5. tř – Vlastivěda

vlastivěda

 

Učivo 7.6. – 11.6.

Československá republika

učebnice str. 27 – 31

pracovní sešit str. 14 – 15

Podívej se na videa:

 

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

 

Učivo 31.5. – 4.6.

První světová válka a cesta k samostatnosti

učebnice str. 23 – 25, pracovní sešit str. 12 – 13

 

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

 

 

Učivo 24.5. – 28.5.

Život  v době rozmachu národního sebevědomí  – opakování, test

První světová válka – učebnice str. 23,24

 

 

Učivo 17.5. – 21.5.

Život  v době rozmachu národního sebevědomí

učebnice str. 20

Technicko – vědecká  revoluce – učebnice str. 21

Malířství, sochařství, hudba – Josef Mánes, Alfons Mucha, Josef Václav Myslbek, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Ema Destinnová

učebnice str. 21, pracovní sešit str. 11

 

Učivo 10.5. – 14.5.

Rozmach národního sebevědomí – učebnice str. 18 – 19, pracovní sešit str. 10 cv. 1,2,3

 

 

7.5.

 – průmyslová revoluce – továrny 

                    – klasicismus 

                    – přečti si v učebnici str. 17 

                   – domácí úkol – pracovní sešit str. 9 cv. 6,7,8,10 – prosím poslat na email

 Udělej zápis: 

 

Z PODDANÉHO ČLOVĚKA  OBČAN

ROK 1848

 • nespokojenost se způsobem vlády Habsburků
 • nepokoje a povstání
 • vznikají národní gardy, lidé staví barikády
 • propukají revoluce

Čechy – březen 1848

 • lidí chtějí stejná práva pro všechny, zrušení roboty, zrovnoprávnění češtiny a němčiny
 • císař vyhlásil ústavu

Praha – červen 1848

 • pouliční nepokoje, Pražané staví barikády
 • za 6 dní jsou poraženi císařským vojskem

1848 – zrušení poddanství a roboty, lidé jsou svobodní občané.

Změny po roce 1848

František Josef I.

 • vládl 68 let od svých 18 ti let
 • nejdříve chce vládnout sám = absolutisticky
 • omezil občanskou svobodu, pronásleduje vlastence
 • čeština je opět vytlačována z úřadů i ze škol
 • rychtáře na vsi nahradil starosta – občané si ho volí

 

STROJE OVLÁDLY ŽIVOT

 – zrušeny cechy, lidé mohli svobodně podnikat

 – strojová velkovýroba v továrnách

Rozvoj průmyslu: textilní, strojírenský, hutní, chemický, potravinářský

Pivo a cukr se vyvážel do celého světa.

Škodovy závody v Plzni – Emil Škoda

 • vyrábí stroje, motory, turbíny
 • zbrojovka (zbraně)
 • automobily

 

Nástup elektřiny

 • v továrnách, domácnostech, úřadech, v dopravě

František Křižík

 • první elektrifikovaná železnice v českých zemích
 • první elektrická dráha v Praze
 • první elektromobil

 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

https://www.youtube.com/watch?v=AxvojN4L8UE

 

 

5.5.

 – revoluční rok 1848 – přečti si v učebnici na str. 15 

                    – život v době národního obrození 

                    – učebnice str. 16 

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

 

 

probrané učivo 26.4. – 30.4.

Národní obrození – učebnice str. 14 – 15,  pracovní sešit str. 8

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=–6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3603-frantisek-palacky-a-jeho-doba?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3601-josef-dobrovsky-a-doba-narodniho-obrozeni?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs

 

23.4.

 čeští vynálezci 

                    – domácí úkol – Čítanka str. 46 – 47 – Pes v době velkých vynálezu – přečti si 

                   – domácí úkol – vytvoř vynález podle své fantazie a napiš o něm. (alespoň 10 vět + název vynálezu – popsatvysvětli na co slouží + namalovat obrázek – prosím poslat na email 

 

 

21.4.

   opakování , procvičování 

                    – pročti si nakopírované materiály – Cesty dětí do staletí 

                    – domácí úkol – vyrob si dle video návodu papír – na  26.4. – přines do školy

 

Podívej se: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLnjLcmdDKU

https://www.youtube.com/watch?v=FoCkGbt2lfs

 

 

Probrané učivo 12.4. – 16.4.

– Marie Terezie, Josef II, osvícenství 

                   – opakování – čtení z knížky : Cesty dětí do staletí 

                   – pracovní sešit str. 6,7 

                   – opakovaní probraného učiva, kontrola  zápisů 

 

9.4.

Marie Terezie 

– přečti si v učebnici str. 10 

– zapiš zápis 

podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

https://www.youtube.com/watch?v=Cnz_aHFx4-4

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1833-marie-terezie-nastup-na-trun?vsrc=vyhledavani&vsrcid=marie+terezie

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1834-reformy-marie-terezie?vsrc=vyhledavani&vsrcid=marie+terezie

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1835-skolska-reforma-marie-terezie?vsrc=vyhledavani&vsrcid=marie+terezie

 

 

SVĚTLO ROZUMU – druhá pol. 18. Století 

Osvícenství  

 • šíří se nové názory o životě, o přírodě z Anglie a Francie 
 • myšlenky o rovnosti všech lidí, stejná práva pro všechny 
 • šlechta se má starat o poddané 
 • osvícenci věřili v sílu lidského rozumu, vzdělání, toleranci 

Osvícení panovníci prováděli reformy = změny, omezují moc církve. 

Marie Terezie 

 • osvícená císařovna, prosazuje změny 
 • buduje stálé vojsko, pevnosti 
 • daně platí i vrchnost 
 • snížila robotu na 3 dny v týdnu 
 • zakázala mučení obviněných, bití poddaných 
 • zvýšila vzdělanost – 1774 zavedla povinnou školní docházku 

Josef II. 

 • 1781 toleranční patent  – zákon o svobodě náboženství, lidé mohli vyznávat i jiné než katolické 
 • omezil počet svátků 
 • zrušil mnoho klášterů 
 • vybudoval nemocnice, ústavy pro chudé a sirotky 
 • 1781 zrušil nevolnictví – lidé jsou svobodnými občany, mohou se stěhovat, uzavírat manželství atd., musejí robotovat 

 

7.4.

– baroko – učebnice str. 8 – 9 – přečíst  

– domácí úkol – pracovní sešit str. 5 cv. 9,10 

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U

https://www.youtube.com/watch?v=0ZP-kUOTizo

https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4

https://www.youtube.com/watch?v=GTjWQonMzcU

 

 

 

 

 

31.3.

–  přečti si v učebnici str. 5 – 8 

 – pracovní sešit str. 4 cv. 6,7 

  – udělej zápis: 

 DOBA POBĚLOHORSKÁ 

 • spory mezi Habsburky (1526 – 1918) a českou šlechtou 
 • omezení náboženské svobody, podpora jen katolických kněží 

BITVA NA BÍLÉ HOŘE 

 • 8. listopadu 1620 
 • císařská armáda porazila vojsko českých pánů 
 • 21. 6. 1621 – poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 
 • povoleno jen katolické náboženství 

TŘICETILETÁ VÁLKA (1618 – 1648) 

 • náboženské boje ve většině Evropy 
 • rabování, vypalování, hlad, nemoci 
 • 1648 uzavřen mír 

ŽIVOT NA ZÁMKU 

 • šlechta žila v zámcích a palácích 
 • hostiny, plesy, hony, vyjížďky kočárem 
 • k zámku patří panské dvory, mlýny, lesy, pivovary 

ŽIVOT PODDANÝCH 

 • převládá zemědělství nad řemeslem 
 • těžká práce na polích – polovina týdne na panském 
 • nesmí se bez souhlasu pána ženit, stěhovat, prodat pole… 
 • povinná vojenská služba 

ŽIVOT VE MĚSTĚ 

 • města měla venkovský charakter 
 • řemeslníci se sdružovali v cechy 
 • část řemesel se dělala doma – pracovali i děti 
 • výrobky se prodávaly na jarmarku 
 • časté epidemie moru 

 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=P-jBgStLNTs

https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk

https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y

 

 

26.3.

– bitva na Bíle hoře

– protihabsburská povstání 

– domácí úkol – referát – J.A. Komenský – poslat na email do 2.4.

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

http://www.staletekoreny.cz/jan-amos-komensky-v-dobach-epidemii

https://www.youtube.com/watch?v=TLdjAcENMlw&list=PLL3GZqvxsGvurdRVYdR9W_crgENqV6hdS&index=14

 

 

 

 

24.3.

  Habsburkové 

                    – přečti si v učebnici str. 4,5 

                    – vypracuj – pracovní sešit str. 4 cv. 1,2,3,4,5 

 

Podívej se:  

https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6419-ucitelka-4-tr-renesance?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs

 

19.3.

 podívej se na videa –  opakuj na zkoušení 

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s

https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck

https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4vPqX-AAo

https://www.youtube.com/watch?v=q2CDReQIR1g

 

 

17.3.

 opakování Habsburkové, renesance 

  – v pátek ústní zkoušení 

 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

https://www.youtube.com/watch?v=luezF55V90g

https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE

 

 

5.3.

– Habsburkové na českém trůně 

– udělej zápis 

  

PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 

 • roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand Habsburský 
 • vláda Habsburků trvala téměř 400 let  
 • sjednocení zemí Koruny české s Uherskem a rakouskými zeměmi = habsburská říše 
 • sídlo panovníka ve Vídni 

Císař Rudolf II. 

 • sídlo v Praze 
 • miloval vědu a umění 
 • na Pražském hradě shromáždil sbírku uměleckých předmětů 
 • astrologové – Tycho de Brahe, Jan Kepler 
 • alchymisté – „elixír života, kámen mudrců“ 

Renesance 

Zámky jsou pohodlné, mají nádvoří s arkádami, zahrady a kašny. 

Souměrné budovy, uprostřed náměstí je kašna. 

Znaky staveb: 

 • domy mají ozdobné štíty 
 • okna, dveře, věžičky jsou pravidelné 
 • okna a dveře mají kamenné rámování 
 • na fasádách malby nebo ozdobné omítky 

 

3.3.

 – ústní zkoušení – vypracované referáty

 

26.2.

Jagellonci 

 – udělej zápis do sešitu: 

Jagellonci na českém trůně 

Vladislav Jagellonský 

 • z Polska, král „ Dobře“ 
 • slabý a nerozhodný panovník 
 • gotické stavby: Vladislavský sál na Pražském hradě, část katedrály sv. Víta, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

Ludvík Jagellonský 

 • syn Vladislava 
 • bojoval proti Turkům v bitvě u Moháče 
 • roku 1528 vymírá rod Jagellonců na českém trůně 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

 

24.2.

 – Ladislav  Pohrobek 

                    – Jiří z Poděbrad 

                    – udělej zápis do sešitu: 

 

                   ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

 Král Zikmund zemřel roku 1437, neměl mužského potomka. Lucemburkové vymřeli po meči. Jeho nástupcem je Albrecht Habsburský (manžel jeho dcery).  

Ladislav Pohrobek 

 • syn Albrechta Habsburského 
 • narodil se po otcově smrti = pohrobek 

Jiří z Poděbrad – husitský král 

 • vládl za nezletilého Ladislava 
 • byl zemským správcem 
 • roku 1458 zvolen českým králem 
 • povstala proti němu katolická šlechta, křížovou výpravu vedl Matyáš Korvín 

 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs

 

19.2.

opakování  :

                     –  Mistr Jan Hus 

                      – husitství 

                     –  Jiří z Poděbrad 

                     – domácí úkol – referát – vypracovat do 28.2. – poslat na email 

                         Téma: 1.  husité – Anička, Erik, Monika 

                                        2. Karel IV  – Denis, Dominik F., Jan S.

                                         3 . Mistr Jan Hus – Michal, Dominik K. 

                                         4. Lucemburkové – Jan Lucemburský – Alice, Lada, Jan K. 

 

17.2.

– opakování  

– Přemyslovci – knížata, králové 

– středověk, gotika 

 

12.2.

– opakování – Keltové , Germáni, Slované 

                                         – Sámova říše 

                                        – Velká Morava 

                                         – Staré pověsti české 

 

Opakuj si :  Přemyslovci – knížata 

                                                   – králové 

 

10.2.

– opakování – časová osa, pravěk 

 – opakuj si v sešitě – KeltovéGermáni, Slované, Sámova říše, Velká Morava 

 

5.2.

– pracovní sešit str. 43 cv. 1,2 – společně 

                    – pracovní sešit str. 44 cv. B – vybrvěte tři údaje, které  k sobě patří – společně 

                     – pracovní sešit str. 44 cv. 1 -společně 

                     – pracovní sešit str. 45 cv. 1 –hospodářství -společně 

                     – pracovní sešit str. 45 cv. 1,2, – obyvatelstvo -společně 

 

Příští týden pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem – Poznáváme naše dějiny 

 

3.2.

učebnice str. 57 – 59 – přečíst  

                      – pracovní sešit str. 42 cv. 1 – společná práce, Krejča a Novosád dokončí –  pracuj s  

                        učebnicí, mapou  

                    – domácí úkol – pracovní sešit  str. 42 – doplnit do slepé mapy – řeky, moře, zálivy,                                                                 průlivy 

                     – domácí úkol  – pracovní sešit str. 43 cv3 

 

 

27.1.

domácí úkol: pracovní sešit str. 40 cv. 2 + cv. 1 – povrch

                           pracovní sešit str. 41 cv. 2,3- prosím poslat na email

 

22.1.

– opakování Rakousko 

                    – domácí úkol – myšlenková mapa nebo video – Rakousko 

                   – uveď všechny informace, které si pamatuješ (buď kreativní, piš gramaticky

                     správně, úhledně)  do 26.1.  –poslat na email 

 

20.1.

 –  Rakousko – přečti si v učebnici str. 52 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 39 cv. 1,2, – odeslat na email 

                     – udělej zápis + namaluj vlajku Rakouska – odeslat na email

 

Zápis: 

Rakouská republika (člen EU) 

Na jihu Česká republika sousedí s Rakouskem. 

Obyvatelstvo: 8 milionů, úřední jazyk němčina  

Hlavní město: Vídeň 

Další velká města: Linec, Salcburk, Graz, Innsbruck 

Povrch: většinou hornatý – velehory Alpy, hodně lesů, na východě nížina při řece Dunaj 

Vodstvo: řeka Dunaj (protéká Lincem a Vídní) 

Zemědělství: v okolí Vídně a v nížině u Dunaje se pěstují obilniny, zelenina, ovoce, vinná réva,  
v podhorských oblastech pastviny pro hospodářská zvířata. 

Průmysl:  – dřevozpracující průmysl (více než polovinu území pokrývají lesy), těžba soli u Salcburku, vodní elektrárny na horských tocích,  

 • pro dopravu vystavěno množství železničních a silničních tunelů. 

 

 

15.1.

– pracovní sešit str. 38 cv. 2 

– přečti si učebnici str. 50 – 51 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 38 cv. 3 – odeslat na email – dnes 

 

 13.1.

 Německo – učebnice str. 50 – přečti si 

                                         – pracovní sešit str. 38 cv. 1 – práce s mapou 

                                         – zapiš si zápis do sešitu  – poslat na email 

 

Spolková republika Německo (člen EU a NATO) 

Na západě Česká republika sousedí se Spolkovou republikou Německo. 

Německo je hospodářsky nejsilnějším evropským státem. Velmoc, která ovlivňuje vývoj hospodářství a politiky v Evropě. 

Obyvatelstvo: 80 milionů obyvatel (2. nejlidnatější stát Evropy) 

Hlavní město: Berlín 

Další velká města: Hamburk, Mnichov (velké letiště), Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem (velké letiště), Drážďany 

Povrch: jih hornatý – Alpy, sever nížinatý 

Vodstvo: řeka Labe s největším přístavem Hamburk, řeka Mohan se vlévá do řeky Rýn 

Zemědělství: chmel, brambory, obilniny, ovoce, zelenina  

Průmysl:  Těží se zde hnědé i černé uhlí, draselné soli.  Vyrábí se  auta, lodě, letadla, chemické výrobky,  pivo. 

 

8.1.

 opakování Polsko – tvoření myšlenkových map 

 domácí úkol – pracovní sešit str. 37 cv3  – poslat na email 

 

6.1.

Polská republika 

                    – učebnice str. 48 

                    – domácí úkol – pracovní sešit str. 37 cv. 1,2 

                    – udělej zápis do sešitu: 

        

Polská republika (člen EU a NATO) 

Na severu Česká republika sousedí s Polskou republikou. Je to náš největší slovanský soused. 

Obyvatelstvo: 38 milionů obyvatel 

Hlavní město: Varšava 

Další velká města: Krakov, Lodž, Vratislav, Gdaňsk, Štětín. 

Povrch: převážně nížiny, mnoho jezer. Při hranicích s ČR a Slovenskem jsou pohoří Krkonoše a Vysoké Tatry. 

Vodstvo: Odra a Visla (největší řeky); všechny řeky tečou do Baltského moře 

Štětín a Gdaňsk jsou přístavní města. 

Zemědělství: hlavně pěstování brambor, rybolov 

Průmysl: těžba černého uhlí, soli, železné rudy, síry,  

 • hutní závody, textilní a chemický průmysl, výroba lodí a strojírenství. 

 

 

Podívej se na video: 

Polsko

https://www.youtube.com/watch?v=pl6qHpIPic4

 

14.12. – 18.12.

Slovenská republika  – učebnice str. 46 – 47

                                      – pracovní sešit str. 35 – 36

 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=K7xcgbToeo8&list=PLWWumYQFmoAJlEUBsT6YDpDs6B2PsojsY

https://www.youtube.com/watch?v=LZgOijwCEgY

 

7.12. – 11.12.

Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států – opakování

učebnice str. 43 – 44, pracovní sešit str. 34

Evropa

učebnice str. 45

pracovní sešit str. 35

Slovensko

Podívej se:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11. – 4.12.

kontrola zadaných úkolů

opakování – ČR – kraje, Praha

 

25.11.

– opakuj ČR 

– pracovní sešit str. 30,31 -písemně do 30.11 

 

20.11.

 – učebnice str. 38 – 39  – vyhledávání míst na mapě 

  – dokonči slepé mapy – pracovní sešit str. 27 cv. 1,2, str. 28 cv. 3,4,  str. 29 cv. 6 

Podívej se na video:

 

18.11.

pracovní sešit str. 27 – 29 –  doplněn slepé mapy – opakování učiva 4.třídy

 

16.11.

– pracovní sešit str. 32 cv. 1 – písemně 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 32 cv. 2,3,4 

 

 

13.11.

Praha – hlavní město České republiky 

 – učebnice str. 39 – 42 – vyber si památku a zjisti nějakou zajímavost 

  – příští týden – test – kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj,                       Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj  – všechny pracovní listy nalep do sešitu

 

 

 

 

9.11.

Vypracuj pracovní listy – Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj – pracuj s učebnicí, mapou.

Podívej se na video:

 

 

 

 

 

Procvičuj a podívej se:

procvičuj – kraje ČR

kraje a krajská města

Jihočeský kraj

česká televize – Jihočeský kraj

Moravskoslezský kraj

ČT – Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

ČT – Olomoucký kraj

 

 

6.11.

 kontrola pracovních listů – kraje ČR – nalepit do sešitu. V pondělí 9.11. ve 12.00 hod. test – teams  (Středočeský kraj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj)

 

23.10.

28.10. Den vzniku samostatného československého státu 

 – čtení z knihy – Pohádka o Československu – Lucie Seifertová 

 – státní hymna, státní vlajka 

Podívej se:

Státní znak České republiky

Tomáš Garrique Masaryk

Česká státní hymna

Státní vlajka České republiky

 

 

 

19.10.

do 2.11. vypracuj pracovní listy: Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Pardubický kraj,                                                     Královéhradecký kraj, Liberecký kraj

 

 

Pardubický kraj    ———- klikni sem

 

 

Královéhradecký kraj    ———- klikni sem

 

Učivo  12.10. – 16.10

14.10.

 vypracuj pracovní listy – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj – pracuj dle zadání  na 16.10. 

16.10.

kontrola krajů – Ústecký, Karlovarský, Plzeňský – ten kdo nemá, prosím doplnit

 

Učivo 5.10. – 9.10.

Kraje České republiky

– písemný test Zlínský kraj

– Středočeský kraj, Jihočeský kraj – pracovní list

– prezentace krajů

práce s mapou:

vyhledávání, měst, řek, pohoří

 

Učivo 29.9. – 2.10.

učebnice str. 32

práce s mapou:

vyhledávání měst – Otrokovice, Zlín, Holešov, Uherské Hradiště, Luhačovice, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Uherský Brod, Vsetín

vyhledávání řek: Morava, Dřevnice, Olšava, Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva

vyhledávání sousedních krajů

povrch: Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy

zápis do sešitu

Ve středu  7.10. test – Zlínský kraj

 

Učivo 21.9. – 25.9.

vlastivědná exkurze – Archeoskanzen Modrá

kraje ČR – prezentace

 

Učivo 14.9. – 18.9.

učebnici str. 6

zápis do sešitu – z učebnice str. 6 – už víme že

Zpracovat prezentaci (buď napsat na papír, nebo na počítači – hledat informace v   

učebnici, na internetu – doplnit fotografie) o kraji

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

Česká republika – kde jsme byli o prázdninách

učebnice str. 5, pracovní sešit str.19, 20  cv. 1 a, b, d, e

 Kraj, v němž žijeme

učebnice str. 6, pracovní sešit str.21 cv. 2

– práce s mapou – Zlínský kraj – vyhledávání měst