4. třída – Přírodověda

Učivo 20. 6. – 30. 6. 2022

Přírodovědná vycházka na hrad v Malenovicích
Výukový program: Zvířatům na stopě

Letní slunovrat, léto v přírodě

Závěrečné ohlédnutí – co jsme ve 4. ročníku zvládli a co ještě chceme zvládnout

 

Učivo 13. 6. – 17. 6. 2022

Opakovací závěrečný test

Dokončení zápisů v sešitě

Živá a neživá příroda, ekosystémy
Člověk a příroda

 

Učivo 6. 6. – 10. 6. 2022

Souhrnné opakování učiva, příprava na závěrečný test

Exkurze – návštěva Experimentária v Otrokovicích (vybrané přírodovědné a technické expozice, základy programování, práce s roboty)

 

Učivo 30. 5. – 3. 6. 2022

Exkurze – ZOO Lešná, cizokrajná zvířata, výukový program Život ve vodě
Zoologické zahrady (skolasnadhledem.cz)
Zvířata krajin světa (skolasnadhledem.cz)

Rozmanitost podmínek života na Zemi, podnebné pásy, globus, rovníková oblast, póly (rozšiřující učivo)

Učebnice strana 74, 75 – Závěrečné opakování, projdi si otázky, vyber správné odpovědi, pak je zkontroluj na straně 88
PS strana 37- Závěrečné opakování, projdi si ústně

Procvičuj:
Příroda kolem nás (skolasnadhledem.cz)
Přírodní společenstva (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo louky 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo louky 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 23. 5. – 27. 5. 2022

Učebnice strana 62 – 69, PS strana 31 – 33 (individuální procvičování), PL 36, 37 – dobrovolně

Rybník a život u vody
Potok a řeka
Učíme se popisovat tělo ryb, vývojová stádia ryby a žáby
Společenstvo potoka a řeky 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo potoka a řeky 2 (skolasnadhledem.cz)

Zpracování referátu o vybraném živočichovi

Opakuj:
Společenstva přírody (skolasnadhledem.cz)
Obratlovci (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 16. 5. – 20. 5. 2022

20. května Světový den včel, zajímavosti o včelách, kvíz o včelách a včelařství
Světový den včel souvisí i s výrokem Alberta Einsteina: „Pokud by včely zmizely z povrchu země, člověku by zůstaly pouhé čtyři roky života.”

Více o včelách na videu na ČT2.
A nebo si své znalosti ověřte v online kvízu.

Vytvoření přírodovědného kvízu pro spolužáka

Ekosystém OKOLÍ LIDSKÉHO OBYDLÍ, ZOO koutek
Život a chování domácích zvířat a ptactva

 

Učivo 9. 5. – 13. 5. 2022

PL 22, 23

Prezentace myšlenkové mapy VČELA MEDONOSNÁ

Procvičuj ekosystémy:
Společenstvo louky 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo louky 2 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo potoka a řeky 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo potoka a řeky 2 (skolasnadhledem.cz)

Ekosystém PARK – výuka venku
Ptáci našich měst a vesnic (skolasnadhledem.cz)

Strom a jeho mikroklima (dokončíme příští týden)

 

Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

Pracovní list 39 EKOSYSTÉM ZAHRADA
Rostliny a živočichové typické pro zahradu, jídelníček živočichů, potravní řetězce

VČELA – popis částí těla včely, zjišťování co nejvíce informací
Víte, že? – Život společenského hmyzu

Výuka venku – STROMY KOLEM MĚ, můj soused strom

 

Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

Učebnice strana 34 – 37, PS 19 – 20 (dobrovolně cokoliv), PL 38

Kontrola a vyhodnocení přírodovědných kvízů, ekologické aktivity
Práce s dětskou ilustrovanou encyklopedií Příroda kolem nás

Ekosystém LOUKA – rostliny, bezobratlí živočichové, stavba těla, vývojová stádia motýla
Výuka venku, KKFB Zlín – práce s přírodovědnými encyklopediemi, atlasy, klíči

Bezobratlí (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 18. 4. – 22. 4. 2022

Den Země 2022

Třídění a recyklace odpadu, RECYKLOVANÉ PŘÍBĚHY – Příběh plastu, Příběh skla, Příběh kovu
Video – Samosebou.cz
Kam patří – Samosebou.cz

Pobyt v přírodě, enviromentální aktivity, přírodovědný kvíz, ochrana přírody

Úklid přírody v Tečovicích s projektem Ukliďme Česko – sobota 23. 4. 2022

 

Učivo 11. 4. – 15. 4. 2022

EKO Velikonoce, tip na velikonoční třídění odpadu
Kam patří – Samosebou.cz

Ochutnávka exotického ovoce v rámci projektu  „Ovoce a zelenina do škol“

 

Učivo 4. 4. – 8. 4. 2022

PL 30, 31

ČLOVĚK
Vznik a vývoj člověka
Části těla

VNITŘNÍ STAVBA ČLOVĚKA
Seznámení se stavbou a funkcí těla

Ochrana zdraví, zdravý způsob života

Naučná literatura, encyklopedie, dostupné informační zdroje

 

Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

Výuka venku – Ekosystém OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (uměle vytvořený člověkem)
Jarní rostliny, okrasné rostliny, první jarní byliny, proč kvetou tak brzy

Mezinárodní den ptactva (zápis viz sešit)
Stavba těla ptáka, nejčastější druhy ptáků, ochrana ptáků a ochrana jejich stanovišť
Ochrana přírody

NEJČASTĚJŠÍ DRUHY PTÁKŮ – Ochrana ptáků (ochranaptaku.cz)

 

Učivo 21. 3. – 25. 3. 2022

22. 3. SVĚTOVÝ DEN VODY

Voda v přírodě
Koloběh vody
Co vědět o vodě
Zajímavosti o vodě
Evropská vodní charta
Světový den vody

Výuka venku – Ekosystém POTOK – Ve vodě to žije, pozorování a určování živočichů
Vlastnosti látek – voda, jednotky objemu

Procvičuj:
Využití vody (skolasnadhledem.cz)
Ekosystém, společenstvo (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo potoka a řeky 1 (skolasnadhledem.cz)

Všeobecný test – Živá a neživá příroda

 

Učivo 14. 3. – 18. 3. 2022

Učebnice strana 42 – 46, PS strana 20

Rostliny kulturní a plané

Ekosystém POLE
Rostliny = Polní plodiny – obilniny, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny, textilní plodiny, další plodiny, plevele

Živá a neživá příroda na jaře, zahánění zimy, vítání jara – vycházka

Jarní rovnodennost nastane  20. března 2022 v 16:33 hodin

 

Učivo 7. 3. – 11. 3. 2022

Zkoumáme horniny a minerály, pracovní listy 16 – 21

Země pod povrchem i na povrchu, vnitřní stavba Země, co z toho je důležité pro můj život

Hory a horniny, vznik pohoří a hornin,
Známe vzorky hornin – žula, vápenec, uhlí, pískovec, mramor, čedič

Minerály, vlastnosti důležité pro určení minerálů
Sádrovec, grafit (tuha), síra, kalcit, slída, sůl kamenná, živec, křemen, magnetit

Příroda a přírodní společenstva – výuka venku

Naučné video k tématu pro zvídavé žáky:
Horniny a minerály – YouTube

 

Učivo 28. 2. – 4. 3. 2022

Horniny a nerosty, PL 28-29
Nastudovat text, zapsat si, čemu nerozumím, co mi není jasné, co mě o tématu ještě zajímá
Vyzkoušej si nabyté znalosti v testu:
Horniny a nerosty – Teaching resource (wordwall.net)

Vlastnosti látek, PL strana 30-31
Zopakovat veličiny (délka, hmotnost, teplota, čas), měřidla a základní jednotky
Převody jednotek (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 21. 2. – 25. 2. 2022

Součásti neživé přírody – Vzduch, voda, Slunce

Minerály (nerosty) a horniny – úvod

Půda, zvětrávání minerálů a hornin, vznik půdy (umíme vysvětlit)

Podívej se na prezentaci VZDUCH:
Význam vody pro život (skolakov.eu)

 

Učivo 14. 2. – 18. 2. 2022

Pracovní list 26

Voda, vysvětlujeme koloběh vody v přírodě

Myšlenková mapa VODA, zpracovávání a třídění informací

Práce s naučnou literaturou, encyklopedií

Podívej se na film:
Koloběh vody 1 – YouTube

 

Učivo 31. 1. – 4. 2. 2022

Pracovní učebnice (pracovní listy) 28, 29

Neživá příroda, součásti neživé přírody
Voda a její vlastnosti
Připrav si ústně odpovědi na otázky 29 dole (pracuj s textem, můžeš si zvýrazňovat, podtrhávat…)

Skupenství vody 1 (skolasnadhledem.cz)
Skupenství vody 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 24. 1. – 28. 1. 20220

Výukové video Zimní příroda: Ptáci, jehličnany a vlci
Zimní příroda: Ptáci, jehličnany a vlci – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Pracovní list – procvičení vědomostí o živočiších a rostlinách (vlk, husa, morčák, polák chocholačka, zimostráz)

Přírodovědná vycházka, vlastní zápisky z pozorování, předávání informací
Přezimování rostlin a zvířat

 

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Pracovní list 24, 25

Pololetní prověřovací test – živá příroda (rostliny, houby, živočichové)

Volně žijící zvířata
Hlavní části těla vybraných volně žijících živočichů
Stopy volně žijících živočichů

Práce na PC, s atlasy zvířat, vyhledávání informací

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 24-33 – prohlížení fotografií, PL 27, 29

Opakování – Houby, rostliny, živočichové
Třídění přírodnin (skolasnadhledem.cz)
Třídění obratlovců (skolasnadhledem.cz)

Příroda v zimě
Živočichové v období zimního klidu
Studenokrevní a teplokrevní živočichové, zimní spáči
Živočichové v zimě (skolasnadhledem.cz)
Přizpůsobení se zimě (skolasnadhledem.cz)

Ekosystém les

 

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Představení zvířete, o kterém žáci zpracovávali referát

Živočichové, charakteristika živočichů
Co víme o domácích zvířatech?
Domácí zvířata – pes a kočka, popis částí těla, typické znaky

Ptačí hodinka – sčítání ptáků ve zlínském parku
Sčítáme 7.–9. ledna 2022 – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

Zveme na sčítací hodinu rodinu i přátele
Videonávody – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

 

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Učebnice strana 24, PS strana 14

Organizmy v ekosystémech LES

Život v zimní přírodě, rostliny v zimě, přezimující živočichové
Pozorování volně žijících živočichů

Ptáci na krmítku, pomoc přikrmováním (semena rostlin, lůj)
Sčítáme 7.–9. ledna 2022 – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

21. 12. v rovných 17:00 hodin nastane zimní slunovrat. Nastává nejkratší den a nejdelší noc v celém roce. Od tohoto dne do počátku jara se dny začínají pozvolna prodlužovat.

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 23, PS strana 13

Opakování učiva – ŽIVÁ PŘÍRODA
Prezentace referátů, hodnocení podle daných kritérií

Pomoc ptákům v zimě
hry.birds.cz
https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/

 

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Učebnice strana 21-22, PS strana 12

Potravní vztahy organizmů
Dělení živočichů podle potravy, potravní závislost, potravní řetězec
Potravní vztahy organizmů, potravní síť

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učebnice strana 19-20, PS strana 10, 11

OBRATLOVCI
Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Příprava referátu o vybraném živočichovi, datum odevzdání 10. prosince

Připrav si ústně odpovědi na 6 otázek z učebnice na straně 20

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 18, PS strana 11/4

17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Dělení živočichů podle stavby těla
Bezobratlí, obratlovci
Hmyz, popis stavby těla včely medonosné

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice strana 17, PS strana 10/1, 2, PL 11

Čtvrtletní opakování: Přírodovědný kvíz

Život bylin a příprava na zimu, podzemní části rostlin – cibule, oddenky, hlízy
Rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé
Živočichové, společné znaky živočichů

V pátek všichni odevzdají sešity přírodovědy ke kontrole. Ohodnotím vedení sešitu.

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Učebnice po stranu 16, PS po stranu 9

Život a význam stromů, PL 20/1, 3, 4
Rostliny kulturní a plané, PL 7,8
Dělení rostlin podle místa růstu a užitku – myšlenková mapa

Ve středu si napíšeme přírodovědný kvíz. Projdi si učivo v sešitě.

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

Podzimní prázdniny
Státní svátek 28. 10. Den vzniku samostatného Československa

Změna času 2021
Končí letní čas, v noci na neděli 31. 10 si pospíme o hodinu déle.

Pravidelné vycházky do přírody, barvy a vůně podzimu, pozorování živé a neživé přírody

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 16 – Rostliny, semeno, růst rostlin (pročíst + obrázky)

Ze života stromů, výukové aktivity ke Dni stromů, ochrana stromů

Podívej se a zapiš si nebo nakresli do sešitu nové informace. Kontrola po podzimních prázdninách.
Krajina: Stromy – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dětská encyklopedie světa: Strom – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 14-15, PS strana 8-9

Kořen a jeho funkce, typy kořene, stonek a jeho funkce, typy stonku, list, fotosyntéza, popis listu, květ – popis květu, plod, semena, oplodí
Dělení semenných rostlin podle stonku BYLINY a DŘEVINY – keře a stromy
Portfolio malého přírodovědce

Třídění rostlin 1 (skolasnadhledem.cz)
Třídění rostlin 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 13-14, PS strana 8/3

Stavba těla semenných rostlin, popis rajčete jedlého
Kořen, stonek, list

Pozorování tvarů a porovnávání vzhledu listů na vycházce

Dopravní výchova – Jsem dobrý cyklista, bezpečná jízda, dopravní značky
Příprava na roli cyklisty 

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 12, 13, PS strana 8/2

Třídění rostlin
Výtrusné rostliny, semenné rostliny

Fotosyntéza (obrázek + popis děje)

Podzim v přírodě

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice strana 11, PS strana 8/1

ROSTLINY – společné znaky rostlin
Pozorování barvy a složení půdy, pokusy na přítomnost vzduchu a vody v půdě, vyhodnocení pokusu
Podzimní rovnodennost
Třídění přírodnin (skolasnadhledem.cz)

Podzimní vycházka do lesa – poznávání a ochrana přírody, chování v lese
Společenstvo lesa 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo lesa 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 9, 10, PS strana 7

HOUBY – základní poznatky, význam hub, zkoumání houby lupou
Houba, odlišnost od ostatních rostlin, stavba těla jedlé a jedovaté houby, třídění hub, zásady sběru a konzumace hub
Čerpání informací o houbách z různých informačních zdrojů, zpracovávání textů

Půda, půda v naší obci, pokusy s půdou, půdní profil

DEN PRO PŘÍRODU – úklid naší obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

Pusť si naučná videa.

Co spojuje houby a rostliny:
https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ

Povídání od mykologa:
https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o

Jak se pěstují žampiony:
https://www.youtube.com/watch?v=sgPdZFM1VTU

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

ROZMANITOST PŘÍRODY
Příroda je vše kolem nás, co nevytvořil člověk.
Živá příroda
: živočichové – patří sem i člověk, rostliny, houby
Neživá příroda: voda, vzduch, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny, půda
Plánování podzimní vycházky do lesa

Učebnice strana 6 – 8, PS strana 5/1, 2, 3

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Příroda živá a neživá
Ekosystém

Bezpečná cesta do školy