4. třída – Anglický jazyk

Aj 25. – 30. 10.

>Hravá angličtina na podzimní prázdniny<

Halloween

Aj 18. – 22. 10.

Učebnice po str. 17, pracovní sešit po str. 19/4, zapsaná slovíčka CH 8.

>Čtení CH 7<

>Spojuj – čísla do 20<

>Spojuj – čísla do 20<

>Počítej<

>Procvičuj přivlastňovací zájmena<

Aj 11. – 15. 10.

Učebnice po str. 15, pracovní sešit po str. 16/2, zapsaná slovíčka CH 7. V pátek 22. 10.  test CH 7 – číslice do 20 + slovo daughter (dcera), son (syn) + osobní a přivlastňovací zájmena.

Obsah písemné práce CH 5 – 8:
povolání
číslice 1 – 20
oblečení
otázka (What is you name? Spell it. What is you address? What is you phone number? What is your/his/her job? Do you speak English?)

>Čtení Ch6<

>Trénuj poslech – dobrovolně<

Aj 4. – 8. 10.

Učebnice po str. 13, pracovní sešit po str. 15/5, zapsaná slovíčka CH 6. Ve čtvrtek 14. 10.  test CH 5, 6.

>Čtení Ch 5<

>Vyplň a pošli do 14. 10.<

>Pocit – můžeš vyzkoušet (není povinné)<

Aj 27. 9. – 1. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11, pracovní sešit po str. 11/5, zapsaná slovíčka CH 5. Ve čtvrtek 7. 10. souhrnný test CH 1 – 4.

>Čtení CH 4<

>Opakování ze 3. třídy<

Aj 20. – 24. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.

>Pozdravy<

>Pexeso škola, pomůcky <

>Procvičuj jídlo a potraviny <

>Čtení CH3<

 

Aj 13. – 17. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7, pracovní sešit po str. 7/5, zapsaná slovíčka CH 32.
Ve čtvrtek píšeme malý test ze slovíček a gramatiky. Vždy po ukončené lekci budeme psát velké opakování, se kterým budou žáci včas seznámeni.

>Vyplň a odešli do 20. 9.<

>Čtení CH 2<

>Trénuj slovíčka CH 1 – 4<

>Osobní zájmena 1<

>Osobní zájmena + TO BE<

Aj 6. – 10. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5, zapsaná slovíčka CH 2.
Ve čtvrtek píšeme malý test ze slovíček a gramatiky. Vždy po ukončené lekci budeme psát velké opakování, se kterým budou žáci včas seznámeni.

Welcome song

Trénuj sloveso TO BE! 1

Oblečení 1

Oblečení 2 – hangman

Osobní zájmena

Osobní a přivlastňovací zájmena

Čtení CH 1

Vážení rodiče,
prosím o spolupráci při opakování slovíček a frází ze 3. třídy (níže v odkaze). Procvičujte Chapter 1 – 8. Gramatiku zvládneme ve škole.
Děti se potřebují rozmluvit. Tento víkend trénují výslovnost „red lollipop, yellow lollipop“3-5x za sebou.

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, doplníme znalosti ze 3. ročníku. V rámci tohoto systému podpory vyrovnáme rozdíly žáků, kteří se účastnili distanční výuky. Žáci se nemusejí obávat neúspěchu a špatných známek. Na konci měsíce září proběhne zkušební test znalostí, který poskytne zpětnou vazbu učiteli, dítěti i rodičům, na co je třeba se v následujícím období zaměřit.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 1. – 3. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

2020/2021

Aj 14. – 18. 6.

V pondělí zkontroluji stav učebnic žákům, kteří ji neměli připravenou. Dejte je přes víkend do pořádku. V případě velkého poničení žák učebnici zaplatí.

Ve čtvrtek 24. 6. test z CH 29 – 32.

>Dárek pro paní učitelku<

>Dárek pro paní učitelku<

>POHÁDKY<

  >VIDEO<

Aj 7. – 11. 6.

Učebnice po str. 71
Pracovní sešit po str. 79.

>POSLECH S POROZUMĚNÍM – TRÉNUJ NA ZKOUŠENÍ<

Aj 31. 5. – 4. 6.

Učebnice po str. 71
Pracovní sešit po str. 79.

Aj 24. – 28. 5.

Učebnice po str. 69
Pracovní sešit po str. 77.

>OVĚŘ SI POROZUMĚNÍ TEXTU<

>POSLECH<

>MĚSÍCE<

>SEASONS REVISION<

>MĚSÍCE – HRA<

>WEATHER – HRA<

>WEATHER – HRA – VÝZVA<

>POČASÍ – SPOJOVAČKA<

Aj 17. – 21. 5.

Učebnice po str. 67.
Pracovní sešit po str. 75.

>WEATHER<

>WEATHER – DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENO<

>WEATHER AND CLOTHES<

 

Aj 10. – 14. 5.

Učebnice po str. 65
Pracovní sešit po str. 71.

>trénuj učivo 4. třídy<

>hry na učivo 4. třídy<

Pátek 7. 5.

Pracovní sešit CH 27.
ŘEŠENÍ CH 27

Zkontroluj si výsledky PS. Zapiš si slovíčka CH 28.
Poslechni si videa:

Would you like…

Jak si objednat jídlo…

 

Čtvrtek 6. 5. – není online hodina

Práce ve skupinách – vyplň a odešli PL.

Dokonči PS str. 69/4, 5.

Úterý 4.5.

Kontrola slovíček 27.
Čtení CH 27, překlad.
Chat – Nejez hamburgry. Nepij kávu. Nedívej se na TV. Nespi.
PS 68/1, 2, 3.

DÚ připrav se na test slovíčka 27 a zkoušení čtení 27 ve čtvrtek.

Pondělí 3. 5.

Zapiš si slovíčka CH 27.
>POSLECH CH 27< Poslechni si text a nauč se ho číst a překládat.

Aj 26. – 30. 4.

Pracovní sešit po str. 67. Učebnice po str. 61 – umíme vytvořit příkaz i zákaz (Eat hamburgers. Don´t eat hamburgers.) Učíme se skládat větu v přítomném čase průběhovém podle vzorečku PODMĚT  +  tvar TO BE  + SLOVESO S „ING“
I  AM  EATING THE HAMBURGER.

Pátek 23. 4.

POZOR!! V pondělí test ze slovíček CH 25.

Zapiš si slovíčka CH 26.

Vyplň a pošli pracovní list.

Zopakuj si vazbu there is/are. Vyplň a odešli pracovní list.

Čtvrtek 22. 4.

Vyplň a pošli opakování HAVE GOT.

>Procvičuj si spelování<

>Trénuj přítomný čas průběhový – tvoření věty<

Úterý 20. 4.

Učebnice 58/2 básnička – nauč se ji hezky a rychle vyslovovat!

Tvoření kladných vět v přítomném čase průběhovém podle vzorečku „podmět + tvar slovesa TO BE + sloveso s ING

Přítomný čas průběhový – co děláš právě teď

What are you doing?

Kladná věta se tvoří takto:

Podmět tvar  TO  BE  +  slovese  s ING

Příklad:

I            am        reading      a book.

You      are       washing a car.

He        is          watching a movie
PS CH 25/1, 3

Pracovní sešit str. 64/2
>Vyplň a pošli pracovní list<

 

Pondělí 19. 4.

Napiš si slovíčka CH 25 na proužek papíru tak, že anglická slova zakryješ a překládáš.
Přečti si CH 25 tolikrát, aby čtení bylo plynulé.

>Přečti a vyplň odpovědi.<

Aj 12. – 16. 4.

Učebnice po str. 58.
PS po str. 63.

>Vyplň a odešli kopii<

>VÝZVA<

Aj 9.4.

Zapiš  si slovíčka Ch 25. Připravuj se na test Ch 21-24
Zkontroluj si celý pracovní sešit a slovíčka. V pondělí budu kontrolovat!!

Aj 8. 4.

Kontrola úkolů z minulé lekce.
Diktát slovíček.
PS 61/4, 5
Vyplň pracovní list a pošli.

Poslech PS 60/2

Aj 6. 4.

Zapiš si slovíčka CH 24.
>Poslechni si a nauč se číst CH 24<

PS str. 60/1, 2

 

EASTER PROJECT

>Pracovní list o Velikonocích<

>Osmisměrka<

>Slovní zásoba<

>Hádanky<

>Hra<

>Umíš odpovědět na otázky<

Aj 29. 3.

POZOR! 5 ŽÁKŮ STÁLE NEODEVZDALO DÚ Z 26. 3. (PROSTŘEDNÍ ODKAZ)!!

Opakuj si slovní zásobu CH 21 – 23.

>ZOPAKUJ SI PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA<

Aj 26. 3.

>Vyplň a pošli tento pracovní list<

>Vyplň cvičení 14 <

Aj 25. 3.

>hra o nakupování<

>nauč se nová slovíčka o nakupování<

>shopping food<

Aj 23. 3.

Kontrola slovíček. Výslovnost slovíček CH 23. Čtení CH 23. Test slovíček 22. DÚ PS str. 58/1, 2.

Velikonoční výzva – kdo se naučí tuto říkanku (LEARN THIS CHANT)

Aj 22. 3.

>Vypracuj a pošli tento pracovní list<
Zapiš si slovíčka CH 23.
Poslech CH 23.
Zítra test slovíčka CH 22 + fráze How much is it? It is ……pound(s).

Aj 19. 3.

V úterý 23. 3. test slovíčka CH 22 + fráze How much is it? It is ……pound(s).

>ZOPAKUJ SI SLOVESO LIKE<

>ZOPAKUJ SI KRÁTKOU ODPOVĚĎ SE SLOVESEM DO<

>ZOPAKUJ SI SLOVESO CAN<

Aj 18. 3.

Test:

Hrnek   –      mug
Drahý   –      expensive
Klobouk       hat
Levný –        cheap
Kolik to stojí?    How much is it?
To stojí 38 liber. It is thirty-eight pounds.

>KVÍZ O SVATÉM PATRIKOVI<

>SLOVNÍ ZÁSOBA NA DEN SVATÉHO PATRIKA<

Aj 16. 3.

Opakování CH 17 – 21. Výslovnost slovíček CH 22, čtení CH 22.
PS 56/1, 2.
Na čtvrtek si můžeš připravit PS 56/3 – dialogy.

Aj 15. 3.

Zapiš si slovíčka CH 22.
Poslech CH 22

Dobrovolné úkoly na jarní prázdniny

>Nakresli kytičku k MDŽ!<

>VIDEO O VELKÉ BRITÁNII<

>JEDNODUCHÉ POHÁDKY S TITULKY<

>POVÍDÁNÍ O JARU<

>JARNÍ PÍSNIČKA<

Aj 5. 3.

Po jarních prázdninách uděláme kontrolu pracovních sešitů. Výsledky cvičení najdeš na webových stránkách.
Stále si opakuj všechna slovíčka i fráze. Ta, která si nepamatuješ, zapisuj na papír alespoň 3 krát.
V učebnici na str. 84 – 88 najdeš přehled gramatiky, který máš zvládnout do konce školního roku.
Pokud bys chtěl mít z anglického jazyka 1, budeš toto učivo ovládat hbitě, bez dlouhého přemýšlení.  Tuto základní gramatiku je nutné zautomatizovat.

Dobrovolný úkol na jarní prázdniny – anglické video (trénuj poslech, upevňuj si základní fráze).

Aj 4. 3.

Dokončíme CH 21. Test slovíček.

Zápis do sešitu – LIKE (MÍT RÁD)
PODMĚT  + LIKE  +  PODSTATNÉ JMÉNO NEBO  SLOVESO S ING
I  LIKE  DOGS.
I  LIKE  SINGING.

ZÁPOR

I don´t like dogs.
I don´t like singing.

POZOR NA 3. OSOBU:
He/She/ It likes dogs.
He/She/ It doesn´t like dogs

 

Aj 2. 3.

Zkoušení CH 17 – 20.
PS str. 54/1., 2., 3. cvičení
Procvičování slovíček CH 21, čtení CH 21.

Aj 1. 3.

Připrav se na zkoušení testu CH 17 – 20 z 21. 1.
Opakuj si psaní číslovek 1 – 20.
Tento pracovní list je dobrovolný.

Aj 26. 2.

Milí žáci, protože jste pilní a pracovití jako včelky a moc jste se líbili i paní inspektorce, připravila jsem odměnu – anglický článek, který je o nejsilnějším zvířeti světa. Bavte se :-)
Určitě se podaří přeložit všem, klidně za pomocí slovníčku.
Děkuji za pěknou práci.

 

Aj 25. 2.

Příprava na ověřování znalostí CH 17 – 20.
POSLECH ČAS

>PROCVIČOVÁNÍ ČASU PRO POKROČILÉ<

PS str. 44/4, 5

Aj 23. 1.

>ZATANČI SI<

PS str. 52/1, 2, 3
Učebnice str. 43/3 – dialog
When do you get up? I get up at…. o´clock.
When do you brush your teeth? I brush my teeth at …. o´clock.
When do you have breakfast? I have breakfast at … o´clock.
When dou you go to bed? I go to bed at … o ´clock.

Aj 22. 2.

Slovíčka CH 21.
Poslech Ch 21.

Něco pro English Club zde.

Aj 19. 2.

Zopakuj si videa z tohoto týdne. Procvič slovní zásobu CH 16 – 20.
Trénuj test CH 17 – 20 z 21. 1.
Uprav tyto věty do 3. osoby čísla jednotného.
I walk the dog on Saturday.
I wash my face every day.

Aj 18. 2.

Práce ve skupinách – slovíčka, fráze.
Zkoušení čtení CH 20. Dokončení PS CH 20.

>PÍSNIČKA O PŘEDLOŽKÁCH<

>VIDEO O PŘEDLOŽKÁCH<

>ROZŠIŘ SI SLOVNÍ ZÁSOBU SLOVES DENNÍ RUTINY<

Aj 16. 2. – není online výuka

Umíš použít předložky on, in, at.

IN – domácí prostory (místnosti v bytě, domě)
AT – veřejné prostory
ON – paluba dopravního prostředku

>OTESTUJ SI ZNALOST PŘEDLOŽEK<

PS 51/4

Aj 15. 2.

Poslech CH 20

Učebnice  str. 46/2

PS str. 50/1

Aj 12. 2.

Dokonči PS 49/4, 5.

Zopakuj si čtení a slovíčka CH 19.
Zkontroluj si pracovní sešit CH 19.
Zapiš si slovíčka i fráze CH 20.

Aj 11. 2.

Aj 9. 2.

Slovíčka CH 19, čtení CH 19, PS str. 48/1, 2, 3.
Test – dny v týdnu.
Na čtvrtek si můžeš připravit cvičení 2 v učebnici str. 44 jako rap.

Aj 8. 2.

V úterý 9. 2. test na dny v týdnu. Umíš vyjmenovat a zapsat dny v týdnu.
Umíš časovat slovesa v přítomném čase prostém – u 3. osoby č. jednotného přidáš ke slovesu  „s“ nebo „es“ u sykavek.
Vyzkoušej se:

Přelož: úterý, čtvrtek, sobota, pondělí, středa, pátek, neděle
Vyčasuj sloveso číst – read a umýt – wash.
Přelož:
Já umím číst. Já rád čtu.

Zazpívej si!!

Aj 5. 2.

Zapiš si slovíčka CH 19.
Poslech CH 19.

>DNY V TÝDNU<

Aj 4. 2.

Test slovíček.
Dokončení PS CH 18.


Trénuj:

>ČTENÍ S POROZUMĚNÍM<

>WHAT´S THE TIME?<

>CLOCK<

Aj 2.2.

Při hodnocení diagnostického testu mi nikdo nenahlásil problém s nepochopeným učivem. Proto jsme dnes začali dělat přítomný čas prostý, časování sloves – u 3.os.č.jednotného přidáváme „s“ nebo „es“.
Přehled tohoto učiva nejdeš v učebnici na str. 87 nahoře.

PS 46/1, 2, 3.

Aj 1. 2.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 13 – 18. Bude krátký testík.

Aj DIAGNOSTICKÝ TEST NA ÚTERÝ 2. 2.

 – budu vybírat ve škole!

Aj 26. 1.

>TRÉNUJ POSLECH<

>TRÉNUJ KRÁTKÉ ODPOVĚDI<

>VÝZVA – KRÁTKÉ ODPOVĚDI<

Aj 25. 1.

PS 44,45 

Uč se slovíčka CH 13 – 18.

 Aj 22. 1.

Opakuj si slovíčka a fráze CH 17 – hlavně otázku a odpověď na čas.
Zapiš si slovíčka CH 18.
>POSLECH CH18<

Aj 21. 1.

Bohužel se u online výuky 2. skupiny přerušilo 5 minut před koncem spojení. Pracovní sešit tedy dokončíme v úterý.

>Poslech PS 45/4<

Aj 19. 1.

Poslech, čtení, překlad CH 17.
Pracovní sešit str. 44/2, 3
Test slovíčka CH 13 – 16
Příkladová věta:
Já umím kreslit   X  Já rád kreslím. Časování, zápor, otázka, krátké odpovědi.

>JAK URČÍŠ ČAS – VIDEO<

>PROCVIČUJ ČAS – VÝZVA<

>ČAS ANGLICKY<

WHAT TIME IS IT? – CELÁ HODINA

 

 

Aj 18. 1.

>POSLECH CH 17<

Umíš otázku „kolik je hodin“. What´s the time?
Umíš odpovědět – It´s seven o´clock…

Pracovní sešit str. 44/1

Aj 15. 1.

Zapiš si slovíčka CH 17.
poslech a čtení CH 17.

Aj 14. 1.

Pracovní sešit str. 40,41.

Aj 12. 1.

>PROCVIČUJ NEURČITÝ ČLEN A, AN<

>PROCVIČUJ OSOBNÍ ZÁJMENA<

>PROCVIČUJ ZÁJMENA<

>PROCVIČUJ MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN<

Aj 11. 1.

Znovu si poslechni CH 16 a několikrát si nahlas přečti a přelož.
Opakuj si slovíčka CH 13 – 16.
PS str. 42/2.
Překlad z 8. 1.
eleven, thirteen, twenty, twelve, thirty-five, forty-eight, fifty-nine,a hundred
I can feed my dog.
He likes jumping.

Aj 8. 1.

Zapsat slovíčka CH 16.
Poslech CH 16
Přelož číslovky 11, 13, 20, 12, 35, 48, 59, 100.
Přelož:
Já umím nakrmit svého pejska.
On rád skáče.

AJ 7. 1.

Příprava na pololetní písemnou práci – viz kopie.
Čtení CH 15.
PS 42/1

Aj 5. 1.

Slovíčka CH 9-15. Čtení článku CH 15.
Pracovní sešit str. 38 – 39.
Na čtvrtek si připrav otázky k pololetnímu testu.

Aj 4. 1.

Zapiš si slovíčka a fráze CH 15. Opakuj si slovíčka CH 9 – 14.
Přečti si článek CH 15 uč. str. 32.
>POSLECH<

Trénuj o Vánocích

Opakuj si učivo z velkých písemných prací a slovíčka. Pololetní písemná práce 14. 1. se bude skládat z podobných cvičení.
Její součástí bude i čtení s porozuměním a překlad článků z CH 9 – 14.

>POSLECH CH12<

>POSLECH CH13<

>POSLECH CH14<

>POSLECH CH 15<

>CHRISTMAS STORY<

Aj 14. – 18. 12.

>TRÉNUJ SLOVESO CAN<

>TRÉNUJ SLOVESO LIKE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY<

Aj 7. – 11. 12.

Probrané učivo:

Učebnice po str. 31. PS po str. 35. Zapsaná slovíčka Ch 14.

 

Aj 27. 11.

UKONČENÝ ch 11, ZAPSANÁ SLOVÍČKA ch 12.

Aj 26. 11. THANKSGIVING

>TROCHA HISTORIE<

>ANIMOVANÁ HISTORIE<

>PÍSNIČKA O DÍKŮVZDÁNÍ<

>HOW TO DRAW A TURKEY<

Aj 20. 11.

Ukončený CH 10, zapsaná slovíčka CH11.

Výzva!! Udělej si cvičení č.1. Šikovné děti zvládnou i 2. a 3. cvičení.

>POSLECH CH11<

Výzva!! Vyzkoušej si cvičení na předložky! ZDE!

on – na
in – v, uvnitř
behind – za
in front of – před
next to – vedle
under – pod

Aj 19. 11.

Psaní číslic 0 – 100, PS str. 26, 27; zkoušení čtení CH 10.

Aj 16.11

Opakuj si slovíčka CH 10, psaní a čtení číslic.
PS str. 26/1, 2, 3
Umíš použít frázi „Where do you live?“ a odpovědět na ni.

>POSLECH PS STR.26/2<

Aj 13. 11.

Ukončený CH 9, zapsaná slovíčka CH10, pracovní sešit do str.25.

>POSLECH CH10<

Aj 10. 11.

Poslech CH 9, pracovní sešit str. 24. Ve čtvrtek zkoušíme číslice, přivlastňovací zájmena.

>PROCVIČUJ SI ČÍSLICE 0 – 100<

Aj 9.11.

>PROCVIČUJ SI ČÍSLA 0 – 20<

>OPAKUJ SI POVOLÁNÍ<

Procvičuj si slovíčka CH 9. Zítra budeme číst CH9 a probereme gramatiku.

Aj 6. 11.

Ukončený chapter 1 – 8, zapsaná slovíčka CH9.
Uč se slovíčka CH 9 a nauč se číst článek CH9.

Poslech CH 9

Aj 4. 11.

Aj 3. 11.

Pracovní sešit CH 8. Čtení a překlad CH8. Ve středu zkouším CH 6, 7 a opravy známek ze čtení a překladu CH8.

Aj 2. 11.

Několikrát si poslechni a přečti CH 8.
Opakuj si slovní zásobu CH 7, 8.
POSLECH CH8

Výuka AJ úterý 3. 11. a středa 4. 11. 2020. Rozdělení na dvě skupiny:

 1. skupina 9.00 – 9.45 hod. – Hanáček, Kala, Knedlová, Kučerová, Olšinová, Štika, Vančurová, Zívalíková, Sebera
 2. skupina 10. 00 – 10.45 hod. – Kuňáková, Vaculík, Hynčica, Juřík, Mučka, Macháček, Vyňuchal

V 11.00 hod se všichni společně připojíte do online výuka 4. třídy.

Halloween

 – přečti, zkus si zapamatovat a podle obrázků vyprávěj

Aj 19. – 23. 10. (ONLINE HODINA ČTVRTEK 22. 10. 12,00)

Učebnice po str.17, pracovní sešit po str. 20, zapsaná slovíčka CH 8.

POSLECH CH7

Student´s book exercise 2

Student´s book grammar

Workbook exercise 2

Workbook exercise 4

 

Aj 12. – 16. 10.

Učebnice po str.15, pracovní sešit po str. 18, zapsaná slovíčka CH 7.

POSLECH CH6

Workbook, exercise 2

Workbook, exercise 4

Workbook, exercise 5

Aj 5. – 9. 10.

Učebnice po str.13, pracovní sešit po str. 16, zapsaná slovíčka CH 6.
Ve čtvrtek 15. 10. test ze slovíček CH 6  + osobní a přivlastňovací zájmena.

>Procvičuj TO BE<

>TEST<

Poslech CH5

Aj 29. 9. – 2. 10.

Učebnice po str.11, pracovní sešit po str. 12, zapsaná slovíčka CH 5.
Prosím podepsat diagnostickou prověrku a v pondělí 5. 10. přinést do školy. Děkuji.

Poslech CH4

Aj 21. – 25. 9.

Poslech CH 3

Učebnice po str.9, pracovní sešit po str. 9/5, zapsaná slovíčka CH 4.
učíme se přivlastňovací zájmena my, your, his, her, our, their
V pátek 2. 10. diagnostický test, kdy zjistíme úroveň znalostí učiva 3. třídy a 1. lekce 4. třídy. Tento test bude hodnocen slovně. Jeho součástí bude doporučení, kterému učivu a dovednostem je třeba se více věnovat.

Aj 14. – 18. 9.

Učebnice po str.7, pracovní sešit po str. 7/5
učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…)
V pátek 25. 9. test slovíček CH 3 + fráze + osobní zájmena a sloveso TO BE.

Poslech CH2

Aj 7. – 11. 9.

Poslech CH1

Probrané učivo:

Učebnice po str.5, pracovní sešit postr. 5/5.
Učíme se osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they) a spolujeme se slovesem TO BE (I am, you are, hs/she/it is…)
Děti jsem seznámila s obsahem testu 1.lekce. Všichni vědí, na jaké učivo se mají zaměřit.
V pátek 18. 9. test slovíček CH 2 + fráze + osobní zájmena a sloveso TO BE.

Aj do 4. 9.

Vážení rodiče, Prosím o spolupráci při opakování slovíček a frází ze 3. třídy (níže v odkaze). Procvičujte Chapter 1 – 8. Gramatiku zvládneme ve škole.
Děti se potřebují rozmluvit. Tento víkend trénují výslovnost „VOCABULARY“3-5x za sebou.

Milí žáci, zde najdete přehled učiva i úkoly k procvičování.
Přeji hodně úspěchů a radosti z nových pokroků.

Během září zmapuji úroveň anglického jazyka u jednotlivých žáků, doplníme znalosti ze 3. ročníku. V rámci tohoto systému podpory vyrovnáme rozdíly žáků, kteří se účastnili distanční výuky. Žáci se nemusejí obávat neúspěchu a špatných známek. Na konci měsíce září proběhne zkušební test znalostí, který poskytne zpětnou vazbu učiteli, dítěti i rodičům, na co je třeba se v následujícím období zaměřit.
Níže naleznete testy, které vystihují obsah učiva 1. – 3. třídy. Velmi doporučuji je doma procvičovat i v modifikacích.

Aj 18. 6.

Dokončujeme pracovní sešit. V pondělí kontrola učebnic. Děti, které nedocházejí do školy, vrátí učebnice třídní učitelce dle jejích pokynů.

Aj 16. 6.

Čtení CH 29 a 30, opakování slovíček. předvádění pantomimy s otázkou What is she/he doing? She/He is …….(running, reading…).

Aj 11. 6.

Psali jsme test U7 a hráli Simon say.

Aj 9. 6.

Procvičování na Didakta.cz.
Opakuj si slovíčka.
Poslech CH 29<


>trénuj počasí<

Aj 8. 6.

Připrav si pracovní list na online hodinu ve čtvrtek 

Aj 2. 6.

Poslech CH 28

Vypiš si slovíčka CH 28.

Na příště si přelož tyto pokyny. Zahrajeme si Simon says:

 • Simon says point to your toes
 • Simon says touch your eyebrows
 • Simon says touch your elbows
 • Simon says touch your ankle
 • Simon says touch your tongue
 • Simon says touch your left shoulder
 • Simon says touch your back
 • Simon says tickle your armpit
 • Simon says touch your right knee
 • Simon says touch your fingernail

Aj 1. 6.

HAPPA CHILDREN´S DAY

Aj 28. 5.

Opakování slovíček CH 23, 24.

Aj 26. 5.

MOC VŠECHNY CHVÁLÍM ZA VZORNĚ VYPRACOVANÉ ÚKOLY. PROBRANÉ UČIVO SE PO DOBU „NUCENÝCH“ PRÁZDNIN DOBŘE ULEŽELO A JE RADOST PRACOVAT :-)

Dnes jsme opakovali použití slovesa LIKE, CAN, TO BE v kladných, záporných větách i otázkách. Zopakujte si i písemně slovíčka CH 21, 22.
Můžete si zahrát tuto hru.

Angličtina začíná v úterý 26.5. V pondělí 25. 5. si učebnice Aj nosit nemusíte.

Aj 22.5.

Pracovní sešit str. 69/4, 5
ŘEŠENÍ CH 27

Aj 21. 5.

Pracovní sešit str. 68/1, 2

Aj 19. 5.

Milí žáci,
rychle se blíží datum, kdy velká většina z vás zase usedne do lavic. Určitě se těšíte :-)
Aby to bylo setkání příjemné, bude nutné, abyste měli dokončená cvičení v pracovním sešitě tak, jak byla postupně zadávaná. Tedy do CH 27. Zopakujte si také gramatiku a slovíčka. Ve škole vše zkontrolujeme, vysvětlíme a budeme pokračovat v látce, která zbývá probrat do konce školního roku. Není jí mnoho. Angličtinu budeme mít v pondělí, úterý a čtvrtek.

Děti, které zůstávají na distanční výuce, budou v těchto dnech sledovat webové stránky, kam napíšu probrané učivo. Zadaná cvičení pak vypracují doma.

Dnes si poslechni a aspoň 3 krát přečti článek CH 27 (učebnice str. 62).
Vypiš si slovíčka CH 27 do slovníčku.
>POSLECH CH 27< 

>Gramatika „would like“ – dal bych si<

Bezva video, kde si vyzkoušíš objednat jídlo :-)

 

Aj 15. 5.

Pracovní sešit str. 66/3 a str. 66/4 (rozkazy a zákazy).

Aj 14. 5.

Pracovní sešit str. 66/1, 2
>Video Přítomný čas průběhový<

Aj 12.5.

Vypiš si slovíčka CH 26.
Poslechni si příběh v učebnici str. 60 a nauč se ho číst.
>POSLECH CH26<

Aj 7. 5.

Pracovní sešit str. 65/4, 5
Zkontroluj si pracovní sešit str. 64, 65.

Aj 4.5.

》GRAMATIKA PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ《

Aj 28. 4.

Včerejší překlad:
How can I help you? I need a new T-shirt. How much is it?
Pracovní sešit str. 65/4, 5.

Aj 27. 4.

Opakuj si slovíčka CH 25.
Pracovní sešit str. 64/1,3.
Přelož:
Jak vám mohu pomoct? Já potřebuji nové tričko.
Kolik to stojí?

Aj 24. 4.

>trénuj slovíčka o vaření<

>toto cvičení tě určitě bude bavit :-)<

Aj 23. 4.

Poslechni si článek k učebnici CH 25 a nauč se ho hezky číst.
>Poslech CH 25<

Aj 21. 4.

Vypiš si slovíčka CH 25.

Aj 20.4.

Pracovní sešit 63/5, 6

Můžete  si stáhnout  anglický časopis ZDE!

Aj 17. 4.

Do 1. cvičení napiš anglická slovíčka. Do 2. cvičení zapiš názvy obchodů.
O víkendu si můžeš vyzkoušet toto:


 

Aj 16. 4.

Pracovní sešit str.62/3 a str.63/4.
Opakuj si slovíčka CH21 – 24.

Aj 14. 4.
Ahoj všem. Velikonoce máme určitě všichni rádi, proto si je ještě prodloužíme :-)

Aj 7. 4.

Pracovní sešit str.62/3, 63/4.

Aj 6.4.

Procvičuj si správnou výslovnost čtením článků. Nahrávky najdeš v minulé lekci.
Pracovní sešit str. 62/1,2.

Aj 3. 4.

Prohlédni si 

>POSLECH CH 23<

>POSLECH CH 23 UČEBNICE 53/4<

>POSLECH CH 24<

>POSLECH CH 24 UČEBNICE  54/2<

Aj 2. 4.

Zopakuj si 

).

Aj 31. 3.

Pracovní sešit str. 61/5
Zopakuj si pomocí proužku slovíčka CH 21 – 24. Ve čtvrtek píšeme test.

Aj 30. 3.

Pracovní sešit str.60/3, 61/4
>oblečení<

Aj 27. 3.

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 60/1,2

Aj 26. 3.

>Školákov – angličtina<

Procvičování angličtiny zdarma ZDE!

Aj 24. 3.

>ANGLIČTINA PRO DĚTI<

>PROCVIČOVÁNÍ ONLINE<

Aj 23.3.

Vypsat si slovní zásobu CH 24 do slovníčku.

Aj 16. – 20. 3.

Ahoj všem :-)
Doufám, že se vám dobře daří a alespoň občas se mrknete i na angličtinu. Tento týden byste měli zvládnout toto:
Přečíst článek v učebnici str. 52 (každý den 3x)
Zapamatovat si frázi, kterou použijete v obchodě při zkoušení oblečení – Can I try this hat on? V množném čísle Can I try these trousers on, please?
Nastudovat si slovní zásobu CH 23 (zapsat do slovníčku).
Vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 58, 59 (v pátek zde vystavím správné řešení).

>procvičování<

>poslech<

Aj 9. – 13. 3.

Opakovat celou slovní zásobu i gramatiku.
Vyplnit pracovní list.

Aj 24. – 28. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 51. Pracovní sešit po str. 57.

AJ 17. – 21. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 49. Pracovní sešit po str. 55.
V pátek 28. 2. test CH 22 + dny v týdnu, časování sloves v přítomném čase prostém.

AJ 10. – 14. 2.

>ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ<

Probrané učivo:
Učebnice po str. 47. Pracovní sešit po str. 49.
V pátek 21. 2. závěrečný test U5.

AJ 3. – 7. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 46. Pracovní sešit po str. 47
Ve čtvrtek 13. 2. test z CH 17 – 20 – dny v týdnu, čas, časování sloves.

Aj 20. – 24. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 42. Pracovní sešit po str. 46

>PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – 3. OS. Č. JEDNOTNÉHO (PŘIDÁVÁME -S, – ES)<

>DAYS OF THE WEEK<

Aj 13. – 17. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 39. Pracovní sešit po str. 44

>PROCVIČUJ ČAS – PRO POKROČILEJŠÍ<

>DAYS OF THE WEEK<

>PROCVIČUJ CAN<

AJ 6. – 10. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 35. Pracovní sešit po str. 39.

Aj do konce prosince

Probrané učivo:
Učebnice po str. 33. Pracovní sešit po str. 37.
V pátek 17. ledna píšeme pololetní písemnou práci CH 1 – 16.

Aj 25. – 29. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 27. Pracovní sešit po str. 28. Kopie s vazbou there is/are.
V pátek 13. 12. píšeme test U3.

Thanksgiving

Aj 18. – 22. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 27.
V pátek 29. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9, 10, 11.

>Vazba THERE IS/ARE<

Aj 11. – 15. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 23. Pracovní sešit po str. 25.
V pátek 22. 11. píšeme test ze slovíček a frází CH 9, 10.

Aj 4. – 8. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23.
V pátek 15. 11. píšeme slovíčka, fráze, číslice (desítky do stovky).

>NUMBERS 0 – 100<

 Aj do 1. 11.

V pátek 8. 11. píšeme závěrečný test ch 5 – 8. Opakujte si slovíčka i gramatiku.

Aj 14. – 18. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 15. Pracovní sešit po str. 17. Příští týden 24. a 25. 10. odpadá angličtina. Hodiny budou nahrazeny.
Velmi chválím všechny děti za snahu a pokrok, který udělaly. A také za výsledky v pátečním testu. Zaslouží si odměnu :-)

Aj 7. – 11. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 15. V pátek 18. 11. test ze slovíček a frází Ch 5 a 6.

>procvičuj povolání<

Aj 30. 9. – 4. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 9. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1 ,2, 3. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 4. 10. test slovíčka ch 3, 4 a předložky.

Aj 23. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 12. Čteme články a učíme slovíčka a fráze U1. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 11. 10. závěrečný test U1.

>Scary skeleton song<

>Test<

PÍSNIČKA

>PŘEDLOŽKY MÍSTA<

>English now<

Aj do 20.9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 8. Pracovní sešit po str. 6. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1 ,2, 3. Učíme se osobní zájmena, předložky on, in, next to, under a sloveso TO BE učebnice str. 84. V pátek 27.9. test slovíčka ch 3 a čtení článku CH3.

Aj do 13. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 6. Pracovní sešit po str. 5. Čteme články a učíme slovíčka a fráze chapter 1,2. Učíme se osobní zájmena a sloveso TO BE učebnice str. 84.

>Procvičuj TO BE<

Aj do 14. 6.

Všechno učivo je probrané. Do konce školního roku budeme procvičovat, sledovat dokumenty a filmy v angličtině.

Aj do 7. 6.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  72. Pracovní sešit po str. 80. V úterý 11. 6. píšeme závěrečnou písemnou práci + čtení Ch 30.
Děkuji Elle Zámorské a Danielu Kunstovi za vzornou reprezentaci školy ve spelovací soutěži. Kov jsme sice nepřivezli, ale dokázali jsme, že máme opravdu širokou slovní zásobu.

Aj 13. – 17. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  67. Pracovní sešit po str. 80.

>PÍSNIČKA<

>PÍSNIČKA<

Aj 5. 5. – 10. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  66. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 17. 5. test slovíčka, fráze CH 29 + dny v týdnu.

>WEATHER<

Aj 30. 4. – 2. 5.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 10. 5. závěrečný test 7. lekce.

Aj do 26. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  65. Pracovní sešit po str. 73. V pátek 3. 5. test CH 25 – 28 (slovíčka, fráze)

Aj 1. – 5. 4.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  61. Pracovní sešit po str. 67.

>TO BE<

>LIKE<

>CAN<.

Aj 25. – 29. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  59. Pracovní sešit po str. 65. V pátek 5. 4. test uč. str. 59/3 + slovíčka CH 26.

Aj 18. – 22. 3.

Dokončili jsme 6. lekci. Příští týden začneme chapter 25. V pátek test ze slovíček ch 25 + čtení článku 25.

Aj 11. – 15. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  55. Pracovní sešit po str. 62/1. Ve čtvrtek 21. 3. souhrnný test U6.

>testy 1<

>testy 2<

>souhrnné procvičování<

Aj 4. – 8. 3.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  54. Pracovní sešit po str. 57. Ve čtvrtek 14. 3. test slovíčka CH 21 – 24, čtení článku CH 24.

Aj 18. – 22. 2

Probrané učivo:
Učebnice po str.  53. Pracovní sešit po str. 57. Ve čtvrtek po jarních prázdninách test slovíčka CH 20 – 23, čtení článku CH 23.

Aj 11. – 15. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  49. Pracovní sešit po str. 55.

>DON´T  X  DOESN´T<

Aj 4. – 8. 2.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  47. Pracovní sešit po str. 51. V PÁTEK 15. 2. PÍŠEME ZÁVĚREČNÝ TEST Z 5. LEKCE (CH 17 – 20).

>Trénuj 3. osoba čísla jednotného přítomný čas prostý<

AJ 21. – 25. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  44. Pracovní sešit po str. 48/1, 2. V PÁTEK 8. 2. TEST CH 18, 19, + ČTENÍ ČLÁNKU CH 19.

>DAYS OF THE WEEK<

Aj 14. – 18. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  40. Pracovní sešit po str. 45/5.

>PROCVIČUJ ČAS – POKROČILEJŠÍ<

Aj 7. – 11. 1.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  37. Pracovní sešit po str. 42. Ladíme formu na pololetní písemnou práci – opakujeme všechna slovíčka, fráze a gramatiku.

>quiz<

V úterý 15. 1. píšeme pololetní písemnou práci. Opakujte si slovní zásobu, gramatiku (sloveso TO BE, CAN, LIKE), předložky, číslovky…

Probrané učivo:
Učebnice po str.  35. Pracovní sešit po str. 38/2,3. Umíme slovíčka chapter 1 – 15

Aj 10. – 14. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  32. Pracovní sešit po str. 63. Umíme slovíčka chapter 1 – 14 sloveso TO BE, LIKE, CAN, zájmena, číslovky 0 – 100.

>procvičuj CAN<

>Magic English<

 

Aj 3. – 7. 12.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  29. Pracovní sešit po str. 33. Umíme slovíčka chapter 1 – 12 sloveso TO BE, zájmena, číslovky 0 – 100.
V pátek 14. 12. test z CH 13 + sloveso TO BE.

Upozorňuji na náročnou gramatiku této lekce, která bude zahrnuta i v pololetní písemné práci. Učte se systematicky, nenechávejte procvičování na poslední chvíli.

>procvičuj<

Aj 26. 11. – 30. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str.  27. Pracovní sešit po str. 28/3. Umíme slovíčka chapter 1 – 11.
V pátek 7. 12. test z 3. lekce.

Aj 19. 11. – 23. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 26. Umíme slovíčka chapter 1 – 10; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 100, části lidského těla.
V pátek 30. 11. očekávejte test ze slovíček 9 – 11 a TO BE (I am, you are…, tvoření otázky a záporu viz. učebnice str. 84)

Aj 12. – 16. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 25. Pracovní sešit po str. 24/2. Umíme slovíčka chapter 1 – 10; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 100, části lidského těla.
Znovu se budeme vracet ke slovesu TO BE – kladná věta, otázka, zápor, krátká odpověď – viz. uč. str. 84. V pátek 23. 11. očekávejte test ze slovíček 9, 10 a TO BE.

Aj 5. – 9. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 – 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20, části lidského těla.
Ve čtvrtek 15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce.

Aj do 2. 11.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 18. Pracovní sešit po str. 20/3. Umíme slovíčka chapter 1 – 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20, části lidského těla.
Ve čtvrtek píšeme závěrečný test 2. lekce.
Někteří žáci zapomínají DÚ a pomůcky. Prosím o pečlivější dohled nad domácí přípravou.
Děkuji.
>části těla<
>povolání<

Aj 22. – 26. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 17. Pracovní sešit po str. 19. Umíme slovíčka chapter 1 – 7; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 – 20.

Aj 8. – 12. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 13. Pracovní sešit po str. 15 Umíme slovíčka chapter 1 – 5; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se číst články v učebnici str.12/1 a 13/4.
Příští týden začneme Chapter 6.

Aj 1. – 5. 10.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 11. Pracovní sešit po str. 13 Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3, 4; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
Příští týden začneme Chapter 5.
>PROCVIČOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN<

Aj 24. – 27. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 9. Pracovní sešit po str. 9/5. Umíme slovíčka chapter 1, 2, 3; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
Příští týden si napíšeme zkušební závěrečný test 1. lekce.

Platba za English Club

Vážení rodiče, z důvodu nižšího počtu zapsaných žáků je letošní poplatek 900 Kč za pololetí. Můžete jej uhradit u ředitelky školy.
Děkujeme za pochopení.

Aj 17. -21. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 7. Pracovní sešit po str. 7. Umíme slovíčka chapter 1, 2; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě. Učíme se časovat sloveso TO BE.
>PROCVIČOVÁNÍ TO BE<

Vážení rodiče, ještě máme volná místa v kroužku English club. Pokud nenaplníme kapacitu, musíme ho zrušit. Stále se můžete hlásit u třídní učitelky nebo paní ředitelky. Děkuji.

Aj 10. – 14. 9.

Probrané učivo:
Učebnice po str. 5. Pracovní sešit po str. 5. Umíme slovíčka chapter 1, osobní zájmena a přivlastňovací zájmena – zápis v sešitě.