4. třída – Matematika

matematika

Učivo 21. 6. – 25. 6. 2021

Opakování a uzavření učiva 4. ročníku

Učivo 14. 6. – 18. 6. 2021

Početní operace se závorkami, roznásobení závorky, převody jednotek – učebnice str. 34 – 37, PS str. 26, cv. 4,5. Str. 27- 28

Geometrie – obvod čtverce a obdélníku – učebnice str. 29, PS str. 19-21

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Pamětné dělení pomocí rozkladu, opakování na písemnou práci – učebnice str. 33, cv. 1-5, PS str. 25, 26, cv. 1-3

Geometrie – čtverec , obdélník – učebnice str. 25-26, konstrukce – učebnice str. 27, PS str. 16,17 – celé, str. 18 – cv. 1-2

Učivo 31. 5. – 4. 6. 2021

Pamětné násobení pomocí rozkladu – učebnice str. 32, cv. 1-5, PS str. 22-24, početník 2

Geometrie – Obsah mnohoúhelníku – učebnice str. 23, čtyřúhelníky str. 24, PS str. 15, cv. 1-6

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021

Násobení 10 – 100 000 – učebnice str. 28,29. PS 22, početník 2

Geometrie – Obsah mnohoúhelníku, učebnice str. 22

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021

Slovní úlohy s násobením a dělením, čtvrtletní opakování – učebnice str. 26-27, PS str. 20 – 21.

Geometrie – logické úlohy, prostorová geometrie – učebnice str. 19-20, PS str. 13-14

Mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníku – učebnice str. 21, cv. 1-2

Učivo 10. 5. – 14. 5. 2021

Písemné násobení, dělení se zbytkem i beze zbytku – učebnice str. 24 – 26. PS str. 17-19

Geometrie – Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic – učebnice str. 17-19, PS str.  11,12 celé strany.

Učivo 6. 5. 2021

Písemné násobení – PS str. 16, cv. 1-6

Učivo 4. 5. 2021

Písemné násobení – učebnice str. 23, cv. 1-4

Učivo 3. 5. 2021

Písemné sčítání více sčítanců – učebnice str. 22, cv. 1,2. DÚ učebnice str. 22, cv.3,4 – vypracuj do školního sešitu, PS str. 15, cv. 5

Učivo 26. 4. – 30. 4. 2021

Pamětné sčítání a odčítání – učebnice str. 16 – 20, PS str. 11 – 14, Písemné sčítání a odčítání – učebnice str. 21, cv. 1-3

Geometrie – učebnice str. 16, PS str. 10, cv. 3-6

Učivo 23. 4. 2021

Geometrie – PS str. 9, cv. 1-5, str. 10, cv. 1,2. DÚ PS str. 10, cv.3,4

Učivo 22. 4. 2021

Pamětné sčítání a odčítání s přechodem – učebnice str. 15, cv. 1-3. DÚ PS str. 11, cv. 1-5

Učivo 20. 4. 2021

Pamětné sčítání a odčítání – učebnice str. 14, cv. 1-3. DÚ PS str. 10, cv. 1-7

Učivo 19. 4. 2021

Pamětné sčítání a odčítání – učebnice str. 13, cv. 1-4. DÚ PS str. 8 – dopracuj cvičení 1-6. Str. 9, cv. 1-5

Učivo 8. 4. 2021

Porovnávání čísel, odhad – učebnice str. 9, cv. 1-4. DÚ PS 2 str. 6, cv. 1-5

Učivo 6. 4. 2021

Učebnice str. 7, cv. 3-5 do školního sešitu. Str. 8, cv. 1,2

https://www.youtube.com/watch?v=2JJglpdNN24

Učivo 30. 3. 2021

Čísla 1-6ciferná, řády číslic – učebnice str. 6,7. DÚ dopracuj cv. 2 do školního sešitu. PS str. 5, cv. 1-5

Učivo 29. 3. 2021

Vyvození číselného oboru 0 – 1 000 000, učebnice str. 4-5. PS str. 3, cv. 1-4. DÚ učebnice str. 5, cv. 3 – vypracuj do školního sešitu. PS str. 4, cv- 1-3

Učivo 25. 3. 2021

Vyvození číselného oboru 0 – 100 000. Učebnice str. 2,3. DÚ PS 2 str. 1,2.

Učivo 23. 3. 2021

Opakování  učiva , DÚ PS str. 48, cv. 2-6

Učivo 22. 3. 2021

Rovnice – učebnice str. 63, cv. 1-4, PS str. 46, cv. 1-4. DÚ PS str. 47, cv. 1,2

https://www.youtube.com/watch?v=P-Hk_gNwioM

Učivo 18. 3. 2021

Rovnice – učebnice str. 62, cv. 1,2. DÚ učebnice str. 62,  dopracuj do školního sešitu  cv.2,3

V pátek rádo budou zpřístupněny úkoly do soutěže Matematický klokan.

Učivo 16. 3. 2021

Zlomky – výpočet částí z celku , učebnice str. 61, cv. 1-3. DÚ PS str. 45, cv. 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw

https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U

Učivo 15. 3. 2021

Zlomky – výpočet části z celku – učebnice str. 60, cv. 1-5, PS str. 44, cv. 1-4. DÚ PS str. 44, cv. 5

https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY

 

Učivo 4. 3. 2021

Zlomky smíšená čísla – učebnice str. 59, cv. 1- 5, DÚ PS str.43, cv. 1-6

Opakování:

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=MA&s=Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=n&l=hf&i=cocduu&r=ir&db=0

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=MA&s=N%C3%A1sobilka&t=v4gx1ep7e4f&e=n&sr=n&l=bu&i=sncsn&r=ko&db=0

Učivo 2. 3. 2021

Sčítání a odčítání zlomků – učebnice str. 58, cv. 1-5, PS str. 42,cv. 1-5

Procvičení učiva – 1. cvičení (přetahuj obrázky ke zlomku), 2. cv. spoj tužkou dvě pole, co k sobě patří, cv. 3,4 máš možnost výběru znaménka. Odevzdej do dnešní 20.00 hod.

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=MA&s=POROVN%C3%81N%C3%8D%20ZLOMK%C5%AE&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=y&l=as&i=uffntno&r=lj&db=0

Učivo 1. 3. 2021

Porovnávání zlomků – učebnice str. 57, cv. 4, PS str. 41, cv. 1-6

Učivo 25. 2. 2021

Zlomky – učebnice str. 57, cv. 1-3, PL

Procvičování:

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=zlomky&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=n&l=fl&i=fdfzsd&r=jb&db=0

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

Toto video je pro vysvětlení učiva, v naší učebnici ho nenajdeš.

Učivo 23. 2. 2021

Římské číslice – učebnice str. 56, cv. 2,4. DÚ PS str. 40, cv. 1-7

Učivo 22. 2. 2021

Římské číslice – učebnice str. 55-56.

Úkol k procvičení: vypracuj do 20.00 hodin

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9%20%C4%8D%C3%ADslice&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=n&l=sx&i=ufxzudx&r=xa&db=0

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY

https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc

https://www.youtube.com/watch?v=IhPynFHe23I

https://www.youtube.com/watch?v=V7eUoc7I9E4

Učivo 18. 2. 2021

Převody jednotek objemu a hmotnosti – učebnice str. 53, cv. 1-4. DÚ PS str. 38,39 celé.

Test, který odevzdej do dnešní 18. hodiny:

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=MA%20&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=n&l=yi&i=csnsx&r=py&db=0

 

Učivo 16. 2. 2021

Převody jednotek – učebnice str. 52, cv. 1-4, PS str. 37, cv. 1,2,7. DÚ PS str. 37, cv. 3-6.

https://www.youtube.com/watch?v=-ioFSGF8nOQ

https://www.youtube.com/watch?v=8Lc1nGowpMg

Učivo 15. 2. 2021

Základní převody jednotek – délky. Učebnice str. 51, cv. 1-3, PS str. 36, cv. 1,2,7. DÚ do školního sešitu přepiš třetí žlutý rámeček na str. 51. PS str. 36, cv. 3-6.

https://www.youtube.com/watch?v=QTk6cWovM_I

Učivo 11. 2. 2021

Roznásobení závorky učebnice str. 50, cv. 1-4 vypracováno do školního sešitu. DÚ PS str. 35, cv. 1-4

Vyplň testík: https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4.&s=MA&t=v4gx1ep7e4f&m=n&sr=n&l=cb&i=utddcft&r=vy&db=0

Po odeslání testu si do rámečku napiš svoje jméno a příjmení.

Učivo 9. 2. 2021

Pamětné dělení pomocí rozkladu – učebnice str. 49, cv. 4. DÚ PS str. 34, cv. 2-5

Učivo 8. 2. 2021

Opakování násobení pomocí rozkladu, nové učivo – dělení pomocí rozkladu, učebnice str. 49, cv. 1 a-d). DÚ učebnice str. 49, cv. 2,3.

https://www.youtube.com/watch?v=_ARk8g9g-G0

Učivo 4. 2. 2021

Pamětné násobení pomocí rozkladu – učebnice str. 48, cv.1 a-e), cv. 2 a). DÚ učebnice str. 48, cv. 2 b-d), PS str. 33, cv. 1-5.

https://www.youtube.com/watch?v=a7Ql43WVBnU

https://www.youtube.com/watch?v=vFb4E57RiNU

Učivo 2. 2. 2021

Početní operace se závorkami i bez závorek – učebnice str. 47, cv. 3-5 do školního sešitu, PS str. 32, cv. 3,4. DÚ PS str. 32, cv. 2

Učivo 1. 2. 2021

Kombinované početní operace – se závorkami i bez závorek – učebnice str. 47, cv. 1-2. DÚ PS str. 32, cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=J32rSACrnK8

Učivo 26. 1. 2021

Dělení – učebnice str. 46, cv. 3-5 ve školním sešitě. PS str. 31, cv. 5.

Učivo 25. 1. 2021

Dělení – dělenec i dělitel zakončeny nulami – učebnice str. 46, cv. 1,2. DÚ PS str. 31, cv. 1-4. Cv. 5 je dobrovolné.

https://www.youtube.com/watch?v=dTkgbuGzDZs

Učivo 21. 1. 2021

Násobení činitele zakončeny nulami, dělení – dělenec zakončený nulami – učebnice str. 45, cv. 1-4. DÚ PS str. 30, cv. 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=hnWaY1G8Tm0

https://www.youtube.com/watch?v=gJzqUTB1nM4

Učivo 19. 1. 2021

Dělení čísly 10, 100, 1 000 – učebnice str. 44, cv. 2-5. DÚ PS str. 29, cv. 3-6.

Učivo 18. 1. 2021

Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 – učebnice str. 44, cv. 1. DÚ PS str. 29, cv. 1 první dva sloupečky + zápis do školního sešitu žluté rámečky z učebnice str. 44.

https://www.youtube.com/watch?v=GXNrokepgIw

Učivo 15. 1. 2021

Geometrie – konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou – učebnice str. 12-12, cv. 1,2. PS str. 8, cv. 1-3.

Učivo 14. 1. 2021

Slovní úlohy učebnice str. 42,43. DÚ učebnice str. 43, cv. 3 a-c) – vypočítej do školního sešitu.

Učivo 12. 1. 2021

Písemné dělení jednociferným dělitelem – učebnice str. 42, cv.1,2. DÚ PS str. 27, cv. 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=Plu-DO_T-oc

Učivo 11. 1. 2021

Slovní úlohy písemné dělení jednociferným dělitelem-  učebnice str. 41, cv. 1- 4. DÚ PS str. 26, cv. 2,3

Učivo 8. 1. 2021

Geometrie – Vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky, různoběžky str. 11, cv. 1,2. PS str. 7 cv.1. DÚ opiš žluté poučky z učebnice str. 11 do školního sešitu. PS str. 7 cv. 2-5. Nerýsuj, pouze udělej náčrtem.

https://www.youtube.com/watch?v=XIgGaMRfi0U

Učivo 7. 1. 2021

Písemné dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem – učebnice str. 40, cv. 1, PS str. 26, cv. 1. V MS Teamu zadání písemného násobení. Termín odevzdání je 7.1. do 20.00 hod.

https://www.youtube.com/watch?v=5Wu9p9iiVHA

Učivo 5. 1. 2021

Učebnice str. 39. PS str. 25, cv. 1-4. DÚ učebnice str. 39, cv. 3-5. Vypracuj do školního sešitu, pouze výpočty a odpovědi. Ve čtvrtek provedu kontrolu vypracovaného dú v sešitě.

Učivo 4. 1. 2021

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení beze zbytku – učebnice str. 38,39. Dú učebnice str. 39, cv. 1 c-e)

https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w

Učivo 14. 12. – 18. 12. 2020

Násobení dvojciferným číslem – učebnice str. 36 – 38, PS str. 23-24, vypracování pracovních listů

Učivo 7. 12. – 11. 12. 2020 

Násobení jednociferným číslem – učebnice str. 34- 35, PS str. 21 – 22, slovní úlohy – vypracování do školního sešitu

Učivo 30. 11. – 4. 12. 2020

Učebnice str. 33, písemné odčítání a sčítání, slovní úlohy str. 28, PS str. 20. cv. 1 -5

Učivo 27. 11. 2020

PS str. 18, cv. 1-5

Učivo 26. 11. 2020

Učebnice str. 31, cv. 1,2. DÚ do školního sešitu vypracuj cv. 1 c,d) a cv. 2 a-d).

Učivo 24. 11. 2020

Učebnice str. 27, cv. 1-3 , počítání do školního sešitu. DÚ PS str. 16,cv.5. Str. 17, cv. 1-5

Učivo 23. 11. 2020

Učebnice str. 26, cv. 2,3. PS str. 16, cv. 1-4

Učivo 20. 11. 2020

Pamětné sčítání a odčítání – učebnice str. 26, cv.1. Opakuj násobilku na pondělí.

Geometrie – Polopřímky, které neleží na jedné přímce, úhel – učebnice str. 10 – přepis do sešitu poučky ve žlutých rámečcích. PS str. 6, cv. 1-5

Učivo 18. 11. 2020

Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce. Učebnice str. 25, cv. 1-3. Do školního sešitu si zapiš poučku na dolní části str. 25. DÚ PS str. 15, cv. 1 -6

Učivo 16. 11. 2020

Porovnávání čísel – učebnice str. 23, cv. 1-4, str. 24, cv. 1-4. DÚ PS str. 14, cv. 1-6

Učivo 12. 11. 2020

Čísla 1 – 5ciferná – učebnice str. 22, cv. 1,2. DÚ do školního sešitu vypracuj str. 22, cv. 3,4. PS str. 13, cv. 4 – 6

Učivo 11. 11. 2020

Určování století – učebnice str. 21, cv. 1,2. DÚ PS str. 13, cv. 1-3

Učivo 9. 11. 2020

Učebnice str. 19-20. DÚ PS str. 12, cv. 1 -3

Učivo 6. 11. 2020

Vyvození číselného oboru 0 – 10 000 – učebnice str. 18, vysvětlení učiva + cv. 1,2. DÚ do sešitu vypracuj tabulku str. 18, cv. 3. PS str. 11, cv. 1 – 5

Geometrie – polopřímky, které leží na jedné přímce – učebnice ste. 9, cv. 1,2. DÚ PS str. 5, cv. 1 – 4

Učivo 4. 11. 2020

Slovní úlohy – výpočet jednoho dílu a více dílů, učebnice str. 16, cv. 1 – 4, str. 17, cv. 1,2. DÚ PS str. 10, cv. 1 – 6

Připomínám zadání na Teamsu.

Učivo 2. 11. 2020

Převody jednotek – učebnice str. 15, cv. 1-4. DÚ – PS str. 9, cv. 1 – 7

Učivo 23. 10. 2020

Ma – učebnice str. 14 , cv. 1 – 2 na folii, cv. 3 – 5 vypracuj do školního sešitu.

Geometrie – učebnice str. 8, cv. 1,3 – shodnost úseček. PS str. 4, cv. 1 -5

Učivo 21. 10. 2020

Učebnice str. 13 – Písemné násobení, cv. 1,2 a,b). Dú učebnice str. 13, cv. 2 c – h) vypracuj do školního sešitu. PS str. 7, cv. 6

Učivo 19. 10. 2020

Učebnice str. 12, cv. 3 a-c). Cv. 3 d – f) vypočítej do školního sešitu. PS str. 7, cv. 4,5. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky.

Učivo 16. 10. 2020

Učebnice str. 12, cv. 1,2 – násobení mimo rozsah malé násobilky. Cv. 1 a-c, 2 a,b,d – vypočítej do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=ewOGGOK3XkQ

Geometrie – délka úsečky, str. 7, cv. 1 – 3 na fólii, cv. 4,5 narýsuj do sešitu.

Učivo 14. 10. 2020

Učebnice str. 11, cv. 1 – 3, početní operace se závorkami a bez závorek. Pětiminutovka

Učivo 5. 10. – 9. 10. 2020

Násobení a dělení. Učebnice str. 8,9.  PS str. 5, 8 cv. 1 – 7

Ověřovací test ze znalostí 3. ročníku. Prosím o podpis u písemné práce. Zašlu k nahlédnutí v pondělí. Děkuji

Geometrie – měření úseček, převody jednotek. Učebnice str. 6, cv. 1-3. Str. 7, cv. 1-2.

Učivo 28. 9. – 2. 10. 2020

Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky, stovky. Rozklad čísel. Učebnice str. 6 – 7, cv. 1 -3. PS str. 4 – 5.

Geometrie – délka úsečky, shodné úsečky. Učebnice str. 6. PS str. 3, cv. 1 – 5

Ověřovací test budeme psát ve středu 7. října. 

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Opakování učiva a příprava na prověřovací test – násobení, dělení, pamětné počítání, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy. Učebnice str. 5, cv. 1 – 4. PS str. 3, cv. 1 – 7

Geometrie – vzájemná poloha bodu a přímky, polopřímky a úsečky.  Učebnice str. 4 – 5. PS str. 2, cv. 1 – 5

Cvičení k procvičování jsou v kolonce – procvičování učiva

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Početní operace do 1000, učebnice str. 4, cv. 1 – 6

Geometrie – učebnice str. 3, cv. 3 – 6. Opakování pojmů úsečka, polopřímka, přímka

Učivo 7. – 11. 9. 2020                   

Opakování učiva 3. ročníku – násobení, dělení, pamětné počítání, zaokrouhlování čísel.   Učebnice 1. díl str. 2,3. PS str. 1 cv. 1 – 5, str. 2 cv. 1 – 6