5.tř – Český jazyk

ČJ

Učivo 9. 5. – 13. 5. 2022

Skloňování číslovek – učebnice str. 116/1-3, 117/1-6,118/1-3, PS. str. 23/1-6,24/1-3

Sloh – poštovní a bankovní poukázky – učebnice str. 119, PS str. 24/1

Srovnávací testy žáků 5. ročníku

Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

Číslovky – základní dělení číslovek – učebnice str. 112/1,2, 113/1-3, 114/4-7. PS str. 21/1,2, 22/1-5

Sloh – přání pro maminky, popis maminek

Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

Skloňování zájmena náš, váš – učebnice str. 108/3,4. Opakování zájmen – učebnice str. 109/1,2, 109/3-7.

Čtení – Filipojakubská noc , Jak jsme pálili čarodějnice- učebnice str. 118 – 119

Učivo 18. 4. – 22. 4. 2022

Skloňování zájmen – my,vy,oni,ony,ona – učebnice str. 105, 106/9-12, skloňování přivlastňovacích zájmen – učebnice str. 107/1,2. PS str. 18/1-6, 19/1-3,1-,20/3,4.

Sloh – vyprávění volba povolání – učebnice str. 100/1-4, PS str. 15/1.

Čtení – vyhledávání informací v encyklopediích – propojení s přírodovědou

Učivo 4. 4. – 8. 4. 2022

Druhy zájmen – učebnice str. 102/1,2, skloňování osobních zájmen – učebnice str. 103/1-3, str. 104/4-6, str. 105/7,8. PS str. 17/1 a-f)

Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

Podmiňovací způsob – učebnice str. 97/1-3, str. 98/1-2, 99/3-7. Zájmena – učebnice str. 101/1-3. PS str. 13,14/2-7,16/1-5

Čtení – projektový den J.A. Komenský

Učivo 21. 3. – 25. 3. 2022

Čas minulý, rozkazovací způsob – učebnice str. 93-96, PS str. 11/1-3, str. 12/1-4, str. 13/1,2,1

Sloh – dopis – učebnice str. 92

Čtení – čtení na pokračování, čítanka str. 135- 138

Učivo 14. 3. – 18. 3. 2022

Opakování slovesného způsobu, oznamovací způsob čas přítomný, čas budoucí – učebnice str. 88/1-3, 89/4-8, 90/1-4, 91/5-7. PS str. 9/1-5, 10/1

Sloh – slohová práce na téma – Můj víkend

Čtení – práce s osobní knihou, předělání obalu knihy, čtení s porozuměním, seznámení ostatních s obsahem knih

Učivo 7. 3. – 11. 3. 2022

Opakování přídavných jmen, slovesa – učebnice str. 85/1,2, 86/1. Slovesný způsob – str. 87/1,2. PS str. 8/1,1,2.

Sloh – vypravování – učebnice str. 84/1,2

Čtení – učebnice str. 108-109

Učivo 28. 2. – 4. 3. 2022

Přídavná jména přivlastňovací – učebnice str. 78/4-7, 79,80/2-6, 82/2, PS str. 6/ celá, 7/3-5

Sloh – samostatná práce rozhovor – prezentace

Čtení – učebnice str. 105-107

Učivo 21. 2. – 25. 2. 2022

Přídavná jména , vzor jarní – učebnice str. 75/5-8, str. 76/9-10, str. 77/1-3. PS str. 4/3-7, str. 5/1-4

Sloh – rozhovor

Čtení – učebnice str. 100-104

Učivo 14. 2. – 18. 2. 2022

Dělení a vzory  přídavných jmen – učebnice str. 71/1-3, str. 72/4-6, str. 73/1 + vzor: mladý, str. 74/2

Sloh- Rozhovor – učebnice str. 68/1-5

Čtení – svatý Valentýn – legenda, vztahy, slušné chování, čtení s plněním úkolů

Učivo 31. 1. – 4. 2. 2022

Přídavná jména – co jsou přídavná jména – učebnice str. 69/1-5, str. 70/6-9, PS 2 str. 2/1-3, str. 3/4

Čtení – poznej podle textu naše panovníky, práce s textem v knihovně, výběr básní k recitační soutěži

Učivo 24. 1. – 28. 1. 2022

Podstatná jména – skloňování, opakování  – učebnice str. 67/1-3. PS str. 38/4-7,39/1-4,40/5-7

Sloh – rozvoj fantazie, porozumění textu – PS str. 36/1 a-d)

Čtení – Kytice K. J. Erben – Zlatý kolovrat, Svatební košile – rozbor balady

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

podstatná jména, číslo, pád- učebnice str. 59/1-3, str. 60/4-6, str. 61/1,2. PS str. 33/2-4, str. 34/1-4, str. 35/1,2.

Skloňování podstatných jmen – učebnice str. 64/1,2, str. 66/4,5. PS  37/1-3

Čtení – rozvoj fantazie, porozumění textu, vyhledávání cizích pojmů

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Slovní druhy, podstatná jména – mluvnické kategorie /pád/- učebnice str. 55/10-13, str. 56/14-16, str. 57/1-3, str. 58/1-2. PS 30/5-7, str. 31/8-10, str. 32/1-4, str. 33/1 a-e)

Pololetní písemná práce

Čtení – čtení s porozuměním pro 5. ročník , učebnice str. 70-75. Filmové zpracování Kytice – Polednice

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Slovní druhy – učebnice str. 52-54, PS str. 29/1-3, str. 30/4

Sloh – rozvoj fantazie, porozumění textu – práce s knihou v knihovně, vyhledávání informací k vesmíru v encyklopediích

Čtení – O panu Burýškovi – str. 64,65. PL – Můj cíl a přání pro rok 2022

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Vyjmenovaná slova – učebnice str. 45- 49, PS str. 25/1,2, str. 26/3-5, str. 27/6,8

Sloh – Vzkaz – učebnice str. 42/1,4, PS str. 23/1

Čtení – čtení s porozuměním, čtení na pokračování Školnice Valerie

Učivo 6.12. – 10. 12. 2021

Dělení slov na konci řádku – učebnice str. 41/1,2. Stavba slova str. 43/1-3, str. 44/4-6.  Vyjmenovaná slova – opakování str. 45/1,2, str. 46/3. PS str. 22/6-9, str. 23/1, str. 24/1, str. 25/1.

Čtení – učebnice str. 54,55. PL online

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Předpony ob, o, v, předložky v, ve, psaní skupin bě, pě, vě, mě, mně – učebnice str. 38 /1-4, 39/5,5. PS str. 21/1-5

Sloh – reklama – PS str. 18/1

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Písemná čtvrtletní práce, předložky s,se,z,ze – učebnice str.36/1-5, PS str. 19/1-5, 20/1-5

Sloh – reklama – učebnice str. 31 – za dú zpracuj různou formou reklamu na výrobek – video, fotografie, reklamní plakát

Čtení – na pokračování – Školnice Valerie, Výlet na Měsíc – učebnice str. 30-31

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Přídavná jména odvozená s příponou – ský – učebnice str. 30/2-5. Předpony s,se,z,ze,vz,vze – učebnice str. 32/1-3, str. 33/4-7. PS str. 17/1-4

Příprava na písemnou práci – projdi si učivo v PS str. 2-17

Čtení – čtení na pokračování – Školnice Valerie 1 díl

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Zdvojené souhlásky – učebnice str. 27/1,2. Zapiš si poučky ve žlutém rámečku. Str. 28/3-7. Přídavná jména odvozena příponou – ský – učebnice str. 29/1 a-f). PS str. 16/1-6

Čtení – příběh Sv. Martina – čtení s porozuměním, aktivity kolektivu. Čítanka str. 26,27 – Pojetí vzniku světa

Sloh – PS str. 13/1,2

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene – učebnice str. 23/3-6, str. 24/7,8.  Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony – učebnice str. 25/1-4, 26/5 b- i

Čtení – dokončení společného čtení – Vesmírné kameny. Čítanka str. 23 – Svátek všech svatých. Píseň, co  mě učil listopad. Str. 24,25 – Jsme součástí vesmíru

Sloh – popis třídy, místnosti

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Předpony, přípony – učebnice str. 20, cv. 8-10, souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene – učebnice str. 21 – 22, cv. 1-4, PS str. 10- 13, všechna cvičení

Čtení – Dostal jsem tě, divoký Bille – rozbor textu, čtení s porozuměním, vyhledávání cizích slov. Čtení na pokračování – Vesmírné kameny

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Odvozování slov předponami a příponami – učebnice str. 18, cv. 6-8, změny při odvozování slov – učebnice str. 19, cv. 1-4, str. 20, cv. 5-7. PS str. 9, cv. 1,2

Čtení – četba na pokračování – Vesmírné kameny.

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Slova příbuzná, odvozování slov předponami a příponami – učebnice str. 15, cv. 1,2. Str. 16, cv. 1-6, str. 17, cv. 1-5. PS str. 8, cv. 1-4, str. 9, cv. 1-4.

Čtení – Proč se javor na podzim červená str. 17+ úkoly 1-3

Sloh – popis. DÚ – popis spolužáka

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Stavba slova – předpona, kořen slova, přípona – učebnice str. 13, cv. 1-3, str. 14, cv. 4,5. PS str. 7, cv. 1-6.

Čtení – učebnice str. 14-17

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice str. 10, cv. 13-16, str. 11, cv. 17-21, str. 12, cv. 22-26/ slovní druhy, kategorie podstatných jmen, základní skladební dvojce, shoda podmětu s přísudkem/, PS str. 5, cv. 7,8

Čtení – učebnice str. 11 – Malíř jménem Podzimek – spojeno s Vv, Text Péťa a vlk – spojeno s Hv

Sloh – další možnosti pro vyprávění – vyhledávání vhodných větných spojení, přísloví, různé žánry

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice str. 8- 9 / vlastní jména, slova souřadná, nadřazená, citově zabarvená/, hra Město, jméno.., PS str. 4, cv. 3-6.

Příprava na psaní diktátu PS  str. 5, cv. 9 a,b)

Čtení – učebnice str. 8-10 – Inkoust a křída, Není škola jako škola- vypracování doplňujících otázek

Sloh – pokračování vyprávění zážitků z prázdnin

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 4 – 7 / jazyk a řeč, abeceda, názvy, slovní druhy/. PS str. 2, cv. 1-4, str. 3, cv. 1 a-c, 2 a-d.

Čtení – učebnice str. 3 – význam pořekadel, přednes básně Září, str. 4-7 – Deník malého poseroutky – rozbor textu. DÚ str. 8- 10.

Sloh – vyprávění – prožitek z prázdnin, učebnice str. 12. DÚ PS 6 -, cv. 1