5.tř – Matematika

MA 1

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Písemné dělení dvojciferným číslem, zkrácený zápis – učebnice str. 46/3,4, str. 47/1-3,PS str,32/1-2, str. 36/1

Pololetní písemná práce

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Písemné dělení dvojciferným číslem – dlouhý zápis – učebnice str. 42/2,3. Str. 43/1-3. Nesprávně odhadnutý podíl – učebnice str. 44/žlutý rámeček. PS str. 30/1-4, str. 31/1-4

Geometrie – mnohoúhelníky – obvod a obsah – učebnice str. 19-20. Opakování a příprava na pololetní písemnou práci. PS str. 14/1. Za dú do procvičovacího sešitu – učebnice str. 24/1 a,b

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Pamětné dělení se zbytkem – učebnice str. 39/1-3, str. 40/1-5, str. 41/1-2. Písemné dělení dvojciferným číslem – učebnice str. 42/1. PS str. 28/1-5, str. 29/1-6.

Geometrie – Dělení mnohoúhelníků, čtyřúhelníky – učebnice str. 17, str. 18/1-5 do šs.PS str. 13/1-4

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Diagramy a grafy – učebnice str. 37/1-4, str. 38/1-4. PS str. 25/1-7, 26/1-3, str. 27/1,2

Geometrie – Sestrojení kolmice a středu úsečky pomocí kružítka – učebnice str. 14/1 – narýsuj do velkého šs cvičení z obou žlutých rámečků. PS str. 10/1,2. Str. 11/1-4.

Učivo 6.12. – 10. 12. 2021

Užití matematických vědomostí  – učebnice str. 32/1,2.  Výpočet jedné a více částí  – učebnice str. 33/1,4, str. 34/1-3- Aritmetický průměr, odhad výsledku – učebnice str. 35/1-3. PS str. 22/1-5. str. 23/1-4, str. 24/1-3.

Geometrie –  Grafický součet a rozdíl úseček , porovnávání úseček pomocí kružítka učebnice str. 13/1,2. PS str. 9/1-5

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Jednotky rychlosti a jednotky tepla, času – učebnice str. 30/1-5, 31/1-3. PS str. 19/1-5, 20/1-3

Geometrie – vzájemná poloha kružnice a přímky – učebnice str. 12/1,2 do šs velkého, PS str. 8/1-3 (kdo ještě nemá)

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Převody jednotek – plošné jednotky- učebnice str. 29/1-5, PS str. 18/1-6. Čtvrtletní písemná práce.

Geometrie – kruh, kružnice – učebnice str. 11/1-3. Procvičování do šs, PS str.8/1-3

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Převody jednotek – opakování, příprava na písemnou práci – opakování písemné početní operace, slovní úlohy – učebnice str. 28, PS str. 17/3-6

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Převody jednotek objemu – učebnice str. 26,27. PS str. 15/2-6, str. 16/1-5, str. 17/1-3

Geometrie – úhel – PS str. 6/1-4. Kruh, kružnice  str. 7/1-4

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Opakování převodů jednotek – učebnice str. 22/1,2. Str. 24/1,2. PS str. 12/1-5, 13/1-6, 14/1-5, 15/1

Geometrie – Úhel – učebnice str. 8/ poučka, cv. 1,2 do malého sešitu. PS str. 5 /3,4

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Užití matematických vědomostí – učebnice str. 19, cv. 1-5, zlomky, výpočet částí z celku – učebnice str. 20, cv. 1-5, str. 21, cv. 1-2, PS str. 10, cv. 1-7, str. 11, cv. 1-6

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Kombinované početní operace, rovnice – str. 15-18, PS str. 9, cv. 1,2

Geometrie – vzájemná poloha dvou polopřímek – učebnice str. 7, poučky, PS str. 5, cv. 1,2

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Čísla zakončená nulami – násobení, dělení. Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu – učebnice str. 12 – 14, PS str. 6, cv. 1-7, str. 7, cv. 1-6. DÚ PS str. 8, cv. 1-6.

Geometrie – PS str. 4, cv. 1-4. Do malého školního sešitu narýsuj 12 kolmic.

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem – učebnice str. 11

Geometrie – vzájemná poloha přímek – učebnice str. 6, procvičuj do sešitu rýsování dvou rovnoběžných přímek pomocí pravítek.

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice str. 9- 10 / příklady s více početními operacemi, dělení se zbytkem/, PS str. 4, cv. 1-7, str. 5, cv. 1-3

Geometrie – učebnice str. 5, cv. 1-3 /délka úsečky, shodné úsečky/, PS str. 3, cv.  1-5

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice str. 5 – 8 / sčítání a odčítání písemné i pamětné, slovní úlohy/, PS str. 3, cv. 3-7

Geometrie – učebnice str. 4, cv. 1-3/ bod, přímka, úsečka/, PS str. 1, cv. 3,4

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 2 – 4 / orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování čísel/. PS str. 1, cv. 1-5. Str. 2, cv. 1-6. Str. 3, cv. 1

Geometrie – opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 2,3/rovina, rovinné útvary, prostor, prostorové útvary, přímka, polopřímka, úsečka/, PS str. 1, cv. 1,2.