procvičování učiva – 4. třída

Online cvičení k procvičování učiva:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-3-uroven/8214

https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/176

https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-s-2-uroven/171

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=12.+Zkou%C5%A1ka+spr%C3%A1vnosti#selid

 

Opakování a upevňování znalostí z nižších ročníků – dělení hlásek, slabika, slovo, věta, slova příbuzná. Po opakování na konci měsíce září budeme prověřovat znalosti v písemném testu, tak abychom vyhodnotili případné nedostatky v probraném učivu.

Součástí písemného opakování bude každý týden diktát a na konci měsíce si napíšeme krátký test pro ověřování znalostí.

V matematice opakujeme probrané učivo 3. ročníku. Na konci měsíce si ověřím znalosti v opakovacím testu. Na začátku každé hodiny matematiky si žáci napíší krátkou opakovací pětiminutovku.