4. třída – Vlastivěda

Učivo 20. 6. – 30. 6. 2022

Vlastivědná exkurze, návštěva lázeňského města Luhačovice a Muzea luhačovického Zálesí
Historie luhačovického lázeňství, venkovní výukový program: Příběh hraběcích lázní

Architektura Dušana Jurkoviče

Závěrečné ohlédnutí – co jsme ve 4. ročníku zvládli a co ještě chceme zvládnout

 

Učivo 13. 6. – 17. 6. 2022

Závěrečný test (dějepisná část)

Dokončení zápisů v sešitě
Závěrečné opakování učiva, stavební slohy, časová osa

Čtení pro zvídavé školáky
Toulky českou minulostí, jednotlivé úseky českých dějin, minulost našeho regionu

 

Učivo 6. 6. – 10. 6. 2022

Učebnice strana 43, PS strana 21, 22

Renesance, typické znaky renesančních staveb

Souhrnné opakování učiva, příprava na závěrečný test

Den památky obětí vyhlazení obce Lidice (1942)
Noc kostelů

 

Učivo 30. 5. – 3. 6. 2022

Učebnice strana 41, 42, PS po stranu 19 (individuální procvičování)

Habsburkové, habsburská monarchie,
Císař Rudolf II., věda a umění, astrologie, alchymie
Konec středověku, začátek novověku

Opakuj:
Habsburkové (skolasnadhledem.cz)
Co si pamatujeme ze 4. ročníku 1 (skolasnadhledem.cz)
Co si pamatujeme ze 4. ročníku 2 (skolasnadhledem.cz)

Naučná videa k tématu:
Pavel Koutský: 51 Nástup Habsburků Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Pavel Koutský: 56 Rudolf II Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Pavel Koutský: 57 Astronomové na dvoře Rudolfa II Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Pavel Koutský: 58 Golem Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Literatura: Rudolf II. Spiknutí (Veronika Válková)

 

Učivo 23. 5. – 27. 5. 2022

Učebnice strana 38 – 42

Co se dělo po husitských válkách
Jagellonci, nástup Habsburků
Práce s mapou Česky republiky – vyhledávání měst, řek, pohoří

Opakuj:
Řeky a vodní nádrže Česka (skolasnadhledem.cz)
Pohoří a nížiny Česka (skolasnadhledem.cz)
Kraje České republiky (skolasnadhledem.cz)

Naučná videa k tématu:
Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Pavel Koutský: 51 Nástup Habsburků Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Atentát na Reinharda Heydricha za 2. světové války, Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát provedli 27. května 1942
Odplata – vyhlazení obce Lidice a Ležáky
Atentát na Reinharda Heydricha – YouTube

 

Učivo 16. 5. – 20. 5. 2022

Učebnice po stranu 37, PL 40, 42, 43

Husitské války, husitské zbraně, slavná husitská píseň Ktož jsú boží bojovníci
Významné bitvy: u Sudoměře, na Vítkově, u Domažlic, u Lipan
Práce s mapou České republiky

Opakování  – Jan Hus a husitské boje, příprava na prověřovací test

Naučná videa k tématu:
Pavel Koutský: 43 Husité v boji za pravdu Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Pavel Koutský: 44 Husité proti všem Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

 

Učivo 9. 5. – 13. 5. 2022

Učebnice strana 34 – 37, PL 38, 39

Mistr Jan Hus
Husité
Husitské boje, Jan Žižka z Trocnova (dokončíme příští týden)

Naučná videa k tématu:
Jan Hus – YouTube
Den upálení mistra Jana Husa – 6.7. 1415 – YouTube
Pavel Koutský: 42 Jan Hus Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Ochrana přírody v ČR, výzva pro mistry:
Ochrana přírody vČR – Výukové materiály (wordwall.net)

 

Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

Učebnice strana 32, 33, PS po stranu 16, (individuální procvičování, cokoliv)

Dokončení prezentace referátů – KAREL IV.

Architektura – gotický sloh – typické znaky staveb v gotickém slohu, kresba gotického okna
Nejvýznamnější stavitelé- Matyáš z Arrasu a Petr Parléř (stavba Chrámu svatého Víta v Praze)

Gotická móda:
Pavel Koutský: 41 Gotická móda Dějiny udatného českého národa – YouTube

Středověký hrad, části hradu – obrazový materiál

Práce s mapou České republiky, vyhledávání gotických hradů z různých krajů naší vlasti

8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK Den vítězství (1945), osvobození Tečovic 3. 5. 1945 rumunskými vojíny

 

Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

Učebnice strana 28 – 31, PS strana 16, PL 34, 35, 37 (dobrovolně cokoliv)

Prezentace referátů – KAREL IV.

Václav IV., Zikmund Lucemburský, vymření Lucemburků po meči

Život ve středověku, církev, středověké vesnice, středověká města
Hrady (zříceniny hradu) v České republice, práce s mapou ČR

SVÁTEK PRÁCE – den pracovního klidu – 1. květen

Naučná videa k tématu:
Pavel Koutský: 40 Václav IV Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Pavel Koutský: 33 Růst měst ve 13. století Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Procvičuj:
Lucemburkové (skolasnadhledem.cz)
Řemesla (skolasnadhledem.cz)
Erby (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 18. 4. – 22. 4. 2022

Učebnice strana 25-27, PS strana 14-15 (dobrovolně cokoliv)

KAREL IV. STAVITEL

Korunovační klenoty, držitelé klíčů od Korunní komory katedrály sv. Víta

Návštěva KKFB Zlín – vzdělávací program: KAREL IV. – OTEC VLASTI (ŽIVOT A DÍLO KARLA IV.)
Představení slavného českého panovníka, život a jeho doba zábavnou formou s použitím pracovního listu, opakovací test

 

Učivo 11. 4. – 15. 4. 2022

Příprava referátu podle dané osnovy –  historická osobnost Karel IV., práce s naučnou literaturou, vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, obrazový materiál

Návštěva MJVM Zlín – edukační program „Tetičko, dajte mně vajíčko“

 

Učivo 4. 4. – 8. 4. 2022

Učebnice po stranu 25, PL 30,31

Opakování – Přemyslovci, časová osa

Nástup Lucemburků na český trůn
Rodový znak Lucemburků, Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna

36 Jan Lucemburský – Dějiny udatného českého národa – YouTube
JAN LUCEMBURSKÝ VL 4. třída – YouTube

 

Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

Učebnice po stranu 24, PL 26-29

Jan Amos Komenský, Komenského pedagogické zásady, Školní řád ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, 28. 3. – Den učitelů

Život za vlády Přemyslovců
Vyhledávání informací o Přemyslovcích v knihách

Dějiny českého národa: Přemysl I. Otakar – pohádka (veselepohadky.cz)
Dějiny českého národa: Václav I. – pohádka (veselepohadky.cz)
Dějiny českého národa: Svatá Anežka – pohádka (veselepohadky.cz)
Dějiny českého národa: Přemysl II. Otakar – pohádka (veselepohadky.cz)
Dějiny českého národa: Václav II. – pohádka (veselepohadky.cz)
Dějiny českého národa: Václav III. – pohádka (veselepohadky.cz)

 

Učivo 21. 3. – 25. 3. 2022

Učebnice po stranu 21, PL 25, 26

Románský stavební sloh, znaky románských staveb, rotunda, bazilika

Přemyslovci
Doba českého království
Vláda českých králů s dědičným titulem

Procvičuj:
Pověsti (skolasnadhledem.cz)
První Přemyslovci (skolasnadhledem.cz)
Přemyslovská knížata (skolasnadhledem.cz)

Opakovací test – Velká Morava

 

Učivo 14. 3. – 18. 3. 2022

Učebnice strana 16 – 17, PL 21, 22

Přemyslovci – vznik českého státu, přemyslovská knížata
Rodokmen prvních Přemyslovců (prarodiče, rodiče, synové)
Bořivoj + Ludmila, Vratislav + Drahomíra, Svatý Václav + Boleslav

Naučná videa k tématu:
Pavel Koutský: 12 Bořivoj a Ludmila Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Dějiny udatného českého národa

 

Učivo 7. 3. – 11. 3. 2022

Učebnice strana 11-15, PS strana 7

České dějiny v pověstech
Známe pověst O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši a Přemyslovi, O Křesomyslovi a Horymírovi, O Ječmínkovi, O Bruncvíkovi, O Svatoplukovi a umíme na mapě České republiky ukázat místa, o kterých se v pověstech vypráví
Dobrovolně si přečtu pověst O dívčí válce, O Břetislavovi a Jitce

Velkomoravská říše, Konstantin (Cyril) a Metoděj, hlaholice, rozvoj vzdělanosti
Napíšu v hlaholici nějaký vzkaz pro třídu (aspoň 10 slov), vzkazy si vystavíme ve třídě a budeme luštit
PL – Cyril a Metoděj, list dokončím

Pavel Koutský: 10 Velká Morava Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube
Velkomoravská říše (skolakov.eu)

Podívej se na skutečný příběh příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v několikaminutové animační zkratce.
Cyril a Metoděj – YouTube

 

Učivo 28. 2. – 4. 3. 2022 

Učebnice strana 8-10, PS strana 5-6

Keltové, Příchod Slovanů, sjednotitel Slovanů Sámo, vyprávíme podle myšlenkové mapy
Práce s časovou osou, vyznačení letopočtů

Neučíme se všechno zpaměti, získáváme přehled o historii a hledáme si cestu k dalšímu učení

Kronikář Kosmas, nejstarší české pověsti
Práce s knihou: Obrázky z českých dějin a pověstí (Jiří Černý), poznáváme základní dějiny pomocí výstižných ilustrací, pověsti
České pověsti – online Čtení s porozuměním (umimecesky.cz)

Naučná videa k tématu:
Dějiny udatného českého národa – YouTube

 

Učivo 21. 2. – 25. 2. 2022

Učebnice strana 6 – 7, PS strana 3, 4 – individuální procvičování, možnost volby

Pravěk, mladší doba kamenná, doba bronzová a železná, vyprávíme podle myšlenkové mapy v sešitě

ONLINE procvičování:
Starší doba kamenná (skolakov.eu)
Mladší doba kamenná (skolakov.eu)
Doba bronzová a železná (skolakov.eu)

Naučné video k tématu:
Pavel Koutský: 06 Germáni Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube (budeme sledovat ve škole)

Návštěva KKFB Zlín, vzdělávací program Dalimilova kronika ožívá (seznámení s kronikami a kronikářstvím od Kosmy přes Dalimila)

 

Učivo 14. 2. – 18. 2. 2022

Nejstarší české dějiny

Učebnice strana 4 – 7

Jak počítáme čas a století, orientace na časové ose

Pravěk, starší doba kamenná,  vyprávíme podle vytvořené myšlenkové mapy v sešitě

Doporučená četba k tématu:
Eduard Štorch: Lovci mamutů, Osada Havranů
Karel Zeman: Cesta do pravěku
Zdeněk Burian – malíř, ilustrátor

Zaposlouchej se do mluveného slova:
Lovci mamutů 2 – YouTube

Pusť si animovaný dokument:
LOVCI MAMUTŮ, VĚSTONICKÁ VENUŠE – Pravěk / animovaný dokument pro děti / Vlastivěda / Zeměpis – YouTube

Návštěva KKFB Zlín, výukový program V dávných dobách – Život Slovanů

 

Učivo 31. 1. – 4. 2. 2022

Učebnice strana 50-51

Ochrana přírody, chráněné krajinné oblasti, národní parky

Přehled oblastí ČR, prezentace daného regionu
Orientace v autobusovém jízdním řádu

Souhrnné opakování, dokončení zeměpisné části

 

Učivo 24. 1. – 28. 1. 2022

Učebnice strana 6 – 10, 52 – 57, PL 37, 24,25

Praha – hlavní město, velkoměsto, střední Čechy, historie Prahy, části Prahy, památky, úřady, doprava, zajímavosti
Mapové značky a zajímavá místa v okolí Prahy
Kraj Praha: Hlavní město České republiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Významná města, proslulost měst, práce s mapou ČR

Zlínský kraj – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Cestování po naší vlasti, přírodní zajímavosti, historické památky
Přehled oblastí ČR – neučíme se informace zpaměti, většinu informací vyhledáváme na mapě, v encyklopediích a dalších informačních zdrojích 

 

Učivo 17. 1. – 21.1. 2022

Učebnice strana 52, PS strana 31-32 ústně

Pololetní prověřovací test – zeměpisná část (aktivní práce s mapou České republiky)

Praha – hlavní město ČR, mapa a plánek Prahy (památky, ulice, náměstí, popis různých cest)

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 42-44, 52, PS strana 21, 22 – vybraná cvičení

Finanční gramotnost ,Já a hospodaření
Peníze, měna, hotovostní a bezhotovostní platby, banka, hospodaření s penězi
Příjmy, výdaje a rozpočet, přebytek, úspory, investice, schodek, půjčky, dluh
Vlastnictví, soukromé a veřejné, osobní a společné
Hmotný a nehmotný majetek, reklamace
České bankovky – Česká národní banka (cnb.cz)

Památky UNESCO v České republice
Památky UNESCO v ČR V České republice je do Seznamu – ppt stáhnout (slideplayer.cz)

Procvičuj orientaci na mapě České republiky
Online řešení úloh: Kraje 1 Slepá mapa (geograf.in)
Online řešení úloh: Kraje 2 Slepá mapa (geograf.in)

 

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Učebnice strana 40, 41, PS strana 20 – vybraná cvičení

Služby v České republice, poskytování služeb v naší obci, nabídka a kvalita služeb
Kulturní instituce, kulturní služby
Masová kultura, subkultura (menšinová kultura)

Procvičuj povrch na mapě  ČR:
Trénink pohoří ČR

 

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Učebnice strana 36, 37, PS strana 19

Nerostné suroviny v České republice
Členění nerostných surovin , těžba nerostných surovin, zpracování nerostných surovin
Práce s mapou těžby nerostných surovin

Architektonické okénko
Gotické chrámy – stavitelé měli velkou touhu, aby jejich stavby byly co nejvyšší, při stavbách chrámů použili úplně nový nosný systém, kterému se říká GOTICKÝ OPĚRNÝ SYSTÉM, je složen ze žeber a pilířů, žebra držela tíhu stropu a přenášela je do pilířů ve stěnách

Katedrála svatého Víta v Praze

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 34, 35, PS strana 18

Opakování zeměpisné části, zeměpisný kvíz, slepá mapa, práce s mapou ČR, PL 30,31

Půda a zemědělství v České republice
Vznik a složení půdy, druhy půd, typy půd
Druhy zemědělské výroby, mapa zemědělství

Architektonické okénko
Baroko – stavby plné ozdob, soch, barevných maleb, iluzí a klamů, nebeská malba na stropu, pravidlo symetrie
Romantismus – vily jako zámky pro princezny, věže a věžičky, cimbuří, romantická zahrada

 

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Učebnice strana 32- 33, PS strana 17, 18/1, 2

Počasí, značky počasí, předpověď počasí podle obrázku
Podnebí, chladné podnebné oblasti, teplé podnebné oblasti na mapě ČR

Práce s mapou ČR, trénuj orientaci

Architektonické okénko
Románský stavební sloh – rotunda, bazilika, znaky románských staveb, období přemyslovských knížat
Gotika – chrámy, pevné hrady, domy bohatých měšťanů, znaky gotických staveb, vitráže, období přemyslovských králů

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učebnice strana 30-31, PS strana 16/4, 17/5, 6

VODNÍ NÁDRŽE
Jezera, rybníky, přehrady
POVODÍ, ÚMOŘÍ

Aktivní práce s mapou ČR

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 28, PS strana 16/1, 2, 3, PL 14

17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
K datu se váží dvě události.

1939 – uzavření vysokých škol nacisty, smrtelné zranění studenta lékařské fakulty Jana Opletala (Mezinárodní den studenstva)

1989 – studentské protesty na Národní třídě v Praze, které byly  tehdejší policií (Veřejná bezpečnost) násilně potlačeny a tím spustily revoluci, které se později začalo říkat sametová, nejvýraznější osobností celé revoluce se stal Václav Havel  

VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY
Pramen, potok, pravý a levý přítok, řeka, soutok, ústí do moře

Aktivní práce s mapou České republiky
PL 14 – Trénuj orientaci na mapě, častým tréninkem se můžeš naučit hledat na mapě důležité pojmy České republiky, přehled je tvým pomocníkem    

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice strana 25 – 27, PS po stranu 15

Čtvrtletní opakování: Kvíz – vlastivědný Všeználek

Povrch České republiky – práce s mapou
Pohraniční pohoří, vnitrozemská pohoří, nížiny

CHKO Hrubý Jeseník – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
TýYó na výletě: Jeseníky Pověst o Pradědovi — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

V úterý všichni odevzdají sešity vlastivědy ke kontrole. Ohodnotím vedení sešitů. 

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Učebnice strana 23-24, PS strana 14/1, 2, 3

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY
Povrch krajiny na mapě poznám podle barvy, zelená – nížiny, hnědá – pohoří
Nadmořská výška, kóta, nížiny, vysočiny, hory

Orientace na mapě České republiky

V úterý si napíšeme vlastivědný kvíz, projdi si učivo v sešitě a nezapomeň příruční mapu České republiky. Bez mapy nebudeš moci pracovat.

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

Státní svátek 28. říjen

Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Jejím prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Státní symboly, Česká státní hymna

Osobnost české historie Tomáš Garrigue Masaryk
Hvězdičky — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)
Tomáš Garrigue Masaryk – YouTube

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 20, PS strana 13/1,2

Orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové strany
Kompas, buzola, GPS navigace
Přírodní úkazy v přírodě a přibližné určování světových stran

Zopakuj si otázky na straně 21.

Podívej se a zapiš si do sešitu, co tě zaujalo, přidej vlastní zkušenosti. Kontrola po podzimních prázdninách.

Orientační běh: jak se při závodu orientovat? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj:
Hlavní světové strany (skolasnadhledem.cz)
Vedlejší světové strany (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 18- 19, PS strana 11-12

Mapy a plány, měřítko mapy, vysvětlivky mapy (legenda)
Nad mapou České republiky – povrch, obce, vodstvo
Přírodní zajímavosti a historické památky, mapové značky

Mapové značky (skolasnadhledem.cz)
Čtení z mapy (skolasnadhledem.cz)
Čtení výškopisu z mapy (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 17-18, PS strana 9-10

Mapy a plány, druhy map, rozdíl mezi mapou a plánem
Atlas, glóbus, kartografie

HistorieCo je to muzeum, výukový program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Volby 2021, volební místnost v naší obci, hlasovací lístky, voliči

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 14,15

Státní symboly + české korunovační klenoty a národní strom – lípa (viz. sešit) 
Kde domov můj – Příběh hymny

Česká státní hymna – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Naše země Česká republika – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Státní vlajka České republiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021 

Učebnice strana 11 – 13

Česká republika – DEMOKRATICKÝ STÁT
Naši ústavní činitelé: PREZIDENT, VLÁDA, PARLAMENT, OBČANÉ – VOLIČI
Volba předsedy třídy  (voliči, kandidáti na předsedu, volební komise, sčítání hlasů, vyhlášení vítězného předsedy).
Předsedou naší třídy byla zvolena Karin Dubovská. Blahopřejeme ke zvolení do funkce!

Státní svátek 28. 9. – Den české státnosti
Okénko do historie – postava sv. Václava a Přemyslovci
Svatý Václav – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Patron českého národa a symbol české státnosti – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 5, PS strana 6

ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA
(který kraj jsme navštívili, která zajímavá místa jsme viděli)
– aktivní práce s mapou České republiky (vyjmenování všech čtrnácti krajů, krajských měst jednotlivých krajů), trénujte orientaci na mapě

Procvičuj:
Funkce krajských měst (skolasnadhledem.cz)
Kraje České republiky (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA
– poloha České republiky, Česká republika součástí Evropské unie, obyvatelé České republiky
práce s mapou České republiky, barvy na mapě, pohraniční pohoří

Učebnice strana 3, 4 + odpovědi na otázky (ústně)

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Nácvik práce s mapou České republiky
Mapa Evropy