5.tř – Matematika

MA 1

Učivo 9. 5. – 13. 5. 2022

Jednotky délky, zapisování desetinnými čísly – učebnice str. 23/1-4, 24 /1-7

Geometrie – konstrukce diagramů – učebnice str. 42/1,2. PS str. 30/3,4, 31/1-3

Srovnávací testy žáků 5. ročníku

Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

Desítková soustava, převody jednotek – učebnice str. 22/1-8, PS str. 18/1-6,19/1-7

Geometrie – Soustava souřadnic – učebnice str. 40/1,2,41/1-3. PS str. 29/1-4, 30/1,2.

Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

Zapisování desetinných čísel, násobení a dělení desetinných čísel čísly 10,100,1 000 – učebnice str. 21/1-5, PS str. 16/1-7, 17/1-6

Geometrie – obvod a obsah – učebnice str. 37/2-4, PS str. 28/1-3. Opakování – učebnice str. 38/1-3

Učivo 18. 4. – 22. 4. 2022

Odhad výsledku – učebnice str. 17/1-3, zapisování velkých čísel v textu – učebnice str. 18/1-5, desetinná čísla – učebnice str. 20/1-7. PS str. 12/1-6, 13/1-6, 14/1-3, 15/1-3

Geometrie – obsah trojúhelníku – učebnice str. 36/1,2, 37/1. PS str. 26/3,4, 27/1-4

Učivo 4. 4. – 8. 4. 2022

Obor velkých čísel – násobení, dělení 10,100,1000… – PS str. 11/3-5,12/1-6

Geometrie – obvod trojúhelníku – učebnice str. 35/1-5, PS str. 26/1,2

Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

Příklady k procvičení – str. 11/1-7. Násobení a dělení velkých čísel – učebnice str. 12/1-6, 13/1-4. PS str. 10/1-6, 11/1-2

Geometrie – vlastnosti a rýsování trojúhelníku – učebnice str. 34,35/1-2.

Učivo 21. 3. – 25. 3. 2022

Písemné sčítání a odčítání čísel do miliardy – učebnice str. 8/1-4, str. 9/2-4, str. 10/1-6. PS str. 6/1-5, str. 7/1-5, str. 8/1-6, str. 9/1-3

Geometrie – prostorová geometrie – učebnice str. 31/1-2, PS str. 23/1-3.  Trojúhelníky – učebnice str. 32/1,2, str. 33/1-3. PS str. 24/1-4

Učivo 14. 3. – 18. 3. 2022

Obor velkých čísel – učebnice str. 4-6, příklady k procvičení – učebnice str. 7, vše do šs

Geometrie – opakování učebnice str. 30/1-6, PS str. 22/1-5

Soutěž Matematický klokan 2022

Učivo 7. 3. – 11. 3. 2022

Obor velkých čísel od nuly po miliardy – učebnice 2 str. 2/1-4, 3/3-6 PS str. 1/1-5

Geometrie – PS str. 21/1-3

Učivo 28. 2. – 4. 3. 2022

Finanční gramotnost, římské číslice – učebnice str. 60/1-3, 61/1-4, 62/1-4. PS str. 45/1-3

Geometrie – výpočet obsahu složitějších útvarů- učebnice str. 27/1-4, 29/1-3, PS str. 18/1,3,4, 19/1-4

Učivo 21. 2. – 25. 2. 2022

Desetinná čísla – písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy – učebnice str. 56-57, finanční gramotnost – učebnice str. 59/1. PS str. 41-44

Geometrie – obvod čtverce a obdélníku – učebnice str. 26/1-3, PS str. 17/1-4

Učivo 14. 2. – 18. 2. 2022

Desetinná čísla – učebnice str. 51/1-3, PS str. 40/1-2

Geometrie – vlastnosti a rýsování čtverce a obdélníku – učebnice str. 23/1-2, str. 24/1, str. 25/1 vše do šs

Učivo 31. 1. – 4. 2. 2022

Zlomky – učebnice str. 48/1-6, str. 49/1-7, PS str. 38/1-7

Užití matematických vědomostí – učebnice str. 50/1, PS str. 39/1-7

Učivo 24. 1. – 28. 1. 2022

Písemné dělení dvojciferným číslem , zkrácený zápis – PS str. 36/2-4, 37/1-6

Geometrie – obsah mnohoúhelníků – učebnice str. 20-21

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Písemné dělení dvojciferným číslem, zkrácený zápis – učebnice str. 46/3,4, str. 47/1-3,PS str,32/1-2, str. 36/1

Pololetní písemná práce

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Písemné dělení dvojciferným číslem – dlouhý zápis – učebnice str. 42/2,3. Str. 43/1-3. Nesprávně odhadnutý podíl – učebnice str. 44/žlutý rámeček. PS str. 30/1-4, str. 31/1-4

Geometrie – mnohoúhelníky – obvod a obsah – učebnice str. 19-20. Opakování a příprava na pololetní písemnou práci. PS str. 14/1. Za dú do procvičovacího sešitu – učebnice str. 24/1 a,b

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Pamětné dělení se zbytkem – učebnice str. 39/1-3, str. 40/1-5, str. 41/1-2. Písemné dělení dvojciferným číslem – učebnice str. 42/1. PS str. 28/1-5, str. 29/1-6.

Geometrie – Dělení mnohoúhelníků, čtyřúhelníky – učebnice str. 17, str. 18/1-5 do šs.PS str. 13/1-4

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Diagramy a grafy – učebnice str. 37/1-4, str. 38/1-4. PS str. 25/1-7, 26/1-3, str. 27/1,2

Geometrie – Sestrojení kolmice a středu úsečky pomocí kružítka – učebnice str. 14/1 – narýsuj do velkého šs cvičení z obou žlutých rámečků. PS str. 10/1,2. Str. 11/1-4.

Učivo 6.12. – 10. 12. 2021

Užití matematických vědomostí  – učebnice str. 32/1,2.  Výpočet jedné a více částí  – učebnice str. 33/1,4, str. 34/1-3- Aritmetický průměr, odhad výsledku – učebnice str. 35/1-3. PS str. 22/1-5. str. 23/1-4, str. 24/1-3.

Geometrie –  Grafický součet a rozdíl úseček , porovnávání úseček pomocí kružítka učebnice str. 13/1,2. PS str. 9/1-5

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Jednotky rychlosti a jednotky tepla, času – učebnice str. 30/1-5, 31/1-3. PS str. 19/1-5, 20/1-3

Geometrie – vzájemná poloha kružnice a přímky – učebnice str. 12/1,2 do šs velkého, PS str. 8/1-3 (kdo ještě nemá)

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Převody jednotek – plošné jednotky- učebnice str. 29/1-5, PS str. 18/1-6. Čtvrtletní písemná práce.

Geometrie – kruh, kružnice – učebnice str. 11/1-3. Procvičování do šs, PS str.8/1-3

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Převody jednotek – opakování, příprava na písemnou práci – opakování písemné početní operace, slovní úlohy – učebnice str. 28, PS str. 17/3-6

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Převody jednotek objemu – učebnice str. 26,27. PS str. 15/2-6, str. 16/1-5, str. 17/1-3

Geometrie – úhel – PS str. 6/1-4. Kruh, kružnice  str. 7/1-4

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Opakování převodů jednotek – učebnice str. 22/1,2. Str. 24/1,2. PS str. 12/1-5, 13/1-6, 14/1-5, 15/1

Geometrie – Úhel – učebnice str. 8/ poučka, cv. 1,2 do malého sešitu. PS str. 5 /3,4

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Užití matematických vědomostí – učebnice str. 19, cv. 1-5, zlomky, výpočet částí z celku – učebnice str. 20, cv. 1-5, str. 21, cv. 1-2, PS str. 10, cv. 1-7, str. 11, cv. 1-6

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Kombinované početní operace, rovnice – str. 15-18, PS str. 9, cv. 1,2

Geometrie – vzájemná poloha dvou polopřímek – učebnice str. 7, poučky, PS str. 5, cv. 1,2

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Čísla zakončená nulami – násobení, dělení. Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu – učebnice str. 12 – 14, PS str. 6, cv. 1-7, str. 7, cv. 1-6. DÚ PS str. 8, cv. 1-6.

Geometrie – PS str. 4, cv. 1-4. Do malého školního sešitu narýsuj 12 kolmic.

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem – učebnice str. 11

Geometrie – vzájemná poloha přímek – učebnice str. 6, procvičuj do sešitu rýsování dvou rovnoběžných přímek pomocí pravítek.

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice str. 9- 10 / příklady s více početními operacemi, dělení se zbytkem/, PS str. 4, cv. 1-7, str. 5, cv. 1-3

Geometrie – učebnice str. 5, cv. 1-3 /délka úsečky, shodné úsečky/, PS str. 3, cv.  1-5

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice str. 5 – 8 / sčítání a odčítání písemné i pamětné, slovní úlohy/, PS str. 3, cv. 3-7

Geometrie – učebnice str. 4, cv. 1-3/ bod, přímka, úsečka/, PS str. 1, cv. 3,4

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 2 – 4 / orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování čísel/. PS str. 1, cv. 1-5. Str. 2, cv. 1-6. Str. 3, cv. 1

Geometrie – opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 2,3/rovina, rovinné útvary, prostor, prostorové útvary, přímka, polopřímka, úsečka/, PS str. 1, cv. 1,2.