5.tř – Přírodověda

Učivo 30. 1. – 3. 2.

Vyzkoušej se. Jaká byla tvoje úspěšnost?
TEST podnebné pásy – Kvíz (wordwall.net)

 

Učivo 23. 1. – 27. 1.

Podnebné pásy, výukové video Antarktida

Ptačí hodinka a konečné výsledky 2023
Lidé během Ptačí hodinky pozorovali půl milionu ptáků. Vítězství obhájila sýkora koňadra • Česká společnost ornitologická (birdlife.cz)

Připrav se na ústní zkoušení, zopakuj aktuální učivo.

Na čem závisí rozdíly mezi podnebími?
Co je glóbus?
Zopakuj si základní pojmy – rovnoběžky, poledníky, rovník, polokoule
Na jaké polokouli podle rovnoběžek leží Česká republika?
Na jaké polokouli podle poledníků leží Česká republika?

Zhlédni video, v závěru videa si vyzkoušej test a zapiš odpovědi. Vyhodnocení testu se dozvíš ve škole.
PODNEBNÉ PÁSY – 1) Tropický pás 5. třída – YouTube
Kde se rozkládá tropický pás?
Charakterizuj tropický deštný les, savanu, poušť

 

Učivo 16. 1. – 20. 1.

PL Podnebné pásy, PL 14, 15, 20, 21

Tropické deštné lesy, pouště a polopouště, vegetační oblasti
Práce s encyklopediemi, videa

Podívej se na video:
O deštných pralesech – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Podnebí Sahary – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 9. 1. – 13. 1.

PL Podnebné pásy Země (tropický, subtropický, mírný a polární), specifika jednotlivých pásů, fauna, flóra
Počasí, podnebí
Časová pásma na Zemi

Prezentace projektů a aktivit v knihovně

Pololetní písemný test

DOMÁCÍ ÚKOL – do pátku 13. 1.
Prostuduj text Podnebné pásy. Poznamenej si do sešitu veškeré otázky k tématu.

Pro zájemce naučný pořad, který vysvětluje příčiny vzniku a druhy podnebných (klimatologických) oblastí na Zemi. Připomene také změny klimatu na Zemi.
Podnebné oblasti – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

13. 1. – pololetní všeobecný test za 1. pololetí – živá a neživá příroda, horniny, nerosty, vesmír, Země, pohyby Země (projdi si zápiskový sešit, pracovní sešit, pracovní listy)

Ptačí hodinka – zajímavé odkazy:
Pusťte si:  online krmítko záchranné stanice Makov
Rostislav Stach – Jak se fotí nejen ptáci. 

 českého fotografa přírody.

Focení ptáků u krmítka: návod jak na to.
Polovina videa je o focení a druhá se věnuje úpravě fotek v počítači.

Focení v přírodě a úpravě fotek se budeme věnovat ve škole.

 

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Ptačí hodinka 2023, sčítání ptáků v přírodě se záznamem na sčítacím archu

VESMÍR – prezentace projektů, aktivity
Na prezentaci včetně aktivity budete mít 10 min.

Pro zájemce:
Ptačí kvízy – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

 

Učivo 19. 12. – 23. 12.

Učebnice po stranu 34, PS po stranu 18

Pondělí 19. 12.
Udělej zápis do sešitu:

Zjisti, kdy bude zimní slunovrat a jak dlouho trvá nejdelší noc a nejkratší den v roce.

Zhlédni video:
Oslavy zimního slunovratu – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dovedeš vysvětlit astronomický termín – SLUNOVRAT?

 

Učivo 12. 12. – 16. 12.

Pátek 16. 12.
Dokončení PL 27 – 31
Zjistím, kdy bude nejbližší ÚPLNĚK a NOV.
Dokončuji projekt. Termín dokončení projektu je středa 21. 12., v lednu prezentace. Součástí prezentace bude vámi vymyšlená krátká aktivita pro ostatní děti (otázky, úkol).

Návštěva Pevnosti poznání Olomouc
Digitální planetárium

Pevnost poznání Olomouc
Expozice – Pevnost poznání (pevnostpoznani.cz)

Přírodovědná vycházka, připravujeme vánoční nadílku pro obyvatele lesa a ptáky
Čím krmit zvířata v lese? – JsemBIO
Co v zimě do krmelce? | Zelené zprávy (zelenezpravy.cz)
Čím v zimě krmit ptáky a labutě? | Zelené zprávy (zelenezpravy.cz)
Přikrmování zvířat v zimě – PŘÍRODA.cz (priroda.cz)

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.

Učebnice strana 26, PS strana 14 , PL 27 – 30 (individuální samostudium)

Měsíc
Fáze Měsíce
Lunární kalendář

Zhlédni video:
Vznik a vlastnosti Měsíce – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zjisti zajímavost o některém z těchto vědců (Einstein, Newton, Kepler, Hubble)

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.

Učebnice strana 25 – 31, PS strana 15, 16

Návštěva Experimentária v Otrokovicích, matematická a přírodovědná expozice

Prožití adventního času venku
Venkovní adventní kalendář, otvíráme okénka adventního kalendáře, každý den na nás čeká jedna výzva

Výuková a vzdělávací videa o vesmíru, práce na PC

Jak vznikl vesmír?
Jak vznikl vesmír – NEZkreslená věda I – YouTube
Slunecni soustava – YouTube

 

Učivo 21. 11. – 25. 11.

Učebnice strana 25 – 31, PS strana 15, 16

Vesmír, vznik vesmíru, velký třesk
Mléčná dráha
Vesmír a vědci
Slunce
Planety a planetky

Projektový úkol: Vesmírná tělesa (prezentace 21. 12. 2022)

Vyzkoušej si kvíz:
PŘÍRODOVĚDA 5. ročník – Člověk a vesmír – Kvíz (wordwall.net)

 

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Učebnice strana 25 – 31 (práce s obrazovým materiálem)

Vesmír – vyjmenuji 5 informací o vesmíru

Finanční gramotnost – ABECEDA PENĚZ (finanční projekt České spořitelny)
Hospodaření, rozpočet, příjmy, výdaje
Bankovní účet, platební karta
Bezpečnostní schránky

Video: Jak vznikl vesmír – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podívej se v rámci finanční gramotnosti na historii české koruny: Měna: Koruna česká – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz),
a na video, jak si lidé schovávají peníze od chvíle, kdy existují: Jak funguje bankovní trezor – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Učebnice strana 25, 27 – 29

Uzavření tematického celku Horniny a nerosty

Elektrická energie, elektrárny

Úvod – Vesmír, planety sluneční soustavy, Slunce

Příští týden budou ve třídě zářit samé hvězdy.
Slíbená aplikace Vesmír: Solar System Scope – Online model sluneční soustavy a noční oblohy

 

Učivo 31. 10. – 4. 11. 

Dopravní výchova, upevňování základů z pravidel silničního provozu, nejdůležitější dopravní značky, povinná výbava kola, praktické chování chodců a cyklistů na různých typech křižovatek
Návštěva dopravního hřiště v Otrokovicích, praktická zkouška v podobě jízdy na jízdním kole po dětském dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, Průkaz cyklisty

Shrnutí tematického celku Horniny a nerosty (prověřovací test)
Opakování, procvičování a upevňování učiva

 

Podívej se na video o jedné z nejstarších kulturních plodin na světě:
Původ dýně – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dopravní výchova – procvičuj on-line:
Průkaz mladého cyklisty – testy – Test 1 (bezpecnecesty.cz)

Připravuj se na páteční prověřovací test o horninách a nerostech
Vyzkoušej si kvíz:
Horniny a nerosty – Kvíz (wordwall.net)

 

Učivo 24. 10. – 28. 10.

Učebnice strana 21 – 22

Rudy, energetické suroviny (zápis v sešitě)

Opakuj na prověřovací test (pátek 4. 11.) – Horniny a nerosty, projdi si zápisy v sešitě, učivo v učebnici strana 18 – 22 + otázky

Projdi si zkušební test z pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty, zopakuj dopravní značky (příprava na úterní návštěvu dopravního hřiště v Otrokovicích, získání Průkazu mladého cyklisty po úspěšném zvládnutí písemného testu a praktické jízdy na kole). Zaměř se na dopravní výchovu a bezpečnost přes podzimní prázdniny a prodloužený víkend.
Procvičuj on-line:
Průkaz mladého cyklisty – testy – Test 1 (bezpecnecesty.cz)

Podívej se na video:
Moravský kras: Království jeskyní – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Tajemství Koněpruských jeskyní – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 17. 10. – 21. 10.

Učebnice strana 18 – 20, PS strana 10 – 11

Neživá příroda – dělení hornin podle místa a podmínek vzniku, složení
Zástupci hornin vyvřelých, usazených, přeměněných

DEN STROMŮ (užili jsme si trochu jiný slunečný podzimní den venku), zpráva a fotografie v Novinkách 5. třídy

Podívej se na video:
Dětská encyklopedie světa: Strom – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dobrovolný úkol: Vyber si jeden strom a zjisti o něm 3 zajímavosti na čtvrtek 20. 10.

 

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice strana 18 – 20, PS strana 10 – 11

Propojenost živé a neživé přírody

Nerosty a horniny, půda (práce s naučnou literaturou, vzorky hornin a nerostů, rozšiřování poznatků)
Hospodářsky významné horniny a nerosty
Nerostné suroviny, nerudní suroviny
Zvětrávání, vznik půdy a její význam

Podívej se na video:
HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) – Prvouka / Přírodověda / Zeměpis / 5.třída ZŠ / 

Krátké seznámení se světem hornin a minerálů pro zvídavé žáky:
Horniny a minerály – YouTube

 

Učivo 3. 10. – 7. 10. 

Učebnice strana 7 – 9

Světlo a teplo
Planeta Země, pohyby Země, střídání dne a noci, střídání čtyř ročních období (zápis v sešitě)
Rovnodennost, slunovrat

Ekologický projekt: Terénní vzdělávací program MJVM Zlín „Vycházka mezi stromy“

Chraňme stromy, chraňme přírodu – nezapomínejme na to!
Víš, proč je důležité stromy vysazovat?

Do pátku se vyzkoušej v poznávání nejznámějších druhů stromů. Do sešitu si zapiš názvy všech deseti stromů z kvízu.
Kvíz: – stromy – Obrázkový kvíz (wordwall.net)POZNÁŠ LISTY STROMŮ? – Najít shodu (wordwall.net)

Které rostliny čistí vzduch? Máš nějaké doma? Koupíme si nějaké do třídy?
Video: Planeta YO: Rostliny, které čistí vzduch – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 26. 9. – 30. 9.

Opakování živé přírody

Neživá příroda – voda, vzduch
Základní životní podmínky

Vyzkoušej si doma pokusy s vodou:
Pokusy s vodou pro děti / VIDA! Brno

Umíš nějaký pokus s vodou?
Můžeš si ho připravit a v pátek v přírodovědě ukázat.
Pochvala Emi K. a Janči

Víš, co znamená pojem „šedá voda“?
Pochvala Gábi

 

Učivo 19. 9. – 23. 9.

PODZIM, podzimní rovnodennost, rovnodennost, slunovrat
Živá a neživá příroda na podzim

Povídání o oblíbeném živočichovi

Podívej se na video:
TOP 5 NEJJEDOVATĚJŠÍ ROSTLINY V ČR (plclip.com)
Napiš 5 nejjedovatějších rostlin v ČR.

 

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Učebnice strana 4, 5, PL 4, 5, 6, 7

Život na Zemi, podmínky života na Zemi, třídění organismů
Třídění živočichů, třídění rostlin
Prověřování znalostí ze 4. ročníku

Úklidová akce Ukliďme Česko – Ukliďme Tečovice (ekologická výchova)
Třídění odpadu

Samostatná práce na pátek 16. 9.
Podívej se na video:
UčíTelka (3.–5. tř.): Živá a neživá příroda – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Živá a neživá příroda – příprava na písemku – YouTube

Jak se nazývala první hornina, kterou děti dostaly k prozkoumání do rukou?
Jaká stavba je z této horniny postavena?

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitu, pomůcky

Přírodniny z letních cest, referáty, herbáře

Živá a neživá příroda, vysvětlím, proč je člověk závislý na neživé přírodě