5.tř – Anglický jazyk

25. – 30. 10.

>Opakuj present simple<

>Porozumění slyšenému textu – Velká Británie<

>Hravá angličtina na podzimní prázdniny<

HALLOWEEN

 – přečti, zkus si zapamatovat a podle obrázků vyprávěj.

18. – 22. 10.

Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 18, zapsaná slovíčka CH 8. V úterý 26. 10.  znovu test CH 7, osobní a přivlastňovací zájmena, BE GOOD AT, časování sloves v přítomném čase prostém – učebnice str. 77.

>Čtení CH 7<

>Můžeš se připravit na písemnou práci – odešli do 21. 10.<

>Dobrovolně si opakuj HAVE GOT<

>Trénuj přivlastňovací zájmena<

>English Club<

>English Club – pořadí slov v otázce<

11. – 15. 10.

Učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 17/5, zapsaná slovíčka CH 7. Ve čtvrtek 21. 10.  test CH 7, osobní a přivlastňovací zájmena, BE GOOD AT.

Obsah písemné práce CH 5 – 8:
Školní předměty
časování sloves v přítomné čase prostém (3.os.č.j. přidává u sloves -s, es; v záporu don´t/doesn´t, v otázce do/does)
fráze listen to, at break, on fire, good at, go to, look at
zápor (He listens to music.  He doesn´t listen to music).

>Čtení Ch6<

>Můžeš se připravit na test<

>BE GOOD AT<

>ENGLISH CLUB<

4. – 8. 10.

Učebnice po str. 13, pracovní sešit po str. 15/5, zapsaná slovíčka CH 6. Ve čtvrtek 14. 10.  test CH 5, 6.

>Čtení Ch 5<

>Vyplň a pošli do 13. 10. <

>Procvičuj přivlastňovací zájmena<

>Procvičuj si představování – video<

>Procvičuj výslovnost na básniččce<

>Dobrovolný pracovní list – vyplň a pošli do 14. 10.<

In this photo you can see
My cousin standing next to me
His sister who’s my cousin too
Is sitting next to her friend Sue.
Their mother who’s my aunt, of course
Is riding Uncle Rav’s new horse
Our family meets up all the time
Is your family big like mine?

>ENGLISH CLUB<

27. 9. – 1. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11, pracovní sešit po str. 11/5, zapsaná slovíčka CH 5. Ve čtvrtek 7. 10. souhrnný test CH 1 – 4.

>Čtení CH4<

>Doplňkové procvičování – různá témata<

20. – 24. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.

Vážení rodiče,
jak bylo řečeno na třídních schůzkách, nabízím možnost doučování AJ ve čtvrtek od 12,30 do 13,15. Může přijít každý, kdo potřebuje poradit, upevnit si učivo. Děti nemusejí docházet pravidelně. Pouze v případě potřeby.

>Vyber správné sloveso TO BE or HAVE GOT<

>Přivlastňovací zájmena<

 >Přivlastňovací zájmena 2<

>Přivlastňovací zájmena – vyplň kopii do 23.9.<

>Čtení CH3<

13. – 17. 9.

Opakujeme slovesa HAVE GOT a TO BE – oznamovací, tázací věty i zápor.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7, pracovní sešit po str. 7/5, zapsaná slovíčka CH 3. Ve čtvrtek 23. 9. test fráze CH 3, osobní a přivlastňovací zájmena.
Ve čtvrtek píšeme malý test ze slovíček a gramatiky. Vždy po ukončené lekci budeme psát velké opakování, se kterým budou žáci včas seznámeni.

>Čtení CH 2<

>TRÉNUJ SLOVÍČKA CH 1 – 4<

>TO BE or HAVE GOT<

>Musical instruments<

>Hudební nástroje – výzva<

>Vyplň a odešli do 20. 9.<

>Vyplň a odešli pracovní list do 20. 9. (dobrovolně)<

6.-10. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5, zapsaná slovíčka CH 2.
Ve čtvrtek píšeme malý test ze slovíček a gramatiky. Vždy po ukončené lekci budeme psát velké opakování, se kterým budou žáci včas seznámeni.

Hallo song

Class rules

Čtení CH 1

Trénuj HAVE GOT!

Trénuj TO BE!

Úvodní informace ke školnímu roku 2021/22

Drazí rodiče,

dovoluji si Vám a Vašim dětem nabídnout anglický časopis Ready, který je ideálním doplňkem při výuce angličtiny. Tento časopis bychom jako každý rok rádi zařadili do výuky anglického jazyka. To ovšem lze pouze za předpokladu, že si časopis objednají všichni žáci.
Cena předplatného za 10 ks je 280 Kč.
Zasílám ukázkové číslo. Prosím o vyplnění návratky a vrácení časopisu do pondělí 6. 9.
Děkuji.

 

2020/2021

píseň Count on me

Aj 14. – 18. 6.

>Dárek pro paní učitelku<

>Skládanka pro paní učitelku<

>Jak namalovat krajinu<

>Jak namalovat tučňáka v létě<

V pondělí 14. 6. kontroluji stav učebnic. Dejte je přes víkend do pořádku. V případě velkého poničení žák učebnici zaplatí.
Ve čtvrtek 24. 6. zkoušení poslechu s porozuměním.

AJ 7. – 11. 6.

Stále opakujeme učivo 5. třídy, zejména přítomný čas prostý a průběhový, sloveso CAN, HAVE GOT, TO BE, LIKE, HAVE TO…

>POSLECH S POROZUMĚNÍM – TRÉNIJ NA ZKOUŠENÍ – 1. SKUPINA<

>POSLECH S POROZUMĚNÍM – TRÉNUJ NA ZKOUŠENÍ – 2. SKUPINA<

Aj 31. 5. – 4. 6.

Učebnice po str. 69
Pracovní sešit po str. 76.

Aj 24. – 28.5

Příští týden v pátek píše 1. skupina test z přítomného času prostého a průběhového (jako 28. 5.)
2. skupina píše test CH 5 – 8.

Učebnice po str. 67
Pracovní sešit po str. 75.

>OVĚŘ SI POROZUMĚNÍ TEXTU<

>MĚSÍCE – HRA<

>MONTHS – hra<

 1. SKUPINA

>MINULÝ ČAS – VYPLŇ A POŠLI PL<

>WAS OR WERE – VYPLŇ A POŠLI PL<

>REGULAR VERBS – HRA<

>REGULAR VERBS VĚTY – HRA<

2. SKUPINA

>LIKE – VYPLŇ A POŠLI PL<

>LIKE – HRA<

>LIKE – HRA – VÝZVA<

>LIKE – SKLÁDEJ SLOVA DO SPRÁVNÉHO POŘADÍ<

AJ 17. – 21. 5.

 1. skupina:
  Učebnice po str. 67.
  Pracovní sešit po str. 74/1, 2.
 2. skupina opakuje CH 1 – 4

>MINULÝ ČAS PRAVIDELNÝCH SLOVES<

>MINULÝ ČAS TO BE<

>POSKLÁDEJ VĚTU – 2. SKUPINA<

>DOPLŇ TVARY TO BE DO VĚT<

Aj 10. – 14. 5.

Učebnice po str. 65.
Pracovní sešit po str. 71

>Čas 1. skupina<

>Daily routine<

>Čas 2. skupina<

>Výzva<

>test znalostí – neodesílej<

Pátek 7. 5.

Všichni si zapíší slovíčka CH 28. Zahraj si hru „SKLÁDEJ SLOVA DO SPRÁVNÉHO POŘADÍ“

1.skupina – poslechni si videa:
Výlet na hory.

TO BE.

2.skupina – zapiš si překlad ze včerejška do sešitu:

Ty máš hezké nové kolo. You have got a nice new bike. You haven´t  got a nice new bike. Have you got a nice new bike?

Ona má dlouhé vlasy. She has got long hair. She hasn´t got long hair. Has she got long hair?

Oni jsou veselí. They are happy. They are not  happy.Are they happy?

 

Čtvrtek 6. 5.

 1. skupina si dokončí PS CH 27.
 2. Pracovní sešit str. 69/4 (pozor na přítomný a minulý čas)
  Pracovní sešit str. 69/5 (věta se skládá z kartiček stejné barvy)
  ŘEŠENÍ CH 27

2. skupina přeloží věty a vytvoří zápor a otázku.
Ty máš hezké nové kolo. Ona má dlouhé vlasy. On jsou veselí.

Úterý 4. 5.

 1. skupina procvičuje sloveso TO BE v přítomném i minulém čase.
 2. Ve čtvrtek test ze slovíček CH 27.

>Vyplň a pošli PL TO BE past<

>Vyplň a pošli PL TO BE těžší<

2. skupina procvičuje sloveso TO BE a HAVE GOT – kladná věta, zápor, otázka. Opakujeme měsíce a dny v týdnu.

>Vyplň PL HAVE GOT<

Pondělí 3. 5.

Zapiš si slovíčka CH 27.
>POSLECH CH 27< POSLECHNI SI A NAUČ SE ČÍST.
Připrav si překlad věty na úterý:
Krmím svého psa každé ráno.
Překlad, zápor, otázka, krátká odpověď, věta ve 3. osobě č. jednotného.
Pokus se ji zapsat i takto – Musím každé ráno nakrmit svého psa. (HAVE TO).

Aj 26. – 30. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 61.
Pracovní sešit 1. skupina po str. 67 (učíme se minulý čas slovesa TO BE).
2. skupina opakuje probrané učivo – sloveso TO BE a HAVE GOT. Žáci 2. skupiny dostali nabídku na doučování v úterý 4. 5. od 13,00 – 14,00.

Materiály pro 2. skupinu:
>PL Have got<

>PL Have got<

>PL TO BE OR HAVE GOT<

>PL otázka HAVE GOT<

Aj 23. 4.

Zapiš si slovíčka CH 26.

1.skupina – vyplň a odešli pracovní list.

2. skupina – vyplň a odešli pracovní list. Může si vyzkoušet i 1. skupina.

Blíží se pálení čarodějnic. Vyzkoušej si porozumění textu na toto téma :-) ZDE!

Aj 22. 4.

Časování slovesa TO BE v přítomném i minulém čase.
Překlad: Já jsem doma. Já jsem byl doma…
PS CH 25 dokonči.

>Pracovní list 1. skupina<

>Pracovní list 2. skupina< Pokud jsi hotový, piš ke větám zápory (červený sešit).

AJ 20. 4.

Opakování zápisu dat – 12. dubna., 3. června, 22 října

I am setting the table.
You are setting the table.
He is setting the table.

I am not setting the table.
You are not setting the table.
He is not setting the table.

Am I setting the table? Yes, I am.  No, I am not.
Are you setting the table? Yes, you are. No, you aren´t.
Is he setting the table? Yes, he is. No, he isn´t.

What´s the date today?
It is the twentieth of April.

PS str 64/1, 2

>OPAKOVÁNÍ SKLÁDÁNÍ VĚTY SE SLOVESEM TO BE – MINULÝ ČAS<

>TRÉNUJ MINULÝ ČAS TO BE – POUZE 1. SKUPINA<

>TRÉNUJ TO BE – 2. SKUPINA<

>SONG – Everything at once + lyrics<

Aj 19. 4.

Na proužek papíru si znovu napiš slovíčka i fráze CH 25 na str. 74.

>POSLECH 26<  čTENÍ ČLÁNKU MUSÍ BÝT PLYNULÉ!!

>GRAMATIKA TO BE V MINULÉM ČASE<

>GRAMATIKA TO BE V ANLIČTINĚ<

PS str. 63/4 – skládáš věty z přeházených slov.

Aj 12. – 16. 4.

Učebnice po str. 58.
PS po str. 63.
>Everything at once – song<

 Aj 9.4.

Zapiš si slovíčka  Ch 25.Připravuj  se na test Ch 21-24.

Zkontroluj si celý pracovní sešit a slovíčka. V pondělí budu kontrolovat!!

Aj 8. 4.

Aj 8. 4.

Kontrola PS 58, 59
Čtení CH 24
Opakování řadových číslovek + psaní datumu
Uč str. 53/3,4
Vyplň a pošli pracovní list.

Aj 6. 4.

Příkladová věta:
Můj tatínek právě vaří večeři. (průběhový) My dad is cooking dinner.
Můj tatínek vaří večeři ve čtvrtek. (prostý) My dda cooks dinner on Thursday.
Opakování řadových číslovek + čtení datumu
Slovíčka CH 24
>Poslechni si a nauč se číst CH 24<

PS str. 59/4,5

 

EASTER  PROJECT

>Jak vznikl název EASTER<

>Easter Crafts<

>Slovíčka<

>Osmisměrka<      

>Vyplň a pošli tento pracovní list do 30. 3.<

>Peppa Pig and Easter Bunny<

>Umíš odpovědět na otázky?<

AJ 29. 3.

VYPIŠ SI DO ČERVENÉHO SEŠITU (PŘEDNÍ STRANA) VŠECHNY MĚSÍCE A NAUČ SE JE ZPAMĚTI I PSÁT.

>Trénuj měsíce<

Překlad z 26. 3.
My grandma eats a banana every day. (prostý ve 3. os. č. jed.)
She doesn´t eat a banana every day.
My grandma is eating a banana. (průběhový)
She isn´t eating a banana.

>Vyplň a pošli tento pracovní list<

Aj 26. 3.

Překlad:
Moje babička jí banán každý den.
Moje babička teď jí babán.
Zkus obě věty dát i do záporu.

>VYPLŇ A POŠLI TENTO PRACOVNÍ LIST<

Aj 25. 3.

Zkoušení čtení Ch 22, kontrola PS str. 58/1, 2.
Test na řadové číslovky 1. – 10.

>VÝZVA – KOLIK TOHO VÍŠ O ČÍSLECH<

>Řadové číslovky – jak je psát (video)<

>Řadové číslovky – shrnutí<

>Vyzkoušej si znalost řadových číslovek – výzva<

>Video o nemocích<

>Otázky a krátké odpovědi na nemoci<

Aj 23. 3.

Kontrola slovíček, dopsaného PS, DÚ – zapsané řadové číslovky, překlad z pondělí – My brother washes the car on Saturday. My brother is washing the car. Test – řadové číslovky. Čtení CH 23.
>TEST<

Aj 22. 3.

Páteční DÚ mi odevzdali 4 žáci i přes upozornění v Teams. Dnes je poslední šance. 

Zapiš si názvy měsíců do slovníčku. Nauč se je.
Poslech 23.
Přelož:
Můj bratr umývá auto v sobotu. (wash the car)
Můj bratr myje auto právě teď.

Aj 19. 3.

Zapiš řadové číslovky 1. – 10. do červeného sešitu Grammar. Nauč se je. V úterý píšeme testík.

>ZOPAKUJ SI PŘEDLOŽKY MÍSTA<

>Vyplň a pošli pracovní list<

Aj 18. 3.

>Trénuj přítomný čas prostý nebo průběhový<

Aj 17. 3.

>Kdo to byl svatý Patrik – patron Irska<

>LEGENDA O SVATÉM PATRIKOVI S KVÍZEM<

>SLOVNÍ ZÁSOBA KE SVATÉMU PATRIKOVI<

Aj 15. 3.

Zapiš si slovíčka CH 22.
POSLECH CH 22

>Nakresli kytičku k MDŽ<

Dobrovolné úkoly na jarní prázdniny:

Denní rutina – video (trénuj poslech a opakuj si fráze i přítomný čas prostý).

>VIDEO O VELKÉ BRITÁNII<

>UNIKÁTNÍ PROCHÁZKA LONDÝNEM SE SPOUSTOU ZAJÍMAVOSTÍ<

>VÝZVA – PRO POKROČILÉ TROCHA HISTORIE<

Aj 5. 3.

Po jarních prázdninách uděláme kontrolu pracovních sešitů. Výsledky cvičení najdeš na webových stránkách.
Stále si opakuj všechna slovíčka i fráze. Ta, která si nepamatuješ, zapisuj na papír alespoň 3 krát.
V učebnici na str. 76 – 83 najdeš přehled gramatiky, který máš zvládnout do konce školního roku.
Pokud chceš mít z anglického jazyka 1, budeš toto učivo ovládat hbitě, bez dlouhého přemýšlení.  Tuto základní gramatiku je nutné zautomatizovat.

Aj 4. 3.

Můžeš si připravit překlad těchto vět. Budeme si je kontrolovat:
Děti zpívají každý týden.
Děti právě teď zpívají.
Utvoř zápor, otázku a krátkou odpověď.

Zápis do sešitu (přední strana – gramatika)

Otázka na povolání – What do you do? I am a nurse.
Otázka co děláš právě teď – What are you doing. I am singing. I am playing football.

Vzoreček pro tvoření průběhového času:
PODMĚT  +  TVAR  SLOVESA  TO  BE  + SLOVESO+SING
Příklad:
I                 am                 playing.
I                 am                 jumping.
You            are                cooking.
He              is                    washing a car.

Aj 2. 3.

Ukázali jsme si tvoření přítomného času průběhového – viz 1. 3.
Na mnoha větách jsme srovnali překlad vět do přítomného času prostého i průběhového.

Aj 1. 3.

V úterý se budeme učit přítomný čas průběhový. Používá se pro vyjádření právě probíhajícího děje  nebo pro blízkou plánovanou budoucnost.Tvoří se podle tohoto vzorce:
PODMĚT + TVAR SLOVESA TO BE + SLOVESO S ING.
I       AM         SHOPPING.
YOU   ARE      SHOPPING.
HE/SHE/IT   IS     SHOPPING.
Trénuj čtení článku CH 21 a slovíčka.
Po ukončení hodiny budu naposled zkoušet žáky, kteří mají zájem o opravu známky a ty, kterým známka z CH 17 – 20 chybí.

Aj 26. 2.

V tomto pracovním listě si můžeš ověřit znalosti přítomného času prostého. Najdeš tu 4 karty s větami oznamovacími i zápory. List obsahuje i správná řešení.
Opiš do sešitu 5 prvních vět z karty č. 1. Zkontroluj si dle klíče.

Aj 25. 2.

PS str. 104

Aj 23. 2.

PS str. 52/1, 2
Ve čtvrtek zkouším překlady z testu CH 17 – 20.

>Trénuj poslech videa o směrech.<

Aj 22. 2.

Připravuj se na test z 21. 1.
V úterý zkouším porozumění videa z 18. 2.

Něco pro English Club zde!

Aj 19. 2.

Slovíčka CH 21. Poslech CH 21.
Nezapomeň trénovat video z 18. 2.

Dobrovolná videa na víkend:
>Čtvero ročních období<

>Tady se dozvíš, jak se anglicky řekne rovník, poledník… Nezapomeň si zapnout k prvnímu poslechu titulky.<

Aj 18.2.

Práce ve skupinách – slovíčka CH 17 – 20 + fráze.
PS dokončit CH 20.

Poslech následujícího videa. Příští týden budu zkoušet z poslechu a překladu!!

>ŠKOLNÍ DIALOG<

Aj 16. 2. – není online výuka

>PŘEDLOŽKY MÍSTA A POHYBU<

PS str. 51/4

AJ 15. 2.

POSLECH CH 20 + překlad (bude se zkoušet)

PS str. 50/1, 2

Aj 12. 2.

Zopakuj si čtení a slovíčka CH 19.
Zkontroluj si pracovní sešit CH 19.
Zapiš si slovíčka i fráze CH 20.

Aj 11. 2.

LOVE ME DO – BEATLES – YOUTUBE

LOVE ME DO – LYRICS

LOVE ME DO – PŘEKLAD

 

Aj 9. 2.

Slovíčka CH 19, čtení CH 19, PS 19/1,2.

Aj 8. 2.

V úterý test na slovíčka a předložky místa.
Přelož:
Každou zimu padá sníh.  (Padat – fall)
Musíme postavit sněhuláka. (Make a snowman)
K větám vytvoř zápor a otázku.
Vše zkontrolujeme v úterý.

Zazpívej si!!

Aj 5. 2.

Zapiš si slovíčka CH 19.
Poslech CH 19.

Trénuj:

>RŮZNÁ CVIČENÍ PRO 5. TŘÍDU<

Aj 4. 2.

Test slovíčka, fráze. Dokončení PS Ch 18.

Trénuj:

>ČTENÍ S POROZUMĚNÍM<

>PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ<

Aj 2.2.

Při hodnocení diagnostického testu mi nikdo nenahlásil problém s nepochopeným učivem.
Upozorňuji na gramatické přehledy v učebnici na stranách 76 – 83, které by děti po ukončení školního roku měly umět.

PS str. 46/1, 2(dobrovolně)

Aj 1. 2.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 13 – 18. Bude krátký testík.

Upozornění pro rodiče – jaké mají být znalosti na konci 5. třídy na známku 4 (Standardy)

Aj na 2. 2.

 – budu vybírat ve škole!!

AJ 26. 1.

>VYZKOUŠEJ, ZDA OVLÁDÁŠ KRÁTKÉ ODPOVĚDI<

>TŘETÍ OSOBA ČÍSLA JEDNOTNÉHO – OTÁZKY<

Aj 25. 1.

PS 44,45 

Uč se slovíčka CH 13 – 18.

>POZNÁŠ , KDO JSEM?<

Na úterý si můžeš připravit 5 vět – popis příšerky. Spolužáci budou kreslit podle tvých instrukcí. Nejzábavnější příšerka vyhrává :-)
It has got five eyes. It has got short brown hair. It is red. It has got a big mouth with lots of teeth….

Aj 22. 1.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 17 – hlavně předložky místa a frázi THERE IS/THERE ARE.
Zapiš si slovíčka CH 18.
>POSLECH CH18<

Aj 21. 1.

Aj 19. 1.

Poslech, čtení, překlad CH 17.
Pracovní sešit str. 44/2, 3
Test slovíčka CH 13 – 16
Příkladová věta:
Já kupuji oblečení každý víkend – časování, zápor, otázka, krátká odpověď.

>Orientace ve městě – PROCVIČUJ<

>PŘEDLOŽKY MÍSTA – PROCVIČUJ<

Aj 18. 1.

>POSLECH CH 17<

Umíš se zeptat na konkrétní místo – Where is the church (the museum, the theatre…)?
Where are the toilets? (Pozor, zde je množné číslo).
Umíš odpovědět pomocí předložek místa – on the right, on the left,, in front of, next to, behind, opposite, between…

Pracovní sešit str. 44/1

Aj 15. 1

Zapiš si slovíčka CH 17.
poslech a čtení CH 17.

Aj 14. 1.

Pracovní sešit str. 40,41.

Aj 12. 1.

>VÝZVA WOULD LIKE  X  WANT<

>ZOPAKUJ SI PŘEDLOŽKY MÍSTA<

>OTESTUJ SI ZNALOST PŘEDLOŽEK <

Aj 11. 1.

Znovu si poslechni CH 16 a několikrát si nahlas přečti a přelož.
Opakuj si slovíčka CH 13 – 16.
PS str. 42/1, 2, 3.

Překlad z 8.1.

Ten talíř je na ledničce. The plate is on the fridge.

Ta lžíce je pod lednicí. The spoon is under the fridge.

Dělám si domácí úkoly ve tři hodiny odpoledne. I do my homework at three p.m.

Dělám večeři v 8 hodin večer. I make dinner at eight p.m.

Snídám v 7 hodin ráno. I have breakfast at seven a.m.

Aj 8. 1.

Zapsat slovíčka CH 16.
POSLECH CH 16

Přelož:

Ten talíř je na ledničce.

Ta lžíce je pod lednicí.

Dělám si domácí úkoly ve tři hodiny odpoledne.

Dělám večeři v 8 hodin večer.

Snídám v 7 hodin ráno.

 

Aj 7. 1.

Příprava na pololetní písemnou práci – viz kopie.
Čtení CH 15.
PS str. 42/1, 2

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 2<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 3<

Aj 5. 1.

Slovíčka CH 9-15. Čtení článku CH 15.
Pracovní sešit str. 38 – 39.
Na čtvrtek si připrav otázky k pololetnímu testu.

Aj 4. 1.

Zapiš si slovíčka a fráze CH 15. Opakuj si slovíčka CH 9 – 14.
Přečti si článek CH 15 uč. str. 34.
>POSLECH CH 15<

TRÉNUJ O VÁNOCÍCH

Opakuj si učivo z velkých písemných prací, kopii present simple a slovíčka. Pololetní písemná práce 14. 1. se bude skládat z podobných cvičení.
Její součástí bude i čtení s porozuměním a překlad článků z CH 9 – 14.

>POSLECH CH12<

>POSLECH CH13<

>POSLECH CH 14<

>POSLECH CH15<

>CHRISTMAS STORY<

Aj 7. – 11. 12.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 31. PS po str. 35. Zapsaná slovíčka Ch 14.

AJ 30.11. – 4.12.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 29. PS po str.32. Zapsaná slovíčka Ch 13.

V pátek 11.12. test z lekcí 9 – 12.

Aj 27. 11.

UKONČENÝ ch 11, ZAPSANÁ SLOVÍČKA ch 12.

AJ 26.11. THANKSGIVING

>TROCHA HISTORIE<

>PÍSNIČKA O DÍKŮVZDÁNÍ<

>HOW TO DRAW A TURKEY<

>HUDEBNÍ VÝZVA<

Aj 24. 11.

PS str.28/1,2,3.

Dělám si domácí úkoly ve tři hodiny odpoledne.

I do my homework at three p.m.

Dělám večeři v 8 hodin večer.

I make dinner at eight p.m.

Snídám v 7 hodin ráno.

I have breakfast at seven a.m.

 

Aj 23. 11.

Trénuj čtení a slovíčka CH 9, 10, 11.
Přelož:
Já musím umýt nádobí.
On musí umýt nádobí.
Udělej si 1. a 2. cvičení ZDE!!

Aj  20. 11.

Ukončený CH 10, zapsaná slovíčka CH11.

>POSLECH CH 11<

Aj 19. 11.

Čtení CH10, gramatika HAVE TO, zkoušení slovíček CH9 + přítomný čas prostý.

Aj 16. 11.

Dnes se budeme učit sloveso HAVE TO – muset. Pozor ve š. osobě č. j. (he/she/it) je tvar HAS TO.
Podívej se na video A pak PS str. 26/1 – PŘÍKAZY (Empty the bin) a PS str. 26/2.

Bobbyho rodiče odjeli pryč a Bobby se musí postarat o svoji mladší sestru.
>VIDEO<
Příklad – tyto věty si zapiš do červeného sešitu z přední strany!!

Já se musím postarat o svoji sestru.
I have to look after my little sister.

On se musí postarat o jeho mladší sestru.
He has to look after his little sister.

Já musím umýt nádobí.
I have to wash the dishes.

On musí umýt nádobí.
He has to wash the dishes.

Aj 13. 11.

Ukončený CH 9, zapsaná slovíčka CH10, pracovní sešit do str.25.

>POSLECH CH 10<

Aj 12. 11.

AJ 10.11.

Ve čtvrtek zkouším čtení CH 9, překlad učebnice 23/3, slovíčka a fráze CH 9.

>TÝDENNÍ VÝZVA<

VÝSLEDKY VÝZVY

>VIDEO – VYSVĚTLENÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO<

>VYSVĚTLENÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO-JINÉ VIDEO<

>PROCVIČOVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO<

 

AJ 9.11.

>PROCVIČUJ MNOŽNÉ ČÍSLO<

Zítra čteme CH9 a probíráme gramatiku. Opakuj si slovíčka CH9.

 

Aj 6. 11.

Ukončený chapter 1 – 8, zapsaná slovíčka CH9.
Uč se slovíčka CH 9 a nauč se číst článek CH9.

Poslech CH 9

Aj 4. 11.

Aj 3. 11.

Pracovní sešit CH 8. Čtení a překlad CH8. Ve středu zkouším CH 6, 7 a opravy známek ze čtení a překladu CH8.

Aj 2. 11.

Několikrát si poslechni a přečti CH 8.
Opakuj si slovní zásobu CH 7, 8.
POSLECH CH8

Halloween

 – přečti, zkus si zapamatovat a podle obrázků vyprávěj.

Aj 19. – 23. 10. (ONLINE HODINA ČTVRTEK 22. 10. V 11,15)

Učebnice po str.17, pracovní sešit po str. 20, zapsaná slovíčka CH 8.

POSLECH 7

Student´s book exercise 2

Aj 12. 16. 10.

Učebnice po str.15, pracovní sešit po str. 18, zapsaná slovíčka CH 7.

POSLECH CH6

<Přítomný čas prostý – časování sloves<

>Přítomný čas prostý – gramatika<

Aj 5. – 9. 10.

Učebnice po str.13, pracovní sešit po str. 16, zapsaná slovíčka CH 6.
V pátek 16. 10. test z CH 6 a zápory – viz zápis v sešitě.

<TEST DAILY ROUTINES<

>Množné číslo – procvičuj<

>Množné číslo<

POSLECH CH 5

Aj 29. 9. – 2. 10.

Učebnice po str.11, pracovní sešit po str. 13, zapsaná slovíčka CH 5.
Prosím podepsat diagnostickou prověrku a v pondělí 5. 10. přinést do školy. Děkuji.

POSLECH CH4

Aj 21. – 25. 9.

Učebnice po str.9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.
Učíme se WOULD LIKE. V sešitě je kopie se slovesy k opakování.
V pátek 2. 10. diagnostický test, kdy zjistíme úroveň znalostí učiva 4. třídy a 1. lekce 5. třídy. Tento test bude hodnocen slovně. Jeho součástí bude doporučení, kterému učivu a dovednostem je třeba se více věnovat.

Poslech CH 3

Aj 14. – 18. 9.

Učebnice po str. 7, pracovní sešit po str. 7/5
Učíme se časovat sloveso HAVE GOT (učebnice str.76), opakujeme osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they), spolujeme s tvary slovesa TO BE (i am, you are, he/she/it/ is…).
V pátek 25. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách.

POSLECH CH2

Aj 7. – 11. 9.

Poslech CH1

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5
Učíme se časovat sloveso HAVE GOT (učebnice str.76), opakujeme osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they), spolujeme s tvary slovesa TO BE (i am, you are, he/she/it/ is…).
V pátek 18. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách.
Děti jsem seznámila s obsahem testu za celou 1. lekci. Vědí, na co se mají zaměřit.

Aj do 4. 9.

Vážení rodiče, Prosím o spolupráci při opakování slovíček a frází ze 4. třídy (níže v odkaze). Procvičujte Chapter 1 – 8. Gramatiku zvládneme ve škole.
Děti se potřebují rozmluvit. Tento víkend trénují výslovnost Red lolly, yellow lolly, red lorry, yellow lorry…

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, popřípadě doplníme znalosti ze 4. ročníku. V rámci tohoto systému podpory vyrovnáme rozdíly žáků, kteří se účastnili distanční výuky. Žáci se nemusejí obávat neúspěchu a špatných známek. Na konci měsíce září proběhne zkušební test znalostí, který poskytne zpětnou vazbu učiteli, dítěti i rodičům, na co je třeba se v následujícím období zaměřit.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 3. – 4. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

2019/20

Aj 18., 19. 6.

Anglické hry, videa, online procvičování z webových stránek třídy…

Dokončujeme pracovní sešit. V pondělí kontrola učebnic. Děti, které nedocházejí do školy, vrátí učebnice třídní učitelce dle jejích pokynů.

Aj 16. 6.

Celkové opakování, dokončování cvičení v pracovním sešitě. Procvičování na webových stránkách třídy.

12. 6.

Psali jsme test U7. Opakování tvoření minulého času u pravidelných sloves přidáním -ed.

11. 6.

Vymysli větu se slovesy CAN, LIKE, TO BE, HAVE GOT. Vytvoř zápor, otázku a větu se 3.osobou č. j. (he/she/it).

Aj 9. 6.

Poslech Ch 29
V
ypiš slovíčka CH 29.
>trénuj minulý čas u pravidelných sloves<

Aj 8. 6.

Aj 5. 6.

>Trénuj datum<

>Trénuj datum 2<

Aj 4. 6.

Čtení CH 28
PS 70/1, 2

1.c)rains 2.a)leaves 3. c)speak 4.d)forgets 5.d)brushes 6.b)has 7.b)sleep 8.a)rises 9.c)lives 10.c)work

Aj 2. 6.

Poslech Ch 28

Zapiš si slovíčka CH 28

Připrav si překlad na Simon says:

 • Simon says run around in a circle really fast
 • Simon says climb up the stairs (or on the couch or something nearby if you don’t have stairs)
 • Simon says roll over twice on the ground
 • Simon says walk backwards in a straight line
 • Simon says pretend to be a fish and swim around the room
 • Simon says do a crazy dance for 15 seconds
 • Simon says act like an elephant and swing your trunk around
 • Simon says move like your favourite animal
 • Simon says spin in a circle with your arms out
 • Simon says jump up and down ten times

Aj 1. 6.

HAPPY CHILDREN´S DAY

Aj 29. 5.

Dokončili jsme pracovní list a opakovali U6 (CH 21 – 24).
překlad:
Já pilně studuji právě teď. (přelož, vytvoř zápor, otázku a krátké odpovědi)
Já pilně studuji každý den. (přelož, vytvoř zápor, otázku a krátké odpovědi)

Aj 28. 5.

Opakování slovíček CH 23, 24.

Aj 26. 5.

MOC VŠECHNY CHVÁLÍM ZA VZORNĚ VYPRACOVANÉ ÚKOLY. PROBRANÉ UČIVO SE PO DOBU „NUCENÝCH“ PRÁZDNIN DOBŘE ULEŽELO A JE RADOST PRACOVAT :-)

Dnes jsme kontrolovali PS/CH 21 – 23.
Opakovali jsme přítomný čas prostý i průběhový.
Procvičovali jsme otázky z kopie, kterou budeme používat tento týden.
Můžete si zahrát hru.

Angličtina začíná v úterý 26.5. V pondělí 25. 5. si učebnice Aj nosit nemusíte.

Aj 22.5.

Pracovní sešit str. 69/4 (pozor na přítomný a minulý čas)
Pracovní sešit str. 69/5 (věta se skládá z kartiček stejné barvy)
ŘEŠENÍ CH 27

Aj 21. 5.

Pracovní sešit str. 68/1, 2

Aj 19. 5.

Milí žáci,
rychle se blíží datum, kdy velká většina z vás zase usedne do lavic. Určitě se těšíte :-)
Aby to bylo setkání příjemné, bude nutné, abyste měli dokončená cvičení v pracovním sešitě tak, jak byla postupně zadávaná. Tedy do CH 27. Zopakujte si také gramatiku a slovíčka. Ve škole vše zkontrolujeme, vysvětlíme a budeme pokračovat v látce, která zbývá probrat do konce školního roku. Není jí mnoho. Angličtinu budeme mít v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy první hodinu.

Děti, které zůstávají na distanční výuce, budou v těchto dnech sledovat webové stránky, kam napíšu probrané učivo. Zadaná cvičení pak vypracují doma.

Dnes si poslechni a aspoň 3 krát přečti článek CH 27 (učebnice str. 62).
Vypiš si slovíčka CH 27 do slovníčku.
>POSLECH 27<

Aj 15.5.

Pracovní sešit str. 66/4 (doplň datum a místo)
Pracovní sešit str. 67/5 (doplň správné tvary slovesa TO BE pouze v minulém čase – řídíš se osobou)

Minulý čas TO BE:

Zopakuj si přítomný čas TO BE.

Aj 14. 5.

Pracovní sešit str. 66/1, 2

>Bezva video o datech a řadových číslovkách<

>Jak čteme anglicky datum a letopočet<

Aj 12. 5.

Vypiš si slovíčka CH 26.
Poslechni si příběh v učebnici str. 60 a nauč se ho číst.
>POSLECH CH 26<

Aj 7. 5.

Pracovní sešit 65/5
Překlad:
Kde jsi byl včera? Where were you yesterday?
Kde byla ona včera? Where was she yesterday?
Právě teď plavu. I am swimming right now.

Aj 4.5.

Opakovací video přítomný čas průběhový!

Aj 28. 4.

Včerejší překlad:
What are you doing? I am watching TV and drinking tea.
Pracovní sešit str. 64/3 a 65/4.

Aj 27. 4.

Opakuj si slovíčka CH 25.
Pracovní sešit str.64/1,2.
Přelož:
Co teď děláš? Já sleduji televizi a popíjím čaj.

Aj 24. 4.

Trénuj používání TO BE v minulém čase – ZDE!!

>video – kladná, záporná věta a otázka se slovesem TO BE v minulém čase<  URČITĚ SE PODÍVEJ!!

>video past tense TO BE v angličtině<

>video – gramatika minulého času slovesa TO BE česky<

Aj 23. 4.

Poslechni si článek k učebnici CH 25 a nauč se ho hezky číst.
>Poslech CH 26<

Gramatika – sloveso TO BE v minulém čase – projdi si (klikni na větu)

Aj 21. 4.

Vypiš si slovíčka CH 25.

Aj 20.4.

Pracovní sešit 63/5, 6.

Můžete si stáhnout anglický časopis ZDE!

Aj 17. 4.

Během pátku a pondělí si udělej písemně nebo aspoň ústně tento 

Můžeš si vyzkoušet tento recept :-)

Aj 16. 4.

Pracovní sešit str. 62/3 a str. 63/4.
Opakuj si slovíčka CH21 – 24.
Překlad:
Teď se dívám na televizi.
Teď se nedívám na televizi.
Ona se teď dívá na televizi.

Aj 14. 4.

Velikonoční výzva :-)

Aj 7. 4.

Pracovní sešit str.62/3, 63/4.

Doplň řadovou číslovku pomocí zkratky. Například the firts .1st.
the second –
the third –
the fourth –
the fift –
the eleventh –
The twenty-first –

>ŘADOVÉ ČÍSLOVKY<

Zítra zde najdeš správné řešení.

Překlad z 6. 4.
Where do you live?
I live on the first floor.
I don´t live live on the firts floor.
She lives on the third floor.

 

Aj 6.4.

Procvičuj si správnou výslovnost čtením článků. Nahrávky najdeš v minulé lekci.
Pracovní sešit str. 62/1,2.
Přelož věty:
Kde žiješ?
Já žiji na 1. poschodí.
Já nežiji na 1.poschodí.
Ona žije na 3. poschodí.

Aj 2. 4.

Zopakuj si 

>POSLECH CH 24<

>POSLECH CH 23 UČEBNICE 52/2<

>POSLECH CH 22<

Aj 31. 3.

Pracovní sešit 61/5
Zopakuj si slovíčka CH 21 – 24. Ve čtvrtek píšeme test.

Aj 30. 3.

Pracovní sešit 60/3, 61/4

>dny a datumy< DŮLEŽITÉ!!

Aj 27. 3.

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 60/1,2

>MŮŽETE SI STÁHNOUT DOMINO<

Aj 26. 3.

>Školákov – angličtina<

Procvičování angličtiny zdarma ZDE!

Aj 24. 3.

>ANGLIČTINA PRO DĚTI<

>PROCVIČOVÁNÍ ONLINE<

Aj 23.3.

Vypsat si slovní zásobu CH 24 do slovníčku.

Aj 16. – 20. 3.

Ahoj všem :-)
Doufám, že se vám dobře daří a alespoň občas se mrknete i na angličtinu. Tento týden byste měli zvládnout toto:
Přečíst článek v učebnici str. 52 (každý den 3x)
Naučit se řadové číslovky.
>ŘADOVÉ ČÍSLOVKY<
Nastudovat si slovní zásobu CH 23 (zapsat do slovníčku).
Vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 58, 59 (v pátek zde vystavím správné řešení).

>PROCVIČUJ<

>VYZKOUŠEJ<

>POSLECH<

>ČASOPIS R&R ONLINE<

Aj 9. – 13. 3.

Opakovat celou slovní zásobu i gramatiku.
Vyplnit tento pracovní list.

 

Aj 24. – 28. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 51. Pracovní sešit po str. 57.

AJ 17. – 21. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 49. Pracovní sešit po str. 55.
V pátek 28. 2. test CH 22 + Přítomný čas průběhový – oznamovací věta.

Aj 10. – 14. 2.

>ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 47. Pracovní sešit po str. 49.
V pátek 21. 2. závěrečný test U5.

AJ 3. – 7. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 46. Pracovní sešit po str. 49
Ve čtvrtek 13. 2. píšeme test CH 17 – 20 (směry, předložky, fráze…)

>DIRECTIONS – VIDEO<

AJ 20. – 24. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 42. Pracovní sešit po str. 46

>GIVING DIRECTIONS<

>PROCVIČUJ INSTRUKCE SMĚRŮ<

 

Aj 13. – 17. 1.

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 2<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 3<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 39. Pracovní sešit po str. 44

Aj 6. – 10. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 36. Pracovní sešit po str. 39.

Aj do konce prosince

Probrané učivo:
Učebnice po str. 33. Pracovní sešit po str. 37.

V pátek 17. ledna píšeme pololetní písemnou práci CH 1 – 16.

Aj 25. – 29. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 27. Pracovní sešit po str. 29.
V pátek 13. 12. píšeme test U3.

Aj 18. – 22. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 27.
V pátek 29. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9, 10, 11.

Aj 11. – 15. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23. Pracovní sešit po str. 25.
V pátek 22. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 10 + oznamovací věty na denní rutinu (přítomný čas prostý).

>prepositions of time<

Aj 4. – 8. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23.
V pátek 15. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9.

>Procvičuj DAILY ROUTINES<  

>DAILY ROUTINES pro pokročilejší<

Aj do 1. 11.

V pátek 8. 11. píšeme závěrečný test ch 5 – 8. Opakujte si slovíčka i gramatiku.

Aj 14. – 18. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15. Pracovní sešit po str. 17. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena…
Umíme frázi I am good at… I am not good at…
Trénujeme přítomný čas prostý (pozor na 3. osobu č. jedn.).
24. a 25. 10. odpadá angličtina. Bude nahrazena v dalších týdnech.

Aj 7. – 11. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 16/1,2. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena…
Trénujeme přítomný čas prostý (pozor na 3. osobu č. jedn.).
V pátek test ze slovíček a frází CH 5, 6.
>Přítomný čas prostý<

Aj 30. 9. – 4. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 13. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano. I would like to…“; množné číslo podstatných jmen
V pátek 11. 10. závěrečný test U1.

Aj 23. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano. I would like to…“
V pátek 4. 10.. test slovíčka CH 1,2,3 a množné číslo podstatných jmen (pravidelné i nepravidelné).
>množné číslo<

>procvičuj množné číslo<

Aj 16. – 20. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 7. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano. I would like to…“
V pátek 27. 9. test slovíčka CH 1,2,3 a sloveso TO BE a HAVE GOT.

Aj po 13. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6. Pracovní sešit po str. 5. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano.“
V pátek 2. 9. test slovíčka CH 1,2. a sloveso TO BE.

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Zde najdete úkoly, které musí žák 5. třídy splnit, aby postoupil do vyššího ročníku.

 

 

 

>PAST SIMPLE<

Aj do 14. 6.

Všechno učivo je probrané. Do konce školního roku budeme procvičovat, sledovat dokumenty a filmy v angličtině.

>Peppa pig<

Aj do 7. 6.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  71. Pracovní sešit po str. 79.

V úterý 11. 6. píšeme závěrečnou písemnou práci + čtení Ch 30.
Děkuji Nikole Hovadíkové a Štěpánu Kubáčkovi za vzornou reprezentaci školy ve spelovací soutěži. Kov jsme sice nepřivezli, ale dokázali jsme, že máme opravdu širokou slovní zásobu.

Aj 13. – 17. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  67. Pracovní sešit po str. 75. Ve čtvrtek 23. 5. se koná školní kolo ve spelování. Do dalšího kola, které se koná 31. 5. ve Zlíně, postoupí 2 žáci.

Aj 5. – 10. 5.

>PAST SIMPLE<

Probrané učivo:
Učebnice po str.  66. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 17. 5. test slovíčka a fráze CH 29 + tvoření minulého času u pravidelných sloves.
Trénovat můžete na odkazech webových stránek.

Aj 30. 4. – 3. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 72. V pátek 10. 5. závěrečný test 7. .

>čtení číslic<

>čtení a psaní dat<

Aj do 26. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  63. Pracovní sešit po str. 69. V pátek 3. 5. test CH 25 – 28 (slovíčka, fráze, předložkové vazby, sloveso TO BE v minulém čase).

Aj 1. – 5. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 67. Dokončujeme projekt Human body.

Aj 25. – 29. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 65/5. V pátek test z učebnice str. 61/3 + slovíčka CH 25, 26.
>TRÉNUJ MINULÝ ČAS to be<

Aj 18. – 22. 3.

Dokončili jsme 6. lekci. Příští týden začneme chapter 25. V pátek test z minulého času slovesa TO BE: I was, you were, he/she/it was, we were, you were, they were – učebnice str. 79 + čtení článku ch 25.

Aj 11. – 15. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  55. Pracovní sešit po str. 62/1. Učíme se přítomný čas průběhový a prostý, měsíce, řadové číslovky. Ve čtvrtek 14 3. závěrečný test U6.

>SONG LEMON TREE<

Aj 4. – 8. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  53. Pracovní sešit po str. 59. Učíme se přítomný čas průběhový a prostý, měsíce, řadové číslovky. Ve čtvrtek 7. 3. test slovíčka CH 21 – 23  a čtení příběhu CH 24.

>SONG LEMON TREE<

>AT THE DOCTOR<

Aj 18. – 22. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  51. Pracovní sešit po str. 57. Učíme se přítomný čas průběhový a prostý, měsíce, řadové číslovky. Ve čtvrtek 7. 3. test slovíčka CH 20 – 22 a čtení příběhu CH 22.

>Ordinal numbers<

>Ordinal numbers<

Aj 11. – 15. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  49. Pracovní sešit po str. 55. Učíme se přítomný čas průběhový. Příští týden všichni představí své prezentace na zadané téma.

>PROCVIČUJ PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ<

Aj 4. – 8. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  47. Pracovní sešit po str. 51. V PÁTEK 15. 2. ZÁVĚREČNÝ TEST Z 5. lekce.

>PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ<

>PROCVIČUJ POČASÍ<

Aj 21. – 25. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  43. Pracovní sešit po str. 48/1. V PÁTEK 8. 2. TEST Z CH 18, 19 + čtení článku CH 18.

>GIVING DIRECTIONS<

Aj 14. – 18. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  41. Pracovní sešit po str. 45/4. V PÁTEK 24. 1. TEST Z CH 17.

>PROCVIČUJ INSTRUKCE SMĚRŮ<

Aj 7. – 11. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  36. Pracovní sešit po str. 40 a 42/1. Ladíme formu na pololetní písemnou práci – opakujeme všechna slovíčka, fráze a věty z poslední kopie v sešitě.

>quiz<

V úterý 15. 1. píšeme pololetní písemnou práci. Opakujte si všechna slovíčka, gramatiku a procvičujte učivo dle kopií v sešitě.

Aj 10. – 14. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  35. Pracovní sešit po str. 37. Umíme slovíčka chapter 1 – 14. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77, sloveso HAVE TO, popis zvířat..
V pátek 4. 1. zkouším ze čtení článku CH 14 str. 32.

>Peppa Pig<

Aj 3. – 7. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  29. Pracovní sešit po str. 33. Umíme slovíčka chapter 1 – 12. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77, sloveso HAVE TO.
V pátek 14. 12. test ZE SLOVÍČEK ch 13, URČOVÁNÍ ČASU.

>PROCVIČUJ<

Aj 26. – 30. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  26. Pracovní sešit po str. 29/4. Umíme slovíčka chapter 1 – 11. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77.
V pátek 7. 12. test U3.

Aj 19. – 23. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  23. Pracovní sešit po str. 25. Umíme slovíčka chapter 1 – 9. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77.
V pátek 30. 11. test ze slovíček a frází  9, 10, určování času a kladných vět přítomného času prostého!!

>trénuj čas<

Aj 12. – 16. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  23. Pracovní sešit po str. 25. Umíme slovíčka chapter 1 – 9. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77.
V pátek 23. 11. test ze slovíček 9, 10 a frází!!

Aj 5. – 9. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  21. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 – 8. V pátek 16. 9. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce.
Poslední test nedopadl nejlépe, přestože jsme dvě stěžejní cvičení psali cvičně do sešitu a žáci se je mohli doma naučit.
Znovu jsem proto podobná cvičení zařadila i do čtvrtletní práce.

UČTE SE PILNĚ A PEČLIVĚ!!

Aj do 2. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  18. Pracovní sešit po str. 21/4. Umíme slovíčka chapter 1 – 8. Ve čtvrtek 8. 11. píšeme závěrečný test 2. lekce.
>vše o přítomném čase prostém< 
>procvičování přít. čas prostý<
>cvičení pří. čas prostý<
>zápor<

Aj 22. – 26. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  17. Pracovní sešit po str. 20. Umíme slovíčka chapter 1 – 7.

>HALLOWEEN<

Aj 15. – 19. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  15. Pracovní sešit po str. 17. Umíme slovíčka chapter 1 – 6. Učíme se časování sloves v přítomném čase prostém (učebnice str. 77),sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze:
I am good at…/I am not good…
I would like…
Příští týden začínáme Chapter 7. V pátek test ze slovíček CH 7, čtení textu učebnice 16/2.

>PROCVIČUJ DNY A DATA<

Aj 8. – 12. 10.

>PROCVIČOVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO<

Probrané učivo:
Učebnice po str.  13. Pracovní sešit po str. 15. Umíme slovíčka chapter 1 – 5. Učíme se časování sloves v přítomném čase prostém (učebnice str. 77),sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze I would like…
Příští týden začínáme Chapter 6.

Aj 1. – 5. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  11. Pracovní sešit po str. 13. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3, 4. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze I would like…
Příští týden začínáme Chapter 5.

Aj 24. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9/4, 5. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze I would like… Příští týden si napíšeme zkušební závěrečný test 1. lekce.

Platba za English Club

Vážení rodiče, z důvodu nižšího počtu zapsaných žáků je letošní poplatek 900 Kč za pololetí. Můžete jej uhradit u ředitelky školy.
Děkujeme za pochopení.

Aj 17. – 21. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7. Pracovní sešit po str. 7. Umíme slovíčka chapter 1, 2. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76.
>PROCVIČOVÁNÍ HAVE GOT<

Vážení rodiče, ještě máme volná místa v kroužku English club. Pokud nenaplníme kapacitu, musíme ho zrušit. Stále se můžete hlásit u třídní učitelky nebo paní ředitelky. Děkuji.

Aj 10. – 14. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5. Pracovní sešit po str. 5. Umíme slovíčka chapter 1. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě.

 >procvičování slovesa HAVE GOT<

Aj 12. 9.
Vážení rodiče, děti mohou platit anglické časopisy v ředitelně školy. Cena 250 Kč za roční předplatné 10 ks.
Děkuji.

 

>WEATHER<

>food<

>food2<

>food – těžší<

>food – těžší 2<

 

>Místní předložky ON, AT, IN<

>DAILY ROUTINES<

>procvičování aj<

>procvičování aj<

 

Vánoční anglická videa

>procvičuj sloveso CAN<

>Christmas games<

>sloveso I LIKE + podstatné jméno (ing)<

>I LIKE + videa + hry<

>sportovní aktivity<

>sportovní aktivity k procvičování<

 

Aj 27. – 1. 12.

Učebnice po str. 28, pracovní sešit po str. 30

Aj 20. – 24. 11.

>předložky místa 1<

>předložky místa 2<

>předložky místa 3<

 >this/that  these/those<

 >this/that  these/those<

>this/that   these/those<

 

Aj 6. – 10. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 24, pracovní sešit po str. 25
Učíme se slovíčka chapter 9,10

Aj 30. 10. – 3. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23, pracovní sešit po str. 23
V pátek 10. 11.píšeme čtvrtletní práci – souhrn 1. a 2. lekce.

Halloween quiz 1

Halloween quiz 2

Halloween quiz 3

 

Aj 16. – 21. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 20/2, 3 a 21/5
V pátek 3. 11. píšeme test ze slovní zásoby str. 20, 21 + číslice 1 – 20 + čtení story uč. str.22.

 

Aj 9 – 13. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 18/1
V pátek 20. 10. test – osobní, přivlastňovací zájmena + překlad „Můj syn je pilot…“

Aj 2. – 6- 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13, pracovní sešit po str. 16/1
Učíme se vlastnosti a stále opakujeme osobní i přivlastňovací zájmena + sloveso TO BE.

Aj 18. – 22. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 10, pracovní sešit po str. 10/1, 2; str. 12. Učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE – viz. zápis v sešitě + přivlastňovací zájmena můj – my, tvůj – your, jeho – his, její – her. V pátek 6. 10. píšeme závěrečný test 1. lekce – slovíčka 20/1, 2, 3, 4 zájmena, sloveso TO BE.

Trénuj TO BE

Aj 11. – 15. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6, pracovní sešit po str.6/2, učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE – viz. zápis v sešitě. V pátek píšeme test ze slovíček 20/1, 2; zájmena, sloveso TO BE.

TRÉNUJ – TO BE

 – TO BE

 

 

VIDEO – trénuj

Procvičování anglického jazyka online

Dokument

Londýn

„Trénuj sloveso LIKE“

„procvičování stupňování přídavných jmen“

 

Čtvrtletní sebehodnocení

Přehled učiva AJ – 4. třída

Zajímavé stránky na procvičování AJ

English Time

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

http://www.eslgamesworld.com/

http://www.english-time.eu/

Video: