4. třída – Vlastivěda

Učivo 17. 1. – 21.1. 2022

Učebnice strana 52, PS strana 31-32 ústně

Pololetní prověřovací test – zeměpisná část (aktivní práce s mapou České republiky)

Praha – hlavní město ČR, mapa a plánek Prahy (památky, ulice, náměstí, popis různých cest)

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 42-44, 52, PS strana 21, 22 – vybraná cvičení

Finanční gramotnost ,Já a hospodaření
Peníze, měna, hotovostní a bezhotovostní platby, banka, hospodaření s penězi
Příjmy, výdaje a rozpočet, přebytek, úspory, investice, schodek, půjčky, dluh
Vlastnictví, soukromé a veřejné, osobní a společné
Hmotný a nehmotný majetek, reklamace
České bankovky – Česká národní banka (cnb.cz)

Památky UNESCO v České republice
Památky UNESCO v ČR V České republice je do Seznamu – ppt stáhnout (slideplayer.cz)

Procvičuj orientaci na mapě České republiky
Online řešení úloh: Kraje 1 Slepá mapa (geograf.in)
Online řešení úloh: Kraje 2 Slepá mapa (geograf.in)

 

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Učebnice strana 40, 41, PS strana 20 – vybraná cvičení

Služby v České republice, poskytování služeb v naší obci, nabídka a kvalita služeb
Kulturní instituce, kulturní služby
Masová kultura, subkultura (menšinová kultura)

Procvičuj povrch na mapě  ČR:
Trénink pohoří ČR

 

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Učebnice strana 36, 37, PS strana 19

Nerostné suroviny v České republice
Členění nerostných surovin , těžba nerostných surovin, zpracování nerostných surovin
Práce s mapou těžby nerostných surovin

Architektonické okénko
Gotické chrámy – stavitelé měli velkou touhu, aby jejich stavby byly co nejvyšší, při stavbách chrámů použili úplně nový nosný systém, kterému se říká GOTICKÝ OPĚRNÝ SYSTÉM, je složen ze žeber a pilířů, žebra držela tíhu stropu a přenášela je do pilířů ve stěnách

Katedrála svatého Víta v Praze

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 34, 35, PS strana 18

Opakování zeměpisné části, zeměpisný kvíz, slepá mapa, práce s mapou ČR, PL 30,31

Půda a zemědělství v České republice
Vznik a složení půdy, druhy půd, typy půd
Druhy zemědělské výroby, mapa zemědělství

Architektonické okénko
Baroko – stavby plné ozdob, soch, barevných maleb, iluzí a klamů, nebeská malba na stropu, pravidlo symetrie
Romantismus – vily jako zámky pro princezny, věže a věžičky, cimbuří, romantická zahrada

 

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Učebnice strana 32- 33, PS strana 17, 18/1, 2

Počasí, značky počasí, předpověď počasí podle obrázku
Podnebí, chladné podnebné oblasti, teplé podnebné oblasti na mapě ČR

Práce s mapou ČR, trénuj orientaci

Architektonické okénko
Románský stavební sloh – rotunda, bazilika, znaky románských staveb, období přemyslovských knížat
Gotika – chrámy, pevné hrady, domy bohatých měšťanů, znaky gotických staveb, vitráže, období přemyslovských králů

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učebnice strana 30-31, PS strana 16/4, 17/5, 6

VODNÍ NÁDRŽE
Jezera, rybníky, přehrady
POVODÍ, ÚMOŘÍ

Aktivní práce s mapou ČR

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 28, PS strana 16/1, 2, 3, PL 14

17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
K datu se váží dvě události.

1939 – uzavření vysokých škol nacisty, smrtelné zranění studenta lékařské fakulty Jana Opletala (Mezinárodní den studenstva)

1989 – studentské protesty na Národní třídě v Praze, které byly  tehdejší policií (Veřejná bezpečnost) násilně potlačeny a tím spustily revoluci, které se později začalo říkat sametová, nejvýraznější osobností celé revoluce se stal Václav Havel  

VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY
Pramen, potok, pravý a levý přítok, řeka, soutok, ústí do moře

Aktivní práce s mapou České republiky
PL 14 – Trénuj orientaci na mapě, častým tréninkem se můžeš naučit hledat na mapě důležité pojmy České republiky, přehled je tvým pomocníkem    

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice strana 25 – 27, PS po stranu 15

Čtvrtletní opakování: Kvíz – vlastivědný Všeználek

Povrch České republiky – práce s mapou
Pohraniční pohoří, vnitrozemská pohoří, nížiny

CHKO Hrubý Jeseník – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
TýYó na výletě: Jeseníky Pověst o Pradědovi — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

V úterý všichni odevzdají sešity vlastivědy ke kontrole. Ohodnotím vedení sešitů. 

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Učebnice strana 23-24, PS strana 14/1, 2, 3

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY
Povrch krajiny na mapě poznám podle barvy, zelená – nížiny, hnědá – pohoří
Nadmořská výška, kóta, nížiny, vysočiny, hory

Orientace na mapě České republiky

V úterý si napíšeme vlastivědný kvíz, projdi si učivo v sešitě a nezapomeň příruční mapu České republiky. Bez mapy nebudeš moci pracovat.

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

Státní svátek 28. říjen

Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Jejím prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Státní symboly, Česká státní hymna

Osobnost české historie Tomáš Garrigue Masaryk
Hvězdičky — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)
Tomáš Garrigue Masaryk – YouTube

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 20, PS strana 13/1,2

Orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové strany
Kompas, buzola, GPS navigace
Přírodní úkazy v přírodě a přibližné určování světových stran

Zopakuj si otázky na straně 21.

Podívej se a zapiš si do sešitu, co tě zaujalo, přidej vlastní zkušenosti. Kontrola po podzimních prázdninách.

Orientační běh: jak se při závodu orientovat? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj:
Hlavní světové strany (skolasnadhledem.cz)
Vedlejší světové strany (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 18- 19, PS strana 11-12

Mapy a plány, měřítko mapy, vysvětlivky mapy (legenda)
Nad mapou České republiky – povrch, obce, vodstvo
Přírodní zajímavosti a historické památky, mapové značky

Mapové značky (skolasnadhledem.cz)
Čtení z mapy (skolasnadhledem.cz)
Čtení výškopisu z mapy (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 17-18, PS strana 9-10

Mapy a plány, druhy map, rozdíl mezi mapou a plánem
Atlas, glóbus, kartografie

HistorieCo je to muzeum, výukový program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Volby 2021, volební místnost v naší obci, hlasovací lístky, voliči

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 14,15

Státní symboly + české korunovační klenoty a národní strom – lípa (viz. sešit) 
Kde domov můj – Příběh hymny

Česká státní hymna – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Naše země Česká republika – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Státní vlajka České republiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021 

Učebnice strana 11 – 13

Česká republika – DEMOKRATICKÝ STÁT
Naši ústavní činitelé: PREZIDENT, VLÁDA, PARLAMENT, OBČANÉ – VOLIČI
Volba předsedy třídy  (voliči, kandidáti na předsedu, volební komise, sčítání hlasů, vyhlášení vítězného předsedy).
Předsedou naší třídy byla zvolena Karin Dubovská. Blahopřejeme ke zvolení do funkce!

Státní svátek 28. 9. – Den české státnosti
Okénko do historie – postava sv. Václava a Přemyslovci
Svatý Václav – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Patron českého národa a symbol české státnosti – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 5, PS strana 6

ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA
(který kraj jsme navštívili, která zajímavá místa jsme viděli)
– aktivní práce s mapou České republiky (vyjmenování všech čtrnácti krajů, krajských měst jednotlivých krajů), trénujte orientaci na mapě

Procvičuj:
Funkce krajských měst (skolasnadhledem.cz)
Kraje České republiky (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA
– poloha České republiky, Česká republika součástí Evropské unie, obyvatelé České republiky
práce s mapou České republiky, barvy na mapě, pohraniční pohoří

Učebnice strana 3, 4 + odpovědi na otázky (ústně)

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Nácvik práce s mapou České republiky
Mapa Evropy