4. třída – Matematika

                                                                                                           matematika

 

 

Učivo 22.6. – 26.6.

22.6.

  • počítání v početníku

 

23.6.

online hodina – zaokrouhlování, písemné násobení, dělení, sčítání

 

Učivo 15.6. – 19.6.

15.6.

 

online hodina – rovnice, písemné dělení

vypočítej rovnice:

x : 6 = 7

x :  10 = 20

x : 6 = 30

600 + x = 6 010

 

16.6.

početník str. 40

 

17.6.

učebnice str. 100 cv. 4 do sešitu

učebnice str. 104 cv. 1 – do sešitu

učebnice str. 105 cv. 1 do sešitu

 

18.6.

Podívej se na video:

 

Vypočítej:

učebnice str. 99 cv. 1 – do sešitu

 

19.6.

Podívej se na video:

 

 

 

 

 

Vypracuj do sešitu:

Narýsuj kružnici m se středem v bodě S a poloměrem r = 3 cm.

Narýsuj kružnici k se středem v bodě A a poloměrem r = 7 cm.

Narýsuj kružnici l se středem v bodě P a poloměrem r = 5 cm.

 

Učivo 8.6. – 12.6.

8.6.

  • písemné opakování – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky

 

9.6.

– online hodina: rovnice

– vypočítej rovnice:   

12 = 3x              3x + 1 = 10

16 = 3x + 1       4 + x + 1 = 6

1 + 2x = 9

Podívej se na video:

 

 

 

 

Procvičuj:

Děda Lesoň větší síla

Děda Lesoň pomoc slabšímu

Děda Lesoň kdo odejde

Děda Lesoň maska

 

10.6.

procvičuj rovnice zde:

 

 

11.6.

procvičuj rovnice:

 

12.6.

geometrie 

Narýsuj a vypočítej obvod:

trojúhelník  OPQ  |PQ| = 4cm, |OP| = 6 cm, |OQ| = 3 cm           O = ?

čtverec  EFGH  e = 45 mm   O = ?

obdélník      KLMN   k = 10cm, l = 3 cm               O = ?

 

Učivo 1.6. – 5.6.

1.6.

Opět proběhla online výuka – dokončete prosím cvičení:

  soubor otevři zde:

 

2.6.

Online výuka: opakujeme zaokrouhlování

Vypracuj pracovní list:

3.6.

Online výuka: opakujeme násobilku – prosím trénujte denně doma – příklady + násobky

přikládám pracovní list – zaokrouhlování + písemné násobení, dělení – dětem jsem vysvětlila postup zaokrouhlování, postup písemného dělení, násobení

pracovní list

M – 3.6. řešení -řešení pracovního listu – zkontroluj si jej

4.6.

učebnice str. 104 cv. 2, str, 105 cv. 2

 

5.6.

Geometrie – online výuka

Podívej se na prezentaci:

Vypracuj pracovní list:

obvody – PL

 

Narýsuj trojúhelník:  KLM, který má strany o velikosti 6 cm, 3 cm a 7 cm

 

Vypracuj do sešitu geometrie:

Narýsuj čtverce OPQR, jehož každá strana měří 12 cm

 

 

Narýsuj obdélníka STUV, který má strany | ST|= 17 cm ,  |TU |= 90 mm.

 

 

 

 

Učivo 25.5. – 29.5.

25.5.

Procvičuj zlomky:

 

26.5.

učebnice str. 92 cv. 1,2,3,4 – do sešitu

učebnice str. 93 cv. 1,3 – do sesitu

 

27.5.

zapiš si do sešitu dnešní datum, opiš příklady a vypočítej (proveď zkoušku)

5 191 : 9 =

8 326 : 7 =

7 654 : 3=

6 789 : 9=

42 156 . 21=

37 513 . 19 =

3 578 . 49 =

4 315 . 91 =

 

 

 

28.5.

vypracuj pracovní list:

Podívej se:

 

 

 

29.5.

Chválím děti za pěknou práci při online výuce! Perfektně zvládají připojení, respektují pokyny, ovládají mikrofon. Super!!!

V dnešní hodině jsme opakovali zlomky – čtení zlomků, zápis zlomků.

Naučili jsme se sčítat a odčítat zlomky se společným jmenovatelem. Dokážeme zapsat smíšené číslo.

Vypočítej:

48 517 : 6 =

517 813 : 2 =

3 281 . 67 =

8 769 . 87 =

 

 

 

 

Učivo 18.5. – 22.5.

18.5.

učivo z organizačních důvodů neuvedeno

19.5.

Podívej se a pracuj s videem:

 

 

 

 

 

 

 

Vypracuj:

učebnice str. 90 cv. 1,2,3 – ústně

20.5.

Podívej se a pracuj s videem:

Vypracuj:

učebnice str. 91 cv. 1,2,4 – ústně

21.5.

Podívej se a pracuj s videem:

Vypracuj:

učebnice str. 91 – přečti si oranžový rámeček, učebnice str. 91 cv. 3, 5 – ústně

 

22.5.

zopakuj si postup rýsování kružnice:

 

rýsuj společně s videem:

 

Vypracuj do sešitu:

  1. Vyznač si v sešitě libovolný bod A.  Narýsuj kružnici se středem A a poloměrem  3cm
  2.  Vyznač si v sešitě libovolný bod S.  Narýsuj kružnici se středem S a poloměrem  5cm

 

 

Učivo 11.5. – 15.5.

11.5.

učivo z organizačních důvodů neuvedeno

 

12.5.

Podívej se:

 

 

Vypracuj:

učebnice str. 88 cv. 1, 2 – do sešitu

učebnice str. 89 cv. 1,2 – do sešitu

 

 

13.5.

učebnice str. 88 cv. 3,4 –ústně, cv. 5 do sešitu

 

14.5.

Podívej se:

 

Vypracuj:

učebnice str. 88 cv. 6 do sešitu

učebnice str. 89 cv. 3, 4 a, 5 –  do sešitu

 

Malá nápověda:

 

15.5.

Podívej se:

 

Vypracuj:

učebnice str. 126 cv. 1 – obdélník sestroj, vypočítej jeho obvod a obsah

 

Podívej se:

 

Vypracuj:

učebnice str. 125 cv. 2 – čtverec sestroj, vypočítej jeho obvod a obsah

učebnice str. 89 cv. 6 do sešitu

 

 

 

Učivo 4.5. – 7.5.

4.5.

Podívej se:

 

Vypracuj:

učebnice str. 86 – podívej se a přečti si oranžovou tabulku – číslo milion

učebnice str. 86 cv. 1 – ústně

Trénuj:

rozklad čísel

trénuj zápis čísel – cvičení 01 – 05

 

5.5.

Podívej se a pracuj s videem:

 

 

 

Vypracuj:

učebnice str. 86 cv. 2, 3, 4 ústně str. 86 cv. 5 do sešitu

Trénuj:

trénuj rozvinutý zápis čísel – cvičení 01 – 05

 

6.5.

Podívej se a pracuj s videem:

 

Vypracuj:

učebnice str. 87 cv. 1,2 – ústně, cv. 3 do sešitu

Trénuj:

trénuj porovnávání – cvičení 01 – 05

 

7.5

Vypracuj:

učebnice str. 87 cv. 4 – ústně,  str. 87 cv. 6 – do sešitu

Pokud nebudeš vědět jak na písemné násobení dvojciferným činitelem zopakuj si to u videa:

Trénuj:

trénuj řád číslic – cvičení 01 – 05

trénuj počet cifer v čísle – cvičení 01 – 05

 

 

Učivo 27.4. – 30.4.

27.4.

Vypracuj:

učebnice str. 84 cv. 4 do sešitu

Podívej se na jednotky objemu:

Procvičuj:

převody jednotek objemu

 

 

28.4.

Podívej se a počítej s videem:

Vypracuj:

učebnice str. 84 cv. 1 do sešitu

Trénuj:

převody jednotek objemu

 

 

29.4.

Vypracuj:

učebnice str. 84 cv. 2

Trénuj:

opakování násobení, dělení

převody jednotek objemu

 

 

30.4.

Vypracuj:

učebnice str. 84 cv. 3

Procvičuj:

zaokrouhlování

 

 

 

Učivo 20.4. – 24.4.

20.4.

Nejprve si zahrajeme únikovou hru :

Když ji otevřete,  najdete osm zámků. Vaším úkolem je otevřít všech osm zámků.

Tak hurá do toho!!!!

úniková hra

Zopakuj si jednotky času:

učebnice str. 85 cv. 1 – do sešitu

učebnice str. 85 cv. 2 – dobrovolně

Podívej se na jednotky hmotnosti:

 

 

21.4.

 

Trénuj:

převody jednodek hmotnosti

Podívej se:

 

22.4.

Vypracuj:

učebnice str. 83 cv. 1, 4 – do sešitu

Trénuj:

převody jednotek hmotnosti

 

23.4.

Vypracuj:

učebnice str. 83 cv. 2,3 – do sešitu

Trénuj:

převody jednotek hmotnosti

převody jednotek hmotnosti

 

24.4.

Obsah čtverce

Podívej se:

Podívej se a počítej zároveň s videem:

 

 

 

 

Učivo 6.4. – 8.4.

14.4.

zopakuj si jednotky délky:

Procvičuj:

převody – jednotky délky

 

15.4.

Podívej se:

 

 

Procvičuj:

převody – jednotky času

 

16.4.

Podívej se:

 

23.3.

– učebnice str. – str. 72 – prostuduj násobení činitelem s nulou 

– procvičuj:

procvičuj písemné násobení dvojciferným činitelem

procvičuj písemné násobení

 

24.3. 

– učebnice str. 72  cv. 1, 3 do sešitu

procvičuj:

https://www.matika.in/cs/test.php

 

25.3.

– Početník str. 33 cv. 1,3

– Početník str. 34 cv. 1, 2, 3

procvičuj:

násobení, dělení

 

26.3.

– Početník str. 33 cv. 2

– Početník str. 34 cv. 4,5,6

procvičuj:

násobení, dělení

 

27.3.

– podívej se na video a zopakuj si geometrii

 

Učivo 24.2. –  28.2.

písemné sčítání a odčítání – učebnice str. 62 – 63

pamětné násobení čísel větších než 10 000 –  učebnice str. 64 – 66

slovní úlohy

geometrie – konstrukce trojúhelníku, obvod trojúhelníku

 

Učivo 17.2. –  21.2.

písemné sčítání, odčítání do milionu 

slovní úlohy

konstrukce trojúhelníku, obvod trojúhelníku

 

Učivo 10.2. –  14.2.

zaokrouhlování čísel větších než 100 000 – na desetitisíce, statisíce

písemné sčítání do milionu 

opakování násobení, dělení , dělení se zbytkem – pravidelné pětiminutovky

slovní úlohy

 

Učivo 3.2. – 7.2.

pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 100 000

zaokrouhlování čísel větších než 100 000 – na desetitisíce, statisíce

opakování násobení, dělení , dělení se zbytkem – pravidelné pětiminutovky

slovní úlohy

 

 

Učivo 27.1. – 30.1.

pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 100 000

zaokrouhlování čísel větších než 100 000 – na desetitisíce, statisíce

opakování násobení, dělení – pravidelné pětiminutovky

slovní úlohy

 

Učivo 20.1. – 24.1.

pamětné sčítání a odčítání čísel větších než 100 000

zaokrouhlování čísel větších než 100 000 – na desetitisíce, statisíce

slovní úlohy

početník str.  14                 učebnice str. 51 – 53

G – rýsování trojúhelníku, práce s geodeskou, učebnice str. 118 – 120

 

Učivo 13.1. – 17.1.

opakování na pololetní písemnou práci

16.1. – pololetní písemná práce

porovnávání a zaokrouhlování čísel větších než 100 000

slovní úlohy

 

 

Učivo 6.1. – 10.1.

opakování na pololetní písemnou práci – násobení, dělení, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy

 

Učivo 16.12. – 20.12.

Opakování písemné dělení, násobení

Čísla větší než 10 000 – práce s číselnou osou, zápis čísel

 

Učivo 9.12. – 13.12.

písemné dělení se zbytkem

písemné násobení

slovní úlohy

G – rovnoběžky

učebnice str. 43 – 44

 

Učivo 2.12. – 6.12.

písemné dělení se zbytkem

písemné dělení jednociferným dělitelem

slovní úlohy

G – rovnoběžky

učebnice str. 41 – 42

 

Učivo 25.11. – 29.11.

písemné dělení jednociferným dělitele – procvičování

opakování násobilky

G – kolmice, pravý úhel

 

Učivo 18.11. – 22.11.

písemné dělení jednociferným dělitele

opakování – písemné násobení

učebnice str. 39 – 40

G – kolmice

 

Učivo 11.11. – 15.11.

písemné násibení do 10 000

slovní úlohy

učebnice str. 36 – 38

G – kolmice

 

Učivo 4.11. – 8.11.

písemné sčítání, odečítání do 10 000

slovní úlohy

zápis čísel 

G – přímka, úsečka, bod

kolmice

 

Učivo 31.10. – 1.11.

čísla do 10 000 – písemné sčítání a odčítání

učebnice str. 34, 35

početník str. 10

G – délka úsečky, měření, rýsování

 

Učivo 21.10. – 25.10.

čísla do 10 000 – zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

učebnice str. 31,32

sčítání a odčítání do 10 000 –

učebnice str. 33

početník

 

Učivo 14.10. – 18.10.

čísla do 10 000 – porovnávání čísel 

ucebnice str. 30

G – úsečka – rýsování úsečky 

 

Učivo 7.10. – 11.10.

čísla do 10 000 – číselní osa, zápis číslic, rozvinutý zápis 

učebnice str. 27,28

domácí úkol – str. 28 cv. 9 výroba kartiček

G – přímka, úsečka

 

Učivo 30.9. – 4.10.

opakování násobení, děleni

učebnice str. 14 – 17

násobení dvojciferného čísla jednociferným číslem – učebnice str. 22

 

 

Učivo 23.9. – 27.9.

Písemné sčítání a odečítání, slovní úlohy

učebnice str. 20,21

G- bod, přímka 

 

Učivo 16.9. – 20.9.

pocítání do 1000, odečítání zpaměti, slovní úlohy

učebnice str. 9 – 12

 

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

opakování – počítání do 1000

– číselná řada, porovnávání čísel, slovní úlohy

– učebnice str. 5 – 8