4. třída – Matematika

matematika

Učivo 27. 11. 2020

PS str. 18, cv. 1-5

Učivo 26. 11. 2020

Učebnice str. 31, cv. 1,2. DÚ do školního sešitu vypracuj cv. 1 c,d) a cv. 2 a-d).

Učivo 24. 11. 2020

Učebnice str. 27, cv. 1-3 , počítání do školního sešitu. DÚ PS str. 16,cv.5. Str. 17, cv. 1-5

Učivo 23. 11. 2020

Učebnice str. 26, cv. 2,3. PS str. 16, cv. 1-4

Učivo 20. 11. 2020

Pamětné sčítání a odčítání – učebnice str. 26, cv.1. Opakuj násobilku na pondělí.

Geometrie – Polopřímky, které neleží na jedné přímce, úhel – učebnice str. 10 – přepis do sešitu poučky ve žlutých rámečcích. PS str. 6, cv. 1-5

Učivo 18. 11. 2020

Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce. Učebnice str. 25, cv. 1-3. Do školního sešitu si zapiš poučku na dolní části str. 25. DÚ PS str. 15, cv. 1 -6

Učivo 16. 11. 2020

Porovnávání čísel – učebnice str. 23, cv. 1-4, str. 24, cv. 1-4. DÚ PS str. 14, cv. 1-6

Učivo 12. 11. 2020

Čísla 1 – 5ciferná – učebnice str. 22, cv. 1,2. DÚ do školního sešitu vypracuj str. 22, cv. 3,4. PS str. 13, cv. 4 – 6

Učivo 11. 11. 2020

Určování století – učebnice str. 21, cv. 1,2. DÚ PS str. 13, cv. 1-3

Učivo 9. 11. 2020

Učebnice str. 19-20. DÚ PS str. 12, cv. 1 -3

Učivo 6. 11. 2020

Vyvození číselného oboru 0 – 10 000 – učebnice str. 18, vysvětlení učiva + cv. 1,2. DÚ do sešitu vypracuj tabulku str. 18, cv. 3. PS str. 11, cv. 1 – 5

Geometrie – polopřímky, které leží na jedné přímce – učebnice ste. 9, cv. 1,2. DÚ PS str. 5, cv. 1 – 4

Učivo 4. 11. 2020

Slovní úlohy – výpočet jednoho dílu a více dílů, učebnice str. 16, cv. 1 – 4, str. 17, cv. 1,2. DÚ PS str. 10, cv. 1 – 6

Připomínám zadání na Teamsu.

Učivo 2. 11. 2020

Převody jednotek – učebnice str. 15, cv. 1-4. DÚ – PS str. 9, cv. 1 – 7

Učivo 23. 10. 2020

Ma – učebnice str. 14 , cv. 1 – 2 na folii, cv. 3 – 5 vypracuj do školního sešitu.

Geometrie – učebnice str. 8, cv. 1,3 – shodnost úseček. PS str. 4, cv. 1 -5

Učivo 21. 10. 2020

Učebnice str. 13 – Písemné násobení, cv. 1,2 a,b). Dú učebnice str. 13, cv. 2 c – h) vypracuj do školního sešitu. PS str. 7, cv. 6

Učivo 19. 10. 2020

Učebnice str. 12, cv. 3 a-c). Cv. 3 d – f) vypočítej do školního sešitu. PS str. 7, cv. 4,5. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky.

Učivo 16. 10. 2020

Učebnice str. 12, cv. 1,2 – násobení mimo rozsah malé násobilky. Cv. 1 a-c, 2 a,b,d – vypočítej do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=ewOGGOK3XkQ

Geometrie – délka úsečky, str. 7, cv. 1 – 3 na fólii, cv. 4,5 narýsuj do sešitu.

Učivo 14. 10. 2020

Učebnice str. 11, cv. 1 – 3, početní operace se závorkami a bez závorek. Pětiminutovka

Učivo 5. 10. – 9. 10. 2020

Násobení a dělení. Učebnice str. 8,9.  PS str. 5, 8 cv. 1 – 7

Ověřovací test ze znalostí 3. ročníku. Prosím o podpis u písemné práce. Zašlu k nahlédnutí v pondělí. Děkuji

Geometrie – měření úseček, převody jednotek. Učebnice str. 6, cv. 1-3. Str. 7, cv. 1-2.

Učivo 28. 9. – 2. 10. 2020

Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky, stovky. Rozklad čísel. Učebnice str. 6 – 7, cv. 1 -3. PS str. 4 – 5.

Geometrie – délka úsečky, shodné úsečky. Učebnice str. 6. PS str. 3, cv. 1 – 5

Ověřovací test budeme psát ve středu 7. října. 

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Opakování učiva a příprava na prověřovací test – násobení, dělení, pamětné počítání, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy. Učebnice str. 5, cv. 1 – 4. PS str. 3, cv. 1 – 7

Geometrie – vzájemná poloha bodu a přímky, polopřímky a úsečky.  Učebnice str. 4 – 5. PS str. 2, cv. 1 – 5

Cvičení k procvičování jsou v kolonce – procvičování učiva

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Početní operace do 1000, učebnice str. 4, cv. 1 – 6

Geometrie – učebnice str. 3, cv. 3 – 6. Opakování pojmů úsečka, polopřímka, přímka

Učivo 7. – 11. 9. 2020                   

Opakování učiva 3. ročníku – násobení, dělení, pamětné počítání, zaokrouhlování čísel.   Učebnice 1. díl str. 2,3. PS str. 1 cv. 1 – 5, str. 2 cv. 1 – 6