5.tř – Matematika

 

 

 

 

depositphotos_2610494-stock-photo-funny-cartoon-numbers-9

Učivo 22. 6. – 26. 6. 2020

Volné počítání v pracovních sešitech- nedokončené úkoly.

ALTER- výběr ze stránek 50 – 62.

Pátek 19. 6. 2020

Opakování obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku. Obsah čtverce, obdélníku.

Úkoly:

  1. Vypočítej obvod rovnostranného troj. o straně a = 11,6 cm

2. Kolik měří délka strany čtverce, který má obvod 96 cm?

3. Narýsuj trojúhelník ABC, a= 7, 5 cm, b = 6 cm, c = 2, 9 cm. Vypočítej jeho obvod.

Čtvrtek 18. 6. 2020

ALTER str. 50/1,2, 53/4, výběrově str.49

Oakujeme násobilku a desetinné zlomky.

 

Středa 17. 6. 2020

Uč. ALTER 53/1,2, 52/5,9

Pavel str. 57/1,2,3- od každého alespoň jeden příklad.

Úterý 16. 6. 2020

Alter str. 49- vyber čtyři příklady.

Pondělí 15. 6. 2020

Procvičování dělení desetinných čísel celým číslem- uč. ALTER 35/7 – 6 příkladů

Závěrečné opakování str. 49- výběrově.

Pátek 12. 6. 2020

Konstrukce s rozborem- uč. Hejného 101/41.

 

Čtvrtek 11. 6. 2020

Slovní úlohy, uč. Hejného 75/21, 86/19, 20, 92/2, 93/11,94/20, 104/8,10

 

Středa 10. 6. 2020

Procvičování desetinných čísel. Učebnice Hejného str. 102/ 45, 46, 47, 103/ 54

Úterý 9. 6. 2020

násobení a dělení desetinných čísel celým číslem. Uč. ALTER  str. 58/ 7, 8, 9

uč. ALTER 30/9- dva příklady

Pondělí 8. 6. 2020

Sčítání a odčítání desetinných čísel, uč. Alter 31/ 11, 23/ 6, 7

 

Pátek 5. 6. 2020

Geometrie- konstrukce pravoúhlého troj., rovnostranného troj., obdélníku, výpočet obvodu a obsahu obdélníku, kružnice s daným pololměrem, úhel ostrý a tupý.

 

Čtvrtek 4. 6. 2020

Desetinné číslo a desetinný zlomek. Uč. ALTER 17/1, 3, 4, 7,9

Online hodina.

 

Středa 3. 6. 2020

Kontrola DÚ, Alter 13/10 1 příklad, procvičování násobilky, 14/9 2 příklady, procvičování desetinný zlomek a desetinné číslo , 15/1,2- porovnávání zlomků.

 

Úterý 2. 6. 2020

Znovu jsme procházeli triády- co je, váha, rodič, potomek- uč. 66/16, 17, 18, 19 – DÚ

Počítání se zlomky uč. Alter str. 12/ 1, 2, 8

13/2 DÚ

 

Pondělí 1. 6. 2020

Všechno nejlepší k MDD. Navštivte stránky a zkuste slovní úlohyhttps://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed4bb6848c2a

Pátek 29. 5. 2020

Rýsování do sešitu- bod, přímka, úsečka, kolmice, rovnoběžky, konstrukce trojúhelníku s vlastními délkami stran- trojúhelníková nerovnost. 

PS str. 30/1, 31/4a. proběhla online hodina.

Čtvrtek 28. 5. 2020

Zaokrouhlování uč. ALTER 6/8, aritmetický průměr 8/ 3, 4 rovnice 8/ 8 – nemusíte všechno.

 

STŘEDA 27. 5. 2020

DESETINNÁ ČÍSLA A ZLOMEK, uč. Alter 5/4, 6/1, 4, 6/5- dobrovolné. Pokud budete posílat splněné úkoly, budu kontrolovat.

Rovnice – znovu probíráme dvojice rovnic, uč. str. 77/8

Úterý 26. 5. 2020

Procvičování desetinných čísel- Alter 4/ 1, 5/ 1- ústně, 4/ 4 písemně, 4/ 12- dva příklady, 5/ 9 jen výsledky.

Procvičování rovnic- učebnice Hejný 76/ 4(komu to jde tak 76/ 6, borci mohou 77/11)

Pondělí 25. 5. 2020

Opakovali jsme triády – uč. str. 66 ( můžeš prozkoumat i potomky a prapotomky )

PS str. 52/8, nová učebnice ( k vyzvednutí ve škole- budeme v ní procvičovat) 3/1- ústně, 3/7- dva příklady na sčítání a dva na odčítání, 3 /13- dva příklady

Pátek 22. 5. 2020

Opakuj si geometrii nahttps://www.umimematiku.cz/cviceni-geometricke-konstrukce

a na https://www.umimematiku.cz/cviceni-geometricke-konstrukce

https://www.umimematiku.cz/cviceni-konstrukcni-ulohy

Čtvrtek 21. 5. 2020

PS 44/ 7, 8, 9, 10- slovní úlohy. Řešení pošlu v pátek.

Středa 20. 5. 2020

Děti, které nastoupí v pondělí do školy neposílají vypracované úkoly. Probereme ve škole.

Uč. 96/ 4, 5

Procvičuj rovnice nahttps://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho/1927-5-rocnik

Úterý 19. 5. 2020

Kontrola PS 47/3- první sloupeček jsi doplnil 13, 23,7, 8, druhý sloupeček – výsledek 117 648, 338 296 – 20 147= 118 149, výsledek dělení 11 965

Uč. 92/2 byla to matka malého rudokožce.

Nové

PS str. 48- pošli mi

Pondělí 18. 5. 2020

Opakování PS str. 47/ 3- neposílej, zkontroluješ si v úterý

Podumej nad slovní úlohou, uč. 92/2

 

Pátek 15. 5. 2020

Geometrie

PS str. 22/ 7- úkol je v učebnici, vypracuj do ps. PS 22/ 9- oba úkoly pošli

PS 22/9- dobrovolný

 

Čtvrtek 14. 5. 2020

Řešení rovnic uč. 100/32a) 5+ 2x + y = 11, 13 = 3y + x, y = 6 – 2x, 13 = 3. ( 6 – 2x) + x, 13 = 18 – 6x + x, 5x = 5, x = 1, y = 4

b) 4x + y = 11, 5 + y = 2y + x – 5 – x = y , 4x + 5 – x = 11, x = 2, y = 3 Bylo to hodně těžké.

Nový, spíš badatelský úkol: Uč. str. 100/ 29- pošli mi.

Dobrovolný úkol: Uč. str. 100/30- rovnice.

Středa 13. 5. 2020

Uč. 100/32-a), b) – soustavy dvou rovnic o dvou neznámých( dělali jsme už na str. 77)-pošli mi

PS str. 37- dokonči a pošli mi.

Úterý 12. 5. 2020

Kontrola úkolů PS 43/3- 26 kol, 4- 72 dohromady, štěňata 56 nohou, 5- 1 170 Kč, 6- zdeněk 16 Kč, Milan 0 Kč.

Nové

Velká čísla PS str. 33- dokonči úkoly- pošli, PS 37/5,7zatím neposílej

Pondělí 11. 5. 2020

Jednoduché slovní úlohy, PS str. 43/ 3, 4, 5, 6- neposílej

Procvičuj písemní dělení na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD&topic=02.+Dvojcifern%C3%BD+d%C4%9Blitel+-+zbytek+%28A%29#selid

Čtvrtek 7. 5. 2020

Logika PS str. 36/1, 2, 3,4- pošli

Středa 6. 5. 2020

PS 38/8,9,10, 11, 12 pošli

Úterý 5. 5. 2020

Velká čísla– uč. 88/ 6 piš do sloupců jen výsledky- pošli

uč. 88/4- pošli

Slovní úlohy- Žáci sobě– ps 43/1,2- pošli

Pondělí 4. 5. 2020

Pošli mi ke kontrole úkoly PS str. 42/ 6, 7, 8, 9( kdo už poslal nemusí).

Velká čísla

Uč. str. 88/ 1 pošli řešení,uč 88/6 neposílej.

Podívej se a připomeň si  https://www.youtube.com/watch?v=XSOX6uMy0W0

Středa 29. 4. a čtvrtek 30. 4. 2020

Posílám úkoly na dva dny. Omlouvám se, ale v tyto dny nebudu schopna odpovídat . Kontrolu úkolů provedeme v pondělí 4. 5. 2020. Děkuji za pochopení.

PS str. 42/6, 7, 8, 9.

Procvičujte si písemné dělení, které je na stránkách úterního učiva.

 

Úterý 28. 4. 2020

PS str. 42/10- dokonči –pošli mi

PS 41/4 počítání s velkými čísly- nemusíš posílat

Procvičuj písemné dělení nahttps://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

 

Pondělí 27. 4. 2020

V pondělí a v úterý budeme procvičovat  písemné dělení dvojciferným číslem. Připomeňte si postup na https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

PS str. 42/ 10- rozděl si úkol do dvou dnů, můžeš počítat i do sešitu.

Ještě slovní úloha

Do školy jsme koupili 350 linkovaných sešitů. Nelinkovaných bylo 7krát méně. Kolik bylo zakoupeno všech sešitů dohromady? pošli řešení

 

Pátek 24. 4. 2020

Geometrie

Úhel- měření, konstrukce trojúhelníku.

PS str. 21/5 . Podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U

Ještě se podívej a pak rýsuj do sešitu https://www.youtube.com/watch?v=Vh8xOeiCRGs

 

Čtvrtek 23. 4. 2020

Zkontroluj si cvičení ze středy.

PS 39/4

14, 7 + 32, 5 + 2,8

19, 5 + 14, 7 + 15,8

20, 3 + 14, 8 + 14, 9

14, 9 + 20, 6 + 14, 5

PS 41/3

2             126           2           34

20          120,6         0,2       0,34

35           10260        2           340

350         1 206         0,2       304

Možná ti nešlo děleni, podívej se, jak se to dělá.Nahttps://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ

Úkoly na čtvrtek

PS 41/ 2 třetí sloupeček- pošli mi

Slovní úloha

Od jednoho zemědělce dovezou do mlékárny 160 l mléka denně. Je to o 70 l mléka méně než dovezou od druhého zemědělce. Kolik litrů mléka navozí oba zemědělci za rok? Kolik je to hektolitrů? pošli mi

Středa 22. 4. 2020

PS str. 39/4 , 41/3- neposílej řešení.

Slovní úlohy

  1. Tatínek nám 1. 3. ve čtvrtek oznámil, že za 18 dní odjíždíme k moři. Který den odjíždíme?
  2.  Vlak z Prahy do Moravské Třebové vyjíždí o půl třetí odpoledne a do Třebové přijede za 143 minut. V kolik hodin   budeme v Moravské Třebové? Jak je to zapsané v jízdním řádu? Pošli řešení   

Úterý 21. 4. 2020

Procvičování násobení desetiných čísel na https://www.umimematiku.cz/strilecka-desetinna-cisla-nasobeni-a-deleni?source=explicitExercise

Vyřeš a pošli mi  Eva, Alena a Honza sbírali propisovačky. Eva měla o 12 propisovaček více než Alena a Alena 7 krát méně než Honza. Kdo měl nejvíc propisovaček, když Honza jich měl 28?

Vypočítej a pošli mi 0,6 + 0, 8=…..  1, 27 + 0, 26=…..  7, 8 – 0, 5=……  8, 6 – 1, 7=……   2, 8 . 10=…..    5, 6 . 100=….. 0, 7 . 5=….

2, 3 . 4=…

Pondělí 20. 4. 2020

Desetinná čísla násobení přejdi nahttps://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY

Začni procvičovat na https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-desetinnych-cisel

Ještě slovní úloha, řeš do sešitu

V obchodě měli 387 čokoládových cukrovinek. Nečokoládových měli o 374 víc a to bylo o 256 méně než žvýkaček. Kolik měli v obchodě žvýkaček? Řešení mi pošli.

Pátek 17. 4. 2020

Řešení slovní úlohy

Na stavbu města spotřebovali zedníci 10 496 000 cihel. ( vynásobili jste čísla)

Páteční geometrie

Opakování v matýskově matematice- konstrukce pravoúhlého trojúhelníku- rýsuj do sešitu.

Přejdi na https://www.youtube.com/watch?v=L672lLMibm8

Opakuj si obvod a obsah na https://www.youtube.com/watch?v=GcR_xKAu5kQ

 

 

Čtvrtek 16. 4. 2020

Kontrola úkolů ze středy

uč. 81/10

a) 208,4 + 64, 6 =273   31,7 + 197, 3 =229   55,9 + 163,1=219

b) úloha nemá žádné řešení

PS 28/ 8 zkontrolujeme ve škole

29/1

x+y=6+1                          x+y+y=3+4                      x+y=3+4

y=x+1                                  y=x+2                                 x=y+5

x+x+1=7                         x + 2x+4=3+4                   y+5+y= 7

2x= 7-1                           3x=3x                                           2y=2

x=3                                     x=1                                                y=1

y=4                                      y=3                                                x=6

Úkoly na čtvrtek

Násobení desetinných čísel 10,100,1000, podívej se jak se to počítá nahttps://www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs

Dělení desetinných čísel na https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ

procvičuj na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=05.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100%2C+1+000#selid

Budeme procvičovat slovní úlohy, každý den pošlu jednu, počítejte do sešitu. Tady je první

Na stavbu malého domu spotřebovali dříve zedníci 12 800 cihel. Kolik potřebovali na stavbu města, které má 820 domů?

 

Středa 15. 4. 2020

Kontrola úkolů z úterý

81/ 6

a) 371, 370, 400

b) 505, 510, 500

c) 505, 500, 500

d) 255, 250, 300

81/ 9

Nejmenší rozdíl je modrých čísel- 98,5. Největší je rozdíl hnědých čísel – 176, 7. rozdíl zelených čísel je 141, 4.

úkoly na středu

uč. 81/10, PS str. 28/8, 29/ 1- nemusíš posílat

 

Úterý 14. 4. 2020

Desetinná čísla- procvičování zaokrouhlování , sčítání a odčítání.

Uč. 81/ 6, 9 – neposílejte.

procvičujte na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-desetinna-2-uroven/6202

a na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-scitani-2-uroven/3365

Středa 8. 4. 2020

Desetinné číslo a zlomek. PS str. 26- možní  mají někteří stránku hotovou, tak si udělej kontrolu.

Opakuj na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-scitani-2-uroven/3284

a na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/5634

Úterý 7. 4. 2020

Kontrola pondělních úkolů.

PS 24/7

H H KKK = K+ kráva       PPMMM=M + kráva

KKHHH= H+ kráva         MMPPP= P + kráva

2x + 3y = y + 10, 2x + 2y= 10, x +y= 10: 2, x+y= 5, x=1, y= 4

PS 25/12

645 177             766 588            943 062               621 522

a)600 000            a)  800 000     105 663             -366 988

b)645 000            b)  767 000     837 399              988 510

a) 800 000           a)1 000 000

b) 837 000           b)  989 000

Úkoly na úterý

Zlomky

uč. 80 / 4 pomocí tabulky porovnej  dva zlomky , zapiš do sešitu. Budu ráda, když mi řešení pošleš.

Přejdi na https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

a na https://www.youtube.com/watch?v=5xyJmj1hrbU

Pondělí 6. 4. 2020

Pracujte v PS 24/7 – doplň podla Dědy Lesoně a pokus se zapsat i matematicky- neposílej.

Procvičuj písemné odčítání PS str. 25/12- první dva příklady jsou povinné i se zaokrouhlením, další jsou dobrovolné, neposílej.

 

Pátek 3. 4. 2020

Řešení slovníh úloh

PS 24/5 Adam má 46 Kč, Bedřich má 36 Kč, Cyril má 26 Kč

PS 25/10 Vnukovi je 24 let a babička má 72 let

PS 25/11a) 7 , 21        b) 21, 84

GEOMETRIE

Dnes si prohlédni dvě videa, potom si vezmi sešit nebo papír a rýsovací potřeby. Pusť si video znovu a rýsuj.

1. video – opakování úhlů a přidání nových pojmů jdi nahttps://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8

2. video- je na https://www.youtube.com/watch?v=63l_GHyVA0k

 

 

Čtvrtek 2. 4. 2020

Řešení středečního úkolu

Uč. 77/ 9

17, 34,49        27, 38, 35      16, 28, 56

77/10 první řada

a) 11,7,9    b)10, 5, 15   c)7, 9, 0 d) 6, 11, 8

Děkuji za zaslané příklady.

Úkoly na čtvrtek

PS – slovní úlohy- bádej, zkoušej, přemýšlej

Ps 24/ 5, 25/ 10, 25/ 11

Stále procvičuj písemné násobení a dělení na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

 

Středa 1. 4. 2020

Řešení úterního úkolu

PS 24/ 6

3x = y    koule = x ,  krychle = y

x + y = 8,  z první rovnice sem dosadíme místo y – x + 3x = 8, 4x = 8, x = 2, koule 2 kg, krychle 6 kg

koule = x , krychle=  y

3x = y

x + y = 12 , z první rovnice sem dosadíme místo y – x + 3x = 12, 4x = 12 , x = 3, koule 3 kg, krychle 9 kg

koule = x , krychle = y

4x = y

x + y = 15, z první rovnice sem dosadíme místo y -x + 4x = 15, 5x = 15, x = 3, koule 3kg, krychle 12 kg

Úkoly na středu

uč. 77/ 9, 77/ 10a), b)  c,d dobrovolné

Vypočítej do sešitu jeden příklad na písemné násobení dvojciferným číslem a jeden příklad na písemné dělení dvojciferným čísle- odkazy na stránky máš v pondělním a úterním učivu. Budu ráda, když mi úkol pošleš.

Úterý 31. 3. 2020

Řešení pondělního úkolu

a)    x + y = 5

x= y+1   ze druhé rovnice dosadíme do první místo x – y+1+y=5  , 2y= 5 -1, 2y=4, y = 2, x =3

b)    x + y = 5

x = y + 3 ze druhé rovnice dosadíme do první místo x –  y + 3 + y = 5, 2y = 5 – 3, 2y = 2, y = 1, x = 4

c)  x + y = 6

y = x + 4 ze druhé rovnice dosadíme do první místo y – x + x + 4 = 6, 2x = 6 – 4, 2x = 2 , x = 1, y = 5

Dařilo se vám lépe? Určitě se zlepšujete.

Úkoly na úterý

PS 24/6 – zvládneš už pomocí čísel?

Opakování písemného násobení, jdi na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=45.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+1+000+000#selid

Vyber si násobení dvojciferným činitelem, dva příklady vypočítej do sešitu.

Pondělí 30. 3. 2020

Řešení páteční geometrie.

PS str. 20/3 a) 60 + 15 + 15=90, 45 + 15 +30=90, 30 + 30 + 30=90

b) 120 + 45 + 15 =180, 120 + 30 + 30=180, 90 + 60 + 30 =180, 60 + 60 + 60 =180

c) 120 + 120+120 =360

72/1 ( pokud jste měli úhloměr)- modrý 20, zelený 70, žlutý 85 ( stupňů)

72/ 2 a) 60, b) 120, c) 180, d) 240, e) 300 f)360 ( stupňů)

Pondělní úkoly

PS 23/3

Opakuj písemné dělení, jeden příklad přepiš do sešitu, přejdi na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

 

Pátek 27. 3. 2020

Zkontroluj si práci

77/7- Když na druhé váze vyměníme krychli za dvě koule, dostaneme 3 koule= 12kg. Jedna koule = 4kg. Z první váhy jedna krychle=8kg. Přepíšeme do číselných rovnic. Koule =x, krychle=y. Zapíšeme- první váha

2x= y, druhá váha  x+y=12, do druhé rovnice místo y zapíšeme z první rovnice 2x, pak x+ 2x=12, 3x=12, x=4kg

a krychle pak váží 12 -4 = 8kg

77/8a) koule = 7kg, krychle = 9 kg, x+2 =y, 2y= x+11…..x=7, y= 9kg, do druhé rovnice dámez první rovnice místo 2y – 2.(x+2)= x+11, 2x + 4 = x+11, x = 7

b)koule 4kg, krychle 11kg, x+y=15, 2y= x+18, x=4, y=11

c) koule 9kg, krychle 12kg, 3x + y = 39, 2y +5= x+20, x= 9, y=12

Zápis do číselných rovnic a jejich řešení je hodně těžké, pokud jste příšli na váhu krychle a koule bez číselných rovnic nevadí. Postupem času příjdete alespoň na některé. Totéž platí o triádách, stačí doplnit číslo do triády, ostatní je na prozkoumání. Můžete si také ve skupině Tečovští páťáci sdílet své poznatky.

Páteční úkoly

Geometrie- uč. 72/1- opakuj a prohlubuj si učivo o úhlech. Co je vrchol, ramena, pravý úhel, přímý úhel, plný úhel. podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=HMkj5uuKsmc

 

ústně uč. 72/2, PS str. 20/3, pokud budeme rýsovat do sešitu a nemáte sešit geometrie, použijte sešit do matematiky.

Čtvrtek 26. 3. 2020

Zkontroluj si práci

76/5

Rovnice o dvou neznámých budeme ještě procvičovat. Je to těžké učivo.

Rovnice z úlohy 4b)

1+x = y a y+y= x+6. Po úpravě 1+x= y a 2y= x+6. Ve druhé rovnici nahradíme písmeno y výrazem 1+x. Zápis 2. ( 1+x)= x+6

2x + 2 = x +6

2x – x = 6 – 2

X =4  y = 5 (1+x=y)

4c) x+y =10 a 2x= y+2, ve druhé rovnici vyjádřím y a to je 2x = y +2

2x – 2 = y- dosadíme do první rovnice

X + 2x – 2 = 10

3x – 2 = 10

3x = 12

X = 4, y = 6 ( x+y= 10)

4 d) Jen dobrovolné y= 2, x = 6

76/6

Myslím si čísla 3 a 6.

Uč. 77/7- pořádně si přečti a promysli

77/8- zkoušej

Procvičuj slovní úlohy na   https://www.matika.in/cs/test.php

Můžeš i slovní úlohy z nižších ročníků.

 

Středa 25. 3. 2020

Zkontroluj si práci

76/1- řešíme pokus – omyl Fíkovi jsou 4 roky a paní je 29 let- přišli jste na to?

76/2 – kapitánovi je 44 let a loď je stará 11 let- bezva pokud jsi zkoušel, super pokud jsi na to přišel

76/4

a) HH= B      b)MP=G

HB= PG       GG=PB

PS 23/1 18, 27, 54…….24,36,72,…….54,81,162……106, 159, 318- vstupní číslo je stejné jako dvojnásobek horního čísla se znaménkem.

23/2 čkoláda 16 Kč, sušenka 8 Kč.

Uč 76/ 5, 6

Ještě procvičuj desetinná čísla na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

Udělej si jen jedno cvičení.

Úterý 24. 3. 2020

Kontrola práce PS str. 41/2- první sloupec

2, 68 = 3  7, 25 = 7   0, 34  =17  2, 4 =7    17,5 = 34 5,4 =12

ROVNICE II- soustava dvou rovnic o dvou neznámých- uč. 76/1, 2 zamysli se nad řešením Kamila i Vandy.

Zkoušej uč. 76/ 4 a), b), PS str. 23/1,2

Procvičuj na http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

Žáci s podpůrným opatřením mohou jen uč. 76/ 4a)b) a jedno cvičení na opakování desetinných čísel.

Pondělí 23. 3. 2020

Zkontroluj si práci z minulého týdne.

66/ 16

(5, 6, 11), (1, 9, 10), ( 3, 4, 7)

66/ 17

(1, 4, 5), (2,3,5). Trojice (0, 5, 5) není triádou- číslo 0 není kladné

66/ 18

  1. ( 1, 3, 4), ( 2, 3, 5) b) (1, 4, 5), (3, 4, 7) c) ( 3, 7, 10), ( 4, 7, 11) d) (2, 9, 11), ( 7, 9, 16)

66/19

  1. (1, 3, 4) b) (2, 3, 5) c) (3, 4, 7) d) ( 3, 4, 7)

67/22

Kontrola bude ve škole

67/ 23 rohová diagonální( najdi si ve slovníku cizích slov) čísla jsou

  1. 2, 3 a 1, 6 b) 2, 6, a 3, 4 c) 2, 9 a 3, 6

PS

14/ 5

Triáda  10, 17,10

Potomci (3,10,13)       (7,10,17)

Prapotomci ( 3,13,16) (10, 13,23) (7,17,24) (10,17, 27)

Triáda   (5,12,17)

Potomci (5, 17, 22) (12, 17, 29)

Prapotomci  ( 5, 22,27) ( 17, 22, 39) ( 12,29,41) (17, 29,46)

14/6

Bez potomků zůstane 8,3,11.

Tyto úkoly jsou těžší, určitě ses aspoň pokusil(a). Prapotomci jsou složitější.

14/7

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46,56, 67, 81, 94, 108

1, 41, 11, 51, 21, 61, 31, 71, 41, 81, 51 91, 61, 101

PS 41/1

317 900, 709 133, 701 055, 60 082, 180 309,500 632

911 001, 596 596, 580 560, 123 000, 1 000 000, 102 030

Opakování a procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel. podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs

https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs

Procvičuj si na http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

PS str. 41/2 jen první sloupec.

Domácí učení 16. 3. – 20. 3. 2020

Uč. str. 66- prostuduj co jsou TRIÁDY, váha triád, rodiče, potomci.

Písemně 66/ 16, 17, 18, 19

66/ 20, 21 – dobrovolné

67/ 22, 23

PS 14/ 5, 6, 7

Počtářské chvilky – PS str. 41/1

Nezapomeňte procvičovat písemné dělení dvojciferným číslem.

Procvičujte na PC.

Učivo 9. 3. – 13. 3. 2020

Dělení dvojciferným číslem ( Alter 2. díl), desetinná čísla ( Alter str. 32, 33).

Triády uč. str. 66, pravděpodobnost uč. str. 68.

PS str. 13, 14, 15.

G- úhel, uč. str. 73.

Učivo 2. 3. – 6. 3. 2020

Jarní prázdniny

Učivo 24. 2. – 27. 2. 2020

Řady- uč. str. 64, 65.

Opakování a procvičování- desetinná čísla, zlomky- Učebnice Alter 2. díl str. 32, 34, 36, 40, 42.

Procvičování učiva na slovních úlohách. Začínáme psát malé písemné práce- písemné počítání, slovní úlohy.

G- úhel, PS str. 20, uč. str. 72

Učivo 17. 2. – 21. 2. 2020

Numerické počítání a slovní úlohy- učebnice ALTER 2. díl.

Dělení dvojcif. číslem.

Vénův diagram uč. str. 62 jen něco, PS 11/5, 10/ 3,4, 12/ 7, 8.

G- konstrukce , uč. str. 54 – dokončení

 

Učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

Slovní úlohy a numerické počítání- učebnice ALTER 2. díl 9/6, 9/1- písemné dělení dvojciferným číslem, 10/ 6, 7, 8.

Vénův diagram PS 10, 11, uč. 61, 62.

G- konstrukce – pokračování.

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

PS str. 7 – 9, numerické počítání a slovní úlohy ze starší učebnice( Alter 2. díl).

Z minulého týdne rovnice uč. str. 45, 46.

Konstrukce- uč. str. 52, 53

Učivo 27. 1. – 30. 1. 2020

Zajímavé slovní úlohy, máme na kartičkách.  Opakování rovnic- uč. str. 45, 46.

PS 2- str. 7 – 9.

G- pololetní prázdniny.

 

Učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Práce s daty, uč. str. 48/ 1- 8, 49- grafy, PS str. 36, 37.

Rozbor a oprava písemné práce.

G- konstrukce.

 

Učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

Pololetní písemné práce aritmetika- úterý, geometrie- pátek.

Práce s daty- uč. str.48, PS str. 36, 37

Učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

Opakování učiva PS str. 35, 39, 40.

Učebnice str. 47/ 22, 23, 24.

Biland uč. 56/1,2, str. 58.

Opakování rýsování.

Učivo 16. 12. – 20. 12. 2019

Počtářské chvilky- PS str. 39

Rovnice – uč. str.46/ 14, 15, 47/ 22, 23

Učivo 9. 12. – 13. 12. 2019

Rovnice – uč. str. 45, PS str. 34

Učivo 2. 12. – 6. 12. 2019

Z minulého týdne- G- objem a povrch uč. str. 40, PS str. 30.

Rovnice uč. str. 44, PS str. 33.

Dokončení uč. str. 38, 39.

 

Učivo 25. 11. – 29. 11. 2019

Desetinná čísla- číselná osa, porovnávání, sčítání a odčítání, jednoduché slovní úlohy.

PS str. 29, učebnice str. 38, 39.

Rovnice – uč. str. 44, PS str. 33.

Objem a povrch- uč. str. 40, PS str. 30- G.

Učivo 18. 11. – 22. 11. 2019

Desetinný zlomek- desetinné číslo. Zápis, porovnávání, čtení, sčítání a odčítání desetinných čísel.

PS str. 27 – 29.

Učebnice str. 37, 38.

Písemná práce- slovní úlohy.

G- dokončení úhlů, opakování základů rýsování- bod- konstrukce.

 

Učivo 11. 11. – 15. 11. 2019

Zlomky, desetinné číslo.

Učebnice 36/ 1- 5, 37/ 8 – 11, PS str. 27.

G- měření úhlů, mnohoúhelníky- dokončení, PS str. 20, 21.

Učivo 4. 11. – 8. 11. 2019

Dělitelnost- uč. str.32, 33. Hra tleskni dupni, sudá a lichá čísla 32/4, 33/ 7,8.

PS str. 19, 23, 24.

G- mnohoúhelníky, uč. 28/ 1-5.

 

Učivo  21. 10. – 25. 10. 2019

Násobení a dělení, chytré dělení dvoumístným číslem( uč. str. 25).

Učebnice str. 26, 27.

26/ 13, 15. 27/ 21, 23.

PS str. 18, slovní úlohy PS 19/ 6, 7, uč. 24/8

G- úhel uč. 16/ 62, 63, práce s úhloměrem.

19/ 73- výstaviště, parketování.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Procvičování numerického počítání, logické úlohy.

Učebnice str. 21 – 23 – výběr, str. 24, 25 – násobení a dělení.

PS str. 17

Menší písemná práce- závorky, písemné násobení a dělení.

G- sítě krychle, stavby z krychlí- uč. str. 17

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování čísel přes milion- porovnávání, zápis.

Písemné dělení.

Zákonitosti a vztahy

učebnice 20/6, 7, 21/11, 13, 22/ 14, 16, 18, 24/2, 5 25/ 9, 10

PS str. 10, 13.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Písemné násobení a dělení, slovní úlohy- malá písemná práce.

Učebnice str. 10/ 27,  11/ 28, 29, 30,  13/ 42 – 47.

G- učebnice str. 15/ 54, 55, 56, 57

Učivo 23. 9. – 27. 9. 2019

Prověřování znalostí- násobilky, písemného sčítání a odčítání.

Učebnice 9/21, 22, 23, 10/ 25/ 27.

PS str. 6 – 14 výběrově.

G- učebnice 13/48, 49, 15/ 54.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Násobilka – desetiminutovka.

Indické násobení, písemné násobení.

Uč. str. 7, 8, 9

PS str. 6 – 14 výběr cvičení podle času.

G.- PS str. 11/ 28, 29

Učebnice  10/26, 13/ 48, 49

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Opakování násobilky, práce ve stovkové tabulce, hry s čísly.

Učebnice str. 6 cv. 7, 8, 9, str. 7 cv. 10, 11, 12, str. 8 – podle času.

Pracovní sešit str. 4, 5.

Geometrie- opakování základních pojmů- rýsování.