4. třída – Český jazyk

český jazyk

Učivo 21. 6. – 25. 6. 2021

Opakování učiva 4. ročníku, dopis na prázdniny

Učivo 14. 6. – 18. 6. 2021

Podmět rodu středního, ženského, mužského – učebnice str. 104-106, PS str. 34-36

Čtení – učebnice str. 155 – 157, Facka + doplňková cvičení

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Shoda podmětu s přísudkem – učebnice str. 103, PS str. 33, cv. 1-2, opakování na závěrečnou písemnou práci

Čtení – učebnice str. 149 – 154

Učivo 31. 5. – 4. 6. 2021

Podmět a přísudek – učebnice str. 101-102, PS str. 32

Čtení – učebnice str. 146 – 148

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021

Stavba věty – učebnice str. 99-100.

Čtení – str. 144-145

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021

Opakování časování sloves – učebnice str. 95 – 97, PS str. 28-29

Sloh – Blahopřání k svátku, učebnice str. 98

Čtení  – str. 137 – 140. DÚ str. 141 – 143 Tajemství vodního příkopu

Učivo 10. 5. – 14. 5. 2021

Časování sloves – čas budoucí, minulý – učebnice str. 90-94. PS str. 26,27.

Čtení – str. 130-136

Učivo 6. 5. 2021

Opakování učiva o slovesech. Svátek maminek

Učivo 5. 5. 2021

Časování sloves – čas přítomný – učebnice str. 89, cv. 1,2.

Na zítra 6.5. – bílý papír 3x, pastelky nebo fixy, nůžky, lepidlo, černý fix

Učivo 3. 5. 2021

Zvratná slovesa – učebnice str. 88, cv. 1-4. Do školního sešitu zapiš žlutý a modrý rámeček na str. 88.

Učivo 26. 4. – 30. 4. 2021

Slovesa – tvar určitý a neurčitý, jednoduché a složené slovesné tvary – učebnice str. 86-87. PS str. 24-25

Čtení – str. 126-130

Učivo 22. 4. 2021

Opakování vzorů podstatných jmen, PS str. 22, cv. 1-3. DÚ :

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=vzory%20mu%C5%BEsk%C3%A9ho%20rodu&t=v4gx1ep7e4f&e=n&sr=y&l=hc&i=uxudzns&r=xc&db=0

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=vzory%20st%C5%99edn%C3%ADho%20a%20%C5%BEensk%C3%A9ho%20rodu&t=v4gx1ep7e4f&e=n&sr=y&l=zd&i=uxzdnun&r=if&db=0

Učivo 21. 4. 2021

Opakování vzorů předseda a soudce – PS str. 20, cv. 1-3,1,2. DÚ PS str. 21, cv. 3,4

Čtení – str.124 – 128

Učivo 19. 4. 2021

Vzory předseda a soudce – učebnice str. 80, PS str. 19, cv. 2-4. DÚ zapiš do školního sešitu modré rámečky z učebnice str. 80

Učivo 8. 4. 2021

Vzor hrad – učebnice str. 77, cv. 7-11. PS str. 17, cv. 1-3

Učivo 7. 4. 2021

Vzor hrad – učebnice str. 76, cv. 1-4. DÚ do školního sešitu vypracuj cv. 5,6 na str. 77

Učivo 31. 3. 2021

Procvičování učiva – 

Učivo 29. 3. 2021

Upevňování učiva – vzor pán – liweworksheets

Dnes je modré pondělí – tak šup na úklid pokojíčku…Velký bratr se dívá!!!!

Učivo 25. 3. 2021

Vzor pán – učebnice str. 75, cv. 4-8. DÚ PS str. 16, cv. 1-5

Učivo 24. 3. 2021

Vzor pán – učebnice str. 74, cv. 1-3. DÚ přepis do školního sešitu žluté rámečky na str. 74 + str. 73 modrý rámeček – vzor pán v obou číslech

Učivo 22. 3. 2021

Světový den vody. Možnost výběru dú:

http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/pokusy-s-vodou

  1. namaluj obrázek koloběhu vody(obrázky najdeš na internetu) nebo
  2. natoč pokus 1 nebo 2

Učivo 18. 3. 2021

Vzory mužského rodu – učebnice str. 72, cv. 6-9, PS 15, cv. 1,2. DÚ PS str. 15, cv. 3,4

Čtení – str. 107-109- Vrbová víla, DÚ str. 110-112 -Poslední večeře

Učivo 17. 3. 2021

Skloňování podstatných jmen mužského rodu, učebnice str. 71, cv. 1-4. DÚ zapiš si modrý rámeček ze strany 71 do školního sešitu jako poučku.

Určování vzorů, životnost a neživotnost

https://www.primauca.cz/produkt/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory

Učivo 15. 3. 2021

Opakování vzorů podstatných jmen středního a ženského rodu, PS str. 14, cv. 6,7. DÚ PS str. 14, cv. 8,9

Učivo 4. 3. 2021

Procvičování vzorů ženského rodu – učebnice str. 69,70. PS str. 12, cv. 2-4. DÚ PS 2 str. 13, cv. 1-4

 

Učivo 3. 3. 2021

Vzor píseň, kost – učebnice str. 67, cv. 1-3, PS str. 11, cv. 1,2. DÚ PS str. 12, cv. 1. Do školního sešitu si zapiš skloňování v obou číslech vzoru píseň a kost z modré tabulky v učebnice na str. 63.

https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

Učivo 1. 3. 2021

Opakování vzor žena, růže. PS str. 10, cv. 4,5. PS str. 11, cv. 1-3

Učivo 25. 2. 2021

Vzor růže – učebnice str. 65, cv. 1-3. DÚ – zapiš do školního sešitu z tabulky na str. 63 z modrého rámečku, skloňování vzoru růže v obou číslech.

Procvičování – odevzdej do dnešní 20. 00 hod. :

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=%C4%8CJ&s=vzor%20r%C5%AF%C5%BEe&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=n&l=pa&i=ufdncsu&r=mi&db=0

Učivo 24. 2. 2021

Vzor žena – učebnice str. 64. DÚ PS 2 str. 10, cv. 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

Učivo 23. 2. 2021

Nové učivo –  skloňování podstatných jmen ženského rodu – učebnice str. 62-63. DÚ PS str. 9, cv. 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

Učivo 22. 2. 2021

Opakování podstatných jmen rodu středního, vzory – práce s Whiteboard.fi

Učivo 18. 2. 2021

Podstatná jména rodu středního – opakování, PS str. 7, cv. 1-3,1, str. 8, cv. 2. DÚ PS 2 str. 8, cv. 3,4.

Testík – odevzdej do dnešní 18 hodiny:

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=%C4%8CJ&t=v4gx1ep7e4f&mn=xz&e=n&sr=n&l=yy&i=ucoxzct&r=cn&db=0

Čtení – básně, rým a jeho dělení. DÚ do 25. 2. si zahraj na básníka a vytvoř básničku k jaru ( probouzení lesa, mláďata, květiny, Velikonoce, pomlázka, svátky jara…) – můžeš přiložit fotku nebo obrázek, který namaluješ.  Hotovou básničku pošli učitelce.

Učivo 17. 2. 2021

Vzor stavení – učebnice str. 60, cv. 1-5. DÚ učebnice str. 60 – přepiš do sešitu žluté rámečky + vzor stavení ze str. 56 v modré tabulce. Vypracuj str. 60, cv.5 do sešitu – rozděl podstatná jména podle vzoru.

Učivo 15. 2. 2021

Vzor kuře – učebnice str. 59, cv. 1-3.  DÚ učebnice str. 59 – vypiš žlutý rámeček + skloňování vzoru kuře v obou číslech z modré tabulky na str. 56. PS 2 str. 6, cv. 1-3

Učivo 11. 2. 2021

Krok a jeho dcery – hra na divadelní představení – čítanka str. 82-84. DÚ čítanka str. 84 – 89. Každý den si procvičuj čtení po menších částech.

Učivo 10. 2. 2021

Vzor moře – učebnice str. 58, cv. 1-4. Do školního sešitu vypiš žluté rámečky + skloňování vzoru moře v obou číslech z modré tabulky na str. 56. DÚ PS 2 str. 5, cv. 1-5.

Učivo 8. 2. 2021

Vzor město – učebnice str. 57, cv. 2-4. DÚ PS 2 str.4, cv. 2-5

Učivo 4. 2. 2021

Čítanka str. 80-82 – Sláva Sámovi, DÚ str. 82 – 84 – Krok a jeho dcery

Učivo 3. 2. 2021

Vzor město – učebnice str. 57, cv. 1 + poučky. PS 2 str. 3, cv. 3-5. DÚ zapiš do sešitu poučky z učebnice str. 57 a do tabulky vyskloňuj vzor město v obou číslech.

Učivo 1. 2. 2021

Skloňování podstatných jmen rodu středního – učebnice str. 56, cv. 7,8. DÚ PS 2 str. 3, cv. 1 a-c), cv.2.

Učivo 27. 1. 2021

Skloňování podstatných jmen rodu středního – učebnice str. 54-56. DÚ do školního sešitu prosím přepiš poučky – str. 54 – dolní dva žluté rámečky, str. 55, žlutý a modrý rámeček.

https://www.youtube.com/watch?v=RvfISh29fXc

Učivo 25. 1. 2021

Skloňování podstatných jmen – učebnice str. 53-54. PS 2 str. 2, cv. 1a,b). DÚ přepiš do školního sešitu modrou tabulku – postup při určování vzoru podstatných jmen, jako poučku.

https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE

Učivo 21. 1. 2021

Podstatná jména – učebnice str. 50, cv. 9,10. DÚ do školního sešitu napiš str. 51, cv. 11 – přepiš věty ve správném tvaru a nad podstatná jména dopiš číslo pádu. Cv. 12 – napiš odpověď a za ni číslo pádu slova předmět v otázce. Cv. 13 – napiš správná slova.

Učivo 20. 1. 2021

Skloňování podstatných jmen – učebnice str. 49, cv. 5, 5a). Str. 50, cv. 7,8

Učivo 18. 1. 2021

Pád podstatných jmen – PS str. 38 cv. 2. Str. 39 cv. 3-5. DÚ PS str. 39, cv. 4a) + 6, 6a).

Učivo 15. 1. 2021

Čtení str. Zima v novém Strašecí str. 77, V dobách knížat, rytířů a císařů str. 78 – 80.

Učivo 14. 1. 2021

Kategorie podstatných jmen – pády. Učebnice str. 48, cv.1. Zápis do školního sešitu. PS str. 38, cv. 1.

Dú: 

Učivo 13. 1. 2021

PS str. 37- 38, cv. 2-7 – určování čísla podstatných jmen. DÚ do školního sešitu přepiš modrou tabulku z levé části – Pády a pádové otázky. Vyznač jako poučku.

Učivo 11. 1. 2021

Rod a číslo podstatných jmen – učebnice str. 47, cv. 3,4,6,7. DÚ učebnice str. 47, cv. 5 a-c) vypracuj do školního sešitu.

Učivo 8. 1. 2021

Čtení – Tři králové, str. 71-73. DÚ – Masopustní koblihy str. 74-76.

Učivo 7. 1. 2021

Rod a číslo podstatných jmen, Učebnice str. 46, cv. 1-2. DÚ PS str. 36, cv. 1.,2,1 celé cvičení.

Učivo 6. 1. 2021

Slovní druhy – určování, PS str. 34 cv. 3 – 5, str. 35, cv. 6,7,10. DÚ PS str. 35, cv. 8,9. Str. 36, cv. 3

Učivo 4. 1. 2021

Učebnice str. 40 – 43. opakování slovních druhů. DÚ zapiš do školního sešitu modrou poučku na str. 42 – citoslovce.

Učivo 14. 12. – 18. 12. 2020

Vyjmenovaná slova učebnice str. 36 – 39, PS str. 30 – 32. Slovní druhy – učebnice str. 40 – 41, PS str. 33

Čítanka str. 62 – 64, o sněhu a Ježíškovi, psané osobní přání

Učivo 7. 12. – 11. 12. 2020

Vyjmenovaná slova učebnice str. 33 – 35, PS str. 28 – 29.

Čtení – čítanka str. 39 – 44, čtení s porozuměním

Sloh – Charakteristika postavy

Učivo 30. 11. – 4. 12. 2020

Opakování vyjmenovaná slova učebnice str. 30 – 32, PS str. 26- 27 cv. 1 -5. Cv. 5 se nauč na pondělní diktát.

Sloh – telefonický  rozhovor , učebnice str. 39.

Čtení – čítanka str. 35 – 38.

Učivo 27. 11. 2020

PS str. 25, cv. 1-5. Cv. 6  se nauč na diktát, který budeš psát v pondělí.

Učivo 26. 11. 2020

Učebnice str. 30, cv. 1-3.

Čtení na úterý se připrav na test z článku na str. 31-33

Učivo 25. 11. 2020

Učebnice str. 29, cv. 1-4. DÚ PS str. 24, cv. 1-4. Cv. 5 se nauč na diktát.

Učivo 24. 11. 2020

Čítanka – DÚ str. 31 – 33 – O stavbě, obrovské Babylónské věže

Učebnice str, 28, cv. 3-6, PS str. 23, cv. 6 a-d). DÚ PS str. 23, cv. 7, cv. 8 se nauč na diktát

Učivo 20. 11. 2020

Opakování vyjmenovaná slova učebnice str. 23, PS str. 22, cv. 1-5. Opakuj na pondělí.

Učivo 19. 11. 2020

Vyjmenovaná slova po B, učebnice str. 22 – přepiš si žluté rámečky do školního sešitu. DÚ PS str. 20, cv. 5. Str. 21, cv. 1-3

Čtení – str. 29-31 – Je Věstonická Venuše krásná? Dobrovolný dú – vymodeluj Venuši. Pošli fotku. Přichystej si odpověď na fialové otázky. Do školního sešitu vypracuj str. 29 A. Str. 30 A

Učivo 18. 11. 2020

Opakování – PS str. 19, cv. 3 + a). Cvičení 3b) vypracuj do školního sešitu.

Učivo 16. 11. 2020

Zdvojené souhlásky – učebnice str. 22, cv. 1-4, DÚ PS str. 18, cv. 1-5

Učivo 13.11. 2020

Čtení str. 26,27 – Pravěký malíř. DÚ str. 28- 29

Učivo 12. 11. 2020

Opakování předložek a předpon – PS str. 17, cv. 2. DÚ PS str. 17, cv. 3

Učivo 10. 11. 2020

Předložky – v, ve a předpony – ob, o, v, psaní skupin – bě/bje,vě/vje, pě. Učebnice str.21, Ps str. 16, cv. 1. DÚ vypracuj tabulku do školního sešitu:

Pomocnou prezentaci najdeš v souborech v Teamsu.

Čtení – str. 26 – Člověk na planetě zemi – úkol 3 a A,B

Učivo 9. 11. 2020

Předložky a předpony – bez, roz, vz – učebnice str. 20, cv. 1 -5. DÚ – PS str. 15, cv. 4/1a. Str. 16, cv. 2,3,4.

Učivo 6. 11. 2020

Předložky a předpony – od, pod, nad, před – učebnice str. 19. DÚ do školního sešitu si zapiš žlutý rámeček ze strany 18 a 19. PS str. 14, cv. 2 d,e). Str. 15, cv. 1 a,b), 2 b)

Učivo 5. 11. 2020

Na MS Teamsu jsou vloženy dva testy k vyplnění – opakování z českého jazyka – nauka o slově a popis obrázku do slohu. PS do českého jazyka str. 14 cv. 2 a-c)

Učivo 3. 11. 2020

Předložky a předpony- učebnice str. 18, cv. 1,2. DÚ do školního sešitu přepiš žluté rámečky ze strany 17 a 18. Vypracuj cv. 3 na straně 18.  PS str. 14, cv. 1.

Čtení – str. 23 – Dušičky a Těžký dohovor + cvičení vpravo na stránce a tajenka dole. DÚ – str. 24 -25 Stvoření světa a člověka , ústně vypracuj cvičení A,B na str. 24. Podívej se na film Stvoření světa a srovnej jednotlivé dny ve filmu a v čítance.

Učivo 2. 11. 2020

Stavba slova – předpona, kořen, přípona. Učebnice str. 17, cv. 1 – 3a). DÚ – do školního sešitu vypracuj str. 17, cv. 3 + a). PS str. 13, cv. 2 – 5

Učivo 23. 10. 2020

PS str. 11, cv. 1-5, str. 12, cv. 1 a-g) – opakování nauka o slovu

Učivo 22. 10. 2020

Slova spisovná, nespisovná. Učebnice str. 13 – opiš žlutý rámeček do školního sešitu. Slova citově zabarvená, učebnice str. 14 – opiš žlutý rámeček do školního sešitu.  DÚ PS str. 10, cv. 1a) – 5.

Učivo 20. 10. 2020

ČT – čítanka str. 21 – Šel parkem pán. Str. 22 – Večerníček – přečti si úryvek a zapiš do sešitu cv. A.

Učivo 19. 10. 2020

ČJ – učebnice str. 12, cv. 2 a – d). Cvičení d) napiš do školního sešitu. PS str. 9 , cv. 1 – 3

Učivo 15. 10. 2020

Sloh – Charakteristika postavy, učebnice str. 44, cv. 1. PS str. 35, cv. 1 – dú – popis vodníka .

Čtení str. 15, básnička – Malíři + cv. 1 – 4, dú – str. 18 – 21 O věžích dominikánského kláštera + cv. str. 19, cv. A. Přepiš do sešitu čtení.

Učivo 14. 10. 2020

Učebnice str. 11, cv. 3 – slova protikladná, souznačná. Str. 12, cv. 1 – slova souřadná

Učivo 5. 10 – 9. 10. 2020

Český jazyk – ověřovací test, budu v pondělí posílat k nahlédnutí. Prosím o podpis.

Učebnice str. 10, cv. 1 – 4. Slova jednoznačná a mnohoznačná, základní skladební dvojice. PS str. 5 – 7 po cv. 3

Sloh – Přihláška – porozumění textu, vyhledávání podstatných informací. Učebnice str. 25, cv. 1,2. PS str. 20, cv. 1 – 2

Čtení – čítanka str. 12 – 14 – Prohlídka, Nepolámej si jazyk

Učivo 28. 9. – 2. 10. 2020

Český jazyk – význam slova, hlásková stavba slov, opakování kategorií podstatných jmen, sloves, určování slovních druhů – příprava na test.

Učebnice str. 9,  PS str. 4, cv. 7 – 10

Sloh – pokračování v pracovním postupu.

Čtení – čítanka str. 9 – básnička Čiříkanka – naučit zpaměti do 6.10.  Str. 10 – 11 – Neposlušná písmenka + zadané úkoly na boční straně. Každou hodinu budu ověřovat čtení na známky.

Ověřovací test budeme psát v úterý 6. října.  

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Český jazyk – opakujeme a připravujeme se na prověřovací test učiva ze 3. ročníku- vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, mluvnické kategorie, slova opačného významu, slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, nadřazená a podřazená. Určování druhů vět. Prosím o důsledné nacvičování zadaných diktátů. Diktáty budu posílat k podpisu. Současně dohlédněte, aby si žáci opravili chyby. Učebnice str. 7,9. PS str.3, cv. 4 – 6. 

Sloh – pracovní postup – práce s obrázky podle kterých budeme popisovat postup práce. Učebnice str. 16, cv. 1 – 3. PS str. 12, cv. 1 a)

Čtení  – kontrola přečteného textu – hlasité čtení. Str. 7 – 9 článek Cirkus + doplňkové úkoly zadané na boku stran. orientace v textu, sdílení o přečteném.  Čtení s porozuměním –  zaměření  na vyhledávání  důležitých informací v textu, převyprávění vlastními slovy – zda žáci pochopili obsah článku a jak textu rozumí. Prosím o hlasité čtení každý den cca 10 minut v rámci přípravy do školy. Děkuji.

Cvičení k procvičování jsou v kolonce – procvičování učiva

 

Učivo 14. 9. – 18.9. 2020

Učebnice str. 6 – opakování vlastních a místních jmen, opakování slovních druhů – domino, koberečky. V pondělí dostanou žáci zadaný nový diktát, který budou psát opět v pátek.

Sloh – Osnova vypravování – doplnění příběhu podle obrázků – PS Sloh

Čtení – čítanka str. 5 – 7 + cvičení vpravo na stránce. Text budu zkoušet příští hodinu čtení / nutné cvičit/

Učivo 7. – 11. 9. 2020

Opakování učiva 3. ročníku. Učebnice str. 4 – 5. PS str. 2, cv. 1 a – e, cv. 2 a – e

Sloh – orientace v textu, učebnice čj str. 8, cv. 1 -2

Čtení – čítanka str. 3 + cv. A – D, str. 4 + cv. 1 – 3 + A – D