3. třída – Matematika

Online hodina 25. 2.

Zhodnoť svou dnešní práci, práci ve skupině, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť pomocí semaforu a krátkého komentáře.

Domácí úkol na pondělí 1. 3.
Pracovní sešit strana 36/1, 37/6 (aktivně procvičuj písemné sčítání a odčítání)
Pracovní sešit strana 37/5 (zkus si v úloze najít svoji úroveň, co zvládneš vyřešit, všechny myšlenkové postupy převáděj na papír)

Matematická výzva (popros někoho o spolupráci, pracuj s metrem)
1. V přírodě si vyhledej tři stromy, stromy si očísluj. Strom obejmi a načerpej energii.
2. Odhadni v centimetrech, kolik měří obvod  každého kmene stromu.
3. Pomocí metru změř obvod každého kmene stromu.
4. Jaký byl rozdíl mezi Tvým odhadem a změřeným obvodem?

Můj odhad
Moje měření
Rozdíl mezi odhadem a změřeným obvodem

 

Online hodina 22. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na čtvrtek 25. 2.
Učebnice strana 49/7, přepiš do sešitu a vypočítej posledních pět příkladů

Dobrovolný domácí úkol:
Matematické minutovky 2. díl – strana 6/12 a, b, každé trojciferné číslo si hlasitě přečti

Matematická výzva (popros někoho o spolupráci, pracuj s ciferníkem)
1. Odhadni v minutách, za jaký čas oběhneš váš dům.
2. Oběhni ho a nech si změřit čas.
3. Jaký byl rozdíl mezi Tvým odhadem a změřeným časem?
4. Zkus spočítat, kolikrát bys oběhnul dům za jednu hodinu (použij změřený čas).

Můj odhad
Můj čas
Rozdíl mezi odhadem a změřeným časem
Kolikrát oběhneš dům za 1 hodinu?

ciferník

Ve čtvrtek se těším na Vaše vyhodnocení.

 

Online hodina 18. 2. 2021

Domácí úkol
Můžeš si znovu projít všechny úlohy Matematického klokana z loňského ročníku, zastavit se u chybných řešení a pokusit se úlohy znovu vyřešit s papírem a s tužkou v ruce. 

Co je Matematický klokan?
Tato mezinárodní soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.

Proč klokan?
V roce 1991 se dva francouzští učitelé rozhodli zorganizovat soutěž ve Francii. Dali jí název Kangourou, aby vzdali hold svým australským přátelům, kteří je inspirovali.  Mimořádný úspěch soutěže vnukl jejím francouzským organizátorům myšlenku rozšířit ji i do dalších evropských zemí. V červenci 1994 ve Štrasburku valné shromáždění 10 zemí založilo asociaci KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hranic), která je oficiálním organizátorem této soutěže.

Skutečně mezinárodní?
Postupně se Matematický klokan rozšířil i za hranice Evropy. V současnosti probíhá již v 65 zemích.  Jejich přehled a počty účastníků soutěže naleznete zde.

Vlastní soutěž  probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy. Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Skupina padesáti profesorů z více než 20 zemí vybírá konkrétní zadání z množství navržených úloh z různých evropských států. Vzhledem k tomu, že různé země věnují témuž učebnímu tématu různou pozornost, má každá země právo změnit maximálně 5 úloh ze společně vybraných.

Všichni si zasloužíte pochvalu a ocenění za síly, které jste museli vynaložit na řešení 18 netradičních a nelehkých úloh . Více než naučené znalosti jste museli projevit chuť vyřešit nelehkou úlohu až do konce, mnohdy originálním přístupem a vlastní úvahou. Všem patří uznání a blahopřání.  

 

Online hodina 15. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Co můžeš příště změnit, abys byl/a, úspěšnější?

Domácí úkol na pondělí 22. 2.

Učebnice strana 45/4, sám si rozhoduješ o tom, co vyřešíš, úlohy ber jako výzvy, pracuj do velkého modrého sešitu

Učebnice strana 48/2, přepiš příklady písemného sčítání do sešitu a vypočítej, výsledky můžeš zkontrolovat pomocí kalkulačky, čti si hlasitě trojciferná čísla

Dobrovolný domácí úkol:
Matematické minutovky 2. díl – strana 3, 4 

 

Online hodina 11. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Doporučuji žákům, kterým nejde při písemném sčítání a odčítání pamětné počítání nebo jde pomalu (zbytečně se brzdíte), využívat krokovací pás, který je při výuce výbornou pomůckou. Pravidelným aktivním používáním zrychlíte počítání, sčítání a odčítání vidíte názorně, upevníte spoje a mnohé pochopíte. Kdo ještě nezvládl algoritmus písemného odčítání, trénuje!

Domácí úkol na pondělí 15. 2.

Pracovní list  strana 109 – Prověrka pro 3. ročník, řešení slovních úloh piš na papír (prosím nafotit a poslat na email, děkuji).

Můžeš si v učebnici nastudovat stranu 48, 49 – Sčítáme a odčítáme trojciferná čísla (jen růžové rámečky)

Ověřujeme dovednosti a znalosti v matematice
Matematický  klokan 2020 –  do čtvrtka 18. 2. si vyřeš soutěžní úkoly z loňského ročníku a „zasoutěž si“ pro RADOST (vyzkoušej,  co zvládneš, udělej si poznámky a označ úlohy, které potřebuješ prodiskutovat s ostatními spolužáky).
Na řešení úloh máš 45 minut, vybíráš z 5 možností (netipuj, není to sportka). Při řešení je zakázána kalkulačka.

Zadání: 2. a 3. ročník – 

Ve čtvrtek se budeme úlohám věnovat celou hodinu a dozvíte se správné řešení každé úlohy.

Na pondělí 15. 2.  připravuje matematickou rozcvičku Adam, Karin a Matouš.

 

Online hodina 8. 2. 2021

Domácí úkol a domácí procvičování na čtvrtek 11. 2.
Pracuj svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení, dávej si sám své cíle.

Matematické minutovky 2. díl, strana 1, 2 (pravidelným procvičováním upevňuješ pamětné počítání, postupně budeš získávat jistotu, zběhlost a rychlost).

Učebnice strana 45/9, přepiš vždy celý příklad do sešitu a vypočítej, dodržuj dohody.

Pracovní sešit strana 33/5 (úloha o tyči, situace si můžeš kreslit).

HRA PRO DVA HRÁČE
KOSTKY – NÁSOBENÍ: Dvojice dětí si připraví  čtverečkovaný papír, dvojici hracích kostek a každý svoji barvu pastelky (například modrou a oranžovou). Na začátku hry si oba hráči tipují, zda vyhraje barva oranžová, nebo modrá. První z dvojice hodí kostkami a na čtverečkovaný papír nakreslí svou barvou obdélník, nebo čtverec podle čísel, která mu padla na kostkách. Hodí-li například 5 a 6, zakreslí obdélník o rozměrech 5 x 6. Do obdélníku zapíše jeho obsah – tedy 30 čtverců. Druhý rovněž hodí kostkami a na papír zakreslí svojí barvou obdélník, nebo čtverec, který napojí na útvar protihráče. Opět do něho zapíše obsah. Ve hře se střídají. Když každý hodí desetkrát, hra končí. Nyní oba hráči odhadnou, která barva vyhrává, a následně spočítají obsah modré a oranžové plochy. Vyhrává barva, která zaujala větší plochu. Hráči nyní porovnají, zda dobře tipovali a zda měli dobrý odhad.

Procvičuj online:

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Dědeček šel na trh s jedním koněm. Koně směnil za 20 kuřat. 5 kuřat bylo možné směnit za jednoho kohouta nebo 2 slepice. Přinesl domů jednoho kohouta a slepice. Kolik slepic přinesl?
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

 

Online hodina 4. 2. 2021

Domácí úkol a domácí procvičování na pondělí 8. 2.
Pracuj svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení.

V učebnici na straně 44 se vrať k 1. cvičení a znovu zjisti obsah barevných útvarů, hledej nejlepší způsob, jak úlohy vyřešíš. Znovu si přečti řešení Vladana, Olivera a Miluše. Který způsob se ti nejvíce líbí? Vysvětli proč.

Úkol 2 na straně 44 udělej do pracovního sešitu strana 32/1 (existuje mnoho řešení, narýsuj ke každému zápisu jen jedno řešení). Rýsuješ pravítkem! Útvar si můžeš barevně vykreslit.

Pracovní list 105 z eurosložky Žáci sobě – slovní úlohy, vyber si tři slovní úlohy a vyřeš úlohy do modrého sešitu.

Pracovní list 20 z eurosložky Matematika VII. – vypočítej tolik příkladů, kolik potřebuješ (počítat můžeš na rychlost, na přesnost, na rychlost a přesnost)

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Na začátku a konci ulice stojí lampa pouličního osvětlení. Celkem je v ulici 5 lamp. Lampy jsou od sebe vzdálené 20 metrů. Jak je dlouhá ulice?
Správné řešení mi můžeš napsat do neděle 18:00 hodin do chatu.

 

 

Online hodina 1. 2. 2021

Domácí úkol a domácí procvičování na čtvrtek 4. 2.

Pracovní sešit strana 31/4 (dodržuj dohody)
9 . 9 + 1 . 1 = 81 + 1 = 82
3 . 3 2 . 4 = 9 – 8 = 1
Učebnice strana 42/6 a-j (doplňuješ čísla, vypracuj do modrého sešitu, trojciferná čísla si hlasitě přečti)

Dnes máš opět možnost volby, vyber si jedno ze zadaných úkolů, které zvládneš vyřešit. Pracuješ svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení, přidávej si, co dokážeš. Cvičení vypracuj do modrého sešitu.
Učebnice strana 39/8
Učebnice 42/4

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Maruška, Eliška a Petřík jsou sourozenci. Maruška je nejmladší a Petřík je nejstarší. Součet věků sourozenců je 18. Sourozenci jsou od sebe vždy o dva roky. Kolik roků je Marušce?
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

 

Online hodina 25. 1. 2021

Dnes máš možnost volby, vyber si jedno ze zadaných úkolů, které zvládneš vyřešit a vysvětlit ostatním. V distančním režimu pracuješ svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení a přidávej si, co dokážeš.

Domácí úkol a procvičování na pondělí 1. 2. – učebnice strana 38/6 c-f, řešení úlohy piš do velkého modrého sešitu, učebnice strana 42/3, algebrogramy vyřeš také do velkého modrého sešitu, PS strana 31/3, dokonči celé cvičení, PS strana 31/6

 

Online hodina 21. 1. 2021

Domácí úkol na pondělí 25. 1. – PS strana 29/9 (procvičuj sousedy – tahák v učebnici na straně 112), učebnice strana 38/3 (pracuješ s číselnou osou z 2. cvičení, výsledky ověřuj měřením v milimetrech).

Správné řešení slovní úlohy z 11. 1., učebnice strana 31/8:
a) Pavlovi bude 15 let,
b) 24 let,
c)za 4 roky (Monice bude 7 let a Pavlovi 13),
d) za 3 roky (Monice bude 6 let a Pavlovi 12),
e) nikdy.

Správné řešení logické slovní úlohy ze dne 18. 1:
6 slepic váží stejně jako jedna koza (jedna koza váží stejně jako tři krocani a jeden krocan váží stejně jako dvě slepice).

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Adélka hraje kuželky. Prvním hodem shodí 4 kuželky a každým dalším hodem o jednu méně. Kolikrát hodila Adélka koulí, když shodila všech 9 kuželek?
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do pátku 18:00 hodin do chatu.

Přidávám ještě vaše dnešní znalosti o čtverci:
– čtyřúhelník
– útvar
– čtyři vrcholy
– čtyři  strany
– všechny strany stejně dlouhé
– hranatý
– po rozpůlení dostanu dva obdélníky

Krásný 21. den 21. roku 21. století. Podobné datum nikdo dalších sto let nezažije. Tak ať vás dnes potká něco moc hezkého!

Omlouvám se všem… Dnes jsem online hodinu natáhla o čtyři minuty, ale jen kvůli výpadku sítě, kdy se nám přerušilo spojení. Čas si hlídám a jako vyučující můžu upravovat čas, kdy hodinu skončím. Děkuji za pochopení.
Marta Miklová

 

Online hodina 18. 1. 2021

Domácí úkol na čtvrtek 21. 1. – učebnice strana 37/6 a-f, přepiš celé zadání a najdi bod, v němž cesta končí, 37/7 a-d, přepiš celé zadání a najdi bod, v němž cesta začíná, pracuješ s úvodním obrázkem v učebnici na straně 36. Úkol vypracuj do velkého modrého sešitu, nezapomeň napsat datum a zadání.

Domácí procvičování matematiky online:

Přidávám pro zájemce další logickou úlohu:
Kolik slepic váží stejně jako jedna koza, když jedna koza váží stejně jako tři krocani a jeden krocan váží stejně jako dvě slepice? 
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

 

Online hodina 14. 1.  2021

Domácí procvičováníPS strana 28/1 (všichni povinně útvary přerýsují a označí).
Dobrovolně můžeš pracovat podle pokynů v učebnici na straně 36/1, 2. Doporučuji splnit dobrovolný úkol, natrénuješ a procvičíš šipkový zápis i orientaci ve čtvercové mříži, získáš jistotu.
PS strana 28/4 – SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY, všichni povinně jedno řešení, ale hledat můžeš řešení více.
a) Existují 2 řešení, b) existují 3 řešení, c) existují 4 řešení.

Znovu se vrať k úloze SOVA v učebnici na straně 37/10, můžeš si zahrát Sovu s rodiči, použij stejné útvary na úvodním obrázku v učebnici strana 36.

Domácí úkol na pondělí 18. 1. – učebnice strana 35/4 a, b, vyřeš slovní úlohy do velkého modrého sešitu.

Ano, ano, chybička se vloudila, můj překlep, za který se omlouvám. Správné řešení logické slovní úlohy – Anežka se začala učit v 15:44 hodin (přečteme za minutu tři čtvrtě na čtyři). Chválím všechny úspěšné řešitele!

Posíláme pozdrav Kubovi s přáním rychlého uzdravení.

Sluníčko nás láká ven, tak hurá na čerstvý vzduch za sněhem a dobíjet energii! Užijte si hezké odpoledne.

 

Online hodina 11. 1. 2021

Domácí procvičování – do velkého modrého sešitu napiš dnešní datum, téma – Procvičování učiva
Učebnice strana 31/8, vyřeš slovní úlohu a-f. PŘEMÝŠLEJ NAHLAS, GRAFICKY ZNÁZORŇUJ !
Slovní úlohu přečti nahlas, aby jsi získal přehled o celém zadání.
Pak čti podruhé nahlas a podtrhávej důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy.
Při třetím čtení si vytvářej znázornění úlohy, abys měl při řešení vizuální oporu.
Přeji ti hodně úspěchů!
Učebnice strana 32/2, všechny čtyři útvary narýsuj do čtvercové mříže v sešitě přesně dle zadání, poté každý ze čtyř útvarů rozděl na dvě části a slož z nich čtverec (naznač přerušovanou čarou). Kdo nezvládne, útvary si vystřihne a bude pracovat s každým zvlášť. Rozstřihni útvar na dvě části a složený čtverec nalep do sešitu.
Prosím splněné úkoly vyfotit a poslat na mail. Děkuji.

Znovu se vrať ke hře SOVA v učebnici na straně 31/10 a projdi si znovu celou hru s řešením. Je nutné číst s porozuměním a u otázek i odpovědí přemýšlet, nevhodná čísla hned vyloučit z řady, hledej strategii (zopakuj sudá, lichá čísla).
Znovu si projdi procvičování dodržování dohod, PS strana 27/4 – dnešní kontrola nebyla v pořádku, nesoustředili jste se nebo nepochopili dané učivo nebo je vám to úplně jedno… A někteří v pohodě a v klídku udělali úplně jiné cvičení!

Domácí úkol na čtvrtek 14. 1.  – PS strana 27/5, pracuj s krokovacím pásem a figurkami, PS strana 29/8, při doplnění indického násobení pracuj s tabulkou N

Správné řešení slovní úlohy ze 7. 1. – David má 3 liché ponožky. Gratulace Anetce!!! Pochvala Emmičce a Nikimu za zaslání řešení.

Přidávám další logickou slovní úlohu pro zájemce:
Anežka si hrála s dětmi na ulici, pak šla domů a hrála si s legem 30 minut, pak kreslila 14 minut, pak se učila 1 hodinu a nakonec si četla 20 minut. Venku byla do 15:00 hodin. V kolik hodin se Anežka začala učit?
Správné řešení mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

Připomínám zítra ráno napsat do chatu přání k narozeninám Emmči Strašákové. Trénuj psaní na klávesnici, pokus se psát bez chyb.

Všechny zdravím a přeji příjemné odpoledne. Běžte se proběhnout ven, je tam fajn!

 

 

Online hodina 7. 1. 2021

DODRŽUJEME DRUHOU DOHODU (ve výpočtu má násobení přednost i před odčítáním)
Počítáme se zeleným krát a červeným plus, červená musí počkat, přednost má zelená.

Domácí procvičování – do velkého modrého sešitu napiš dnešní datum, Druhá dohoda, přepiš a vypočítej příklady z učebnice na straně 35/5 (piš stále znaménko krát zeleně, znaménko mínus červeně – přemýšlej při výpočtech), PS strana 27/4 dokonči a přepiš do hada, 27/4 vyřeš slovní úlohy

Domácí úkol na pondělí 11. 1. – učebnice strana 35/7a, b povinně, 35/8 a, b, c povinně

Řešení slovních úloh:
Slovní úlohu přečti nahlas, aby jsi získal přehled o celém zadání.
Pak čti podruhé nahlas a podtrhávej důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy.
Při třetím čtení si vytvářej znázornění úlohy, abys měl při řešení vizuální oporu.
Přeji ti hodně úspěchů!

Přidávám jednu slovní úlohu.
David má 4 lyžařské ponožky, 5 vyteplených , 11 nízkých a 9 podkolenek. Kolik jich je lichých?
Správné řešení mi můžeš napsat do chatu, při online hodině své řešení obhájíš.

 

Online hodina 4. 1. 2021

Početní řetězce – procvičování pamětného počítání (diktování řetězce, děti napíší až konečný výsledek), dětem se dařilo!
12 + 4 : 4 . 5 + 4
40 : 5 . 2 + 4 – 10 : 2
4 . 10 – 20 : 2 . 3 + 15 : 5

Kontrola domácího procvičování – sčítání a odčítání pod sebou, chyby se objevily z nepozornosti, algoritmus mají děti zvládnutý.

DODRŽUJEME DOHODY (ve výpočtu má násobení přednost před sčítáním a odčítáním)
Počítáme se zeleným krát a červeným plus, červená musí počkat, přednost má zelená.
Zápis výpočtů do hadů, učebnice strana 34

Domácí úkol na čtvrtek 7. 1. – PS strana 26/2 (přepis do hada, výpočet)

Procvičování doma – PS strana 25/4 , 27/6 – síla zvířátek-tahák, učebnice strana 112 )

Držím všem palce, aby vám úkoly šly zase tak skvěle jako naposledy. Jste moje šikulky!♥ A nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe!

Procvičuj násobilku!

 

 

Učivo 14. 12. – 18. 12.

Cestujeme po čtvercové mříži, jazyk šipek, hledání bodu podle šipkového zápisu, kombinace cest z bodu do bodu, pojmenování bodů – značení bodu velkým tiskacím písmenem, učebnice strana 30

Součtové trojúhelníky s podmínkou, numerické zkušenosti, učebnice strana 31/6, PS strana 24/2

Algebrogramy, učebnice 32/4 – každá úloha má jediné řešení

Řady, řady násobků zvětšené nebo zmenšené o jisté číslo, učebnice 31/9

Dodržujeme dohody, učebnice strana 34/2 – ve výpočtu má násobení přednost před sčítáním a odčítáním

Řešení slovních úloh, učebnice strana 34/1

Plošné útvary ve čtvercové síti, procvičování pamětného počítání

 

Učivo 7. 12. – 11. 12.

Zvířátka dědy Lesoně (zvířátka jednoho druhu mají stejnou sílu, zjišťujeme, kdo nebo které družstvo je silnější), čtení obrázkových rovností, rovnice v prostředí zvířátek dědy Lesoně, děti volí různé strategie, jak sílu družstva spočítat, učebnice strana 28/1, 29/7, PS strana 22/1, 2.

Rovnice v prostředí krokování, učebnice strana 28/2, 3, PS strana 22/3

Pavučiny, úlohy o myšleném čísle Č, indické násobení (algoritmus, upevňování malé násobilky)

Procvičování písemného sčítání a odčítání, PS strana 22/4, 23/8

Rýsování podle pravítka (trojúhelník s ryskou, tužka č.3), manipulace s pravítkem – pracovní sešit ani papír nenatáčíme, PS strana 23/7

Plány krychlových staveb, krychlové stavby, překlápění stavby dopředu, dozadu, napravo, nalevo – zápis plánem, učebnice strana 30/3

 

Učivo 30. 11. – 4. 12.

Písemné odčítání s přechodem přes desítku (třídní diskuse nad různými algoritmy písemného odčítání), procvičování písemných algoritmů

Pavučiny (každá barva šipky nese nějakou hodnotu, pátráme, jakou hodnotu šipka nese a jaká čísla do pavučiny doplním), metoda pokus-omyl, objevy řešitelských strategií, diskuse o objevech, učebnice strana 24, PS strana 20/1, 2, strana 23/5

Úlohy o myšleném čísle Č, učebnice strana 26/3a-c

Indické násobení, procvičování algoritmu indického násobení, upevňování násobilkových spojů

Úloha o délce tyče, jednotky délky (skupinová práce), učebnice strana 21/8

Statistické šetření číslic v tabulce N, PS strana 18/2, rozlišení mezi číslem a číslicí

Obvod, obsah, úsečka, rozvoj prostorové představivosti (činnosti a aktivity v přírodě)

 

Online hodina 26. 11. 2020

Chválím Adama, Janu a Nikolase za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si zopakovali: řešení logických slovních úloh, početní příklady na všechny početní operace, matematické bingo, opakování matematické terminologie s tajenkou.

Velmi zajímavé a přínosné dnes pro mě byly vaše diskuse, argumentace a obhajoby řešení matematických úloh. Ke slovní úloze Adama a Jany se vrátíme v pondělí ve škole. Nevím, která z vašich řešení jsou ta správná, budete mě muset o nich přesvědčit. Nezapomeň vyhledat informaci s důkazem – kolik má pavouk nohou, na internetu nejsou všechny informace pravdivé, hledej v naučné literatuře, encyklopedii, atlasu zvířat….

Většinu dětí dnes chválím za pěknou aktivní komunikaci a vzájemnou spolupráci, prima.

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor.

 

Online hodina 23. 11. 2020

Chválím Anetu, Gabrielu a Emu za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s děvčaty zopakovali: řešení slovních úloh s grafickým znázorněním, Myslím si číslo…, početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení, pamětné počítání, rozvíjeli jsme matematickou slovní zásobu.

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor. 

 

Online hodina 19. 11. 2020 

Procvičování:
Pracovní sešit strana 19/6 c, d, strana 21/6 a – d (doplňuješ do indického násobení chybějící číslice, pracuj s N tabulkou)

Povinný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 17/9 (při sčítání a odčítání trojciferných čísel pracuj s bankovkami a mincemi)

Dobrovolný domácí úkol:
Učebnice strana 23/2, obdélník 4×3 si překresli do velkého modrého sešitu, zjisti, kolik je na obrázku čtverců a kolik obdélníků, změř jejich rozměry v centimetrech i milimetrech. Dále zjisti obvod i obsah každého čtyřúhelníku. Přemýšlej, jak by se dala vytvořit tabulka na zapisování rozměrů (rozměr, obsah, obvod). Obsah uváděj v počtu čtverců(kachlíků), obvod v centimetrech.

Dnes jste mě všichni mile překvapili nakreslenými pohledy z okna, už se těším, až si je ve třídě vystavíme na nástěnku a ukážete mi vaše měření oken. Bude mě  zajímat, jak jste počítali obvod a s jakými jednotkami jste pracovali. Zapamatujte si, z čeho se vyrábí sklo (z křemene, z křemičitého písku též sklářského písku). Chválím za přichystaná měřidla a měření! DOBŘE VY!   

Přemýšlej nad tím, co ti jde, nejde, co potřebuješ doplnit, v čem se potřebuješ zlepšit.
Násobíš jako starověcí Indové.
Zvládneš doplnit do indického násobení chybějící číslice.
Máš zautomatizované násobilkové spoje.
Pojmenuješ čtyřúhelníky.
Rozlišuješ mezi obvodem a obsahem.

 

 

Online hodina 16. 11. 2020

INDICKÉ NÁSOBENÍ

Procvičování:
Pracovní sešit strana 19/4 a-f, do připravených prázdných mřížek si vymysli příklad a vypočítej – pracuj s učebnicí strana 23/5, procvičuješ indické násobení, upevňuješ násobilkové spoje
Tahák pro rodiče – učebnice strana 113

Povinný domácí úkol na čtvrtek 19. 11.:

Domácí projekt OKNA (zapisuješ do sešitu 523 na distanční výuku)

  • Spočítej doma všechna okna, zapiš počet (slušně doma někoho požádej o asistenci).
  • Tři okna změř a vypočítej obvod každého okna. Svá měření i výpočet obvodu zapiš. Nezapomeň uvést správnou délkovou jednotku (metr, centimetr, milimetr). Při měření se snaž být co nejpřesnější.
  • Zjisti, z čeho se vyrábí sklo a zapiš.
  • Nakresli na papír pohled z okna. Dole vpravo se podepiš, že jsi obrázek dokončil.

Dobrovolný domácí úkol:

Jaká znáš měřidla a co je vhodné jimi měřit (měřidla, která máte doma, si můžeš připravit na čtvrteční hodinu matematiky a ukázat nám je). Zjisti, kolik centimetrů je tvoje stopa (chodidlo), krok, loket. Co všechno kupujeme na délku.

Mějte se krásně, užijte si zítřejší sváteční den a ve středu na viděnou na obrazovce!

Všem hodně zdraví přeje vaše třídní Marta Miklová

 

Online hodina 12. 11. 

Procvičování učiva:
Pracovní sešit strana 17/6 – tvoř z párátek trojúhelníková okna a zapisuj do tabulky (Co vidíš v tabulce? Udělej si vlastní závěr).
Pracovní sešit strana 17/8 – řešíš algebrogramy.

Povinný domácí úkol:
Matematické minutovky strana 31/61 a-d, procvičuješ násobení a dělení s tabulkou N.
Matematické minutovky strana 31/62 – prvních osm příkladů (celý první řádek) přepiš do malého sešitu 523 na distanční výuku a vypočítej, procvičuješ písemné sčítání, správně zapisuj jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Podívej se do učebnice, jak správně sčítance pod sebe zapsat. Komu se nedaří psát číslici pod daný číselný řád, lehce si tužkou narýsuje sloupečky.

Dobrovolný domácí úkol:
Pracovní list Logické slovní úlohy – vyber si pět úloh a vyřeš, pracuješ na papír nebo do sešitu s grafickým znázorněním a s postupem řešení

 

Online hodina 9. 11. 2020

Procvičování učiva:
Matematické minutovky strana 29/58 – procvičuješ písemné sčítání s přechodem přes desítku
Učebnice strana 18/ 1 dokonči cvičení – vyřeš algebrogramy  (každý pracuje svým tempem, bez ohledu na to, kolik úloh vyřeší)

Povinný domácí úkol:
PS strana 15/11, 12

Dobrovolný domácí úkol:
Zkus vytvořit algebrogram podle vzorů, co jsme dnes poznali.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

ROZŠIŘOVÁNÍ ČÍSELNÉHO OBORU DO 1 000, SUDÁ, LICHÁ ČÍSLA

Práce s číselnou tabulkou 0 – 120, procvičování pojmů hned před, hned za, před, po, mezi, deset  před, deset po, dva před, tři po…, čtení násobků čísel 3, 5, 8. Přečti trojciferné číslo, kde je jednička na místě desítek a pětka na místě jednotek (115), můžete trénovat.
Vyhledávání lichých čísel dle jednoduché definice – „Liché číslo je takové celé číslo, které není dělitelné dvěma, tedy 1, 3, 5, 7, 9 atd.“ Takže všechna čísla, která končí číslicí 1, 3, 5, 7 nebo 9, jsou lichá (zapamatovat).

Počítání po stovkách do tisíce, pojem číslo, číslice (cifra)

Diktát trojciferných čísel – 200, 453, 550, 610, 786, 902, 1000 (komu zápis nejde, načrtne si tabulku s číselnými řády |S|D|J| a procvičuje), čtení trojciferných čísel, v číslech rozpoznáváme řády jednotek, desítek a stovek.

Sčítání trojciferných čísel: 100 + 50 + 20 = ….., 20 + 500 + 1 + 100 = …. (trénujte).

Práce s tabulkou N – procvičování násobilky (hledáš součiny), zkoušíme dělit s pomocí násobilky (hledáš podíly)
Matematická terminologie: sčítanec + sčítanec = součet, menšenec – menšitel = rozdíl, činitel . činitel = součin, dělenec : dělitel = podíl (děti zatím nemusí znát, ve výuce termíny užívám).

Myslím si číslo….

KROKOVÁNÍ, HADI, PARKETOVÁNÍ (příprava vlastních parket, zapamatuj si názvy – RŮŽEK, MONO, ČTYŘKA, ELKO, DUO, 3I, OKLE), VÝSTAVIŠTĚ (procházím výstavištěm a čísluji místnosti, do žádné místnosti nevstoupím dvakrát, ale navštívím místnosti všechny).

Rovinné útvary, prostorové útvary, osově souměrné útvary, jednotky délky, měření, práce s pravítkem, metrem

Řešení slovních úloh, rozvoj logického myšlení 

Učebnice strana 12, 13, 14, 15/6, 7, 8, PS strana 10, 11, 12, 13/4,5, PL Logické slovní úlohy, PL – sčítání, odčítání, násobení, dělení (procvičování pamětného počítání na rychlost, přesnost, rychlost i přesnost)

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

ČÍSELNÁ ŘADA 0 – 100

Diktát čísel
Řazení od nejmenšího k největšímu (zavedení pojmu VZESTUPNĚ)
Řazení čísel od největšího k nejmenšímu (zavedení pojmu SESTUPNĚ)

Práce se stovkovou tabulkou, orientace v tabulce, sloupec, řádek, obsah tabulky
Najdi číslo, zaokrouhlování na desítky 

Počítáme s mincemi, učebnice strana 8/5, 9/10 – hledáme všechny způsoby

Krokování, práce s krokovacím pásem, sbíráme zkušenosti s pohybem po číselné ose, učebnice strana 12/1, 2, Pracovní sešit strana 11/7, 8
Učivo 5. 10. – 9. 10.

Diagnostický test

Délkové jednotky, práce s měřidly, odhady, měření, měření výšky, jednoduché převody – m, cm,mm

Dělení s pomocí násobilky, orientace v tabulce N, Minutovky strana 7 celá

Tvoření a řešení slovních úloh s grafickým znázorněním, logické slovní úlohy

Práce s magnetickou stavebnicí MAGFORMERS (poznáváme nové geometrické tvary, kombinační a konstrukční možnosti, rozvíjíme prostorovou představivost a analytické myšlení)

 

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

Opakování a upevňování znalostí z 2. třídy

Numerace do 100 – posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně a sestupně, porovnávání čísel, orientace na číselné ose, zaokrouhlování na desítky (trénujte doma nejlépe na číselné ose, aby děti měly vizuální podporu a zaokrouhlování pochopily – dělali jsme ve škole), sčítání, odčítání, násobení, dělení (aktivní práce se sčítací a násobilkovou tabulkou)

Řešení slovních úloh  (u každé úlohy provádíme grafické znázornění slovně popsaných situací, nebojíme se chyby a špatného řešení, obhajujeme a diskutujeme u tabule), orientace v čase

Ve čtvrtek 8. 10. si napíšeme diagnostický test.

Učebnice strana strana 8/7, 9/12, Minutovky strana 7/13a

Geometrie – křivá, rovná, lomená čára, bod, přímka, úsečka, manipulace s pravítkem, měření, odhady, kontrola

Na rýsování prosím doplnit tužku č.3 – kdo ještě nemá!

 

Učivo 21. 9. – 25. 9.

Orientace v tabulce N, násobilkové čtverce, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Obvody, obsahy, části (porovnávání obsahů čtyřúhelníků – metaforické pomůcka: obdélník je oplocená zahrada, délka plotu je obvod, rozloha zahrady je obsah obdélníku)

Trénujeme rýsování (prosím doplnit tužku č. 3 a trojúhelník s ryskou), měření – cm, mm.

Zakreslení obdélníků daných rozměrů do čtvercové mříže dle diktátu (viz. sešit), rozdělení na části

Učebnice strana 10/1, 2, 3, 5, PS strana 9/5, Matematické minutovky strana 2/4a, d, strana 3 a 5 celá

Začali jsme trénovat logické slovní úlohy (nejprve přečteme celou úlohu nahlas, abychom získali přehled o celém zadání, pak čteme podruhé nahlas a podtrháváme důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy, vytváříme si znázornění úlohy, abychom měli při řešení vizuální podporu), někteří žáci si slovní úlohy vzali domů, dobrovolně mohou řešit i doma, do školy přinesou ke kontrole.

 

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Orientace v tabulce N (tabulce násobení), násobilkový čtverec, základní vztahy mezi čísly v násobilkovém  čtverci (rohová, středová čísla), práce s násobilkovými čtverci

Slovní úlohy, řešení a tvoření slovních úloh, modelování a grafické znázornění slovně popsaných situací

Autobus, průběh jízdy autobusem, práce s daty v tabulce

Práce s papírem, polovina, čtvrtina, osa souměrnosti, osově souměrné útvary

Numerace do 100, posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně, sestupně, číselné řády, rozklad čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla

Učebnice strana 6, 7, strana 8/1, 2, 4, PS strana 5, 6, 7 celá, strana 8/1, 2, 4 , Matematické minutovky strana 1/1, 2/3a,b,c,d

Příští týden si napíšeme test na sčítání a odčítání v oboru do 100, trénujte doma!  

Děti mohou počítat o samotě, ve Vaší přítomnosti, na čas, na přesnost, na čas i přesnost. Přeji dětem hodně úspěchů při počítání!

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování  a upevnění znalostí ze 2. třídy, procvičujeme  všechno, co už dobře známe. Zvolili jsme zatím pomalý rozjezd, s přibývajícími zkušenostmi děti samy zrychlí tempo.

Numerace do 20, numerace do 100, prohlubování vhledu do číselných vztahů (trénujeme rychlé počítání na čas a sledujeme pokroky). Trénujeme na mazací tabulky, pracovní listy, papíry.

NÁSOBILKA, PRÁCE S NÁSOBILKOVOU TABULKOU
Násobilka patří k základnímu učivu matematiky, děti ji budou potřebovat v matematice, v mnoha dalších školních předmětech a v životě. Její nedostatečná znalost působí opakované a stálé potíže. Umět násobilku děti prostě potřebují, její dokonalé zvládnutí je nezbytné pro budoucí úspěšnost. Prosím o každodenní a důsledné trénování s N tabulkou, trénujeme i ve škole.

Úlohy o myšleném čísle, řešení slovních úloh, učebnice strana 5, PS strana 4 celá, strana 5 cvičení 6

Rozvíjení představivosti v prostoru a v rovině, v okolí školy jsme si ověřovali geometrické útvary v praxi a tím zlepšovali nejen svou pozornost, ale i představivost

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Celý školní rok budeme objevovat matematiku dle prof. Hejného, láká nás učení venku (venku děti rozvíjí víc své tělo i smysly a baví je to), vyzkoušíme…

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskový sešit, sešit na písemné testy, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Matematická prostředí, vzpomínky na prázdniny, posloupnost číselné řady, sudá a lichá čísla, spravedlivé dělení, sčítací a násobilková tabulka