Václav a státní svátek.

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Česká republika – kde jsme byli o prázdninách, učebnice str. 5, PS str. 4, vypracování herního plánu do školního sešitu

Učivo 6. 9. – 10.9. 2021

Seznámení s učebnicí obou částí vlastivědy – zpracování první stránky ve školních sešitech. Opakování učiva probraného ve 4. ročníku.