Vlastivěda – 5. třída

Učivo 27. 3. – 31. 3.

Procvič si:
Národní divadlo (skolasnadhledem.cz)
Národní obrození (skolasnadhledem.cz)

28. 3. – Den učitelů v ČR


Před ______ lety se narodil Jan Amos Komenský.
Zhlédni video o Učiteli národů:
Komiksový Komenský – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Komiksový příběh o životě Jana Amose Komenského spisovatelky Kláry Smolíkové je k zapůjčení ve třídě.

S Komenským do komiksu - Únikovka s Amosem

 

Učivo 20. 3. – 24. 3. 

Učebnice po stranu 19,  zápisy v sešitě

Rozvoj kultury a umění v 19. století
Vzdělávací pořad ve zlínské knihovně Škola hrou – Jan Amos Komenský
Příprava rozhlasové relace

Zhlédni video:
Jan Amos Komenský – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Poznamenej si slova, kterým nerozumíš.

Napadají vás nějaké otázky o J. A. Komenském, na které byste chtěli znát odpověď? Napište si je.

 

Učivo 13. 3. – 17. 3.

Učebnice po stranu 17, zápisy v sešitě

Kultura, Národní divadlo, Národ sobě
Práce s textem ve dvojicích, tvoření otázek, odpovědi
Vytvoření myšlenkové mapy, třídění informací
Zaznamenání časových údajů o ND na číselnou osu

V úterý 21. 3. se připrav na opakovací test (vynálezy, osvícenství-Marie Terezie, Josef II., Národní obrození)

Zhlédni video:
Život v ČR: Národní divadlo – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Divadlo – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 6. 3. – 10. 3.

Učebnice strana 14, 15, zápisy v sešitě

Vynálezy 18. – 19. století
Doba národního obrození, obrozenci

Podívej se na videa:
Národní obrození – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Literatura, divadlo a národní obrození – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zapiš si jména českých obrozenců

 

Učivo 27. 2. – 3. 3.

Učebnice po stranu 13, zápisy v sešitě

Vláda Habsburků
Osvícenský absolutismus, Marie Terezie, Josef II.
Pragmatická sankce, robota, tolerance, reforma
Vynálezy 18. století

Zhlédni video:
Marie Terezie: Nástup na trůn – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Josef II. – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Zapiš si do sešitu důležité informace, které si chceš zapamatovat

 

Učivo 20. 2. – 24. 2.

Vláda Habsburků
Bitva na Bílé hoře
Jan Amos Komenský

Práce s naučnou literaturou, zpracování daných témat
Online služby knihovny, vyhledávání knih v online katalogu

Zhlédni video:
Bitva na Bílé hoře – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Poprava 27 českých pánů v roce 1621 – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Jan Amos Komenský – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Jan Amos Komenský — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 6. 2. – 10. 2.

Pracovní list 8, 9, 10, 11

Opakování dějepisného učiva 4. ročníku – stavební slohy, cesty do minulosti

BAROKO (zápis v sešitě) – barokní sloh, sochařství a malířství, hudba, móda
Baroko v Čechách – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Elektronická učebnice literaturyČeské baroko

Dobrovolný úkol za malou 1

Kdo jsem? – Poznej osobnosti

A) Narodil jsem se 28.3.1592 v Uherském Brodě. Tento den je slaven jako den učitelů. Byl jsem knězem, učitelem a spisovatelem. Jako nekatolík jsem musel odejít z Čech. Působil jsem v Polsku. Zemřel jsem roku 1670 v Amsterdamu. Nejznámější dílo je Orbis pictus- Svět v obrazech. Moje přezdívka je ,,učitel národů“.
Jsem:

B) Narodil jsem se 18.7.1552 ve Vídni. Byl jsem římským císařem. Uherským, českým a chorvatským králem a rakouským arcivévodou. Byl jsem z rodu Habsburků. Vládl jsem od roku 1576-1611 v Praze. Mezi moje velké koníčky patřila věda. Zajímal jsem se o astrologii a numerologii. Zemřel jsem 20.1.1612.
Jsem:

C) Narodil jsem se 27.12.1566. Byl jsem slavný lékař, v Praze jsem provedl první veřejnou pitvu. Bohužel můj život ukončila poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí v Praze 21.6.1621 kterou provedl kat Jan Mydlář.
Jsem:

D) Narodila jsem se 13.5.1717 ve Vídni. Byla jsem jediná žena na českém trůně z rodu Habsburků. Vládla jsem od roku 1740 do roku 1780. Porodila jsem 16 dětí. Zavedla jsem povinnou školní docházku. Zemřela jsem 29.11.1780.
Jsem:

 

Učivo 30. 1. – 3. 2.

OPAKOVÁNÍ NEJSTARŠÍCH DĚJIN, PL 38 – 41

Minulost, historie
Měření dějinného času, číselná osa, historická období
Časové pojmy, století, tisíciletí
Osobnosti českých dějin, charakteristika, proslavení

Dobrovolný úkol:
Poslechni si píseň skupiny Katapult – Až se bude psát rok 2006
Zjisti, ve kterém roce vznikla a posuď, co z toho, o čem se v písni zpívalo, se splnilo a co ne.
Katapult – Až (Až se bude psát rok dva tisíce šest) – Zlatý slavík 1979 – YouTube

Napiš do sešitu odpověď na otázku (na úterý 7. 2.):
Které historické učivo tě v loňském roce nejvíce bavilo a proč?
Jakou starobylou památku máme v obci? Z kterého období?

Druhé kolo volby prezidenta, zhlédni video:
https://edu.ceskatelevize.cz/…/14445-politika-se-nas…

Opakuj ze sešitu z minulého školního roku dějepisné učivo 4. ročníku

 

Učivo 23. 1. – 27. 1.

Shrnutí učiva za 1. pololetí
Uzavření tematického celku Evropa, sjednocující světadíl
Dokončení a uzavření zeměpisné části

Připrav se na zkoušení, trénuj orientaci na mapě Evropy a procvičuj aktuální učivo s mapou:
Sousední státy České republiky – Úkolníček (ukolnicek.cz)
Evropa – slepá mapa (online cvičení) – Úkolníček (ukolnicek.cz)

Sousední země – města, řeky – Výukový zdroj (wordwall.net)
EVROPA – POVRCH – Výukový zdroj (wordwall.net)
EVROPA – POLOOSTROVY A OSTROVY – Výukový zdroj (wordwall.net)
Evropa – vodstvo – Výukový zdroj (wordwall.net)

Učivo 16. 1. – 20. 1.

Od úterý 17. 1.  jsou vystaveny korunovační klenoty. V pondělí se sešli všichni klíčníci, otevřeli nejhodnotnější český poklad a vystavili ho v Chrámu svatého Víta. ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY – Kultura na Hradě.

Učebnice strana 46 – 53, PS strana 35 – 39 (individuální práce)

Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko
Vyhodnocení ankety

Podívej se na video:
Co je to Evropská unie? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 9. 1. – 13. 1.

Učebnice strana 46 – 53, PS strana 40 – 48, vybraná cvičení

Sousední státy České republiky – Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko (skupinová práce – myšlenkové mapy)
Práce s tablety

PL 23 Anketa – správné řešení a výsledky ankety budeš prezentovat ve čtvrtek 19. 1.

Pololetní písemná práce, zeměpisná část – Evropa, práce s mapou Evropy

Zhlédni video NAŠI SOUSEDÉ:
Státy Evropy: Slovensko – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Státy Evropy: Německo – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Státy Evropy: Polsko – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Státy Evropy: Rakousko – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

12. 1. – pololetní všeobecný test – ČR, Evropa (projdi si zápiskový sešit, pracovní sešit, pracovní listy), nezapomeň mapu Evropy

13. 1., 14. 1. – Volba prezidenta republiky – první kolo

 

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Učebnice strana 64 – 67, PS strana 50, 53/1

Jednotlivé oblasti Evropy, státy a hlavní města
Práce s mapou Evropy

1. 1. 2023 – 30 let České republiky

 

 

Učivo 19. 12. – 23. 12.

Učebnice po stranu 59, PS strana 40, 41, 42, 43/2, 3

Úterý 20. 12.
Učebnice strana 44, přečti si text Evropská unie
PS strana 35/1

Vánoční tradice ve světě

Zhlédni video:
Vánoce v jiných zemích – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Zapiš si do sešitu, co Tě zaujalo, překvapilo… a doplň vhodnou ilustrací.
Vyprávěj doma o Vánocích v jiných zemích.

 

Učivo 12. 12. – 16. 12. 

Čtvrtek 15. 12.

Cestujeme po Evropě

Rozšiřující učivo – Jednotlivé oblasti Evropy
Pracovní sešit strana 46, 46 – aktivně pracuji s mapou Evropy

Trénuji orientaci na mapě Evropy:
Orientace mapa – Výukové zdroje (wordwall.net)

Návštěva Pevnosti poznání Olomouc

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.

Učebnice strana 54 – 59, PS strana 40 – 42, PL 9, 15, 17

Hranice Evropy, poloostrovy, ostrovy
Trénujeme orientaci na mapě Evropy

Trénuj orientaci na mapě Evropy:
Orientace mapa – Výukové zdroje (wordwall.net)

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.

Učebnice strana 54 – 59, PS strana 40 – 42

Povrch Evropy, nížiny, vysočiny, aktivní práce s mapou Evropy
Vodstvo Evropy, oceány, moře, jezera, průliv, průplav, záliv, aktivní práce s mapou Evropy

Procvičuj, pracuj s mapou Evropy:
EVROPA POVRCH 5. TŘÍDA – Označený diagram (wordwall.net)
Evropa – povrch (slepá mapa) – Označený diagram (wordwall.net)

 

Učivo 21. 11. – 25. 11.

Učebnice strana 45, 54, 55, PS strana 40

Globus, mapa světa, zeměpisná síť, rovnoběžky, poledníky
Severní pól, jižní pól, rovník, hlavní poledník, severní polokoule, jižní polokoule, východní polokoule, západní polokoule
Pročítám zápis v sešitě a ukazuji si na globusu

Evropa, povrch Evropy, aktivní práce s mapou

Dobrovolné procvičování:
Světadíly a oceány – slepá mapa (online cvičení) – Úkolníček (ukolnicek.cz)

 

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Pracovní list 6, PL 56-57

Světadíly a oceány, globus

Od minulosti k současnosti, období totality 1948-1989, cesta k demokracii 1989 – DOSUD
Komiks – Co všechno museli za totality dělat školáci? Co naopak měli zakázané?

17. 11. 1939 – Mezinárodní den studenstva
17. 11. 1989 – Den boje za svobodu a demokracii

Práce s dětskou naučnou historickou literaturou

17. 11. státní svátek – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Video zprávičky: Státní svátek 17. listopadu – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Video Sametová revoluce: Sametová revoluce – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Úkol za malou 1 – kvíz: VL – 17. listopad – Výukový zdroj (wordwall.net)

 

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Edukační terénní program MJVM Zlín: Na chvíli baťovským učněm (vyzkoušeli jsme si jeden den učně Baťovské školy práce)

Glóbus, Mapa světa, světadíly a oceány, názvy světadílů, rozloha světadílů

Vlastivědný test, uzavření tematického celku Česká republika

Připrav se na vlastivědný čtvrtletní test (projdi si ústně úkoly v PS strana 51-52, aktivně pracuj s mapou České republiky).
Test si napíšeme v úterý 8. listopadu. Nezapomeň si přinést mapu ČR, z mapy všechno vyčteš (trénuj doma orientaci na mapě).

 

Učivo 31. 10. –  4. 11.

PS strana 27-31, 51-52 (práce s přílohovou mapou České republiky)

Shrnutí tematického celku Česká republika
Opakování, procvičování a upevňování učiva – Co už víme o naší vlasti, kraje České republiky, opakování pomocí slepých map

Dušičková výprava na hřbitov, uctění Památky zesnulých

Podívej se na video:
Halloween – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Halloween ve světě – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Halloween II. – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
V pondělí si ve škole procvičíme, co jste se o Halloweenu ve videu dozvěděli


Učivo 24. 10. – 28. 10.

Pietní akt u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka v Tečovicích

Práce s populárně naučným textem, zpracování a prezentace informací o TGM
Osudy prvního československého prezidenta, Masarykovy názory, postoje a hodnoty, které zastával

Státní symboly České republiky
Můj stát | Můj stát (mujstat.cz)

28. 10. 1918 – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Video – připomeň si, jak to bylo:
Den vzniku Československa – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Pavel Koutský: 95 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Doporučená literatura k tématu:
Renáta Fučíková: Tomáš Garrigue MASARYK, Praha v srdci
Amálie Kovářová: TGM
Martin Velíšek: Můj stát
Aneta Františka Holasová: KDE DOMOV MŮJ: Příběh hymny
Jiří Martínek: Naší republice je 100 let
Kateřina Schwabiková a Barbora Botková: Cesty dětí do staletí
Lenka Pecharová: Po stopách staleté dámy
A určitě si nezapomeňte přečíst jednu z pohádek Josefa Čapka z knížky Povídání o pejskovi a kočičce – Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října. Pokud knížku nemáte, můžete si ji přečíst třeba zde: 

Procvičuj:
ČR kraje – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz)

 

Učivo 17. 10. – 21. 10.

Učebnice strana 37 – 42, PS strana 15

Shrnutí a procvičování učiva, kraje České republiky
Specifika jednotlivých krajů, zápis do sešitu

Výukový program MJVM Zlín BAŤŮV MRAKODRAP – návštěva správní budovy firmy Baťa

Příprava rozhlasové relace – 28. říjen 1918

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

Doporučuji stránky Můj stát, které vznikly podle stejnojmenné knížky. Jsou plné informací, obrázků, odkazů, videí, zvuků a komiksových stripů o státních symbolech. Ke každému z nich je také interaktivní úkol.
Můj stát | Můj stát (mujstat.cz)

Podívej se na video – Tomáš Garrigue Masaryk:
Hvězdičky — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice strana 37 – 42, PS strana 32 – 34

Praha (historie, památky, kulturní a politické centrum, divadla, náměstí, ZOO)
Práce s plánem Prahy (historické centrum)

Aktivní práce s mapou České republiky, čerpání informací z různých zdrojů
Prezentace krajů České republiky, specifika krajů
Zápisy do sešitu, obrázkové myšlenkové mapy

Doplnění učiva – prezentace krajů České republiky:
ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Pokračujeme v plánování výletů, přines si na prezentaci další materiály a obrázky

 

Učivo 3. 10. – 7. 10.

Učebnice strana 38 -42

Připravujeme se ve dvojicích na prezentaci jednotlivých krajů České republiky

Praha – hlavní město České republiky
Procházka Prahou, plán Prahy, hlavní pražské pamětihodnosti

Podívej se na krátké video:
Praha – Česká republika | HOMELAND – YouTube
Zapiš si památky Prahy, které jsi poznal/a.

 

Učivo 26. 9. – 30. 9.

Učebnice strana 8 – 32, PS strana 30 – 31 (individuální procvičování)

Návštěva Památníku Tomáše Bati, edukační program s lektorkou Památníku

Kraje České republiky
Plánujeme ve dvojicích výlety pro kamarády. Jaká města, památky, přírodní zajímavosti…navštívíme. Práce s mapou ČR, encyklopedií, internetem.

Gábi, Adam – Olomoucký, Moravskoslezský kraj
Luci, Oliver – kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
Emi, Radek – Středočeský, Jihočeský kraj
Jani, Nikolas – Zlínský kraj
Martin, Matouš – Liberecký, Ústecký kraj
Kari, Anet – Karlovarský, Plzeňský kraj
Emmi, Eli – Pardubický, Královéhradecký kraj

28. září  STÁTNÍ SVÁTEK – Den české státnosti
Svátek svatého Václava
Rozhlasová relace (Gába, Karin, Adam, Matouš)

Svátek svatého Václava. Den české Státnosti (28. září 935) | Stream

 

Učivo 19. 9. -23. 9.

Zlínský kraj, Zlín, TOMÁŠ BAŤA
Podívej se znovu na video a doplň si informace do sešitu:
Tomáš Baťa – Hvězdičky | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podívej se na aktuální video:
Tomáš Baťa: 90|CZE – YouTube

Den české státnosti
Příprava na rozhlasovou relaci

Podívej se na video:
Svatý Václav – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Kdo svatý Václav byl, jaký měl osud a proč si ho připomínáme zrovna 28. září?

 

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Učebnice strana 5, 6, 22, 23, PS strana 21

Kraje v České republice, krajské město, krajský úřad, obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřady městských část

Zlínský kraj, pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, významné osobnosti, národopisné oblasti
Krajské město Zlín

Podívej se na video České pexeso – Zlínský kraj.
Zlínský kraj — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 5. 9. – 9. 9. 

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitu, pomůcky

Na prázdninových cestách, prázdninové výlety
Česká republika, Evropa
Kuriozity z prohlídky hradu či zámku

Orientace na mapě České republiky, ukážu místa, která jsem navštívil/a