4. třída – Český jazyk

český jazyk

Učivo 27. 1. 2021

Skloňování podstatných jmen rodu středního – učebnice str. 54-56. DÚ do školního sešitu prosím přepiš poučky – str. 54 – dolní dva žluté rámečky, str. 55, žlutý a modrý rámeček.

https://www.youtube.com/watch?v=RvfISh29fXc

Učivo 25. 1. 2021

Skloňování podstatných jmen – učebnice str. 53-54. PS 2 str. 2, cv. 1a,b). DÚ přepiš do školního sešitu modrou tabulku – postup při určování vzoru podstatných jmen, jako poučku.

https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE

Učivo 21. 1. 2021

Podstatná jména – učebnice str. 50, cv. 9,10. DÚ do školního sešitu napiš str. 51, cv. 11 – přepiš věty ve správném tvaru a nad podstatná jména dopiš číslo pádu. Cv. 12 – napiš odpověď a za ni číslo pádu slova předmět v otázce. Cv. 13 – napiš správná slova.

Učivo 20. 1. 2021

Skloňování podstatných jmen – učebnice str. 49, cv. 5, 5a). Str. 50, cv. 7,8

Učivo 18. 1. 2021

Pád podstatných jmen – PS str. 38 cv. 2. Str. 39 cv. 3-5. DÚ PS str. 39, cv. 4a) + 6, 6a).

Učivo 15. 1. 2021

Čtení str. Zima v novém Strašecí str. 77, V dobách knížat, rytířů a císařů str. 78 – 80.

Učivo 14. 1. 2021

Kategorie podstatných jmen – pády. Učebnice str. 48, cv.1. Zápis do školního sešitu. PS str. 38, cv. 1.

Dú: 

Učivo 13. 1. 2021

PS str. 37- 38, cv. 2-7 – určování čísla podstatných jmen. DÚ do školního sešitu přepiš modrou tabulku z levé části – Pády a pádové otázky. Vyznač jako poučku.

Učivo 11. 1. 2021

Rod a číslo podstatných jmen – učebnice str. 47, cv. 3,4,6,7. DÚ učebnice str. 47, cv. 5 a-c) vypracuj do školního sešitu.

Učivo 8. 1. 2021

Čtení – Tři králové, str. 71-73. DÚ – Masopustní koblihy str. 74-76.

Učivo 7. 1. 2021

Rod a číslo podstatných jmen, Učebnice str. 46, cv. 1-2. DÚ PS str. 36, cv. 1.,2,1 celé cvičení.

Učivo 6. 1. 2021

Slovní druhy – určování, PS str. 34 cv. 3 – 5, str. 35, cv. 6,7,10. DÚ PS str. 35, cv. 8,9. Str. 36, cv. 3

Učivo 4. 1. 2021

Učebnice str. 40 – 43. opakování slovních druhů. DÚ zapiš do školního sešitu modrou poučku na str. 42 – citoslovce.

Učivo 14. 12. – 18. 12. 2020

Vyjmenovaná slova učebnice str. 36 – 39, PS str. 30 – 32. Slovní druhy – učebnice str. 40 – 41, PS str. 33

Čítanka str. 62 – 64, o sněhu a Ježíškovi, psané osobní přání

Učivo 7. 12. – 11. 12. 2020

Vyjmenovaná slova učebnice str. 33 – 35, PS str. 28 – 29.

Čtení – čítanka str. 39 – 44, čtení s porozuměním

Sloh – Charakteristika postavy

Učivo 30. 11. – 4. 12. 2020

Opakování vyjmenovaná slova učebnice str. 30 – 32, PS str. 26- 27 cv. 1 -5. Cv. 5 se nauč na pondělní diktát.

Sloh – telefonický  rozhovor , učebnice str. 39.

Čtení – čítanka str. 35 – 38.

Učivo 27. 11. 2020

PS str. 25, cv. 1-5. Cv. 6  se nauč na diktát, který budeš psát v pondělí.

Učivo 26. 11. 2020

Učebnice str. 30, cv. 1-3.

Čtení na úterý se připrav na test z článku na str. 31-33

Učivo 25. 11. 2020

Učebnice str. 29, cv. 1-4. DÚ PS str. 24, cv. 1-4. Cv. 5 se nauč na diktát.

Učivo 24. 11. 2020

Čítanka – DÚ str. 31 – 33 – O stavbě, obrovské Babylónské věže

Učebnice str, 28, cv. 3-6, PS str. 23, cv. 6 a-d). DÚ PS str. 23, cv. 7, cv. 8 se nauč na diktát

Učivo 20. 11. 2020

Opakování vyjmenovaná slova učebnice str. 23, PS str. 22, cv. 1-5. Opakuj na pondělí.

Učivo 19. 11. 2020

Vyjmenovaná slova po B, učebnice str. 22 – přepiš si žluté rámečky do školního sešitu. DÚ PS str. 20, cv. 5. Str. 21, cv. 1-3

Čtení – str. 29-31 – Je Věstonická Venuše krásná? Dobrovolný dú – vymodeluj Venuši. Pošli fotku. Přichystej si odpověď na fialové otázky. Do školního sešitu vypracuj str. 29 A. Str. 30 A

Učivo 18. 11. 2020

Opakování – PS str. 19, cv. 3 + a). Cvičení 3b) vypracuj do školního sešitu.

Učivo 16. 11. 2020

Zdvojené souhlásky – učebnice str. 22, cv. 1-4, DÚ PS str. 18, cv. 1-5

Učivo 13.11. 2020

Čtení str. 26,27 – Pravěký malíř. DÚ str. 28- 29

Učivo 12. 11. 2020

Opakování předložek a předpon – PS str. 17, cv. 2. DÚ PS str. 17, cv. 3

Učivo 10. 11. 2020

Předložky – v, ve a předpony – ob, o, v, psaní skupin – bě/bje,vě/vje, pě. Učebnice str.21, Ps str. 16, cv. 1. DÚ vypracuj tabulku do školního sešitu:

Pomocnou prezentaci najdeš v souborech v Teamsu.

Čtení – str. 26 – Člověk na planetě zemi – úkol 3 a A,B

Učivo 9. 11. 2020

Předložky a předpony – bez, roz, vz – učebnice str. 20, cv. 1 -5. DÚ – PS str. 15, cv. 4/1a. Str. 16, cv. 2,3,4.

Učivo 6. 11. 2020

Předložky a předpony – od, pod, nad, před – učebnice str. 19. DÚ do školního sešitu si zapiš žlutý rámeček ze strany 18 a 19. PS str. 14, cv. 2 d,e). Str. 15, cv. 1 a,b), 2 b)

Učivo 5. 11. 2020

Na MS Teamsu jsou vloženy dva testy k vyplnění – opakování z českého jazyka – nauka o slově a popis obrázku do slohu. PS do českého jazyka str. 14 cv. 2 a-c)

Učivo 3. 11. 2020

Předložky a předpony- učebnice str. 18, cv. 1,2. DÚ do školního sešitu přepiš žluté rámečky ze strany 17 a 18. Vypracuj cv. 3 na straně 18.  PS str. 14, cv. 1.

Čtení – str. 23 – Dušičky a Těžký dohovor + cvičení vpravo na stránce a tajenka dole. DÚ – str. 24 -25 Stvoření světa a člověka , ústně vypracuj cvičení A,B na str. 24. Podívej se na film Stvoření světa a srovnej jednotlivé dny ve filmu a v čítance.

Učivo 2. 11. 2020

Stavba slova – předpona, kořen, přípona. Učebnice str. 17, cv. 1 – 3a). DÚ – do školního sešitu vypracuj str. 17, cv. 3 + a). PS str. 13, cv. 2 – 5

Učivo 23. 10. 2020

PS str. 11, cv. 1-5, str. 12, cv. 1 a-g) – opakování nauka o slovu

Učivo 22. 10. 2020

Slova spisovná, nespisovná. Učebnice str. 13 – opiš žlutý rámeček do školního sešitu. Slova citově zabarvená, učebnice str. 14 – opiš žlutý rámeček do školního sešitu.  DÚ PS str. 10, cv. 1a) – 5.

Učivo 20. 10. 2020

ČT – čítanka str. 21 – Šel parkem pán. Str. 22 – Večerníček – přečti si úryvek a zapiš do sešitu cv. A.

Učivo 19. 10. 2020

ČJ – učebnice str. 12, cv. 2 a – d). Cvičení d) napiš do školního sešitu. PS str. 9 , cv. 1 – 3

Učivo 15. 10. 2020

Sloh – Charakteristika postavy, učebnice str. 44, cv. 1. PS str. 35, cv. 1 – dú – popis vodníka .

Čtení str. 15, básnička – Malíři + cv. 1 – 4, dú – str. 18 – 21 O věžích dominikánského kláštera + cv. str. 19, cv. A. Přepiš do sešitu čtení.

Učivo 14. 10. 2020

Učebnice str. 11, cv. 3 – slova protikladná, souznačná. Str. 12, cv. 1 – slova souřadná

Učivo 5. 10 – 9. 10. 2020

Český jazyk – ověřovací test, budu v pondělí posílat k nahlédnutí. Prosím o podpis.

Učebnice str. 10, cv. 1 – 4. Slova jednoznačná a mnohoznačná, základní skladební dvojice. PS str. 5 – 7 po cv. 3

Sloh – Přihláška – porozumění textu, vyhledávání podstatných informací. Učebnice str. 25, cv. 1,2. PS str. 20, cv. 1 – 2

Čtení – čítanka str. 12 – 14 – Prohlídka, Nepolámej si jazyk

Učivo 28. 9. – 2. 10. 2020

Český jazyk – význam slova, hlásková stavba slov, opakování kategorií podstatných jmen, sloves, určování slovních druhů – příprava na test.

Učebnice str. 9,  PS str. 4, cv. 7 – 10

Sloh – pokračování v pracovním postupu.

Čtení – čítanka str. 9 – básnička Čiříkanka – naučit zpaměti do 6.10.  Str. 10 – 11 – Neposlušná písmenka + zadané úkoly na boční straně. Každou hodinu budu ověřovat čtení na známky.

Ověřovací test budeme psát v úterý 6. října.  

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Český jazyk – opakujeme a připravujeme se na prověřovací test učiva ze 3. ročníku- vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, mluvnické kategorie, slova opačného významu, slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, nadřazená a podřazená. Určování druhů vět. Prosím o důsledné nacvičování zadaných diktátů. Diktáty budu posílat k podpisu. Současně dohlédněte, aby si žáci opravili chyby. Učebnice str. 7,9. PS str.3, cv. 4 – 6. 

Sloh – pracovní postup – práce s obrázky podle kterých budeme popisovat postup práce. Učebnice str. 16, cv. 1 – 3. PS str. 12, cv. 1 a)

Čtení  – kontrola přečteného textu – hlasité čtení. Str. 7 – 9 článek Cirkus + doplňkové úkoly zadané na boku stran. orientace v textu, sdílení o přečteném.  Čtení s porozuměním –  zaměření  na vyhledávání  důležitých informací v textu, převyprávění vlastními slovy – zda žáci pochopili obsah článku a jak textu rozumí. Prosím o hlasité čtení každý den cca 10 minut v rámci přípravy do školy. Děkuji.

Cvičení k procvičování jsou v kolonce – procvičování učiva

 

Učivo 14. 9. – 18.9. 2020

Učebnice str. 6 – opakování vlastních a místních jmen, opakování slovních druhů – domino, koberečky. V pondělí dostanou žáci zadaný nový diktát, který budou psát opět v pátek.

Sloh – Osnova vypravování – doplnění příběhu podle obrázků – PS Sloh

Čtení – čítanka str. 5 – 7 + cvičení vpravo na stránce. Text budu zkoušet příští hodinu čtení / nutné cvičit/

Učivo 7. – 11. 9. 2020

Opakování učiva 3. ročníku. Učebnice str. 4 – 5. PS str. 2, cv. 1 a – e, cv. 2 a – e

Sloh – orientace v textu, učebnice čj str. 8, cv. 1 -2

Čtení – čítanka str. 3 + cv. A – D, str. 4 + cv. 1 – 3 + A – D