4. třída – Anglický jazyk

 29. 5. – 2. 6.

>Připrav se na test<

Opakujeme na závěrečnou písemnou práci – poslech, přítomný čas průběhový (I am swimming), slovíčka, fráze (Would you like….?, Can you pass me…?) počasí, roční období.

Samostatná práce 24. 5.

>WEATHER – DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENO<

>WEATHER AND CLOTHES<

 >trénuj učivo 4. třídy<

>hry na učivo 4. třídy<

>The weather with Peppa pig<

15. – 19. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 65, pracovní sešit po str. 73/5. Zapsaná slovíčka CH 28.
Učíme se přítomný čas průběhový – větu skládáme takto: PODMĚT + TVAR SLOVESA TO BE + SLOVESO ING
I  AM  READING.

>Chocolate cake + worksheet<

9. – 12. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 63, pracovní sešit po str. 67. Zapsaná slovíčka CH 27.
Učíme se přítomný čas průběhový – větu skládáme takto: PODMĚT + TVAR SLOVESA TO BE + SLOVESO ING
I  AM  READING.

>WOULD LIKE<

>WOULD LIKE – ČLEN<

>WOULD LIKE – ODPOVĚĎ<

>LISTENING<

2. – 5. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 61, pracovní sešit po str. 64/1, 3 a 65/4, 5. Zapsaná slovíčka CH 26.
Učíme se přítomný čas průběhový – větu skládáme takto: PODMĚT + TVAR SLOVESA TO BE + SLOVESO ING
I  AM  READING.
Učíme se příkazy a zákazy – učebnice str. 61.

24. – 28. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 58, pracovní sešit po str. 61. Zapsaná slovíčka CH 25.
Učíme se přítomný čas průběhový – větu skládáme takto: PODMĚT + TVAR SLOVESA TO BE + SLOVESO ING
I  AM  READING.
Ve čtvrtek 4. 5. velký test CH 21 – 24.

>Přítomný čas průběhový – čtení s porozuměním<

17. – 21. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 55, pracovní sešit po str. 61. Zapsaná slovíčka CH 24.
Ve čtvrtek 27. 4. test   >shopping<.

11. – 14. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 53, pracovní sešit po str. 59/5. Zapsaná slovíčka CH 23.
Ve čtvrtek 20. 4. test slovíčka CH 21, 22, 234.

>Rozhodni se – přítomný čas prostý, infinitiv<

>Trénuj přítomný čas prostý<

>Čtení s porozuměním<

>Procvič si přítomný čas prostý a otestuj své znalosti<

>Reading PLPP<

3. – 5. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 53, pracovní sešit po str. 57/4. Zapsaná slovíčka CH 23.
Ve čtvrtek 13. 4. test časování sloves + věty:
I dream, you dream, he/she/it dreams, we dream, they dream.
I play tennis on Tuesday. He plays tennis on Tuesday.

>Pracovní list o Velikonocích<

>Osmisměrka<

>Slovní zásoba<

>Hádanky<

>Hra<

>Umíš odpovědět na otázky<

Velikonoční výzva – kdo se naučí tuto říkanku (LEARN THIS CHANT)

27. -31. 3.

>What is she wearing<

>hra o nakupování<

>nauč se nová slovíčka o nakupování<

>shopping – food<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 53, pracovní sešit po str. 57/4. Zapsaná slovíčka CH 22.
Ve čtvrtek 13. 4. test časování sloves + věty:
I dream, you dream, he/she/it dreams, we dream, they dream.
I play tennis on Tuesday. He plays tennis on Tuesday.

20. – 23. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 50, pracovní sešit po str. 57/4. Zapsaná slovíčka CH 22.
Ve čtvrtek 30. 3. test časování sloves + věty:
I dream, you dream, he/she/it dreams, we dream, they dream.
I play tennis on Tuesday. He plays tennis on Tuesday.

13. – 17. 3.

Probrané učivo: Rozšiřování slovní zásoby, Kahoot…
Učebnice po str. 49, pracovní sešit po str. 55. Zapsaná slovíčka CH 22.
Ve čtvrtek 23 3. test CH 21 – přítomný čas průběhový kladná věta.

>I have a dream ABBA<

6. – 10. 3.

>International Women´s day<

>Ask your friend and make a dialog<

>Play the games<

27. 2. – 3. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 46, pracovní sešit po str. 53. Zapsaná slovíčka CH 20.
Ve čtvrtek 9. 3. test slovíčka, fráze CH 17, 18, 19 + časování sloves.

>Minulý čas – PLPP< UPOZORNĚNÍ: Odkazy označené PLPP nemusíš znát ani vypracovávat.

>Songs<

20. – 24. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 44, pracovní sešit po str. 49. Zapsaná slovíčka CH 19.
Ve čtvrtek 2. 3. test slovíčka, fráze CH 17, 18,

6. – 10. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 43, pracovní sešit po str. 47. Zapsaná slovíčka CH 19.
Ve čtvrtek 23. 2. test slovíčka, fráze CH 17, 18.

30. 1. – 3. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 41, pracovní sešit po str. 45. Zapsaná slovíčka CH 18.

>Procvičuj si určování času<

23. 27. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 40, pracovní sešit po str. 43. Zapsaná slovíčka CH 17.

>Procvič si slovesa a použij je ve větách s LIKE a CAN<

>GUESS WHO<

16. – 20. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 39, pracovní sešit po str. 43. Zapsaná slovíčka CH 17.

>Weather<

》Listening A1《

》Listening – passport《

》Listening – spelling《

>Weather<

9. – 13. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 39, pracovní sešit po str. 41/5.
Učíme se používat sloveso LIKE + podstatné jméno nebo LIKE + sloveso s ING. Fráze o počasí. Přítomný čas průběhový kladná věta.
Učíme se používat sloveso CAN, zápor i otázku viz učebnice str. 86. Opakuj si slovíčka CH 1 – 16.

>Přítomný čas průběhový 1<

>Přítomný čas průběhový – spojovačka<

3. – 6. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 37, pracovní sešit po str. 40/1, 2. Zapsaná slovíčka CH16.
Učíme se používat sloveso LIKE + podstatné jméno nebo LIKE + sloveso s ING. Fráze o počasí.
Učíme se používat sloveso CAN, zápor i otázku viz učebnice str. 86.

Pololetní písemná práce se píše 19. 1.
Obsah – sporty, věty (I like…. I don´t like…), věty ( I can…. I can´t…). Fráze o počasí, povolání, číslice, oblečení, abeceda.
Součástí bude čtení s porozuměním a poslech.

>New year´s resolutions<  Přelož a zapiš 3 do slovníčku.

>Celkové opakování s písničkou<

>Celkové opakování s písničkou 2<

>Celebration<

>Novoroční předsevzetí<

>Novoroční tradice ve světě<

>Poslech<

>New Year’s Resolutions<

19. – 22. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 35, pracovní sešit po str. 39/4. Zapsaná slovíčka CH15.
Učíme se používat sloveso LIKE + podstatné jméno nebo LIKE + sloveso s ING.
Učíme se používat sloveso CAN, zápor i otázku viz učebnice str. 86.

>Christmas game<

>Pepa Pig – Christmas<

>Vánoční křížovka<

>Vánoční šifra<

12. – 16. 12. LIKE / DON´T LIKE

Probrané učivo:
Učebnice po str. 33, pracovní sešit po str. 37/5. Zapsaná slovíčka CH15.
Učíme se používat sloveso LIKE + podstatné jméno nebo LIKE + sloveso s ING.
Učíme se používat sloveso CAN, zápor i otázku viz učebnice str. 86.

>Vyber správné možnosti LIKE<

>Správně odpověz – LIKE<

>Poslech a doplňovačka – LIKE<

>Poslech LIKE<

>Like<

>Winter poems<

>What do you want for Christmas – song<

5. – 9. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 31, pracovní sešit po str. 35/5. Zapsaná slovíčka CH14.
Učíme se používat sloveso LIKE + podstatné jméno nebo LIKE + sloveso s ING.
I LKE ANIMALS.       YOU LIKE DOGS.                            HE LIKES CATS.
I LIKE SWIMMING.  YOU LIKE READING BOOKS.     hE LIKES PAINTING PICTURES.
Ve čtvrtek 15.12.  test CH 13 + SLOVESO LIKE.

>Song Make a circle<

28. 11. – 2. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 29, pracovní sešit po str. 33/5. Zapsaná slovíčka CH12.
Učíme se číslice do 100, otázku „How much is it?“
Učíme se otázku „Whose…. is it?“
Ve čtvrtek 8. 12. velký test CH 9 – 12.

>Trénuj na test<

>Trénuj na test<

21. – 25. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 27, pracovní sešit po str. 27/5. Zapsaná slovíčka CH12.
Učíme se číslice do 100, otázku „How much is it?“
Učíme se otázku „Whose…. is it?“
Ve čtvrtek 8. 12. velký test CH 9 – 12.

14. – 18. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25, pracovní sešit po str. 25/5. Zapsaná slovíčka CH10.
Učíme se číslice do 100, otázku „How much is it?“
Ve čtvrtek 24. 11.  test slovíčka CH 9, 10.

>Procvičuj si učivo<

7. – 11. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23, pracovní sešit po str. 25/5. Zapsaná slovíčka CH9.
Učíme se číslice 1 – 100.
Ve středu 16. 11.  test číslice 1 – 100.

>Připrav se – listening<

>Numbers<

>THANKSGIVING – VIDEO<

 31. 10. – 4. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 22, pracovní sešit po str. 23. Zapsaná slovíčka CH9.
Učíme se číslice 1 – 20.
Ve čtvrtek 10. 11. velký test CH 5 – 8, čtení CH 7, 8.

>Numbers – listening<

>Numbers – test<

Halloween

 >Song + pracovní list<

>KNOCK, KNOCK, TRICK OR TREAT<

>TRICK OR TREAT<

>Hravá angličtina<

> Vazba there is/ there are<

>Halloween song<

24. – 28. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 19, pracovní sešit po str. 21/5. Zapsaná slovíčka CH8.
Stále opakujeme osobní a hlavně přivlastňovací zájmena, tvary slovesa TO BE. Umíme se zeptat What´s your/her/his job? Vyjmenujeme aspoň 6 druhů povolání. Učíme se číslice 1 – 20.
Ve čtvrtek 3. 11. test slovní zásoba  a fráze CH 7 + osobní a přivlastňovací zájmena.

>OPAKUJ SI ANGLIČTINU I O PRÁZDNINÁCH<

>HALLOWEEN SURPRISE<

17. – 21.10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 19/5. Zapsaná slovíčka CH8.
Stále opakujeme osobní a hlavně přivlastňovací zájmena, tvary slovesa TO BE. Umíme se zeptat What´s your/her/his job? Vyjmenujeme aspoň 6 druhů povolání. Učíme se číslice 1 – 20.
Ve čtvrtek 3. 11. test slovní zásoba  a fráze CH 7 + osobní a přivlastňovací zájmena.

>Jobs 1<

>Jobs 2<

>Jobs – výzva – to dáš<

10. – 14. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 17/5. Zapsaná slovíčka CH7.
Stále opakujeme osobní a hlavně přivlastňovací zájmena, tvary slovesa TO BE. Umíme se zeptat What´s your/her/his job? Vyjmenujeme aspoň 6 druhů povolání.
Ve čtvrtek 20. 10. test slovní zásoba  a fráze CH 5, 6 + osobní a přivlastňovací zájmena.

>Family<

>Family – skládej slova<

>Strašidelná rodina<

3. – 7. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13, pracovní sešit po str. 15/5. Zapsaná slovíčka CH6.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…). Přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, our, their).
Ve čtvrtek 13. 10. velký test CH 1 – 4.

19. – 23. 9.

>Trénuj přivlastňovací zájmena 1<

>Trénuj přivlastňovací zájmena 2<

>Trénuj přivlastňovací zájmena 3<

>Trénuj přivlastňovací zájmena – výzva<

>Trénuj zájmena – výzva<

26. – 30. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11, pracovní sešit po str. 11/5. Zapsaná slovíčka CH5.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…). Přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, our, their).
Ve čtvrtek 6. 10. test slovíček CH 4 + fráze + osobní a přivlastňovací zájmena.

19. – 23. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9, pracovní sešit po str. 9/5. Zapsaná slovíčka CH4.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…). Přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, our, their).
Ve čtvrtek 29. 9. test slovíček CH 3 + fráze + osobní a přivlastňovací zájmena.

>Otestuj znalosti přivlastňovacích zájmen<

>Zábavné cvičení o zvířátkách – sloveso HAVE GOT<

>The Beaver Song<

12. – 16. 9.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 7, pracovní sešit po str. 7/5. Zapsaná slovíčka CH3.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…)
Ve čtvrtek 22. 9. test slovíček CH 2 + fráze + osobní zájmena a sloveso TO BE.

Vážení rodiče, ve středu 14. 9. neměly 4 děti v pořádku pomůcky. Prosím o dohled při domácí přípravě.

Aj 5. – 9. 9.

Nabízíme k prodeji vyřazené učebnice Aj za 50 Kč. 

Poslech CH1

Probrané učivo:

Učebnice po str.5, pracovní sešit po str. 5/5.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…)
Děti jsem seznámila s obsahem testu 1.lekce. Všichni vědí, na jaké učivo se mají zaměřit.
Ve čtvrtek 15. 9. test slovíček CH 1 + fráze.

WELCOME

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, doplníme znalosti ze 3. ročníku.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 1. – 3. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

 2021/2022

>Seasons, days, months<

6. – 10. 6.

Dnešním dnem jsme probrali celé učivo. V následujících dnech budeme procvičovat, dělat projekty, číst anglické knihy, hrát hry…
Pokud někdo nedokončil závěrečnou písemnou práci, dopíše v pondělí.
Blíží se kontrola stavu učebnic. Dejte je, prosím, do pořádku – slepte, vygumujte…

>READING AND WRITING – závěrečná písemná práce<

30. 5. – 3. 6.

Učebnice po str. 71, pracovní sešit po str. 79/5. V pátek 10. 6. závěrečná písemná práce (poslech, přítomný čas průběhový (I am swimming), slovíčka, fráze (Would you like….?, Can you pass me…?) počasí, roční období).

23. – 27. 5.

Učebnice po str. 71, pracovní sešit po str. 79/5. Ve čtvrtek 2. 6. test.

>Připrav se na test<

16. – 20. 5.

Učebnice po str. 69, pracovní sešit po str. 77/5. Ve čtvrtek 26. 5. test slovíčka, fráze CH 29, 30.

>What´s the weather like?<

>What´s the weather like?<

>The weather – pro pokročilé<

9. – 13. 5.

Učebnice po str. 67, pracovní sešit po str. 74/1, 75/5.

>National Apple Pie Day<

Ve čtvrtek 19. 5. test CH 29.

2. – 6. 5.

Učebnice po str. 65, pracovní sešit po str. 73/5. Ve čtvrtek 12. 5. test CH 27 – 28. Zapsaná slovíčka CH 29.

25. – 29. 4.

Učebnice po str. 63, pracovní sešit po str. 69/5. Ve čtvrtek 5.5. test CH 25 – 27.

>Game – Numbers 0 – 100<

>Game – Food<

>Game – fruit and vegetables<

>Common English words<

18. – 22. 4.

Učebnice po str. 61, pracovní sešit po str. 67/4. Ve čtvrtek 28. 4. test CH 25 – 26, čtení.

>Procvičuj si spelování<

>Trénuj přítomný čas průběhový – tvoření věty<

11. – 15. 4.

Učebnice po str. 59, pracovní sešit po str. 65/5. V pondělí 11. 4. test CH 21 – 24 (slovní zásoba, druhy obchodů, příliš velké  X příliš malé, porozumění textu).

>Pracovní list o Velikonocích<

>Osmisměrka<

>Slovní zásoba<

>Hádanky<

>Hra<

>Umíš odpovědět na otázky<

4. – 8. 4.

Učebnice po str. 59, pracovní sešit po str. 64/1. V pondělí 11. 4. test CH 21 – 24 (slovní zásoba, druhy obchodů, příliš velké  X příliš malé, porozumění textu).

>Easter Vocabulary<

28. 3. – 1. 4.

Učebnice po str. 55, pracovní sešit po str. 62/1. Ve čtvrtek 7. 4. test slovíčka CH 22 – 24 + kladná věta v přítomném čase prostém učebnice str. 87 horní rámeček).

>hra o nakupování<

>shopping food<

>přiřaď věci do správných obchodů<

 >zopakuj si sloveso HAVE GOT<

21. – 25. 3.

Učebnice po str. 55, pracovní sešit po str. 61/5. Ve čtvrtek 31. 3. test slovíčka CH 22, 23 + věta v přítomném čase průběhovém (vzoreček).

14. – 18. 3.

Učebnice po str. 53, pracovní sešit po str. 59/4.

>Whai is she/he wearing<

>Celkové opakování<

>VIDEO O VELKÉ BRITÁNII<

>JEDNODUCHÉ POHÁDKY S TITULKY<

>POVÍDÁNÍ O JARU<

>JARNÍ PÍSNIČKA<

>IRSKO<

>Irské tance<

7. – 11. 3.

Učebnice po str. 51, pracovní sešit po str. 55. Zapsaná slovíčka CH 23. Ve čtvrtek10. 3. test přítomný čas průběhový – kladná věta + slovíčka CH21-CH23.

28. 2. – 4. 3.

Učebnice po str. 49, pracovní sešit po str. 53. Zapsaná slovíčka CH 22. Ve čtvrtek10. 3. test přítomný čas průběhový – kladná věta + slovíčka CH21.

Učíme se kladné věty v přítomném čase průběhovém:
PODMĚT   +   TVAR SLOVESA TO BE   +    SLOVESO „ING“
I                                 AM                                        GOING  TO SCHOOL.

Učíme se kladnou větu v přítomném čase prostém. Ve 3. osobě č. jednotného (he/she/it) přidáváme ke slovesu -s.
I walk to school in the morning.
He walks to school in the morning.

21. – 25. 2.

Učebnice po str. 47, pracovní sešit po str. 51/5. Zapsaná slovíčka CH 21. Ve čtvrtek 3. 3. test CH 17 – 20, čtení CH 20.

>Předložky at, in, on – video<

>Předložky at, in, on – příklady<

>Předložky – poslech<

14. – 18. 2.

Učebnice po str. 45, pracovní sešit po str. 49/5. Zapsaná slovíčka CH 20.

>Trénuj dny v týdnu<

>Dny v týdnu 1<

>Dny v týdnu 2<

>Dny v týdnu 3<

>Dny v týdnu 4<

>Trénuj spelling – hra<

>Valentine’s Day – vocabulary<

>Quiz<

Aj 31. 1. – 4. 2.

Učebnice po str. 43, pracovní sešit po str. 47/5. Zapsaná slovíčka CH 19.

DÚ NA JARNÍ PRÁZDNINY – NAUČ SE VZOREČEK PRO SKLÁDÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO:
PODMĚT  +  TVAR TO BE  +  SLOVESO S ING
I                     AM                     READING             A BOOK.

31. 1. – 3. 2.

>directions 1<

<directions 2<

>diractions – challenge<

Aj 24. – 28. 1.

Probrané učivo: Učebnice po str. 41, pracovní sešit po str. 42/5,  zapsaná slovíčka CH 18.

Monday 24th January

Watch this video.

Learn this chant.

Sing this song.

Try this quiz.

Try another quiz.

Repeat the verb can

Answer the question

Aj 17. – 21. 1.

>POSLECH<

>POSLECH BONUS<

Pololetní písemná práce se píše 18. 1. Obsah – sporty, věty (I like…. I don´t like…), věty ( I can…. I can´t…). Fráze o počasí, povolání, číslice, oblečení, abeceda.
Součástí bude čtení s porozuměním a poslech.

>Trénuj<

>Trénuj abecedu<

Aj 10. – 14. 1.

Probrané učivo: Učebnice po str. 36, pracovní sešit po str. 38/2,a str.40/2,  zapsaná slovíčka CH 16. Umíme sloveso LIKE – M9T RÁD. Píšeme za ním podstatné jméno nebo sloveso s ING. UMÍME SLOVESO CAN. V pátek 14. 1. test ze slovíček a frází CH 16.

>Přítomný čas průběhový 1<

>Přítomný čas průběhový – spojovačka<

Aj 3. – 7. 1.

>Celkové opakování s písničkou<

>Celkové opakování s písničkou 2<

>Celebration<

>Novoroční předsevzetí<

>Novoroční tradice ve světě<

>Poslech<

>New Year’s Resolutions<

Aj 13. – 17. 12

Probrané učivo: Učebnice po str. 31, pracovní sešit po str. 35/5, zapsaná slovíčka CH 14. Umíme sloveso LIKE – M9T RÁD. Píšeme za ním podstatné jméno nebo sloveso s ING. UMÍME SLOVESO CAN.

Aj 6. – 10. 12.

Probrané učivo: Učebnice po str. 33, pracovní sešit po str. 37/5, zapsaná slovíčka CH 15. Umíme sloveso LIKE – MÍT RÁD. Píšeme za ním podstatné jméno nebo sloveso s ING. UMÍME SLOVESO CAN.
>PODÍVEJ SE NA VIDEO, KDE SI PŘIPOMENEŠ, JAK POUŽÍT SLOVESO LIKE<

Vánoční aktivity 9. 12.

>Christmas cross-word<

>Christmas quiz<

>Listening<

>Wish list<

Samostatná práce středa 8. 12.

>Vyber správné možnosti LIKE<

>Správně odpověz – LIKE<

>Poslech a doplňovačka – LIKE<

>Poslech LIKE<

>Like<

>Nauč se básničku<

Aj 29. 11. – 3. 12.

Učebnice po str. 29, pracovní sešit po str. 33/5, zapsaná slovíčka CH 13.
Ve čtvrtek 9. 12. test CH 9 – 12.

Aj 2. 12.

>Whose is it? Whose are they?<

>Whose – ověř znalosti<

>How much is it/are they?<

>How much – dopiš číslo<

>Zopakuj si přivlastňovací zájmena<

>Vyber správnou možnost a zapiš překlad do červeného sešitu<

>Předložky místa<

Aj 30. 11.

Zopakuj si slovíčka CH 9 – 12.

PS 32/1, 2 (dávej pozor na jednotné a množné číslo), 33/4, 5. Zkontroluj si.

Zkontroluj si str. 32str 33

>Přečti tex a vyplň kopii<

 

Aj 29. 11.

Zopakuj si slovíčka CH 9 – 11.
Zapiš si slovíčka CH 12.
Slovíčka se každý den uč!!

>Poslechni si článek CH 12<

Přečti si článek CH 12 aspoň třikrát.

PS 30/1,2

>Zazpívej si každý den písničku<

Aj 25. 11.

>Podívej se na video<

>Vyplň a odešli cvičení<

Přelož:

na stole
vedle stolu
uvnitř pouzdra
za dveřmi
přede dveřmi

Kdo měl chybu, píše slovíčko 3 krát.

Aj 23. 11.

>Poslechni si aspoň 2 krát článek CH 12<

Přečti si článek v učebnici str. 28.

Zopakuj si gramatiku, kterou máš zapsanou v sešitě „Whose pen is it? Whose pens are they?“
Přelož tyto věty a číslice zapiš slovy :
Čí je to sestra? Čí jsou to domy?
35, 48, 52, 70, 100
V

 najdeš zde.

Zapiš si tento zápis do sešitu – přední strana

PŘEDLOŽKY
on – na
in – v, uvnitř
behind – za
in front of – před
next to – vedle
under – pod
opposite – naproti
between – mezi

>Trénuj předložky<

>Uhoď krtka s předložkou<

 

Aj 15. – 19. 11.

Učebnice po str. 27, pracovní sešit po str. 28, zapsaná slovíčka CH 12.

Aj 8. – 12. 11.

SAMOSTATNÁ PRÁCE 8., 9. 11.
Poslechni si článek CH 10.
Zopakuj si psaní číslic 1 – 100.
PS 26/1,3 a 27/4
>Zopakuj si vazbu there is/there are<

>Zopakuj si vazbu there is/there are – doplňovačka<

>Poskládej slova do správného pořadí<

>Vyplň a pošli kopii<

>ČTENÍ CH 10<

Aj 1. – 5. 11.

Učebnice po str. 23, pracovní sešit po str. 25/5, zapsaná slovíčka CH 10.  V pátek 12. 11. souhrnný test CH 5 – 8.

>ČTENÍ CH9<

>Numbers 0 – 100 dobrovolně<

>Numbers – listening<

>Vyplň a odešli kopii do 4. 11.<

Aj 25. – 30. 10.

Učebnice po str. 19, pracovní sešit po str. 21/5. V pondělí 1. 11. nás čeká HALLOWEENSKÁ LEKCE.

>Čtení CH 8<

>Song + pracovní list<

>KNOCK, KNOCK, TRICK OR TREAT<

>TRICK OR TREAT<

>THANKSGIVING – VIDEO<

>Hravá angličtina na podzimní prázdniny<

> Vazba there is/ there are<

>Halloween song<

Halloween

Aj 18. – 22. 10.

Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 19/4, zapsaná slovíčka CH 8.

>Čtení CH 7<

>Spojuj – čísla do 20<

>Spojuj – čísla do 20<

>Počítej<

>Procvičuj přivlastňovací zájmena<

Aj 11. – 15. 10.

Učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 16/2, zapsaná slovíčka CH 7. V pátek 22. 10.  test CH 7 – číslice do 20 + slovo daughter (dcera), son (syn) + osobní a přivlastňovací zájmena.

Obsah písemné práce CH 5 – 8:
povolání
číslice 1 – 20
oblečení
otázka (What is you name? Spell it. What is you address? What is you phone number? What is your/his/her job? Do you speak English?)

>Čtení Ch6<

>Trénuj poslech – dobrovolně<

Aj 4. – 8. 10.

Učebnice po str. 13, pracovní sešit po str. 15/5, zapsaná slovíčka CH 6. Ve čtvrtek 14. 10.  test CH 5, 6.

>Čtení Ch 5<

>Vyplň a pošli do 14. 10.<

>Pocit – můžeš vyzkoušet (není povinné)<

Aj 27. 9. – 1. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11, pracovní sešit po str. 11/5, zapsaná slovíčka CH 5. Ve čtvrtek 7. 10. souhrnný test CH 1 – 4.

>Čtení CH 4<

>Opakování ze 3. třídy<

Aj 20. – 24. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.

>Pozdravy<

>Pexeso škola, pomůcky <

>Procvičuj jídlo a potraviny <

>Čtení CH3<

 

Aj 13. – 17. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7, pracovní sešit po str. 7/5, zapsaná slovíčka CH 32.
Ve čtvrtek píšeme malý test ze slovíček a gramatiky. Vždy po ukončené lekci budeme psát velké opakování, se kterým budou žáci včas seznámeni.

>Vyplň a odešli do 20. 9.<

>Čtení CH 2<

>Trénuj slovíčka CH 1 – 4<

>Osobní zájmena 1<

>Osobní zájmena + TO BE<

Aj 6. – 10. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5, zapsaná slovíčka CH 2.
Ve čtvrtek píšeme malý test ze slovíček a gramatiky. Vždy po ukončené lekci budeme psát velké opakování, se kterým budou žáci včas seznámeni.

Welcome song

Trénuj sloveso TO BE! 1

Oblečení 1

Oblečení 2 – hangman

Osobní zájmena

Osobní a přivlastňovací zájmena

Čtení CH 1

Vážení rodiče,
prosím o spolupráci při opakování slovíček a frází ze 3. třídy (níže v odkaze). Procvičujte Chapter 1 – 8. Gramatiku zvládneme ve škole.
Děti se potřebují rozmluvit. Tento víkend trénují výslovnost „red lollipop, yellow lollipop“3-5x za sebou.

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, doplníme znalosti ze 3. ročníku. V rámci tohoto systému podpory vyrovnáme rozdíly žáků, kteří se účastnili distanční výuky. Žáci se nemusejí obávat neúspěchu a špatných známek. Na konci měsíce září proběhne zkušební test znalostí, který poskytne zpětnou vazbu učiteli, dítěti i rodičům, na co je třeba se v následujícím období zaměřit.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 1. – 3. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

2020/2021

Aj 14. – 18. 6.

V pondělí zkontroluji stav učebnic žákům, kteří ji neměli připravenou. Dejte je přes víkend do pořádku. V případě velkého poničení žák učebnici zaplatí.

Ve čtvrtek 24. 6. test z CH 29 – 32.

>Dárek pro paní učitelku<

>Dárek pro paní učitelku<

>POHÁDKY<

  >VIDEO<

Aj 7. – 11. 6.

Učebnice po str. 71
Pracovní sešit po str. 79.

>POSLECH S POROZUMĚNÍM – TRÉNUJ NA ZKOUŠENÍ<

Aj 31. 5. – 4. 6.

Učebnice po str. 71
Pracovní sešit po str. 79.

Aj 24. – 28. 5.

Učebnice po str. 69
Pracovní sešit po str. 77.

>OVĚŘ SI POROZUMĚNÍ TEXTU<

>POSLECH<

>MĚSÍCE<

>SEASONS REVISION<

>MĚSÍCE – HRA<

>WEATHER – HRA<

>WEATHER – HRA – VÝZVA<

>POČASÍ – SPOJOVAČKA<

Aj 17. – 21. 5.

Učebnice po str. 67.
Pracovní sešit po str. 75.

>WEATHER<

>WEATHER – DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENO<

>WEATHER AND CLOTHES<

 

Aj 10. – 14. 5.

Učebnice po str. 65
Pracovní sešit po str. 71.

>trénuj učivo 4. třídy<

>hry na učivo 4. třídy<

Pátek 7. 5.

Pracovní sešit CH 27.
ŘEŠENÍ CH 27

Zkontroluj si výsledky PS. Zapiš si slovíčka CH 28.
Poslechni si videa:

Would you like…

Jak si objednat jídlo…

 

Čtvrtek 6. 5. – není online hodina

Práce ve skupinách – vyplň a odešli PL.

Dokonči PS str. 69/4, 5.

Úterý 4.5.

Kontrola slovíček 27.
Čtení CH 27, překlad.
Chat – Nejez hamburgry. Nepij kávu. Nedívej se na TV. Nespi.
PS 68/1, 2, 3.

DÚ připrav se na test slovíčka 27 a zkoušení čtení 27 ve čtvrtek.

Pondělí 3. 5.

Zapiš si slovíčka CH 27.
>POSLECH CH 27< Poslechni si text a nauč se ho číst a překládat.

Aj 26. – 30. 4.

Pracovní sešit po str. 67. Učebnice po str. 61 – umíme vytvořit příkaz i zákaz (Eat hamburgers. Don´t eat hamburgers.) Učíme se skládat větu v přítomném čase průběhovém podle vzorečku PODMĚT  +  tvar TO BE  + SLOVESO S „ING“
I  AM  EATING THE HAMBURGER.

Pátek 23. 4.

POZOR!! V pondělí test ze slovíček CH 25.

Zapiš si slovíčka CH 26.

Vyplň a pošli pracovní list.

Zopakuj si vazbu there is/are. Vyplň a odešli pracovní list.

Čtvrtek 22. 4.

Vyplň a pošli opakování HAVE GOT.

>Procvičuj si spelování<

>Trénuj přítomný čas průběhový – tvoření věty<

Úterý 20. 4.

Učebnice 58/2 básnička – nauč se ji hezky a rychle vyslovovat!

Tvoření kladných vět v přítomném čase průběhovém podle vzorečku „podmět + tvar slovesa TO BE + sloveso s ING

Přítomný čas průběhový – co děláš právě teď

What are you doing?

Kladná věta se tvoří takto:

Podmět tvar  TO  BE  +  slovese  s ING

Příklad:

I            am        reading      a book.

You      are       washing a car.

He        is          watching a movie
PS CH 25/1, 3

Pracovní sešit str. 64/2
>Vyplň a pošli pracovní list<

 

Pondělí 19. 4.

Napiš si slovíčka CH 25 na proužek papíru tak, že anglická slova zakryješ a překládáš.
Přečti si CH 25 tolikrát, aby čtení bylo plynulé.

>Přečti a vyplň odpovědi.<

Aj 12. – 16. 4.

Učebnice po str. 58.
PS po str. 63.

>Vyplň a odešli kopii<

>VÝZVA<

Aj 9.4.

Zapiš  si slovíčka Ch 25. Připravuj se na test Ch 21-24
Zkontroluj si celý pracovní sešit a slovíčka. V pondělí budu kontrolovat!!

Aj 8. 4.

Kontrola úkolů z minulé lekce.
Diktát slovíček.
PS 61/4, 5
Vyplň pracovní list a pošli.

Poslech PS 60/2

Aj 6. 4.

Zapiš si slovíčka CH 24.
>Poslechni si a nauč se číst CH 24<

PS str. 60/1, 2

 

EASTER PROJECT

>Pracovní list o Velikonocích<

>Osmisměrka<

>Slovní zásoba<

>Hádanky<

>Hra<

>Umíš odpovědět na otázky<

Aj 29. 3.

POZOR! 5 ŽÁKŮ STÁLE NEODEVZDALO DÚ Z 26. 3. (PROSTŘEDNÍ ODKAZ)!!

Opakuj si slovní zásobu CH 21 – 23.

>ZOPAKUJ SI PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA<

Aj 26. 3.

>Vyplň a pošli tento pracovní list<

>Vyplň cvičení 14 <

Aj 25. 3.

>hra o nakupování<

>nauč se nová slovíčka o nakupování<

>shopping food<

Aj 23. 3.

Kontrola slovíček. Výslovnost slovíček CH 23. Čtení CH 23. Test slovíček 22. DÚ PS str. 58/1, 2.

Velikonoční výzva – kdo se naučí tuto říkanku (LEARN THIS CHANT)

Aj 22. 3.

>Vypracuj a pošli tento pracovní list<
Zapiš si slovíčka CH 23.
Poslech CH 23.
Zítra test slovíčka CH 22 + fráze How much is it? It is ……pound(s).

Aj 19. 3.

V úterý 23. 3. test slovíčka CH 22 + fráze How much is it? It is ……pound(s).

>ZOPAKUJ SI SLOVESO LIKE<

>ZOPAKUJ SI KRÁTKOU ODPOVĚĎ SE SLOVESEM DO<

>ZOPAKUJ SI SLOVESO CAN<

Aj 18. 3.

Test:

Hrnek   –      mug
Drahý   –      expensive
Klobouk       hat
Levný –        cheap
Kolik to stojí?    How much is it?
To stojí 38 liber. It is thirty-eight pounds.

>KVÍZ O SVATÉM PATRIKOVI<

>SLOVNÍ ZÁSOBA NA DEN SVATÉHO PATRIKA<

Aj 16. 3.

Opakování CH 17 – 21. Výslovnost slovíček CH 22, čtení CH 22.
PS 56/1, 2.
Na čtvrtek si můžeš připravit PS 56/3 – dialogy.

Aj 15. 3.

Zapiš si slovíčka CH 22.
Poslech CH 22

Dobrovolné úkoly na jarní prázdniny

>Nakresli kytičku k MDŽ!<

>VIDEO O VELKÉ BRITÁNII<

>JEDNODUCHÉ POHÁDKY S TITULKY<

>POVÍDÁNÍ O JARU<

>JARNÍ PÍSNIČKA<

Aj 5. 3.

Po jarních prázdninách uděláme kontrolu pracovních sešitů. Výsledky cvičení najdeš na webových stránkách.
Stále si opakuj všechna slovíčka i fráze. Ta, která si nepamatuješ, zapisuj na papír alespoň 3 krát.
V učebnici na str. 84 – 88 najdeš přehled gramatiky, který máš zvládnout do konce školního roku.
Pokud bys chtěl mít z anglického jazyka 1, budeš toto učivo ovládat hbitě, bez dlouhého přemýšlení.  Tuto základní gramatiku je nutné zautomatizovat.

Dobrovolný úkol na jarní prázdniny – anglické video (trénuj poslech, upevňuj si základní fráze).

Aj 4. 3.

Dokončíme CH 21. Test slovíček.

Zápis do sešitu – LIKE (MÍT RÁD)
PODMĚT  + LIKE  +  PODSTATNÉ JMÉNO NEBO  SLOVESO S ING
I  LIKE  DOGS.
I  LIKE  SINGING.

ZÁPOR

I don´t like dogs.
I don´t like singing.

POZOR NA 3. OSOBU:
He/She/ It likes dogs.
He/She/ It doesn´t like dogs

 

Aj 2. 3.

Zkoušení CH 17 – 20.
PS str. 54/1., 2., 3. cvičení
Procvičování slovíček CH 21, čtení CH 21.

Aj 1. 3.

Připrav se na zkoušení testu CH 17 – 20 z 21. 1.
Opakuj si psaní číslovek 1 – 20.
Tento pracovní list je dobrovolný.

Aj 26. 2.

Milí žáci, protože jste pilní a pracovití jako včelky a moc jste se líbili i paní inspektorce, připravila jsem odměnu – anglický článek, který je o nejsilnějším zvířeti světa. Bavte se :-)
Určitě se podaří přeložit všem, klidně za pomocí slovníčku.
Děkuji za pěknou práci.

 

Aj 25. 2.

Příprava na ověřování znalostí CH 17 – 20.
POSLECH ČAS

>PROCVIČOVÁNÍ ČASU PRO POKROČILÉ<

PS str. 44/4, 5

Aj 23. 1.

>ZATANČI SI<

PS str. 52/1, 2, 3
Učebnice str. 43/3 – dialog
When do you get up? I get up at…. o´clock.
When do you brush your teeth? I brush my teeth at …. o´clock.
When do you have breakfast? I have breakfast at … o´clock.
When dou you go to bed? I go to bed at … o ´clock.

Aj 22. 2.

Slovíčka CH 21.
Poslech Ch 21.

Něco pro English Club zde.

Aj 19. 2.

Zopakuj si videa z tohoto týdne. Procvič slovní zásobu CH 16 – 20.
Trénuj test CH 17 – 20 z 21. 1.
Uprav tyto věty do 3. osoby čísla jednotného.
I walk the dog on Saturday.
I wash my face every day.

Aj 18. 2.

Práce ve skupinách – slovíčka, fráze.
Zkoušení čtení CH 20. Dokončení PS CH 20.

>PÍSNIČKA O PŘEDLOŽKÁCH<

>VIDEO O PŘEDLOŽKÁCH<

>ROZŠIŘ SI SLOVNÍ ZÁSOBU SLOVES DENNÍ RUTINY<

Aj 16. 2. – není online výuka

Umíš použít předložky on, in, at.

IN – domácí prostory (místnosti v bytě, domě)
AT – veřejné prostory
ON – paluba dopravního prostředku

>OTESTUJ SI ZNALOST PŘEDLOŽEK<

PS 51/4

Aj 15. 2.

Poslech CH 20

Učebnice  str. 46/2

PS str. 50/1

Aj 12. 2.

Dokonči PS 49/4, 5.

Zopakuj si čtení a slovíčka CH 19.
Zkontroluj si pracovní sešit CH 19.
Zapiš si slovíčka i fráze CH 20.

Aj 11. 2.

Aj 9. 2.

Slovíčka CH 19, čtení CH 19, PS str. 48/1, 2, 3.
Test – dny v týdnu.
Na čtvrtek si můžeš připravit cvičení 2 v učebnici str. 44 jako rap.

Aj 8. 2.

V úterý 9. 2. test na dny v týdnu. Umíš vyjmenovat a zapsat dny v týdnu.
Umíš časovat slovesa v přítomném čase prostém – u 3. osoby č. jednotného přidáš ke slovesu  „s“ nebo „es“ u sykavek.
Vyzkoušej se:

Přelož: úterý, čtvrtek, sobota, pondělí, středa, pátek, neděle
Vyčasuj sloveso číst – read a umýt – wash.
Přelož:
Já umím číst. Já rád čtu.

Zazpívej si!!

Aj 5. 2.

Zapiš si slovíčka CH 19.
Poslech CH 19.

>DNY V TÝDNU<

Aj 4. 2.

Test slovíček.
Dokončení PS CH 18.


Trénuj:

>ČTENÍ S POROZUMĚNÍM<

>WHAT´S THE TIME?<

>CLOCK<

Aj 2.2.

Při hodnocení diagnostického testu mi nikdo nenahlásil problém s nepochopeným učivem. Proto jsme dnes začali dělat přítomný čas prostý, časování sloves – u 3.os.č.jednotného přidáváme „s“ nebo „es“.
Přehled tohoto učiva nejdeš v učebnici na str. 87 nahoře.

PS 46/1, 2, 3.

Aj 1. 2.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 13 – 18. Bude krátký testík.

Aj DIAGNOSTICKÝ TEST NA ÚTERÝ 2. 2.

 – budu vybírat ve škole!

Aj 26. 1.

>TRÉNUJ POSLECH<

>TRÉNUJ KRÁTKÉ ODPOVĚDI<

>VÝZVA – KRÁTKÉ ODPOVĚDI<

Aj 25. 1.

PS 44,45 

Uč se slovíčka CH 13 – 18.

 Aj 22. 1.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 17 – hlavně otázku a odpověď na čas.
Zapiš si slovíčka CH 18.
>POSLECH CH18<

Aj 21. 1.

Bohužel se u online výuky 2. skupiny přerušilo 5 minut před koncem spojení. Pracovní sešit tedy dokončíme v úterý.

>Poslech PS 45/4<

Aj 19. 1.

Poslech, čtení, překlad CH 17.
Pracovní sešit str. 44/2, 3
Test slovíčka CH 13 – 16
Příkladová věta:
Já umím kreslit   X  Já rád kreslím. Časování, zápor, otázka, krátké odpovědi.

>JAK URČÍŠ ČAS – VIDEO<

>PROCVIČUJ ČAS – VÝZVA<

>ČAS ANGLICKY<

WHAT TIME IS IT? – CELÁ HODINA

 

 

Aj 18. 1.

>POSLECH CH 17<

Umíš otázku „kolik je hodin“. What´s the time?
Umíš odpovědět – It´s seven o´clock…

Pracovní sešit str. 44/1

Aj 15. 1.

Zapiš si slovíčka CH 17.
poslech a čtení CH 17.

Aj 14. 1.

Pracovní sešit str. 40,41.

Aj 12. 1.

>PROCVIČUJ NEURČITÝ ČLEN A, AN<

>PROCVIČUJ OSOBNÍ ZÁJMENA<

>PROCVIČUJ ZÁJMENA<

>PROCVIČUJ MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN<

Aj 11. 1.

Znovu si poslechni CH 16 a několikrát si nahlas přečti a přelož.
Opakuj si slovíčka CH 13 – 16.
PS str. 42/2.
Překlad z 8. 1.
eleven, thirteen, twenty, twelve, thirty-five, forty-eight, fifty-nine,a hundred
I can feed my dog.
He likes jumping.

Aj 8. 1.

Zapsat slovíčka CH 16.
Poslech CH 16
Přelož číslovky 11, 13, 20, 12, 35, 48, 59, 100.
Přelož:
Já umím nakrmit svého pejska.
On rád skáče.

AJ 7. 1.

Příprava na pololetní písemnou práci – viz kopie.
Čtení CH 15.
PS 42/1

Aj 5. 1.

Slovíčka CH 9-15. Čtení článku CH 15.
Pracovní sešit str. 38 – 39.
Na čtvrtek si připrav otázky k pololetnímu testu.

Aj 4. 1.

Zapiš si slovíčka a fráze CH 15. Opakuj si slovíčka CH 9 – 14.
Přečti si článek CH 15 uč. str. 32.
>POSLECH<

Trénuj o Vánocích

Opakuj si učivo z velkých písemných prací a slovíčka. Pololetní písemná práce 14. 1. se bude skládat z podobných cvičení.
Její součástí bude i čtení s porozuměním a překlad článků z CH 9 – 14.

>POSLECH CH12<

>POSLECH CH13<

>POSLECH CH14<

>POSLECH CH 15<

>CHRISTMAS STORY<

Aj 14. – 18. 12.

>TRÉNUJ SLOVESO CAN<

>TRÉNUJ SLOVESO LIKE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY<

Aj 7. – 11. 12.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 31. PS po str. 35. Zapsaná slovíčka Ch 14.

 

Aj 27. 11.

UKONČENÝ ch 11, ZAPSANÁ SLOVÍČKA ch 12.

Aj 26. 11. THANKSGIVING

>TROCHA HISTORIE<

>ANIMOVANÁ HISTORIE<

>PÍSNIČKA O DÍKŮVZDÁNÍ<

>HOW TO DRAW A TURKEY<

Aj 20. 11.

Ukončený CH 10, zapsaná slovíčka CH11.

Výzva!! Udělej si cvičení č.1. Šikovné děti zvládnou i 2. a 3. cvičení.

>POSLECH CH11<

Výzva!! Vyzkoušej si cvičení na předložky! ZDE!

on – na
in – v, uvnitř
behind – za
in front of – před
next to – vedle
under – pod

Aj 19. 11.

Psaní číslic 0 – 100, PS str. 26, 27; zkoušení čtení CH 10.

Aj 16.11

Opakuj si slovíčka CH 10, psaní a čtení číslic.
PS str. 26/1, 2, 3
Umíš použít frázi „Where do you live?“ a odpovědět na ni.

>POSLECH PS STR.26/2<

Aj 13. 11.

Ukončený CH 9, zapsaná slovíčka CH10, pracovní sešit do str.25.

>POSLECH CH10<

Aj 10. 11.

Poslech CH 9, pracovní sešit str. 24. Ve čtvrtek zkoušíme číslice, přivlastňovací zájmena.

>PROCVIČUJ SI ČÍSLICE 0 – 100<

Aj 9.11.

>PROCVIČUJ SI ČÍSLA 0 – 20<

>OPAKUJ SI POVOLÁNÍ<

Procvičuj si slovíčka CH 9. Zítra budeme číst CH9 a probereme gramatiku.

Aj 6. 11.

Ukončený chapter 1 – 8, zapsaná slovíčka CH9.
Uč se slovíčka CH 9 a nauč se číst článek CH9.

Poslech CH 9

Aj 4. 11.

Aj 3. 11.

Pracovní sešit CH 8. Čtení a překlad CH8. Ve středu zkouším CH 6, 7 a opravy známek ze čtení a překladu CH8.

Aj 2. 11.

Několikrát si poslechni a přečti CH 8.
Opakuj si slovní zásobu CH 7, 8.
POSLECH CH8

Výuka AJ úterý 3. 11. a středa 4. 11. 2020. Rozdělení na dvě skupiny:

 1. skupina 9.00 – 9.45 hod. – Hanáček, Kala, Knedlová, Kučerová, Olšinová, Štika, Vančurová, Zívalíková, Sebera
 2. skupina 10. 00 – 10.45 hod. – Kuňáková, Vaculík, Hynčica, Juřík, Mučka, Macháček, Vyňuchal

V 11.00 hod se všichni společně připojíte do online výuka 4. třídy.

Halloween

 – přečti, zkus si zapamatovat a podle obrázků vyprávěj

Aj 19. – 23. 10. (ONLINE HODINA ČTVRTEK 22. 10. 12,00)

Učebnice po str.17, pracovní sešit po str. 20, zapsaná slovíčka CH 8.

POSLECH CH7

Student´s book exercise 2

Student´s book grammar

Workbook exercise 2

Workbook exercise 4

 

Aj 12. – 16. 10.

Učebnice po str.15, pracovní sešit po str. 18, zapsaná slovíčka CH 7.

POSLECH CH6

Workbook, exercise 2

Workbook, exercise 4

Workbook, exercise 5

Aj 5. – 9. 10.

Učebnice po str.13, pracovní sešit po str. 16, zapsaná slovíčka CH 6.
Ve čtvrtek 15. 10. test ze slovíček CH 6  + osobní a přivlastňovací zájmena.

>Procvičuj TO BE<

>TEST<

Poslech CH5

Aj 29. 9. – 2. 10.

Učebnice po str.11, pracovní sešit po str. 12, zapsaná slovíčka CH 5.
Prosím podepsat diagnostickou prověrku a v pondělí 5. 10. přinést do školy. Děkuji.

Poslech CH4

Aj 21. – 25. 9.

Poslech CH 3

Učebnice po str.9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.
učíme se přivlastňovací zájmena my, your, his, her, our, their
V pátek 2. 10. diagnostický test, kdy zjistíme úroveň znalostí učiva 3. třídy a 1. lekce 4. třídy. Tento test bude hodnocen slovně. Jeho součástí bude doporučení, kterému učivu a dovednostem je třeba se více věnovat.

Aj 14. – 18. 9.

Učebnice po str.7, pracovní sešit po str. 7/5
učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…)
V pátek 25. 9. test slovíček CH 3 + fráze + osobní zájmena a sloveso TO BE.

Poslech CH2

Aj 7. – 11. 9.

Poslech CH1

Probrané učivo:

Učebnice po str.5, pracovní sešit postr. 5/5.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…)
Děti jsem seznámila s obsahem testu 1.lekce. Všichni vědí, na jaké učivo se mají zaměřit.
V pátek 18. 9. test slovíček CH 2 + fráze + osobní zájmena a sloveso TO BE.

Aj do 4. 9.

Vážení rodiče, Prosím o spolupráci při opakování slovíček a frází ze 3. třídy (níže v odkaze). Procvičujte Chapter 1 – 8. Gramatiku zvládneme ve škole.
Děti se potřebují rozmluvit. Tento víkend trénují výslovnost „VOCABULARY“3-5x za sebou.

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, doplníme znalosti ze 3. ročníku. V rámci tohoto systému podpory vyrovnáme rozdíly žáků, kteří se účastnili distanční výuky. Žáci se nemusejí obávat neúspěchu a špatných známek. Na konci měsíce září proběhne zkušební test znalostí, který poskytne zpětnou vazbu učiteli, dítěti i rodičům, na co je třeba se v následujícím období zaměřit.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 1. – 3. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

Aj 18. 6.

Dokončujeme pracovní sešit. V pondělí kontrola učebnic. Děti, které nedocházejí do školy, vrátí učebnice třídní učitelce dle jejích pokynů.

Aj 16. 6.

Čtení CH 29 a 30, opakování slovíček. předvádění pantomimy s otázkou What is she/he doing? She/He is …….(running, reading…).

Aj 11. 6.

Psali jsme test U7 a hráli Simon say.

Aj 9. 6.

Procvičování na Didakta.cz.
Opakuj si slovíčka.
Poslech CH 29<


>trénuj počasí<

Aj 8. 6.

Připrav si pracovní list na online hodinu ve čtvrtek 

Aj 2. 6.

Poslech CH 28

Vypiš si slovíčka CH 28.

Na příště si přelož tyto pokyny. Zahrajeme si Simon says:

 • Simon says point to your toes
 • Simon says touch your eyebrows
 • Simon says touch your elbows
 • Simon says touch your ankle
 • Simon says touch your tongue
 • Simon says touch your left shoulder
 • Simon says touch your back
 • Simon says tickle your armpit
 • Simon says touch your right knee
 • Simon says touch your fingernail

Aj 1. 6.

HAPPA CHILDREN´S DAY

Aj 28. 5.

Opakování slovíček CH 23, 24.

Aj 26. 5.

MOC VŠECHNY CHVÁLÍM ZA VZORNĚ VYPRACOVANÉ ÚKOLY. PROBRANÉ UČIVO SE PO DOBU „NUCENÝCH“ PRÁZDNIN DOBŘE ULEŽELO A JE RADOST PRACOVAT :-)

Dnes jsme opakovali použití slovesa LIKE, CAN, TO BE v kladných, záporných větách i otázkách. Zopakujte si i písemně slovíčka CH 21, 22.
Můžete si zahrát tuto hru.

Angličtina začíná v úterý 26.5. V pondělí 25. 5. si učebnice Aj nosit nemusíte.

Aj 22.5.

Pracovní sešit str. 69/4, 5
ŘEŠENÍ CH 27

Aj 21. 5.

Pracovní sešit str. 68/1, 2

Aj 19. 5.

Milí žáci,
rychle se blíží datum, kdy velká většina z vás zase usedne do lavic. Určitě se těšíte :-)
Aby to bylo setkání příjemné, bude nutné, abyste měli dokončená cvičení v pracovním sešitě tak, jak byla postupně zadávaná. Tedy do CH 27. Zopakujte si také gramatiku a slovíčka. Ve škole vše zkontrolujeme, vysvětlíme a budeme pokračovat v látce, která zbývá probrat do konce školního roku. Není jí mnoho. Angličtinu budeme mít v pondělí, úterý a čtvrtek.

Děti, které zůstávají na distanční výuce, budou v těchto dnech sledovat webové stránky, kam napíšu probrané učivo. Zadaná cvičení pak vypracují doma.

Dnes si poslechni a aspoň 3 krát přečti článek CH 27 (učebnice str. 62).
Vypiš si slovíčka CH 27 do slovníčku.
>POSLECH CH 27< 

>Gramatika „would like“ – dal bych si<

Bezva video, kde si vyzkoušíš objednat jídlo :-)

 

Aj 15. 5.

Pracovní sešit str. 66/3 a str. 66/4 (rozkazy a zákazy).

Aj 14. 5.

Pracovní sešit str. 66/1, 2
>Video Přítomný čas průběhový<

Aj 12.5.

Vypiš si slovíčka CH 26.
Poslechni si příběh v učebnici str. 60 a nauč se ho číst.
>POSLECH CH26<

Aj 7. 5.

Pracovní sešit str. 65/4, 5
Zkontroluj si pracovní sešit str. 64, 65.

Aj 4.5.

》GRAMATIKA PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ《

Aj 28. 4.

Včerejší překlad:
How can I help you? I need a new T-shirt. How much is it?
Pracovní sešit str. 65/4, 5.

Aj 27. 4.

Opakuj si slovíčka CH 25.
Pracovní sešit str. 64/1,3.
Přelož:
Jak vám mohu pomoct? Já potřebuji nové tričko.
Kolik to stojí?

Aj 24. 4.

>trénuj slovíčka o vaření<

>toto cvičení tě určitě bude bavit :-)<

Aj 23. 4.

Poslechni si článek k učebnici CH 25 a nauč se ho hezky číst.
>Poslech CH 25<

Aj 21. 4.

Vypiš si slovíčka CH 25.

Aj 20.4.

Pracovní sešit 63/5, 6

Můžete  si stáhnout  anglický časopis ZDE!

Aj 17. 4.

Do 1. cvičení napiš anglická slovíčka. Do 2. cvičení zapiš názvy obchodů.
O víkendu si můžeš vyzkoušet toto:


 

Aj 16. 4.

Pracovní sešit str.62/3 a str.63/4.
Opakuj si slovíčka CH21 – 24.

Aj 14. 4.
Ahoj všem. Velikonoce máme určitě všichni rádi, proto si je ještě prodloužíme :-)

Aj 7. 4.

Pracovní sešit str.62/3, 63/4.

Aj 6.4.

Procvičuj si správnou výslovnost čtením článků. Nahrávky najdeš v minulé lekci.
Pracovní sešit str. 62/1,2.

Aj 3. 4.

Prohlédni si 

>POSLECH CH 23<

>POSLECH CH 23 UČEBNICE 53/4<

>POSLECH CH 24<

>POSLECH CH 24 UČEBNICE  54/2<

Aj 2. 4.

Zopakuj si 

).

Aj 31. 3.

Pracovní sešit str. 61/5
Zopakuj si pomocí proužku slovíčka CH 21 – 24. Ve čtvrtek píšeme test.

Aj 30. 3.

Pracovní sešit str.60/3, 61/4
>oblečení<

Aj 27. 3.

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 60/1,2

Aj 26. 3.

>Školákov – angličtina<

Procvičování angličtiny zdarma ZDE!

Aj 24. 3.

>ANGLIČTINA PRO DĚTI<

>PROCVIČOVÁNÍ ONLINE<

Aj 23.3.

Vypsat si slovní zásobu CH 24 do slovníčku.

Aj 16. – 20. 3.

Ahoj všem :-)
Doufám, že se vám dobře daří a alespoň občas se mrknete i na angličtinu. Tento týden byste měli zvládnout toto:
Přečíst článek v učebnici str. 52 (každý den 3x)
Zapamatovat si frázi, kterou použijete v obchodě při zkoušení oblečení – Can I try this hat on? V množném čísle Can I try these trousers on, please?
Nastudovat si slovní zásobu CH 23 (zapsat do slovníčku).
Vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 58, 59 (v pátek zde vystavím správné řešení).

>procvičování<

>poslech<

Aj 9. – 13. 3.

Opakovat celou slovní zásobu i gramatiku.
Vyplnit pracovní list.

Aj 24. – 28. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 51. Pracovní sešit po str. 57.

AJ 17. – 21. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 49. Pracovní sešit po str. 55.
V pátek 28. 2. test CH 22 + dny v týdnu, časování sloves v přítomném čase prostém.

AJ 10. – 14. 2.

>ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 47. Pracovní sešit po str. 49.
V pátek 21. 2. závěrečný test U5.

AJ 3. – 7. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 46. Pracovní sešit po str. 47
Ve čtvrtek 13. 2. test z CH 17 – 20 – dny v týdnu, čas, časování sloves.

Aj 20. – 24. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 42. Pracovní sešit po str. 46

>PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – 3. OS. Č. JEDNOTNÉHO (PŘIDÁVÁME -S, – ES)<

>DAYS OF THE WEEK<

Aj 13. – 17. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 39. Pracovní sešit po str. 44

>PROCVIČUJ ČAS – PRO POKROČILEJŠÍ<

>DAYS OF THE WEEK<

>PROCVIČUJ CAN<

AJ 6. – 10. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 35. Pracovní sešit po str. 39.

Aj do konce prosince

Probrané učivo:
Učebnice po str. 33. Pracovní sešit po str. 37.
V pátek 17. ledna píšeme pololetní písemnou práci CH 1 – 16.

Aj 25. – 29. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 27. Pracovní sešit po str. 28. Kopie s vazbou there is/are.
V pátek 13. 12. píšeme test U3.

Thanksgiving

Aj 18. – 22. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 27.
V pátek 29. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9, 10, 11.

>Vazba THERE IS/ARE<

Aj 11. – 15. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23. Pracovní sešit po str. 25.
V pátek 22. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9, 10.

Aj 4. – 8. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23.
V pátek 15. 11. píšeme slovíčka, fráze, číslice (desítky do stovky).

>NUMBERS 0 – 100<

 Aj do 1. 11.

V pátek 8. 11. píšeme závěrečný test ch 5 – 8. Opakujte si slovíčka i gramatiku.

Aj 14. – 18. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15. Pracovní sešit po str. 17. Příští týden 24. a 25. 10. odpadá angličtina. Hodiny budou nahrazeny.
Velmi chválím všechny děti za snahu a pokrok, který udělaly. A také za výsledky v pátečním testu. Zaslouží si odměnu :-)

Aj 7. – 11. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 15. V pátek 18. 11. test ze slovíček a frází Ch 5 a 6.

>procvičuj povolání<

Aj 30. 9. – 4. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 9. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1 ,2, 3. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 4. 10. test slovíčka ch 3, 4 a předložky.

Aj 23. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 12. Čteme články a učíme slovíčka a fráze U1. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 11. 10. závěrečný test U1.

>Scary skeleton song<

>Test<

PÍSNIČKA

>PŘEDLOŽKY MÍSTA<

>English now<

Aj do 20.9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 8. Pracovní sešit po str. 6. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1 ,2, 3. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 27.9. test slovíčka ch 3 a čtení článku CH3.

Aj do 13. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6. Pracovní sešit po str. 5. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1,2. Učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE učebnice str. 84.

>Procvičuj TO BE<

Aj do 14. 6.

Všechno učivo je probrané. Do konce školního roku budeme procvičovat, sledovat dokumenty a filmy v angličtině.

Aj do 7. 6.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  72. Pracovní sešit po str. 80. V úterý 11. 6. píšeme závěrečnou písemnou práci + čtení Ch 30.
Děkuji Elle Zámorské a Danielu Kunstovi za vzornou reprezentaci školy ve spelovací soutěži. Kov jsme sice nepřivezli, ale dokázali jsme, že máme opravdu širokou slovní zásobu.

Aj 13. – 17. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  67. Pracovní sešit po str. 80.

>PÍSNIČKA<

>PÍSNIČKA<

Aj 5. 5. – 10. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  66. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 17. 5. test slovíčka, fráze CH 29 + dny v týdnu.

>WEATHER<

Aj 30. 4. – 2. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 10. 5. závěrečný test 7. lekce.

Aj do 26. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 3. 5. test CH 25 – 28 (slovíčka, fráze)

Aj 1. – 5. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 67.

>TO BE<

>LIKE<

>CAN<.

Aj 25. – 29. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  59. Pracovní sešit po str. 65. V pátek 5. 4. test uč. str. 59/3 + slovíčka CH 26.

Aj 18. – 22. 3.

Dokončili jsme 6. lekci. Příští týden začneme chapter 25. V pátek test ze slovíček ch 25 + čtení článku 25.

Aj 11. – 15. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  55. Pracovní sešit po str. 62/1. Ve čtvrtek 21. 3. souhrnný test U6.

>testy 1<

>testy 2<

>souhrnné procvičování<

Aj 4. – 8. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  54. Pracovní sešit po str. 57. Ve čtvrtek 14. 3. test slovíčka CH 21 – 24, čtení článku CH 24.

Aj 18. – 22. 2

Probrané učivo:
Učebnice po str.  53. Pracovní sešit po str. 57. Ve čtvrtek po jarních prázdninách test slovíčka CH 20 – 23, čtení článku CH 23.

Aj 11. – 15. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  49. Pracovní sešit po str. 55.

>DON´T  X  DOESN´T<

Aj 4. – 8. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  47. Pracovní sešit po str. 51. V PÁTEK 15. 2. PÍŠEME ZÁVĚREČNÝ TEST Z 5. LEKCE (CH 17 – 20).

>Trénuj 3. osoba čísla jednotného přítomný čas prostý<

AJ 21. – 25. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  44. Pracovní sešit po str. 48/1, 2. V PÁTEK 8. 2. TEST CH 18, 19, + ČTENÍ ČLÁNKU CH 19.

>DAYS OF THE WEEK<

Aj 14. – 18. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  40. Pracovní sešit po str. 45/5.

>PROCVIČUJ ČAS – POKROČILEJŠÍ<

Aj 7. – 11. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  37. Pracovní sešit po str. 42. Ladíme formu na pololetní písemnou práci – opakujeme všechna slovíčka, fráze a gramatiku.

>quiz<

V úterý 15. 1. píšeme pololetní písemnou práci. Opakujte si slovní zásobu, gramatiku (sloveso TO BE, CAN, LIKE), předložky, číslovky…

Probrané učivo:
Učebnice po str.  35. Pracovní sešit po str. 38/2,3. Umíme slovíčka chapter 1 – 15

Aj 10. – 14. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  32. Pracovní sešit po str. 63. Umíme slovíčka chapter 1 – 14 sloveso TO BE, LIKE, CAN, zájmena, číslovky 0 – 100.

>procvičuj CAN<

>Magic English<

 

Aj 3. – 7. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  29. Pracovní sešit po str. 33. Umíme slovíčka chapter 1 – 12 sloveso TO BE, zájmena, číslovky 0 – 100.
V pátek 14. 12. test z CH 13 + sloveso TO BE.

Upozorňuji na náročnou gramatiku této lekce, která bude zahrnuta i v pololetní písemné práci. Učte se systematicky, nenechávejte procvičování na poslední chvíli.

>procvičuj<

Aj 26. 11. – 30. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  27. Pracovní sešit po str. 28/3. Umíme slovíčka chapter 1 – 11.
V pátek 7. 12. test z 3. lekce.

Aj 19. 11. – 23. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 26. Umíme slovíčka chapter 1 – 10; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 100, části lidského těla.
V pátek 30. 11. očekávejte test ze slovíček 9 – 11 a TO BE (I am, you are…, tvoření otázky a záporu viz. učebnice str. 84)

Aj 12. – 16. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 24/2. Umíme slovíčka chapter 1 – 10; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 100, části lidského těla.
Znovu se budeme vracet ke slovesu TO BE – kladná věta, otázka, zápor, krátká odpověď – viz. uč. str. 84. V pátek 23. 11. očekávejte test ze slovíček 9, 10 a TO BE.

Aj 5. – 9. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 – 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20, části lidského těla.
Ve čtvrtek 15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce.

Aj do 2. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 18. Pracovní sešit po str. 20/3. Umíme slovíčka chapter 1 – 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20, části lidského těla.
Ve čtvrtek píšeme závěrečný test 2. lekce.
Někteří žáci zapomínají DÚ a pomůcky. Prosím o pečlivější dohled nad domácí přípravou.
Děkuji.
>části těla<
>povolání<

Aj 22. – 26. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17. Pracovní sešit po str. 19. Umíme slovíčka chapter 1 – 7; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20.

Aj 8. – 12. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 15 Umíme slovíčka chapter 1 – 5; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číst články v učebnici str.12/1 a 13/4.
Příští týden začneme Chapter 6.

Aj 1. – 5. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 13 Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3, 4; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
Příští týden začneme Chapter 5.
>PROCVIČOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN<

Aj 24. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9/5. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
Příští týden si napíšeme zkušební závěrečný test 1. lekce.

Platba za English Club

Vážení rodiče, z důvodu nižšího počtu zapsaných žáků je letošní poplatek 900 Kč za pololetí. Můžete jej uhradit u ředitelky školy.
Děkujeme za pochopení.

Aj 17. -21. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7. Pracovní sešit po str. 7. Umíme slovíčka chapter 1, 2; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
>PROCVIČOVÁNÍ TO BE<

Vážení rodiče, ještě máme volná místa v kroužku English club. Pokud nenaplníme kapacitu, musíme ho zrušit. Stále se můžete hlásit u třídní učitelky nebo paní ředitelky. Děkuji.

Aj 10. – 14. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5. Pracovní sešit po str. 5. Umíme slovíčka chapter 1, osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě.