5.tř – Rozvrh hodin

1.
2. 3. 4. oběd 5. 6.
7.45 – 8.30 8.40 – 9.25 9.45 – 10.30 10.40 – 11.25 11.35 – 12.20 12.00 – 12.45 12.55 – 13.40
PO  ČJ ČJ M HV
ÚT  M  ČJ AJ VL  VV  VV
ST  AJ  AJ  M  ČJ TV
ČT  ČJ  AJ M  VL  PČ
M  ČJ ČJ  PŘ  TV