4. třída – Přírodověda

přírodověda

Učivo 27. 11. 2020

Zápis – stavba těla rostlin I. část

Učivo 25. 11. 2020

Učebnice str. 15,15 – Květ, plod, semena, růst rostlin.

Učivo 19. 11. 2020

Stavba semenných rostlin – učebnice str. 13 -14. PS str. 8, cv. 1 -4

Učivo 12. 11. 2020

Třídění rostlin – učebnice str. 12 – 13.

Zápis: 

Učivo 11. 11. 2020

Fotosyntéza – učebnice str. 12.

Učivo 4. 11. 2020

Rostliny – společné znaky rostlin – učebnice str. 11. Zápis do školního sešitu:

Učivo 21. 10. 2020

Houby – stavba těla, dělení hub, rozmnožování hub, pravidla sběru hub, první pomoc při otravě – učebnice str. 9,10. PS str. 7, cv. 1-4. Zápis:

kdo nebude mít možnost tisku obrázků, vytiskneme po návratu do školy.

Učivo 16. 10. 2020

Živá příroda, rozdělení organizmů. Učebnice str. 8. PS str. 6, cv. 1 – 6 + zápisy do školního sešitu.

Učivo 5. 10 – 9. 10. 2020

Ekosystémy – příklady ekosystémů. Učebnice str. 7, PS str. 5, cv. 1-4

Učivo 28. 9 – 2. 10. 2020

Živá a neživá příroda – rozdělení, význam ekosystému. Učebnice str. 6 – 7.  Úprava první strany v sešitu. PS str. 4.

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Rozdělení živá a neživá příroda – opakování učiva 3. ročníku. Učebnice str. 6.

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Příroda a lidé – učebnice str. 5, opakování živé přírody – 120 vět o zvířatech – vědomostní hra

Učivo  7. – 11. 9. 2020

Seznámení s učivem 4. ročníku. Opakování učiva 3. ročníku – živá a neživá příroda.  Str. 5 – Příroda a lidé, jak žili naši předkové v pravěku.