4. třída – Vlastivěda

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 20, PS strana 13/1,2

Orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové strany
Kompas, buzola, GPS navigace
Přírodní úkazy v přírodě a přibližné určování světových stran

Zopakuj si otázky na straně 21.

Podívej se a zapiš si do sešitu, co tě zaujalo, přidej vlastní zkušenosti:

Orientační běh: jak se při závodu orientovat? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj:
Hlavní světové strany (skolasnadhledem.cz)
Vedlejší světové strany (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 18- 19, PS strana 11-12

Mapy a plány, měřítko mapy, vysvětlivky mapy (legenda)
Nad mapou České republiky – povrch, obce, vodstvo
Přírodní zajímavosti a historické památky, mapové značky

Mapové značky (skolasnadhledem.cz)
Čtení z mapy (skolasnadhledem.cz)
Čtení výškopisu z mapy (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 17-18, PS strana 9-10

Mapy a plány, druhy map, rozdíl mezi mapou a plánem
Atlas, glóbus, kartografie

HistorieCo je to muzeum, výukový program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Volby 2021, volební místnost v naší obci, hlasovací lístky, voliči

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 14,15

Státní symboly + české korunovační klenoty a národní strom – lípa (viz. sešit) 
Kde domov můj – Příběh hymny

Česká státní hymna – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Naše země Česká republika – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Státní vlajka České republiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021 

Učebnice strana 11 – 13

Česká republika – DEMOKRATICKÝ STÁT
Naši ústavní činitelé: PREZIDENT, VLÁDA, PARLAMENT, OBČANÉ – VOLIČI
Volba předsedy třídy  (voliči, kandidáti na předsedu, volební komise, sčítání hlasů, vyhlášení vítězného předsedy).
Předsedou naší třídy byla zvolena Karin Dubovská. Blahopřejeme ke zvolení do funkce!

Státní svátek 28. 9. – Den české státnosti
Okénko do historie – postava sv. Václava a Přemyslovci
Svatý Václav – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Patron českého národa a symbol české státnosti – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 5, PS strana 6

ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA
(který kraj jsme navštívili, která zajímavá místa jsme viděli)
– aktivní práce s mapou České republiky (vyjmenování všech čtrnácti krajů, krajských měst jednotlivých krajů), trénujte orientaci na mapě

Procvičuj:
Funkce krajských měst (skolasnadhledem.cz)
Kraje České republiky (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA
– poloha České republiky, Česká republika součástí Evropské unie, obyvatelé České republiky
práce s mapou České republiky, barvy na mapě, pohraniční pohoří

Učebnice strana 3, 4 + odpovědi na otázky (ústně)

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Nácvik práce s mapou České republiky
Mapa Evropy