4. třída – Český jazyk

ČESKÝ JAZYK

Učivo 20. 3. – 24. 3. 2023

Koncovky podstatných jmen rodu mužského – učebnice str. 71-73, PS. str. 15/1-4

Opakování vzorů ženského rodu – PS str. 13/1-5, 14/6- 10. Cvičení 10 si procvičuj na diktát – 30. 3.

Čtení – Krok a jeho dcery – 82- 86

Sloh – Všude samý robot – výukový program spojený s informatikou

Učivo 13. 3. – 17. 3. 2023

Koncovky podstatných jmen rodu ženského – vzor píseň, kost – učebnice str. 67-70, PS str. 11/1,2, 12/1-4, 13/1-5. Diktát si procvičuj na středu 22.3.

Sloh – referát o zvířátku

Čtení – Pes na hoře Říp, Sláva Sámovi – 78-82

Učivo 6. 3. – 10. 3. 2023

Koncovky podstatných jmen rodu ženského – vzor žena, růže – učebnice str. 63/6-8, 64/1-3, 65/1-3. PS str. 9/1-3, 10/1-6, 11/1-3

Čtení – Cestování do pravěku – život v jeskyni, knihy Josefa Lady

Učivo 27. 2. – 3. 3. 2023

Opakování učiva vzory středního rodu, podstatná jména rodu ženského – učebnice str. 60/2-5, 61/1-4, 62/1-5. PS str. 7/2-3,1, 8/2-5.

Čtení – Staré pověsti české

Sloh – popis zvířete, příprava na další týden

Učivo 20. 2. – 24. 2. 2023

Vzory středního rodu – moře, kuře, stavení – učebnice str. 58/1-4, 59/1-4, 60/1. PS str. 5/1-4, 6/1-3, 7/1

Čtení – recitační soutěž – třídní i školní kolo. Za třídní kolo do školního kola postoupily Valinka a Natálka. Blahopřejeme. Velká pochvala patří všem recitátorům.

Učivo 30. 1. – 3. 2. 2023

Vzor město – učebnice str. 57/1-4. PS 2 str. 4/1-3

Čtení – Hromnice

Učivo 23. 1. – 27.1. 2023

Skloňování podstatných jmen – učebnice str. 53-54. Skloňování podstatných jmen rodu středního – učebnice str. 55/1-4. PS 2 str. 2/1-4

Čtení  – vrstevnické učení – Malý šimpanz

Učivo 16. 1. – 20. 1. 2023

Opakování učiva za 1. pololetí – písemná práce

Slohové cvičení – pracovní postup – propojeno s Pč – výroba bambulky. Učebnice str. 16/1, PS str. 12/1

– pozvánka, přihláška – učebnice str. 25/1,2, PS str. 20/1,2

– charakteristika postavy – propojeno s novou informatikou – učebnice str. 44/1.2, PS str. 44/1

– vypravování podle obrázkové osnovy – učebnice str. 52/1-4, PS str. 40

Učivo 9. 1. – 13. 1. 2023

Podstatná jména – kategorie pádů. Učebnice str. 48/1,2, 49/3-5. PS str. 38/1,2, 39/3-6

Sloh – pozvánka, přihláška do zájmového kroužku na druhé pololetí

Čtení – krátké zimní příběhy

Opakování na pololetní písemnou práci, kterou si napíšeme v úterý 17. ledna. Opakuj učivo: nauka o slově, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména – číslo, rod, pád.

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Podstatná jména – kategorie. Učebnice str. 45/1-3, 46/1-2, 47/3-6. PS – str. 36/1-3,1, 37/2-6, 38/7

Čtení – jak jsem prožil Vánoce, spojení s Vv

Učivo 19. 12. – 23. 12

Slovní druhy – PS str. 35/6-10. Zpracování vánočního flipbooku.

Čtení – světové Vánoce. Jak slaví Vánoce v různých zemích světa

Učivo 12. 12. – 16. 12. 

Slovní druhy – opakování. Učebnice str. 42/8-11, 43/13-15

Sloh – pracovní postup – vánoční cukroví

Čtení – úryvky z oblíbené knihy, pohádkové čtení

Učivo 5. 12. – 9. 12. 

Slovní druhy – dělení na jednotlivé slovní druhy – učebnice str. 40/1,2, 41/3-7. PS str. 33/1,2, 34/3. Pracovní listy – vyjmenované dárky

Prosincové tradice – flipbook – Kateřina, Barbora, Mikuláš

Čtení – společná hodina s Mikulášem, pranostiky k prosinci, čtení s porozuměním

https://wordwall.net/cs-cz/community/vyjmenovan%c3%a1-slova

https://wordwall.net/cs/resource/13957539/slovn%C3%AD-druhy

https://wordwall.net/cs/resource/33514887/%c4%8de%c5%a1tina/slovn%c3%ad-druhy

Učivo 28. 11. – 2. 12. 

Opakování učiva – vyjmenovaná slova

PS str. 31/5,1, 32/kvíz

Nácvik na vánoční vystoupení, vzkazy pro Mikuláše, komiks k vystoupení

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Vyjmenovaná slova po V,Z, opakování vyjmenovaných slov po P,S.

Učebnice – 34/1-3, 35/1-5, 36/1-2. PS str. 28/1-4, 29/1-5,30/1-3,31/1-4

Nácvik na vánoční vystoupení

Čtení – práce v knihovně

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Vyjmenovaná slova po P, S – slova příbuzná, běhací diktáty, pexesa, včelky

Učebnice – str. 31/1-4,32/1-5,33/1-4. PS – str. 27/1-5

Čtení – ukázkové čtení z vlastních knih, oblíbený hrdina, vlastnosti, špatné stránky, poučení

Učivo 31. 10. – 11. 11.

Vyjmenovaná slova po B,L,M – slova příbuzná, domino, básničky

Učebnice str. 26/1-4, 27/1,2, 28/3-6, 29/1-4. PS str. 22/1-5, 23/6-8, 24/1-5, 25/1-6, 26/1-4

Čtení – život T. Bati, 700 výročí Zlína, informace k mrakodrapu 21. Čtenářská dílna – Sv. Martin – projektový den pro všechny třídy školy.

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Stavba slova opakování, vyjmenovaná slova

Učebnice str.23/ 1,2,24/3-8.  PS str. 20/4,5, 21/1-2

Čtení – vyhledávání informací k lázeňským pramenům, zajímavosti o stromech do flipbooku

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Zdvojené souhlásky, pravopis psaní předložek a předpon. Stavba slova – opakování

Rozbor diktátu (VS po B a k nim slova příbuzná), práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Učebnice str. 22/1-5. PS str. 17/2,3, 18/1-5, 19/1-3

Čtení – spojené s VL – výroba flipbooku,

Dílna čtení – literární postava, vlastnosti postavy z knihy

Učivo 3. 10. – 7. 10

Předložky a předpony, psaní skupin bě,pě,vě

Předložky od, nad, pod, před
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y,

Učebnice str. 19/1-5, 20/1-5, 21/1-3. PS str. 15/1-3,1, 16/2-5,1.

Čtení – práce se čtenářským deníkem, zápisy. Čtení s porozuměním

Na víkend prosím hlasité čtení oblíbené knihy.

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Stavba slova – kořen, přípona, předpona, předložky a předpony

Učebnice str. 17/1-3, 18/1-3. PS  str. 13/1-5, 14/1-2.

Sloh – slohová cvičení – orientace v textu – PS str. 5/1

Čtení – práce se  čtenářským deníkem – zápisy, čtení na pokračování, půjčování knih ze školní knihovny

Prosím o hlasité čtení každý den! Děkuji

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, nauka o slově

Učebnice str. 13/1,2, 14/1-3, 15/1-4, PS str. 10/1-5, 11/1-5, 12/1 a-g)

Čítanka – str. 10-14, čtenářská dílna – Prašina

Psaní slov v časovém úseku

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Opakování Nauka o slově (slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná)

Učebnice str.10-12, PS str. 6/1,2, 7/1-4, 8/1-4, 9/1

Diktát – PS str. 5/13

Čítanka – str. 4-9

Učivo 5.9. – 9.9.

Opakování učiva z nižších ročníků
– hláska/písmeno, slabika, slovo, věta
– vlastní jména
– abecední řazení písmen
– párové souhlásky
– význam slova a jeho hlásková podoba
Pravopis
u, ú, ů
tvrdé, měkké souhlásky
Učebnice str. 4-7, PS str. 2/1-3, 3/4-6, 4/7-10, 11/11-12