5.tř – Matematika

Učivo 5. 12. – 9. 12.

Procvičuj:
Písemné dělení jednociferným číslem (střední) – online Přesouvání (umimematiku.cz)
Poznávání zlomků – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Zahraj si. To určitě zvládneš:
Zlomky hravě (zlomky-hrave.cz)

Dobrovolně nastuduj:
Desetinná čísla slovně – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.

PL  strana 36 – 39, PS po stranu 25, 26/1, 27/7

Zlomky a desetinná čísla (opakování kmenových zlomků, seznámení se zlomky nekmenovými, kruhové zlomky)
Pamětné počítání, písemné dělení jednomístným číslem
Dělení, vlastnosti dělení
Rýsovací dovednosti, konstrukce, popis vrcholů a stran
Kružnice (učebnice strana 11)

Vypočtěte:
65 – 5 . (14 – 6 : 2) =

Procvičuj zlomky:
Zlomky – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 21. 11. – 25. 11.

Pracovní sešit po stranu 25

Obvod a obsah čtyřúhelníků
Pravoúhlost
Trojúhelníky – rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý, obecný
Rýsování trojúhelníků dle šipkového zápisu, úpravy zápisů
Mřížové lichoběžníky, dřívková geometrie

Vzdělávací program v KKFB Zlín: Všude samý robot – programování

Dobrovolné procvičování – trojúhelníková nerovnost:
Trojúhelníková nerovnost – Učební pomůcka (wordwall.net)

 

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Učebnice geometrie strana 17-18, PS strana 24/5, 25/11

Rozbor písemné čtvrtletní práce, práce s chybou

Čtyřúhelníky, vlastnosti čtyřúhelníků  – rovnoběžník, lichoběžník, různoběžník
Rýsování čtyřúhelníků do čtvercové mříže
Trojúhelníková nerovnost
Konstrukce trojúhelníků

Názvy geometrických útvarů a těles. Procvičuj:
Názvy geometrických útvarů a těles – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Učebnice geometrie strana 32 – 34, PS strana 22/1

Čtvrtletní písemná práce

Trojúhelníky, vlastnosti a rýsování, trojúhelníková nerovnost
Čtyřúhelníky

Rýsování – trénuj na test, bude součástí čtvrtletní písemné práce. Hodnotit budu přesnost rýsování, kolmice budou kolmé, rovnoběžky rovnoběžné, úsečka o délce 35 mm bude mít 35 mm. Doporučuji tužku č. 3, trojúhelník s ryskou, pravítko a dobré kružítko.

 

Učivo 31. 10. – 4. 11.

Učebnice po stranu 28 (individuální procvičování), PS po stranu 21 (vybraná cvičení), PS geometrie strana 13 – 15 (možnost volby)

Poloha bodů v rovině, soustava souřadnic, kódování a šifrování obrázku
Násobení a dělení, šipkové grafy
Slovní úlohy
Rýsovací dovednosti – čtverec, obdélník

Dobrovolný úkol – vypočítej příklady a úlohu vyřeš:

(2 . 243 – 18) : (10 . 165 . 0 + 20 : 5) =
4 . (540 – 360) – (8 . 180 – 5 . 180) =

Neznámé číslo je větší než 1. Když ho vynásobíme samo sebou, dostaneme číslo o 17 menší než devítinásobek čísla 9.

Procvičuj:
Rovnice I. (skolasnadhledem.cz)
Násobení a dělení (skolasnadhledem.cz)
Řeším slovní úlohy (skolasnadhledem.cz)
Geometrie – základní pojmy a útvary – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

Učivo 24. 10. – 28. 10.

Pracovní sešit geometrie strana 1 – 3

Prověřovací test – Zaokrouhlování

Rýsovací dovednosti (přímka, úsečka, trojúhelník, kružnice, konstrukce draka podle náčrtu)
Sítě krychle, skládání krychlí

Dobrovolné procvičování:
Jednotky délky (střední) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz)
Sudé, liché – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)
Sudé, liché – online Roboti (umimematiku.cz)

 

Učivo 17. 10. – 21. 10.

Učebnice po stranu 28 (individuální procvičování), PS strana 18 celá

Pamětné a písemné násobení, indické násobení
Převody jednotek
Zaokrouhlování (procvičování u tabule)
Krychle, sítě krychle

Každý den vypočítej tři příklady na dělení + proveď zkoušku do cvičného sešitu. Kontrola ve čtvrtek. Inspiraci hledej v učebnici matematiky.

Procvičuj:
Indické násobení (matika.in)

Přiřazuju plány a stavby (skolasnadhledem.cz)

Síť krychle (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)

 

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice po stranu 28 (individuální procvičování), PS po stranu 12, 17 (vybraná cvičení), Geometrie strana 10

Násobení a dělení, písemné počítání
Římské číslice
Jednoduché převody jednotek
Zaokrouhlování (zápis v sešitě – procvičuji na test)

Prostorová geometrie
Krychlové stavby, pohled zepředu, shora, zprava
Kvádr (vrcholy, hrany, stěny, sousední stěna, protější stěna)

PROCVIČUJ:

Římské číslice – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Ivan   Vede   Xénii   Lesní   Cestou   Do   Města.
1           5           10           50          100        500   1000

Procvičuj si logické úlohy z Hejného matematiky:
Matika.in

Dobrovolný úkol:
Mezi osm osmiček vlož čtyři sčítací znaménka (+) tak, aby součet činil 1 000.
8  8  8  8  8  8  8  8 = 1 000

 

Učivo 3. 10. – 7. 10.

Učebnice strana 22 – 27 (individuální procvičování), PS po stranu 12

Procvičování pamětného a písemného počítání
Převody jednotek – jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu
Výstaviště, kombinatorika
Rýsovací dovednosti, rýsování podle pokynů, jednoduché konstrukce
Obvody, obsahy

Procvičuj a připrav se na středeční test:
Písemné násobení dvojciferným číslem 2 worksheet (liveworksheets.com)

 

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Učebnice strana 20 – 21 (individuální procvičování), PS po stranu 11 (vybraná cvičení), strana 12/31

Procvičování pamětného a písemného počítání
Krokování, obvody
Zlomky, sčítání a odčítání zlomků
Rýsování ve čtvercové mříži, rovnoramenný trojúhelník

Procvičuj pavučiny:
Pavučiny s násobením (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)

Pro zájemce přemýšlecí a počítací příklad, podívej se na video:
Přijímačky na střední školy 6 – Doplňování číslic do výpočtu – YouTube
Tak to je něco. ZKUSÍŠ TO TAKY?

 

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Učebnice strana 12, PS po stranu 9 (vybraná cvičení), PL 13, 14

Zvířátka – rovnice
Slovní úlohy
Písemné násobení, dělení
Statistické šetření dopravy, tabulka, graf

Úsečka, střed a osa úsečky, konstrukce osy úsečky

Vyzkoušej si obě dvě cvičení. Napiš, jak se Ti dařilo.
Čteme z grafu 1 (skolasnadhledem.cz)
Čteme z grafu 2 (skolasnadhledem.cz)

Bobřík informatiky – vyzkoušej si některý z archivních  testů!
archiv | Bobřík informatiky – JČU (ibobr.cz)

 

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Učebnice po stranu 11 (opakujeme, individuální procvičování), PS po stranu 7 (vybraná cvičení), učebnice Geometrie po stranu 6

Numerace přirozených čísel do 1 000 000
Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
Komutativnost, asociativnost při písemném sčítání a násobení
Matematická prostředí, gradované úlohy

Základní geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina)
Geometrické obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník)
Vzájemná poloha přímek, rýsovací dovednosti
Kolmost, rovnoběžnost

Informatika – informace, přenos informací
Přemýšlení o datech, logické uvažování, práce s tabulkou, PL 7, 8
1.2 Záznamy věcí (skolasnadhledem.cz)
1.2 Spoření (skolasnadhledem.cz)
1.3 Jezero (skolasnadhledem.cz)

Procvičuj pamětné počítání: Sčítání a odčítání od 20 do 100 – online Střílečka (umimematiku.cz)

Samostatná práce na pátek 16. 9.
Vyzkoušej si obě dvě cvičení. Napiš, jak se Ti dařilo.
Velká čísla slovně (lehké) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz)
Velká čísla slovně (střední) – online Pexeso (umimematiku.cz)

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Učebnice strana 2 -3, učebnice Geometrie strana 2 (individuální procvičování), PS strana 4 – 5 (vybraná cvičení)

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitů, pomůcky

Poprázdninové připomenutí typů úloh, které již známe
Součtové trojúhelníky, Myslím si číslo
Slovní úlohy, velká čísla
Opakování pamětného počítání, matematické řetězce, trénuj zde: Násobení a dělení – opakování (skolasnadhledem.cz)
Vývojový diagram – Jdu si koupit triko

Rovina, prostor
Okraje v sešitech, rýsování úsečky, práce s papírem, překládání papíru, rovinné útvary

Procvičuj na: Matika.in 

Logická olympiáda, registruj se na: AKTUALITY | Logická olympiáda (logickaolympiada.cz)