5.tř – Matematika

matematika

 

 

Učivo 7.6. – 11.6.

Procenta

– učebnice str. 35,36, pracovní sešit str. 29,30

– geometrie – opakování rýsování trojúhelníku, vlastnosti trojúhelníku, obvod trojúhelníku

– obsah trojúhelníku – určování pomocí vlastnosti úhlopříček čtverců a obdélníků

– učebnice str. 36, pracovní sešit str. 27

Podívej se na video:

https://youtu.be/RIEXxyviycs

 

Učivo 31.5. – 4.6.

části z celku – učebnice str. 32,33

pracovní sešit str.- 28

procvičování – učebnice str. 34

geometrie – trojúhelníky – vlastnosti, rýsování – opakování

obvod trojúhelníku – učebnice str. 35, pracovní sešit str. 25, 26

 

Učivo 24.5. – 28.5.

Části z celku

učebnice str. 30,31, pracovní sešit str. 26,27

slovní úlohy

 

Učivo 17.5. – 21.5.

Zlomky – části z celku

Numerace do miliardy 

  • učebnice str. 28,29
  • pracovní sešit str. 24,25

 

Učivo 10.5. – 14.5

převody jednotek hmotnosti

 pracovní sešit str. 22 cv. 3,45

převody jednotek času

učebnice str. 27 cv. 1,2,3,4,5, pracovní sešit str. 23,24

geometrie – obvod, obsah – rýsování čtverce, obdélníku

 

7.5.

– geometrie 

                       – čtverec a obdélník – obvod, obsah 

                       – učebnice str. 29 cv. 1 a,b,c – do sešitu 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 21 cv. 1 a,b,c – prosím poslat na email 

Podívej se: 

https://youtu.be/QosO_GBUBGw

https://youtu.be/jDK_bD6RDUg

https://youtu.be/fPXKvEi7Dtw

6.5.

 převody jednotek hmotnosti 

                         – slovní úlohy – učebnice str. 26 cv. 4 

                         – pracovní sešit str. 22 cv. 6 

                          – učebnice str. 29 cv. 1 a, b 

                         – domácí úkol – pracovní sešit str. 22 cv. 3,4,5 – prosím poslat na email 

                                                  – učebnice str. 29 cv. 3 a – do sešitu – prosím poslat na email 

Podívej se: 

https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0

 

5.5.

– převody jednotek hmotnosti – zapisování desetinnými čísly 

                       – učebnice str. 26 cv. 1,2,3,4 a – společně do sešitu 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 22 cv. 1,2 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/Z4KXqtxuqto

https://youtu.be/ZhCSUe3DIOI

https://youtu.be/h9t9hWvT_4Q

 

4.5.

– jednotky objemu – zapisování desetinnými čísly 

                        – řešení slovních úloh – učebnice str. 25 cv. 4 

                        – práce s diagramem – pracovní sešit str. 21 cv. 6 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 21 cv.3,4,5 – – prosím poslat na email

 

3.5.

 –  jednotky objemu 

                       – převody jednotek objemu – zapisování desetinnými čísly 

                       – učebnice str. 25 cv. 1 – ústně 

                       – učebnice str. 25 cv. 2,3 – do sešitu 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 21 cv. 1,2 – prosím poslat na email 

 

Podívej se:

https://youtu.be/YEv_PFZaKGo

https://youtu.be/M_pWCv7mb7c

https://youtu.be/PVUlq1u09JI

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=10.+Jednotky+objemu+-+p%C5%99evody#selid

 

probrané učivo 26.4. – 30.4.

převody jednotek délky – zapisování desetinnými čísly

  • učebnice str. 24, pracovní sešit str. 20
  • test – převody jednotek

Geometrie – osová souměrnost

                       – opakování, test, práce v sešitě

Podívej se na videa:

https://youtu.be/Dcyvabo6OnQ

https://youtu.be/X0KSHleJ_zM

https://youtu.be/WHNfNclNayc

 

23.4.

geometrie – osová souměrnost 

                       – collboard – parkety 

                       – učebnice str. 44 cv. 1 a – do sešitu společně 

                       – učebnice str. 44 cv. 2 a,b,c – společně do sešitu 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 cv. 3,4 – prosím poslat na email 

 

22.4.

  převody jednotek objemu, hmotnosti 

                        – učebnice str. 22 cv. 4,5,6,7 – společně do sešitu 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 19 cv. 4,5,6,7 – prosím poslat na email 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/mpHRGpC18xM

https://youtu.be/vrtSGPgKOaE

https://youtu.be/odF6VD9TRYE

https://youtu.be/9w4DISrMacU

 

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=10.+Jednotky+objemu+-+p%C5%99evody#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=08.+Jednotky+hmotnosti+-+porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

21.4.

 opakování – násobení a dělení desetinných čísel – interaktivní cvičení 

                        – převody jednbotek 

                        – učebnice str. 22 cv. 1,2,3 – společně, písemně 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 19 cv. 1,2,3 

Procvičuj: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=01.+Jednotky+d%C3%A9lky+-+p%C5%99evody#selid

 

 

20.4.

– desetinná čísla – násobení a dělení 10,100,1000 

                       – online procvičování 

                      – učebnice str. 21 cv. 5 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 18 cv. 3,4,5,6 – prosím poslat na email 

Procvičuj: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

19.4.

– desetinná čísla – násobení a dělení 10,100,1000 

                         – učebnice str. 21 cv. 1,2 – společně do sešitu 

                        – učebnice str. 21 cv. 3,4 – společně do sešitu 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 18 cv. 1,2  – prosím poslat na email

Podívej se na videa:

https://youtu.be/2IJHRB97Gqs

https://youtu.be/IPLLUvWjsHs

https://youtu.be/U-Pjm0_vuzQ

https://youtu.be/Kb1TePMsgNI

 

 

Probrané učivo 12.4. – 16.4.

– desetinná čísla – opakování 

                       – učebnice str. 20 cv. 1,2,3,4,5,7 

                       – pracovní sešit str. 17 cv. 1,2,3,4,6 

                       – geometrie – opakování osová souměrnost 

                                             – výroba dečky, parkety – collboard 

                                              – pracovní sešit str. 33 cv. 1,2 

 

9.4.

 geometrie 

– pracovní sešit str. 18 cv. 1 společně do sešitu 

– pracovní sešit str. 32 cv. 1 – společně do sešitu 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 18 cv. 3,4  – prosím poslat na email 

– pracovní sešit str. 32 cv. 2,3,4 – prosím poslat na email 

 

8.4.

 rozvinutý zápis čísel, zaokrouhlování 

– pracovní sešit str. 16 cv. 1,2 – společně – písemně 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 16 cv. 3 (dokonči), 4,5,6 – – prosím poslat na email 

 

7.4.

– velká čísla, zápis, grafy 

– pracovní sešit str. 15 cv. 3 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 1 a  – v online hodině, b,c ,  cv. 2 a – v online hodině ,b,c,d 

– prosím poslat na email 

 – geometrie – překládání papíru + stříhání – úkol je teamsech – poslat do 9.4.

 

6.4.

 – obor velkých čísel  

– násobení a dělení čísel zakončených nulami 

 –  odhady výsledků 

– učebnice str. 13 cv. 3 – do sešitu 

– pracovní sešit str. 14 cv. 1 (část), 2 – společně do sešitu 

–  domácí úkol – pracovní sešit str. 13 cv. 3,4 – prosím poslat na email 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 14 cv. 1 dokonči + cv. 3 – prosím poslat na email

 

31.3.

 – kontrola slovních úloh – dovysvětlení 

 – pracovní sešit str. 12 cv. 3 – skupinová práce 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 12 cv. 4 + pracovní sešit str. 13 cv. 1,5,6 

 

30.3.

– samostatná práce

– pracovní sešit str. 10 cv. 1,2,3,4 – prosím poslat na email 

 – pracovní sešit str. 12 cv. 1,2 – prosím poslat na email 

 

29.3.

 –  obor velkých čísel  – násobení a dělení 

  – pracovní sešit str. 11 cv. 3 a – ve skupinách 

    – domácí úkol – pracovní sešit str. 11 cv. 1,2,3 b, 5 – prosím poslat na email 

 

 

26.3.

– geometrie – pracovní sešit str. 16 cv. 1,2, – společně do sešitu 

– pracovní sešit str. 17 cv. 1 – dokonči za d.ú – prosím poslat na email 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 16 cv3 .  str. 17 2,3, – prosím poslat na email 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/HvunJKHoh7I

https://youtu.be/aVp-RKYt8BI

 

 

25.3.

 – opakování násobilky – ve skupinách 

                        – opakování písemné násobení, dělení – postup – společně – ústně 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 9 cv. 1,2,3 – poslat na email 

 

24.3.

 obor velkých čísel  (od nuly po miliardy) 

                        – písemné sčítání a odčítání  – opakování  

                        – pracovní sešit str. 8 cv. 3 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 8 cv. 1,2,4,5,6 – poslat na email 

Podívej se:

https://youtu.be/DhntcRe-j6w

https://youtu.be/dKuz-_IGt7c

https://youtu.be/wjnAfFktjQA

 

23.3.

– pracovní sešit str. 6 cv. 3 – společně – písemně 

                      – pracovní sešit str. 7 cv. 3,4 – ve skupinách – písemně 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 1,2,5 – poslat na email 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion#selid

Podívej se na videa:

https://youtu.be/OaT_iG7961Q

https://youtu.be/9vV10PmbdXI

 

22.3.

–  samostatná práce – pracovní sešit str. 6 cv. 1,2,4,5 – poslat na email

Podívej se na videa:

https://youtu.be/jwBO1B8Ofew

https://youtu.be/k6bgPJvhFcU

https://youtu.be/9vV10PmbdXI

 

 

 

19.3.

–  geometrie 

 – učebnice str. 25 cv. 1 a, b 

 – učebnice str. 25 cv. 3 a 

– domácí úkol – učebnice str. 25 cv. 1 c,d,  učebnice str. 25 cv. 3 b,c,d – prosím poslat na  email 

 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/2xptg_r_ZwA

https://youtu.be/HvunJKHoh7I

https://youtu.be/63l_GHyVA0k

 

 

 

18.3.

–  učebnice str. 6 cv2,3,4 – společně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 5 cv. 2,4 – poslat na email 

 

 

17.3

 zaokrouhlování 

– učebnice str. 6 cv. 1  – společně + ve skupinách , do sešitu – prosím poslat na email 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 5 cv. 1,3 – prosím poslat na email

Podívej se: 

https://www.youtube.com/watch?v=nCN7cruIdYY

Zaokrouhlování 5. ročník – YouTube

 

Procvičuj: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion#selid

 

 

16.3.

– pracovní sešit str. 1,2,3 – společně 

– učebnice str. 5 cv4  – společně do sešitu 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 4 cv. 4,5,6 – poslat na email 

 

15.3.

 opakování – obor čísel od nuly po miliardy 

                      – skupinová práce – zápis, čtení velkých čísel, číselné řády 

                      – učebnice str. 4 cv. 5,6 – společně ústně 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 3 cv. 5,6 – poslat na email

 

5.3.

 – geometrie – vlastnosti čtverce a obdélníku 

 – rýsování čtverce a obdélníku – učebnice str. 24 cv. 1 – prosím poslat na email 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 3,4 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/vjmuGUQO0zY

https://youtu.be/VP5JMnfvsLk

https://youtu.be/N1RmvkRPres

https://youtu.be/KALy2uqnfzw

 

4.3.

  učebnice str. 4 cv. 1,2,3,4 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 3 cv. 1,2,3,4 

 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/v7pHnctcC3c

https://youtu.be/5CFds_WL5Sc

https://youtu.be/e5u_tUVube8

https://youtu.be/X7BWyM09gRw

 

 

3.3.

– velká čísla 

– učebnice str. 3 cv. 5,6, 

 – opakování rozvinutého zápisu  – práce v sešitě – prosím poslat na email 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 2 cv. 2,3,5,6 

 

Podívej se na video:

https://youtu.be/2jZsxEqVznc

https://youtu.be/I1THha0pO9s

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion#selid

 

 

2.3.

 – velká čísla  

 – učebnice str. 3 cv. 1,2,3,4 – společně do sešitu, cv. 1 – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 2 cv. 1,4 – prosím poslat na email 

Podívej se na video:

https://youtu.be/Rh2VDmPhJUA

https://youtu.be/Okz2Mc-o0_Y

https://youtu.be/AntenbTwH5M

https://youtu.be/gCCNCUa50Q0

 

 

 

 

 

1.3.

– velká čísla  

– učebnice str. 2 cv. 2,3 – práce ve skupinách – do sešitu 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 1 cv. 2,3,4 – prosím poslat na email 

 

26.2.

 geometrie 

                        – čtverec a obdélník – vlastnosti a rýsování 

                        – učebnice str. 23 cv. 1,2 – společně   cv. 2. do sešitu 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 1,2 – prosím poslat na email 

 

Podívej se:

https://youtu.be/Ht555p4Qtzg

https://youtu.be/DjFSGfkYxP8

https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0

 

 

25.2.

 – velká čísla 

 – učebnice str. 2 cv. 1,2 – společně ústně 

– pracovní sešit str. 1 cv. 1,2 -prosím poslat na email 

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

 

 

 

24.2.

 –  velká čísla – po miliardy 

  – zápis čísel, čtení čísel, dodržování mezer 

– domácí úkol – napiš do sešitu 5 čísel deseticiferných, 5 čísel lichých devíticiferných, 5 čísel

    sudých osmiciferných 

 

23.2.

 –  opakování čísel do milionu 

 – zápis čísel   (pozor na psaní mezer  – mezery děláme po každých třech řádech – mezery píšeme mezi stovkami a tisíci, statisíci a miliony), číselné řády 

 – domácí úkol – vyrob si kartičky a na ně napiš číslice 0-9  -prosím poslat na email

                              – napiš si 8 čísel do milionu – zapiš kolik má číslo, jednotek, desítek, stovek, tisíců, desetitisíců, statisíců)  – prosím poslat na email 

 

Podívej se na video:

https://youtu.be/wmV8Mu5eQTg

https://youtu.be/rxPieCoWXYU

 

Procvičuj:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm

 

 

22.2.

– opakování  – římské číslice 

                       – učebnice str. 63 cv. 3 – dokonči za domácí úkol – poslat na email 

                       – domácí úkol – učebnice str. 63 cv. 4 – do sešitu – poslat na email

 

19.2.

 – geometrie 

  – opakování mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníků 

   – učebnice str. 20 cv. 1, 3 – ve skupinách, do sešitu 

   – pracovní sešit str. 14 cv2  –společně do sešitu 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 14 cv. 5 – poslat na email 

 – učebnice str. 21 cv. 5 – do sešitu – poslat na email

 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/VohmIIu0NHE

https://youtu.be/DSaUGtV-A_Y

 

 

18.2.

– římské číslice 

– procvičování – práce s kartičkami 

– učebnice str. 63 cv. 1,2 – společně do sešitu

– domácí úkol – pracovní sešit str. 47 cv. 3,5 – prosím poslat na email 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/wbRupOEHZfA

https://youtu.be/-U4FqpoEV7k

https://youtu.be/Ez4Hgn684f4

https://youtu.be/szc5FboHSh0

 

Procvičuj:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/rimske_cislice1.htm

 

Pro snazší zapamatování se používá tato pomůcka: Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou DMěsta, kde první písmena určují jak jdou římské číslice po sobě.

 

 

17.2.

– římské číslice 

– opakování – zápis číslic, čtení číslic – práce s vytvořenými kartičkami 

 – učebnice str. 62 cv1,2 – společně do sešitu 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 47 cv. 1,2  -poslat na email 

 

16.2.

– římské číslice 

                       – opakování číslic – diktát číslic 

                       – učebnice str. 62 cv. 1, 2 -společně do sešitu 

                       – domácí úkol – vyrob 10 kartiček – římské číslice  -poslat na email

 Podívej se na videa:

https://youtu.be/wbRupOEHZfA

https://youtu.be/jyhB5b3WREk

 

 

 

15.2.

– učebnice str. 64 cvCv. 1, 2 , 3 – společně  do sešitu  – poslat na email 

 – domácí úkol – učebnice str. 64 cv. 4,5,6,7 – do sešitu – poslat na email 

 

12.2.

geometrie  

– učebnice str. 19 cv. 1,2,4 a – ústně společně 

– pracovní sešit str. 14 cv. 1,2, -společně

– domácí úkol – učebnice str. 19 cv. 3 + a,b,c – do sešitu – poslat na email 

 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/8w1afI1FYHQ

https://youtu.be/rH3yk-03Fr4

https://youtu.be/j-bz_FzdUE4

https://youtu.be/wkaN61g3Etw

 

 

11.2.

 – učebnice str. 59 – přečíst oranžový rámeček 

                       – učebnice str. 60 – přečíst oranžový rámeček 

                       – učebnice str. 61 – přečíst oranžový rámeček 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 45 cv. 1 dodělej – poslat na email 

                                                 – pracovní sešit str. 46 cv. 3 – dodělej – poslat na email 

                                                 – pracovní sešit str. 45 cv. 2 + str. 46 cv. 2 – poslat na email 

 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/cH0nB9vE0WI

https://youtu.be/kRLhMHdhcqg

https://youtu.be/RTXCRH8n57s

https://youtu.be/sHWZpvp7ADc

 

 

10.2.

 – učebnice str. 57 cv. 4,5 – společně do sešitu 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 44 cv. 4 + str.48 cv. 5,6 

 

9.2.

slovní úlohy

 – učebnice str. 57 cv. 5,6  –společně do sešitu 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 44 cv. 3,5 – poslat na email 

 

Podívej se na video:

https://youtu.be/PRyaEyFpVgY

https://youtu.be/tg8Hz27JxWk

 

 

8.2.

písemné sčítání a odčítání desetinných čísel  

– učebnice str. 57 cv. 1,2- část společně, dokonči + poslat na email

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 44 cv. 1,2 – poslat na email 

 

Podívej se na video:

https://youtu.be/LKGp9Xc5uDg

https://youtu.be/waz_-KRjPko

 

 

5.2.

Geometrie

 – učebnice str. 17 – přečíst 

  – učebnice str. 18 cv. 1,2,3,4,5 – společně – ústně 

   – učebnice str. 18 cv. 6 – do sešitu – poslat na email 

     – domácí úkol – pracovní sešit str. 13 cv. 1,2,3,4 – poslat na email 

Podívej se na video:

https://youtu.be/GE7SUIjiDrw

https://youtu.be/19KAqysLD2M

https://youtu.be/oUOhBLKgIEQ

https://youtu.be/6tLuINnwmfs

https://youtu.be/HJ_x6Co1JJw

https://youtu.be/BhArF7bPKfM

https://youtu.be/siYDeRT74sY

 

 

 

4.2.

– učebnice str. 56 cv. 3,4 – společně do sešitu 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 43 cv. 4,5 

 

3.2.

 sčítání a odčítání desetinných čísel 

 – učebnice str. 56 cv. 1,2 – společně do sešitu 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 43 cv. 2,3

 

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OWmK8el0PY4&feature=youtu.be

Procvičuj:

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

2.2.

– desetinná čísla 

                      – porovnávání desetinných čísel – online procvičování 

                      –  domácí úkol – učebnice str. 54 cv. 4 b – do sešitu – poslat na email 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 42 cv. 2,6, – poslat na email 

 

Procvičuj:

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

Podívej se video:

https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9LuKACd3LB8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0&feature=youtu.be

 

 

1.2.

– učebnice str. 53 cv. 1 – společně – práce do sešitu 

– učebnice str. 54 cv. 2,3, – společně – práce do sešitu 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 42 cv. 1,3,4 – prosím poslat na email

 

Podívej se na videa:

https://youtu.be/Hgo-7HNocic

https://youtu.be/mSlKGsMpqK0

https://youtu.be/h9wERFdd6QE

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9LuKACd3LB8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc&feature=youtu.be

 

27.1.

domácí úkoly:

pracovní sešit str. 41 cv. 4,5,6- prosím poslat na email

pracovní sešit str. 48 cv. 2,3,4- prosím poslat na email

 

26.1.

– pracovní sešit str. 40 cv. 5 – společně 

 – učebnice str. 52 cv. 3,4, -společně do sešitu 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 41 cv. 1,2,3 – poslat na email

 

25.1.

desetinná čísla – učebnice str. 52 cv. 1,3, -společně 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 40 cv. 3,4 – poslat na email 

                        – domácí úkol – učebnice str. 52 cv. 2 do sešitu – poslat na email 

 

22.1.

– geometrie  opakování – učebnice str. 15 cv. 1,2,3,4, 5 – společně 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 11 cv. 1,2,3,4 – poslat na email 

                       – domácí úkol – učebnice str. 15 cv6  do modrého sešitu – poslat na email 

 

21.1.

 desetinná čísla 

                       – přečti si v učebnici str. 51 žlutý rámeček  

                       – podívej se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

https://www.youtube.com/watch?v=N3hXDsdpBY0

 

 

 – učebnice str. 51 cv. 1,2 – ústně, učebnice str. 51 cv. 3 – práce v sešitě 

– diktát desetinných čísel – prosím poslat na email 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 40 cv. 1,2  – poslat na email

Procvičuj zápis desetinných čísel zde:

procvičování desetinná čísla

 

20.1.

– učebnice str. 49 cv. 1 – ústně, cv. 2 – práce v sešitě 

– pracovní sešit str. 38 cv. 5,6, – společně 

– pracovní sešit str. 38 cv. 7 –  práce ve skupinách – odeslat na email – Lupačová, 

OndíkováKarlíková, Jemelková, Krejča, Kučerka, Novosád  

domácí úkol – pracovní sešit str. 39 cv. 1,2,3,4, – poslat na email 

 

19.1.

– kontrola domácího úkolu – vysvětlení 

                      – učebnice str. 48 cv. 4 – ústně 

                      – učebnice str. 49 cv. 4,5, – práce v sešitě – poslat na email 

                    – domácí úkol – pracovní sešit str. 38 cv. 3,4 – poslat na email 

                    – domácí úkol – učebnice str. 50 cv. 3 – do sešitu – poslat na email 

 

18.1.

 učebnice str. 48 cv. 1 – ústně 

                      – učebnice str. 48 cv. 2 – do sešitu – dokonči -poslat na email

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 38 cv. 1,2 -poslat na email

                                               – učebnice str. 48 cv. 6  do sešitu -poslat na email

15.1.

– geometrie – pracovní sešit str. 10 cv. 1,2, – poslat na email 

 – domácí úkol – učebnice str. 14 cv. 2 a,b – narýsuj do modrého sešitu  –poslat na email 

Podívej se na videa:

 

https://www.youtube.com/results?search_query=R%C3%BDsov%C3%A1n%C3%AD+(sestrojen%C3%AD+kolmice+pomoc%C3%AD+kru%C5%BE%C3%ADtka)%2C+Geometrie+pro+5.ro%C4%8D.%2C+str.+14%2C+cv.+2b

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYJ7UzYnpV4

 

 

14.1.

– pracovní sešit str. 37 cv. 1,2,4 – kdo nemá dokončí 

                       – domácí úkol – pracovní sešit str. 37 cv. 3, 5 – poslat na email 

                                                – učebnice str. 46 cv. 2 c, d – do sešit – poslat na email 

13.1.

– pracovní sešit str. 35 celá stránka – kdo nemá, dokončí  

– domácí úkol – pracovní sešit str. 36 cv. 1,2,3 – poslat na email 

 

12.1.

– písemné dělení dvojciferným číslem 

 – pracovní sešit str. 34 cv. 1 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 34 cv. 2,3 – prosím poslat celou stránku na email 

 

11.1.

– pracovní sešit str. 33 cv. 1 – dokonči za d.ú – poslat na email 

– pracovní sešit str. 33 cv. 2

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 cv. 3 – poslat na email celou stránku 

 

8.1.

geometrie – porovnávání úseček – grafický součet a rozdíl úseček  

 – pracovní sešit str. 9 – celá 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. +9 cv. 5  – celou stránku vyfotit a poslat  na email

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=FRXS-9_9cIk

Opakování (rýsování, porovnávání úseček pomocí kružítka), Geo. pro 5.roč., str. 13, cv. 1b – YouTube

 

7.1.

– učebnice str. 43 cv. 2 a, b – práce v sešitě 

                       – pracovní sešit  str. 32 cv. 3 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 32 cv. 1,2,4 – odeslat na email 

Podívej se na video:

písemné dělení dvojciferným číslem

Procvičuj:

písemné dělení

 

 

6.1.

– pracovní sešit str. 30 cv. 4, str. 31 cv. 3,4, 

  – domácí úkol – učebnice str. 43 cv. 1 c,d,e,f  do sešitu + zkouška  

 

5.1.

– učebnice str. 42 cv. 3 – ústně 

                         – učebnice str. 43 cv. 1 a, b, c – ústně 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 31 cv. 1,2 

 

Podívej se:

video – písemné dělení dvojciferným číslem

 

4.1.

  • pracovní sešit str 30 cv. 1 – dokonči, cv. 2 prosím odeslat na email

 

14.12. – 18.12.

pamětné dělení se zbytkem – učebnice str. 39 – 40

                                                  – pracovní sešit str. 28

písemné dělení dvojciferným číslem – učebnice str. 42

                                                  – pracovní sešit str. 29

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=vPlqzEN9I04&feature=youtu.be

 

7.12. – 11.12.

Zlomky – opakování – slovní úlohy

učebnice str. 34 – 35, pracovní sešit str. 22, 25

Diagramy a grafy

učebnice str. 37 – 38

pracovní sešit str. 26 – 27

Procvičuj:

zlomky

 

 

30.11. – 4.12.

kontrola zadaných úkolů 

opakování – zlomky, rovnice, slovní úlohy, převody jednotek

 

27.11.

pracovní sešit str. 25 cv. 1,2,3,4,5,6,7

 

 

26.11.

 geometrie 

 – učebnice str. 11 – kružnice, kruh 

  – učebnice str. 11 cv. 1,2,3 – ústně 

   – domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 1,2 

 

Podívej se na video:

 

25.11

– učebnice str. 31 cv. 4 – skupinová práce 

  – pracovní sešit  str. 20 cv. 4  

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 20 cv. 3, str. 21 cv. 1,2

 

24.11.

– převody jednotek času 

 – učebnice str. 31 cv1,2,, 5, 6 -ústně 

  – pracovní sešit str. 20 cv. 1,2 – domácí úkol

 

Podívej se na video:

 

Procvičuj:

převody jednotek

 

23.11.

– učebnice str. 27 cv. 3,4,5 -ústně, ve skupinkách 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 17 cv. 2,5 

 

20.11.

geometrie – učebnice str. 9 cv. 3,4,5 – ústně 

                       – pracovní sešit str. 6 cv. 4,5 – domácí úkol 

 

19.11.

 – učebnice str. 27 cv. 1 – ústně 

– učebnice str. 26 cv. 3 – slovní úloha – skupinová práce 

 – pracovní sešit str. 16 cv. 3 a – společně

– domácí úkol – pracovní sešit str. 16 cv3b, str. 16 cv. 4 

 

18.11.

Jednotky objemu

Podívej se na video:

 

– učebnice str. 26 cv. 1,2, -ústně 

– pracovní sešit str. 16 cv. 1,2, – domácí úkol 

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=3333&action=show#selid

 

16.11.

– pracovní sešit str. 14 cv. 3,4, -písemně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 1,6 

 

13.11.

geometrie – opakování – úhly

 – učebnice str. 8 cv. 2, učebnice str. 9 cv. 1,2, – ústně, pracovní sešit str. 6 cv. 2 –                                          písemně

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 6 cv. 1,3 

Podívej se na videa: 

 

 

 

 

 

12.11.

 učebnice str. 25 cv. 4,6, – skupinová práce 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 2,5 

 

11.11.

 – jednotky hmotnosti 

 – učebnice str. 24 cv. 1,2,  učebnice str. 25 cv. 1 – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 14 cv. 1,2

 

Podívej se na video:

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=3333&action=show#selid

 

10.11.

 

– učebnice str. 22 cv. 1,2, – ústně 

 – učebnice str. 22 cv. 3 a str. 23 cv. 3 – skupinová práce 

 – pracovní sešit str. 12 cv3, str. 13 cv. 3,4, – domácí úkol 

 

9.11.

– učebnice str. 21 cv. 3,4,5, – ústně 

  – pracovní sešit str. 11 cv. 4,5,6 -domácí úkol

 

6.11.

 geometrie – úhly

  – učebnice str. 8 – přečti si žluté rámečky, učebnice str. 8 cv. 1 – ústně

  • pracovní sešit str 5 cv. 3,4 – domácí úkol

podívej se na video: 

 

 

 

 

Procvičuj:

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

22.10.

– učebnice str. 18 cv. 1,3,4 – ústně 

 – domácí úkol str. 18 cv. 2,5, – do sešitu 

 

 

 

21.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 4 

 – pracovní sešit str. 8 cv. 4 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 8 cv. 5,6 

 

20.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 1,3, 2 -poslední rovnici dokonči 

– pracovní sešit str. 8 cv. 1 – domácí úkol

 – pracovní sešit str. 8 cv. 3 – dokonči zkoušku 

 

 

 

19.10.

pracovní sešit str. 6 cv. 5, str. 7 cv. 1, 2 – dopiš odpověď, cv. 3, 4 – dopiš odpověď 

domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 5,6 

 

Učivo 12.10. – 16.10.

14.10.

  – učebnice str. 9 – přečti si žluté rámečky 

  – pracovní sešit str. 4 cv. 1, 2 – dokonči 

  – pracovní sešit str. 5 cv. 3 – dokonči 

 

 

 

 

 

15.10.

 učebnice str. 13 – přečíst 2 oranžové rámečky 

 – učebnice str. 13 cv. 1,2,3 – ústně 

 – pracovní sešit str. 6 cv. 1,7 

Podívej se:

 

 

16.10.

Podívej se:

 

od 2:47

– učebnice str. 5 žlutý rámeček – převody jednotek 

  – pracovní sešit str. 3 cv. 5 dokonči 

Podívej se:

 

– učebnice str. 7 – vzájemná poloha polopřímek – viz. Video 

 – učebnice str. 7 cv. 1 -ústně 

 – pracovní sešit str. 5 cv. 1 – ústně, str. 5 cv. 2 – dokonči 

 

 

Učivo 5.10. – 9.10.

učebnice str. 10 cv. 1,2

pracovní sešit 4 cv. 5,6,7  str. 5 cv. 1,2

7.10. písemný test – hodnocen slovně (prosím o podepsání testu a vrácení zpět)

 

Učivo 29.9. – 2.10.

učebnice str. 8 cv. 1, 4  str, 9 cv. 1, 2, 4

pracovní sešit str. 3 cv. 3, 4

geometrie – pracovní sešit str. 2 cv. 4, str. 3 cv. 1, 2, 3, 4

Ve středu 7.10. test ověřování znalostí 4. ročníku

 

Učivo 21.9. – 25.9.

učebnice str. 5 cv. 1, 3 – ústně

pracovní sešit str. 2 cv. 3,4,5  str. 3 cv. 1,2

geometrie  – pracovní sešit str. 2 cv. 1,2,3

 

Učivo 14.9. – 18.9.

pracovní sešit str. 1 cv. 4,5     učebnice: str. 2 cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně.

učebnice str. 4 – přečíst o zaokrouhlování, pracovní sešit str 2 CV. 1

geometrie – pracovní sešit str. 1 cv. 1,2,3,4

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

učebnice str. 2 cv. 1,2

geometrie – bod, přímka, polopřímka, úsečka

učebnice str. 3 – žlutá tabulka, cv. 1,2