4. třída – Český jazyk

 

 

český jazyk

 

Učivo 22.6 – 26.6.

22.6.

online hodina – věta jednoduchá x souvětí, základní skladební dvojice, vzorec souvětí

23.6.

čtení z časopisů – Časosotroj

 

Učivo 15.6. – 19.6.

15.6.

pracovní sešit str. 56 cv. 9 a, b

pracovní sešit str. 56 cv. 10 – tabulka + a,b

pracovní sešit str. 56 cv. 11

 

16.6.

pracovní sešit str. 56 cv. 12,13

 

17.6.

online hodina – shoda podmětu s přísudkem

 

18.6.

Už jste někdy slavili Den otců?

Asi ne, tento svátek zatím není v České republice moc známý a o to méně je slavený. Ale pokud jste už slavili v květnu Den matek, tak proč neoslavit i Den otců?

Kdy se slaví Den otců?

Třetí neděli v červnu, tedy 21. června 2020.

Toto je tradiční datum vycházející z americké tradice. Den otců se v tomto dni slaví v severo- i jihoamerických zemích, v Asii i v Evropě a Africe.

 

Dnešní úkol je:

 popis tatínka  + obrázek 

 

19.6.

Podívej se na prezentaci:

 

Trénuj:

podmět a přísudek

 

Přečti si:

Při použití minulého času se i(í) / y(ý) v koncovkách slovesných příčestí a jmenných tvarů řídí tzv. shodou přísudku s podmětem. Koncovky se tedy řídí rodem a životností podmětu:

Podmět Koncovka Příklad
Mužský životný v mn. č. Měkká koncovka i Muži pracovali.
Mužský neživotný v mn. č. Tvrdá koncovka y Stroje pracovaly.
Ženský v mn. č. Tvrdá koncovka y Ženy pracovaly.
Střední v mn. č. Pozor! v koncovce není i/y, ale a Zvířata pracovala.

 

 

 

Učivo 8.6. – 12.6.

8.6.

pracovní sešit str 54  cv. 2 a,b

pracovní sešit str 54  cv. 4

pracovní sešit str 57  cv. 1

 

9.6.

pracovní sešit str. 58 cv. 5 a,     b – zkuste společně doma 

10.6.

písemné opakování  online hodina – podstatná jména – koncovky – doplnění i / y

podstatná jména – kategorie:  pád, číslo, rod, vzor

slovesa  – kategorie: osoba, číslo, čas

věta jednoduchá x souvětí

základní skladební dvojice – podmět a přísudek

slovní druhy – rozlišení, určování

 

11.6.

online hodina : základní skladební dvojice – podmět a přísudek

Vyhledej podmět a přísudek. Základní skladební dvojici zapiš do tabulky

úkol zde:  

 

 

Podívej se na video:

 

 

12.6

základní skladební dvojice

pracuj zde: 

 

 

 

Učivo 1.6. – 5.6.

1.6.

pracovní sešit str. 55 cv. 7  str. 55 cv. 8 – podtrhni vhodná slovesa a přečti text v minulém čase.  úkol a) – ústně, úkol b) – písemně do sešitu  úkol c) – ústně

2.6.

pracovní list s textem

Vypracuj:

 • vyhledej podstatná jména  – urči – rod, pád, číslo, vzor
 • vyhledej v textu, kde hrad stál a jak vypadal – tyto 2 věty přepiš do sešitu

Cimbuří:

 

 

3.6. – sloh

pracovní sešit str. 55 cv. 6 –  v zadání je uvedeno napiš postup jedné z uvedených činnosti. Ve škole jsme pracovali ústně – oba postupy jsme tvořili diskuzí. Vašim úkole bude tyto činnosti popsat ústně a písemně vypracovat cvičení a) – napsat postup jedné činnosti, kterou doma pravidelně děláš. – postup mi můžeš poslat

 

4. 6.

online výuka – věta jednoduchá x souvětí,  užití spojek

pracovní list: 

 

 1. Jednoduché věty v řádku spoj vhodně do souvětí pomocí spojek když, ale, a, protože. Slovosled druhé věty můžeš podle potřeby upravit. – ústně
 2. Seřaď věty z příběhu o lovcích mamutů tak, jak by mohly jít za sebou – do rámečku napiš čísla
 3.  Jaký vzácný kamínek asi Žabka našla?    napiš odpověď
 4.  Jakým způsobem lidé v pravěku rozdělávali oheň?

Pro Honzíka  – maringotka:

Četba z rozečtené knížky – aspoň 20 minut. Příští týden se zeptám 😇

 

5.6.

pracovní sešit str. 51 cv. 3 -a,b,c, – procvičujeme pravopis koncovek podstatných jmen

pracovní sešit str. 50 cv. 2. – na linky napište správné tvary slova KOLO

                                                   cv b) seřaďte text podle posloupnosti. Před věty (do rámečků) piš čísla podle pořadí vět.     Podobné cvičení jsme dělali včera na online hodine

                                                   cv c) k obrázku napiš části kola. Mohl bys na něm vyjet na silnici? Dopiš, co chybí,

                                                    cv d) povídej mamince, tatínkovi o svých cyklistických zážitcích, nehodách……., 

 

 

učivo 25.5. – 29.5.

25.5.

Dnes jsme si hodně povídali. Jak jsme se měli? Co jsme dělali? Jak nám šlo učení? Co nám chybělo? Vypracovali jsme tento pracovní list:

vypracuj :   

 

26.5.

pracovni sešit str. 49 cv. 11, 10 a, b, c

27.5.

přečti si pověst o Bruncvíkovi a vypracuj otázky:

 

28.5.

vypracuj pracovní list:

 

29.5.

V dnešní online výuce jsme si zopakovali podstatná jména – vše co o nich víme. Tvořili jsme myšlenkovou mapu.

V textu jsme poznali větu jednoduchou a souvětí. Dokážeme poznat spojky v souvětí.

 

 

 

učivo 18.5. – 22.5.

18.5.

učivo z organizačních důvodů neuvedeno

19.5.

Podívej se a připomeň si:

 

Vypracuj:

učebnice str. 116 – 117 – růžový rámeček – přečti si a doplň

učebnice str. 117 cv. 7

Přečti si:

Čítanka str. 84 – 86  O Svatoplukovi a jeho synech

Vypracuj:

Čítanka str.  86 – vypracuj otázky 1 – 5

 

20.5.

Podívej se a připomeň si inzerát:

pracovní sešit str. 48 cv. 6 – inzerát napiš do sešitu

21.5.

Vypracuj:

učebnice str. 117 cv. 8 a – přepiš do sešitu a vyznač základní skladební dvojice

Přečti si:

Čítanka str. 155 Kuba

Vypracuj:

Čítanka str.  155 – vypracuj otázky 1 – 3. Otázka č.3 – Napište příběh (o kamarádovi, o škole, o výletě …), ve kterém bude všechno nesprávně  – do sešitu   Můžeš domalovat obrázek a příběh mi poslat

 

22.5.

Vypracuj:

učebnice str. 117 cv. 8 b – přepiš do sešitu a vyznač základní skladební dvojice

 

 

učivo 11.5. – 15.5.

 

11.5. 

učivo z organizačních důvodů neuvedeno

 

12.5.

Podívej:

Vypracuj:

učebnice str. 115 – růžový rámeček – ZAPAMATUJ SI

učebnice str. 115 cv. 1 a,b,c,d – ústně

Přečti si:

Čítanka str. 137 – 138 – vypracuj otázky str.138 cv. 1 – 5

Trénuj:

mluvnické kategorie – slovesa

 

 

13.5.

Podívej se na prezentaci:

Vypracuj:

Slohová výchova str. 36 – 37

 

14.5.

Vypracuj:

učebnice str. 115 cv. 2 do sešitu

Trénuj:

najdi podmět

báseň – vymysli název

 

15.5.

Vypracuj:

učebnice str. 116 cv. 3 b – ústně

učebnice str. 116 cv. 4 – ústně

učebnice str. 116 cv. 6 – věty přepiš do sešitu – podtrhni podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou. Vyznač základní skladební dvojici.

Trénuj:

najdi přísudek

 

 

Učivo  4.5 – 7.5.

 

4.5.

Vypracuj:

učebnice str. 113 – shrnutí o podstatných jménech – ústně

učebnice str. 111 cv. 2a – do sešitu

podívej:

podstatná jména

Trénuj:

procvičování

procvičování – rody

 

5.5.

Vypracuj:

učebnice str. 111 cv. 2b – do sešitu

Literatura – próza:

próza

próza – pojmy

Trénuj:

koncovky podstatných jmen

podstatná jména

Co není dobrý nápad – J. Havel – spoj správně otázky k textu a odpovědi.

 

6.5.

slohové cvičení:

Moje maminka – popiš maminku – napiš do sešitu, na papír + nakresli maminku – můžeš mi to poslat

Podívej se:

popis

 

7.5.

Vypracuj:

učebnice str. 112 cv. 3 do sešitu

učebnice str. 112 cv. 5 ústně

Trénuj:

koncovky podstatných jmen

procvičování – podstatná jména

diktát – koncovky podstatných jmen

próza – pojmy

zkus si zahrát na spisovatele J. Havla a chybějící slova doplň

 

 

Učivo 27.4. – 30.4.

 

27.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 68 cv. 15 i, j, str, 69 cv. 17

Trénuj:

vzory rodu mužského

vzory rodu mužského

 

28.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 63 cv. 15  k, l, str, 70 cv. 19

pracovní sešit str. 48 cv. 9

Přečti si:

Čítanka str. 134 – 135, vypracuj otázky (1 – 4) str. 135

Trénuj:

vzory rodu mužského

 

29.4.

Vypracuj:

Můj kamarád

slohová výchova – pracovní sešit str. 12 – 13

 

30.4.

Vypracuj:

pracovní sešit str. 48 cv. 9, str. 49 cv. 12, 13

Přečti si:

Čítanka str. 146 – 148,  vypracuj otázky (1 – 3) str. 148

Trénuj:

vzory rodu mužského

 

 

 

 

Učivo 20.4. – 24.4.

20.4.

Nejprve si zahrajeme únikovou hru :

Když ji otevřete,  najdete osm zámků. Vaším úkolem je otevřít všech osm zámků.

Tak hurá do toho!!!!

úniková hra

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 63 cv. 11, str. 66 cv. 15 a, b, c – cvičení A – přepiš do sešitu

 

21.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 64 cv. 12, str. 65 cv. 13

Přečti si:

Čítanka str. 130 – 133 – Harry Potter v Bradavicích str. 133 cv. 1,2,3,4

Trénuj:

pravopisný trenažér

 

22.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 65 cv. 14

Vypracuj:

Pracovní sešit – Slohová výchova  str. 8 – 9

 

23.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 66 cv. 15 d, str. 66 cv. 15 e, f – cvičení F – přepiš do sešitu

Trénuj:

podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor

 

24.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 67 cv. 15 g, h, str. 69 cv. 16 – křížovka

Napiš si diktát:

diktát – souhrnné opakování vyjmenovaných slov

 

 

 

Učivo 14.4. – 17.4.

14.4.

Zopakuj si vzory podstatných  jmen rodu ženského :

skloňování podstatných jmen rodu ženského

Napiš si online diktát – koncovky podstatných jmen rodu ženského vzor žena

diktát

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 61

Procvičuj:

podstatná jména rodu ženského

Přečti si:

Čítanka str. 78 – 80  

Vypracuj:

Čítanka str. 80 cv. 1,2,3,4 – ústně

 

15.4.

Sloh

Pracovní sešit – Vlastivěda – Taktik

str. 7 cv. 1 – dokresli komiks

 

16.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 62 cv. 10 a, b, c – cvičení 10 a –  přepiš do sešitu

Procvičuj:

vzory podstatných jmen rodu mužského

 

17.4.

Vypracuj:

Tajemství pravopisu str. 62 cv. 10 d, e, str. 63 cv. 10 f  – cvičení 10 f přepiš do sešitu

Procvičuj:

vzory rodu mužského – procvičování

 

 

Učivo 6.4. – 8.4.

Zopakuj si postup:

Vzory podstatných jmen rodu mužského

 1. ukaž si na podstatné jméno ten, ta, to a urči rod
 2. u podstatných jmen rodu mužského urči životnost
 • životná: 4.p.č.j. je jiný než 1. p.č.j.
 • neživotná 4. a 1. p.j.
 • . mají stejný tvar
 1. zapamatuj si vzory rodu mužského:
 • pán (životný)
 • hrad (neživotný)
 • muž (životný)
 • stroj (neživotný)
 1. řekni si podstatné jméno v 1. a ve 2. p. č. j. a urči vzor
 2. spoj podstatné jméno se vzorem a doplň koncovku podle vzoru

 

6.4.

učebnice 108/2, ústně 109/3 do sešitu

procvičuj:

podstatná jména rodu mužského

 

7.4.

učebnice 109/4 ústně, 109/5 do sešitu

procvičuj:

vzory rodu mužského – přiřazování

Přečti a vypracuj:

pokud budete chtít vytisknout, můžete si vyzvednout v úterý ve škole – prosím napište předem email, sms – děkuji

 

8.4.

učebnice str. 110/6, 7  ústně, 110/8 do sešitu

procvičuj:

diktáty

Napiš pracovní postup – barvení velikonočních kraslic. Tady je malá nápověda:

 

 

 

Učivo 31.3. – 3.4.

Zopakuj si postup:

Vzory podstatných jmen rodu mužského

 1. ukaž si na podstatné jméno ten, ta, to a urči rod
 2. u podstatných jmen rodu mužského urči životnost
 • životná: 4.p.č.j. je jiný než 1. p.č.j.
 • neživotná 4. a 1. p.j.
 • . mají stejný tvar
 1. zapamatuj si vzory rodu mužského:
 • pán (životný)
 • hrad (neživotný)
 • muž (životný)
 • stroj (neživotný)
 1. řekni si podstatné jméno v 1. a ve 2. p. č. j. a urči vzor
 2. spoj podstatné jméno se vzorem a doplň koncovku podle vzoru

 

30.3.

– učebnice str. 102 cv. 5 – ústně

– učebnice str. 102 cv. 4B (žlutý rámeček) – přepsat do sešitu

 

31.3.

–  Čítanka str. 107 – Hádanky – Přečtěte a vyluštěte hádanky

– učebnice str. 104 cv. 1 b), c), d) – vypracuj ústně

– učebnice str. 104 cv. 2 do sešitu

 

1.4.

– Mám pro vás opět část příběhů z knížek Z. Pospíšilové. Vyber si buď: Matěj a stegosaurus nebo Školnice Valérie v podezření. Poslechni si část příběhu a pokus se dokončit příběh. Příběh napiš do sešitu, na papír a doplň obrázkem. Úkol mi můžeš vyfotit a poslat.

Matěj a stegosaurus

Školnice Valérie v podezření

 

– Čítanka str. 107 – 109 – odpověz na otázky 1,2 str. 109

 

2.4.

– str. 105 – přečti si růžový rámeček – zapamatujte si, zopakuj si a zkus ústně doplnit zelený rámeček na str. 105

– učebnice str. 105 cv. 3 do sešitu

 

3.4.

– učebnice str. 106 cv. 4 – ústně

– učebnice str. 106 cv. 7 do sešitu

 

23.3. – 27.3.

Zopakuj si postup:

Vzory podstatných jmen rodu mužského

 1. ukaž si na podstatné jméno ten, ta, to a urči rod
 2. u podstatných jmen rodu mužského urči životnost
 • životná: 4.p.č.j. je jiný než 1. p.č.j.
 • neživotná 4. a 1. p.j.č. mají stejný tvar
 1. zapamatuj si vzory rodu mužského:
 • pán (životný)
 • hrad (neživotný)
 • muž (životný)
 • stroj (neživotný)
 1. řekni si podstatné jméno v 1. a ve 2. p. č. j. a urči vzor
 2. spoj podstatné jméno se vzorem a doplň koncovku podle vzoru

 

Do modrého sešitu si doplň pracovní listy (někteří již mají – dostali v pátek 20.3. ostatní prosím doplnit – dětem se s pomůckou bude lépe pracovat) – přiložila jsem i domino (poslední dva listy) – stačí nastříhat a hrát .

 

23.3.

– učebnice str. 96 cv.1b – u vyznačených podstatných jmen určete rod a životnost

–  učebnice str. 96 cv. 2 ústně 

– učebnice str. 97 – přečti si růžové rámečky – zapamatuj si, zopakuj si a zkus ústně doplnit zelený rámeček na str. 97

24.3. 

– učebnice str. 98 cv. 8 a) –zelený rámeček – doplň koncovku a přepiš cvičení do sešitu

– čítanka str. 26 – ČLOVĚK NA PLANETĚ ZEMI

 

25.3.

– Vzpomínáš si na besedu s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou? Mám pro tebe malou vzpomínku z knihy Detektivové. Poslechni si část příběhu a pokus se dokončit příběh. Příběh napiš do sešitu, na papír a doplň obrázkem. Úkol mi můžeš vyfotit a poslat.

 

Poslouchej:

 

– Čítanka str. 29 – 31 – čti a odpověz na otázky 2,3,4 str. 31

 

26.3.

– učebnice str. 99 cv. 9 – vypracuj ústně

– učebnice str. 99 cv. 10 do sešitu

 

27.3.

– učebnice str. 100 cv. 1 c

– učebnice str. 100 cv. 2 ústně

– str. 101 – přečti si růžový rámeček – zapamatuj si  a zkus ústně doplnit zelený rámeček na str. 101

 

 

Učivo 24.2. –  28.2.

podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor – rod střední, rod ženský

vzory podstatných jmen rodu ženského – Tajemství pravopisu str. 52 – 54, pracovní sešit – str. 43 – 45

sloh – O Popelce – vypravování

Návštěva knihovny – program Hrátky se slovíčky

Okrskové recitační kolo – 26.2. – reprezentovala nás A. Jemelková 

 

 

Učivo 17.2. –  21.2.

podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor – rod střední, rod ženský

vzory podstatných jmen rodu ženského – Tajemství pravopisu str. 48 – 51

sloh – vyprávění dle obrázkové osnovy – O Popelce

pohádky B. Němcové – čtenářské chvilky, práce s textem

 

Učivo 9.2. –  14.2.

podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor – rod střední, rod ženský

vzory podstatných jmen rodu ženského – Tajemství pravopisu str. 46, 47

školni kolo recitační soutěže – A. Jemelková obsadila krásné druhé místo a postupuje do okresního kola. M. Lupačová získala třetí místo.

 

Učivo 3.2. –  7.2.

podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor – rod střední 

vzory podstatných jmen rodu středního – Tajemství pravopisu str. 43 – 45

třídní recitační kolo – postupuje A. Jemelková a E. Slováček

pracovní sešit str. 30/3,4,5, str. 31/9,10, str. 38/1, str.40/5, str. 41/8, str. 41/14

Učivo 27.1. – 30.1.

podstatná jména – rod, číslo, pád

vzory podstatných jmen rodu středního – Tajemství pravopisu str. 43

pololetní sebehodnocení – hodnocení svého přístupu ke škole, kde mám rezervy, jaké máme ve třídě vztahy

 

Učivo 20.1. – 24.1.

podstatná jména – rod, číslo, pád

vzory podstatných jmen rodu středního – Tajemství pravopisu str. 38 – 42 

čtení s porozuměním – O Ječmínkovi

 

Učivo 13.1. – 17.1.

opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy

podstatná jména – rod, číslo, pád

14.1. – pololetní písemná práce

čtení s porozuměním – Pipi Dlouhá punčocha

 

Učivo 6.1. – 10.1.

opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy

podstatná jména – rod, číslo, pád

Tři králové – četba

sloh – předsevzetí

 

Učivo 16.12. – 20.12.

opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy

vánoční četba – zvyky a tradice

psaní vánočního přání

 

Učivo 9.12. – 13.12.

opakování vyjmenovaných slov – slova příbuzná

slovní druhy 

pracovní sešit str. 19, 21

sloh – vzkaz

čtení – scénické čtení – 8. ZŠ

opakování na PC – vyjmenovaná slova, slovní druhy 

6A24C3AB-3DE9-4BDE-BB93-FEAC4DCEA75F F8ECC62A-F58C-482A-B9EF-A9C7E4B8E3BB

 

 

Učivo 2.12. – 6.12.

opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P – slova příbuzná

slovní druhy – opakování – práce na interaktivní tabuli

pracovní sešit str. 16 – 18

vyjmenovaná slova pro pokročilé

čtení – Co je vlastně peklo, anebo povídání o pekle

sloh – popis – Mikuláš, anděl, čert

4.12. – návštěva knihovny Zlín – program Hříčky se slovíčky – slova mnohoznačná, přesmyčky, skrytá slovíčka ve slovech a větách, staroslova, vkládání a stavba slov.  Český jazyk hravou formou vesele a s úsměvem.

 

Učivo 25.11. – 29.11.

opakování vyjmenovaných slov po B, L, M – slova příbuzná

pracovní sešit str. 14 cv. 4, str. 15 cv. 6, 7, 8

vyjmenovaná slova pro pokročilé

čtení – zprávy – věrohodnost zpáv, porozumění textu

diktát

 

Učivo 18.11. – 22.11.

opakovaní vyjmenovaných slov po L – řada vyjmenovaných slov, slova příbuzná 

pracovni sešit  str. 13 cv. 1,2

vyjmenovaná slova pro pokročilé str. 7-9

přepis, v pondělí 25.11. diktát 

čtenarské deníky – odevzdání, kontrola, prezentace

 

 

Učivo 11.11. – 15.11.

opakovaní vyjmenovaných slov po B, L – řada vyjmenovaných slov, slova příbuzná 

pracovni sešit  str. 12 cv. 8, 10, 11

vyjmenovaná slova pro pokročilé str. 4, 5, 6 cv 3

diktát 

sloh – vzkaz, SMS zpráva 

 

Učivo 4.11. – 8.11.

opakovaní vyjmenovaných slov po B – řada vyjmenovaných slov, hry – Vyjmenovákov, souřadnice slov 

učebnice str. 25 cv.1,2,3, str. 26 cv. 7,8

legenda o sv. Martinovi – čtení s porozuměním 

 

Učivo 31.10. – 1.11.

opakování předpony, předložky

práce ve skupinách – kořen slova, předpona, přípona

procvičování – hra bomba – předpona x předložka

Rozdělení rolí na vánoční vystoupení

V úterý nás čeká beseda s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Žáci si mohou přinést knížku k podpisu.

 

 

Učivo 21.10. – 25.10.

předpony- vz-, roz-, bez-

učebnice str. 20

předpony- ob-, v-, 

učebnice str. 21

interaktivní procvičování, práce ve dvojicích, ve skupinách

sloh – popis osoby – pozorování a popis obrázků, fotografií osob různých národností

čtení s porozuměním – čítanka str. 20,21

 

Učivo 14.10. – 18.10.

predpony – od-, nad-, pod-, před-

učebnice str. 18

předpony- vz-, roz-, bez-

učebnice str. 18,19

 

Učivo 7.10. – 11.10.

kořen slova -předpona, přípona -U str.16 cv1,2

opakování – vyjmenovaná slova po B

úterý – přepis

sloh – popis osoby – PS  str. 9, domácí úkol – přinést obrázky osob různých národností

čtení s porozuměním PS str 8 cv.3,5  str. 9

 

Učivo 30.9. – 4.10.

opakování – vyjmenovaná slova po B + příbuzná slova – PS str.7 cv1

opakování – pravopis párových souhlásek – U str.13 cv.3 do sešitu

středa – diktát

sloh – vyplnit přihlášku do soutěže – PS str. 8 cv.2

čtení s porozuměním

 

Učivo 23.9. – 27.9.

hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, souvětí, abeceda

ucebnice str. 12

opakovani psaní i, í, y,ý po tvrdých, měkkých a obojetný souhláskách

 

Učivo 16.9. – 20.9.

slova s citovým zabarvením, slova spisovná, nespisovná, slovní druhy

ucebnice str. 8 – 11

 

Učivo 9. 9. – 13. 9. 2019

význam slov, tvorba vět

učebnice str. 4,5, 5/ 4,5 písemně