Vlastivěda – 5. třída

ze

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Česká republika – PS str. 19-20, práce s mapou. Svatý Václav a státní svátek.

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Česká republika – kde jsme byli o prázdninách, učebnice str. 5, PS str. 4, vypracování herního plánu do školního sešitu

Učivo 6. 9. – 10.9. 2021

Seznámení s učebnicí obou částí vlastivědy – zpracování první stránky ve školních sešitech. Opakování učiva probraného ve 4. ročníku.