4. třída – Vlastivěda

vlastivěda

Učivo 24. 2. 2021

Cestujeme po naší vlasti – kulturní památky, UNESCO seznam památek – učebnice str. 52-57

https://www.youtube.com/watch?v=lURsvA1o12M

Učivo 19. 2. 2021

Chraňme přírodu – učebnice str. 50-51.

Zápis:

Učivo 17. 2. 2021

Opakování učiva Já a hospodaření, PS str. 20, cv. 10. Str. 21 – 22, cv. 2,4,5,7. DÚ PS str. 20, cv. 3, str.21, cv. 6

Učivo 12. 2. 2021

Já a hospodaření – učebnice str. 42-44. PS str. 20, cv. 6 – 8,11. DÚ do sešitu vypracuj rozpočet svojí rodiny podle příkladu z učebnice str. 43 ( žlutý rámeček)

Zápis: 

Učivo 10. 2. 2021

Služby, kulturní instituce – učebnice str. 40-41.

Zápis: 

Učivo 5. 2. 2021

Průmysl a doprava – učebnice str. 38-39, PS str. 19, cv. 1-5.  Na příští hodinu opakuj str. 34-39.

Zápis: 

Učivo 3. 2. 2021

Nerostné suroviny v ČR – učebnice str. 36-37. PS str. 18, cv. 3-6.

Zápis: 

Učivo 27. 1. 2021

Půda a zemědělství – učebnice str. 34-35. DÚ dopiš si zápis do sešitu z 22. ledna.

Učivo 22. 1. 2021

PS str. 14-17, str. 18 cv. 1,2. Počasí a podnebí – učebnic str. 32. DÚ PS str. 15, cv. 8,9. Str. 16, cv. 4, str. 17, cv. 8.

Zápis: 

Učivo 20. 1. 2021

Písemná práce – povrch, vodstvo ČR

Učivo 13. 1. 2021

Vodstvo ČR – učebnice str. 28 – 31. Do příští hodiny si zopakuj povrch a vodstvo ČR.

Zápis: 

Učivo 6. 1. 2021

Povrch ČR – učebnice str. 23-27. PS str. 13, cv. 1-3.

Zápis: 

Záznam:

https://www.youtube.com/watch?v=jykP1gVfe7s

Učivo 14. 12. – 18. 12. 2020

Orientace v krajině, světové strany – učebnice str. 20 – 22, opakování a test – měřítko mapy

Učivo 30. 11. – 4. 12. 2020

Vysvětlivky mapy, učebnice str. 19. Opakování měřítek map.

Učivo 24. 11. 2020

Měřítko mapy – učebnice str. 18. DÚ PS str. 11, cv. 2.

Zápis: 

Učivo 18. 11. 2020

Mapy a plány – učebnice str. 17. PS str. 11, cv. 1.

Zápis: 

Učivo 13.11.2020

Opakování, práce s mapou – učebnice str. 16, cv.1,3,4,5,6. DÚ – str. 16 cv. 2, 7 a-b) – vypracuj do školního dešitu

Učivo 10. 11. 2020

Pokračování v zápisu – Armáda ČR, NATO, OSN – učebnice str. 15, PS str. 10 – opakování ČR. Nauč se učebnice str. 16

zápis: 

Učivo 5. 11. 2020

Příprava na test – práva a povinnosti, protiprávní jednání a trestné činy, korupce a volby – opakuj ze zápisů v sešitě

Učivo 3. 11. 2020

Česká republika – státní symboly, státní svátky – učebnice str. 14. PS str. 9, cv. 4,5. DÚ PS str. 9, cv. 6-8 a zápis do školního sešitu. Obrázky opět můžu vytisknout po návratu do školy. Zápis:

Opakování učiva na test – ČR demokratický stát

Učivo 22. 10. 2020

Práva a povinnosti, protiprávní jednání, korupce, volby – učebnice str. 12-13. PS str. 8 cv. 2 po práva dítěte. Zápis:

Nezapomeň na Teamsu odevzdat test do vlastivědy.

Učivo 20. 10. 2020

Česká republika – demokratický stát , učebnice str. 11, PS str. 8, cv. 1. Zápis dopiš do školního sešitu.

Učivo 15. 10. 2020

Zápisy Krajská města :

Je třeba kliknout na odkaz a otevřít si ho. Tento přepis je do úterý 20.10.2020 do školního sešitu.

Učivo 5. 10 – 9. 10. 2020

Test – krajská města, Učebnice str. 7 – 10,PS str. 6, cv. 1,2. str. 7 , cv. 3-4

Učivo 28. 9. – 2. 10. 2020

Praha – hlavní město – památky, sídlo institucí, obyvatelstvo. Prezentace – Město Praha. Učebnice str. 6. Vypracování první stránky v sešitě.

Učivo 21. 9. – 25. 9. 2020

Pokračování členění České republiky – kraje, krajská města. Praha – hlavní město, patky, sídlo vlády a prezidenta. Vlastivědná exkurze Archeoskanzen Modrá

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Členění území České republiky – obec, vesnice, město, kraje – obecní zastupitelstvo, krajský úřad. Učebnice str. 7. PS str. 5, cv. 5 – 8

Učivo 7. 9.  – 11. 9. 2020

Seznámení s učivem 4. ročníku. Nové učivo – Naše vlast – Česká  republika. Učebnice str. 3 – 4, PS  levá stránka obalu sešitu – prázdninové cestování.