4. třída – Český jazyk

ČESKÝ JAZYK

Učivo 28. 11. – 2. 12. 

Opakování učiva – vyjmenovaná slova

PS str. 31/5,1, 32/kvíz

Nácvik na vánoční vystoupení, vzkazy pro Mikuláše, komiks k vystoupení

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Vyjmenovaná slova po V,Z, opakování vyjmenovaných slov po P,S.

Učebnice – 34/1-3, 35/1-5, 36/1-2. PS str. 28/1-4, 29/1-5,30/1-3,31/1-4

Nácvik na vánoční vystoupení

Čtení – práce v knihovně

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Vyjmenovaná slova po P, S – slova příbuzná, běhací diktáty, pexesa, včelky

Učebnice – str. 31/1-4,32/1-5,33/1-4. PS – str. 27/1-5

Čtení – ukázkové čtení z vlastních knih, oblíbený hrdina, vlastnosti, špatné stránky, poučení

Učivo 31. 10. – 11. 11.

Vyjmenovaná slova po B,L,M – slova příbuzná, domino, básničky

Učebnice str. 26/1-4, 27/1,2, 28/3-6, 29/1-4. PS str. 22/1-5, 23/6-8, 24/1-5, 25/1-6, 26/1-4

Čtení – život T. Bati, 700 výročí Zlína, informace k mrakodrapu 21. Čtenářská dílna – Sv. Martin – projektový den pro všechny třídy školy.

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Stavba slova opakování, vyjmenovaná slova

Učebnice str.23/ 1,2,24/3-8.  PS str. 20/4,5, 21/1-2

Čtení – vyhledávání informací k lázeňským pramenům, zajímavosti o stromech do flipbooku

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Zdvojené souhlásky, pravopis psaní předložek a předpon. Stavba slova – opakování

Rozbor diktátu (VS po B a k nim slova příbuzná), práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Učebnice str. 22/1-5. PS str. 17/2,3, 18/1-5, 19/1-3

Čtení – spojené s VL – výroba flipbooku,

Dílna čtení – literární postava, vlastnosti postavy z knihy

Učivo 3. 10. – 7. 10

Předložky a předpony, psaní skupin bě,pě,vě

Předložky od, nad, pod, před
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y,

Učebnice str. 19/1-5, 20/1-5, 21/1-3. PS str. 15/1-3,1, 16/2-5,1.

Čtení – práce se čtenářským deníkem, zápisy. Čtení s porozuměním

Na víkend prosím hlasité čtení oblíbené knihy.

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Stavba slova – kořen, přípona, předpona, předložky a předpony

Učebnice str. 17/1-3, 18/1-3. PS  str. 13/1-5, 14/1-2.

Sloh – slohová cvičení – orientace v textu – PS str. 5/1

Čtení – práce se  čtenářským deníkem – zápisy, čtení na pokračování, půjčování knih ze školní knihovny

Prosím o hlasité čtení každý den! Děkuji

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, nauka o slově

Učebnice str. 13/1,2, 14/1-3, 15/1-4, PS str. 10/1-5, 11/1-5, 12/1 a-g)

Čítanka – str. 10-14, čtenářská dílna – Prašina

Psaní slov v časovém úseku

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Opakování Nauka o slově (slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná)

Učebnice str.10-12, PS str. 6/1,2, 7/1-4, 8/1-4, 9/1

Diktát – PS str. 5/13

Čítanka – str. 4-9

Učivo 5.9. – 9.9.

Opakování učiva z nižších ročníků
– hláska/písmeno, slabika, slovo, věta
– vlastní jména
– abecední řazení písmen
– párové souhlásky
– význam slova a jeho hlásková podoba
Pravopis
u, ú, ů
tvrdé, měkké souhlásky
Učebnice str. 4-7, PS str. 2/1-3, 3/4-6, 4/7-10, 11/11-12