4. třída – Matematika

matematika

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Opakování učiva a příprava na prověřovací test – násobení, dělení, pamětné počítání, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy. Učebnice str. 5, cv. 1 – 4. PS str. 3, cv. 1 – 7

Geometrie – vzájemná poloha bodu a přímky, polopřímky a úsečky.  Učebnice str. 4 – 5. PS str. 2, cv. 1 – 5

Cvičení k procvičování jsou v kolonce – procvičování učiva

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Početní operace do 1000, učebnice str. 4, cv. 1 – 6

Geometrie – učebnice str. 3, cv. 3 – 6. Opakování pojmů úsečka, polopřímka, přímka

Učivo 7. – 11. 9. 2020                   

Opakování učiva 3. ročníku – násobení, dělení, pamětné počítání, zaokrouhlování čísel.   Učebnice 1. díl str. 2,3. PS str. 1 cv. 1 – 5, str. 2 cv. 1 – 6