3. třída – Matematika

Online hodina 26. 11. 2020

Chválím Adama, Janu a Nikolase za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si zopakovali: řešení logických slovních úloh, početní příklady na všechny početní operace, matematické bingo, opakování matematické terminologie s tajenkou.

Velmi zajímavé a přínosné dnes pro mě byly vaše diskuse, argumentace a obhajoby řešení matematických úloh. Ke slovní úloze Adama a Jany se vrátíme v pondělí ve škole. Nevím, která z vašich řešení jsou ta správná, budete mě muset o nich přesvědčit. Nezapomeň vyhledat informaci s důkazem – kolik má pavouk nohou, na internetu nejsou všechny informace pravdivé, hledej v naučné literatuře, encyklopedii, atlasu zvířat….

Většinu dětí dnes chválím za pěknou aktivní komunikaci a vzájemnou spolupráci, prima.

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor.

 

Online hodina 23. 11. 2020

Chválím Anetu, Gabrielu a Emu za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s děvčaty zopakovali: řešení slovních úloh s grafickým znázorněním, Myslím si číslo…, početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení, pamětné počítání, rozvíjeli jsme matematickou slovní zásobu.

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor. 

 

Online hodina 19. 11. 2020 

Procvičování:
Pracovní sešit strana 19/6 c, d, strana 21/6 a – d (doplňuješ do indického násobení chybějící číslice, pracuj s N tabulkou)

Povinný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 17/9 (při sčítání a odčítání trojciferných čísel pracuj s bankovkami a mincemi)

Dobrovolný domácí úkol:
Učebnice strana 23/2, obdélník 4×3 si překresli do velkého modrého sešitu, zjisti, kolik je na obrázku čtverců a kolik obdélníků, změř jejich rozměry v centimetrech i milimetrech. Dále zjisti obvod i obsah každého čtyřúhelníku. Přemýšlej, jak by se dala vytvořit tabulka na zapisování rozměrů (rozměr, obsah, obvod). Obsah uváděj v počtu čtverců(kachlíků), obvod v centimetrech.

Dnes jste mě všichni mile překvapili nakreslenými pohledy z okna, už se těším, až si je ve třídě vystavíme na nástěnku a ukážete mi vaše měření oken. Bude mě  zajímat, jak jste počítali obvod a s jakými jednotkami jste pracovali. Zapamatujte si, z čeho se vyrábí sklo (z křemene, z křemičitého písku též sklářského písku). Chválím za přichystaná měřidla a měření! DOBŘE VY!   

Přemýšlej nad tím, co ti jde, nejde, co potřebuješ doplnit, v čem se potřebuješ zlepšit.
Násobíš jako starověcí Indové.
Zvládneš doplnit do indického násobení chybějící číslice.
Máš zautomatizované násobilkové spoje.
Pojmenuješ čtyřúhelníky.
Rozlišuješ mezi obvodem a obsahem.

 

 

Online hodina 16. 11. 2020

INDICKÉ NÁSOBENÍ

Procvičování:
Pracovní sešit strana 19/4 a-f, do připravených prázdných mřížek si vymysli příklad a vypočítej – pracuj s učebnicí strana 23/5, procvičuješ indické násobení, upevňuješ násobilkové spoje
Tahák pro rodiče – učebnice strana 113

Povinný domácí úkol na čtvrtek 19. 11.:

Domácí projekt OKNA (zapisuješ do sešitu 523 na distanční výuku)

  • Spočítej doma všechna okna, zapiš počet (slušně doma někoho požádej o asistenci).
  • Tři okna změř a vypočítej obvod každého okna. Svá měření i výpočet obvodu zapiš. Nezapomeň uvést správnou délkovou jednotku (metr, centimetr, milimetr). Při měření se snaž být co nejpřesnější.
  • Zjisti, z čeho se vyrábí sklo a zapiš.
  • Nakresli na papír pohled z okna. Dole vpravo se podepiš, že jsi obrázek dokončil.

Dobrovolný domácí úkol:

Jaká znáš měřidla a co je vhodné jimi měřit (měřidla, která máte doma, si můžeš připravit na čtvrteční hodinu matematiky a ukázat nám je). Zjisti, kolik centimetrů je tvoje stopa (chodidlo), krok, loket. Co všechno kupujeme na délku.

Mějte se krásně, užijte si zítřejší sváteční den a ve středu na viděnou na obrazovce!

Všem hodně zdraví přeje vaše třídní Marta Miklová

 

Online hodina 12. 11. 

Procvičování učiva:
Pracovní sešit strana 17/6 – tvoř z párátek trojúhelníková okna a zapisuj do tabulky (Co vidíš v tabulce? Udělej si vlastní závěr).
Pracovní sešit strana 17/8 – řešíš algebrogramy.

Povinný domácí úkol:
Matematické minutovky strana 31/61 a-d, procvičuješ násobení a dělení s tabulkou N.
Matematické minutovky strana 31/62 – prvních osm příkladů (celý první řádek) přepiš do malého sešitu 523 na distanční výuku a vypočítej, procvičuješ písemné sčítání, správně zapisuj jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Podívej se do učebnice, jak správně sčítance pod sebe zapsat. Komu se nedaří psát číslici pod daný číselný řád, lehce si tužkou narýsuje sloupečky.

Dobrovolný domácí úkol:
Pracovní list Logické slovní úlohy – vyber si pět úloh a vyřeš, pracuješ na papír nebo do sešitu s grafickým znázorněním a s postupem řešení

 

Online hodina 9. 11. 2020

Procvičování učiva:
Matematické minutovky strana 29/58 – procvičuješ písemné sčítání s přechodem přes desítku
Učebnice strana 18/ 1 dokonči cvičení – vyřeš algebrogramy  (každý pracuje svým tempem, bez ohledu na to, kolik úloh vyřeší)

Povinný domácí úkol:
PS strana 15/11, 12

Dobrovolný domácí úkol:
Zkus vytvořit algebrogram podle vzorů, co jsme dnes poznali.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

ROZŠIŘOVÁNÍ ČÍSELNÉHO OBORU DO 1 000, SUDÁ, LICHÁ ČÍSLA

Práce s číselnou tabulkou 0 – 120, procvičování pojmů hned před, hned za, před, po, mezi, deset  před, deset po, dva před, tři po…, čtení násobků čísel 3, 5, 8. Přečti trojciferné číslo, kde je jednička na místě desítek a pětka na místě jednotek (115), můžete trénovat.
Vyhledávání lichých čísel dle jednoduché definice – „Liché číslo je takové celé číslo, které není dělitelné dvěma, tedy 1, 3, 5, 7, 9 atd.“ Takže všechna čísla, která končí číslicí 1, 3, 5, 7 nebo 9, jsou lichá (zapamatovat).

Počítání po stovkách do tisíce, pojem číslo, číslice (cifra)

Diktát trojciferných čísel – 200, 453, 550, 610, 786, 902, 1000 (komu zápis nejde, načrtne si tabulku s číselnými řády |S|D|J| a procvičuje), čtení trojciferných čísel, v číslech rozpoznáváme řády jednotek, desítek a stovek.

Sčítání trojciferných čísel: 100 + 50 + 20 = ….., 20 + 500 + 1 + 100 = …. (trénujte).

Práce s tabulkou N – procvičování násobilky (hledáš součiny), zkoušíme dělit s pomocí násobilky (hledáš podíly)
Matematická terminologie: sčítanec + sčítanec = součet, menšenec – menšitel = rozdíl, činitel . činitel = součin, dělenec : dělitel = podíl (děti zatím nemusí znát, ve výuce termíny užívám).

Myslím si číslo….

KROKOVÁNÍ, HADI, PARKETOVÁNÍ (příprava vlastních parket, zapamatuj si názvy – RŮŽEK, MONO, ČTYŘKA, ELKO, DUO, 3I, OKLE), VÝSTAVIŠTĚ (procházím výstavištěm a čísluji místnosti, do žádné místnosti nevstoupím dvakrát, ale navštívím místnosti všechny).

Rovinné útvary, prostorové útvary, osově souměrné útvary, jednotky délky, měření, práce s pravítkem, metrem

Řešení slovních úloh, rozvoj logického myšlení 

Učebnice strana 12, 13, 14, 15/6, 7, 8, PS strana 10, 11, 12, 13/4,5, PL Logické slovní úlohy, PL – sčítání, odčítání, násobení, dělení (procvičování pamětného počítání na rychlost, přesnost, rychlost i přesnost)

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

ČÍSELNÁ ŘADA 0 – 100

Diktát čísel
Řazení od nejmenšího k největšímu (zavedení pojmu VZESTUPNĚ)
Řazení čísel od největšího k nejmenšímu (zavedení pojmu SESTUPNĚ)

Práce se stovkovou tabulkou, orientace v tabulce, sloupec, řádek, obsah tabulky
Najdi číslo, zaokrouhlování na desítky 

Počítáme s mincemi, učebnice strana 8/5, 9/10 – hledáme všechny způsoby

Krokování, práce s krokovacím pásem, sbíráme zkušenosti s pohybem po číselné ose, učebnice strana 12/1, 2, Pracovní sešit strana 11/7, 8
Učivo 5. 10. – 9. 10.

Diagnostický test

Délkové jednotky, práce s měřidly, odhady, měření, měření výšky, jednoduché převody – m, cm,mm

Dělení s pomocí násobilky, orientace v tabulce N, Minutovky strana 7 celá

Tvoření a řešení slovních úloh s grafickým znázorněním, logické slovní úlohy

Práce s magnetickou stavebnicí MAGFORMERS (poznáváme nové geometrické tvary, kombinační a konstrukční možnosti, rozvíjíme prostorovou představivost a analytické myšlení)

 

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

Opakování a upevňování znalostí z 2. třídy

Numerace do 100 – posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně a sestupně, porovnávání čísel, orientace na číselné ose, zaokrouhlování na desítky (trénujte doma nejlépe na číselné ose, aby děti měly vizuální podporu a zaokrouhlování pochopily – dělali jsme ve škole), sčítání, odčítání, násobení, dělení (aktivní práce se sčítací a násobilkovou tabulkou)

Řešení slovních úloh  (u každé úlohy provádíme grafické znázornění slovně popsaných situací, nebojíme se chyby a špatného řešení, obhajujeme a diskutujeme u tabule), orientace v čase

Ve čtvrtek 8. 10. si napíšeme diagnostický test.

Učebnice strana strana 8/7, 9/12, Minutovky strana 7/13a

Geometrie – křivá, rovná, lomená čára, bod, přímka, úsečka, manipulace s pravítkem, měření, odhady, kontrola

Na rýsování prosím doplnit tužku č.3 – kdo ještě nemá!

 

Učivo 21. 9. – 25. 9.

Orientace v tabulce N, násobilkové čtverce, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Obvody, obsahy, části (porovnávání obsahů čtyřúhelníků – metaforické pomůcka: obdélník je oplocená zahrada, délka plotu je obvod, rozloha zahrady je obsah obdélníku)

Trénujeme rýsování (prosím doplnit tužku č. 3 a trojúhelník s ryskou), měření – cm, mm.

Zakreslení obdélníků daných rozměrů do čtvercové mříže dle diktátu (viz. sešit), rozdělení na části

Učebnice strana 10/1, 2, 3, 5, PS strana 9/5, Matematické minutovky strana 2/4a, d, strana 3 a 5 celá

Začali jsme trénovat logické slovní úlohy (nejprve přečteme celou úlohu nahlas, abychom získali přehled o celém zadání, pak čteme podruhé nahlas a podtrháváme důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy, vytváříme si znázornění úlohy, abychom měli při řešení vizuální podporu), někteří žáci si slovní úlohy vzali domů, dobrovolně mohou řešit i doma, do školy přinesou ke kontrole.

 

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Orientace v tabulce N (tabulce násobení), násobilkový čtverec, základní vztahy mezi čísly v násobilkovém  čtverci (rohová, středová čísla), práce s násobilkovými čtverci

Slovní úlohy, řešení a tvoření slovních úloh, modelování a grafické znázornění slovně popsaných situací

Autobus, průběh jízdy autobusem, práce s daty v tabulce

Práce s papírem, polovina, čtvrtina, osa souměrnosti, osově souměrné útvary

Numerace do 100, posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně, sestupně, číselné řády, rozklad čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla

Učebnice strana 6, 7, strana 8/1, 2, 4, PS strana 5, 6, 7 celá, strana 8/1, 2, 4 , Matematické minutovky strana 1/1, 2/3a,b,c,d

Příští týden si napíšeme test na sčítání a odčítání v oboru do 100, trénujte doma!  

Děti mohou počítat o samotě, ve Vaší přítomnosti, na čas, na přesnost, na čas i přesnost. Přeji dětem hodně úspěchů při počítání!

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování  a upevnění znalostí ze 2. třídy, procvičujeme  všechno, co už dobře známe. Zvolili jsme zatím pomalý rozjezd, s přibývajícími zkušenostmi děti samy zrychlí tempo.

Numerace do 20, numerace do 100, prohlubování vhledu do číselných vztahů (trénujeme rychlé počítání na čas a sledujeme pokroky). Trénujeme na mazací tabulky, pracovní listy, papíry.

NÁSOBILKA, PRÁCE S NÁSOBILKOVOU TABULKOU
Násobilka patří k základnímu učivu matematiky, děti ji budou potřebovat v matematice, v mnoha dalších školních předmětech a v životě. Její nedostatečná znalost působí opakované a stálé potíže. Umět násobilku děti prostě potřebují, její dokonalé zvládnutí je nezbytné pro budoucí úspěšnost. Prosím o každodenní a důsledné trénování s N tabulkou, trénujeme i ve škole.

Úlohy o myšleném čísle, řešení slovních úloh, učebnice strana 5, PS strana 4 celá, strana 5 cvičení 6

Rozvíjení představivosti v prostoru a v rovině, v okolí školy jsme si ověřovali geometrické útvary v praxi a tím zlepšovali nejen svou pozornost, ale i představivost

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Celý školní rok budeme objevovat matematiku dle prof. Hejného, láká nás učení venku (venku děti rozvíjí víc své tělo i smysly a baví je to), vyzkoušíme…

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskový sešit, sešit na písemné testy, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Matematická prostředí, vzpomínky na prázdniny, posloupnost číselné řady, sudá a lichá čísla, spravedlivé dělení, sčítací a násobilková tabulka