5.tř – Matematika

matematika

 

27.11.

pracovní sešit str. 25 cv. 1,2,3,4,5,6,7

 

 

26.11.

 geometrie 

 – učebnice str. 11 – kružnice, kruh 

  – učebnice str. 11 cv. 1,2,3 – ústně 

   – domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 1,2 

 

Podívej se na video:

 

25.11

– učebnice str. 31 cv. 4 – skupinová práce 

  – pracovní sešit  str. 20 cv. 4  

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 20 cv. 3, str. 21 cv. 1,2

 

24.11.

– převody jednotek času 

 – učebnice str. 31 cv1,2,, 5, 6 -ústně 

  – pracovní sešit str. 20 cv. 1,2 – domácí úkol

 

Podívej se na video:

 

23.11.

– učebnice str. 27 cv. 3,4,5 -ústně, ve skupinkách 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 17 cv. 2,5 

 

20.11.

geometrie – učebnice str. 9 cv. 3,4,5 – ústně 

                       – pracovní sešit str. 6 cv. 4,5 – domácí úkol 

 

19.11.

 – učebnice str. 27 cv. 1 – ústně 

– učebnice str. 26 cv. 3 – slovní úloha – skupinová práce 

 – pracovní sešit str. 16 cv. 3 a – společně

– domácí úkol – pracovní sešit str. 16 cv3b, str. 16 cv. 4 

 

18.11.

Jednotky objemu

Podívej se na video:

 

– učebnice str. 26 cv. 1,2, -ústně 

– pracovní sešit str. 16 cv. 1,2, – domácí úkol 

 

16.11.

– pracovní sešit str. 14 cv. 3,4, -písemně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 1,6 

 

13.11.

geometrie – opakování – úhly

 – učebnice str. 8 cv. 2, učebnice str. 9 cv. 1,2, – ústně, pracovní sešit str. 6 cv. 2 –                                          písemně

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 6 cv. 1,3 

Podívej se na videa: 

 

 

 

 

 

12.11.

 učebnice str. 25 cv. 4,6, – skupinová práce 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 2,5 

 

11.11.

 – jednotky hmotnosti 

 – učebnice str. 24 cv. 1,2,  učebnice str. 25 cv. 1 – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 14 cv. 1,2

 

Podívej se na video:

 

 

10.11.

 

– učebnice str. 22 cv. 1,2, – ústně 

 – učebnice str. 22 cv. 3 a str. 23 cv. 3 – skupinová práce 

 – pracovní sešit str. 12 cv3, str. 13 cv. 3,4, – domácí úkol 

 

9.11.

– učebnice str. 21 cv. 3,4,5, – ústně 

  – pracovní sešit str. 11 cv. 4,5,6 -domácí úkol

 

6.11.

 geometrie – úhly

  – učebnice str. 8 – přečti si žluté rámečky, učebnice str. 8 cv. 1 – ústně

  • pracovní sešit str 5 cv. 3,4 – domácí úkol

podívej se na video: 

 

5.11.

– učebnice str. 21 cv. 4 – do sešitu 

 – učebnice str. 22 cv. 5 do sešitu 

  – učebnice str. 25 cv. 7 do sešitu 

 

4.11.

– učebnice str. 21 cv. 1,2, – ústně 

 – pracovní sešit str. 11 cv. 1,3  – dobrovolně cv. 2 

 

3.11.

– učebnice str. 20 cv. 4 – ústně 

– pracovní sešit str. 10 cv. 4,5,7 – domácí úkol 

 

2.11.

 – učebnice str. 20 cv. 1,2,3 – ústně 

 – pracovní sešit str. 10 cv. 2,3, – domácí úkol 

 

23.10.

– pracovní sešit str. 12 cv. 1,2, – převody jednotek délky 

– domácí úkol pracovní sešit  str. 13 cv. 2,5 

 

 

 

22.10.

– učebnice str. 18 cv. 1,3,4 – ústně 

 – domácí úkol str. 18 cv. 2,5, – do sešitu 

 

 

 

21.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 4 

 – pracovní sešit str. 8 cv. 4 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 8 cv. 5,6 

 

20.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 1,3, 2 -poslední rovnici dokonči 

– pracovní sešit str. 8 cv. 1 – domácí úkol

 – pracovní sešit str. 8 cv. 3 – dokonči zkoušku 

 

 

 

19.10.

pracovní sešit str. 6 cv. 5, str. 7 cv. 1, 2 – dopiš odpověď, cv. 3, 4 – dopiš odpověď 

domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 5,6 

 

Učivo 12.10. – 16.10.

14.10.

  – učebnice str. 9 – přečti si žluté rámečky 

  – pracovní sešit str. 4 cv. 1, 2 – dokonči 

  – pracovní sešit str. 5 cv. 3 – dokonči 

 

 

 

 

 

15.10.

 učebnice str. 13 – přečíst 2 oranžové rámečky 

 – učebnice str. 13 cv. 1,2,3 – ústně 

 – pracovní sešit str. 6 cv. 1,7 

Podívej se:

 

 

16.10.

Podívej se:

 

od 2:47

– učebnice str. 5 žlutý rámeček – převody jednotek 

  – pracovní sešit str. 3 cv. 5 dokonči 

Podívej se:

 

– učebnice str. 7 – vzájemná poloha polopřímek – viz. Video 

 – učebnice str. 7 cv. 1 -ústně 

 – pracovní sešit str. 5 cv. 1 – ústně, str. 5 cv. 2 – dokonči 

 

 

Učivo 5.10. – 9.10.

učebnice str. 10 cv. 1,2

pracovní sešit 4 cv. 5,6,7  str. 5 cv. 1,2

7.10. písemný test – hodnocen slovně (prosím o podepsání testu a vrácení zpět)

 

Učivo 29.9. – 2.10.

učebnice str. 8 cv. 1, 4  str, 9 cv. 1, 2, 4

pracovní sešit str. 3 cv. 3, 4

geometrie – pracovní sešit str. 2 cv. 4, str. 3 cv. 1, 2, 3, 4

Ve středu 7.10. test ověřování znalostí 4. ročníku

 

Učivo 21.9. – 25.9.

učebnice str. 5 cv. 1, 3 – ústně

pracovní sešit str. 2 cv. 3,4,5  str. 3 cv. 1,2

geometrie  – pracovní sešit str. 2 cv. 1,2,3

 

Učivo 14.9. – 18.9.

pracovní sešit str. 1 cv. 4,5     učebnice: str. 2 cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně.

učebnice str. 4 – přečíst o zaokrouhlování, pracovní sešit str 2 CV. 1

geometrie – pracovní sešit str. 1 cv. 1,2,3,4

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

učebnice str. 2 cv. 1,2

geometrie – bod, přímka, polopřímka, úsečka

učebnice str. 3 – žlutá tabulka, cv. 1,2