5.tř – Český jazyk

FotkyFoto_detske-cteni-knihy-zatimco-sedi-na-stoh-knih-dalsi-kreslene-pro-vas-design_79882180

Učivo 24. 2. – 28. 2. 2020

Přídavná jména přivlastňovací- tvary, koncovky. Procvičování přídavných jmen.

Učebnice str. 104 – 106, 104/4, 5, 6, 105/ 2, 3, 106/ 4, 5, 6.

Procvičování str. 35, 36.

Sloh- rozhovor, anketa, tvorba otázek, str. 16, 17.

Začínáme psát diktáty.

 

Učivo 17. 2. – 21. 2. 2020

Přídavná jména měkká a tvrdá- procvičování, str. 99 a 100, 99/ 6, 7, 8, 100/ 14, 15.

Přídavná jména přivlastňovací, uč. str. 102, 103.

Sloh- psaní pohádky, práce s textem.

 

Učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

Skloňování měkkého vzoru- jarní, uč. str. 96, 97/ 3.

Tvary přídavných jmen 98/2, 4- zdvojování souhlásek, 99/8.

Procvičování str. 29, 30.

10. 2. – třídní kolo recitační soutěže.

11. 2. – školní kolo recitační soutěže ( dva soutěžící za třídu).

Sloh- jsem Evropan – z minulého týdne.

 

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

Přídavná jména- vyhledávání, druhy, skloňování, uč. str. 82 -92, 93 – 96.

Písemně 91/2, 94/2,95/5,8, 97/3.

Sloh- beseda v knihovně.

Báseň- 7. 2. prověřování pamětného osvojení.

 

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

Procvičování koncovek podst. jm. ženského a středního rodu, uč. str. 86 – 88.

Vzor soudce, uč. str. 74, 75.

Písemně 87/ 6,7, 86/ 2

Začínáme psát pohádku pro spolužáky z první třídy.

 

 

Učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Rozbor a oprava písemné práce.

Nově- vzory soudce, předseda.

Učebnice str. 68 – 70.

68/ 3, 70/8, 73/5, str. 72 a 73.

Čtení v čítance, příprava recitace.

Učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

Pololetní písemné práce- středa, čtvrtek.

Čtenářská gramotnost- samostatná práce s textem- pondělí.

Čtenářské chvilky, pamětné osvojování básniček. Sloh str. 35,36

Učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

Podstatná jména- mluvnické kategorie, uč. str. 64 – 67.

Skloňování podst. jm. podle vzoru pán, hrad.

Písemně 65/4, 66/2, 67/3,6.

Procvičování str. 6, 7, 25.

Sloh- str. 32, 33- přísloví.

Učivo 16. 12. – 20. 12. 2019

Sloh- PS str. 13, 14.

Čtení o Vánocích- čítanka.

Vánoční zvyky a tradice.

Učivo 9. 12. – 13. 12. 2019

Procvičování učebnice str. 57/ 28, 30, 58/ 32, 33.

Čtení s porozuměním.

Učivo 2. 12. – 6. 12. 2019

Procvičování probraného učiva. Tvorba vět.

Uč. str. 55 – 62

55/23- podmět a přísudek- vyhledávání, 56/ 25, 27, 56/ 25, 27, 57/ 27, 30

Str. 58- podle času.

Slohový výcvik – sci – fi- str. 29, 30.

 

Učivo 25. 11. – 29. 11. 2019

Procvičování podmětů a přísudků- druhy, shoda. procvičování na PC.

Učebnice str. 46 – 51, písemně 47/ 2, 48/ 6, 49/8, 50/10, 51/ 14, 17.

Sloh- nedokončený sci -fi příběh.

Zpaměti se učíme text koledy.

Učivo 18. 11. – 22. 11. 2019

Dokončení o podmětech- nevyjádřený podmět. učebnice str. 40 – 43.

Písemně 41/ 12, 13.

Přísudek 42/15, 43/ 16, 19

Diktát po přípravě .

Práce s textem- návod ( kresba podle návodu).

Práce s větami- tvorba vět s danými podměty a přísudky.

Učivo 11. 11. – 15. 11. 2019

Sv. Martin- čtení, práce s textem. Rozhlasová relace k 17. listopadu.

Procvičování slovesného způsobu- učebnice po str. 35.

Skladba- učebnice str. 37, podmět- holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený- uč. str. 38 – 41.

Učebnice 39/ 6, 7, 9, 41/ 11- 13.

Docvičování str. 12, 13.

Sloh- str. 18, 19.

V pátek budeme kontrolovat zápisy ve čtenářských denících- minimálně dva zápisy v letošním školním roce.

 

Učivo 4. 11. – 8. 11. 2019

Slovesný způsob- učivo nedokončené v týdnu 21. 10. – 25. 10. 2019.

Sloh- dokončení str. 5.

Procvičování str. 41

Učivo 21. 10. – 25. 10. 2019

Slovesa, slovesný způsob.

Procvičování str. 40, učebnice str. 28 – 31, str. 31 – rozkazovací způsob.

29/ 13, 14. 30/ 19, 20.

Sloh- sdělení str. 6, 7.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Opakování předložky s,z, slovní druhy.

Shoda přísudku s podměte, slovesa- mluvnické kategorie.

Učebnice str. 25 – 28, 25/1, 27/6,8, 28/29.

Procvičování str.44.

Diktát- předpony, předložky, s,z.

 

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování s, z- předpona a předložky, slovní druhy.

Význam slov- uč. 20/12- ústně, 21/ 14- pís., 22/ 2, 23/ 4, 5, 6.

procvičování str. 20, 21.

Slohový výcvik str. 3.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Předpony a předložky, vyjmenovaná slova ve větách – diktát.

Předpony s-, z-. učebnice str. 16 – dokončení, procvičování str. 17, 18.

Význam slov uč. str. 18 – ústně, 19/ 7, 9  str. 20 – ústně, 21/ 14.

Do čtenářského deníku děti zapisují přečtené knihy

Učivo 13. 9. – 27. 9. 2019

Zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova, předpony a předložky- opakování , prověřování znalostí.

Pravidla pro psaní předpon s,z – učebnice str. 15, 16.

Procvičování str. 14, 15, 16

Čtení s porozumění- práce s textem. Čtenářské chvilky.

Příprava relace do školního rozhlasu- Den české státnosti, sv. Václav.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Předpony a předložky, zdvojené souhlásky, vzjmenovaná slova- malý diktát.

Učebnice 13/23, 24- ústně, 13/ 25 písemně

Procvičování str. 8, 9, 10

předpony ob, v – pravopis ě, je- učebnice str. 14

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Stavba slova, slova příbuzná, předpony roz, bez, vz, vyjmenovaná slova.

Učebnice str. 9, 10. Procvičování str. 2,5.

Čtení z přečtené knihy (prázdninové čtení). Zápis do čtenářského deníku. Hry se slovy- banka slov.