5.tř – Český jazyk

ČJ

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Odvozování slov předponami a příponami – učebnice str. 18, cv. 6-8, změny při odvozování slov – učebnice str. 19, cv. 1-4, str. 20, cv. 5-7. PS str. 9, cv. 1,2

Čtení – četba na pokračování – Vesmírné kameny.

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Slova příbuzná, odvozování slov předponami a příponami – učebnice str. 15, cv. 1,2. Str. 16, cv. 1-6, str. 17, cv. 1-5. PS str. 8, cv. 1-4, str. 9, cv. 1-4.

Čtení – Proč se javor na podzim červená str. 17+ úkoly 1-3

Sloh – popis. DÚ – popis spolužáka

Učivo 29. 9. – 1. 10. 2021

Stavba slova – předpona, kořen slova, přípona – učebnice str. 13, cv. 1-3, str. 14, cv. 4,5. PS str. 7, cv. 1-6.

Čtení – učebnice str. 14-17

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice str. 10, cv. 13-16, str. 11, cv. 17-21, str. 12, cv. 22-26/ slovní druhy, kategorie podstatných jmen, základní skladební dvojce, shoda podmětu s přísudkem/, PS str. 5, cv. 7,8

Čtení – učebnice str. 11 – Malíř jménem Podzimek – spojeno s Vv, Text Péťa a vlk – spojeno s Hv

Sloh – další možnosti pro vyprávění – vyhledávání vhodných větných spojení, přísloví, různé žánry

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice str. 8- 9 / vlastní jména, slova souřadná, nadřazená, citově zabarvená/, hra Město, jméno.., PS str. 4, cv. 3-6.

Příprava na psaní diktátu PS  str. 5, cv. 9 a,b)

Čtení – učebnice str. 8-10 – Inkoust a křída, Není škola jako škola- vypracování doplňujících otázek

Sloh – pokračování vyprávění zážitků z prázdnin

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva 4. ročníku – učebnice str. 4 – 7 / jazyk a řeč, abeceda, názvy, slovní druhy/. PS str. 2, cv. 1-4, str. 3, cv. 1 a-c, 2 a-d.

Čtení – učebnice str. 3 – význam pořekadel, přednes básně Září, str. 4-7 – Deník malého poseroutky – rozbor textu. DÚ str. 8- 10.

Sloh – vyprávění – prožitek z prázdnin, učebnice str. 12. DÚ PS 6 -, cv. 1