4. třída – Přírodověda

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Pracovní list 24, 25

Pololetní prověřovací test – živá příroda (rostliny, houby, živočichové)

Volně žijící zvířata
Hlavní části těla vybraných volně žijících živočichů
Stopy volně žijících živočichů

Práce na PC, s atlasy zvířat, vyhledávání informací

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 24-33 – prohlížení fotografií, PL 27, 29

Opakování – Houby, rostliny, živočichové
Třídění přírodnin (skolasnadhledem.cz)
Třídění obratlovců (skolasnadhledem.cz)

Příroda v zimě
Živočichové v období zimního klidu
Studenokrevní a teplokrevní živočichové, zimní spáči
Živočichové v zimě (skolasnadhledem.cz)
Přizpůsobení se zimě (skolasnadhledem.cz)

Ekosystém les

 

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Představení zvířete, o kterém žáci zpracovávali referát

Živočichové, charakteristika živočichů
Co víme o domácích zvířatech?
Domácí zvířata – pes a kočka, popis částí těla, typické znaky

Ptačí hodinka – sčítání ptáků ve zlínském parku
Sčítáme 7.–9. ledna 2022 – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

Zveme na sčítací hodinu rodinu i přátele
Videonávody – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

 

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Učebnice strana 24, PS strana 14

Organizmy v ekosystémech LES

Život v zimní přírodě, rostliny v zimě, přezimující živočichové
Pozorování volně žijících živočichů

Ptáci na krmítku, pomoc přikrmováním (semena rostlin, lůj)
Sčítáme 7.–9. ledna 2022 – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

21. 12. v rovných 17:00 hodin nastane zimní slunovrat. Nastává nejkratší den a nejdelší noc v celém roce. Od tohoto dne do počátku jara se dny začínají pozvolna prodlužovat.

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 23, PS strana 13

Opakování učiva – ŽIVÁ PŘÍRODA
Prezentace referátů, hodnocení podle daných kritérií

Pomoc ptákům v zimě
hry.birds.cz
https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/

 

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Učebnice strana 21-22, PS strana 12

Potravní vztahy organizmů
Dělení živočichů podle potravy, potravní závislost, potravní řetězec
Potravní vztahy organizmů, potravní síť

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učebnice strana 19-20, PS strana 10, 11

OBRATLOVCI
Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Příprava referátu o vybraném živočichovi, datum odevzdání 10. prosince

Připrav si ústně odpovědi na 6 otázek z učebnice na straně 20

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 18, PS strana 11/4

17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Dělení živočichů podle stavby těla
Bezobratlí, obratlovci
Hmyz, popis stavby těla včely medonosné

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice strana 17, PS strana 10/1, 2, PL 11

Čtvrtletní opakování: Přírodovědný kvíz

Život bylin a příprava na zimu, podzemní části rostlin – cibule, oddenky, hlízy
Rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé
Živočichové, společné znaky živočichů

V pátek všichni odevzdají sešity přírodovědy ke kontrole. Ohodnotím vedení sešitu.

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Učebnice po stranu 16, PS po stranu 9

Život a význam stromů, PL 20/1, 3, 4
Rostliny kulturní a plané, PL 7,8
Dělení rostlin podle místa růstu a užitku – myšlenková mapa

Ve středu si napíšeme přírodovědný kvíz. Projdi si učivo v sešitě.

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

Podzimní prázdniny
Státní svátek 28. 10. Den vzniku samostatného Československa

Změna času 2021
Končí letní čas, v noci na neděli 31. 10 si pospíme o hodinu déle.

Pravidelné vycházky do přírody, barvy a vůně podzimu, pozorování živé a neživé přírody

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 16 – Rostliny, semeno, růst rostlin (pročíst + obrázky)

Ze života stromů, výukové aktivity ke Dni stromů, ochrana stromů

Podívej se a zapiš si nebo nakresli do sešitu nové informace. Kontrola po podzimních prázdninách.
Krajina: Stromy – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dětská encyklopedie světa: Strom – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 14-15, PS strana 8-9

Kořen a jeho funkce, typy kořene, stonek a jeho funkce, typy stonku, list, fotosyntéza, popis listu, květ – popis květu, plod, semena, oplodí
Dělení semenných rostlin podle stonku BYLINY a DŘEVINY – keře a stromy
Portfolio malého přírodovědce

Třídění rostlin 1 (skolasnadhledem.cz)
Třídění rostlin 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 13-14, PS strana 8/3

Stavba těla semenných rostlin, popis rajčete jedlého
Kořen, stonek, list

Pozorování tvarů a porovnávání vzhledu listů na vycházce

Dopravní výchova – Jsem dobrý cyklista, bezpečná jízda, dopravní značky
Příprava na roli cyklisty 

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 12, 13, PS strana 8/2

Třídění rostlin
Výtrusné rostliny, semenné rostliny

Fotosyntéza (obrázek + popis děje)

Podzim v přírodě

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice strana 11, PS strana 8/1

ROSTLINY – společné znaky rostlin
Pozorování barvy a složení půdy, pokusy na přítomnost vzduchu a vody v půdě, vyhodnocení pokusu
Podzimní rovnodennost
Třídění přírodnin (skolasnadhledem.cz)

Podzimní vycházka do lesa – poznávání a ochrana přírody, chování v lese
Společenstvo lesa 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo lesa 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 9, 10, PS strana 7

HOUBY – základní poznatky, význam hub, zkoumání houby lupou
Houba, odlišnost od ostatních rostlin, stavba těla jedlé a jedovaté houby, třídění hub, zásady sběru a konzumace hub
Čerpání informací o houbách z různých informačních zdrojů, zpracovávání textů

Půda, půda v naší obci, pokusy s půdou, půdní profil

DEN PRO PŘÍRODU – úklid naší obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

Pusť si naučná videa.

Co spojuje houby a rostliny:
https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ

Povídání od mykologa:
https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o

Jak se pěstují žampiony:
https://www.youtube.com/watch?v=sgPdZFM1VTU

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

ROZMANITOST PŘÍRODY
Příroda je vše kolem nás, co nevytvořil člověk.
Živá příroda
: živočichové – patří sem i člověk, rostliny, houby
Neživá příroda: voda, vzduch, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny, půda
Plánování podzimní vycházky do lesa

Učebnice strana 6 – 8, PS strana 5/1, 2, 3

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Příroda živá a neživá
Ekosystém

Bezpečná cesta do školy