4. třída – Vlastivěda

VLASTIVĚDA

Učivo 28. 11. – 2. 12. 

Orientace v krajině – učebnice str. 20/21, PS str. 13/1-3

Povrch ČR  učebnice str. 23-27, PS str. 14/1-5, 15/6-9

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Mapa Tečovic – výchozí bod – škola, PS str. 11/4, 12/5-7. Práce s mapou a měřítkem

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Vysvětlivky  mapy – PS str. 11/1-3

17. listopad – zábavný kvíz ke státnímu svátku, doprovodná videa

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Mapy – druhy map, měřítko mapy. Zajímavosti o Zlíně – založení, život T. Bati

Učebnice – str. 17 – 19. Zápis do šs.

 

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Poznáváme místa našeho kraje – lázně Luhačovice

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Práva a povinnosti, korupce, trestné činy, protiprávné jednání , zápis do šs

Výroba flipbooku – místo kde žiji, ČR

Učivo 3. 10. – 7. 10. 

Státní symboly + české korunovační klenoty a národní strom – lípa (viz. PS) 
Kde domov můj – Příběh hymny
Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Česká republika – demokratický stát, státní moc

Učebnice str. 11-13

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Kraje, krajská města, další větší města v kraji, vodstvo, zajímavosti v kraji. PS str. 7/3-5, zápis v sešitě.

DÚ – najdi a zapiš zajímavosti o některém z krajů v zápise.

Učivo 12. 9. – 16. 9. 

ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA
 (který kraj jsme navštívili, která zajímavá místa jsme viděli)
– aktivní práce s mapou České republiky (vyjmenování všech čtrnácti krajů, krajských měst jednotlivých krajů), trénujte orientaci na mapě

Učebnice str. 5-10. PS str. 6/1-2.

 

Učivo 5.9. – 9.9.

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA
– poloha České republiky, Česká republika součástí Evropské unie, obyvatelé České republiky
 práce s mapou České republiky, barvy na mapě, pohraniční pohoří

Učebnice strana 3, 4. PS str. 4/1-4