5.tř – Matematika

 

 

 

 

depositphotos_2610494-stock-photo-funny-cartoon-numbers-9

Středa 8. 4. 2020

Desetinné číslo a zlomek. PS str. 26- možní  mají někteří stránku hotovou, tak si udělej kontrolu.

Opakuj na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-scitani-2-uroven/3284

a na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/5634

Úterý 7. 4. 2020

Kontrola pondělních úkolů.

PS 24/7

H H KKK = K+ kráva       PPMMM=M + kráva

KKHHH= H+ kráva         MMPPP= P + kráva

2x + 3y = y + 10, 2x + 2y= 10, x +y= 10: 2, x+y= 5, x=1, y= 4

PS 25/12

645 177             766 588            943 062               621 522

a)600 000            a)  800 000     105 663             -366 988

b)645 000            b)  767 000     837 399              988 510

a) 800 000           a)1 000 000

b) 837 000           b)  989 000

Úkoly na úterý

Zlomky

uč. 80 / 4 pomocí tabulky porovnej  dva zlomky , zapiš do sešitu. Budu ráda, když mi řešení pošleš.

Přejdi na https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

a na https://www.youtube.com/watch?v=5xyJmj1hrbU

Pondělí 6. 4. 2020

Pracujte v PS 24/7 – doplň podla Dědy Lesoně a pokus se zapsat i matematicky- neposílej.

Procvičuj písemné odčítání PS str. 25/12- první dva příklady jsou povinné i se zaokrouhlením, další jsou dobrovolné, neposílej.

 

Pátek 3. 4. 2020

Řešení slovníh úloh

PS 24/5 Adam má 46 Kč, Bedřich má 36 Kč, Cyril má 26 Kč

PS 25/10 Vnukovi je 24 let a babička má 72 let

PS 25/11a) 7 , 21        b) 21, 84

GEOMETRIE

Dnes si prohlédni dvě videa, potom si vezmi sešit nebo papír a rýsovací potřeby. Pusť si video znovu a rýsuj.

1. video – opakování úhlů a přidání nových pojmů jdi nahttps://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8

2. video- je na https://www.youtube.com/watch?v=63l_GHyVA0k

 

 

Čtvrtek 2. 4. 2020

Řešení středečního úkolu

Uč. 77/ 9

17, 34,49        27, 38, 35      16, 28, 56

77/10 první řada

a) 11,7,9    b)10, 5, 15   c)7, 9, 0 d) 6, 11, 8

Děkuji za zaslané příklady.

Úkoly na čtvrtek

PS – slovní úlohy- bádej, zkoušej, přemýšlej

Ps 24/ 5, 25/ 10, 25/ 11

Stále procvičuj písemné násobení a dělení na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

 

Středa 1. 4. 2020

Řešení úterního úkolu

PS 24/ 6

3x = y    koule = x ,  krychle = y

x + y = 8,  z první rovnice sem dosadíme místo y – x + 3x = 8, 4x = 8, x = 2, koule 2 kg, krychle 6 kg

koule = x , krychle=  y

3x = y

x + y = 12 , z první rovnice sem dosadíme místo y – x + 3x = 12, 4x = 12 , x = 3, koule 3 kg, krychle 9 kg

koule = x , krychle = y

4x = y

x + y = 15, z první rovnice sem dosadíme místo y -x + 4x = 15, 5x = 15, x = 3, koule 3kg, krychle 12 kg

Úkoly na středu

uč. 77/ 9, 77/ 10a), b)  c,d dobrovolné

Vypočítej do sešitu jeden příklad na písemné násobení dvojciferným číslem a jeden příklad na písemné dělení dvojciferným čísle- odkazy na stránky máš v pondělním a úterním učivu. Budu ráda, když mi úkol pošleš.

Úterý 31. 3. 2020

Řešení pondělního úkolu

a)    x + y = 5

x= y+1   ze druhé rovnice dosadíme do první místo x – y+1+y=5  , 2y= 5 -1, 2y=4, y = 2, x =3

b)    x + y = 5

x = y + 3 ze druhé rovnice dosadíme do první místo x –  y + 3 + y = 5, 2y = 5 – 3, 2y = 2, y = 1, x = 4

c)  x + y = 6

y = x + 4 ze druhé rovnice dosadíme do první místo y – x + x + 4 = 6, 2x = 6 – 4, 2x = 2 , x = 1, y = 5

Dařilo se vám lépe? Určitě se zlepšujete.

Úkoly na úterý

PS 24/6 – zvládneš už pomocí čísel?

Opakování písemného násobení, jdi na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=45.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+1+000+000#selid

Vyber si násobení dvojciferným činitelem, dva příklady vypočítej do sešitu.

Pondělí 30. 3. 2020

Řešení páteční geometrie.

PS str. 20/3 a) 60 + 15 + 15=90, 45 + 15 +30=90, 30 + 30 + 30=90

b) 120 + 45 + 15 =180, 120 + 30 + 30=180, 90 + 60 + 30 =180, 60 + 60 + 60 =180

c) 120 + 120+120 =360

72/1 ( pokud jste měli úhloměr)- modrý 20, zelený 70, žlutý 85 ( stupňů)

72/ 2 a) 60, b) 120, c) 180, d) 240, e) 300 f)360 ( stupňů)

Pondělní úkoly

PS 23/3

Opakuj písemné dělení, jeden příklad přepiš do sešitu, přejdi na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

 

Pátek 27. 3. 2020

Zkontroluj si práci

77/7- Když na druhé váze vyměníme krychli za dvě koule, dostaneme 3 koule= 12kg. Jedna koule = 4kg. Z první váhy jedna krychle=8kg. Přepíšeme do číselných rovnic. Koule =x, krychle=y. Zapíšeme- první váha

2x= y, druhá váha  x+y=12, do druhé rovnice místo y zapíšeme z první rovnice 2x, pak x+ 2x=12, 3x=12, x=4kg

a krychle pak váží 12 -4 = 8kg

77/8a) koule = 7kg, krychle = 9 kg, x+2 =y, 2y= x+11…..x=7, y= 9kg, do druhé rovnice dámez první rovnice místo 2y – 2.(x+2)= x+11, 2x + 4 = x+11, x = 7

b)koule 4kg, krychle 11kg, x+y=15, 2y= x+18, x=4, y=11

c) koule 9kg, krychle 12kg, 3x + y = 39, 2y +5= x+20, x= 9, y=12

Zápis do číselných rovnic a jejich řešení je hodně těžké, pokud jste příšli na váhu krychle a koule bez číselných rovnic nevadí. Postupem času příjdete alespoň na některé. Totéž platí o triádách, stačí doplnit číslo do triády, ostatní je na prozkoumání. Můžete si také ve skupině Tečovští páťáci sdílet své poznatky.

Páteční úkoly

Geometrie- uč. 72/1- opakuj a prohlubuj si učivo o úhlech. Co je vrchol, ramena, pravý úhel, přímý úhel, plný úhel. podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=HMkj5uuKsmc

 

ústně uč. 72/2, PS str. 20/3, pokud budeme rýsovat do sešitu a nemáte sešit geometrie, použijte sešit do matematiky.

Čtvrtek 26. 3. 2020

Zkontroluj si práci

76/5

Rovnice o dvou neznámých budeme ještě procvičovat. Je to těžké učivo.

Rovnice z úlohy 4b)

1+x = y a y+y= x+6. Po úpravě 1+x= y a 2y= x+6. Ve druhé rovnici nahradíme písmeno y výrazem 1+x. Zápis 2. ( 1+x)= x+6

2x + 2 = x +6

2x – x = 6 – 2

X =4  y = 5 (1+x=y)

4c) x+y =10 a 2x= y+2, ve druhé rovnici vyjádřím y a to je 2x = y +2

2x – 2 = y- dosadíme do první rovnice

X + 2x – 2 = 10

3x – 2 = 10

3x = 12

X = 4, y = 6 ( x+y= 10)

4 d) Jen dobrovolné y= 2, x = 6

76/6

Myslím si čísla 3 a 6.

Uč. 77/7- pořádně si přečti a promysli

77/8- zkoušej

Procvičuj slovní úlohy na   https://www.matika.in/cs/test.php

Můžeš i slovní úlohy z nižších ročníků.

 

Středa 25. 3. 2020

Zkontroluj si práci

76/1- řešíme pokus – omyl Fíkovi jsou 4 roky a paní je 29 let- přišli jste na to?

76/2 – kapitánovi je 44 let a loď je stará 11 let- bezva pokud jsi zkoušel, super pokud jsi na to přišel

76/4

a) HH= B      b)MP=G

HB= PG       GG=PB

PS 23/1 18, 27, 54…….24,36,72,…….54,81,162……106, 159, 318- vstupní číslo je stejné jako dvojnásobek horního čísla se znaménkem.

23/2 čkoláda 16 Kč, sušenka 8 Kč.

Uč 76/ 5, 6

Ještě procvičuj desetinná čísla na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

Udělej si jen jedno cvičení.

Úterý 24. 3. 2020

Kontrola práce PS str. 41/2- první sloupec

2, 68 = 3  7, 25 = 7   0, 34  =17  2, 4 =7    17,5 = 34 5,4 =12

ROVNICE II- soustava dvou rovnic o dvou neznámých- uč. 76/1, 2 zamysli se nad řešením Kamila i Vandy.

Zkoušej uč. 76/ 4 a), b), PS str. 23/1,2

Procvičuj na http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

Žáci s podpůrným opatřením mohou jen uč. 76/ 4a)b) a jedno cvičení na opakování desetinných čísel.

Pondělí 23. 3. 2020

Zkontroluj si práci z minulého týdne.

66/ 16

(5, 6, 11), (1, 9, 10), ( 3, 4, 7)

66/ 17

(1, 4, 5), (2,3,5). Trojice (0, 5, 5) není triádou- číslo 0 není kladné

66/ 18

  1. ( 1, 3, 4), ( 2, 3, 5) b) (1, 4, 5), (3, 4, 7) c) ( 3, 7, 10), ( 4, 7, 11) d) (2, 9, 11), ( 7, 9, 16)

66/19

  1. (1, 3, 4) b) (2, 3, 5) c) (3, 4, 7) d) ( 3, 4, 7)

67/22

Kontrola bude ve škole

67/ 23 rohová diagonální( najdi si ve slovníku cizích slov) čísla jsou

  1. 2, 3 a 1, 6 b) 2, 6, a 3, 4 c) 2, 9 a 3, 6

PS

14/ 5

Triáda  10, 17,10

Potomci (3,10,13)       (7,10,17)

Prapotomci ( 3,13,16) (10, 13,23) (7,17,24) (10,17, 27)

Triáda   (5,12,17)

Potomci (5, 17, 22) (12, 17, 29)

Prapotomci  ( 5, 22,27) ( 17, 22, 39) ( 12,29,41) (17, 29,46)

14/6

Bez potomků zůstane 8,3,11.

Tyto úkoly jsou těžší, určitě ses aspoň pokusil(a). Prapotomci jsou složitější.

14/7

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46,56, 67, 81, 94, 108

1, 41, 11, 51, 21, 61, 31, 71, 41, 81, 51 91, 61, 101

PS 41/1

317 900, 709 133, 701 055, 60 082, 180 309,500 632

911 001, 596 596, 580 560, 123 000, 1 000 000, 102 030

Opakování a procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel. podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs

https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs

Procvičuj si na http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid

PS str. 41/2 jen první sloupec.

Domácí učení 16. 3. – 20. 3. 2020

Uč. str. 66- prostuduj co jsou TRIÁDY, váha triád, rodiče, potomci.

Písemně 66/ 16, 17, 18, 19

66/ 20, 21 – dobrovolné

67/ 22, 23

PS 14/ 5, 6, 7

Počtářské chvilky – PS str. 41/1

Nezapomeňte procvičovat písemné dělení dvojciferným číslem.

Procvičujte na PC.

Učivo 9. 3. – 13. 3. 2020

Dělení dvojciferným číslem ( Alter 2. díl), desetinná čísla ( Alter str. 32, 33).

Triády uč. str. 66, pravděpodobnost uč. str. 68.

PS str. 13, 14, 15.

G- úhel, uč. str. 73.

Učivo 2. 3. – 6. 3. 2020

Jarní prázdniny

Učivo 24. 2. – 27. 2. 2020

Řady- uč. str. 64, 65.

Opakování a procvičování- desetinná čísla, zlomky- Učebnice Alter 2. díl str. 32, 34, 36, 40, 42.

Procvičování učiva na slovních úlohách. Začínáme psát malé písemné práce- písemné počítání, slovní úlohy.

G- úhel, PS str. 20, uč. str. 72

Učivo 17. 2. – 21. 2. 2020

Numerické počítání a slovní úlohy- učebnice ALTER 2. díl.

Dělení dvojcif. číslem.

Vénův diagram uč. str. 62 jen něco, PS 11/5, 10/ 3,4, 12/ 7, 8.

G- konstrukce , uč. str. 54 – dokončení

 

Učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

Slovní úlohy a numerické počítání- učebnice ALTER 2. díl 9/6, 9/1- písemné dělení dvojciferným číslem, 10/ 6, 7, 8.

Vénův diagram PS 10, 11, uč. 61, 62.

G- konstrukce – pokračování.

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

PS str. 7 – 9, numerické počítání a slovní úlohy ze starší učebnice( Alter 2. díl).

Z minulého týdne rovnice uč. str. 45, 46.

Konstrukce- uč. str. 52, 53

Učivo 27. 1. – 30. 1. 2020

Zajímavé slovní úlohy, máme na kartičkách.  Opakování rovnic- uč. str. 45, 46.

PS 2- str. 7 – 9.

G- pololetní prázdniny.

 

Učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Práce s daty, uč. str. 48/ 1- 8, 49- grafy, PS str. 36, 37.

Rozbor a oprava písemné práce.

G- konstrukce.

 

Učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

Pololetní písemné práce aritmetika- úterý, geometrie- pátek.

Práce s daty- uč. str.48, PS str. 36, 37

Učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

Opakování učiva PS str. 35, 39, 40.

Učebnice str. 47/ 22, 23, 24.

Biland uč. 56/1,2, str. 58.

Opakování rýsování.

Učivo 16. 12. – 20. 12. 2019

Počtářské chvilky- PS str. 39

Rovnice – uč. str.46/ 14, 15, 47/ 22, 23

Učivo 9. 12. – 13. 12. 2019

Rovnice – uč. str. 45, PS str. 34

Učivo 2. 12. – 6. 12. 2019

Z minulého týdne- G- objem a povrch uč. str. 40, PS str. 30.

Rovnice uč. str. 44, PS str. 33.

Dokončení uč. str. 38, 39.

 

Učivo 25. 11. – 29. 11. 2019

Desetinná čísla- číselná osa, porovnávání, sčítání a odčítání, jednoduché slovní úlohy.

PS str. 29, učebnice str. 38, 39.

Rovnice – uč. str. 44, PS str. 33.

Objem a povrch- uč. str. 40, PS str. 30- G.

Učivo 18. 11. – 22. 11. 2019

Desetinný zlomek- desetinné číslo. Zápis, porovnávání, čtení, sčítání a odčítání desetinných čísel.

PS str. 27 – 29.

Učebnice str. 37, 38.

Písemná práce- slovní úlohy.

G- dokončení úhlů, opakování základů rýsování- bod- konstrukce.

 

Učivo 11. 11. – 15. 11. 2019

Zlomky, desetinné číslo.

Učebnice 36/ 1- 5, 37/ 8 – 11, PS str. 27.

G- měření úhlů, mnohoúhelníky- dokončení, PS str. 20, 21.

Učivo 4. 11. – 8. 11. 2019

Dělitelnost- uč. str.32, 33. Hra tleskni dupni, sudá a lichá čísla 32/4, 33/ 7,8.

PS str. 19, 23, 24.

G- mnohoúhelníky, uč. 28/ 1-5.

 

Učivo  21. 10. – 25. 10. 2019

Násobení a dělení, chytré dělení dvoumístným číslem( uč. str. 25).

Učebnice str. 26, 27.

26/ 13, 15. 27/ 21, 23.

PS str. 18, slovní úlohy PS 19/ 6, 7, uč. 24/8

G- úhel uč. 16/ 62, 63, práce s úhloměrem.

19/ 73- výstaviště, parketování.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Procvičování numerického počítání, logické úlohy.

Učebnice str. 21 – 23 – výběr, str. 24, 25 – násobení a dělení.

PS str. 17

Menší písemná práce- závorky, písemné násobení a dělení.

G- sítě krychle, stavby z krychlí- uč. str. 17

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování čísel přes milion- porovnávání, zápis.

Písemné dělení.

Zákonitosti a vztahy

učebnice 20/6, 7, 21/11, 13, 22/ 14, 16, 18, 24/2, 5 25/ 9, 10

PS str. 10, 13.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Písemné násobení a dělení, slovní úlohy- malá písemná práce.

Učebnice str. 10/ 27,  11/ 28, 29, 30,  13/ 42 – 47.

G- učebnice str. 15/ 54, 55, 56, 57

Učivo 23. 9. – 27. 9. 2019

Prověřování znalostí- násobilky, písemného sčítání a odčítání.

Učebnice 9/21, 22, 23, 10/ 25/ 27.

PS str. 6 – 14 výběrově.

G- učebnice 13/48, 49, 15/ 54.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Násobilka – desetiminutovka.

Indické násobení, písemné násobení.

Uč. str. 7, 8, 9

PS str. 6 – 14 výběr cvičení podle času.

G.- PS str. 11/ 28, 29

Učebnice  10/26, 13/ 48, 49

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Opakování násobilky, práce ve stovkové tabulce, hry s čísly.

Učebnice str. 6 cv. 7, 8, 9, str. 7 cv. 10, 11, 12, str. 8 – podle času.

Pracovní sešit str. 4, 5.

Geometrie- opakování základních pojmů- rýsování.