4. třída – Přírodověda

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 16, PS strana 9/8

Rostliny, semeno, růst rostlin

Ze života stromů, výukové aktivity ke Dni stromů, ochrana stromů

Podívej se a zapiš si nebo nakresli do sešitu nové informace.
Krajina: Stromy – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dětská encyklopedie světa: Strom – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 14-15, PS strana 8-9

Kořen a jeho funkce, typy kořene, stonek a jeho funkce, typy stonku, list, fotosyntéza, popis listu, květ – popis květu, plod, semena, oplodí
Dělení semenných rostlin podle stonku BYLINY a DŘEVINY – keře a stromy
Portfolio malého přírodovědce

Třídění rostlin 1 (skolasnadhledem.cz)
Třídění rostlin 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 13-14, PS strana 8/3

Stavba těla semenných rostlin, popis rajčete jedlého
Kořen, stonek, list

Pozorování tvarů a porovnávání vzhledu listů na vycházce

Dopravní výchova – Jsem dobrý cyklista, bezpečná jízda, dopravní značky
Příprava na roli cyklisty 

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 12, 13, PS strana 8/2

Třídění rostlin
Výtrusné rostliny, semenné rostliny

Fotosyntéza (obrázek + popis děje)

Podzim v přírodě

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice strana 11, PS strana 8/1

ROSTLINY – společné znaky rostlin
Pozorování barvy a složení půdy, pokusy na přítomnost vzduchu a vody v půdě, vyhodnocení pokusu
Podzimní rovnodennost
Třídění přírodnin (skolasnadhledem.cz)

Podzimní vycházka do lesa – poznávání a ochrana přírody, chování v lese
Společenstvo lesa 1 (skolasnadhledem.cz)
Společenstvo lesa 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 9, 10, PS strana 7

HOUBY – základní poznatky, význam hub, zkoumání houby lupou
Houba, odlišnost od ostatních rostlin, stavba těla jedlé a jedovaté houby, třídění hub, zásady sběru a konzumace hub
Čerpání informací o houbách z různých informačních zdrojů, zpracovávání textů

Půda, půda v naší obci, pokusy s půdou, půdní profil

DEN PRO PŘÍRODU – úklid naší obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

Pusť si naučná videa.

Co spojuje houby a rostliny:
https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ

Povídání od mykologa:
https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o

Jak se pěstují žampiony:
https://www.youtube.com/watch?v=sgPdZFM1VTU

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

ROZMANITOST PŘÍRODY
Příroda je vše kolem nás, co nevytvořil člověk.
Živá příroda
: živočichové – patří sem i člověk, rostliny, houby
Neživá příroda: voda, vzduch, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny, půda
Plánování podzimní vycházky do lesa

Učebnice strana 6 – 8, PS strana 5/1, 2, 3

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Příroda živá a neživá
Ekosystém

Bezpečná cesta do školy