4. třída – Přírodověda


přírodověda

 

Učivo 22.6. – 26.6.

22.6.

Ekosystém park

Podívej se na prezentaci:

 

Odpověz na otázky:

rostliny v parku

živočichové v parku

 

 

 

 

Učivo 15.6. – 19.6.

15.6.

opakování ekosystém louka, potok

 

16.6.

online hodina

Přečti si:

ekosystém pole – učebnice str. 36 – 42

Podívej se:

 

 

Učivo 8.6. – 12.6.

8.6.

  • opakování na test – ekosystém les, ekosystém potok

 

9.6.

  • písemné a online opakování – ekosystém les-
  • opakuj – ekosystém louka, potok

 

Učivo 1.6. – 5.6.

1.6.

Online výuka – opakování ekosystému les – doma si přečti v učebnici str. 20 – 24

Na středu přečti – živočichové lesů – učebnice str. 25 – 26

 

3.6.

online výuka – opakování ekosystém les – živočichové lesů – chválím děti za prostudování

Na příští pondělí prosím přečíst – rostliny a živočichové rybníků – rostliny a ryby v rybníku – učebnice str. 64 – 65

 

29.5.

Opakuj ekosystémy: les, louka, rybník  – příští týden v online výuce všechny systémy projedeme.

 

 

18.5. 

učivo z organizačních důvodů neuvedeno

21.5.

Přečti si:

učebnice str. 48 – 49

Vypracuj:

pracovní sešit str. 38 cv. 2,3

Vypracuj referát o rostlině nebo živočichovi z ekosystému louka – referát mi můžeš poslat

Prezentace:

Prohlédni si:

louka – živočichové

Podívej se:

kapitoly o havěti – louka – video

Pamatuješ si na minulý školní rok a naše housenky, tady je malá připomínka:

 

 

 

 

Učivo  11.5. – 15.5.

11.5.

učivo z organizačních důvodů neuvedeno

 

14.5.

Podívej se:

 

Přečti si:

učebnice str. 46 – 47

Prezentace:

 

Vypracuj:

pracovní sešit str. 38 cv. 1

Podívej se:

CHKO – BÍlÉ KARPATY

 

 

 

Učivo 4.5. – 7.5.

4.5.

Podívej se:

 

Prohlédni si prezentace:

 

 

Vypracuj: 

pracovní sešit str. 37 cv. 7

 

7.5.

Podívej se:

 

 

Vypracuj:

pracovní sešit str. 37 cv. 6

Přečti si:

Učebnice str. 66, 68

Vypracuj referát o rostlině nebo živočichovi z ekosystému rybník -doplň jej obrázkem nebo fotografií – referát mi můžeš poslat

 

Učivo 27.4. – 30.4.

27.4.

Podívej se:

 

 

Přečti si:

učebnice str. 64, pracovní sešit str. 37 cv. 9

Vypracuj:

pracovní sešit str. 36 cv. 1, 2

 

30.4.

Přečti si:

učebnice str. 65

Vypracuj:

pracovní sešit str. 36 cv. 3, cv. 4, str. 37 cv. 5

Prezentace – opakování ze 3. ročníku:

prezentace ryby

Trénuj:

stavba těla – ryba

Podívej se:

Trénuj:

rybník

 

 

 

Učivo 20.4. – 24.4.

20.4.

Přečti si:

učebnice str. 20 – 22

Vypracuj:

pracovní sešit str. 34 cv. 4, 8, 9

Podívej se:

 

Trénuj:

přírodověda – les – byliny

 

23.4.

Přečti si:

učebnice str. 25 – 26

Podívej se:

Vypracuj:

pracovní sešit str. 35 cv. 7, 6

Trénuj:

přírodověda – les – savci

les

 

 

Učivo 14.4. – 17.4.

16.4.

Podívej se:

 

 

 

 

 

Přečti si:

Učebnice str. 20 – 24

 

Vypracuj:

Pracovní sešit str. 34 cv. 1,3

 

 

Učivo 6.4. – 8.4.

Velikonoce

Podívej se:

Podívej se:

ČT – naše tradice – pašijový týden

Zde jsou zajímavé interaktivní úkoly o Velikonocích:

déčko – Velikonoce

Posílám odkaz na webkameru Záchranné stanice živočichů Makov – můžete se podívat na ptáčky, kteří přilétají je krmítku a na jezírko:

https://www.makov.cz/webkamera.html

https://www.makov.cz/webkamera2.html

 

 

Učivo 31.3. – 3.4.

30.3.

Podívej se:

vylušti:

jarní rostliny

– vyfoť, namaluj jarní kytku (můžeš mi ji poslat)

– vytvoř si herbář (stačí když najdeš 3 jarní rostliny a vylisuješ je, nalep je na papír a připiš název rostliny)

– videonávod:

 

2.4.

– vypracuj: pracovní sešit str. 33 cv. 1,2

– namaluj obrázek rodiny, udělejte si společnou fotografii

Obrázek nebo fotografii mi můžeš poslat.

 

 

 

 

Učivo 23.3. – 27.3.

23.3.

Podívej se:

 

 

– vypracuj: pracovní sešit str. 32 cv. 4,7

 

26.3.

Podívej se:

 

 

– vypracuj: pracovní sešit str. 32 cv. 5,6

 

Učivo 24.2. –  28.2.

Horniny – vyvřelé, usazené, přeměněné

zápis do sešitu 

pokus – výbuch sopky

Video – výbuch sopky

 

Učivo 17.2. –  21.2.

neživá příroda -horniny – zápis do sešitu

test – voda, vzduch

 

 

Učivo 10.2. –  14.2.

neživá příroda – voda – skupenství 

jednoduché pokusy s vodou 

pracovní sešit str. 24

 

 

Učivo 3.2. – 7.2.

hospodářská zvířata – test

volně žijící zvířata – pracovní sešit str. 24,25

neživá příroda – voda – pracovní sešit str. 26

Chválím děti za přípravu workshopu pro ostatní třídy a děti z MŠ. 

Článek o této akci najdete zde:

https://zlinsky.denik.cz/ctenar-reporter/prirodovedny-workshop-deti-pozorovaly-veci-mikroskopem-20200206.html

 

 

Učivo 27.1. – 30.1.

hospodářská zvířata – zápis do sešitu (prase domácí, tur domácí, ovce domácí, kůň domácí, koza domácí, králík domácí, husa domácí)

mikroskopy – co jsou to mikroskopy, jak s nimi pracujeme

příprava workshopu pro ostatní třídy, natočení videa

 

Učivo 20.1. – 24.1.

bezobratlí – test

hospodářská a domácí zvířata – zápis do sešitu  učebnice str. 59

referát – kočka domácí nebo pes domácí – do 27.1.

video – kočka domácí, pes domácí

práce s encyklopedií – vyhledávání informací

 

Učivo 13.1. – 17.1.

dělení živočichů – test

bezobratlí  – zápis do sešitu

 

Učivo 6.1. – 10.1.

opakování – živočichové – charakteristika živočichů

obratlovci x bezobratlí  – zápis do sešitu

 

Učivo 16.12. – 20.12.

Přírodovědná vycházka – pojmenování stromů, zvířata v zimě – péče o ně

Živočichové – charakteristika živočichů – zápis do sešitu 

 

Učivo 9.12. – 13.12.

test – dřeviny

živočichové – charakteristika živočichů – zápis do sešitu

 

Učivo 2.12. – 6.12.

Jehličnaté  stromy

pracovní sešit str. 19

výstavka větviček jehličnanů – poznávání, pojmenování

pokus se šiškou

 

Učivo 25.11. – 29.11.

Ovocné stromy a keře

pracovní sešit str. 18

pomoc s výsadbou stromků – za Autorakovištěm v Tečovicích

 

Učivo 18.11. – 22.11.

Listnaté keře a stromy

pracovní sešit str. 15 – 17

 

Učivo 11.11. – 15.11.

houby – popis části těla, houby jedlé, nejedlé, jedovaté, význam hub, sběr – zásady 

pracovní sešit str. 12,13 

Dřeviny – třídění a stavba dřevin

pracovni sešit str. 14

 

Učivo 4.11. – 8.11.

opakovaní – byliny jedovaté, léčivé 

rostliny – jednoleté, dvouleté, trvalky

život bylin a příprava na zimu

práce s textem – vyhledávání informací

pracovní sešit str. 9, 11

 

Učivo 31.10. – 1.11.

opakování – rostliny podle místa výskytu

rostliny – byliny léčivé a jedovaté

 

Učivo 21.10. – 25.10.

rostliny – dělení podle místa výskytu

rostliny kulturní a plané – PS str. 7,8

D.Ú. str. 8 cv. 1, a na 31.10.

 

Učivo 14.10. – 18.10.

– rostliny – plody – dělení

– písemné opakování 

 

Učivo 7.10. – 11.10.

byliny – stavba těla bylin – dokončení zápisu

 

Učivo 30.9. – 4.10.

byliny- stavba těla bylin

pracovní sešit str. 6 + zápis do sešitu

 

Učivo 23.9. – 27.9.

byliny- společné znaky rostlin

zápisek do sešitu

 

Učivo 16.9. – 20.9.

podmínky života na Zemi

– pracovní sešit str. 4,5

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

rozmanitost přírody – dělení přírodnin

– pracovní sešit str. 3, 4/1