4. třída – Vlastivěda

VLASTIVĚDA

Učivo 20. 3. – 24. 3. 2023

Naše nejstarší minulost v pověstech – učebnice str. 11, PS str. 7, projektová výuka – hora Říp

Učivo 13. 3. – 17. 3. 2023

Příchod Slovanů str. 9, Sámův kmenový svaz – učebnice str. 10, PS str. 6 celá, malovaná vlastivěda po str. 12-16

Učivo 6. 3. – 10. 3. 2023

Projektové vyučování propojené s výtvarnou a pracovní výchovou, informatikou a českým jazykem – pravěk. Malovaná vlastivěda po str. 11, PS str. 4/1,2.

Učivo 27. 2. – 3. 3. 2023

Vznik a vývoj planety Země – malovaná vlastivěda, dokumentární film o vzniku života

Pravěk – učebnice str. 5-7, zápis – malovaná vlastivěda

Učivo 20. 2. – 24. 2. 2023

Časová osa dějin , malá kapitola o čase – učebnice str. 4. Dopracuj přední stranu školního sešitu. Odkaz na příběh: https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE

Učivo 20. 2. – 24. 2. 2023

Římské číslice – učebnice str. 55/1-5, 56/1-6. PS str. 40/1-7. Zlomky – učebnice str. 57/1-4, PS str. 41/1-6. Domácí  procvičování – pracovní list zlomky

Geometrie – čtyřúhelníky – učebnice str. 24/1-2. Čtverec, obdélník – učebnice str. 25/1,26/1,2. PS str. 16/1-7, 17/1-4.

Učivo 30. 1. – 3. 2. 2023

Já a hospodaření – učebnice str. 42-43

Učivo 23. 1. – 27.1. 2023

Služby a kulturní instituce v ČR – učebnice str. 40/41.

Učivo 16. 1. – 20. 1. 2023

Nerostné suroviny ČR – učebnice str. 36-37

Průmysl a doprava ČR – učebnice str. 38-39. PS str. 18-20

Učivo 9. 1. – 13. 1. 2023

Počasí a podnebí, půda a zemědělství v ČR – učebnice str. 32-35.

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Vodstvo ČR – učebnice str. 28-31, PS str. 16/1-4

Učivo 19. 12. – 23. 12. 

Vzdělávací centrum Veronica v Hostětíně

Učivo 12. 12. – 16. 12. 

Naučná videa našich hor

Učivo 5. 12. – 9. 12. 

Povrch ČR – opakování

https://wordwall.net/cs/resource/13159974/vlastiv%c4%9bda/poho%c5%99%c3%ad-%c4%8dr

https://wordwall.net/cs/resource/25737827/vlastiv%c4%9bda/povrch-vodstvo-po%c4%8das%c3%ad-a-podneb%c3%ad

Učivo 28. 11. – 2. 12. 

Orientace v krajině – učebnice str. 20/21, PS str. 13/1-3

Povrch ČR  učebnice str. 23-27, PS str. 14/1-5, 15/6-9

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Mapa Tečovic – výchozí bod – škola, PS str. 11/4, 12/5-7. Práce s mapou a měřítkem

https://wordwall.net/cs/resource/37485302/vlastiv%c4%9bda/mapy-a-pl%c3%a1ny-z%c3%a1kladn%c3%ad-pojmy-a-definice

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Vysvětlivky  mapy – PS str. 11/1-3

17. listopad – zábavný kvíz ke státnímu svátku, doprovodná videa

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Mapy – druhy map, měřítko mapy. Zajímavosti o Zlíně – založení, život T. Bati

Učebnice – str. 17 – 19. Zápis do šs.

https://wordwall.net/cs/resource/11890705/vlastiv%C4%9Bda-4-t%C5%99%C3%ADda-%C4%8Dr

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Poznáváme místa našeho kraje – lázně Luhačovice

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Práva a povinnosti, korupce, trestné činy, protiprávné jednání , zápis do šs

Výroba flipbooku – místo kde žiji, ČR

Učivo 3. 10. – 7. 10. 

Státní symboly + české korunovační klenoty a národní strom – lípa (viz. PS) 
Kde domov můj – Příběh hymny

https://wordwall.net/cs/resource/27034372/prvouka/st%c3%a1tn%c3%ad-symboly-%c4%8desk%c3%a9-republiky
Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Česká republika – demokratický stát, státní moc

Učebnice str. 11-13

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Kraje, krajská města, další větší města v kraji, vodstvo, zajímavosti v kraji. PS str. 7/3-5, zápis v sešitě.

DÚ – najdi a zapiš zajímavosti o některém z krajů v zápise.

https://wordwall.net/cs/resource/24709581/vlastiv%c4%9bda/kraje-%c4%8dr

Učivo 12. 9. – 16. 9. 

ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA
 (který kraj jsme navštívili, která zajímavá místa jsme viděli)
– aktivní práce s mapou České republiky (vyjmenování všech čtrnácti krajů, krajských měst jednotlivých krajů), trénujte orientaci na mapě

Učebnice str. 5-10. PS str. 6/1-2.

 

Učivo 5.9. – 9.9.

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA
– poloha České republiky, Česká republika součástí Evropské unie, obyvatelé České republiky
 práce s mapou České republiky, barvy na mapě, pohraniční pohoří

Učebnice strana 3, 4. PS str. 4/1-4