5.tř – Český jazyk

český jazyk 

21.1.

– učebnice str. 61 cv. 1 a, b, c – společně – ústně 

                     – poslechni si píseň – Divokej hokej : https://www.youtube.com/watch?v=Lh1xl4dnXpc

  • domácí úkol – vytvoř myšlenkovou mapu – podstatná jména – odeslat na email 
  • domácí úkol – pracovní sešit str. 35 cv. 1 a, b, c, d, e 
  • domácí úkol – namaluj, připrav 5 předmětů – podstatná jména – různé rody, čísla 

 

 

20.1.

– učebnice str. 59 – přečti si znovu žlutý rámeček 

                      – učebnice str. 59 cv. 2 a – práce v sešitě – Jan Kučerka – poslat na email přepsané 

                       cvičení + barevně rozlišené číslo podstatných jmen   

                      – učebnice str. 59 cv. 3 – ústně 

                     – pracovní sešit str. 34 cv. 1 – společně 

                     – pracovní sešit str. 34  cv. 2 – ve skupinách – poslat na email  

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 34 cv. 3, učebnice str. 60 cv. 5 – přepsat + doplnit  chybějící písmena – odeslat vše na email 

 

19.1.

– učebnice str. 57 cv. 2 + a, b – práce v hodině – do sešitu 

                      – ebnice str. 58 cv. 2 –  ústně 

                     – domácí úkol – učebnice str. 58 cv. 2 a – do sešitu -odeslat na email 

                                               –  učebnice str. 59 cv. 2 – doplnit i, y –  do sešitu – odeslat na email 

 

18.1.

– učebnice str. 57 cv. 1 a, c, d,e

– domácí úkol – pracovní sešit str. 32 cv. 3 – odeslat na email 

– učebnice str. 56 cv. 17 – do sešitu – odeslat na email 

– učebnice str. 57 cv. 1 b – do sešitu   odeslat na email

 – speciální úkol – Dominik Fiala  – učebnice str. 57 cv. 1 – přepsat do sešitu   odeslat na email

 

15.1.

– pracovní sešit str. 33 cv. 1 + a,b,c,d 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 cv2,3 pracovní sešit str. 32 cv. 2 – poslat na email

 

14.1.

 – pracovní sešit str. 30cv. 6, str. 31 cv. 8,9 

   – učebnice str. 55 cv. 10 

    – domácí úkol – pracovní sešit str. 32 cv. 1,4  – poslat na email 

13.1.

 pracovní sešit str. 31 cv. 10 + a, b, c 

 – domácí úkol – učebnice str. 54 cv. 7 – doplň ústně – písemně vypracuj a, b, c, e, f, h, i – do sešitu + odeslat na email 

12.1.

 slovní druhy – učebnice str. 52 

                          – učebnice str. 52 cv. 2 – ústně 

                          – pracovní sešit str. 30 cv. 4 

                           – domácí úkol – pracovní sešit str. 30 cv.5a + 7+a – prosím poslat celou stránku na email 

 

11.1.

– slovní druhy – opakování 

 – brainstorming – upír 

 – pracovní sešit str. 29 cv. 1  

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 29 cv. 2,3, – poslat na email celou stránku 

 

8.1.

dramatizace příběhu –  Celé léto v jednom dni Ray Bradbury 

                     – domácí úkol: namaluj  svůj východ slunce – poslat na email 

                     Můžeš si zážitek připomenout: 

 

příběh si můžeš přečíst  zde :    

nebo poslechnout zde: watch?v=xyo47ciqADI

nebo podívat zde: www.youtube.com/watch?v=E-WphuUFrI4

 

 

 

– domácí úkol na 11.1.2021 – poslat na email 

– napiš o sobě, proč jsi nejvhodnější kandidát na let na Mars (popiš sebe, své  vlastnosti, namaluj svůj portrét) 

podívej se na video:  

 

 

7.1.

učebnice str. 48 cv. 10, 11, 12 – ústně 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 27 cv7b – přepsat do sešitu, odeslat na email 

 

6.1. 

 Tři králové – četba z knihy  

                     – učebnice str. 46 cv.5, 6 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 26 cv. 5 + a, str. 27 cv.8 

 

5.1.

– pracovní sešit str. 26 cv. 3, 27 cv. 6 a,b 

                       – domácí úkol – učebnice str. 47 cv. 7 – do sešitu – prosím, odeslat na email 

                                                 – učebnice str. 47 cv. 8 – doplnění i, y – ústně  

                                                                                          – a, b, c, d, e – do sešitu odeslat na email 6.1. 

 

4.1.

Český jazyk – pracovní sešit  str. 26 cv. 4  – prosím odeslat na email 

                     – sešit do ČJ – vypravování – Vánoce  

                                           – napiš vypravování o to, jak si prožila Vánoce. Vypracuj  osnovu, název +  

                                              domaluj obrázek – vypracuj do 6.1. prosím odeslat na email 

 

 

14.12. – 18.12.

opakování stavba slova – učebnice str. 41, 43

                                           – pracovní sešit str. 23

vyjmenovaná slova – opakování – učebnice str. 45 – 46

                                    – pracovní sešit str. 25

slohová výchova – vzkaz – učebnice str. 42, pracovní sešit str. 23 cv. 1

 

7.12. – 11.12.

Psaní skupin – bě, pě, vě, mě, mně

učebnice str. 38 – 40, pracovní sešit str. 21 – 22

 

Podívej se:

 

 

 

Procvičuj:

cvičení – bě, pě, vě

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

 

30.11. – 4.12.

kontrola zadaných úkolů

opakování – předpony s, z, vz, předložky s, z

 

27.11.

– učebnice str. 36 cv. 3 – přepsat do sešitu 

 – pracovní sešit str. 20 cv. 3,5 

Čítanka str. 72 – 73 – Jak se staříček stal léčitelem 

                                     – úkoly: zdůvodněte, proč mluvíme o pohádce 

                                                    Vysvětlete význam rčení “zmizet jako pára nad hrncem” 

                                                     Znáte podobnou českou pohádku? 

 

26.11.

– učebnice str. 36 cv. 1 – ústně 

– přečti si žlutý rámeček – důležité 

 – učebnice str. 36 cv2  – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 20 cv. 1,2 

 

Procvičuj:

předložky s, z

procvičuj předložky – s,z

 

25.11.

– opakování předpony, kořen slova, přípony 

 – tvoření přídavných jmen příponou skýckýštíčtí 

 – opakování předpony – s, z, vz 

 

24.11.

–  učebnice str. 35 cv. 11 – vyhledej souvětí, řekni vzorec souvětí – ústně 

 – pracovní sešit str. 19 cv. 5 – ústně 

– diktát  – pracovní sešit str. 19 cv. 6 

 – učebnice str. 35 cv. 12 – dva sloupečky ústně, další dva sloupečky písemně do sešitu 

  – učebnice str. 35 cv. 13 – do sešitu 

 

23.11.

 učebnice str. 34 cv. 10 – ústně 

  – učebnice str. 35 cv. 11 – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 19 cv. 4, 6  

  – domácí úkol – slohová výchova – pracovní sešit str. 18 – 19 

 

20.11.

– učebnice str. 33 cv. 7, učebnice str. 34 cv. 8 – ústně 

 – učebnice str. 34 – modrá tabulka – přečti si – důležité 

  – domácí úkol – učebnice str. 33 cv7  – přepsat do sešitu 

  – pracovní sešit str.19 cv. 2,3, 

Procvičuj:

předpony s, z

předpony s, z, vz

 

19.11.

– učebnice str. 33 cv. 4 – ústně 

 – přečti si na str. 33 oranžovou tabulku 

 – učebnice str. 33 cv. 5 – ústně 

– domácí úkol – učebnice str. 33 cv. 6 – do sešitu, pracovní sešit str. 19 cv. 1 

 

Podívej se na video: 

 

 

 

 

předpony s, z, vz

 

Procvičuj:

procvičuj

procvičuj 2

procvičuj 3

 

18.11.

– učebnice str. 32 cv. 1 a, b – ústně 

 – učebnice str. 32 cv. 2 – písemně do sešitu 

– učebnice str. 32 cv. 3 – dokonči  za domácí úkol – vzkázat, sestavit – do sešitu 

 

16.11.

– učebnice str. 3 cv. 2 – ústně, pracovní sešit str. 17 cv. 2,3 – písem    

– domácí úkol – pracovní sešit str. 17 cv. 1, učebnice str. 30 cv. 4 – přepsat do sešitu  

 

13.11.

 – procvičování – zdvojené souhlásky 

 – trénuj zde: 

 zdvojené souhlásky

zdvojené souhlásky 2

zdvojené souhlásky 3                                    

  – domácí úkol – učebnice str. 29 cv . 1 – rozhodněte, zda se jedná o pohádku, pověst, bajku  – ústně 

  – domácí úkol – učebnice str. 29 cv. 1 a,b – ústně,   učebnice str. 29 cv 1 c,d,e,f –  písemně do sešitu ČJ 

 

12.11.

 – učebnice str. 28 cv. 7 – ústně 

  – diktát – zdvojené souhlásky 

   – domácí úkol – pracovní sešit ČJ str 16 cv. 6 

 – domácí úkol – Hravá slohová výchova str. 12 cv. 4  na  18.11.

 

11.11.

Český jazyk – učebnice str. 28 cv. 4,5,6 

                      – domácí úkol – učebnice str. 28 cv6a, pracovní sešit str. 16 cv. 4,5, 

 

Legenda o sv. Martinovi – brainstorming – skupinová práce + prezentace 

 Práce s knihou:  Tradiční český rok  – Josef Lada – Svatý Martin – str. 155 – 157  

                                – pranostiky 

Jednou z tradic je pečení rohlíčků – tzv. “martiny”. 

Můžeš si doma s maminkou upéct tyto rohlíčky. Recept zde: 

Video:

 

Procvičuj:

trénuj: zdvojené hlásky

nebo zde

 

Svatomartinská výzva: vyzdob vchodové dveře, zapal svíčku nebo lucernu v oknu a pošli fotku :-)

10.11.

– učebnice str. 27 cv. 1, 2 

Podívej se na video: 

 

 –  pracovní sešit str. 16 cv. 1,2, – domácí úkol 

 

Vyhledej pranostiku ke sv. Martinovi. Zapoj se do výzvy Království světel sv. Martina – vyzdob si okna nebo dveře a v 18 hod. rozsviť svíčku nebo lucernu. Můžeš mi poslat fotku 😊  

 

 

9.11.

– učebnice str.  26 cv. 5 – b, c, d, e, f, g 

– učebnice str. 26 cv5 – hi – domácí úkol 

 – pracovní sešit str 15 cv. 2 

 

6.11.

 – učebnice str. 25 cv. 1,2,4 – ústně cv. 3 – do sešitu – domácí úkol 

– pracovní sešit str. 15 cv. 1 – domácí úkol 

podívej se na video:

 

5.11.

Český jazyk – učebnice str. 24 cv. 8 – doplň i,í, y, ý  a vhodné předpony z nabídky – cvičení přepiš do sešitu.  U všech podstatných jmen urči vzor – podstatná jména a vzory napiš do sešitu. 

Čítanka str. 76 – 77 Kouzelný džbán 

-úkoly k četbě – kolik slov má zeleně zvýrazněná věta? 

                           – kolik slabik mají slova v zeleně zvýrazněné větě? 

                           – z kolika písmen se skládají slova v zeleně zvýrazněné větě? 

                           – co zachycuje obrázek na straně 76 proč plave džbán ve vodě? 

                           –  přečti si i věděli jste, že ……. str. 77 

                           – poskládej větu podle geometrických tvarů – str. 77 

                          – jaké ponaučení z pohádky plyne? 

                          – vše zapiš do sešitu ČJ 

 

4.11.

– učebnice str. 23 cv. 5,6, – ústně 

 – pracovní sešit str. 15 cv. 6 – domácí úkol 

  – pracovní sešit str. 15 cv. 7 – nejprve přepsat do sešitu  

   – potom napsat jako diktát do sešitu – vzadu nebo na papír 

Slohová výchova – pracovní sešit str. 11 cv. 2 – napiš názory 3 spolužáků (pro, proti) 

 

3.11.

 – učebnice str. 22 cv. 1,2, – ústně, str. 23 cv. 4 – ústně 

 – pracovní sešit str. 14 cv. 1,2,3,4,5 – domácí úkol 

 

2.11.

Český jazyk – učebnice str. 20 cv.5,6 – ústně 

– pracovní sešit str. 12 cv. 6 – domácí úkol 

Čítanka str. 22 – Píseň o moři – cv. A do sešitu – domácí úkol 

zítra ve 12 hod. test z textu v čítance str.19

 

23.10.

učebnice str. 18 cv. 8 a, b, c,d, e, f 

Domácí úkol: nakresli obrázek čarodějnice, nalep si ho do sešitu a čarodějnici popiš. 

                        Osnova: Úvod: Kde čarodějnice bydlí?  

                        Stať: a) tělo b) hlava c) oblečení d) oblíbené zvíře  

                         Závěr: Co nejraději vaří? 

Dobrovolný úkol: vyrob si čaroděje, čarodějnici – použij různé materiály 

 

 

 

22.10.

– pracovní sešit str. 11 cv. 1,2,3 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 11 cv. 4, 5 – dokončit 

 

21.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 3,4

 – pracovní sešit str. 10 cv. 5,6, 

  – pracovní sešit str. 10 cv. 7 -dokončit cv. 9 – doplnit slova do správného sloupce 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 10 cv. 8 

 

 

20.10. 

učebnice str. 17 cv. 1 – ústně, str. 17 cv. 2,4, -ústně 

 – pracovní sešit str. 9 cv. 1,2 – domácí úkol

19. 10. 

Čítanka str. 18 – přepiš do sešitu slova, která se rýmují – např. draky X taky, ……

Čítanka str. 19 – přečíst – SVÁTEK SIMCHAS TÓRA – zjistěte, co znamenají zeleně                                                              zvýrazněné texty 

Podívej se na pořad Naše tradice: posvícení a hody:

Naše tradice – posvícení a hody

 

Poslechni si písničku:

 

Učivo 12.10. – 16.10.

  • předpona, kořen slova, přípona, koncovka
  • procvičování:

stavba slova – procvičování

 

14.10.

pracovní sešit st. 7 cv. 4,5 – dokonči 

 

Procvičuj:

online cvičení – 5. ročník – stavba slova

 

15.10.

– učebnice str. 14 cv. 7 – přepsat do sešitu, cviční a) ústně 

 – slova příbuzná – učebnice str. 15 cv. 1 a,b,c – ústně 

  – pracovní sešit str. 8 cv. 1 

 

16.10.

učebnice str. 16 cv. 3 a,b,c,d

učebnice str. 16 cv. 4 a,b

učebnice str. 16 cv. 5 

vše ústně

pracovní sešit str. 8 cv. 2,3 – vypracovat za D.Ú

 

Učivo 5.10. – 9.10.

stavba slova – předpona, kořen slova, přípona

učebnice str. 13 cv. 1,2,3  str. 14 cv. 4

pracovní sešit str. 7 cv. 1,2,3

6.10. písemný test – hodnocen slovně (prosím o podepsání testu a vrácení zpět)

 

 

Učivo 29.9. – 2.10.

učebnice str. 9 cv. 14,15,16  str. 10 cv. 17, 18, 19, 20

pracovní sešit str. 5 cv. 7, 8

V úterý 6.10. test ověřování znalostí 4. ročníku

 

Učivo 21.9. – 25.9.

pracovní sešit str. 4 cv. 3,4,5

učebnice str. 9 cv. 13,14,15,16   str. 10 cv. 17

rozhlasová relace – příprava, přednes

 

Učivo 14.9. – 18.9.

pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2,4

učebnice str. 7 cv. 5 a,b,c,d,e,f  cv.6,       učebnice str. 12 cv. 1 a,b, c, d, e, f

učebnice str. 7 cv. 7 – písemně do sešitu + a,b,c

učebnice str. 8 cv. 8 písemně do sešitu, cv. 11,12,13 – ústně

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

učebnice str. 4 cv.1 a,b,c   str. 4 cv. 2 a,b    str.5 cv. 4 a,b,c,d

str. 6 cv. 1 a,b, c    str.6 cv. 2 – přepsat do sešitu

pracovní sešit str. 2 cv. 1a   str. 2 cv. 2,4