4. třída – Matematika

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

PS strana 16/1, 3, 17/5, Matematické minutovky strana 9/17a, b, 18 první sloupec

Násobení a dělení, dělení se zbytkem, matematická terminologie
Indické násobení, výstaviště
Krychlové stavby, stavba a její plán, půdorys, pohled

Práce se sítěmi krychle, viz. sešit

Měřítko mapy, jednotky délky, převody jednotek

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

PS strana 14-15 vybraná cvičení, Matematické minutovky 8/16

Indické násobení, algoritmus indického násobení
Algebrogramy, Sousedé

Písemné sčítání a odčítání, matematická terminologie
Počítání se závorkami

Rýsovací dovednosti, rýsování kolmic, čtverce, manipulace s pravítkem s ryskou
Čtyřúhelník, čtverec a jeho vlastnosti

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

PS strana 13/3, 4, 5, PL strana 16/1, 2, 3, 17/4, 5, 7
Matematické minutovky strana 7, 8 – výběr cvičení dle volby

Geometrické pojmy čtverec a obdélník
Rozlišování mezi obvodem a obsahem rovinného útvaru

Rýsování do čtvercové mříže dle šipkového zápisu

Slovní úlohy, početní operace, dohody

Práce s měřidlem, měření, jednotky délky

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

PS strana 10, 11/5, 8, 12/1,2

Písemné sčítání, odčítání
Pamětné násobení, dělení
Zvířátka dědy Lesoně
Poznám stejně silná družstva (skolasnadhledem.cz)
Slovní úlohy

Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách

Rýsovací dovednosti ve čtvercové mříži, šipkový zápis
Čtyřúhelník, obsah, obvod
Cestuji po čtvercové síti (skolasnadhledem.cz)
Poznám útvary se stejným obsahem nebo obvodem (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

PS strana 8/1, 9/5, 6, 10/4
Matematické minutovky strana 4/7 a strana 5 (trénujte násobilku a aktivně procvičujte násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným)

Krokování, parketování
Krokuji podle zadání (skolasnadhledem.cz)

Dělení se zbytkem, neúplný podíl, zbytek
Dělení se zbytkem (skolasnadhledem.cz)

Rýsovací dovednosti – rovnoběžky, kolmice (překládej papír, pracuj se špejlemi, hledej rovnoběžky a kolmice kolem sebe…)
Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

PS strana 8/2, 3, 4

Opakování učiva, doplnění učiva, procvičování

Pořadí početních operací, počítání se závorkou – numerace do 100
Počítání se závorkami (skolasnadhledem.cz)
Kdy nejprve násobíme (skolasnadhledem.cz)

Malá násobilka, práce s tabulkou, násobilkový čtverec
Rozumím násobilkovým čtvercům (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 2 (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 3 (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 4 (skolasnadhledem.cz)

Řešení slovních úloh – obhajoba svých řešení

Čtyřúhelník , čtverec, obdélník
Obvod, obsah čtyřúhelníku ve čtvercové mříži

Orientace v rovině, orientace v prostoru

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva z nižších ročníků
Malá násobilka, práce s tabulkou
Násobení dvojciferného čísla jednociferným procvičovat
Numerace do 100, Matematické minutovky strana 1/1, 2, 2/3a

Připomenutí prostředí – cyklotrasy, hadi, výstaviště, pavučiny, pyramidy
Slovní úlohy, dřívková geometrie (trojúhelník, čtyřúhelník)
PS strana 4/1, 2, 5/1, 2, 4, 6/6, 7, 8, strana 7 dle volby

Rýsovací dovednosti – přímka, polopřímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky (viz. papír)

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Práce s tabulkou a s daty – plán akcí a aktivit na měsíc září
Matematická hádanka – Mysli si číslo…