5.tř – Přírodověda

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Podnebné pásy – učebnice str. 11, vyhledej informace a vypracuj za DÚ jednu oblast v teplém podnebném pásu

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Podnebí, přizpůsobení rostlin a živočichů různým podnebným podmínkám, podnebné pásy – učebnice str. 10. Připrav se na písemnou práci – učebnice str. 6-9

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Den a noc, rozdíly v množství slunečního záření na Zemi během roku, čtyři roční období na severní polokouli – učebnice str. 8,9.

Práce s modelem zeměkoule a lampy.

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Magnetická síla, teplo a světlo – Země obíhá kolem Slunce, zemská rotační osa – učebnice str. 7

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Gravitace – učebnice str. 6, PS str. 4, cv. 4. – využití gravitace při měření  času – vyrobení přesýpacích hodin

 Učivo 6. 9. – 10. 9.  2021

Opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 4. Žijeme na Zemi – učebnice str. 5 – přírodní zákony, neživá příroda, podmínky života na Zemi. PS str. 3, cv. 1-3. Str. 4, cv. 1-3