5.tř – Matematika

MA 1

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Kombinované početní operace, rovnice – str. 15-18, PS str. 9, cv. 1,2

Geometrie – vzájemná poloha dvou polopřímek – učebnice str. 7, poučky, PS str. 5, cv. 1,2

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Čísla zakončená nulami – násobení, dělení. Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu – učebnice str. 12 – 14, PS str. 6, cv. 1-7, str. 7, cv. 1-6. DÚ PS str. 8, cv. 1-6.

Geometrie – PS str. 4, cv. 1-4. Do malého školního sešitu narýsuj 12 kolmic.

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem – učebnice str. 11

Geometrie – vzájemná poloha přímek – učebnice str. 6, procvičuj do sešitu rýsování dvou rovnoběžných přímek pomocí pravítek.

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice str. 9- 10 / příklady s více početními operacemi, dělení se zbytkem/, PS str. 4, cv. 1-7, str. 5, cv. 1-3

Geometrie – učebnice str. 5, cv. 1-3 /délka úsečky, shodné úsečky/, PS str. 3, cv.  1-5

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice str. 5 – 8 / sčítání a odčítání písemné i pamětné, slovní úlohy/, PS str. 3, cv. 3-7

Geometrie – učebnice str. 4, cv. 1-3/ bod, přímka, úsečka/, PS str. 1, cv. 3,4

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 2 – 4 / orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování čísel/. PS str. 1, cv. 1-5. Str. 2, cv. 1-6. Str. 3, cv. 1

Geometrie – opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 2,3/rovina, rovinné útvary, prostor, prostorové útvary, přímka, polopřímka, úsečka/, PS str. 1, cv. 1,2.