5.tř – Český jazyk

FotkyFoto_detske-cteni-knihy-zatimco-sedi-na-stoh-knih-dalsi-kreslene-pro-vas-design_79882180 

Učivo 22. 6. – 26. 6. 2020

Přímá řeč str. 156- zapsat tři typy zápisu, 157/4- ústně, písemně 157/2,3,

158/ 5- písemně, 159/ 12

 

Pátek 19. 6. 2020

Komiks- pověst o naší škole, dokončení. 

Čtvrtek 18. 6. 2020

Spojky str. 151/5 písemně, 151/4 ústně- opakuj si spojky

Prošli jsme znovu kvíz.

Středa 17. 6. 2020

Pokud jste nepracovali s námi- uč. 150/3

Úterý 16. 6. 2020

Procvičování str. 52- dokončení, uč. 148/ 6 diktát pokračování.

Předložky 147/3, 5 – jedno cvičení písemně.

 

Pondělí 15. 6. 2020- 

procvičování str. 52/11- tři řádky, 52/ 12- 1 sloupeček, uč. 133/15- diktát po přípravě, 148/6 doplň čárky,

předložky- opakování str. 146 – přečti si, 147/5 znovu projdi

Čtení v čítance nebo ve vlastní knize. V čítance pověst o Bruncvíkovi

Pátek 12. 6. 2020

Převyprávění pověsti o naší škole. Tvorba komiksu.

Čtvrtek 11. 6. 2020

Učebnice 131/12 ústně, 132/13 písemně- dopiš souvětí, napiš jeho vzorec, označ větu hlavní a vedlejší. 

.

Středa 10. 6. 2020

Online hodina. Uč. str. 128/5- doplň čárky, podtrhni podměty a přísudky. V souvětí se pokus určit větu hlavní a vedlejší. procvičování str. 45.

Četli jsme v čítance str. 147 nebo 128, vytvářeli jsme pověst o naší škole.

Úterý 9. 6. 2020

Věta hlavní a věta vedlejší uč. 132, 133- opakuj, písemně uč. 166/5 houbaření

Čtení vlastní knihy,.

Pondělí 8. 6. 2020

Procvičování str. 40, uč. 121/19- napsat poslední 4 věty, číslovky slovem,124/ 16c, d.

128/ 4- ústně podmět a přísudek.

 

 

Pátek 5. 6. 2020

Čtení v čítance Žito kouzelník- práce s textem, neznámá slova, zápis do sešitu. Čtenářská chvilka, čtení vlastní knihy.

Čtvrtek 4. 6. 2020

Uč. 119/3- diktát po přípravě- 5 vět. Číslovky- 121/9- ústně, 121/6- písemně.- pozor na tečky. 124/ 16 a,b- DÚ

Středa 3. 6. 2020

onlinehodina

  • diktát Tisíce vojáků bojovaly ve válce. Strážníci zkontrolovali vozidla. Zástupy lidí čekaly na lístky. Děti si schovaly dárky na skříň. Oči mě pálily od slunce.
  • uč. 126/1- podmět, přísudek, druhy, přívlastek, souvětí a věta jednoduchá.
  • Opakování zájmen a číslovek.
  • Sloh str. 39

Úterý 2. 6. 2020

Čtení vlastní knihy.

Učebnice str. 114- pravidla pro psaní ji, jí, ni, ní. 114/19 písemně.

Procvičování pravopisu str. 50- horní cvičení, str. 51 /10- pozor na přivlastňovací přídavná jména, podívej se na https://www.youtube.com/results?search_query=p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na+p%C5%99ivlast%C5%88ovac%C3%AD+video

Pondělí 1. 6. 2020

Všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Proběhla onlinehodina.

podívej se na https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed4ba1eee9ec

 

Pátek 29. 5. 2020

Čtenářská dvacetiminutovka- čtení přinesené knihy. Přejdi na https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps1159

 

Čtvrtek28. 5. 2020

Opakování skloňování zájmene já. Skloňování ona- ji, jí uč. str. 114/18- znovu pročíst, 114/19 – písemně. procvičování 50/7- doplň.

Středa 27. 5. 2020

Opakovali jsme přídavná jména- opakuj na onlinecviceni, uč. 112/9- 4 věty jsme psali jako diktát, 112/ 10, 11- učili jsme se ptát správnou pádovou otázkou, uč. 166/ 2- pošli mi, můžeš až v pátek.

Vyhledávali jsme informace o Leonardu da Vinci. Četli jsme v čítance, ty si čti svoji knihu.

Úterý 26. 5. 2020

Opakování předložek a předpon s,z- onlinecviceni,  opakování druhů zájmen- procvičování str. 38,39- podle toho kdo co má( stačí jeden sloupeček).

Zájmeno já- tvary mě, mně, 112/9- znovu projít, může napsat jako diktát166/1- 6 vět.

Čtení – sloh

Vrátili jsme se do slohu str. 22- zjistit co nejvíc o osobě Leonarda…, zapsat získané informace 24/5- do volného okénka bez linek.

Pondělí 25. 5. 2020

Uč. 108 – 109- opakuj druhy zájmen- procvičování str. 38 – jeden sloupeček- urči druhy zájmen, uč. 159/12- jen 7 vět.

Napsali jsme diktát po přípravě 108/2- jen 5 vět.

Pátek 22. 5. 2020

Zkontroluj si, na horu Sněžku, až nahoru, na hoře byla postavena, byla nahoře pořádná zima, za tím rohem, zatím na mě počkej, po tom obědě, povíš až potom, o všem, ovem,  do kola se vpletly, točila se dokola

Doplň a přepiš do sešitu uč. 151/ 5

Čtvrtek 21. 5. 2020

Zopakuj si rozdíl předpona a předložka na https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA

Písemně uč. 147/5- řešení pošlu v pátek.

Středa 20. 5. 2020

Děti, které nastoupí do školy neposílají ke kontrole vypracované úkoly. Probereme ve škole.

Opakování předložek s, z- uč. 147/3 – napiš do sešitu.

Udělej si diktát na https://www.umimecesky.cz/diktat-pribeh-prilis-mnoho-dobrodruzstvi-2-uroven/117

Úterý 19. 5. 2020

Kontrola 145/ 12 použitá příslovce- loni, dlouho, radostně ( radostí), proto, sem, denně, tady( zde),vlevo.

Uč. 145/13- pošli .

Procvičuj koncovky podstatných jmen nahttps://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/48

Čtení sloh

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/70

Pondělí 18. 5. 2020

Zopakuj si o příslovcích na https://www.youtube.com/watch?v=LPL0T61lsSc

uč. 145/ 12- piš

Napiš si diktát na shodu https://www.youtube.com/watch?v=N5f2_SGJW3k

Pátek 15. 5. 2020

Dokonči článek pro tečovický Zpravodaj- pošli mi.

Čtvrtek 14. 5. 2020

Učebnice str. 144/ 9- celé věty s doplněnými příslovci napiš a pošli.

Pokud si nejsi jistý v určování podmětů a přísudků, procvičuj na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=02.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem+%E2%80%93+chyt%C3%A1ky#selid

Středa 13. 5. 2020

Zopakuj si příslovce( na stejných stránkách jako v úterý).

Uč. str. 144/ 10- podtrhni v každé větě holý podmět a holý přísudek. Ve cvičení zakroužkuj příslovce- pošli mi.

Čtení sloh

Podívej se do učebnice str. 141 jak se píše zpráva. Do sešitu napiš zprávu pro tečovický Zpravodaj o domácím učení, o tvých zkušenostech s domácím učením, co se ti líbilo a nelíbilo, jak bude učení pokračovat  a podobně. Minimální rozsah je 15 vět.

Zprávu pošlete do pátku 15. 5. 2020.

Úterý 12. 5. 2020

Uč. 139/27 – pošli mi

Procvičuj na https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovce-druhy

Čtení sloh

Přejdi na https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/7

Pondělí 11. 5. 2020

Příslovce- procvičování, podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=8L9tjgug8Cc

Přečti si uč. str. 142, napiš do sešitu uč. 143/4- neposílej

 

Čtvrtek 7. 5. 2020

Uč. str. 140/30- pozor na čárky- pošli

Středa 6. 5. 2020

Uč. str. 138/ 25- doplň a napiš, podtrhni v každé větě podmět a přísudek. Pozor na souvětí- pošli.

Procvič si větu hlavní a vedlejší na https://www.skolasnadhledem.cz/game/602

https://www.umimecesky.cz/tematicka-zadani-cteni-porozumeni

Úterý 5. 5. 2020

Věta hlavní a věta vedlejší

Podívej se nejprve na https://www.youtube.com/watch?v=Zid89ti_WTo

Prostuduj v učebnici 132/14.

https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-1-uroven/247

Čtení, sloh

Dokončíme kapitolu jsem Evropan sloh str. 38. Šikovní se pokusí o souvětí.

 

Pondělí 4. 5. 2020

Pošli mi ke kontrole úkoly z 29. 4. a 30. 4. 2020.

Souvětí, věta hlavní a věta vedlejší.

Uč. 131/ 11 podle zadání, připiš vzorce souvětí. Zásobník informací- prostuduj spojovací výrazy a psaní čárek v souvětí.

Prostuduj co je v souvětí věta hlavní- ta kterou se ptáme a věta vedlajší. ta kterou odpovídáme. Uč. 132/14

Podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

Středa 29. 4. a čtvrtek 30. 4. 2020

Posílám úkoly na dva dny. V tyto dny nebudu schopna odpovídat. Kontrolu úkolů provedeme v pondělí 4. 5. 2020. Děkuji za pochopení.

Učebnice str. 136/ 19b- přepiš do sešitu jako v úterý. Totéž udělej na str. 137/ 22, 23

Dokonči vyprávění o filmu, který jsi viděl. Piš do sešitu čtení – sloh. Nezapoměň číst a zapisovat do čtenářského deníku.

Úterý 28. 4. 2020

Uč. 136/19 a)- přepiš doplněné- pošli mi.

Čtení sloh

Uč. str. 107 Rusalka – přečti si, písemně vypravuj o filmu, který jsi viděl , piš podle osnovy -úvod, vlastní děj, závěr. Tento úkol pošlete až ve čtvrtek, dejte si záležet

Pondělí 27. 4. 2020

Uč. str. 127- přečti si co je přívlastek.

Uč. str. 128/ 4 místo souvětí napiš vzorec, místo věty jednoduché napiš podmět a přísudek- pošli mi

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

 

Pátek 24. 4. 2020

Sloh PS str. 15/2 dopis významné historické postavě, dokonči a pošli mi. Děkuji všem, kteří mi napsali komu píší.

Nezapomeň číst a zapisovat do čtenářského deníku.

Čtvrtek 23. 4. 2020

Zkontroluj si cvičení ze středy

124/16 b)

U tří růží, u čtyř (i  čtyřech) topolů, u dvou domů, u čtyř ( i čtyřech ) sloupů

  1. c) ke třem jelenům, k čtyřem spolužákům, k třem stromkům, k čtyřem kolům
  2. d)o  třech pomocnících, o čtyřech automobilech, o třech knihách

Skladba- stavba věty

Podmět- podstatné jméno v 1. pádu, ptáme se kdo co?

Přísudek- sloveso, ptáme se co dělá (podmět)

 pošli mi Uč. 126/ 1 Vodní říše- vypiš z každé věty jen podmět a přísudek, pozor na souvětí.

V zásobníku informací si přečti a zopakuj o druzích podmětů a přísudků.

Středa 22. 4. 2020

Zopakujte si předpony a předložkys, se, z , ze, sebou, s sebou na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&grades=lower&idx=4

Písemně uč. 124/ 16 b,c, d- nemusíš posílat.

Čtení sloh

Úkol z úterý.

Úterý 21. 4. 2020

Skloňování číslovek tři a čtyři- uč. str. 121, přejdi na https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU

Procvičuj na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+%C4%8C%C3%ADslovky#selid

Učebnice 124/16 a)je to těžké cvičení, ale zkus to a pošli mi.

Čtení sloh

PS sloh str. 15/1,2 – dopis, rozdělte si tyto dva úkoly do úterý a středy. Napište mi, kterou osobnost dějin jste si vybrali.

Pondělí 20. 4. 2020

Číslovky řadové- psaní tečky.

Skloňování číslovek dva, oba.

Učebnice str. 120- modrý rámeček + 5. cvičení- pořádně prostuduj.

Uč. 121/ 8- přečti si a pozoruj tvary číslovek dva a oba.

Přejdi na https://www.youtube.com/watch?v=-IfK0tZ__Bo

a nahttps://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU

Začni si procvičovat s pomocí učebnice na https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-cislovky-dva/546

Pátek 17. 4. 2020

Čtení s porozuměním, přejdi na https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/42

a na https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/58

 

Čtvrtek 16. 4. 2020

Číslovky- druhy uč. 119/4 přečti si, pozorně si přečti zásobník informací.

Uč. str. 120- vypiš podle zásobníku informací  druhy číslovek + otázku kterou se na ně ptáme.

S tímto pomocníkem jdi na https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-cislovky-2-uroven/1136

 

Středa 15. 4. 2020

Napiš a pošli ke kontrole 6 vět ve kterých použiješ zájmena mě, mně, ni, ní, Vy, Váš.

Číslovky- str. 118/1 přečti si.

118/ 2 vypiš číslovky do dvou sloupců- určité a neurčité.

Jdi na https://www.umimecesky.cz/diktat-ruzne-vyskyty-i-y-1-uroven/210

a na https://www.umimecesky.cz/korektor

Úterý 14. 4. 2020

Zájmena Ty, Vy, Tvůj, Váš

uč. 115/24- přečíst, uč. 116- kdy se používají a shrnutí o zájmenech

Uč. 119/3 poslat ke kontrole.

Procvičuj tvary zájmena já nahttp://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm

Čtení, sloh

sloh str. 12/4- napiš SMS podle zadání

Středa 8. 4. 2020

Uč. 115/23- cvičení napiš a pošli mi ho.

Procvič si mě, mně na https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/4017

Čtení sloh

PS sloh 23/3- vyber si dva vynálezy a připiš návody. Pokud chceš, můžeš udělat všechny čtyři.

Úterý 7. 4. 2020

Kontrola pondělního úkolu

114/ 19

Včera jí ( 3.p)to moc slušelo. Viděl jste ji ( 4.p)včera? Svěř se jí (3.p), ona( 1.p) to určitě pochopí. Chtěla bych s ní ( je s předložkou) jet na hory. Trenér se o ní ( s předložkou) také zmínil. S ní ( s předložkou) bychom chtěli do družstva. Pozveme ji ( 4. p) určitě.

Úkoly na úterý

Uč. 115/22- napiš a pošli mi ke kontrole.

Procvičuj koncovky podstatných jmen na https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-1-uroven/1657

Čtení sloh

Pokračuj v práci o Leonardu da Vincim PS sloh 22/2

Pondělí 6. 4. 2020

Skloňování zájmena ona. Podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=kb943qDs_8w

Učebnice 114/18- přečti si , odpověz si na c), d). Kdy se píše ji, jí, ni, ní. Napiš do sešitu  114/19- neposílej, zatím je to těžké pokus se.

Pátek 3. 4. 2020

Dnes si udělej čtení s porozuměním přejdi na https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps952

Liška Adéla

Čtvrtek 2. 4. 2020

Děkuji za  poslaná cvičení – udělejte si opravu.

Procvičujte mě a mně, sebou a s sebou nahttps://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e84c9800378d

uč. 113/ 16 – ústně, 113/ 17- můžeš tužkou doplnit do učebnice, 7 vět napiš a pošli mi je.

Pozor

mi- jenom já

my – všichni

Středa 1. 4. 2020

Kontrola úkolu z úterý- dostala jsem úkol jen od čtyř dětí.

Úkoly na středu

Nové učivo sebou, s sebou. Pozorně prostuduj cvičení 113/ 13. Uvědom si

sebou- použijeme jen když se to týká vlastního těla. Neházej sebou.

s sebou- něco, někoho si vezmu. Vzal jsem s sebou bratra.

Procvičuj na stránkáchhttps://www.gramar.in/cs/test.php

Procvič si na těchto stránkách v 5. roč. s, z.

Čtení sloh

PS 22/1- do sešitu čtení sloh  zapiš Leonardo da Vinci- zapiš, co jsi se o něm dozvěděl.

Můžeš si další informace o něm vyhledat a doplnit do sešitu.

 

Úterý 31. 3. 2020

Zkontroluj si cvičení z pondělí ,věty máš vlastní.

ke mně 3. p Nepřibližuj se ke mně!

u mne 4. p U mne ho nehledej.

na mě 4.p Na mě se můžeš spolehnout.

na mně 6. p Na mně mu záleží.

beze mě 4. p Beze mě tam nepojedou.

o mně 6. p Povídal o mně pravdivě.

o mě 4.p Zajímal se i o mě .

proti mně 3. p Hrál proti mně.

se mnou 7. p Se mnou můžeš počítat. Podařila se ti aspoň polovina vět?

Úkoly na úterý

uč. 113/14- přepiš cvičení a pošli mi ho mailem. Budu ráda, když mi připíšeš jak se ti daří.

Stále si můžeš procvičovat zájmena na stránkách z pondělí.

Těším se na vaše cvičení .

Čtení, sloh

PS 21/3 komiks.

Pondělí 30. 3. 2020

Nezapomeňte na kvíz.

Opakujte druhy zájmen a skloňování zájmen já, ty.http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

Do sešitu napište cv. 112/11- urči pád a dopiš věty.

Pátek 27. 3. 2020

Zkontroluj si

112/10

Půjde k tobě .                       Půjde ke mně.    3.p.

U tebe se jim líbí.                 U mě( mne) se jim líbí. 4.p

Volali na tebe.                       Volali na mě( mne). 4.p.

Včera o tobě mluvil.             Včera o mně mluvil. 6.p.

Ptala se tě na to také.          Ptala se mě(mne) na to také. 4.p.

Často tě chválí .                     Často mě(mne) chválí. 4.p.

Na tobě mi záleží.                  Na mně mi záleží. 6.p.

Poslal ti přihlášku.                 Poslal mně (mi) přihlášku. 3.p.

Páteční úkol

Udělej si kvíz, vyhledej si . Tento úkol je do pátku 3. 4. 2020, můžeš mi poslat svoje řešení mailem.

 

Čtvrtek 26. 3. 2020

Kontrola 112/12

Čekal mě ( koho co 4. P) před školou. Josefovi se o mně( kom o čem 6. P)zdálo. Na mě( koho co 4. P) se neohlížej. Kalhoty na mně (na kom na čem 6.p) visely. Pokoušely se o mě ( o koho co 4.p)mdloby.

Na mně(  na kom na čem 6.p ) jim vůbec nezáleží. Spolehni se na mě( na koho co 4. P). Babička měla o mě (o koho co 4.p) strach. Na třídní schůzce se o mně ( o kom o čem 6. P) tatínek bavil s paní učitelkou. Byla na mě ( na koho co 4.p) pyšná. Neboj se o mě ( o koho co 4.p).

Toto cvičení je dost těžké, musíte dát správnou pádovou otázku do věty. Časem vám to půjde líp.

Uč. 112/10, procvičujte stejně jako ve středu.

Stále nemám mail od Veroniky, Petra, Vojty.

Středa 25. 3. 2020

Mluvnice

Zkontroluj si uč. 112/9

Zeptal se mě, kudy se jde do města. Babička mně vypravovala o své dětství. Ke mně je to daleko. Včera mě Milan potkal, ale nic mně neříkal. Na oslavu mě nepozvali. Nepište tam nic o mně! Ode mě to tedy nevíte. Mrzí mě, že jste měli potíže. Co na mně pořád máš?

Opakuj druhy zájmen, procvičuj skloňování zájmen já, ty, se na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid

Uč. 112/12- písemně

Opakuj si shodu na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1103&action=show#selid

Čtení sloh

Bohužel jsem nedostala mail od Elly, Veroniky, Anežky, Daniely, Petra, Adama, Vojty, Daniela Kmeťa, Honzy, Pavla – všichni splní ve středu dopoledne.

Moc děkuji Danu Kunstovi, Michalovi, Jakubovi a Tomášovi- super, chválím.

Sloh PS str. 20/1, 2

Úterý 24. 3. 2020

Mluvnice

Uč se skloňování zájmene já, ty se. podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI

učebnice str. 112- zásobník informací, uč. str. 112/ 9 písemně- použij pomocnou tabulku ze sešitu nebo str. 111

Opakuj přídavná jména na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

Děti s podpůrným opatřením napíší 6 vět z 112/9 a jedno cvičení na přídavná jména.

Čtení- sloh

ČJ uč. str. 54- SMS- pročti si informace a napiš mi během dne mail o tom JAK SE TI UČÍ DOMA, CO SE TI LÍBÍ a NELÍBÍ, TVOJE NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ. Těším se na vaše zprávy. Nezapomínejte číst a zaznamenávat do Čtenářského deníku. Stále pracujte na pohádce, už můžete přepisovat .

Pondělí 23. 3. 2020

Zkontroluj si cvičení z minulého týdne.

110/5

Objevil, milý, milí, nechápavý, chápaví, osvojili, obtížné, drahý, drazí, vítáni, mi, viděli, dali, dali, oděd,my

110/6

Víte, že slunéčko sedmitečné je otužilý, nenasytný a dravý brouk? Ty hezké berušky dovedou za den spořádat stovky škodlivých mšic. I larvy slunéčka jsou dravé jako dospělí brouci. Opravdových nepřátel má slunéčko v přírodě jen málo. Často sedí i na dětské ruce. Výjimečně se může do lidské kůže zlehka zakousnout. Přesto se ho nemusíme bát. Až nám sedne na ruku, zeptejme se :,, Kam poletíš? Do nebíčka nebo do peklíčka!“

110/7

Vrátím se zítra ráno. Sousedovy děti vyběhly ven. Pozítří půjdeme do divadla. Maličký psík zběsile štěkal. Zelené housenky se zakuklily. Jirka včera ztratil kapesní nůž. Šli jsme tiše po lesní cestě až k rybníku. Vpravo je autobusová zastávka. Děti klidně seděly v lavicích.

Přídavná jména: sousedovy, maličký, zelené, kapesní, lesní, autobusová

Příslovce: zítra, ven, pozítří, zběsile, včera, tiše, vpravo, klidně

Zopakuj si co víš o zájmenech a druzích zájmen, máš zápis v sešitě.

Podívej se znovu na https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA

https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

Učebnice str. 111/8- b) – f)- přečíst skloňování zájmen, rod zájmen a číslo- rod určujeme jen u některých zájmen, číslo podle podstatných jmen.

Skloňování zájmen já, ty se- přepiš do sešitu ze str 111, všímej si 2. a 4. pádu- jsou stejné a 3. a 6. pádu. Celý týden budeš procvičovat.

Domácí učení 16. 3. – 20. 3. 2020

Procvičujte přídavná jména na PC.

Zájmena – uč. str.109- druhy zájmen- vypiš do sešitu druhy zájmen a u každého druhu zapiš modře znázorněné zástupce. Začni se to učit. Podívejte se na You Tube- zájmena, jsou tu vysvětlena a rozdělena do druhů.

Uč. str. 110/ 4- ústně

110/ 5, 6, 7 – písemně

Sloh- PS str. 17.

Nezapomeň se začíst do některé pěkné knížky.

 

Učivo 9. 3. -13. 3. 2020

Opakování a procvičování přídavných jmen. Zájmena – druhy, vyhledávání.

Učebnice str. 108 – 110, 108/2, 109- rozdělení- vytvoření pomocníka, 110- celou str.

Procvičování str. 38. Anketa o čtenářství na naší škole- vlastní průzkum a vyhodnocení.

Sloh str. 16, 17.

Učivo 2. 3. – 6. 3. 2020

Jarní prázdniny

Učivo 24. 2. – 28. 2. 2020

Přídavná jména přivlastňovací- tvary, koncovky. Procvičování přídavných jmen.

Učebnice str. 104 – 106, 104/4, 5, 6, 105/ 2, 3, 106/ 4, 5, 6.

Procvičování str. 35, 36.

Sloh- rozhovor, anketa, tvorba otázek, str. 16, 17.

Začínáme psát diktáty.

 

Učivo 17. 2. – 21. 2. 2020

Přídavná jména měkká a tvrdá- procvičování, str. 99 a 100, 99/ 6, 7, 8, 100/ 14, 15.

Přídavná jména přivlastňovací, uč. str. 102, 103.

Sloh- psaní pohádky, práce s textem.

 

Učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

Skloňování měkkého vzoru- jarní, uč. str. 96, 97/ 3.

Tvary přídavných jmen 98/2, 4- zdvojování souhlásek, 99/8.

Procvičování str. 29, 30.

10. 2. – třídní kolo recitační soutěže.

11. 2. – školní kolo recitační soutěže ( dva soutěžící za třídu).

Sloh- jsem Evropan – z minulého týdne.

 

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

Přídavná jména- vyhledávání, druhy, skloňování, uč. str. 82 -92, 93 – 96.

Písemně 91/2, 94/2,95/5,8, 97/3.

Sloh- beseda v knihovně.

Báseň- 7. 2. prověřování pamětného osvojení.

 

Učivo 3. 2. – 7. 2. 2020

Procvičování koncovek podst. jm. ženského a středního rodu, uč. str. 86 – 88.

Vzor soudce, uč. str. 74, 75.

Písemně 87/ 6,7, 86/ 2

Začínáme psát pohádku pro spolužáky z první třídy.

 

 

Učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Rozbor a oprava písemné práce.

Nově- vzory soudce, předseda.

Učebnice str. 68 – 70.

68/ 3, 70/8, 73/5, str. 72 a 73.

Čtení v čítance, příprava recitace.

Učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

Pololetní písemné práce- středa, čtvrtek.

Čtenářská gramotnost- samostatná práce s textem- pondělí.

Čtenářské chvilky, pamětné osvojování básniček. Sloh str. 35,36

Učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

Podstatná jména- mluvnické kategorie, uč. str. 64 – 67.

Skloňování podst. jm. podle vzoru pán, hrad.

Písemně 65/4, 66/2, 67/3,6.

Procvičování str. 6, 7, 25.

Sloh- str. 32, 33- přísloví.

Učivo 16. 12. – 20. 12. 2019

Sloh- PS str. 13, 14.

Čtení o Vánocích- čítanka.

Vánoční zvyky a tradice.

Učivo 9. 12. – 13. 12. 2019

Procvičování učebnice str. 57/ 28, 30, 58/ 32, 33.

Čtení s porozuměním.

Učivo 2. 12. – 6. 12. 2019

Procvičování probraného učiva. Tvorba vět.

Uč. str. 55 – 62

55/23- podmět a přísudek- vyhledávání, 56/ 25, 27, 56/ 25, 27, 57/ 27, 30

Str. 58- podle času.

Slohový výcvik – sci – fi- str. 29, 30.

 

Učivo 25. 11. – 29. 11. 2019

Procvičování podmětů a přísudků- druhy, shoda. procvičování na PC.

Učebnice str. 46 – 51, písemně 47/ 2, 48/ 6, 49/8, 50/10, 51/ 14, 17.

Sloh- nedokončený sci -fi příběh.

Zpaměti se učíme text koledy.

Učivo 18. 11. – 22. 11. 2019

Dokončení o podmětech- nevyjádřený podmět. učebnice str. 40 – 43.

Písemně 41/ 12, 13.

Přísudek 42/15, 43/ 16, 19

Diktát po přípravě .

Práce s textem- návod ( kresba podle návodu).

Práce s větami- tvorba vět s danými podměty a přísudky.

Učivo 11. 11. – 15. 11. 2019

Sv. Martin- čtení, práce s textem. Rozhlasová relace k 17. listopadu.

Procvičování slovesného způsobu- učebnice po str. 35.

Skladba- učebnice str. 37, podmět- holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený- uč. str. 38 – 41.

Učebnice 39/ 6, 7, 9, 41/ 11- 13.

Docvičování str. 12, 13.

Sloh- str. 18, 19.

V pátek budeme kontrolovat zápisy ve čtenářských denících- minimálně dva zápisy v letošním školním roce.

 

Učivo 4. 11. – 8. 11. 2019

Slovesný způsob- učivo nedokončené v týdnu 21. 10. – 25. 10. 2019.

Sloh- dokončení str. 5.

Procvičování str. 41

Učivo 21. 10. – 25. 10. 2019

Slovesa, slovesný způsob.

Procvičování str. 40, učebnice str. 28 – 31, str. 31 – rozkazovací způsob.

29/ 13, 14. 30/ 19, 20.

Sloh- sdělení str. 6, 7.

Učivo 14. 11. – 18. 11. 2019

Opakování předložky s,z, slovní druhy.

Shoda přísudku s podměte, slovesa- mluvnické kategorie.

Učebnice str. 25 – 28, 25/1, 27/6,8, 28/29.

Procvičování str.44.

Diktát- předpony, předložky, s,z.

 

Učivo 7. 10. – 11. 10. 2019

Opakování s, z- předpona a předložky, slovní druhy.

Význam slov- uč. 20/12- ústně, 21/ 14- pís., 22/ 2, 23/ 4, 5, 6.

procvičování str. 20, 21.

Slohový výcvik str. 3.

 

Učivo 30. 9. – 4. 10. 2019

Předpony a předložky, vyjmenovaná slova ve větách – diktát.

Předpony s-, z-. učebnice str. 16 – dokončení, procvičování str. 17, 18.

Význam slov uč. str. 18 – ústně, 19/ 7, 9  str. 20 – ústně, 21/ 14.

Do čtenářského deníku děti zapisují přečtené knihy

Učivo 13. 9. – 27. 9. 2019

Zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova, předpony a předložky- opakování , prověřování znalostí.

Pravidla pro psaní předpon s,z – učebnice str. 15, 16.

Procvičování str. 14, 15, 16

Čtení s porozumění- práce s textem. Čtenářské chvilky.

Příprava relace do školního rozhlasu- Den české státnosti, sv. Václav.

Učivo 16. 9. – 20. 9. 2019

Předpony a předložky, zdvojené souhlásky, vzjmenovaná slova- malý diktát.

Učebnice 13/23, 24- ústně, 13/ 25 písemně

Procvičování str. 8, 9, 10

předpony ob, v – pravopis ě, je- učebnice str. 14

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

Stavba slova, slova příbuzná, předpony roz, bez, vz, vyjmenovaná slova.

Učebnice str. 9, 10. Procvičování str. 2,5.

Čtení z přečtené knihy (prázdninové čtení). Zápis do čtenářského deníku. Hry se slovy- banka slov.