5.tř – Český jazyk

český jazyk 

 

23.10.

učebnice str. 18 cv. 8 a, b, c,d, e, f 

Domácí úkol: nakresli obrázek čarodějnice, nalep si ho do sešitu a čarodějnici popiš. 

                        Osnova: Úvod: Kde čarodějnice bydlí?  

                        Stať: a) tělo b) hlava c) oblečení d) oblíbené zvíře  

                         Závěr: Co nejraději vaří? 

Dobrovolný úkol: vyrob si čaroděje, čarodějnici – použij různé materiály 

 

 

 

22.10.

– pracovní sešit str. 11 cv. 1,2,3 

– domácí úkol – pracovní sešit str. 11 cv. 4, 5 – dokončit 

 

21.10.

– pracovní sešit str. 9 cv. 3,4

 – pracovní sešit str. 10 cv. 5,6, 

  – pracovní sešit str. 10 cv. 7 -dokončit cv. 9 – doplnit slova do správného sloupce 

  – domácí úkol – pracovní sešit str. 10 cv. 8 

 

 

20.10. 

učebnice str. 17 cv. 1 – ústně, str. 17 cv. 2,4, -ústně 

 – pracovní sešit str. 9 cv. 1,2 – domácí úkol

19. 10. 

Čítanka str. 18 – přepiš do sešitu slova, která se rýmují – např. draky X taky, ……

Čítanka str. 19 – přečíst – SVÁTEK SIMCHAS TÓRA – zjistěte, co znamenají zeleně                                                              zvýrazněné texty 

Podívej se na pořad Naše tradice: posvícení a hody:

Naše tradice – posvícení a hody

 

Poslechni si písničku:

 

Učivo 12.10. – 16.10.

  • předpona, kořen slova, přípona, koncovka
  • procvičování:

stavba slova – procvičování

 

14.10.

pracovní sešit st. 7 cv. 4,5 – dokonči 

 

Procvičuj:

online cvičení – 5. ročník – stavba slova

 

15.10.

– učebnice str. 14 cv. 7 – přepsat do sešitu, cviční a) ústně 

 – slova příbuzná – učebnice str. 15 cv. 1 a,b,c – ústně 

  – pracovní sešit str. 8 cv. 1 

 

16.10.

učebnice str. 16 cv. 3 a,b,c,d

učebnice str. 16 cv. 4 a,b

učebnice str. 16 cv. 5 

vše ústně

pracovní sešit str. 8 cv. 2,3 – vypracovat za D.Ú

 

Učivo 5.10. – 9.10.

stavba slova – předpona, kořen slova, přípona

učebnice str. 13 cv. 1,2,3  str. 14 cv. 4

pracovní sešit str. 7 cv. 1,2,3

6.10. písemný test – hodnocen slovně (prosím o podepsání testu a vrácení zpět)

 

 

Učivo 29.9. – 2.10.

učebnice str. 9 cv. 14,15,16  str. 10 cv. 17, 18, 19, 20

pracovní sešit str. 5 cv. 7, 8

V úterý 6.10. test ověřování znalostí 4. ročníku

 

Učivo 21.9. – 25.9.

pracovní sešit str. 4 cv. 3,4,5

učebnice str. 9 cv. 13,14,15,16   str. 10 cv. 17

rozhlasová relace – příprava, přednes

 

Učivo 14.9. – 18.9.

pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2,4

učebnice str. 7 cv. 5 a,b,c,d,e,f  cv.6,       učebnice str. 12 cv. 1 a,b, c, d, e, f

učebnice str. 7 cv. 7 – písemně do sešitu + a,b,c

učebnice str. 8 cv. 8 písemně do sešitu, cv. 11,12,13 – ústně

 

 

Učivo 7.9. – 11.9.

učebnice str. 4 cv.1 a,b,c   str. 4 cv. 2 a,b    str.5 cv. 4 a,b,c,d

str. 6 cv. 1 a,b, c    str.6 cv. 2 – přepsat do sešitu

pracovní sešit str. 2 cv. 1a   str. 2 cv. 2,4