4. třída – Přírodověda

přírodověda

 

 

Učivo 13.1. – 17.1.

dělení živočichů – test

bezobratlí  – zápis do sešitu

 

Učivo 6.1. – 10.1.

opakování – živočichové – charakteristika živočichů

obratlovci x bezobratlí  – zápis do sešitu

 

Učivo 16.12. – 20.12.

Přírodovědná vycházka – pojmenování stromů, zvířata v zimě – péče o ně

Živočichové – charakteristika živočichů – zápis do sešitu 

 

Učivo 9.12. – 13.12.

test – dřeviny

živočichové – charakteristika živočichů – zápis do sešitu

 

Učivo 2.12. – 6.12.

Jehličnaté  stromy

pracovní sešit str. 19

výstavka větviček jehličnanů – poznávání, pojmenování

pokus se šiškou

 

Učivo 25.11. – 29.11.

Ovocné stromy a keře

pracovní sešit str. 18

pomoc s výsadbou stromků – za Autorakovištěm v Tečovicích

 

Učivo 18.11. – 22.11.

Listnaté keře a stromy

pracovní sešit str. 15 – 17

 

Učivo 11.11. – 15.11.

houby – popis části těla, houby jedlé, nejedlé, jedovaté, význam hub, sběr – zásady 

pracovní sešit str. 12,13 

Dřeviny – třídění a stavba dřevin

pracovni sešit str. 14

 

Učivo 4.11. – 8.11.

opakovaní – byliny jedovaté, léčivé 

rostliny – jednoleté, dvouleté, trvalky

život bylin a příprava na zimu

práce s textem – vyhledávání informací

pracovní sešit str. 9, 11

 

Učivo 31.10. – 1.11.

opakování – rostliny podle místa výskytu

rostliny – byliny léčivé a jedovaté

 

Učivo 21.10. – 25.10.

rostliny – dělení podle místa výskytu

rostliny kulturní a plané – PS str. 7,8

D.Ú. str. 8 cv. 1, a na 31.10.

 

Učivo 14.10. – 18.10.

– rostliny – plody – dělení

– písemné opakování 

 

Učivo 7.10. – 11.10.

byliny – stavba těla bylin – dokončení zápisu

 

Učivo 30.9. – 4.10.

byliny- stavba těla bylin

pracovní sešit str. 6 + zápis do sešitu

 

Učivo 23.9. – 27.9.

byliny- společné znaky rostlin

zápisek do sešitu

 

Učivo 16.9. – 20.9.

podmínky života na Zemi

– pracovní sešit str. 4,5

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

rozmanitost přírody – dělení přírodnin

– pracovní sešit str. 3, 4/1