4. třída – Přírodověda

přírodověda

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Příroda a lidé – učebnice str. 5, opakování živé přírody – 120 vět o zvířatech – vědomostní hra

Učivo  7. – 11. 9. 2020

Seznámení s učivem 4. ročníku. Opakování učiva 3. ročníku – živá a neživá příroda.  Str. 5 – Příroda a lidé, jak žili naši předkové v pravěku.