4. třída – Vlastivěda

vlastivěda

Učivo 14. 9. – 18. 9. 2020

Členění území České republiky – obec, vesnice, město, kraje – obecní zastupitelstvo, krajský úřad. Učebnice str. 7. PS str. 5, cv. 5 – 8

Učivo 7. 9.  – 11. 9. 2020

Seznámení s učivem 4. ročníku. Nové učivo – Naše vlast – Česká  republika. Učebnice str. 3 – 4, PS  levá stránka obalu sešitu – prázdninové cestování.