5.tř – Český jazyk

český jazyk 

Učivo 7.6. – 11.6.

Přísudek slovesný

– učebnice str. 127, pracovní sešit str. 29

Přísudek několikanásobný

–  učebnice str. 128, pracovní sešit str. 30

 

 

Učivo 31.5. – 4.6.

Podmět vyjádřený, nevyjádřený

– učebnice str. 124, pracovní sešit str. 27

Podmět několikanásobný

učebnice str. 125, pracovní sešit str. 28

Podmět rozvitý

učebnice str. 126, pracovní sešit str. 28

Slohová výchova – opravdová kamarádka – popis osoby – str. 35, 36

 

Učivo 24.5. – 28.5.

Stavba věty – základní větné členy

učebnice str. 123, pracovní sešit str. 26

Čtení s porozuměním –  Taktik – Vynález ohně

                                                               – JAK ZABRÁNILI HORÁČKOVI A PAŽOUTOVI, ABY VLÁDLI ČESKÉMU NÁRODU

Sloh – článek do zpravodaje

 

Učivo 17.5. – 21.5.

Příslovce – učebnice str. 120 – 122, pracovní sešit str. 25

Slohová výchova – nedokončený sci-fi příběh – vypravování

 

 

Učivo 10.5. – 14.5.

opakování číslovek

učebnice str. 118 – 119, pracovní sešit str. 24

příslovce

učebnice str. 120, pracovní sešit str. 25 cv. 1

slohová výchova – poštovní poukázka

 

7.5.

skloňování základních číslovek 

                      – učebnice str. 116 cv. 1,2 +a – společně – ústně 

                      – učebnice str. 116 cv. 3 – do sešitu + a 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 23 cv. 1,2 – prosím poslat na email 

 

6.5.

– číslovky  

                     – učebnice str. 115 cv. 8 + a,c – společně do sešitu 

                     – učebnice str. 115 cv. 9 –  ve skupinách – do sešitu 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 22 cv. 3 – prosím poslat na email 

                                               – učebnice str. 115 cv. 10 – do sešitu  + číslovky v textu napsat slovy – prosím poslat na email 

 

5.5.

 –  druhy číslovek 

                     – učebnice str. 113 cv. 2,3 – vymýšlení vět – společně 

                     – zapisování číslovek 

                     – učebnice str. 114 cv. 7 + a 

                     – domácí úkol – napiš vyprávění o sobě – použij číslovky – alespoň 10 vět + obrázek – prosím poslat na email 

 

4.5.

– číslovky, druhy číslovek 

                     – učebnice str. 112 -společně do sešitu 

                     – učebnice str. 113 cv. 1 – společně 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 22 cv. 1 – prosím poslat na email 

                                              – přepsat oranžovou tabulku do sešitu – druhy číslovek 

 

3.5.

 číslovky  

                     – učebnice str. 112 cv. 1 + a, b, c, d, e – společně do sešitu 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 21 cv. 1 + b, c,d,   + e – do sešitu – prosím poslat na 

                        email 

Podívej se:

https://www.youtube.com/watch?v=ErkW008K74k

 

probrané učivo 26.4. – 30.4.

zájmena – opakování

učebnice str. 109 – 110, pracovní sešit str. 19 – 20

slohová výchova – pracovní sešit str. 4 – 5

 

23.4.

přivlastňovací zájmena 

                      – učebnice str. 107 cv. 1,2 – společně – ústně 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 19 cv. 1 – prosím poslat na email 

                      – domácí úkol – učebnice str. 107 cv. 2 do sešitu – Denis, Monika, Michal, Jan S. – prosím poslat na email 

 

22.4.

– zájmena – opakování – druhy 

                       –  skloňování zájmen my, vy 

                      – pracovní sešit str. 18 cv. 5,6, – společně 

                     – učebnice str. 106 cv. 11 + a – do sešitu ve skupinách 

                    – domácí úkol – učebnice str. 106 cv. 9 + a (vytvořit pracovní postup: nadpis palačinky, recept, popis činností, obrázek sebe při přípravě nebo výtvoru – do sešitu – prosím poslat na email  

21.4.

– zájmena – opakování – druhy 

                          –  skloňování zájmen on, ona, ono 

                           – učebnice str. 105 cv. 7 – společně ústně 

                           – pracovní sešit str. 18 cv. 4 – ve skupinách – písemně 

                           – domácí úkol – učebnice str. 105 cv. 8 – do sešitu –  – prosím poslat na email 

Procvičuj: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena&topic=05.+Z%C3%A1jmeno+sebou+a+s+sebou+%28p%C5%99edlo%C5%BEka%29#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+z%C3%A1jmena+ona%2C+na%C5%A1e#selid

 

20.4.

 zájmena – opakování – druhy 

                      – osobní zájmena – pracovní sešit str. 18 cv. 3 + – online procvičování 

                     – domácí úkol – učebnice str. 104 cv. 6 – do sešitu – prosím poslat na email 

                     – Slohová výchova – str. 39,40 – prosím poslat na email 

Procvičuj: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid

 

19.4.

zájmena – opakování – druhy 

                       – učebnice str. 103 cv. 3 – ve skupinách 

                       – pracovní sešit str. 18 cv. 2 – společně 

                       – domácí úkol – učebnice str. 104 cv. 4 + a – do sešitu – prosím poslat na email 

 

Probrané učivo 12.4. – 16.4.

– zájmena – druhy zájmen, skloňování osobních zájmen 

– učebnice str. 101 cv. 3, str. 102 cv. 1, str. 103 cv. 1,2 

– pracovní sešit str. 17 cv. 1 – celé, str. 18 cv. 1 

 

 

 

9.4.

–   zájmena  

– učebnice str. 101 cv. 1,2 – společně 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 16 cv. 1,2  – prosím poslat na email

– zapiš si žlutý rámeček str. 101 do sešitu – prosím poslat na email 

 

8.4.

slohové cvičení – volba povolání – vyprávění 

 – učebnice str. 100 cv. 1,2,3,4  -společně ústně 

– pracovní sešit str. 14 cv. 3 – písemně – společně ve skupinách

– domácí úkol – pracovní sešit str. 15 cv. 1 + obrázek na 12.4. – prosím poslat na email 

– domácí úkol – učebnice str. 99 cv. 3 + a (sloupečky – oznamovací, podmiňovací, rozkazovací způsob) – prosím poslat na email 

 

7.4.

–  slovesa – opakování 

 – učebnice str. 98 cv. 1 + a ,b, c, d, e 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 13 cv. 1 + a, b, c  – prosím poslat na email    d- dobrovolně 

 

6.4.

–  slovesa – podmiňovací způsob 

– učebnice str. 97 cv. 1 – společně – ústně

– učebnice str. 97 cv. 2,3, – písemně do sešitu  

– domácí úkol – pracovní sešit  str. 13 cv. 1,2 – prosím poslat na email 

– přepsat do sešitu žlutý a modrý rámeček – str. 97 

 

31.3.

   Tradiční český rok – Velikonoce – tradice, zvyky, symboly 

 –  učebnice str. 96 cv. 5 – zdůvodnění pravopisu – ústně 

   – vyhledávání slovesných tvarů ve větách 

 – domácí úkol – učebnice str. 96 cv. 5 – přepsat do sešitu + a, c – poslat na email 

 

30.3.

– samostatná práce

– pracovní sešit str. 12 cv. 1 + a,b,   cv. 2,3,4 – prosím poslat na email

 

29.3.

–  učebnice str. 94 cv. 2 – společně – ústně 

– učebnice str. 94 cv. 3 – ve skupinách – ústně  

 – učebnice str. 94 cv. 4 – společně – ústně 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 11cv. 2, 3 + a – prosím poslat na email 

 

26.3.

– učebnice str. 93 cv. 1 + a, b 

– učebnice str. 93 – přečti si žluté tabulky 

– dopis – učebnice str. 92 – přečti si 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 11 cv. 1 + a, b, c, d, e prosím poslat na email 

 

25.3.

– slovesa – čas budoucí 

                     – učebnice str. 91 cv. 5 – společně ústně 

                    – učebnice str. 91 cv6  a – do sešitu – veskupinách 

                    – domácí úkol – učebnice str. 91 cv. 6 – přepsat do sešitu – poslat na email 

– domácí úkol – velikonoční pohlednice

 

24.3.

– slovesa – čas budoucí 

                     – učebnice str. 90 cv. 1 – společně ústně 

                     – učebnice str. 90 cv. 2 – ve skupinách do sešitu 

                    – domácí úkol – pracovní sešit str. 10 cv. 1,2 – poslat na email 

                   – domácí úkol – učebnice  str. 90 – přepsat do sešitu žlutý rámeček 

                  – čtenářská lekce – Lionel Messi – pětilístek + napiš vzkaz, dopis Lieonelu  Messimu –                                                                 poslat  na email 

 

 

23.3.

– oznamovací způsob – čas přítomný 

                      – učebnice str. 89 cv. 4 + a,b – práce ve skupinách 

                      – domácí úkol – učebnice str. 89 cv. 5 – do sešitu – poslat na email 

 

22.3.

– samostatná práce – pracovní sešit str. 9 cv. 3,4,5 – poslat na email

                                        – učebnice str. 89 cv. 7 – přepsat do sešitu  – poslat na email

– čítanka str. 75 – přečti si Krásný hlas – vypracuj do sešitu cv. 3 – vymyslete a napište vlastní pohádku, ve které bude ponaučení + namalujte obrázek – poslat na email

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4

https://www.youtube.com/watch?v=AL0Wa9cyCRk

 

19.3.

– slovesný způsob 

 – učebnice str. 88 cv. 1,2 

– pracovní sešit str. 8 cv. 1 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 9 cv. 1 +b, d – prosím poslat na email 

                               – pracovní sešit str. 9 cv. 2  – prosím poslat na email 

Podívej se na video:

https://www.primauca.cz/produkt/slovesa

 

 

18.3.

 – slovesa – slovesný způsob  

                     – učebnice str. 87 cv. 1, cv. 2 + a – společně, ve skupinách 

                     – domácí úkol – učebnice str. 87 cv2  b, c, d – do sešitu – poslat naemail 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 8 cv. 2 + a 

 

Podívej se:

https://www.primauca.cz/produkt/slovesa

Procvičuj:

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_77.htm

 

 

 

17.3.

Český jazyk –  slovesa  

                    – učebnice str. 85 cv. 2 

                     – učebnice str. 86 cv. 4 + a,b,c, f    cv. 5 a 

                    – domácí úkol – učebnice str. 86 cv. 3 + a – podtrhni – jednoduché – červeně, složené 

                       slovesné tvary – modře – prosím poslat na email 

Podívej se: 

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ

https://www.youtube.com/watch?v=Zww3RXu6rSE

https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk

https://www.youtube.com/watch?v=xq_c2dXKELU

 

Procvičuj:

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_74.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_75.htm

 

 

16.3.

– učebnice str. 85 cv. 1 + a,b,c,d,e – společně – ústně i písemně

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 8 cv. 1 + c, d, e, f – poslat na email 

 

15.3.

 Kyberšikana 

                     – Co víme o kyberšikaně ?  – myšlenková mapa 

                     – skupinová práce – Maruška a diskuzní skupina na Facebooku – pocity Marušky,  

                       hledáme řešení – z pohledu Marušky, paní učitelky, rodičů 

 

Domácí úkol – vytvoř plakát, který upozorňuje na nebezpečí kyberšikany do 17.3. – promysli

                              vhodnou prezentaci

 

Podívej se: 

 

Poslechni si: 

https://www.televizeseznam.cz/video/onemanshow/pisen-ktera-se-pres-noc-stala-hitem-onemanshow-foundation-cizi-zed-180667

 

5.3.

– dramatická lekce – Sám doma – domácí úkol – vytvoř komiks k příběhu z hodiny – 6  obrázků + text + název příběhu – prosím poslat do  7.3. na email 

 

4.3.

–  přídavná jména – závěrečné opakování 

– učebnice str.  81 cv. 5 + a, b, c, f 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 3,4 – prosím poslat na email 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 7 cv. 5 – přepsat do sešitu  – prosím poslat na email

 –  napiš do sešitu řadu vyjmenovaných slov po V

 

Obrázky ke cvičení:

 

 

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=OfCWnPYqB9E

 

 

 

3.3.

 – opakování – přídavná jména 

 – učebnice str. 83 cv. 9 +a, b, c 

 – domácí úkol –  pracovní sešit str. 6 cv. 2 – prosím poslat na email 

 – domácí úkol – učebnice str. 83 cv. 10 – přepsat do sešitu – prosím poslat na email 

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

 

 

2.3.

 -přídavná jména opakování 

– učebnice str. 82 cv. 4 – společně, ve skupinách – do sešitu 

 – učebnice str. 83 cv. 7 – do sešitu – ve skupinách 

– domácí úkol – učebnice str. 83 cv. 8 + a – přídavná jména tvrdá  – modrá, měkká –

žlutá, přivlastňovací – zelená – prosím poslat na email

– domácí úkol – myšlenková mapa – přídavná jména – prosím poslat na email 

 

1.3.

– slohová výchova -rozhovor

– příprava otázek – práce ve skupinách 

 – domácí úkol – napište do sešitu 5 otázek pro paní ředitelku – natoč se na video prosím poslat na

   email 

– domácí úkol – Slohová výchova – str. 16 cv. 1,2,3 – prosím poslat na email 

 

26.2.

– opakování – přídavná jména 

– učebnice str. 82 cv. 2 – společně do sešitu 

– domácí úkol – učebnice str. 82 cv. 6 – přepsat do sešitu – prosím poslat na email 

– učebnice str. 82 cv. 3 – do sešitu – prosím poslat na email 

 

Procvičuj:

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

25.2.

– opakování přídavná jména 

– tvoření přídavných jmen -+ pantomima 

– pracovní sešit str. 6 cv.1  

– pracovní sešit str. 6 cv. 1 + a, b, c, d   – prosím poslat na email

 

Procvičuj:

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_62.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_63.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_67.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_68.htm

 

24.2.

– učebnice str. 80 cv. 4 – společně – do sešitu 

– učebnice str. 80 cv. 5 – ve skupinách 

   – učebnice str. 80 cv6  – společně – ústně 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 6 cv. 2 -prosím poslat na email 

 

23.2.

– přídavná jména přivlastňovací 

                     – skupinová práce – přídavná jména 

                    – učebnice str. 80 cv. 2 – společně do sešitu – prosím poslat na email 

                   – učebnice str. 80 cv. 3 – společně – ústně – práce s tabulkou na str. 79 

                  – domácí úkol – pracovní sešit str. 6 cv. 1  – prosím poslat na email 

                                            – učebnice str. 80 cv. 3 – do sešitu  – prosím poslat na email 

 

Procvičuj:

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_53.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci1.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_54.htm

 

22.2.

 – opakování přídavná jména – tvrdá, měkká 

                       – přídavná jména přivlastňovací – vysvětlení 

                      – učebnice str. 79 cv. 1  

                     – domácí úkol – přepsat tabulky na str. 79 – do sešitu 

 

19.2.

opakování  přídavná jména – měkká, tvrdá

– učebnice str. 78 cv. 6 cv. A – společněcv. B – ve skupinách 

– domácí úkol – učebnice str. 78 cv. 7 + a, b (nejméně 7 vět)– do sešitu – poslat na email 

 

18.2.

– přídavná jména měkká 

– opakování – tvoření myšlenkové mapy -přídavná jména – skupinová práce 

– učebnice str. 78 cv. 5 – společně do sešitu – prosím poslat na email 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 5 cv. 4,5 – prosím poslat na email

Procvičuj:

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_47.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_49.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_50.htm

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_51.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_mekka2.htm

 

 

 

17.2.

– přídavná jména měkká 

– učebnice str. 77 cv.3, učebnice str. 78 cv. 4 – společně do sešitu 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 5 cv. 2,3 -poslat na email 

– učebnice str. 77 – přepsat do sešitu oranžový rámeček

 

16.2.

– opakování přídavná jména tvrdá 

                      – přídavná jména měkká 

                      – učebnice str. 77 cv. 1 – skupinová práce 

                     – učebnice str. 77 cv. 2 – společně do sešitu 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 5 cv. 1 + a  – poslat na email

                     – domácí úkol – napsat do sešitu 10 přídavných jmen měkkých + přidat ke každému 

                        vhodné podstatné jméno  -poslat na email

 

 

15.2.

–  samostatná práce – učebnice str. 76 cv. 9 + a, b, c, d, e, f, g, h  –poslat na email

 

12.2.

– opakování přídavná jména tvrdá  

– domácí úkol – učebnice str. 75 cv. 7 – do sešitu + pracovní sešit str . 4 cv. 7 – přepsat do sešitu nebo napsat jako diktát  – poslat na email

  poslat na email 

Procvičuj:

http://pataci.wz.sk/cestina/cj_2_45.htm

http://pataci.wz.sk/cestina/cj_2_38.htm

Skloňování přídavných jmen tvrdých (wz.sk)

Skloňování přídavných jmen tvrdých (wz.sk)

 

 

11.2.

– učebnice str. 75 cv. 5,6 – poslat na email 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. cv. 5,6 – poslat na email 

 – domácí úkol – přepsat do sešitu str. 74 – žlutý rámeček – poslat na email 

 

10.2.

–  učebnice str. 74 cv. 3 – ústně společně 

 – učebnice str. 74 cv. 4 – samostatně do sešitu 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 4 cv. 3,4 – poslat na email 

 

9.2.

– skloňování přídavných jmen tvrdých 

  – učebnice str. 73 cv. 1 

  – přečti si v učebnici str. 73 žlutý a oranžový rámeček 

– učebnice str. 74 cv. 2 + a – do sešitu 

–  přečti si v učebnici str. 74 žlutý rámeček 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 4 cv. 1,2 – poslat na email 

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8

 

8.2.

– učebnice str. 62 – 63 

  – čtení s porozuměním, předvídání  děje 

  – domácí úkol – učebnice str. 63 cv. 3 – zkuste vymyslet nový příběh o Tomášovi, 

     drakovi a princezně   (alespoň 15 vět) – do sešitu + poslat na email 

 

 

5.2.

 – přídavná jména 

  – učebnice str. 72 cv. 5 + a, b, c, d, e, f – ústně společně 

  – domácí úkol – učebnice str. 72 cv. 4 + a, b – do sešitu – poslat na email 

 

4.2.

 – druhy přídavných jmen 

 – učebnice str. 71 cv. 1 a,b – společně do sešitu 

   – učebnice str. 71 cv. 2 – společně do sešitu 

   – učebnice str. 71 cv. 3 – společně – ústně 

   – domácí úkol – pracovní sešit str. 3 cv. 1 + a, b, c 

 

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=JlI-qyr_vPo

Procvičuj:

přídavná jména

 

3.2.

– učebnice str. 70 cv. 6,8 – společně 

 – domácí úkol – učebnice str. 70 cv. 7 + a – přepsat do sešitu – poslat na email 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 2 cv. 2 + a poslat na email

– úkol pro : Karlíková, Slováček, Krejča, Fiala, Lupačová – pracovní sešit str. 3 cv. 4  – poslat na

email 

 

2.2.

– přídavná jména 

                      – učebnice str. 69 cv1  – společně 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. cv. 1 – celé i a, b, c – poslat na email 

                     – domácí úkol – učebnice str. 69 cv. 3 – do sešitu – alespoň 3 přídavná jména             

                       ke  každému    podstatnému jménu – poslat na email 

Podívej se na video:

5. třída Český jazyk – Přídavná jména – YouTube

 

1.2.

– opakování – podstatná jména 

                         – učebnice str. 67 cv. 3 – společně  – ústně 

                        – domácí úkol – pracovní sešit str. 40 cv. 5,7 – prosím poslat na email 

 

27.1.

domácí úkol – pracovní sešit str. 39 cv. 1 + a,b,c,d ,2,4 + a – nezapomeň pořádně číst zadání – 

                           prosím   poslat na email

26.1.

– učebnice str. 64 cv. 1,2 – společně 

                       – domácí úkol – učebnice str. 66 cv. 4 – určete vzory následujících podstatných jmen   

                         + cv. A – do sešitu – poslat na email 

                      – domácí úkol – učebnice str. 66 cv. 7 – doplnění i, y – poslat na email 

Slohová výchova – pracovní sešit str. 2,3 – – poslat na email 27.1. 

 

25.1.

 – dramatická lekce – Příběhy o soudci Ookovi – Příliš drahá nosítka  V. Hrdličková 

                      – domácí úkol – vyrob a napiš přáníčko pro nějakého staršího člověka (např. babičku,  

                         dědečka) 

                     – domácí úkol – zamysli se a napiš, jak si představuj svůj život, až bud starý. Co můžeš  dělat teď (sport …) a co  nebud moci dělat  až budeš starý a proč. Co z činností, které zatím neumíš, už budeš  umět . Jestli bys chtěl mít vnoučata, jak bychtěl trávit volný čas…   -na 27.1. – poslat na email 

                      – domácí úkol – pracovní sešit str. 35 cv2 , str. 38 cv. 5,6 – poslat na email 

                                               – pracovní sešit str. 38 cv. 8 a – do sešitu – poslat na email 

 

Znovu si můžeš poslechnout hudbu, která nás přenesla do příběhu (do Japonska):

https://www.youtube.com/watch?v=zIjk9MzFAX8&list=RD7tG8r3VBvEI&index=15&fbclid=IwAR2mz6lGVb1nbPIlrrqvWs1NikFF-QF31A6oNw00Xy_EtyQ1CCIsYyuz5Qs

 

Podívej se na mapu světa a najdi Japonsko

Podívej se,  jak lidé v Japonsku vypadají:

 

Ilustrace k našemu příběhu – Příliš drahá nosítka

IMG_0054

 

Podívej se : Rozsudky soudce Ooky, pohádka – Hedvábí a slzy 

Rozsudky soudce Ooky, pohádka – Hedvábí a slzy

 

 

22.1.

– pracovní sešit str. 37 cv. 1 celé  – společně – poslat na email

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 37 cv. 2,3 – poslat na email 

 

21.1.

– učebnice str. 61 cv. 1 a, b, c – společně – ústně 

                     – poslechni si píseň – Divokej hokej : https://www.youtube.com/watch?v=Lh1xl4dnXpc

  • domácí úkol – vytvoř myšlenkovou mapu – podstatná jména – odeslat na email 
  • domácí úkol – pracovní sešit str. 35 cv. 1 a, b, c, d, e 
  • domácí úkol – namaluj, připrav 5 předmětů – podstatná jména – různé rody, čísla 

 

 

20.1.

– učebnice str. 59 – přečti si znovu žlutý rámeček 

                      – učebnice str. 59 cv. 2 a – práce v sešitě – Jan Kučerka – poslat na email přepsané 

                       cvičení + barevně rozlišené číslo podstatných jmen   

                      – učebnice str. 59 cv. 3 – ústně 

                     – pracovní sešit str. 34 cv. 1 – společně 

                     – pracovní sešit str. 34  cv. 2 – ve skupinách – poslat na email  

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 34 cv. 3, učebnice str. 60 cv. 5 – přepsat + doplnit  chybějící písmena – odeslat vše na email 

 

19.1.

– učebnice str. 57 cv. 2 + a, b – práce v hodině – do sešitu 

                      – ebnice str. 58 cv. 2 –  ústně 

                     – domácí úkol – učebnice str. 58 cv. 2 a – do sešitu -odeslat na email 

                                               –  učebnice str. 59 cv. 2 – doplnit i, y –  do sešitu – odeslat na email 

 

18.1.

– učebnice str. 57 cv. 1 a, c, d,e

– domácí úkol – pracovní sešit str. 32 cv. 3 – odeslat na email 

– učebnice str. 56 cv. 17 – do sešitu – odeslat na email 

– učebnice str. 57 cv. 1 b – do sešitu   odeslat na email

 – speciální úkol – Dominik Fiala  – učebnice str. 57 cv. 1 – přepsat do sešitu   odeslat na email

 

15.1.

– pracovní sešit str. 33 cv. 1 + a,b,c,d 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 33 cv2,3 pracovní sešit str. 32 cv. 2 – poslat na email

 

14.1.

 – pracovní sešit str. 30cv. 6, str. 31 cv. 8,9 

   – učebnice str. 55 cv. 10 

    – domácí úkol – pracovní sešit str. 32 cv. 1,4  – poslat na email 

13.1.

 pracovní sešit str. 31 cv. 10 + a, b, c 

 – domácí úkol – učebnice str. 54 cv. 7 – doplň ústně – písemně vypracuj a, b, c, e, f, h, i – do sešitu + odeslat na email 

12.1.

 slovní druhy – učebnice str. 52 

                          – učebnice str. 52 cv. 2 – ústně 

                          – pracovní sešit str. 30 cv. 4 

                           – domácí úkol – pracovní sešit str. 30 cv.5a + 7+a – prosím poslat celou stránku na email 

 

11.1.

– slovní druhy – opakování 

 – brainstorming – upír 

 – pracovní sešit str. 29 cv. 1  

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 29 cv. 2,3, – poslat na email celou stránku 

 

8.1.

dramatizace příběhu –  Celé léto v jednom dni Ray Bradbury 

                     – domácí úkol: namaluj  svůj východ slunce – poslat na email 

                     Můžeš si zážitek připomenout: 

 

příběh si můžeš přečíst  zde :    

nebo poslechnout zde: watch?v=xyo47ciqADI

nebo podívat zde: www.youtube.com/watch?v=E-WphuUFrI4

 

 

 

– domácí úkol na 11.1.2021 – poslat na email 

– napiš o sobě, proč jsi nejvhodnější kandidát na let na Mars (popiš sebe, své  vlastnosti, namaluj svůj portrét) 

podívej se na video:  

 

 

7.1.

učebnice str. 48 cv. 10, 11, 12 – ústně 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 27 cv7b – přepsat do sešitu, odeslat na email 

 

6.1. 

 Tři králové – četba z knihy  

                     – učebnice str. 46 cv.5, 6 

                     – domácí úkol – pracovní sešit str. 26 cv. 5 + a, str. 27 cv.8 

 

5.1.

– pracovní sešit str. 26 cv. 3, 27 cv. 6 a,b 

                       – domácí úkol – učebnice str. 47 cv. 7 – do sešitu – prosím, odeslat na email 

                                                 – učebnice str. 47 cv. 8 – doplnění i, y – ústně  

                                                                                          – a, b, c, d, e – do sešitu odeslat na email 6.1. 

 

4.1.

Český jazyk – pracovní sešit  str. 26 cv. 4  – prosím odeslat na email 

                     – sešit do ČJ – vypravování – Vánoce  

                                           – napiš vypravování o to, jak si prožila Vánoce. Vypracuj  osnovu, název +  

                                              domaluj obrázek – vypracuj do 6.1. prosím odeslat na email 

 

 

14.12. – 18.12.

opakování stavba slova – učebnice str. 41, 43

                                           – pracovní sešit str. 23

vyjmenovaná slova – opakování – učebnice str. 45 – 46

                                    – pracovní sešit str. 25

slohová výchova – vzkaz – učebnice str. 42, pracovní sešit str. 23 cv. 1

 

7.12. – 11.12.

Psaní skupin – bě, pě, vě, mě, mně

učebnice str. 38 – 40, pracovní sešit str. 21 – 22

 

Podívej se:

 

 

 

Procvičuj:

cvičení – bě, pě, vě

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

 

30.11. – 4.12.

kontrola zadaných úkolů

opakování – předpony s, z, vz, předložky s, z

 

27.11.

– učebnice str. 36 cv. 3 – přepsat do sešitu 

 – pracovní sešit str. 20 cv. 3,5 

Čítanka str. 72 – 73 – Jak se staříček stal léčitelem 

                                     – úkoly: zdůvodněte, proč mluvíme o pohádce 

                                                    Vysvětlete význam rčení “zmizet jako pára nad hrncem” 

                                                     Znáte podobnou českou pohádku? 

 

26.11.

– učebnice str. 36 cv. 1 – ústně 

– přečti si žlutý rámeček – důležité 

 – učebnice str. 36 cv2  – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 20 cv. 1,2 

 

Procvičuj:

předložky s, z

procvičuj předložky – s,z

 

25.11.

– opakování předpony, kořen slova, přípony 

 – tvoření přídavných jmen příponou skýckýštíčtí 

 – opakování předpony – s, z, vz 

 

24.11.

–  učebnice str. 35 cv. 11 – vyhledej souvětí, řekni vzorec souvětí – ústně 

 – pracovní sešit str. 19 cv. 5 – ústně 

– diktát  – pracovní sešit str. 19 cv. 6 

 – učebnice str. 35 cv. 12 – dva sloupečky ústně, další dva sloupečky písemně do sešitu 

  – učebnice str. 35 cv. 13 – do sešitu 

 

23.11.

 učebnice str. 34 cv. 10 – ústně 

  – učebnice str. 35 cv. 11 – ústně 

 – domácí úkol – pracovní sešit str. 19 cv. 4, 6  

  – domácí úkol – slohová výchova – pracovní sešit str. 18 – 19 

 

20.11.

– učebnice str. 33 cv. 7, učebnice str. 34 cv. 8 – ústně 

 – učebnice str. 34 – modrá tabulka – přečti si – důležité 

  – domácí úkol – učebnice str. 33 cv7  – přepsat do sešitu 

  – pracovní sešit str.19 cv. 2,3, 

Procvičuj:

předpony s, z

předpony s, z, vz

 

19.11.

– učebnice str. 33 cv. 4 – ústně 

 – přečti si na str. 33 oranžovou tabulku 

 – učebnice str. 33 cv. 5 – ústně 

– domácí úkol – učebnice str. 33 cv. 6 – do sešitu, pracovní sešit str. 19 cv. 1 

 

Podívej se na video: 

 

 

 

 

předpony s, z, vz

 

Procvičuj:

procvičuj

procvičuj 2

procvičuj 3

 

18.11.

– učebnice str. 32 cv. 1 a, b – ústně 

 – učebnice str. 32 cv. 2 – písemně do sešitu 

– učebnice str. 32 cv. 3 – dokonči  za domácí úkol – vzkázat, sestavit – do sešitu 

 

16.11.

– učebnice str. 3 cv. 2 – ústně, pracovní sešit str. 17 cv. 2,3 – písem    

– domácí úkol – pracovní sešit str. 17 cv. 1, učebnice str. 30 cv. 4 – přepsat do sešitu  

 

13.11.

 – procvičování – zdvojené souhlásky 

 – trénuj zde: 

 zdvojené souhlásky

zdvojené souhlásky 2

zdvojené souhlásky 3                                    

  – domácí úkol – učebnice str. 29 cv . 1 – rozhodněte, zda se jedná o pohádku, pověst, bajku  – ústně 

  – domácí úkol – učebnice str. 29 cv. 1 a,b – ústně,   učebnice str. 29 cv 1 c,d,e,f –  písemně do sešitu ČJ 

 

12.11.

 – učebnice str. 28 cv. 7 – ústně 

  – diktát – zdvojené souhlásky 

   – domácí úkol – pracovní sešit ČJ str 16 cv. 6 

 – domácí úkol – Hravá slohová výchova str. 12 cv. 4  na  18.11.

 

11.11.

Český jazyk – učebnice str. 28 cv. 4,5,6 

                      – domácí úkol – učebnice str. 28 cv6a, pracovní sešit str. 16 cv. 4,5, 

 

Legenda o sv. Martinovi – brainstorming – skupinová práce + prezentace 

 Práce s knihou:  Tradiční český rok  – Josef Lada – Svatý Martin – str. 155 – 157  

                                – pranostiky 

Jednou z tradic je pečení rohlíčků – tzv. “martiny”. 

Můžeš si doma s maminkou upéct tyto rohlíčky. Recept zde: 

Video:

 

Procvičuj:

trénuj: zdvojené hlásky

nebo zde

 

Svatomartinská výzva: vyzdob vchodové dveře, zapal svíčku nebo lucernu v oknu a pošli fotku :-)

10.11.

– učebnice str. 27 cv. 1, 2 

Podívej se na video: 

 

 –  pracovní sešit str. 16 cv. 1,2, – domácí úkol 

 

Vyhledej pranostiku ke sv. Martinovi. Zapoj se do výzvy Království světel sv. Martina – vyzdob si okna nebo dveře a v 18 hod. rozsviť svíčku nebo lucernu. Můžeš mi poslat fotku 😊  

 

 

9.11.

– učebnice str.  26 cv. 5 – b, c, d, e, f, g 

– učebnice str. 26 cv5 – hi – domácí úkol 

 – pracovní sešit str 15 cv. 2 

 

6.11.

 – učebnice str. 25 cv. 1,2,4 – ústně cv. 3 – do sešitu – domácí úkol 

– pracovní sešit str. 15 cv. 1 – domácí úkol 

podívej se na video:

 

5.11.

Český jazyk – učebnice str. 24 cv. 8 – doplň i,í, y, ý  a vhodné předpony z nabídky – cvičení přepiš do sešitu.  U všech podstatných jmen urči vzor – podstatná jména a vzory napiš do sešitu. 

Čítanka str. 76 – 77 Kouzelný džbán 

-úkoly k četbě – kolik slov má zeleně zvýrazněná věta? 

                           – kolik slabik mají slova v zeleně zvýrazněné větě? 

                           – z kolika písmen se skládají slova v zeleně zvýrazněné větě? 

                           – co zachycuje obrázek na straně 76 proč plave džbán ve vodě? 

                           –  přečti si i věděli jste, že ……. str. 77 

                           – poskládej větu podle geometrických tvarů – str. 77 

                          – jaké ponaučení z pohádky plyne? 

                          – vše zapiš do sešitu ČJ 

 

4.11.

– učebnice str. 23 cv. 5,6, – ústně 

 – pracovní sešit str. 15 cv. 6 – domácí úkol 

  – pracovní sešit str. 15 cv. 7 – nejprve přepsat do sešitu  

   – potom napsat jako diktát do sešitu – vzadu nebo na papír 

Slohová výchova – pracovní sešit str. 11 cv. 2 – napiš názory 3 spolužáků (pro, proti) 

 

3.11.

 – učebnice str. 22 cv. 1,2, – ústně, str. 23 cv. 4 – ústně 

 – pracovní sešit str. 14 cv. 1,2,3,4,5 – domácí úkol 

 

2.11.

Český jazyk – učebnice str. 20 cv.5,6 – ústně 

– pracovní sešit str. 12 cv. 6 – domácí úkol 

Čítanka str. 22 – Píseň o moři – cv. A do sešitu – domácí úkol 

zítra ve 12 hod. test z textu v čítance str.19

 

23.10.

učebnice str. 18 cv. 8 a, b, c,d, e, f 

Domácí úkol: nakresli obrázek čarodějnice, nalep si ho do sešitu a čarodějnici popiš. 

                        Osnova: Úvod: Kde čarodějnice bydlí?  

                        Stať: a) tělo b) hlava c) oblečení d) oblíbené zvíře  

                         Závěr: Co nejraději vaří? 

Dobrovolný úkol: vyrob si čaroděje, čarodějnici – použij různé materiály 

 

 

 

22.10.

– pracovní sešit str. 11 cv. 1,2,3 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 11 cv. 4, 5 – dokončit 

 

21.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 3,4

 – pracovní sešit str. 10 cv. 5,6, 

  – pracovní sešit str. 10 cv. 7 -dokončit cv. 9 – doplnit slova do správného sloupce 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 10 cv. 8 

 

 

20.10. 

učebnice str. 17 cv. 1 – ústně, str. 17 cv. 2,4, -ústně 

 – pracovní sešit str. 9 cv. 1,2 – domácí úkol

19. 10. 

Čítanka str. 18 – přepiš do sešitu slova, která se rýmují – např. draky X taky, ……

Čítanka str. 19 – přečíst – SVÁTEK SIMCHAS TÓRA – zjistěte, co znamenají zeleně                                                              zvýrazněné texty 

Podívej se na pořad Naše tradice: posvícení a hody:

Naše tradice – posvícení a hody

 

Poslechni si písničku:

 

Učivo 12.10. – 16.10.

  • předpona, kořen slova, přípona, koncovka
  • procvičování:

stavba slova – procvičování

 

14.10.

pracovní sešit st. 7 cv. 4,5 – dokonči 

 

Procvičuj:

online cvičení – 5. ročník – stavba slova

 

15.10.

– učebnice str. 14 cv. 7 – přepsat do sešitu, cviční a) ústně 

 – slova příbuzná – učebnice str. 15 cv. 1 a,b,c – ústně 

  – pracovní sešit str. 8 cv. 1 

 

16.10.

učebnice str. 16 cv. 3 a,b,c,d

učebnice str. 16 cv. 4 a,b

učebnice str. 16 cv. 5 

vše ústně

pracovní sešit str. 8 cv. 2,3 – vypracovat za D.Ú

 

Učivo 5.10. – 9.10.

stavba slova – předpona, kořen slova, přípona

učebnice str. 13 cv. 1,2,3  str. 14 cv. 4

pracovní sešit str. 7 cv. 1,2,3

6.10. písemný test – hodnocen slovně (prosím o podepsání testu a vrácení zpět)

 

 

Učivo 29.9. – 2.10.

učebnice str. 9 cv. 14,15,16  str. 10 cv. 17, 18, 19, 20

pracovní sešit str. 5 cv. 7, 8

V úterý 6.10. test ověřování znalostí 4. ročníku

 

Učivo 21.9. – 25.9.

pracovní sešit str. 4 cv. 3,4,5

učebnice str. 9 cv. 13,14,15,16   str. 10 cv. 17

rozhlasová relace – příprava, přednes

 

Učivo 14.9. – 18.9.

pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2,4

učebnice str. 7 cv. 5 a,b,c,d,e,f  cv.6,       učebnice str. 12 cv. 1 a,b, c, d, e, f

učebnice str. 7 cv. 7 – písemně do sešitu + a,b,c

učebnice str. 8 cv. 8 písemně do sešitu, cv. 11,12,13 – ústně

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

učebnice str. 4 cv.1 a,b,c   str. 4 cv. 2 a,b    str.5 cv. 4 a,b,c,d

str. 6 cv. 1 a,b, c    str.6 cv. 2 – přepsat do sešitu

pracovní sešit str. 2 cv. 1a   str. 2 cv. 2,4