5.tř – Český jazyk

Učivo 30. 1. – 3. 2.

Zopakuj přídavná jména a pročítej zápis v sešitě:
Přídavná jména (adjektiva) – Slovní druh(y) (slovnidruh.cz)
Přídavná jména – vzor (diktatorek.cz)

 

Učivo 23. 1. – 27. 1.

Učebnice strana 69, 71, PL 49

Pololetní opakování, podstatná jména, vyjmenovaná slova
Přídavná jména tvrdá vzor MLADÝ, měkká vzor JARNÍ
Zhlédni video o přídavných jménech:
Druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ – YouTube

Myšlenková mapa článku, tvorba poznámek, hlavní téma, klíčové obrázky, klíčová slova, použití barev (zapisování vlastních myšlenek)
Čtení s porozuměním (shrnutí odstavců vlastními slovy), rozvoj slovní zásoby

Rozhovor, pravidla rozhovoru
Hodnocení, sebehodnocení
Online zapojení do ankety Kniha dětského srdce

Připrav se na ústní zkoušení, zopakuj podstatná jména – video pro připomenutí:
Pančelky – Podstatná jména – YouTube

Ústní zkoušení z pravopisu vyjmenovaných slov a slov příbuzných, ze slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen

Zapiš si na úterý název a autora nejlepší knížky, kterou jsi četl/a v roce 2022 a odpověď na otázku – Proč rád/a čtu.
NPMK vyhlašuje 30. ročník Knihy dětského srdce! | NPMK

Kniha dětského srdce

Seznam se s dvaceti nejčtenějšími knihami roku 2021

Zhlédni na čtvrtek video o přídavných jménech:
Druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ – YouTube

 

Učivo 16. 1. – 20. 1.

Učebnice strana 57 – 67, PS strana 36

Pololetní písemná práce (jazyková část, diktát, čtení s porozuměním)

Základní skladební dvojice
Shoda přísudku s podmětem
Práce se Slovníkem spisovné češtiny

Nácvik čteného přednesu – G. Rodari:  Semafor s modrým světlem. M. Černík: O smutné princezně, PL 37, 25

Čtení s porozuměním (porozumění a orientace v textu, slovní zásoba, jazykový cit), PL 2 – 5

Procvičuj češtinu online:
Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)
Slovní druhy – určování (superskolak.cz)

Co vše se může v písemné práci objevit – slovní druhy, předpony S/Z/VZ, stavba slova, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, zdvojené souhlásky n/nn, psaní skupin mě/mně, vje/vě, bě/bje, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, čtení s porozuměním

Za odměnu si poslechni čtení z knihy Pohádky po telefonu (Gianni Rodari)
Renata Munteanu čte dětem: Pohádky po telefonu /Gianni Rodari/ – YouTube

 

Učivo 9. 1. – 13. 1.

Učebnice strana 57 – 67, 123, 124, PS strana 37, 38 vybraná cvičení

Pravopis koncovek podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
Životnost, neživotnost podstatných jmen
Základní větné členy, podmět a přísudek
Shoda přísudku s podmětem, pravidla pravopisu

Návštěva KKFB Zlín, výukový program: Záhady pro začínající detektivy, výměna knih, tiché čtení
Nabídka knih z KMČ Albatros

Mluvený projev, dialog

Procvič si číslo podstatných jmen:
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková (střední) – online Rozřazovačka (umimecesky.cz)
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková – online Tetris (umimecesky.cz)

Procvičuj češtinu online:
Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)

Pondělí 16. 1. – pololetní diktát, čtení s porozuměním

Čtvrtek 19. 1. – pololetní písemná práce (opakuj slovní druhy, předpony S/Z, stavbu slova, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, základní skladební dvojice, shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, zdvojené souhlásky n/nn, psaní skupin mě/mně, vje/vě, bě/bje, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves)

 

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Učebnice strana 57 – 60, PS strana 33/2, 3, 4, 34/2, 3, 4

Podstatná jména konkrétní, abstraktní (viz. zápis v sešitě)
Podstatná jména – pád, číslo
Podstatná jména hromadná, látková, pomnožná (viz. zápis v sešitě)

My tři králové
O třech mudrcích (práce s texty, životabáseň, podvojný deník, porozumění, otázky)

Čtení z knih, které nám přinesl Ježíšek pod stromek

Novoročenky

Zhlédni naučné video:
Tři králové – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podstatná jména (hromadná, látková, pomnožná) – pád, číslo
Pusť si video a prostuduj si, co znamenají hromadná, látková a pomnožná podstatná jména:
Podstatná jména hromadná, látková a pomnožná – YouTube

Dobrovolné procvičování učiva přes vánoční prázdniny:

 

Učivo 19. 12. – 23. 12.

Učebnice po stranu 52, PS po stranu 31 (individuální procvičování)

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje již 23. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání.
Datum odevzdání slohové práce je v pondělí 9. ledna 2023.

Datum odevzdání čtenářského deníku je ve čtvrtek 2. února 2023.

Středa 21. 12.
PL 14, 15 Miloš Kratochvíl – Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my, práce s textem a obrázky

Úterý 20. 12.
Pracovní sešit strana 31 (opakování slovních druhů, souhrnné opakování učiva – pracuj se Slovníkem spisovné češtiny, Pravidly českého pravopisu)
PL 82 Práce s textem Jak rozbalovat vánoční dárek, František Nepil – Dobré a ještě lepší jitro (hlasité výrazné čtení textu s intonací a melodií hlasu)

Pondělí 19. 12.
Sloh, čtení
Pracovní list 13

Udělej zápis do sešitu čtení:

Zhlédni video:
Štědrý den: Zvyky a tradice – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Adventní a vánoční zvyky na Valašsku – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dobrovolně zhlédni Rybovu Českou mši vánoční a Ladův lidový betlém:

 

Učivo 12. 12. – 16. 12.

Pátek 16. 12.
Učebnice strana 53/4, 5, 6 – ústně si cvičení projdu
Pracovní sešit strana 31/8, 9

Četli jsme čtvrtou vánoční povídku: Ivona Březinová – Ježíšek je holka. Zalíbila se nám myšlenka nakreslení Ježíška. Zkusím doma ztvárnit milou vánoční postavičku. Po příchodu do školy přidám svůj obrázek do Galerie Ježíšků.

V pondělí 19. prosince odevzdám ke kontrole Čtenářský deník.

Čtvrtek 15. 12.
Slovní druhy
Učebnice strana  47/7, cvičení přepíšu do sešitu ČJ cvičný, určím slovní druhy číslicí nad dané slovo, ústně vyhledám ZSD v každé větě
Pracovní sešit strana 29, 30 – procvičuji slovní druhy, souvětí, vzorce souvětí

Procvičuji vyjmenovaná slova:
Vyjmenovaná slova: mix – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.

Učebnice strana 52, PS po stranu 27 (individuální procvičování)

Pravopis a význam slov cizího původu
Tvarosloví, opakujeme slovní druhy
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná

Svatý Mikuláš
Třetí vánoční povídka Miloše Kratochvíla: Ježíšek není pošťák

Krátký psaný příběh podle obrázku Josefa Lady

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje již 23. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání.

Zhlédni video:
Mikulášská nadílka: Mikuláš je za dveřmi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj pravopis (zaměř se na učivo, které Ti nejde):
Cvičení na psaní y i (pravopiscesky.cz)

Procvičuj na test. Test si napíšeme v pondělí 12. prosince.
Předpony -s, -z, -vz – Učební pomůcka (wordwall.net)
Zdvojené souhlásky – Učební pomůcka (wordwall.net)
předpony s, z, vz – Výukový materiál (wordwall.net)

PL 13, 14, 16, 17 – týdenní domácí úkol, procvičuj na test (12. 12.),  termín odevzdání je v pátek 9. 12. (pracuj s Pravidly českého pravopisu)

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.

Učebnice strana 41, 43, 51, 45 – 50, PS po stranu 28

Dělení slov na konci řádku
Stavba slova, zdvojené souhlásky, předpony S, Z, VZ, OB, V, psaní skupin BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ – procvičování s odůvodňováním
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná – procvičování

Slohový útvar – Pozvánka, Zpráva (Pozvánka na vánoční jarmark, Zpráva o akci Krabice od bot)

Rozdělení pohádek – 1. klasické = lidové, 2. moderní, autorské (zápis v sešitě, naučit)

Advent (zápis v sešitě, pročítat)
Svatý Ondřej 30. 11. (legenda, zvyky, pověry a kouzla, pranostiky)
Svatá Barbora 4. 12., legenda, zvyky spojené s tímto dnem, doporučení k utrhnutí třešňové větvičky
Druhá vánoční povídka Daniley Krolupperové: Kdy Ježíšek nekouká?

Nácvik vánočního pásma veršů Chumelí se, chumelí

Dělení slov na konci řádku – web Pančelino ti mnohé napoví:
Dělení slov na konci řádku – Pančelčino (pancelcino.cz)
Pančelky – Dělení slov na konci řádku – YouTube

Podívej se na video:
Advent – Naše tradice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Učebnice strana 39 – 42, PS strana 21, 23/1, 25

Opakování, procvičování a upevňování učiva – předpona S, Z, VZ, předpona OB, V, psaní skupin BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ

Vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná

Slohové cvičení – ZPRÁVA, VZKAZ, DOPIS

ADVENT – poezie, próza
Adventní pranostiky, svatá Kateřina
Typické věci pro dobu adventní, Jak voní advent?
První vánoční povídka:  Ježíškovo první adventní ráno

Dobrovolné procvičování – předpony S-, Z- VZ
Předpony s-, z-, vz- – Třídění skupin (wordwall.net)

 

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Učebnice strana 32 – 39, PS strana 19/1, 2

Rozbor písemné čtvrtletní práce, práce s chybou

Předpona S, Z, VZ
Předpona OB, V
Psaní BĚ, BJE, PĚ, VĚ, VJE (zápisy v sešitě – pročítám)

Prověřovací literární test – Lidová pohádka (práce s vybranou pohádkou)
Dílna čtení, sdílení ve skupině, doporučování četby
Zamyšlení nad dočtenou knihou M. Drijverové: TO KVŮLI MNĚ… (překvapení, smutek, radost?)

Sebehodnocení, osobní graf sebehodnocení za 1. čtvrtletí
Rozhlasová relace

Nastuduj:

Objednatel objemných návěsů obědval s oběma syny v restauraci „V Objeveném vjezdu“ vedle věže se sklepním vězením.
V hlavní roli –Ě– a –JE–.

Ve slovech, kde se předpony ob-  v-  potkávají se základovým slovem, začínajícím na je, píšeme pak hláskovou skupinu -bje- .
V ostatních případech píšeme vždy -bě- .

předpona                    základové slovo                 nové slovo
ob                                   jednat                                      objednat
v                                          jet                                              vjet

objet, vjezd, objevit, objem, objetí, …
X
obě, vězení, návěs, oběd, oběti, oběsit, věřit,…

PĚ a PJE
Po písmenu P v našich českých slovech -je- nikdy nepíšeme.
Vždy píšeme pouze PĚ.
př: pěstovat, pět, pětikoruna, opětovat, nápěvek, zpěvák, zpět, …

Procvič si a zopakuj: Předpona roz-, bez-, zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

 

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Učebnice strana 31 – 34, PS strana 18, 19

Čtvrtletní písemná práce

Předpony s-, z-, vz-, pravidla pro psaní předpon
Procvičuj: Předpony a předložky I. (skolakov.eu)
Slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova

Reklama, grafické zpracování reklamy

Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce
11. listopad – svatý Martin, SVATOMARTINSKÁ HUSA
Legenda o svatém Martinovi, dramatizace legendy, pranostiky, vysvětlení významu
Epický literární žánr legenda Legenda o sv. Martinovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Individuální příprava na čtvrtletní práci:

Připomeň si:
Stavba slova ( se zaměřením na přípony a koncovky ) – YouTube

POZOR DALŠÍ OBTÍŽNÉ UČIVO
Podívej se na video:
UčíTelka (5. tř.): Rozlišujeme předpony s-, z-, vz- – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Procvičuj:
Předpony a předložky I. (skolakov.eu)

 

Učivo 31. 10. – 4. 11. 

Učebnice po stranu 30, 39-40, PS strana 15, 16, 21, 22 (vybraná cvičení)

Slovotvorný rozbor (slovo základové, předpona, přípona, slovo odvozené, slovotvorný základ), rozbor stavby slova (předpona, kořen slova, přípona, koncovka)
Skupiny mě/mně, psaní MĚ, MNĚ ve slovech (pročítej zápis v sešitě)
Zdvojené souhlásky (procvičování, upevňování učiva)

Dušičková výprava na hřbitov (čtení s porozuměním, pravdivá x nepravdivá tvrzení)
Dušičkové a listopadové pranostiky, dušičkové počasí

Pracovní postup vydlabání a vyřezání dýně

Dílna čtení, sdílení ve dvojicích, doporučování četby

Procvičuj:
Pranostiky (skolasnadhledem.cz)
Předložky s, z (skolasnadhledem.cz)
Označ základní skladební dvojice (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 1 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 24. 10. – 28. 10.

Učebnice strana 27-28, PS po stranu 15 vybraná cvičení, individuální procvičování)

Zdvojené souhlásky (zápis v sešitě)
Prověřovací test – Slovní druhy, pravopis VS

Pohádky (báchorky), rozdělení pohádek, klasické = lidové pohádky

Sloh – Která vlastnost mě vystihuje?

Dobrovolné procvičování – Předpona, kořen, přípona, koncovka (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

 

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Učebnice po stranu 26 (vybraná cvičení), PS po stranu 15 vybraná cvičení, individuální procvičování

Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene
Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony
Předpony, předložky

Druhy popisu (zápis v sešitě)
Popis osoby, vlastnosti opravdové kamarádky, kamaráda

Martina Drijverová – Domov pro Marťany
Umělecký text Píseň lesa, zvláštní obraty a básnická slova

Návštěva KKFB Zlín, výukový program Dobrodružství Marka Twaina

Procvičuj:
Určování předpony slova (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)
Předložky od, nad, pod, před, předpony od-, nad-, pod-, před- (skolakov.eu)

Najdi slova příbuzná se změnou v kořenu (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice po stranu 21, PS strana 11/1

STAVBA SLOVA – souhláskové skupiny (zápis v sešitě)
Předložka S, Z
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná (odůvodňování)
Slovní druhy

Slohový útvar POPIS, popis vybraného předmětu

Společná četba – Martina Drijverová: To kvůli mně!!!
Dílna čtení, popis hlavní postavy příběhu

Dobrovolně prostuduj:
Pravopis skupin souhlásek (diktatorek.cz)

Procvičuj dobrovolně aktuální učivo k lepšímu porozumění a pochopení:
Podstatná jména: pády – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)
Podstatná jména (skolakov.eu)
Podstatná jména (skolakov.eu)

Online řešení úloh: Kořen slova (gramar.in)

 

Učivo 3. 10. – 7. 10.

Učebnice po stranu 18, strana 58 – 61 (opakujeme), PS po stranu 10 (vybraná cvičení, individuální procvičování), PL 8, 27

Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka), slova příbuzná
Tvoření slov, základové slovo, slova odvozená, slovotvorný základ (zápis v sešitě) – procvičování
Vyjmenovaná slova, práce s chybou
Mluvnické kategorie podstatných jmen, pádové otázky – prosté a předložkové pády (zápis v sešitě), procvičování

Mluvený projev, rozhovory, spolupráce ve skupině

Práce s naučným textem Praha, myšlenková mapa podle dané osnovy, učíme se učit
Čtení vlastní knihy, sdílení o pocitech z četby
Přehled literárních žánrů

Procvičuj dobrovolně aktuální učivo k lepšímu porozumění a pochopení:
5. třída (5. ročník) – Stavba slov – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)
Zapiš si, co Ti nejde, na co se potřebuješ zaměřit.

Trénuj čtení s porozuměním:
Čtení s porozuměním – Umíme česky (umimecesky.cz)

 

Učivo 26. 9. – 30. 9.

Učebnice strana 17 – 20 (vybraná cvičení), PS strana 9, 10 (vybraná cvičení, individuální procvičování)

TVOŘENÍ SLOV – ODVOZOVÁNÍ, SKLÁDÁNÍ, ZKRACOVÁNÍ (zápis v sešitě)
Odvozování slov předponami a příponami, změny při odvozování slov
Pravopis předložek a předpon, dělení slov na konci řádku

Prohlubování komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby
Čtení s porozuměním, zaznamenávání podstatných informací, orientace v textu
Podzimní pranostiky

Zpráva – slohový útvar (informační, popisný postup, spisovný jazyk), učebnice strana 51 – žlutý rámeček dole

Hodnocení a sebehodnocení měsíční školní práce

Odkaz z páteční besedy v knihovně:
Karel a Josef Čapkovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podívej se na přehledné video, jak se tvoří slova:
Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ – Tvoření slov – YouTube

Pusť si mluvený diktát Agent Bob – online Mluvené diktáty (umimecesky.cz)
Věty zapiš do cvičného sešitu. Kontrola ve čtvrtek 29. 9.

 

Učivo 19. 9. – 23. 9.

Učebnice strana 13 – 16,  PS strana 7 (vybraná cvičení, individuální procvičování), PL 20, 21

Tvoření slov a jejich stavba (zápis v sešitě)
Kořen, předponová část (předpona), příponová část (přípona, koncovka)
Slova příbuzná
Předpona, předložky

Pravopis – koncovky podstatných jmen rodu ženského a rodu mužského (procvičuj s odůvodňováním)

Literární útvar – legenda, pověst, Pověst o Blaníku
Návštěva KKFB Zlín, výukový program: Seznámení s Karlem Čapkem

Dílna psaní – zamyšlení: Trápilo Boleslava svědomí, jakou měl povahu?

Příprava rozhlasové relace, 28. 9. – Den české státnosti

 

Učivo 12. 9. – 16. 9. 

Učebnice po stranu 11 (opakujeme, individuální ústní procvičování), PS strana 3, PL 1, 10

Tvarosloví, slovní druhy
Podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných jmen
Vyjmenovaná slova B, používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije), zápis v sešitě, psaní krátkých vět
Pravopis u/ú/ů, nové učivo pravopis ú (zápis v sešitě)

Vypravování, užití přímé řeči ve vypravování
Krátký psaný projev s dodržením časové posloupnosti (vyprávění)

Výrazné čtení prózy i poezie, vyjádření pocitů z četby
Pavel Šrut, Galina Miklínová: Veliký tůdle
Ivana Peroutková – série knížek o Aničce, Valentýnce, doporučená četba Kristián a kocour Teo
Vyhledávání informací na internetu, elektronická pošta, e-mail (soutěž DKK Grada)

Procvič si pádové otázky: Určování pádů ve větách (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Připomeň si psaní u/ú/ů:
Video zde: Český jazyk – Pravopis u/ú/ů – YouTube

Samostatná práce na středu 14. 9.
Nastuduj: Pravopis ú (diktatorek.cz)

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Učebnice strana 4 – 5, PL 1

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitů, pomůcky

Vzpomínky na prázdniny, zážitky z prázdnin
Řeč, jazyk, mateřský jazyk, nářečí, práce se slovníkem
Opakujeme učivo 4. ročníku – Slovo a význam
Slova nadřazená, podřazená a slova souřadná, synonyma a antonyma, slova mnohoznačná, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená
Vyjmenovaná slova po B, procvičuj zde:  Vyjmenovaná slova po b (skolasnadhledem.cz)
Psaní velkých písmen na začátku slov
Víš, kdy napíšeš na začátku slova velké písmeno? Podívej se zde: Psaní velkých písmen | skolaposkole.cz

Prázdninové čtení, myšlenková mapa – Kniha, kterou právě čtu
Literární druhy, lidová slovesnost
Dětská literatura – knižní katalogy Albatros, Fragment, Grada

Slohový útvar VYPRÁVĚNÍ (časová posloupnost, odstavce, úvod, stať, závěr), učebnice strana 12
Dílna psaní – příběh z prázdnin