4. třída – Český jazyk

český jazyk

Učivo 23. 10. 2020

PS str. 11, cv. 1-5, str. 12, cv. 1 a-g) – opakování nauka o slovu

Učivo 22. 10. 2020

Slova spisovná, nespisovná. Učebnice str. 13 – opiš žlutý rámeček do školního sešitu. Slova citově zabarvená, učebnice str. 14 – opiš žlutý rámeček do školního sešitu.  DÚ PS str. 10, cv. 1a) – 5.

Učivo 20. 10. 2020

ČT – čítanka str. 21 – Šel parkem pán. Str. 22 – Večerníček – přečti si úryvek a zapiš do sešitu cv. A.

Učivo 19. 10. 2020

ČJ – učebnice str. 12, cv. 2 a – d). Cvičení d) napiš do školního sešitu. PS str. 9 , cv. 1 – 3

Učivo 15. 10. 2020

Sloh – Charakteristika postavy, učebnice str. 44, cv. 1. PS str. 35, cv. 1 – dú – popis vodníka .

Čtení str. 15, básnička – Malíři + cv. 1 – 4, dú – str. 18 – 21 O věžích dominikánského kláštera + cv. str. 19, cv. A. Přepiš do sešitu čtení.

Učivo 14. 10. 2020

Učebnice str. 11, cv. 3 – slova protikladná, souznačná. Str. 12, cv. 1 – slova souřadná

Učivo 5. 10 – 9. 10. 2020

Český jazyk – ověřovací test, budu v pondělí posílat k nahlédnutí. Prosím o podpis.

Učebnice str. 10, cv. 1 – 4. Slova jednoznačná a mnohoznačná, základní skladební dvojice. PS str. 5 – 7 po cv. 3

Sloh – Přihláška – porozumění textu, vyhledávání podstatných informací. Učebnice str. 25, cv. 1,2. PS str. 20, cv. 1 – 2

Čtení – čítanka str. 12 – 14 – Prohlídka, Nepolámej si jazyk

Učivo 28. 9. – 2. 10. 2020

Český jazyk – význam slova, hlásková stavba slov, opakování kategorií podstatných jmen, sloves, určování slovních druhů – příprava na test.

Učebnice str. 9,  PS str. 4, cv. 7 – 10

Sloh – pokračování v pracovním postupu.

Čtení – čítanka str. 9 – básnička Čiříkanka – naučit zpaměti do 6.10.  Str. 10 – 11 – Neposlušná písmenka + zadané úkoly na boční straně. Každou hodinu budu ověřovat čtení na známky.

Ověřovací test budeme psát v úterý 6. října.  

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Český jazyk – opakujeme a připravujeme se na prověřovací test učiva ze 3. ročníku- vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, mluvnické kategorie, slova opačného významu, slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, nadřazená a podřazená. Určování druhů vět. Prosím o důsledné nacvičování zadaných diktátů. Diktáty budu posílat k podpisu. Současně dohlédněte, aby si žáci opravili chyby. Učebnice str. 7,9. PS str.3, cv. 4 – 6. 

Sloh – pracovní postup – práce s obrázky podle kterých budeme popisovat postup práce. Učebnice str. 16, cv. 1 – 3. PS str. 12, cv. 1 a)

Čtení  – kontrola přečteného textu – hlasité čtení. Str. 7 – 9 článek Cirkus + doplňkové úkoly zadané na boku stran. orientace v textu, sdílení o přečteném.  Čtení s porozuměním –  zaměření  na vyhledávání  důležitých informací v textu, převyprávění vlastními slovy – zda žáci pochopili obsah článku a jak textu rozumí. Prosím o hlasité čtení každý den cca 10 minut v rámci přípravy do školy. Děkuji.

Cvičení k procvičování jsou v kolonce – procvičování učiva

 

Učivo 14. 9. – 18.9. 2020

Učebnice str. 6 – opakování vlastních a místních jmen, opakování slovních druhů – domino, koberečky. V pondělí dostanou žáci zadaný nový diktát, který budou psát opět v pátek.

Sloh – Osnova vypravování – doplnění příběhu podle obrázků – PS Sloh

Čtení – čítanka str. 5 – 7 + cvičení vpravo na stránce. Text budu zkoušet příští hodinu čtení / nutné cvičit/

Učivo 7. – 11. 9. 2020

Opakování učiva 3. ročníku. Učebnice str. 4 – 5. PS str. 2, cv. 1 a – e, cv. 2 a – e

Sloh – orientace v textu, učebnice čj str. 8, cv. 1 -2

Čtení – čítanka str. 3 + cv. A – D, str. 4 + cv. 1 – 3 + A – D