5. tř – Vlastivěda

vlastivěda

Učivo 21.9. – 25.9.

vlastivědná exkurze – Archeoskanzen Modrá

kraje ČR – prezentace

 

Učivo 14.9. – 18.9.

učebnici str. 6

zápis do sešitu – z učebnice str. 6 – už víme že

Zpracovat prezentaci (buď napsat na papír, nebo na počítači – hledat informace v   

učebnici, na internetu – doplnit fotografie) o kraji

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

Česká republika – kde jsme byli o prázdninách

učebnice str. 5, pracovní sešit str.19, 20  cv. 1 a, b, d, e

 Kraj, v němž žijeme

učebnice str. 6, pracovní sešit str.21 cv. 2

– práce s mapou – Zlínský kraj – vyhledávání měst