3. třída – Matematika

matematika 1

Probrané  učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

Učebnice str. 52 – 53, PS str. 7 – hodiny, římská označení čísel. PS dopracuj do str. 7 cv. 9

Probrané učivo 3.2. – 7.2.2020

Učebnice str. 58 – 60 – porovnávání čísel, operace do 1000, PS 2 – str.2,3

Probrané učivo 27.1. – 30.1. 2020

Učebnice str. 56,57 – počítání do 1000, geometrie – vzájemná poloha dvou přímek. PS – str. 30 – 32, 41

Probrané učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Učebnice str. 54 -55 – přirozená čísla v oboru do tisíce, PS str. 28 – 31 – DÚ individuální zadání úkolů v PS

Geometrie – opakování – Bod, přímka

Probrané učivo 13. 1. – 17. 1. 20

Opakování na pololetní písemnou práci – násobky 1 -9, sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10, geometrie – tělesa : PL

Probrané učivo 6. 1 . – 10. 1. 2020

Učebnice str. 46 – 51, zaokrouhlování čísel na desítky, písemné sčítání a odčítání bez i s přechodem

Probrané učivo 9. 12 .- 13.12.

Učebnice str. 39 – 40, PS str. 26 – 28 násobky 8,9. Geometrie PS str. 35

Probrané učivo 2.12. – 6.12.

Učebnice str. 35 – 38, PS str. 24 -26 – násobky 6,7

Probrané učivo 25.11 – 29.11.

Učebnice str. 33 -34, PS str. 21 – 23 – opakování slovní úlohy, zábavné úkoly v matematice

Probrané učivo 18.11 – 22.11.

Učebnice str. 30 – 32, PS str. 20 cv.  1 – 5 – opakování, písemná čtvrtletní práce

Probrané učivo 11.11. – 15.11.

Učebnice str. 25 – 29, PS str. 15 – 19 – násobky do 6, sudá a lichá čísla, slovní úlohy

Probrané učivo 4.11. – 8.11.

Učebnice str. 21 – 24, cv. 1 – 13, PS str. 14, cv. 1 – 7, str. 15, cv. 1-5, násobky 6, slovní úlohy

Probrané učivo 31.10 – 1.11.

Halloween ve škole – zábavné výuka v maskách

Probrané učivo 21.10.- 25.10.

Učebnice str. 19 – 20, cv. 1 -8, PS str. 13, cv. 1 – 5, sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Probrané učivo 14.10. – 18.10. 

Učebnice str. 17 cv. 6  – 8, str. 18 cv. 9, PS oranžový str. str. 9 cv. 2 – 6, str. 10 – 11 celá, opakování násobků 1 – 5 – příprava na pětiminutovky v každé hodině

Probrané učivo 7.10. – 11.10. 

Opakování do 100 – PS oranžový str. 7 cv. 1 – 7, str. 8 cv. 1 – 8, str. 9 cv.1

Probrané učivo 30.9. – 4.10.

PS oranžový str. 6 cv. 1 – 4b), učebnice str. 10, opakování slovních úloh – procvičování zápisů slovních úloh, PL na procvičování

Probrané učivo 23.9. – 27.9.

PS oranžový str. 3 -5, učebnice str. 5 -9. Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 přes desítku

Probrané učivo 16. – 20.9.
PS str. 7, násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5. Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku.

Matematika – opakování učiva 2. ročníku, orientace na číselné ose, sčítání a odčítání v oboru do 100