3. třída – Matematika

shool-42 Vítejte počtáři ;)

Učivo 5.6. – 9.6.
Souhrnné opakování.
Závěrečná písemná práce – 1. období ŠVP.
Zkoumáme síť krychle.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
M s. 94 – 97
M – PS 2. díl s. 34 – 36

Učivo 29.5. – 2.6.
Krokování s čelem vzad.
Dělení se zbytkem.
Části kruhu.
Opakování – přímka, úsečka, kružnice.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
M s. 91 – 92
M – PS 2. díl s. 32 – 33

Učivo 22. 5. – 26. 5. 2023

Rýsování ve čtvercové síti. Procvičování slovních úloh.

Učebnice str. 90

PS str. 30 – 31

Učivo 15. 5. – 19. 5. 2023

Dokončení práce z minulého týdne ( fotografování).

Učebnice 88/4, 89/8,9, 89/5 + dokončení tělesa uč. str. 84, 85, PS str. 26,27.

PS 28/4 a str. 29

Práce na papír.

 Učivo 8. 5. – 12. 5. 2023

Učebnice  88/1,3, 88/1b, 88/4, 89

Papír 330- slovní úlohy, 297- součtové troj.

PS 28/4, 29- podle času.

G- tělesa – dokončení a procvičení, uč. str. 84,85

Učivo 2. 5. – 5. 5. 2023

Dělení se zbytkem. Násobení dojcif. čísla jednociferným číslem, např. 3. 12.

Jehlan, kužel.

Práce na papíry ( dokončení z min. týdne).

PS str. 26,27. učebnice str. 83/ 11, 12 – dokončení.

Učivo 24. 4. – 28. 4. 2023

Násobení 10,100, počítání do 1000.

Součtové troj. a slovní úlohy( papír č. 1,2).

Odhadujeme, předpovídáme, zaokrouhlujeme- uč. str. 86/11,12

G- uč. str.81/7( dokončení z min. týdne), rýsujeme kružnice- uč. 76/1,2,3,5. PS str. 20/1,2

Procvičujeme dělení se zbytkem, příklady typu 5 . 60, 350 :5

Učivo 17. 4. – 21. 4. 2023

Procvičování násobilky, zaměříme se víc na dělení, podle potřeby používáme tabulku násobků.

Dělení se zbytkem- učebnice str. 81/ 9,10,11.

Pracovní sešit str. 25/5 a 24/4.

Geometrie- pracovní sešit 25/6,7 a 26/2 a 27/4.

Učebnice str. 83/8,10.

Učivo 10. 4. – 14. 4. 2023

Dělení se zbytkem- uč. str. 80,81.

Parkety. Práce ve čtvercové síti- uč. str. 81/8.

PS str. 24,25.

Procvičování násobilky.

Učivo 3.4. – 7.4.
Kružnice. Rýsujeme kružnice.
Zkoumáme stovkovou tabulku.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
Rozcvičky – násobilka 1 – 10. Sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 76 – 78
M – PS 2. díl s. 20 – 22

Učivo 27.3. – 31.3.
Přepis krokování do čísel.
Zvířátka dědy Lesoně. Hodiny.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
Rozcvičky – násobilka 1 – 10. Sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 73 – 75
M – PS 2. díl s. 19

Učivo 20.3. – 24.3.
Vývojový diagram. Biland.
Neposedové. Hodiny.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
Rozcvičky – násobilka 1 – 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 70 – 72
M – PS 2. díl s. 16– 19

Učivo 13.3. – 17.3.
Poznáváme zemi Biland.
Náhodná procházka.
Zkoumáme stavby.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
Rozcvičky – násobilka 1 – 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 67 – 69
M – PS 2. díl s. 14– 15

Učivo 6.3. – 10.3.
Určujeme obvod a obsah.
Písemné násobení.
Rodokmen.
Poznáváme zemi Biland.
Sčítání a odčítání čísel do 1000. Násobilka 0 – 10.
Rozcvičky – násobilka 1 – 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 61 – 66
M – PS 2. díl s. 10– 14

Učivo 27.2. – 3.3.
Sportovní týden

Učivo 20.2. – 24.2.
Algebrogramy. Autobus.
Slovní úlohy. Sousedé se dvěma podmínkami.
Sčítání a odčítání čísel do 1000.
Násobilka 0 – 10.
Rozcvičky – násobilka 1 – 9, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 57 – 60 dokončení 
M – PS 2. díl s. 8– 9
M – PS 2. díl s. 10– 11 vybraná cvičení
ND s. 42– 43, 47 – 48

Učivo 13.2. – 17.2.
Jarní prázdniny

Učivo 6.2. – 10.2.
Krokujeme tři.
Vybíráme ze zásobníku úloh. Zkoumáme tabulky čísel.
Sčítání a odčítání čísel do 1000.
Násobilka 9.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 57 – 60 vybraná cvičení
M – PS 2. díl s. 8– 9
ND s. 42– 43

Učivo 30.1. – 3.2.
Zkoumáme tabulky čísel.
Násobilkové čtverce.
Sčítání a odčítání čísel do 1000.
Násobilka 9.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 55 – 56
M – PS 2. díl s. 6– 7
ND s. 40 – 41

Učivo 23.1. – 27.1.
Modelujeme tvary ze dřívek.
Tvoříme histogram.
Sčítání a odčítání čísel do 1000.
Násobilka 9.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 52 – 54
M – PS 2. díl s. 4– 6
ND s. 39

Učivo 16.1. – 20.1.
Počítáme se závorkou.
Sčítání a odčítání trojciferných čísel do 1000.
Modelujeme tvary ze dřívek.
Násobilka 8.
Rozcvičky – násobilka 1 – 8, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 50 – 52
M – PS s. 38 – 40
ND s. 37 – 38

Učivo 9.1. – 13.1.
Sčítání a odčítání trojciferných čísel.
Obsahy útvarů ve čtvercové mříži.
Zaokrouhlování.
Počítáme do 1 000 – sčítání a odčítání, číselná osa.
Násobilka 8.
Rozcvičky – násobilka 7, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
Procvičuji sčítání a odčítání do 1 000 podle příkladů v malém sešitě.
M s. 48 – 49
M – PS s. 36 – 37
ND s. 36 – 37

Učivo 3.1. – 6. 1.
Obsahy útvarů ve čtvercové mříži.
Zaokrouhlování.
Počítáme do 1 000 – sčítání a odčítání, číselná osa.
Násobilka 8.
Rozcvičky – násobilka 7, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 44 – 47
M – PS s. 32 – 35
ND s. 34 – 35

Učivo 19.12. – 23. 12.
Počítáme písemně. Slovní úlohy.
Počítáme do 1 000 – sčítání a odčítání.
Násobilka 7.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 43
M – PS s. 31
ND s. 33

Učivo 12.12. – 16. 12.
Pracujeme s geodeskou.
Počítáme písemně.
Počítáme do 1 000, sčítání a odčítání stovek.
Násobilka 7.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 41– 42
M – PS s. 30 – 31
ND s. 32

Učivo 5.12. – 9. 12.
Poznáváme sousedy.
Pracujeme s geodeskou.
Násobilka 7.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 38 – 40
M – PS s. 28 – 30
ND s. 29 – 31

Učivo 28.11. – 2. 12.
Dodržujeme dohody (násobení má přednost před odčítáním).
Zkoumáme tvary v mříži.
Stavby z krychlí.
Rozcvičky – násobilka 6, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 35 – 37
M – PS s. 26 – 27, 29
ND s. 28

Učivo 21.11. – 25. 11.
Dělíme, rozdělujeme, přetváříme. Dodržujeme dohody (násobení má přednost před sčítáním).
Násobilka 6.
Stavby z krychlí.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Autobus.
M s. 32 – 34
M – PS s. 25
ND s. 26 – 28

Učivo 14.11. – 18. 11.
Cestujeme po čtvercové mříži.
Stavby z krychlí.
Násobilka 6.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 30 – 31
M – PS s. 24 – 25

Učivo 7.11. – 11. 11.
Písemné odčítání. Slovní úlohy. Stavby z krychlí. Zvířátka dědy Lesoně.
Násobilka 0 – 5 , 10 (opakování).
Násobilka 6 – úvod.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 27 – 29
M – PS s. 22 – 23
ND s. 24 – 25

Učivo 31.10. – 4. 11.
Cyklotrasy, pavučiny. Indické násobení , písemné odčítání. Slovní úlohy.
Násobilka 0 – 5 , 10 (opakování).
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení  (s. 1 – 23).
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
M s. 24 – 26
M – PS s. 20 – 21

Učivo 24. – 28. 10.
Pavučiny. Indické násobení. Slovní úlohy.
Násobilka 0 – 5 , 10 (opakování).
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení  (po s. 23).
M s. 24
M – PS s. 20

Učivo 17. – 21. 10.
Indické násobení.
Násobilka 1 – 5 , 10 (opakování).
Slovní úlohy.
Geometrie v rovině a v prostoru.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 21 -23).
M s. 22 – 23
M – PS s. 18 – 19
Procvičujeme násobení a dělení s. 23

Učivo 10. – 14. 10.
Číslo a číslice.
Autobus. Krokování. Násobilka 1 – 5 , 10(opakování).
Rodokmen. Slovní úlohy.
Geometrie v rovině – práce se dřívky.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, násobilka 10, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 21 -23).
M s. 19 – 21
M – PS s. 16 – 17
Procvičujeme násobení a dělení s. 21 – 23

Učivo 3. – 7. 10.
Písemné sčítání.
Číslo a číslice.
Autobus. Krokování. Násobilka 1 – 5 (opakování). Násobilka 10.
Geometrie v rovině, geometrické útvary.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 1 – 5, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 19-23).
M s. 16 – 18
M – PS s. 14 – 16
Procvičujeme násobení a dělení s. 44 – 46

Učivo 26. – 30. 9.
Opakování.
Hadi. Výstaviště. Krokování. Násobilka 4.
Rýsování – přímka, bod.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 4, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 14-18).
M s. 14 – 15
M – PS s. 12 – 13

Učivo 19. – 23. 9.
Opakování.
Stavby z krychlí. Krokování. Parkety. Násobilka 4. Rýsování – přímka, bod.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 3, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 6-10 /s. 14-18).
M s. 11 – 13
M – PS s. 10 – 11

Učivo 12. – 16. 9.
Opakování.
Rozcvičky – násobilka 2 a 5, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Mohu trénovat v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 2-5 /s. 19-21).

Sčítání a odčítání do 100. Násobilka 3. Práce s penězi. Geometrické tvary a jejich části. Rýsování.
Slovní úlohy.
M s. 8 – 10
M – PS s. 8 – 9

Učivo 5. – 9. 9.
Opakování.
Násobilka 2 a 5. Sčítání a odčítání do 100.
Mohu trénovat v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 2-5 /s. 19-21).
Slovní úlohy.
M s. 5 – 7
M – PS s. 4 – 7