5.tř – Anglický jazyk

Aj 26. 2.

V tomto pracovním listě si můžeš ověřit znalosti přítomného času prostého. Najdeš tu 4 karty s větami oznamovacími i zápory. List obsahuje i správná řešení.
Opiš do sešitu 5 prvních vět z karty č. 1. Zkontroluj si dle klíče.

Aj 25. 2.

PS str. 104

Aj 23. 2.

PS str. 52/1, 2
Ve čtvrtek zkouším překlady z testu CH 17 – 20.

>Trénuj poslech videa o směrech.<

Aj 22. 2.

Připravuj se na test z 21. 1.
V úterý zkouším porozumění videa z 18. 2.

Něco pro English Club zde!

Aj 19. 2.

Slovíčka CH 21. Poslech CH 21.
Nezapomeň trénovat video z 18. 2.

Dobrovolná videa na víkend:
>Čtvero ročních období<

>Tady se dozvíš, jak se anglicky řekne rovník, poledník… Nezapomeň si zapnout k prvnímu poslechu titulky.<

Aj 18.2.

Práce ve skupinách – slovíčka CH 17 – 20 + fráze.
PS dokončit CH 20.

Poslech následujícího videa. Příští týden budu zkoušet z poslechu a překladu!!

>ŠKOLNÍ DIALOG<

Aj 16. 2. – není online výuka

>PŘEDLOŽKY MÍSTA A POHYBU<

PS str. 51/4

AJ 15. 2.

POSLECH CH 20 + překlad (bude se zkoušet)

PS str. 50/1, 2

Aj 12. 2.

Zopakuj si čtení a slovíčka CH 19.
Zkontroluj si pracovní sešit CH 19.
Zapiš si slovíčka i fráze CH 20.

Aj 11. 2.

LOVE ME DO – BEATLES – YOUTUBE

LOVE ME DO – LYRICS

LOVE ME DO – PŘEKLAD

 

Aj 9. 2.

Slovíčka CH 19, čtení CH 19, PS 19/1,2.

Aj 8. 2.

V úterý test na slovíčka a předložky místa.
Přelož:
Každou zimu padá sníh.  (Padat – fall)
Musíme postavit sněhuláka. (Make a snowman)
K větám vytvoř zápor a otázku.
Vše zkontrolujeme v úterý.

Zazpívej si!!

Aj 5. 2.

Zapiš si slovíčka CH 19.
Poslech CH 19.

Trénuj:

>RŮZNÁ CVIČENÍ PRO 5. TŘÍDU<

Aj 4. 2.

Test slovíčka, fráze. Dokončení PS Ch 18.

Trénuj:

>ČTENÍ S POROZUMĚNÍM<

>PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ<

Aj 2.2.

Při hodnocení diagnostického testu mi nikdo nenahlásil problém s nepochopeným učivem.
Upozorňuji na gramatické přehledy v učebnici na stranách 76 – 83, které by děti po ukončení školního roku měly umět.

PS str. 46/1, 2(dobrovolně)

Aj 1. 2.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 13 – 18. Bude krátký testík.

Upozornění pro rodiče – jaké mají být znalosti na konci 5. třídy na známku 4 (Standardy)

Aj na 2. 2.

 – budu vybírat ve škole!!

AJ 26. 1.

>VYZKOUŠEJ, ZDA OVLÁDÁŠ KRÁTKÉ ODPOVĚDI<

>TŘETÍ OSOBA ČÍSLA JEDNOTNÉHO – OTÁZKY<

Aj 25. 1.

PS 44,45 

Uč se slovíčka CH 13 – 18.

>POZNÁŠ , KDO JSEM?<

Na úterý si můžeš připravit 5 vět – popis příšerky. Spolužáci budou kreslit podle tvých instrukcí. Nejzábavnější příšerka vyhrává :-)
It has got five eyes. It has got short brown hair. It is red. It has got a big mouth with lots of teeth….

Aj 22. 1.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 17 – hlavně předložky místa a frázi THERE IS/THERE ARE.
Zapiš si slovíčka CH 18.
>POSLECH CH18<

Aj 21. 1.

Aj 19. 1.

Poslech, čtení, překlad CH 17.
Pracovní sešit str. 44/2, 3
Test slovíčka CH 13 – 16
Příkladová věta:
Já kupuji oblečení každý víkend – časování, zápor, otázka, krátká odpověď.

>Orientace ve městě – PROCVIČUJ<

>PŘEDLOŽKY MÍSTA – PROCVIČUJ<

Aj 18. 1.

>POSLECH CH 17<

Umíš se zeptat na konkrétní místo – Where is the church (the museum, the theatre…)?
Where are the toilets? (Pozor, zde je množné číslo).
Umíš odpovědět pomocí předložek místa – on the right, on the left,, in front of, next to, behind, opposite, between…

Pracovní sešit str. 44/1

Aj 15. 1

Zapiš si slovíčka CH 17.
poslech a čtení CH 17.

Aj 14. 1.

Pracovní sešit str. 40,41.

Aj 12. 1.

>VÝZVA WOULD LIKE  X  WANT<

>ZOPAKUJ SI PŘEDLOŽKY MÍSTA<

>OTESTUJ SI ZNALOST PŘEDLOŽEK <

Aj 11. 1.

Znovu si poslechni CH 16 a několikrát si nahlas přečti a přelož.
Opakuj si slovíčka CH 13 – 16.
PS str. 42/1, 2, 3.

Překlad z 8.1.

Ten talíř je na ledničce. The plate is on the fridge.

Ta lžíce je pod lednicí. The spoon is under the fridge.

Dělám si domácí úkoly ve tři hodiny odpoledne. I do my homework at three p.m.

Dělám večeři v 8 hodin večer. I make dinner at eight p.m.

Snídám v 7 hodin ráno. I have breakfast at seven a.m.

Aj 8. 1.

Zapsat slovíčka CH 16.
POSLECH CH 16

Přelož:

Ten talíř je na ledničce.

Ta lžíce je pod lednicí.

Dělám si domácí úkoly ve tři hodiny odpoledne.

Dělám večeři v 8 hodin večer.

Snídám v 7 hodin ráno.

 

Aj 7. 1.

Příprava na pololetní písemnou práci – viz kopie.
Čtení CH 15.
PS str. 42/1, 2

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 2<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 3<

Aj 5. 1.

Slovíčka CH 9-15. Čtení článku CH 15.
Pracovní sešit str. 38 – 39.
Na čtvrtek si připrav otázky k pololetnímu testu.

Aj 4. 1.

Zapiš si slovíčka a fráze CH 15. Opakuj si slovíčka CH 9 – 14.
Přečti si článek CH 15 uč. str. 34.
>POSLECH CH 15<

TRÉNUJ O VÁNOCÍCH

Opakuj si učivo z velkých písemných prací, kopii present simple a slovíčka. Pololetní písemná práce 14. 1. se bude skládat z podobných cvičení.
Její součástí bude i čtení s porozuměním a překlad článků z CH 9 – 14.

>POSLECH CH12<

>POSLECH CH13<

>POSLECH CH 14<

>POSLECH CH15<

>CHRISTMAS STORY<

Aj 7. – 11. 12.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 31. PS po str. 35. Zapsaná slovíčka Ch 14.

AJ 30.11. – 4.12.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 29. PS po str.32. Zapsaná slovíčka Ch 13.

V pátek 11.12. test z lekcí 9 – 12.

Aj 27. 11.

UKONČENÝ ch 11, ZAPSANÁ SLOVÍČKA ch 12.

AJ 26.11. THANKSGIVING

>TROCHA HISTORIE<

>PÍSNIČKA O DÍKŮVZDÁNÍ<

>HOW TO DRAW A TURKEY<

>HUDEBNÍ VÝZVA<

Aj 24. 11.

PS str.28/1,2,3.

Dělám si domácí úkoly ve tři hodiny odpoledne.

I do my homework at three p.m.

Dělám večeři v 8 hodin večer.

I make dinner at eight p.m.

Snídám v 7 hodin ráno.

I have breakfast at seven a.m.

 

Aj 23. 11.

Trénuj čtení a slovíčka CH 9, 10, 11.
Přelož:
Já musím umýt nádobí.
On musí umýt nádobí.
Udělej si 1. a 2. cvičení ZDE!!

Aj  20. 11.

Ukončený CH 10, zapsaná slovíčka CH11.

>POSLECH CH 11<

Aj 19. 11.

Čtení CH10, gramatika HAVE TO, zkoušení slovíček CH9 + přítomný čas prostý.

Aj 16. 11.

Dnes se budeme učit sloveso HAVE TO – muset. Pozor ve š. osobě č. j. (he/she/it) je tvar HAS TO.
Podívej se na video A pak PS str. 26/1 – PŘÍKAZY (Empty the bin) a PS str. 26/2.

Bobbyho rodiče odjeli pryč a Bobby se musí postarat o svoji mladší sestru.
>VIDEO<
Příklad – tyto věty si zapiš do červeného sešitu z přední strany!!

Já se musím postarat o svoji sestru.
I have to look after my little sister.

On se musí postarat o jeho mladší sestru.
He has to look after his little sister.

Já musím umýt nádobí.
I have to wash the dishes.

On musí umýt nádobí.
He has to wash the dishes.

Aj 13. 11.

Ukončený CH 9, zapsaná slovíčka CH10, pracovní sešit do str.25.

>POSLECH CH 10<

Aj 12. 11.

AJ 10.11.

Ve čtvrtek zkouším čtení CH 9, překlad učebnice 23/3, slovíčka a fráze CH 9.

>TÝDENNÍ VÝZVA<

VÝSLEDKY VÝZVY

>VIDEO – VYSVĚTLENÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO<

>VYSVĚTLENÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO-JINÉ VIDEO<

>PROCVIČOVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO<

 

AJ 9.11.

>PROCVIČUJ MNOŽNÉ ČÍSLO<

Zítra čteme CH9 a probíráme gramatiku. Opakuj si slovíčka CH9.

 

Aj 6. 11.

Ukončený chapter 1 – 8, zapsaná slovíčka CH9.
Uč se slovíčka CH 9 a nauč se číst článek CH9.

Poslech CH 9

Aj 4. 11.

Aj 3. 11.

Pracovní sešit CH 8. Čtení a překlad CH8. Ve středu zkouším CH 6, 7 a opravy známek ze čtení a překladu CH8.

Aj 2. 11.

Několikrát si poslechni a přečti CH 8.
Opakuj si slovní zásobu CH 7, 8.
POSLECH CH8

Halloween

 – přečti, zkus si zapamatovat a podle obrázků vyprávěj.

Aj 19. – 23. 10. (ONLINE HODINA ČTVRTEK 22. 10. V 11,15)

Učebnice po str.17, pracovní sešit po str. 20, zapsaná slovíčka CH 8.

POSLECH 7

Student´s book exercise 2

Aj 12. 16. 10.

Učebnice po str.15, pracovní sešit po str. 18, zapsaná slovíčka CH 7.

POSLECH CH6

<Přítomný čas prostý – časování sloves<

>Přítomný čas prostý – gramatika<

Aj 5. – 9. 10.

Učebnice po str.13, pracovní sešit po str. 16, zapsaná slovíčka CH 6.
V pátek 16. 10. test z CH 6 a zápory – viz zápis v sešitě.

<TEST DAILY ROUTINES<

>Množné číslo – procvičuj<

>Množné číslo<

POSLECH CH 5

Aj 29. 9. – 2. 10.

Učebnice po str.11, pracovní sešit po str. 13, zapsaná slovíčka CH 5.
Prosím podepsat diagnostickou prověrku a v pondělí 5. 10. přinést do školy. Děkuji.

POSLECH CH4

Aj 21. – 25. 9.

Učebnice po str.9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.
Učíme se WOULD LIKE. V sešitě je kopie se slovesy k opakování.
V pátek 2. 10. diagnostický test, kdy zjistíme úroveň znalostí učiva 4. třídy a 1. lekce 5. třídy. Tento test bude hodnocen slovně. Jeho součástí bude doporučení, kterému učivu a dovednostem je třeba se více věnovat.

Poslech CH 3

Aj 14. – 18. 9.

Učebnice po str. 7, pracovní sešit po str. 7/5
Učíme se časovat sloveso HAVE GOT (učebnice str.76), opakujeme osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they), spolujeme s tvary slovesa TO BE (i am, you are, he/she/it/ is…).
V pátek 25. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách.

POSLECH CH2

Aj 7. – 11. 9.

Poslech CH1

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5
Učíme se časovat sloveso HAVE GOT (učebnice str.76), opakujeme osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they), spolujeme s tvary slovesa TO BE (i am, you are, he/she/it/ is…).
V pátek 18. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách.
Děti jsem seznámila s obsahem testu za celou 1. lekci. Vědí, na co se mají zaměřit.

Aj do 4. 9.

Vážení rodiče, Prosím o spolupráci při opakování slovíček a frází ze 4. třídy (níže v odkaze). Procvičujte Chapter 1 – 8. Gramatiku zvládneme ve škole.
Děti se potřebují rozmluvit. Tento víkend trénují výslovnost Red lolly, yellow lolly, red lorry, yellow lorry…

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, popřípadě doplníme znalosti ze 4. ročníku. V rámci tohoto systému podpory vyrovnáme rozdíly žáků, kteří se účastnili distanční výuky. Žáci se nemusejí obávat neúspěchu a špatných známek. Na konci měsíce září proběhne zkušební test znalostí, který poskytne zpětnou vazbu učiteli, dítěti i rodičům, na co je třeba se v následujícím období zaměřit.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 3. – 4. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

2019/20

Aj 18., 19. 6.

Anglické hry, videa, online procvičování z webových stránek třídy…

Dokončujeme pracovní sešit. V pondělí kontrola učebnic. Děti, které nedocházejí do školy, vrátí učebnice třídní učitelce dle jejích pokynů.

Aj 16. 6.

Celkové opakování, dokončování cvičení v pracovním sešitě. Procvičování na webových stránkách třídy.

12. 6.

Psali jsme test U7. Opakování tvoření minulého času u pravidelných sloves přidáním -ed.

11. 6.

Vymysli větu se slovesy CAN, LIKE, TO BE, HAVE GOT. Vytvoř zápor, otázku a větu se 3.osobou č. j. (he/she/it).

Aj 9. 6.

Poslech Ch 29
V
ypiš slovíčka CH 29.
>trénuj minulý čas u pravidelných sloves<

Aj 8. 6.

Aj 5. 6.

>Trénuj datum<

>Trénuj datum 2<

Aj 4. 6.

Čtení CH 28
PS 70/1, 2

1.c)rains 2.a)leaves 3. c)speak 4.d)forgets 5.d)brushes 6.b)has 7.b)sleep 8.a)rises 9.c)lives 10.c)work

Aj 2. 6.

Poslech Ch 28

Zapiš si slovíčka CH 28

Připrav si překlad na Simon says:

  • Simon says run around in a circle really fast
  • Simon says climb up the stairs (or on the couch or something nearby if you don’t have stairs)
  • Simon says roll over twice on the ground
  • Simon says walk backwards in a straight line
  • Simon says pretend to be a fish and swim around the room
  • Simon says do a crazy dance for 15 seconds
  • Simon says act like an elephant and swing your trunk around
  • Simon says move like your favourite animal
  • Simon says spin in a circle with your arms out
  • Simon says jump up and down ten times

Aj 1. 6.

HAPPY CHILDREN´S DAY

Aj 29. 5.

Dokončili jsme pracovní list a opakovali U6 (CH 21 – 24).
překlad:
Já pilně studuji právě teď. (přelož, vytvoř zápor, otázku a krátké odpovědi)
Já pilně studuji každý den. (přelož, vytvoř zápor, otázku a krátké odpovědi)

Aj 28. 5.

Opakování slovíček CH 23, 24.

Aj 26. 5.

MOC VŠECHNY CHVÁLÍM ZA VZORNĚ VYPRACOVANÉ ÚKOLY. PROBRANÉ UČIVO SE PO DOBU „NUCENÝCH“ PRÁZDNIN DOBŘE ULEŽELO A JE RADOST PRACOVAT :-)

Dnes jsme kontrolovali PS/CH 21 – 23.
Opakovali jsme přítomný čas prostý i průběhový.
Procvičovali jsme otázky z kopie, kterou budeme používat tento týden.
Můžete si zahrát hru.

Angličtina začíná v úterý 26.5. V pondělí 25. 5. si učebnice Aj nosit nemusíte.

Aj 22.5.

Pracovní sešit str. 69/4 (pozor na přítomný a minulý čas)
Pracovní sešit str. 69/5 (věta se skládá z kartiček stejné barvy)
ŘEŠENÍ CH 27

Aj 21. 5.

Pracovní sešit str. 68/1, 2

Aj 19. 5.

Milí žáci,
rychle se blíží datum, kdy velká většina z vás zase usedne do lavic. Určitě se těšíte :-)
Aby to bylo setkání příjemné, bude nutné, abyste měli dokončená cvičení v pracovním sešitě tak, jak byla postupně zadávaná. Tedy do CH 27. Zopakujte si také gramatiku a slovíčka. Ve škole vše zkontrolujeme, vysvětlíme a budeme pokračovat v látce, která zbývá probrat do konce školního roku. Není jí mnoho. Angličtinu budeme mít v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy první hodinu.

Děti, které zůstávají na distanční výuce, budou v těchto dnech sledovat webové stránky, kam napíšu probrané učivo. Zadaná cvičení pak vypracují doma.

Dnes si poslechni a aspoň 3 krát přečti článek CH 27 (učebnice str. 62).
Vypiš si slovíčka CH 27 do slovníčku.
>POSLECH 27<

Aj 15.5.

Pracovní sešit str. 66/4 (doplň datum a místo)
Pracovní sešit str. 67/5 (doplň správné tvary slovesa TO BE pouze v minulém čase – řídíš se osobou)

Minulý čas TO BE:

Zopakuj si přítomný čas TO BE.

Aj 14. 5.

Pracovní sešit str. 66/1, 2

>Bezva video o datech a řadových číslovkách<

>Jak čteme anglicky datum a letopočet<

Aj 12. 5.

Vypiš si slovíčka CH 26.
Poslechni si příběh v učebnici str. 60 a nauč se ho číst.
>POSLECH CH 26<

Aj 7. 5.

Pracovní sešit 65/5
Překlad:
Kde jsi byl včera? Where were you yesterday?
Kde byla ona včera? Where was she yesterday?
Právě teď plavu. I am swimming right now.

Aj 4.5.

Opakovací video přítomný čas průběhový!

Aj 28. 4.

Včerejší překlad:
What are you doing? I am watching TV and drinking tea.
Pracovní sešit str. 64/3 a 65/4.

Aj 27. 4.

Opakuj si slovíčka CH 25.
Pracovní sešit str.64/1,2.
Přelož:
Co teď děláš? Já sleduji televizi a popíjím čaj.

Aj 24. 4.

Trénuj používání TO BE v minulém čase – ZDE!!

>video – kladná, záporná věta a otázka se slovesem TO BE v minulém čase<  URČITĚ SE PODÍVEJ!!

>video past tense TO BE v angličtině<

>video – gramatika minulého času slovesa TO BE česky<

Aj 23. 4.

Poslechni si článek k učebnici CH 25 a nauč se ho hezky číst.
>Poslech CH 26<

Gramatika – sloveso TO BE v minulém čase – projdi si (klikni na větu)

Aj 21. 4.

Vypiš si slovíčka CH 25.

Aj 20.4.

Pracovní sešit 63/5, 6.

Můžete si stáhnout anglický časopis ZDE!

Aj 17. 4.

Během pátku a pondělí si udělej písemně nebo aspoň ústně tento 

Můžeš si vyzkoušet tento recept :-)

Aj 16. 4.

Pracovní sešit str. 62/3 a str. 63/4.
Opakuj si slovíčka CH21 – 24.
Překlad:
Teď se dívám na televizi.
Teď se nedívám na televizi.
Ona se teď dívá na televizi.

Aj 14. 4.

Velikonoční výzva :-)

Aj 7. 4.

Pracovní sešit str.62/3, 63/4.

Doplň řadovou číslovku pomocí zkratky. Například the firts .1st.
the second –
the third –
the fourth –
the fift –
the eleventh –
The twenty-first –

>ŘADOVÉ ČÍSLOVKY<

Zítra zde najdeš správné řešení.

Překlad z 6. 4.
Where do you live?
I live on the first floor.
I don´t live live on the firts floor.
She lives on the third floor.

 

Aj 6.4.

Procvičuj si správnou výslovnost čtením článků. Nahrávky najdeš v minulé lekci.
Pracovní sešit str. 62/1,2.
Přelož věty:
Kde žiješ?
Já žiji na 1. poschodí.
Já nežiji na 1.poschodí.
Ona žije na 3. poschodí.

Aj 2. 4.

Zopakuj si 

>POSLECH CH 24<

>POSLECH CH 23 UČEBNICE 52/2<

>POSLECH CH 22<

Aj 31. 3.

Pracovní sešit 61/5
Zopakuj si slovíčka CH 21 – 24. Ve čtvrtek píšeme test.

Aj 30. 3.

Pracovní sešit 60/3, 61/4

>dny a datumy< DŮLEŽITÉ!!

Aj 27. 3.

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 60/1,2

>MŮŽETE SI STÁHNOUT DOMINO<

Aj 26. 3.

>Školákov – angličtina<

Procvičování angličtiny zdarma ZDE!

Aj 24. 3.

>ANGLIČTINA PRO DĚTI<

>PROCVIČOVÁNÍ ONLINE<

Aj 23.3.

Vypsat si slovní zásobu CH 24 do slovníčku.

Aj 16. – 20. 3.

Ahoj všem :-)
Doufám, že se vám dobře daří a alespoň občas se mrknete i na angličtinu. Tento týden byste měli zvládnout toto:
Přečíst článek v učebnici str. 52 (každý den 3x)
Naučit se řadové číslovky.
>ŘADOVÉ ČÍSLOVKY<
Nastudovat si slovní zásobu CH 23 (zapsat do slovníčku).
Vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 58, 59 (v pátek zde vystavím správné řešení).

>PROCVIČUJ<

>VYZKOUŠEJ<

>POSLECH<

>ČASOPIS R&R ONLINE<

Aj 9. – 13. 3.

Opakovat celou slovní zásobu i gramatiku.
Vyplnit tento pracovní list.

 

Aj 24. – 28. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 51. Pracovní sešit po str. 57.

AJ 17. – 21. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 49. Pracovní sešit po str. 55.
V pátek 28. 2. test CH 22 + Přítomný čas průběhový – oznamovací věta.

Aj 10. – 14. 2.

>ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 47. Pracovní sešit po str. 49.
V pátek 21. 2. závěrečný test U5.

AJ 3. – 7. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 46. Pracovní sešit po str. 49
Ve čtvrtek 13. 2. píšeme test CH 17 – 20 (směry, předložky, fráze…)

>DIRECTIONS – VIDEO<

AJ 20. – 24. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 42. Pracovní sešit po str. 46

>GIVING DIRECTIONS<

>PROCVIČUJ INSTRUKCE SMĚRŮ<

 

Aj 13. – 17. 1.

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 2<

>PROCVIČUJ PŘEDLOŽKY 3<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 39. Pracovní sešit po str. 44

Aj 6. – 10. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 36. Pracovní sešit po str. 39.

Aj do konce prosince

Probrané učivo:
Učebnice po str. 33. Pracovní sešit po str. 37.

V pátek 17. ledna píšeme pololetní písemnou práci CH 1 – 16.

Aj 25. – 29. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 27. Pracovní sešit po str. 29.
V pátek 13. 12. píšeme test U3.

Aj 18. – 22. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 27.
V pátek 29. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9, 10, 11.

Aj 11. – 15. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23. Pracovní sešit po str. 25.
V pátek 22. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 10 + oznamovací věty na denní rutinu (přítomný čas prostý).

>prepositions of time<

Aj 4. – 8. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23.
V pátek 15. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9.

>Procvičuj DAILY ROUTINES<  

>DAILY ROUTINES pro pokročilejší<

Aj do 1. 11.

V pátek 8. 11. píšeme závěrečný test ch 5 – 8. Opakujte si slovíčka i gramatiku.

Aj 14. – 18. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15. Pracovní sešit po str. 17. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena…
Umíme frázi I am good at… I am not good at…
Trénujeme přítomný čas prostý (pozor na 3. osobu č. jedn.).
24. a 25. 10. odpadá angličtina. Bude nahrazena v dalších týdnech.

Aj 7. – 11. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 16/1,2. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena…
Trénujeme přítomný čas prostý (pozor na 3. osobu č. jedn.).
V pátek test ze slovíček a frází CH 5, 6.
>Přítomný čas prostý<

Aj 30. 9. – 4. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 13. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano. I would like to…“; množné číslo podstatných jmen
V pátek 11. 10. závěrečný test U1.

Aj 23. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano. I would like to…“
V pátek 4. 10.. test slovíčka CH 1,2,3 a množné číslo podstatných jmen (pravidelné i nepravidelné).
>množné číslo<

>procvičuj množné číslo<

Aj 16. – 20. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 7. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano. I would like to…“
V pátek 27. 9. test slovíčka CH 1,2,3 a sloveso TO BE a HAVE GOT.

Aj po 13. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6. Pracovní sešit po str. 5. Opakujeme časování HAVE GOT a TO BE; osobní zájmena.
Učíme se frázi „I play the piano.“
V pátek 2. 9. test slovíčka CH 1,2. a sloveso TO BE.

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Zde najdete úkoly, které musí žák 5. třídy splnit, aby postoupil do vyššího ročníku.

 

 

 

>PAST SIMPLE<

Aj do 14. 6.

Všechno učivo je probrané. Do konce školního roku budeme procvičovat, sledovat dokumenty a filmy v angličtině.

>Peppa pig<

Aj do 7. 6.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  71. Pracovní sešit po str. 79.

V úterý 11. 6. píšeme závěrečnou písemnou práci + čtení Ch 30.
Děkuji Nikole Hovadíkové a Štěpánu Kubáčkovi za vzornou reprezentaci školy ve spelovací soutěži. Kov jsme sice nepřivezli, ale dokázali jsme, že máme opravdu širokou slovní zásobu.

Aj 13. – 17. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  67. Pracovní sešit po str. 75. Ve čtvrtek 23. 5. se koná školní kolo ve spelování. Do dalšího kola, které se koná 31. 5. ve Zlíně, postoupí 2 žáci.

Aj 5. – 10. 5.

>PAST SIMPLE<

Probrané učivo:
Učebnice po str.  66. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 17. 5. test slovíčka a fráze CH 29 + tvoření minulého času u pravidelných sloves.
Trénovat můžete na odkazech webových stránek.

Aj 30. 4. – 3. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 72. V pátek 10. 5. závěrečný test 7. .

>čtení číslic<

>čtení a psaní dat<

Aj do 26. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  63. Pracovní sešit po str. 69. V pátek 3. 5. test CH 25 – 28 (slovíčka, fráze, předložkové vazby, sloveso TO BE v minulém čase).

Aj 1. – 5. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 67. Dokončujeme projekt Human body.

Aj 25. – 29. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 65/5. V pátek test z učebnice str. 61/3 + slovíčka CH 25, 26.
>TRÉNUJ MINULÝ ČAS to be<

Aj 18. – 22. 3.

Dokončili jsme 6. lekci. Příští týden začneme chapter 25. V pátek test z minulého času slovesa TO BE: I was, you were, he/she/it was, we were, you were, they were – učebnice str. 79 + čtení článku ch 25.

Aj 11. – 15. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  55. Pracovní sešit po str. 62/1. Učíme se přítomný čas průběhový a prostý, měsíce, řadové číslovky. Ve čtvrtek 14 3. závěrečný test U6.

>SONG LEMON TREE<

Aj 4. – 8. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  53. Pracovní sešit po str. 59. Učíme se přítomný čas průběhový a prostý, měsíce, řadové číslovky. Ve čtvrtek 7. 3. test slovíčka CH 21 – 23  a čtení příběhu CH 24.

>SONG LEMON TREE<

>AT THE DOCTOR<

Aj 18. – 22. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  51. Pracovní sešit po str. 57. Učíme se přítomný čas průběhový a prostý, měsíce, řadové číslovky. Ve čtvrtek 7. 3. test slovíčka CH 20 – 22 a čtení příběhu CH 22.

>Ordinal numbers<

>Ordinal numbers<

Aj 11. – 15. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  49. Pracovní sešit po str. 55. Učíme se přítomný čas průběhový. Příští týden všichni představí své prezentace na zadané téma.

>PROCVIČUJ PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ<

Aj 4. – 8. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  47. Pracovní sešit po str. 51. V PÁTEK 15. 2. ZÁVĚREČNÝ TEST Z 5. lekce.

>PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ<

>PROCVIČUJ POČASÍ<

Aj 21. – 25. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  43. Pracovní sešit po str. 48/1. V PÁTEK 8. 2. TEST Z CH 18, 19 + čtení článku CH 18.

>GIVING DIRECTIONS<

Aj 14. – 18. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  41. Pracovní sešit po str. 45/4. V PÁTEK 24. 1. TEST Z CH 17.

>PROCVIČUJ INSTRUKCE SMĚRŮ<

Aj 7. – 11. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  36. Pracovní sešit po str. 40 a 42/1. Ladíme formu na pololetní písemnou práci – opakujeme všechna slovíčka, fráze a věty z poslední kopie v sešitě.

>quiz<

V úterý 15. 1. píšeme pololetní písemnou práci. Opakujte si všechna slovíčka, gramatiku a procvičujte učivo dle kopií v sešitě.

Aj 10. – 14. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  35. Pracovní sešit po str. 37. Umíme slovíčka chapter 1 – 14. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77, sloveso HAVE TO, popis zvířat..
V pátek 4. 1. zkouším ze čtení článku CH 14 str. 32.

>Peppa Pig<

Aj 3. – 7. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  29. Pracovní sešit po str. 33. Umíme slovíčka chapter 1 – 12. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77, sloveso HAVE TO.
V pátek 14. 12. test ZE SLOVÍČEK ch 13, URČOVÁNÍ ČASU.

>PROCVIČUJ<

Aj 26. – 30. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  26. Pracovní sešit po str. 29/4. Umíme slovíčka chapter 1 – 11. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77.
V pátek 7. 12. test U3.

Aj 19. – 23. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  23. Pracovní sešit po str. 25. Umíme slovíčka chapter 1 – 9. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77.
V pátek 30. 11. test ze slovíček a frází  9, 10, určování času a kladných vět přítomného času prostého!!

>trénuj čas<

Aj 12. – 16. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  23. Pracovní sešit po str. 25. Umíme slovíčka chapter 1 – 9. Učíme se přítomný čas prostý viz. uč. str. 77.
V pátek 23. 11. test ze slovíček 9, 10 a frází!!

Aj 5. – 9. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  21. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 – 8. V pátek 16. 9. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce.
Poslední test nedopadl nejlépe, přestože jsme dvě stěžejní cvičení psali cvičně do sešitu a žáci se je mohli doma naučit.
Znovu jsem proto podobná cvičení zařadila i do čtvrtletní práce.

UČTE SE PILNĚ A PEČLIVĚ!!

Aj do 2. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  18. Pracovní sešit po str. 21/4. Umíme slovíčka chapter 1 – 8. Ve čtvrtek 8. 11. píšeme závěrečný test 2. lekce.
>vše o přítomném čase prostém< 
>procvičování přít. čas prostý<
>cvičení pří. čas prostý<
>zápor<

Aj 22. – 26. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  17. Pracovní sešit po str. 20. Umíme slovíčka chapter 1 – 7.

>HALLOWEEN<

Aj 15. – 19. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  15. Pracovní sešit po str. 17. Umíme slovíčka chapter 1 – 6. Učíme se časování sloves v přítomném čase prostém (učebnice str. 77),sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze:
I am good at…/I am not good…
I would like…
Příští týden začínáme Chapter 7. V pátek test ze slovíček CH 7, čtení textu učebnice 16/2.

>PROCVIČUJ DNY A DATA<

Aj 8. – 12. 10.

>PROCVIČOVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO<

Probrané učivo:
Učebnice po str.  13. Pracovní sešit po str. 15. Umíme slovíčka chapter 1 – 5. Učíme se časování sloves v přítomném čase prostém (učebnice str. 77),sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze I would like…
Příští týden začínáme Chapter 6.

Aj 1. – 5. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  11. Pracovní sešit po str. 13. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3, 4. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze I would like…
Příští týden začínáme Chapter 5.

Aj 24. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9/4, 5. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76 a fráze I would like… Příští týden si napíšeme zkušební závěrečný test 1. lekce.

Platba za English Club

Vážení rodiče, z důvodu nižšího počtu zapsaných žáků je letošní poplatek 900 Kč za pololetí. Můžete jej uhradit u ředitelky školy.
Děkujeme za pochopení.

Aj 17. – 21. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7. Pracovní sešit po str. 7. Umíme slovíčka chapter 1, 2. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě, zápor i otázku – gramatika str. 76.
>PROCVIČOVÁNÍ HAVE GOT<

Vážení rodiče, ještě máme volná místa v kroužku English club. Pokud nenaplníme kapacitu, musíme ho zrušit. Stále se můžete hlásit u třídní učitelky nebo paní ředitelky. Děkuji.

Aj 10. – 14. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5. Pracovní sešit po str. 5. Umíme slovíčka chapter 1. Učíme se sloveso HAVE GOT v kladné větě.

 >procvičování slovesa HAVE GOT<

Aj 12. 9.
Vážení rodiče, děti mohou platit anglické časopisy v ředitelně školy. Cena 250 Kč za roční předplatné 10 ks.
Děkuji.

 

>WEATHER<

>food<

>food2<

>food – těžší<

>food – těžší 2<

 

>Místní předložky ON, AT, IN<

>DAILY ROUTINES<

>procvičování aj<

>procvičování aj<

 

Vánoční anglická videa

>procvičuj sloveso CAN<

>Christmas games<

>sloveso I LIKE + podstatné jméno (ing)<

>I LIKE + videa + hry<

>sportovní aktivity<

>sportovní aktivity k procvičování<

 

Aj 27. – 1. 12.

Učebnice po str. 28, pracovní sešit po str. 30

Aj 20. – 24. 11.

>předložky místa 1<

>předložky místa 2<

>předložky místa 3<

 >this/that  these/those<

 >this/that  these/those<

>this/that   these/those<

 

Aj 6. – 10. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 24, pracovní sešit po str. 25
Učíme se slovíčka chapter 9,10

Aj 30. 10. – 3. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23, pracovní sešit po str. 23
V pátek 10. 11.píšeme čtvrtletní práci – souhrn 1. a 2. lekce.

Halloween quiz 1

Halloween quiz 2

Halloween quiz 3

 

Aj 16. – 21. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 20/2, 3 a 21/5
V pátek 3. 11. píšeme test ze slovní zásoby str. 20, 21 + číslice 1 – 20 + čtení story uč. str.22.

 

Aj 9 – 13. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 18/1
V pátek 20. 10. test – osobní, přivlastňovací zájmena + překlad „Můj syn je pilot…“

Aj 2. – 6- 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13, pracovní sešit po str. 16/1
Učíme se vlastnosti a stále opakujeme osobní i přivlastňovací zájmena + sloveso TO BE.

Aj 18. – 22. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 10, pracovní sešit po str. 10/1, 2; str. 12. Učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE – viz. zápis v sešitě + přivlastňovací zájmena můj – my, tvůj – your, jeho – his, její – her. V pátek 6. 10. píšeme závěrečný test 1. lekce – slovíčka 20/1, 2, 3, 4 zájmena, sloveso TO BE.

Trénuj TO BE

Aj 11. – 15. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6, pracovní sešit po str.6/2, učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE – viz. zápis v sešitě. V pátek píšeme test ze slovíček 20/1, 2; zájmena, sloveso TO BE.

TRÉNUJ – TO BE

 – TO BE

 

 

VIDEO – trénuj

Procvičování anglického jazyka online

Dokument

Londýn

„Trénuj sloveso LIKE“

„procvičování stupňování přídavných jmen“

 

Čtvrtletní sebehodnocení

Přehled učiva AJ – 4. třída

Zajímavé stránky na procvičování AJ

English Time

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

http://www.eslgamesworld.com/

http://www.english-time.eu/

Video: