4. třída – Matematika

MATEMATIKA

Učivo 20. 3. – 24. 3. 2023

Magické čtverce , pamětné  sčítání a odčítání – PS str. 8/1-6, 9/1-5, 10/1-7, 11/1-6

Geometrie – obvod čtyřúhelníku – PS str. 20/1-3, 21/1-5

Učivo 13. 3. – 17. 3. 2023

Vyvození číselného oboru 0 – 1 000 000, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky až statisíce – PS po str. 7/1-6

Matematický Klokan 2023

Učivo 6. 3. -10. 3. 2023

Rovnice – učebnice str. 62/1-3, 63/1-3PS str. 46/1-4, 47/1-4, 48/1-6.

Vyvození číselného oboru 0 – 100 000 – učebnice 2 str. 2/1-3, 3/1-4. PS str. 1/1-4, 2/1-3

Geometrie – obvod čtverce a obdélníku – učebnice str. 29/1-2. PS str. 19/1-3

Učivo 27. 2. – 3. 3. 2023

Zlomky – výpočet části z celku, výpočet více částí z celku – učebnice str. 60/1-5, 61/1-4. PS str. 44/1-5, 45/1-4

Smíšená čísla PS str. 43/1-6

Geometrie – Konstrukce čtverce a obdélníku –  učebnice str. 26/1-2, 27/1-3. PS str. 18/1-3

Učivo 20. 2. – 24. 2. 2023

Římské číslice, zlomky – učebnice str. 55/1-5, 56/1-6, 57/1-4, 58/1-5. PS str. 38,39,40/1-7, 41/1-6, 42/1-5

Geometrie – čtverec, obdélník – sousední body, sousední strany, protější strany – učebnice str. 24-25, PS  str. 16/1-7, 17/1-4

Učivo 30. 1. – 3. 2. 2023

Základní převody jednotek – učebnice str. 51/1-3. PS str. 37/1-4

Učivo 23. 1. – 27.1. 2023

Pamětné násobení pomocí rozkladu, slovní úlohy, práce s testíky

Geometrie – sloupcový graf

Učivo 16. 1. – 20. 1. 2023

Kombinované početní operace se závorkami i bez závorek – učebnice str. 47/1-5. PS str. 32/1-4.

Pamětné násobení pomocí rozkladu – učebnice str. 48/1-5. PS str. 33/1-3

Pololetní opakování

Geometrie – obsah mnohoúhelníku – učebnice str. 22,23/1-3. PS str. 15/1-6

Učivo 9. 1. – 13. 1. 2023

Násobení a dělení čísly 10,100,1 000. Násobení – činitele zakončeny nulami, dělení – dělenec zakončen nulami – učebnice str. 44/1-5, 45/1-5, 46/1-5. PS str. 29/1-6, 30/1-5, 31/1

Mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníku – učebnice str. 21/1,2. PS str. 14/1-5

Písemnou pololetní práci si vypracujeme ve středu 18. ledna z probraného učiva za 1. pololetí do str. 31 v PS.

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem v oboru do 10 000. Učebnice str. 42/1-3, 43/1-3. PS str. 27/1-3, 28/1-3

Geometrie – prostorová geometrie, logické úkoly – práce s kostkovou stavebnicí – učebnice str. 19/1-3. PS str. 13/1-3

Učivo 19. 12. – 23. 12. 

Opakování probraného učiva, pohádkové počítání

Učivo 12. 12. – 16. 12. 

Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem. Učebnice str. 40/1-2, 41/1-4. PS str. 26/1-3

Geometrie – opakování –  učebnice str. 18/1-5

Učivo 5. 12. – 9. 12. 

Písemné dělení jednociferným dělitelem – online cvičení, video Matýskova matematika – učebnice str. 38/1, 39/1-5. PS str. 25/1-4

Geometrie – vzájemná poloha kružnic – učebnice str. 17/1-4. PS str. 11/1-3, 12/1-4

Učivo 28. 11. – 2. 12. 

Slovní úlohy s násobením dvojciferným činitelem – učebnice str. 35/1/5, 37/1-5, PS str. 24/1-4

Geometrie – vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic – učebnice str. 16/1. Procvičování kružnic do šs

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Učebnice str. 36/1-4. PS str. 23/1-5, počítání v Testíku – pokračování

Geometrie – kruh a kružnice – učebnice str. 14/1-2. PS str. 9/1-5, 10/1-6

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Písemné násobení jednociferným číslem , písemná práce – opakování učiva

Učebnice str. – 34/1-4. PS str. 22/1-6

Geometrie – konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou – učebnice str. 12/1,2. PS str. 8/1-4

Učivo 31. 10. – 11. 11.

Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000. Slovní úlohy, dělení se zbytkem.

Učebnice str.  28/ 1-3, 30/ 1-3, 32/ 1-3, 33/1-3, . PS str. 16/1-5, 17/ 1-5, 18/1-5, 19/1-5, 20/1-5.

Prosím příprava na čtvrtletní písemnou práci – PS str. 21/1-7

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, pamětné sčítání a odčítání

Učebnice str. 23/1-4, 24/1-6, 25/1-3. PS str. 15/1-6

Geometrie – úhly – vysvětlení pojmu, práce se špejlí. Učebnice str. 10/2. PS str. 6/1-5

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Vyvození číselného oboru 0 – 10 000, porovnávání čísel, čísla 1- 5ciferná

Učebnice str.  18/1-3, 19/1-3, 20/1-3, 21/1-3. PS str. 11/1-5,12/1-3, 13/1-6, 14/1-6

Geometrie – polopřímky, které neleží na jedné přímce, společné body. Praktická cvičení. Učebnice str. 10/1

Učivo 3. 10. – 7.10. 

Jednotky objemu, hmotnosti, výpočet jednoho a více dílů.

Učebnice str. 15/3-4, 16/1/4,17/1-6. PS str. 9/3-7, 10/1-6

Geometrie – polopřímky, které leží na jedné přímce. Učebnice str. 9/1-3. PS str. 5/1-5

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Dělení se zbytkem, převody jednotek délky

Učebnice str. 14/1-5, 15/1-2. PS str. 8/1-7, 9/1-2

Geometrie – Délka úsečky, shodnost úseček

Učebnice str. 8/1-3. PS str. 4/1-2

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Početní operace se závorkami a bez závorek, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky, písemné násobení

Učebnice – 11 – 13. PS str. 6/4-5, 7/1-6

Geometrie – délka úsečky , jejich měření 

Učebnice str. 6/1-3, 7/1-5. PS str. 3/1-5

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Víceciferná čísla, zaokrouhlování na desítky, stovky, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobení a dělení čísel zakončených nulami

Učebnice str. 6-10. PS 4/1-6, 5/1-6, 6/1-3

Geometrie – bod, vzájemná poloha bodu a přímky, polopřímky a úsečky

Učebnice str. 4, 5/1-4. PS str. 2/1-5

Učivo 5.9. – 9.9.

Opakování učiva z nižších ročníků
Malá násobilka, číselná osa, porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání
Numerace do 1000

Učebnice str. 1-5, PS str. 1/1-5, 2/1-6, 3/1-7

Rýsovací dovednosti – přímka, polopřímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky

Učebnice – 2-3, PS 1/1-5