3. třída – Matematika

shool-42 Vítejte počtáři ;)

Učivo 26. – 30. 9.
Opakování.
Hadi. Výstaviště. Krokování. Násobilka 4.
Rýsování – přímka, bod.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 4, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 14-18).
M s. 14 – 15
M – PS s. 12 – 13

Učivo 19. – 23. 9.
Opakování.
Stavby z krychlí. Krokování. Parkety. Násobilka 4. Rýsování – přímka, bod.
Slovní úlohy.
Rozcvičky – násobilka 3, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
Dobrovolně trénuji v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 6-10 /s. 14-18).
M s. 11 – 13
M – PS s. 10 – 11

Učivo 12. – 16. 9.
Opakování.
Rozcvičky – násobilka 2 a 5, sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Mohu trénovat v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 2-5 /s. 19-21).

Sčítání a odčítání do 100. Násobilka 3. Práce s penězi. Geometrické tvary a jejich části. Rýsování.
Slovní úlohy.
M s. 8 – 10
M – PS s. 8 – 9

Učivo 5. – 9. 9.
Opakování.
Násobilka 2 a 5. Sčítání a odčítání do 100.
Mohu trénovat v sešitě Procvičujeme násobení a dělení (s. 2-5 /s. 19-21).
Slovní úlohy.
M s. 5 – 7
M – PS s. 4 – 7