5.tř – Matematika

matematika

 

 

 

Učivo 14.9. – 18.9.

pracovní sešit str. 1 cv. 4,5     učebnice: str. 2 cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně.

učebnice str. 4 – přečíst o zaokrouhlování, pracovní sešit str 2 CV. 1

geometrie – pracovní sešit str. 1 cv. 1,2,3,4

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

učebnice str. 2 cv. 1,2

geometrie – bod, přímka, polopřímka, úsečka

učebnice str. 3 – žlutá tabulka, cv. 1,2