4. třída – Přírodověda

 PŘÍRODOVĚDA
Učivo 20. 3. – 24. 3. 2023
Ekosystém v okolí lidského obydlí – dělení základních skupin, rozdělení rostlinstva  – učebnice str. 52-54
Učivo 13. 3. – 17. 3. 2023
Učení v přírodě – po stopách probouzení jara – poznávání rostlin, změny v přírodě, stopy zvířat
Učivo 6. 3. – 10. 3. 2023
Ekosystém – Parky a městská zeleň – učebnice str. 49 – 51, PS str. 25/1-4, 26/5-7. Doplň PL – ježek východní
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4524-jezek-vychodni
Učivo 27. 2. – 3. 3. 2023
Opakování ekosystému – PS str. 23/1-4, 24/5-8, vyhledávání informací v encyklopediích
Učivo 20. 2. – 24. 2. 2023
Ekosystém pole – rostliny, živočichové, význam pro člověka. PS str. 21,22.
Učivo 30. 1. – 3. 2. 2023
Ekosystém pole – učebnice str. 42-43
Učivo 23. 1. – 27.1. 2023
Pololetní opakování probraného učiva
Učivo 16. 1. – 20. 1. 2023
Propojení výuky s informatikou PS str. 19-20
Učivo 9. 1. – 13. 1. 2023
Ekosystém louka a pastvina – učebnice str. 34 – 39.
Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023
Opakování ekosystému lesa – výroba lapbooku
Učivo 19. 12. – 23. 12.
Vzdělávací centrum Veronica v Hostětíně
Učivo 12. 12. – 16. 12. 
Naučná stezka zimním lesem – práce s kvízem a qr kódy
Učivo 5. 12. – 9. 12. 
Základní rozdělení ekosystémů
Ekosystém lesa – učebnice str. 24 – 29, zpracování prezentace digiminikomiksu
Učivo 28. 11. – 2. 12. 
Potravní vztahy organizmů – učebnice str. 21/22, PS str. 12/1-4
Učivo 21. 11. – 25. 11. 
Dělení živočichů podle stavby těla – učebnice str. 18 – 20, PS str. 10/1-3, 11/4-7.
Zajímavosti o zvířatech z QR kodu
Práce s whiteboard tabulí
Učivo 14. 11. – 18. 11.
Živočichové – společné znaky , písemná práce
Učebnice str. 17
Učivo 7. 11. – 11. 11.
Opakování rostlin – online procvičování, samostatná práce, vyhledávání informací
 PS str. 8-9
Učivo 10. 10. – 14. 10.
Flipbook – Den stromů – vycházka po stromech v okolí, výtvarná práce, pracovní výchova – dělení stromů, užitečnost, relaxace

Třídění rostlin
Výtrusné rostliny, semenné rostliny

Fotosyntéza (obrázek + popis děje)

Podzim v přírodě – pokus a jeho vyhodnocení – jak dýchá rostlina

Učebnice str. 12-14.

Učivo 3. 10 – 7. 10.

ROSTLINY – společné znaky rostlin, fotosyntéza.

Učebnice str. 11-12. PS  str. 8.

Nauč se na testík PS str. 7 – houby

Učivo 19. 9. – 23. 9. 
Rozdělení organizmů, houby – učebnice str. 8-9, práce s mikroskopem
Učivo 12. 9. – 16. 9.

Příroda živá a neživá
Ekosystém – příklady ekosystémů – učebnice str. 6-7. PS str. 5. Práce ve školním sešitě – příroda živá a neživá. Opakuj na test – PS 5

Vycházka do okolí

Učivo 5.9. – 9.9.

ROZMANITOST PŘÍRODY
Opakování učiva nižších ročníků.
Živá příroda: živočichové – patří sem i člověk, rostliny, houby, strašáček z přírodnin
Neživá příroda: voda, vzduch, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny, půda

Podzimní vycházky do přírody

Učebnice strana 4 – 5, první stránka sešitu – kreslení přírody