5.tř – Matematika

depositphotos_2610494-stock-photo-funny-cartoon-numbers-9

Učivo 17. 2. – 21. 2. 2020

Numerické počítání a slovní úlohy- učebnice ALTER 2. díl.

Dělení dvojcif. číslem.

Vénův diagram uč. str. 62 jen něco, PS 11/5, 10/ 3,4, 12/ 7, 8.

G- konstrukce , uč. str. 54 – dokončení

 

Učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

Slovní úlohy a numerické počítání- učebnice ALTER 2. díl 9/6, 9/1- písemné dělení dvojciferným číslem, 10/ 6, 7, 8.

Vénův diagram PS 10, 11, uč. 61, 62.

G- konstrukce – pokračování.

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

PS str. 7 – 9, numerické počítání a slovní úlohy ze starší učebnice( Alter 2. díl).

Z minulého týdne rovnice uč. str. 45, 46.

Konstrukce- uč. str. 52, 53

Učivo 27. 1. – 30. 1. 2020

Zajímavé slovní úlohy, máme na kartičkách.  Opakování rovnic- uč. str. 45, 46.

PS 2- str. 7 – 9.

G- pololetní prázdniny.

 

Učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Práce s daty, uč. str. 48/ 1- 8, 49- grafy, PS str. 36, 37.

Rozbor a oprava písemné práce.

G- konstrukce.

 

Učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

Pololetní písemné práce aritmetika- úterý, geometrie- pátek.

Práce s daty- uč. str.48, PS str. 36, 37

Učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

Opakování učiva PS str. 35, 39, 40.

Učebnice str. 47/ 22, 23, 24.

Biland uč. 56/1,2, str. 58.

Opakování rýsování.

Učivo 16. 12. – 20. 12. 2019

Počtářské chvilky- PS str. 39

Rovnice – uč. str.46/ 14, 15, 47/ 22, 23

Učivo 9. 12. – 13. 12. 2019

Rovnice – uč. str. 45, PS str. 34

Učivo 2. 12. – 6. 12. 2019

Z minulého týdne- G- objem a povrch uč. str. 40, PS str. 30.

Rovnice uč. str. 44, PS str. 33.

Dokončení uč. str. 38, 39.

 

Učivo 25. 11. – 29. 11. 2019

Desetinná čísla- číselná osa, porovnávání, sčítání a odčítání, jednoduché slovní úlohy.

PS str. 29, učebnice str. 38, 39.

Rovnice – uč. str. 44, PS str. 33.

Objem a povrch- uč. str. 40, PS str. 30- G.

Učivo 18. 11. – 22. 11. 2019

Desetinný zlomek- desetinné číslo. Zápis, porovnávání, čtení, sčítání a odčítání desetinných čísel.

PS str. 27 – 29.

Učebnice str. 37, 38.

Písemná práce- slovní úlohy.

G- dokončení úhlů, opakování základů rýsování- bod- konstrukce.

 

Učivo 11. 11. – 15. 11. 2019

Zlomky, desetinné číslo.

Učebnice 36/ 1- 5, 37/ 8 – 11, PS str. 27.

G- měření úhlů, mnohoúhelníky- dokončení, PS str. 20, 21.

Učivo 4. 11. – 8. 11. 2019

Dělitelnost- uč. str.32, 33. Hra tleskni dupni, sudá a lichá čísla 32/4, 33/ 7,8.

PS str. 19, 23, 24.

G- mnohoúhelníky, uč. 28/ 1-5.

 

Učivo  21. 10. – 25. 10. 2019

Násobení a dělení, chytré dělení dvoumístným číslem( uč. str. 25).

Učebnice str. 26, 27.

26/ 13, 15. 27/ 21, 23.

PS str. 18, slovní úlohy PS 19/ 6, 7, uč. 24/8

G- úhel uč. 16/ 62, 63, práce s úhloměrem.

19/ 73- výstaviště, parketování.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Procvičování numerického počítání, logické úlohy.

Učebnice str. 21 – 23 – výběr, str. 24, 25 – násobení a dělení.

PS str. 17

Menší písemná práce- závorky, písemné násobení a dělení.

G- sítě krychle, stavby z krychlí- uč. str. 17

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování čísel přes milion- porovnávání, zápis.

Písemné dělení.

Zákonitosti a vztahy

učebnice 20/6, 7, 21/11, 13, 22/ 14, 16, 18, 24/2, 5 25/ 9, 10

PS str. 10, 13.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Písemné násobení a dělení, slovní úlohy- malá písemná práce.

Učebnice str. 10/ 27,  11/ 28, 29, 30,  13/ 42 – 47.

G- učebnice str. 15/ 54, 55, 56, 57

Učivo 23. 9. – 27. 9. 2019

Prověřování znalostí- násobilky, písemného sčítání a odčítání.

Učebnice 9/21, 22, 23, 10/ 25/ 27.

PS str. 6 – 14 výběrově.

G- učebnice 13/48, 49, 15/ 54.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Násobilka – desetiminutovka.

Indické násobení, písemné násobení.

Uč. str. 7, 8, 9

PS str. 6 – 14 výběr cvičení podle času.

G.- PS str. 11/ 28, 29

Učebnice  10/26, 13/ 48, 49

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Opakování násobilky, práce ve stovkové tabulce, hry s čísly.

Učebnice str. 6 cv. 7, 8, 9, str. 7 cv. 10, 11, 12, str. 8 – podle času.

Pracovní sešit str. 4, 5.

Geometrie- opakování základních pojmů- rýsování.