5.tř – Český jazyk

Učivo 26. 9. – 30. 9.

Odkaz z páteční besedy v knihovně:
Karel a Josef Čapkovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podívej se na přehledné video, jak se tvoří slova:
Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ – Tvoření slov – YouTube

Pusť si mluvený diktát Agent Bob – online Mluvené diktáty (umimecesky.cz)
Věty zapiš do cvičného sešitu. Kontrola ve čtvrtek 29. 9.

 

Učivo 19. 9. – 23. 9.

Učebnice strana 13 – 16,  PS strana 7 (vybraná cvičení, individuální procvičování), PL 20, 21

Tvoření slov a jejich stavba (zápis v sešitě)
Kořen, předponová část (předpona), příponová část (přípona, koncovka)
Slova příbuzná
Předpona, předložky

Pravopis – koncovky podstatných jmen rodu ženského a rodu mužského (procvičuj s odůvodňováním)

Literární útvar – legenda, pověst, Pověst o Blaníku
Návštěva KKFB Zlín, výukový program: Seznámení s Karlem Čapkem

Dílna psaní – zamyšlení: Trápilo Boleslava svědomí, jakou měl povahu?

Příprava rozhlasové relace, 28. 9. – Den české státnosti

 

Učivo 12. 9. – 16. 9. 

Učebnice po stranu 11 (opakujeme, individuální ústní procvičování), PS strana 3, PL 1, 10

Tvarosloví, slovní druhy
Podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných jmen
Vyjmenovaná slova B, používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije), zápis v sešitě, psaní krátkých vět
Pravopis u/ú/ů, nové učivo pravopis ú (zápis v sešitě)

Vypravování, užití přímé řeči ve vypravování
Krátký psaný projev s dodržením časové posloupnosti (vyprávění)

Výrazné čtení prózy i poezie, vyjádření pocitů z četby
Pavel Šrut, Galina Miklínová: Veliký tůdle
Ivana Peroutková – série knížek o Aničce, Valentýnce, doporučená četba Kristián a kocour Teo
Vyhledávání informací na internetu, elektronická pošta, e-mail (soutěž DKK Grada)

Procvič si pádové otázky: Určování pádů ve větách (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Připomeň si psaní u/ú/ů:
Video zde: Český jazyk – Pravopis u/ú/ů – YouTube

Samostatná práce na středu 14. 9.
Nastuduj: Pravopis ú (diktatorek.cz)

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Učebnice strana 4 – 5, PL 1

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitů, pomůcky

Vzpomínky na prázdniny, zážitky z prázdnin
Řeč, jazyk, mateřský jazyk, nářečí, práce se slovníkem
Opakujeme učivo 4. ročníku – Slovo a význam
Slova nadřazená, podřazená a slova souřadná, synonyma a antonyma, slova mnohoznačná, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená
Vyjmenovaná slova po B, procvičuj zde:  Vyjmenovaná slova po b (skolasnadhledem.cz)
Psaní velkých písmen na začátku slov
Víš, kdy napíšeš na začátku slova velké písmeno? Podívej se zde: Psaní velkých písmen | skolaposkole.cz

Prázdninové čtení, myšlenková mapa – Kniha, kterou právě čtu
Literární druhy, lidová slovesnost
Dětská literatura – knižní katalogy Albatros, Fragment, Grada

Slohový útvar VYPRÁVĚNÍ (časová posloupnost, odstavce, úvod, stať, závěr), učebnice strana 12
Dílna psaní – příběh z prázdnin