5.tř – Přírodověda

Učivo 26. 9. – 30. 9.

Umíš nějaký pokus s vodou?
Můžeš si ho připravit a v pátek v přírodovědě ukázat.

Víš, co znamená pojem „šedá voda“?

 

Učivo 19. 9. – 23. 9.

PODZIM, podzimní rovnodennost, rovnodennost, slunovrat
Živá a neživá příroda na podzim

Povídání o oblíbeném živočichovi

Podívej se na video:
TOP 5 NEJJEDOVATĚJŠÍ ROSTLINY V ČR (plclip.com)
Napiš 5 nejjedovatějších rostlin v ČR.

 

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Učebnice strana 4, 5, PL 4, 5, 6, 7

Život na Zemi, podmínky života na Zemi, třídění organismů
Třídění živočichů, třídění rostlin
Prověřování znalostí ze 4. ročníku

Úklidová akce Ukliďme Česko – Ukliďme Tečovice (ekologická výchova)
Třídění odpadu

Samostatná práce na pátek 16. 9.
Podívej se na video:
UčíTelka (3.–5. tř.): Živá a neživá příroda – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Živá a neživá příroda – příprava na písemku – YouTube

Jak se nazývala první hornina, kterou děti dostaly k prozkoumání do rukou?
Jaká stavba je z této horniny postavena?

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitu, pomůcky

Přírodniny z letních cest, referáty, herbáře

Živá a neživá příroda, vysvětlím, proč je člověk závislý na neživé přírodě