procvičování učiva – 4. třída

Vložené odkazy pro online procvičování 

Převody jednotek:

https://wordwall.net/cs/resource/12832581/matematika/p%c5%99evody-jednotek

https://wordwall.net/cs/resource/21621801/p%C5%99evody-jednotek

https://wordwall.net/cs/resource/13471868/p%C5%99evody-jednotek-d%C3%A9lky

Časování sloves:

https://wordwall.net/cs/resource/29173876/budouc%C3%AD-%C4%8Das

https://wordwall.net/cs/resource/36719139/budouc%C3%AD-%C4%8Das

https://wordwall.net/cs/resource/54656307/budouc%C3%AD-%C4%8Das

Vzory středního rodu:     

https://wordwall.net/cs/resource/12458312/stredni-rod

https://wordwall.net/cs/resource/26647462/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vzory-podstatn%c3%bdch-jmen-rodu-st%c5%99edn%c3%adho

https://wordwall.net/cs/resource/10706544/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/9790616/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory-bludi%C5%A1t%C4%9B

https://wordwall.net/cs/resource/9229576/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/9425060/%C4%8Dj-vzory-st%C5%99edn%C3%AD-rod

https://wordwall.net/cs/resource/9726147/vzory-rod-st%C5%99edn%C3%AD-mo%C5%99e

https://wordwall.net/cs/resource/10249289/%c4%8de%c5%a1tina/rod-st%c5%99edn%c3%ad-vzory

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/pravopisna-cviceni

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety

https://www.umimecesky.cz/diktaty

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

https://www.skolapopulo.cz/procvicovani-online/cesky-jazyk-4-trida

https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=homepagePopular#

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/matematicke-minutovky-4

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.matika.in/cs/#4

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky

https://wordwall.net/cs/resource/39019187/p%c5%99%c3%adrodn%c3%ad-v%c4%9bdy/p%c5%99%c3%adrodov%c4%9bda-4-ro%c4%8dn%c3%adk-ekosyst%c3%a9m-les