3. třída – Matematika

shool-42 Vítejte počtáři ;)

Učivo 30.1. – 3.2.
Zkoumáme tabulky čísel.
Násobilkové čtverce.
Sčítání a odčítání čísel do 1000.
Násobilka 9.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 55 – 56
M – PS 2. díl s. 6– 7
ND s. 40 – 41

Učivo 23.1. – 27.1.
Modelujeme tvary ze dřívek.
Tvoříme histogram.
Sčítání a odčítání čísel do 1000.
Násobilka 9.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 52 – 54
M – PS 2. díl s. 4– 6
ND s. 39

Učivo 16.1. – 20.1.
Počítáme se závorkou.
Sčítání a odčítání trojciferných čísel do 1000.
Modelujeme tvary ze dřívek.
Násobilka 8.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 50 – 52
M – PS s. 38 – 40
ND s. 37 – 38

Učivo 9.1. – 13.1.
Sčítání a odčítání trojciferných čísel.
Obsahy útvarů ve čtvercové mříži.
Zaokrouhlování.
Počítáme do 1 000 – sčítání a odčítání, číselná osa.
Násobilka 8.
Rozcvičky – násobilka 7, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 48 – 49
M – PS s. 36 – 37
ND s. 36 – 37

Učivo 3.1. – 6. 1.
Obsahy útvarů ve čtvercové mříži.
Zaokrouhlování.
Počítáme do 1 000 – sčítání a odčítání, číselná osa.
Násobilka 8.
Rozcvičky – násobilka 7, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 44 – 47
M – PS s. 32 – 35
ND s. 34 – 35

Učivo 19.12. – 23. 12.
Počítáme písemně. Slovní úlohy.
Počítáme do 1 000 – sčítání a odčítání.
Násobilka 7.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 43
M – PS s. 31
ND s. 33

Učivo 12.12. – 16. 12.
Pracujeme s geodeskou.
Počítáme písemně.
Počítáme do 1 000, sčítání a odčítání stovek.
Násobilka 7.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 41– 42
M – PS s. 30 – 31
ND s. 32

Učivo 5.12. – 9. 12.
Poznáváme sousedy.
Pracujeme s geodeskou.
Násobilka 7.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 38 – 40
M – PS s. 28 – 30
ND s. 29 – 31

Učivo 28.11. – 2. 12.
Dodržujeme dohody (násobení má přednost před odčítáním).
Zkoumáme tvary v mříži.
Stavby z krychlí.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 35 – 37
M – PS s. 26 – 27, 29
ND s. 28

Učivo 21.11. – 25. 11.
Dělíme, rozdělujeme, přetváříme. Dodržujeme dohody (násobení má přednost před sčítáním).
Násobilka 6.
Stavby z krychlí.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Autobus.
M s. 32 – 34
M – PS s. 25
ND s. 26 – 28

Učivo 14.11. – 18. 11.
Cestujeme po čtvercové mříži.
Stavby z krychlí.
Násobilka 6.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 30 – 31
M – PS s. 24 – 25

Učivo 7.11. – 11. 11.
Písemné odčítání. Slovní úlohy. Stavby z krychlí. Zvířátka dědy Lesoně.
Násobilka 0 – 5 , 10 (opakování).
Násobilka 6 – úvod.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 27 – 29
M – PS s. 22 – 23
ND s. 24 – 25

Učivo 31.10. – 4. 11.
Cyklotrasy, pavučiny. Indické násobení , písemné odčítání. Slovní úlohy.
Násobilka 0 – 5 , 10 (opakování).
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení  (s. 1 – 23).
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 24 – 26
M – PS s. 20 – 21

Učivo 24. – 28. 10.
Pavučiny. Indické násobení. Slovní úlohy.
Násobilka 0 – 5 , 10 (opakování).
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení  (po s. 23).
M s. 24
M – PS s. 20

Učivo 17. – 21. 10.
Indické násobení.
Násobilka 1 – 5 , 10 (opakování).
Slovní úlohy.
Geometrie v rovině a v prostoru.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 21 -23).
M s. 22 – 23
M – PS s. 18 – 19
Procvičujeme násobení a dělení s. 23

Učivo 10. – 14. 10.
Číslo a číslice.
Autobus. Krokování. Násobilka 1 – 5 , 10(opakování).
Rodokmen. Slovní úlohy.
Geometrie v rovině – práce se dřívky.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 21 -23).
M s. 19 – 21
M – PS s. 16 – 17
Procvičujeme násobení a dělení s. 21 – 23

Učivo 3. – 7. 10.
Písemné sčítání.
Číslo a číslice.
Autobus. Krokování. Násobilka 1 – 5 (opakování). Násobilka 10.
Geometrie v rovině, geometrické útvary.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 19-23).
M s. 16 – 18
M – PS s. 14 – 16
Procvičujeme násobení a dělení s. 44 – 46

Učivo 26. – 30. 9.
Opakování.
Hadi. Výstaviště. Krokování. Násobilka 4.
Rýsování – přímka, bod.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 4, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 14-18).
M s. 14 – 15
M – PS s. 12 – 13

Učivo 19. – 23. 9.
Opakování.
Stavby z krychlí. Krokování. Parkety. Násobilka 4. Rýsování – přímka, bod.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 3, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 6-10 /s. 14-18).
M s. 11 – 13
M – PS s. 10 – 11

Učivo 12. – 16. 9.
Opakování.
Rozcvičky – násobilka 2 a 5, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Mohu trénovat v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 2-5 /s. 19-21).

Sčítání a odčítání do 100. Násobilka 3. Práce s penězi. Geometrické tvary a jejich části. Rýsování.
Slovní úlohy.
M s. 8 – 10
M – PS s. 8 – 9

Učivo 5. – 9. 9.
Opakování.
Násobilka 2 a 5. Sčítání a odčítání do 100.
Mohu trénovat v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 2-5 /s. 19-21).
Slovní úlohy.
M s. 5 – 7
M – PS s. 4 – 7