3. třída – Matematika

Učivo 21. 6. – 25. 6. 2021

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku, numerika, geometrie
Tangram – skládání čtverce ze sedmi geometrických tvarů (seznámení s hlavolamem)
Síť krychle (zobrazení pláště tělesa do 2D geometrie)

Cestování po České republice, práce v PS

Učivo 14. 6. – 18. 6. 2021

Krokování s pokynem čelem vzad, učebnice strana 92/1, 93/5

Závěrečné opakování a shrnutí učiva, písemné prověřování učiva, práce s chybou

Opakování, procvičování a upevňování učiva, PS strana 28/4, 29/5, 6, 31/5, 33/5, 6, 7

Rýsovací dovednosti, rýsování do čtvercové mříže, obvody, obsahy

JÁ A MATEMATIKA – závěrečné hodnocení a sebehodnocení, návrh mince s hodnotou, kterou bych si udělil/a za práci v hodinách M

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Zkoumání stovkové tabulky, učebnice strana 78, PS strana 22

Tělesa (válec, jehlan, kužel, koule), vlastnosti těles, učebnice strana 84/1, 85/9, PS strana 26, 27

Přepisování schodů do čísel, učebnice strana 86/1, 2, PS strana 28/1, 2

Procvičování násobilky, indické násobení, dělení se zbytkem, řešení slovních úloh, pořadí početních operací, PS strana 29/7

Sebehodnocení – mluvené, semafor

Témata k pololetnímu opakování: násobení a dělení i se zbytkem 0-100, +,- dvojciferných čísel, +,- trojciferných čísel, přednost operací, počítání se závorkami, písemné sčítání, odčítání, násobení, přepis do číselné rovnice, geometrie – rýsování do čtvercové mříže, úsečka

Učivo 31. 5. – 4. 6. 2021

Počítání do 1 000, pamětné sčítání, odčítání a násobení (opakování, procvičování a upevňování učiva, práce s chybou, opravy)

Přepis krokování do čísel, učebnice strana 74/1, 2, 75/5, 6,7, 8, PS strana 19/5, 8

Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky

Procvičování násobilky, dělení se zbytkem, řešení slovní úlohy v učebnici strana 103/9 (skupinová práce)

Sebehodnocení – mluvené, semafor

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021

Krychlové stavby (rozvoj prostorové představivosti a kombinatorických schopností), zakreslování pohledů z učebnice na čtverečkovaný papír, plán stavby

Rýsovací dovednosti, trénování práce s kružítkem, konstrukci začínáme středem kružnice, rýsování kružnic s daným poloměrem (učíme se dát si do kružítka přesnou míru)
Rýsování trojúhelníků s oporou o čtvercovou mříž, obvod trojúhelníka, úsečka, měření úsečky
Jednotky délky, jednoduché převody – metr, centimetr, milimetr

Řešení slovních úloh, dělení se zbytkem, sčítání a odčítání v oboru do 1 000 (opakování, procvičování a upevňování učiva, práce s chybou, opravy)

PS strana 4/3, učebnice 53/6, PS strana 14/4, 5, učebnice 68/1, PS strana 15/6, 7, 17/5, učebnice 77/8

Sebehodnocení – mluvené, semafor

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021

Kružnice, rozdíl mezi kruhem a kružnicí, určování poloměru a průměru, rýsování s kružítkem, viz. zápis v sešitě učebnice strana 76/1, 2, 3, 5, 77/7, PS strana strana 20/2

Dělení se zbytkem (spravedlivé rozdělování) , vzájemné propojení  čtyř zúčastněných čísel, matematická terminologie dělenec, dělitel, neúplný podíl, učebnice strana 80/1, 2, 3, 4, 81/10, PS strana 24/1, 25/5

Osová souměrnost, osa souměrnosti, papírová vystřihovánka

Obvody, obsahy, slovní úlohy (skupinová práce)

Prověřování učiva – písemné sčítání, odčítání, násobení, násobilkový čtverec, zvířátka dědy Lesoně, rovnice (práce s chybou, opravy)

Sebehodnocení – mluvené, semafor

Online hodina 13. 5.

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Co se mi povedlo? Co můžu příště změnit, abych byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na 17. 5.

Pracovní list – karta číslo 337 c, d, e, vyřeším součtové trojúhelníky

Trénuji rýsování kružnic, alespoň deset na volný list papíru, pokud se mi nedaří, trénuji na další papír

Pracovní sešit strana 20/1, narýsuji jakýkoli obrázek, který se skládá pouze z kružnic.

Znovu se vrátím k dnešnímu cvičení z hodiny, učebnice strana 62/1 a popíši obrázky B, C, D. Spočítám čtyřúhelníky a trojúhelníky. Poznám shodné útvary.

Online hodina 12. 5.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky, aktivitu.
Jak se Ti dnes dařilo úlohy řešit? Zvládl bys obhájit řešení úloh a argumentovat?

Domácí úkol na 13. 5.
Pracovní list – karta číslo 361 b-e, vyřeším násobilkové čtverce a určím součet středových čísel
Pracovní list – karta číslo 337 a, b, vyřeším součtové trojúhelníky

Vrátím se k úloze z hodiny a rozdělím zvířátka do stejně silných družstev, najdu všechna řešení. Vyřeším, co zvládnu.

Online hodina 11. 5.

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Pochválím se za…

Domácí úkol na 12. 5.

Pracovní list – karta číslo 359, 366, vypočítám příklady

Znovu se vrátím k úloze o tyči v pracovním sešitě na straně 15/8 a úlohu dořeším. Pomáhám si barevným grafickým znázorněním a stříháním.
a) 90 cm
b) 100 cm
c) 128 cm
d) 120 cm

Online hodina 10. 5. 

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Co se mi povedlo? Co můžu příště změnit, abych byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na 11. 5.
Pracovní sešit strana 23/4, vynásobím příklady písemně, aktivně pracuji s tabulkou N
Pracovní list Indické násobení, vynásobím příklady indicky, mám možnost volby, vyberu si 6 příkladů

Podle pravidel osové souměrnosti se pokusím vystřihnout vlastní papírové sluníčko.
Šikovné nůžky sluníčkové

Odkaz na vzorník s návody je ke stažení 

Vzhledem k nedostatkům při procvičování pravopisu doporučuji každý den 5 vět napsat písemně. Vybírat věty můžete z pracovních listů, pracovních sešitů, učebnice. Píšeme do sešitu ČJ distanční výuka. 

Učivo 3. 5. – 7. 5.

Seznámení se s novým prostředím Bilandu, práce a manipulace s papírovými mincemi, učebnice strana 66/1
Početní operace v prostředí zvířátek dědy Lesoně
Indické násobení, násobilkové čtverce
Slovní úlohy
Rýsování kružnic, trénování rýsování s kružítkem, vzájemná pomoc mezi dětmi
Modelování a rýsování trojúhelníků s oporou o geodesku a čtvercovou mříž, rovnoramenný trojúhelník, vlastnosti trojúhelníků, PS strana 10/1
Shodné trojúhelníky
Obvod a obsah trojúhelníků ve čtvercové mříži

Pamětné a písemné počítání, kontrola na kalkulačce,  učebnice 52/4, 60/5, opakovací pracovní listy

Sebehodnocení (jak zvládám učivo) – mluvené, semafor

Online hodina 29. 4.

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Pochválím se za…

Domácí úkol na pondělí 3. 5.

Pracovní sešit strana 14/2, vyřeším součtové trojúhelníky, mám možnost volby, procvičuju si podle potřeby
Pracovní list se slovními úlohami, vyberu si poslední úlohu a vyřeším, co zvládnu. Úlohy jsou gradované. Úloha a) nejlehčí, b) těžší, c) ještě těžší…  Zvolím si cíl, který zvládnu. Budu pracovat samostatně bez pomoci rodičů. Řešení úlohy píšu do sešitu M distanční výuka.

Tělocvik online Challenge – 14. úkol: PŘENÁŠEČ S BONUSEM
Ahoj sporťáci,
dneska Vás čeká opravdu vtipná hra, která se jmenuje PŘENAŠEČ. Potřebujete na ni lahev, malinké předměty (lego kostičky, malinké hračky, mince) a pak spoustu objemných předmětů (plyšáky, polštáře, peřiny). Příprava je sice trochu delší, ale určitě se vyplatí! Obzvlášť, když si zahrajete s kamarády nebo doma zapojíte rodinu. Jedná se totiž o poslední (třetí) bonusový úkol. Za každého člena rodiny, který si zahraje s Vámi a alespoň částečně se objeví na fotce, obdržíte do celkového součtu bonusový bod.

Úkol odevzdávejte opět ve 

.

Těšíme se na Vaše reakce, co všechno jste k přenášení využili.
Zdraví Blanka Jeřábková z týmu
Tělocvik online

Online hodina 28. 4.

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Co se mi povedlo? Co můžu příště změnit, abych byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na 29. 4. 
Učebnice strana 71/6 a – f, vynásobím písemně do sešitu M distanční výuka, aktivně budu pracovat s tabulkou N

Pracovní list se slovními úlohami, mám možnost volby-vyberu si jednu úlohu a vyřeším, co zvládnu. Úlohy jsou gradované. Úloha a) nejlehčí, b) těžší, c) ještě těžší…  Zvolím si cíl, který zvládnu. Budu pracovat samostatně bez pomoci rodičů. Řešení úlohy píšu do sešitu M distanční výuka

Tělocvik online Challenge – 13. úkol: HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE
Ahoj sporťáci,
vy jste zkrátka neuvěřitelní! Kondici zvládáte levou zadní, koordinaci a rytmiku zrovna tak. Vaše fotky z domovů, hřišť a škol plní naši schránku a Vaše fantazie nejen s pomůckami je nádherně pestrobarevná. Moc Vám za došlou dokumentaci děkujeme!

Blížíme se do finále a čeká nás známá hra v novém pojetí: HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE. Nepůjde o zpívání, ale o zpevňování celého těla a koordinaci v podporu na rukou. Nespěchejte, dělejte úkol precizně a pokuste sebou neházet ze strany na stranu.

Úkoly odevzdávejte opět ve 

.

Jsme na Vás zvědaví!

Blanka z týmu

Online hodina 27. 4.

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Pochválím se za…

Domácí úkol na 28. 4.
Pracovní sešit strana 18/1 g – l, vrátím neposedy zpět do výpočtů,  18/2 druhý násobilkový čtverec povinně, třetí dobrovolně, vrátím neposedy zpět do násobilkových čtverců a zjistím součet středových čísel

Pracovní list se slovními úlohami, mám možnost volby-vyberu si jednu úlohu a vyřeším, co zvládnu. Úlohy jsou gradované. Úloha a) nejlehčí, b) těžší, c) ještě těžší…  Zvolím si cíl, který zvládnu. Budu pracovat samostatně bez pomoci rodičů. Řešení úlohy píšu do sešitu M distanční výuka.

Přeji všem hodně radosti z dělání matematiky a hodně zajímavých objevů. 

Tělocvik online Challenge – 12. úkol: FLAŠKA
Ahoj sporťáci,
další kondiční úkol je tady – FLAŠKA. Připravte si prázdnou lahev, pár papírků a kdo se nechce zpotit, tak i velkou dávku štěstí. Vaším úkolem je alespoň jednou absolvovat každé cvičení. Kolik „zatočení“ budete potřebovat?
Odevzdávací 

 je Vám k dispozici.

Konec sezení, jde se točit!

Online hodina 26. 4.

Zhodnotím svoji dnešní práci. Jak se mi dařilo? Překvapilo mě něco?
Co se mi povedlo? Co můžu příště změnit, abych byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na 27. 4.
Učebnice strana 60/5 a – h, přepíšu příklady do sešitu a vypočítám

Projdu si správná řešení Matematického klokana a poznačím si úlohu, která mi není jasná

Pracovní list se slovními úlohami, mám možnost volby-vyberu si jednu úlohu a vyřeším, co zvládnu. Úlohy jsou gradované. Úloha a) nejlehčí, b) těžší, c) ještě těžší…  Zvolím si cíl, který zvládnu. Budu pracovat samostatně bez pomoci rodičů.

Přeji všem hodně radosti z dělání matematiky a hodně zajímavých objevů. 

Tělocvik online Challenge – 11. úkol: NA RUKÁCH
Ahoj sporťáci!
Vykračujeme do závěrečné třetiny našeho sportovního snažení. Vedete si přímo mazácky! Co si na Vás vymyslíme, do toho s námi jdete po hlavě. Tleskáme Vám na dálku!
Dnešní úkol strávíte především NA RUKÁCH, začněte proto od nejjednodušší varianty, abyste nabyli jistoty. Soustřeďte se na zpevnění středu těla (vtáhnu pupík, lopatky od sebe, záda jako prkno). Poslední poloha ve stoji na rukou s opřením o zeď určitě prověří i ty nejšikovnější z Vás, tak nám pak dejte vědět, kam až jste to zvládli.
Úkol opět odevzdávejte ve 

 budeme se na Vaše reakce těšit!

Nábytek na stranu a dejte se do toho!

Učivo 19. 4. – 23. 4. 

Opakování a procvičování učiva ve dvojicích, skupinách
Písemné početní operace v oboru do 1 000 (sčítání, odčítání, násobení)
Početní operace v prostředí zvířátek Dědy Lesoně
Jednoduché slovní úlohy

Geodeska, práce s geodeskou
Modelování a rýsování trojúhelníků s oporou o geodesku a čtvercovou mříž, vlastnosti trojúhelníků
Obvod a obsah trojúhelníků ve čtvercové mříži

Sebehodnocení – mluvené, semafor

Online hodina 15. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky, aktivitu.
Jak se Ti dnes dařilo řešit úlohu ve skupině? Zvládl bys obhájit řešení úlohy a argumentovat?

Domácí úkol na pondělí 19. 4 (přines do školy)
Projdi si pracovní list, příklady na 2. listu vynásob písemně, pak indicky.

Procvičuj online písemné násobení jednociferným činitelem
Písemné násobení jednociferným činitelem (skolakov.eu)

Tělocvik online Challenge – 4. úkol PLAMEŇÁK
dnes je na řadě kondice a s ní hra PLAMEŇÁK. Pozor, budete cvičit zároveň s ukázkou. Ke hře si nachystejte na papírcích napsané čísla 1, 2, 3, 4. Cílem je vydržet v tempu a klidně opakovat vícekrát. ;-)

A kdybyste neměli dost, můžete vymyslet své vlastní cviky pro jednotlivá čísla. Určitě mě překvapíte svou kreativitou a nápady.

Úkoly odevzdávejte zde ve 

.

Tak vzhůru za lepší fyzičkou!

Online hodina 14. 4.

Zhodnoť svoji dnešní práci. Jak se Ti dařilo?
Co se Ti povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na 15. 4.
Pracovní sešit 2. díl strana 9/5, 12/2, kdo nezvládl při online hodině, dokončí na straně 12/3. Tahák najdeš v učebnici na straně 112, zjišťuj stejnou sílu zvířátek a kdo nebo které družstvo je silnější.

Učebnice strana 61/11, vyřeš do sešitu matematickou úlohu, dovoluji na výpočty použít kalkulačku.

Procvičování online – aktuálně
Rozdělím zvířátka na stejně silná družstva (skolasnadhledem.cz)
Zvířátka 1 (skolasnadhledem.cz)
Zvířátka 2 (skolasnadhledem.cz)

Tělocvik online Challenge – 3. úkol: MEDVĚD-RAK
Třetí úkol je zaměřený na koordinaci a posílení svalů středu těla (hrudník, břicho, záda). Jmenuje se MEDVĚD-RAK. Opět Vám ukážeme dva stupně obtížnosti a kdo nebude mít dost, pro toho máme na závěr výzvu pro šampiony. ;-) Hlídejte si nízké postavení kolen a vtažený pupík!
Úkoly odevzdávejte zde ve 

. Vyfoťte se a napište nám, co bylo nejtěžší a kolik otoček najednou jste zvládli. .

Ať se Vám hlava nezamotá! Držím palce.

 

Online hodina 13. 4.

Zhodnoť svoji dnešní práci. Jak se Ti dařilo?
Co se Ti povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Dokonči v pracovním sešitě na straně 12/1d-i (písemně vynásob, pak indicky). Vychází Ti to stejně?

Domácí úkol na středu 14. 4.

Učebnice strana 59/6, vyřeš úlohu o tyči, pracuj písemně do sešitu

Domácí procvičování online – aktuálně

Násobilka 1 (skolasnadhledem.cz)

Násobilka 2 (skolasnadhledem.cz)

Mince (skolasnadhledem.cz)

Doplním úlohy o tyčích (skolasnadhledem.cz)

Online hodina 12. 4. 

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky, aktivitu.
Jak se Ti dnes dařilo řešit úlohy ve skupině, spolupracovali jste?

Chválím skupiny za úspěšné řešení 10. cvičení, většinou jste postupovali metodou pokus-omyl, volili jste čísla a porovnávali, super! Někomu by třeba při řešení pomohl obrázek. Doporučuji vrátit se k úloze a pokusit se vyřešit b).

Domácí úkol na 13. 4.
Pracovní sešit strana 11/3
Pracovní sešit strana 13/5, 6 – máš možnost volby, vyber si jednu úlohu a vyřeš

Tělocvik online – Challenge

Milí sporťáci,
přihlásila jsem naši třídu do zábavně sportovní výzvy Tělocvik online – Challenge, která probíhá v termínu 12. – 30. 4. 2021. Soutěžíme o 100 sad sportovního vybavení, vouchery a hodinu s profi sportovcem, ale musíme ke každému úkolu odeslat nějakou fotodokumentaci do 30. 4. 2021.
DNES STARTUJEME!

Posílám odkaz na YouTube video a formulář na odevzdání daného úkolu. Po splnění dnešního úkolu sám vyplň a odevzdej přiložený formulář. Kdo nezvládne, počká na zítřek, pomůžu.

Prvním úkolem jsou KELÍMKY. Video obsahuje na začátku variantu jednodušší a posléze variantu s chůzí vzad po čtyřech, která dá určitě zabrat i dospělákům. Pro úkol potřebujeme 6 různých kelímků, kartičky s čísly 1-6 a hrací kostku. Pokud nemáte kelímky, použijte 6 různých věcí a místo otáčení je jednoduše dávejte z hracího pole pryč na stranu.

Úkoly odevzdávejte zde ve


Je třeba se při plnění úkolu vyfotit (může/nemusí být fotka zezadu, děti před obrazovkou s úkolem, nohy v akci apod.)

Všechny úkoly jsou sestaveny tak, že nabízejí různé druhy obtížnosti. Určitě se pohybem budete bavit. Ve škole si budeme úkoly zpestřovat výuku společně s celou třídou na hřišti nebo na procházce.
Určitě máme všichni chuť se hýbat i ve svém volném čase, tak se ROZHÝBEJME a pojďme se bavit pohybem!!!

Online hodina 8. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky, aktivitu.
Jak se Ti dnes dařilo řešit úlohy ve skupině, pomohl Ti někdo?

Kdo dnes nestihl vyřešit všechny slovní úlohy v pracovním sešitu 13/4, dokončí doma. V pondělí proběhne kontrola.

Domácí úkol na pondělí 12. 4.
Učebnice strana 60/1, 2, 3, 4, úlohy řeš písemně do sešitu, stačí jen výpočty, odpovědi psát nemusíš

Procvičuj slovní úlohy a indické násobení
Online řešení úloh: Slovní úlohy (matika.in)
Online řešení úloh: Indické násobení (matika.in)

Online hodina 7. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Jak se Ti dnes dařilo překládání papíru a dělení pizzy na části?

Pokud jsi dnes měl s řešením úlohy problémy (učebnice strana 55/4), situaci si nakresli. Z kruhu (pizzy) ukroj Adamovu polovinu, ze zbytku polovinu Blaženy a ze zbytku polovinu Dany.
Části pizzy jsme pojmenovali zlomkem polovina, čtvrtina, osmina.

Domácí úkol na 8. 4.

Pracovní sešit 2. díl strana 8/3 (kdo již má cvičení hotové, procvičuje online)

Domácí procvičování online – aktuálně
Najdu stejné části koláče (skolasnadhledem.cz)
Rozumím cm a mm (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům (skolasnadhledem.cz)
Algebrogramy 1 (skolasnadhledem.cz)
Algebrogramy 2 (skolasnadhledem.cz)

Online hodina 6. 4.

Zhodnoť svoji dnešní práci. Jak se Ti dnes dařilo – zápis trojciferných čísel, indické násobení a zaokrouhlování na desítky, stovky?
Co se Ti povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na středu 7. 4.

Pracovní sešit 2. díl strana 10/2 dokonči z hodiny indické násobení (37 . 26, 34 . 12)

Učebnice strana 53/9, přepiš příklady do sešitu a vypočítej.

Dobrovolný úkol:
Učebnice strana 57/10, vyřeš algebrogram, máš možnost volby

 

Online hodina 30. 3.

Zhodnoť svoji dnešní práci. Jak se Ti dnes dařilo řešit nestandardní aplikační úlohy?
Co se Ti povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Dobrovolný úkol: 
Můžeš si znovu projít všechny úlohy a pokusit se vyřešit ty úlohy, kterým jsme se dnes nevěnovali.
Úlohy řeš s papírem a s tužkou v ruce.

Chválím žáky, kteří dnes aktivně pracovali a spolupracovali a měli po celou dobu hodiny zapnutou kameru.

Online hodina 29. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci. Vyhodnoť si pomocí semaforu, jak zvládáš krokování a krokové rovnice.
Co se ti dnes v hodině povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Přeskoky přes švihadlo – sečti na kalkulačce všechny výkony za třídu a konečné číslo, které Ti vyjde, si zapiš. Uvidíme, jak jsme zdatní a zjistíme, kolik skoků jsme za  minulý týden naskákali.

Domácí úkol povinný pro všechny (kontrola proběhne po velikonočních prázdninách)

Učebnice strana 58/1, znovu se vrať k 1. cvičení, odkrokuj zadání a vyřeš (tahák na krokování v učebnici najdeš na straně 112)
Pracovní sešit 2. díl strana 8/1a, b, kdo zvládne i c (pracuj s krokovacím pásem a figurkami), 8/3
Pracovní sešit 1. díl, strana 40/2

Procvičuj krokování online
Procvičování matematiky dle profesora Hejneho (skolasnadhledem.cz)

Pro zájemce přidávám úkoly na domácí procvičování, máš možnost volby. Procvičovat můžeš cokoliv, v čem se potřebuješ zlepšit (kontrola po velikonočních prázdninách).
Pracovní sešit 1. díl strana 34/2 (pavučiny), strana 40/1 (pamětné počítání do 100)
Pracovní listy s příklady na písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, trénuj násobilku

Online hodina 25. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci. Vyhodnoť si pomocí semaforu, jak zvládáš násobilku, násobilkové čtverce a indické násobení.
Co se ti dnes v hodině povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Do velkého modrého sešitu napiš dnešní datum, nadpis Úhlopříčka ve čtyřúhelníku a zapiš si učivo.
Je úsečka, která spojuje dva protilehlé (nesousední) vrcholy čtyřúhelníku.
Pod zápis si narýsuj čtyřúhelník z pracovního sešitu strana 36/2. Barevně zvýrazni úhlopříčky.

Domácí úkol na pondělí 29. 3.
Pracovní sešit 2. díl strana 7/4, 5 (získávej jistotu při násobení)

Dobrovolný úkol:
Pracovní sešit 2. díl strana 7/8 (úlohu řeš do sešitu, hledej různé možnosti, doporučuji grafické znázornění úlohy)

Krokování a krokovým rovnicím se budeme věnovat v pondělí, nachystej krokovací pás a figurky

Online hodina 24. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť si pomocí semaforu a krátkého komentáře rýsování čtyřúhelníku ve čtvercové mříži, zápis pomocí šipek, indické násobení a násobilkový čtverec. Co se ti povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Do velkého modrého sešitu napiš dnešní datum, nadpis Rovnoramenný trojúhelník a zapiš si učivo.
Je trojúhelník, který má dvě strany stejně dlouhé (shodné). Shodné strany se nazývají ramena. Obvod vypočítáme sečtením všech jeho stran.
Pod zápis si narýsuj rovnoramenný trojúhelník z pracovního sešitu strana 30/2 z hodiny. Barevně zvýrazni shodné strany a vypočítej jeho obvod v milimetrech.

Domácí úkol na 25. 3.

Pracovní sešit 1. díl strana 39/5, vyřeš násobilkové čtverce, zjisti součet čtyř středových čísel a zapiš je do tabulky.

Pracovní sešit 2. díl strana 4/1, vzor indického násobení najdeš v učebnici na straně 52/5

Online hodina 23. 3.

Chválím všechny za dnešní aktivitu VODA v chatu. Vaše odhady denní spotřeby vody byly zajímavé. Od této chvíle se doma zaměř na šetření vodou.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť si pomocí semaforu a krátkého komentáře rýsování trojúhelníků ve čtvercové mříži a řešení sčítacích tabulek. Co se ti povedlo? Co můžeš příště změnit, abys byl/a úspěšnější?

Domácí úkol na 24. 3.

Pracovní sešit  1. díl strana 35/5, 6, 7 a strana 36/3

Na zítřejší hodinu si ještě připrav pravítko a tužku.

Online hodina 22. 3.

Velká pochvala všem za úspěšné řešení Matematického klokana, potěšili jste mě a mnozí mile překvapili.

22. 3. SVĚTOVÝ DEN VODY

Bez vody bychom tu nebyli. Voda je základem všeho života – bez vody nejde nic. Den za dnem ji potkáváme všude. Pijeme ji, myjeme si v ní ruce a kupujeme věci, ve kterých je skrytá. Často si to ani neuvědomujeme. Bereme vodu jako naprostou samozřejmost. 

Domácí úkol na 23. 3.

Bez vody to nejde! Vodu potřebujeme na pití a vaření, na mytí rukou a čištění zubů, na praní prádla, ke splachování WC, ke sprchování. Kromě toho potřebujeme vodu na mytí nádobí, zalévání květin…
Kolik denně spotřebujeme litrů pitné vody??? Vyzkoušej si svůj odhad.

Doma musíme šetřit vodou. Voda je drahocenná tekutina. Je dobré si to uvědomovat. Všude na světě. Napadá tě, jak doma můžeš šetřit vodou??? Zapiš si do sešitu.

Domácí úkol na středu 24. 3.

Vytvoř a napiš vlastní barevnou pozvánku pro všechny žáky naší školy i děti z mateřské školy na sobotní akci Ukliďme Tečovice! Napiš do pozvánky den, datum, čas a místo, můžeš kreslit.  Vše potřebné najdeš v příspěvku s plakátem na třídních stránkách. Proč by se měli všichni úklidu zúčastnit? Nebojte se být nápadití, originální a kreativní.

Dnes startuje švihadlová výzva, připoj se i ty a skákej doma nebo venku přes švihadlo.

Online hodina 18. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, práci ve skupině, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť pomocí semaforu a krátkého komentáře.

Domácí úkol na 19. 3.

Pracovní sešit 2. díl strana 5/5 – vyřeš sčítací tabulku (první tabulka – do bílých polí v řádku napiš čísla 18, 247, 70, do bílých polí ve sloupci napiš čísla 97, 266, 52, doplň součet barevných polí), trénuj písemné sčítání.
Druhá sčítací tabulka je dobrovolná – dosaď čísla v jiném pořadí a vyřeš znovu.

Znovu se vrať  k trojúhelníkům ve čtvercové mříži (PS 30/2), zopakuj si obsah (počet kachlíků) každého z nich, změř jejich obvod.

Ten, kdo má problémy s určováním obsahu trojúhelníku, zjistí obsah níže uvedený způsobem.
Způsob, jak najdeme obsah trojúhelníka – překresli trojúhelník na velký čtverečkovaný papír, vystřihni, rozstřihni na 2 kusy a slož z nich obdélník 2 x 1.

Trojúhelníky ABC a DEF jsou rovnoramenné. ABC má shodné strany (ramena) AB a BC. Které shodné strany má trojúhelník DEF?
Zapiš si do pracovního sešitu.

Vyzkoušej se:
Poznám rovnoramenný trojúhelník (skolasnadhledem.cz)

Gábi, Anet a Adam přemýšlí, kde nám mohou venku vystavit, nakreslit, připravit sčítací trojúhelník s neposedy k vyřešení. Těšíme se!

Online hodina 17. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Co můžeš příště změnit, abys byl/a, úspěšnější?

Domácí úkol na 18. 3.

Pracovní sešit  2. díl strana 5/4 (vyřeš součtové trojúhelníky a vrať čísla neposedy zpět). Procvičuješ pamětné sčítání a odčítání, můžeš počítat i písemně na papír, co komu lépe vyhovuje, zakazuji kalkulačku!!!
Dobrovolný úkol – vymysli pro spolužáky jeden součtový trojúhelník s neposedy

Procvičuj Neposedy a Součtové trojúhelníky, vkládám odkaz z dnešní hodiny.
Procvičování matematiky dle profesora Hejneho (skolasnadhledem.cz)

Znovu se vrať k dnešnímu rýsování trojúhelníků ve čtvercové mříži, vyzkoušej si trojúhelníky znovu narýsovat podle šipkového zápisu.

On-line hodina 16. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.

Domácí úkol na 17. 3.
Vymysli tři příklady pro spolužáky  8 (4  2) = 0 (příklady připrav bez znamének, doplňujeme početní znaménka + plus, – mínus, . krát stejně jako v dnešní hodině, nezapomeň na naše uzavřené dohody).

Příklady z pracovního listu přepiš do sešitu a vypočítej.

Na zítřejší hodinu si ještě, prosím, přichystej pravítko a ořezanou tužku do špičky, budeme rýsovat.

On-line hodina 15. 3.

Vyhodnoť si pomocí semaforu a krátkého komentáře dnešní kontrolu DÚ – počítání se závorkou a pořadí početních operací (dodržování uzavřených dohod).
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na 16. 3.
Matematické minutovky strana 5/9 a, b

Matematická výzva (popros někoho o spolupráci, pracuj s metrem)
1. Odhadni, jak daleko skočíš z místa do dálky (zapiš si, nezapomeň uvést jednotku délky).
2. Pomocí metru změř pět svých skoků (před měřenými skoky se procvič a skoky natrénuj).
3. Délku skoku si zapiš v cm i mm do sešitu, na papír.
4. Jaký byl rozdíl mezi Tvým odhadem, nejkratším a nejdelším skokem?
Zítra se těším na Vaše vyhodnocení a nejlepšího skokana třídy. Máš svůj tip, kdo by to mohl být? 

Pátrej venku po důkazech o jaru,  využívej své smysly – zrak, čich, sluch, hmat, chuť, zakresluj si je a zapisuj. Každý den můžeš objevit něco nového…

Můžeš venku začít trénovat přeskoky přes švihadlo (když bude hezky), počítej si počet přeskoků, skákat můžeš jakýmkoli způsobem, příští týden si dáme výzvu (kdo nemá švihadlo, ráda zapůjčím).

Ať se daří!

 

Online hodina 4. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť si pomocí semaforu a krátkého komentáře dnešní řešení slovních úloh, sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

Domácí procvičování
Učebnice strana 51/7 a, b, c do sešitu, vyřeš, napiš odpověď na otázku
Pracovní sešit strana 39/6, procvičuj pořadí početních operací (násobení má přednost před sčítáním a odčítáním)

Umíme matiku

 

Online hodina 1. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť si pomocí semaforu a krátkého komentáře dnešní počítání se závorkou.

Do sešitu napiš dnešní datum,
nadpis – Počítání se závorkou,
přepiš z učebnice na straně 50 DOHODU TŘETÍ + žlutý rámeček.

Zvýrazni si barevně i matematická znaménka, nezapomínej na dohodu první a druhou (násobení má přednost před sčítáním, násobení má přednost před odčítáním).

Domácí úkol na čtvrtek 4. 3.
Učebnice strana 50/2 – přepiš příklady do sešitu a vypočítej

Zkus si vyřešit slovní úlohu FARMA s menšími čísly (přečti si celou úlohu, ohodnoť se, co zvládneš a vypočítej, pomůže Ti grafické znázornění, ve čtvrtek prodiskutujeme)

Pracuj svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení, dávej si sám své cíle.

Dobrovolný domácí úkol:
Pracovní list 21 (sám si zvol, jestli budeš počítat na čas, na přesnost – co nejmenší počet chyb, na čas i přesnost), doporučuji počítat denně 60 příkladů – zpaměti.
Matematické minutovky 2. díl po stranu 8 cokoliv

Při písemném sčítání a odčítání s přechodem přes desítku byste měli mít zautomatizované spoje na sčítání a odčítání do 20, abyste už nemuseli přemýšlet. Dosáhnete toho častým procvičováním, při kterém docvičíte i techniku písemného počítání. Stačí si vzít tužku a papír, zapsat dvě čísla pod sebe a trénovat. Zábavnější formou může být učení přes internet, můžete si hned zkontrolovat a vyhodnotit výsledky. Zasílám odkazy, věřím, že budete pilní a při dalších hodinách matematiky budete daleko jistější. Přeji hodně úspěchů.

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc2.htm

https://www.umimematiku.cz/cviceni-odcitani-pod-sebou

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

 

 

Online hodina 25. 2.

Zhodnoť svou dnešní práci, práci ve skupině, zapojení do výuky a aktivitu.
Vyhodnoť pomocí semaforu a krátkého komentáře.

Domácí úkol na pondělí 1. 3.
Pracovní sešit strana 36/1, 37/6 (aktivně procvičuj písemné sčítání a odčítání)
Pracovní sešit strana 37/5 (zkus si v úloze najít svoji úroveň, co zvládneš vyřešit, všechny myšlenkové postupy převáděj na papír)

Matematická výzva (popros někoho o spolupráci, pracuj s metrem)
1. V přírodě si vyhledej tři stromy, stromy si očísluj. Strom obejmi a načerpej energii.
2. Odhadni v centimetrech, kolik měří obvod  každého kmene stromu.
3. Pomocí metru změř obvod každého kmene stromu.
4. Jaký byl rozdíl mezi Tvým odhadem a změřeným obvodem?

Můj odhad
Moje měření
Rozdíl mezi odhadem a změřeným obvodem

 

Online hodina 22. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na čtvrtek 25. 2.
Učebnice strana 49/7, přepiš do sešitu a vypočítej posledních pět příkladů

Dobrovolný domácí úkol:
Matematické minutovky 2. díl – strana 6/12 a, b, každé trojciferné číslo si hlasitě přečti

Matematická výzva (popros někoho o spolupráci, pracuj s ciferníkem)
1. Odhadni v minutách, za jaký čas oběhneš váš dům.
2. Oběhni ho a nech si změřit čas.
3. Jaký byl rozdíl mezi Tvým odhadem a změřeným časem?
4. Zkus spočítat, kolikrát bys oběhnul dům za jednu hodinu (použij změřený čas).

Můj odhad
Můj čas
Rozdíl mezi odhadem a změřeným časem
Kolikrát oběhneš dům za 1 hodinu?

ciferník

Ve čtvrtek se těším na Vaše vyhodnocení.

 

Online hodina 18. 2. 2021

Domácí úkol
Můžeš si znovu projít všechny úlohy Matematického klokana z loňského ročníku, zastavit se u chybných řešení a pokusit se úlohy znovu vyřešit s papírem a s tužkou v ruce. 

Co je Matematický klokan?
Tato mezinárodní soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.

Proč klokan?
V roce 1991 se dva francouzští učitelé rozhodli zorganizovat soutěž ve Francii. Dali jí název Kangourou, aby vzdali hold svým australským přátelům, kteří je inspirovali.  Mimořádný úspěch soutěže vnukl jejím francouzským organizátorům myšlenku rozšířit ji i do dalších evropských zemí. V červenci 1994 ve Štrasburku valné shromáždění 10 zemí založilo asociaci KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hranic), která je oficiálním organizátorem této soutěže.

Skutečně mezinárodní?
Postupně se Matematický klokan rozšířil i za hranice Evropy. V současnosti probíhá již v 65 zemích.  Jejich přehled a počty účastníků soutěže naleznete zde.

Vlastní soutěž  probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy. Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Skupina padesáti profesorů z více než 20 zemí vybírá konkrétní zadání z množství navržených úloh z různých evropských států. Vzhledem k tomu, že různé země věnují témuž učebnímu tématu různou pozornost, má každá země právo změnit maximálně 5 úloh ze společně vybraných.

Všichni si zasloužíte pochvalu a ocenění za síly, které jste museli vynaložit na řešení 18 netradičních a nelehkých úloh . Více než naučené znalosti jste museli projevit chuť vyřešit nelehkou úlohu až do konce, mnohdy originálním přístupem a vlastní úvahou. Všem patří uznání a blahopřání.  

 

Online hodina 15. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.

Domácí úkol na pondělí 22. 2.

Učebnice strana 45/4, sám si rozhoduješ o tom, co vyřešíš, úlohy ber jako výzvy, pracuj do velkého modrého sešitu

Učebnice strana 48/2, přepiš příklady písemného sčítání do sešitu a vypočítej, výsledky můžeš zkontrolovat pomocí kalkulačky, čti si hlasitě trojciferná čísla

Dobrovolný domácí úkol:
Matematické minutovky 2. díl – strana 3, 4 

 

Online hodina 11. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Doporučuji žákům, kterým nejde při písemném sčítání a odčítání pamětné počítání nebo jde pomalu (zbytečně se brzdíte), využívat krokovací pás, který je při výuce výbornou pomůckou. Pravidelným aktivním používáním zrychlíte počítání, sčítání a odčítání vidíte názorně, upevníte spoje a mnohé pochopíte. Kdo ještě nezvládl algoritmus písemného odčítání, trénuje!

Domácí úkol na pondělí 15. 2.

Pracovní list  strana 109 – Prověrka pro 3. ročník, řešení slovních úloh piš na papír (prosím nafotit a poslat na email, děkuji).

Můžeš si v učebnici nastudovat stranu 48, 49 – Sčítáme a odčítáme trojciferná čísla (jen růžové rámečky)

Ověřujeme dovednosti a znalosti v matematice
Matematický  klokan 2020 –  do čtvrtka 18. 2. si vyřeš soutěžní úkoly z loňského ročníku a „zasoutěž si“ pro RADOST (vyzkoušej,  co zvládneš, udělej si poznámky a označ úlohy, které potřebuješ prodiskutovat s ostatními spolužáky).
Na řešení úloh máš 45 minut, vybíráš z 5 možností (netipuj, není to sportka). Při řešení je zakázána kalkulačka.

Zadání: 2. a 3. ročník – 

Ve čtvrtek se budeme úlohám věnovat celou hodinu a dozvíte se správné řešení každé úlohy.

Na pondělí 15. 2.  připravuje matematickou rozcvičku Adam, Karin a Matouš.

 

Online hodina 8. 2. 2021

Domácí úkol a domácí procvičování na čtvrtek 11. 2.
Pracuj svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení, dávej si sám své cíle.

Matematické minutovky 2. díl, strana 1, 2 (pravidelným procvičováním upevňuješ pamětné počítání, postupně budeš získávat jistotu, zběhlost a rychlost).

Učebnice strana 45/9, přepiš vždy celý příklad do sešitu a vypočítej, dodržuj dohody.

Pracovní sešit strana 33/5 (úloha o tyči, situace si můžeš kreslit).

HRA PRO DVA HRÁČE
KOSTKY – NÁSOBENÍ: Dvojice dětí si připraví  čtverečkovaný papír, dvojici hracích kostek a každý svoji barvu pastelky (například modrou a oranžovou). Na začátku hry si oba hráči tipují, zda vyhraje barva oranžová, nebo modrá. První z dvojice hodí kostkami a na čtverečkovaný papír nakreslí svou barvou obdélník, nebo čtverec podle čísel, která mu padla na kostkách. Hodí-li například 5 a 6, zakreslí obdélník o rozměrech 5 x 6. Do obdélníku zapíše jeho obsah – tedy 30 čtverců. Druhý rovněž hodí kostkami a na papír zakreslí svojí barvou obdélník, nebo čtverec, který napojí na útvar protihráče. Opět do něho zapíše obsah. Ve hře se střídají. Když každý hodí desetkrát, hra končí. Nyní oba hráči odhadnou, která barva vyhrává, a následně spočítají obsah modré a oranžové plochy. Vyhrává barva, která zaujala větší plochu. Hráči nyní porovnají, zda dobře tipovali a zda měli dobrý odhad.

Procvičuj online:

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Dědeček šel na trh s jedním koněm. Koně směnil za 20 kuřat. 5 kuřat bylo možné směnit za jednoho kohouta nebo 2 slepice. Přinesl domů jednoho kohouta a slepice. Kolik slepic přinesl?
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

 

Online hodina 4. 2. 2021

Domácí úkol a domácí procvičování na pondělí 8. 2.
Pracuj svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení.

V učebnici na straně 44 se vrať k 1. cvičení a znovu zjisti obsah barevných útvarů, hledej nejlepší způsob, jak úlohy vyřešíš. Znovu si přečti řešení Vladana, Olivera a Miluše. Který způsob se ti nejvíce líbí? Vysvětli proč.

Úkol 2 na straně 44 udělej do pracovního sešitu strana 32/1 (existuje mnoho řešení, narýsuj ke každému zápisu jen jedno řešení). Rýsuješ pravítkem! Útvar si můžeš barevně vykreslit.

Pracovní list 105 z eurosložky Žáci sobě – slovní úlohy, vyber si tři slovní úlohy a vyřeš úlohy do modrého sešitu.

Pracovní list 20 z eurosložky Matematika VII. – vypočítej tolik příkladů, kolik potřebuješ (počítat můžeš na rychlost, na přesnost, na rychlost a přesnost)

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Na začátku a konci ulice stojí lampa pouličního osvětlení. Celkem je v ulici 5 lamp. Lampy jsou od sebe vzdálené 20 metrů. Jak je dlouhá ulice?
Správné řešení mi můžeš napsat do neděle 18:00 hodin do chatu.

 

 

Online hodina 1. 2. 2021

Domácí úkol a domácí procvičování na čtvrtek 4. 2.

Pracovní sešit strana 31/4 (dodržuj dohody)
9 . 9 + 1 . 1 = 81 + 1 = 82
3 . 3 2 . 4 = 9 – 8 = 1
Učebnice strana 42/6 a-j (doplňuješ čísla, vypracuj do modrého sešitu, trojciferná čísla si hlasitě přečti)

Dnes máš opět možnost volby, vyber si jedno ze zadaných úkolů, které zvládneš vyřešit. Pracuješ svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení, přidávej si, co dokážeš. Cvičení vypracuj do modrého sešitu.
Učebnice strana 39/8
Učebnice 42/4

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Maruška, Eliška a Petřík jsou sourozenci. Maruška je nejmladší a Petřík je nejstarší. Součet věků sourozenců je 18. Sourozenci jsou od sebe vždy o dva roky. Kolik roků je Marušce?
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

 

Online hodina 25. 1. 2021

Dnes máš možnost volby, vyber si jedno ze zadaných úkolů, které zvládneš vyřešit a vysvětlit ostatním. V distančním režimu pracuješ svým tempem a v čase, který si zvolíš. Sám si řídíš své učení a přidávej si, co dokážeš.

Domácí úkol a procvičování na pondělí 1. 2. – učebnice strana 38/6 c-f, řešení úlohy piš do velkého modrého sešitu, učebnice strana 42/3, algebrogramy vyřeš také do velkého modrého sešitu, PS strana 31/3, dokonči celé cvičení, PS strana 31/6

 

Online hodina 21. 1. 2021

Domácí úkol na pondělí 25. 1. – PS strana 29/9 (procvičuj sousedy – tahák v učebnici na straně 112), učebnice strana 38/3 (pracuješ s číselnou osou z 2. cvičení, výsledky ověřuj měřením v milimetrech).

Správné řešení slovní úlohy z 11. 1., učebnice strana 31/8:
a) Pavlovi bude 15 let,
b) 24 let,
c)za 4 roky (Monice bude 7 let a Pavlovi 13),
d) za 3 roky (Monice bude 6 let a Pavlovi 12),
e) nikdy.

Správné řešení logické slovní úlohy ze dne 18. 1:
6 slepic váží stejně jako jedna koza (jedna koza váží stejně jako tři krocani a jeden krocan váží stejně jako dvě slepice).

Přidávám pro zájemce další logickou slovní úlohu:
Adélka hraje kuželky. Prvním hodem shodí 4 kuželky a každým dalším hodem o jednu méně. Kolikrát hodila Adélka koulí, když shodila všech 9 kuželek?
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do pátku 18:00 hodin do chatu.

Přidávám ještě vaše dnešní znalosti o čtverci:
– čtyřúhelník
– útvar
– čtyři vrcholy
– čtyři  strany
– všechny strany stejně dlouhé
– hranatý
– po rozpůlení dostanu dva obdélníky

Krásný 21. den 21. roku 21. století. Podobné datum nikdo dalších sto let nezažije. Tak ať vás dnes potká něco moc hezkého!

Omlouvám se všem… Dnes jsem online hodinu natáhla o čtyři minuty, ale jen kvůli výpadku sítě, kdy se nám přerušilo spojení. Čas si hlídám a jako vyučující můžu upravovat čas, kdy hodinu skončím. Děkuji za pochopení.
Marta Miklová

 

Online hodina 18. 1. 2021

Domácí úkol na čtvrtek 21. 1. – učebnice strana 37/6 a-f, přepiš celé zadání a najdi bod, v němž cesta končí, 37/7 a-d, přepiš celé zadání a najdi bod, v němž cesta začíná, pracuješ s úvodním obrázkem v učebnici na straně 36. Úkol vypracuj do velkého modrého sešitu, nezapomeň napsat datum a zadání.

Domácí procvičování matematiky online:

Přidávám pro zájemce další logickou úlohu:
Kolik slepic váží stejně jako jedna koza, když jedna koza váží stejně jako tři krocani a jeden krocan váží stejně jako dvě slepice? 
Správné řešení i s postupem mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

 

Online hodina 14. 1.  2021

Domácí procvičováníPS strana 28/1 (všichni povinně útvary přerýsují a označí).
Dobrovolně můžeš pracovat podle pokynů v učebnici na straně 36/1, 2. Doporučuji splnit dobrovolný úkol, natrénuješ a procvičíš šipkový zápis i orientaci ve čtvercové mříži, získáš jistotu.
PS strana 28/4 – SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY, všichni povinně jedno řešení, ale hledat můžeš řešení více.
a) Existují 2 řešení, b) existují 3 řešení, c) existují 4 řešení.

Znovu se vrať k úloze SOVA v učebnici na straně 37/10, můžeš si zahrát Sovu s rodiči, použij stejné útvary na úvodním obrázku v učebnici strana 36.

Domácí úkol na pondělí 18. 1. – učebnice strana 35/4 a, b, vyřeš slovní úlohy do velkého modrého sešitu.

Ano, ano, chybička se vloudila, můj překlep, za který se omlouvám. Správné řešení logické slovní úlohy – Anežka se začala učit v 15:44 hodin (přečteme za minutu tři čtvrtě na čtyři). Chválím všechny úspěšné řešitele!

Posíláme pozdrav Kubovi s přáním rychlého uzdravení.

Sluníčko nás láká ven, tak hurá na čerstvý vzduch za sněhem a dobíjet energii! Užijte si hezké odpoledne.

 

Online hodina 11. 1. 2021

Domácí procvičování – do velkého modrého sešitu napiš dnešní datum, téma – Procvičování učiva
Učebnice strana 31/8, vyřeš slovní úlohu a-f. PŘEMÝŠLEJ NAHLAS, GRAFICKY ZNÁZORŇUJ !
Slovní úlohu přečti nahlas, aby jsi získal přehled o celém zadání.
Pak čti podruhé nahlas a podtrhávej důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy.
Při třetím čtení si vytvářej znázornění úlohy, abys měl při řešení vizuální oporu.
Přeji ti hodně úspěchů!
Učebnice strana 32/2, všechny čtyři útvary narýsuj do čtvercové mříže v sešitě přesně dle zadání, poté každý ze čtyř útvarů rozděl na dvě části a slož z nich čtverec (naznač přerušovanou čarou). Kdo nezvládne, útvary si vystřihne a bude pracovat s každým zvlášť. Rozstřihni útvar na dvě části a složený čtverec nalep do sešitu.
Prosím splněné úkoly vyfotit a poslat na mail. Děkuji.

Znovu se vrať ke hře SOVA v učebnici na straně 31/10 a projdi si znovu celou hru s řešením. Je nutné číst s porozuměním a u otázek i odpovědí přemýšlet, nevhodná čísla hned vyloučit z řady, hledej strategii (zopakuj sudá, lichá čísla).
Znovu si projdi procvičování dodržování dohod, PS strana 27/4 – dnešní kontrola nebyla v pořádku, nesoustředili jste se nebo nepochopili dané učivo nebo je vám to úplně jedno… A někteří v pohodě a v klídku udělali úplně jiné cvičení!

Domácí úkol na čtvrtek 14. 1.  – PS strana 27/5, pracuj s krokovacím pásem a figurkami, PS strana 29/8, při doplnění indického násobení pracuj s tabulkou N

Správné řešení slovní úlohy ze 7. 1. – David má 3 liché ponožky. Gratulace Anetce!!! Pochvala Emmičce a Nikimu za zaslání řešení.

Přidávám další logickou slovní úlohu pro zájemce:
Anežka si hrála s dětmi na ulici, pak šla domů a hrála si s legem 30 minut, pak kreslila 14 minut, pak se učila 1 hodinu a nakonec si četla 20 minut. Venku byla do 15:00 hodin. V kolik hodin se Anežka začala učit?
Správné řešení mi můžeš napsat do středy 18:00 hodin do chatu.

Připomínám zítra ráno napsat do chatu přání k narozeninám Emmči Strašákové. Trénuj psaní na klávesnici, pokus se psát bez chyb.

Všechny zdravím a přeji příjemné odpoledne. Běžte se proběhnout ven, je tam fajn!

 

 

Online hodina 7. 1. 2021

DODRŽUJEME DRUHOU DOHODU (ve výpočtu má násobení přednost i před odčítáním)
Počítáme se zeleným krát a červeným plus, červená musí počkat, přednost má zelená.

Domácí procvičování – do velkého modrého sešitu napiš dnešní datum, Druhá dohoda, přepiš a vypočítej příklady z učebnice na straně 35/5 (piš stále znaménko krát zeleně, znaménko mínus červeně – přemýšlej při výpočtech), PS strana 27/4 dokonči a přepiš do hada, 27/4 vyřeš slovní úlohy

Domácí úkol na pondělí 11. 1. – učebnice strana 35/7a, b povinně, 35/8 a, b, c povinně

Řešení slovních úloh:
Slovní úlohu přečti nahlas, aby jsi získal přehled o celém zadání.
Pak čti podruhé nahlas a podtrhávej důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy.
Při třetím čtení si vytvářej znázornění úlohy, abys měl při řešení vizuální oporu.
Přeji ti hodně úspěchů!

Přidávám jednu slovní úlohu.
David má 4 lyžařské ponožky, 5 vyteplených , 11 nízkých a 9 podkolenek. Kolik jich je lichých?
Správné řešení mi můžeš napsat do chatu, při online hodině své řešení obhájíš.

 

Online hodina 4. 1. 2021

Početní řetězce – procvičování pamětného počítání (diktování řetězce, děti napíší až konečný výsledek), dětem se dařilo!
12 + 4 : 4 . 5 + 4
40 : 5 . 2 + 4 – 10 : 2
4 . 10 – 20 : 2 . 3 + 15 : 5

Kontrola domácího procvičování – sčítání a odčítání pod sebou, chyby se objevily z nepozornosti, algoritmus mají děti zvládnutý.

DODRŽUJEME DOHODY (ve výpočtu má násobení přednost před sčítáním a odčítáním)
Počítáme se zeleným krát a červeným plus, červená musí počkat, přednost má zelená.
Zápis výpočtů do hadů, učebnice strana 34

Domácí úkol na čtvrtek 7. 1. – PS strana 26/2 (přepis do hada, výpočet)

Procvičování doma – PS strana 25/4 , 27/6 – síla zvířátek-tahák, učebnice strana 112 )

Držím všem palce, aby vám úkoly šly zase tak skvěle jako naposledy. Jste moje šikulky!♥ A nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe!

Procvičuj násobilku!

 

 

Učivo 14. 12. – 18. 12.

Cestujeme po čtvercové mříži, jazyk šipek, hledání bodu podle šipkového zápisu, kombinace cest z bodu do bodu, pojmenování bodů – značení bodu velkým tiskacím písmenem, učebnice strana 30

Součtové trojúhelníky s podmínkou, numerické zkušenosti, učebnice strana 31/6, PS strana 24/2

Algebrogramy, učebnice 32/4 – každá úloha má jediné řešení

Řady, řady násobků zvětšené nebo zmenšené o jisté číslo, učebnice 31/9

Dodržujeme dohody, učebnice strana 34/2 – ve výpočtu má násobení přednost před sčítáním a odčítáním

Řešení slovních úloh, učebnice strana 34/1

Plošné útvary ve čtvercové síti, procvičování pamětného počítání

 

Učivo 7. 12. – 11. 12.

Zvířátka dědy Lesoně (zvířátka jednoho druhu mají stejnou sílu, zjišťujeme, kdo nebo které družstvo je silnější), čtení obrázkových rovností, rovnice v prostředí zvířátek dědy Lesoně, děti volí různé strategie, jak sílu družstva spočítat, učebnice strana 28/1, 29/7, PS strana 22/1, 2.

Rovnice v prostředí krokování, učebnice strana 28/2, 3, PS strana 22/3

Pavučiny, úlohy o myšleném čísle Č, indické násobení (algoritmus, upevňování malé násobilky)

Procvičování písemného sčítání a odčítání, PS strana 22/4, 23/8

Rýsování podle pravítka (trojúhelník s ryskou, tužka č.3), manipulace s pravítkem – pracovní sešit ani papír nenatáčíme, PS strana 23/7

Plány krychlových staveb, krychlové stavby, překlápění stavby dopředu, dozadu, napravo, nalevo – zápis plánem, učebnice strana 30/3

 

Učivo 30. 11. – 4. 12.

Písemné odčítání s přechodem přes desítku (třídní diskuse nad různými algoritmy písemného odčítání), procvičování písemných algoritmů

Pavučiny (každá barva šipky nese nějakou hodnotu, pátráme, jakou hodnotu šipka nese a jaká čísla do pavučiny doplním), metoda pokus-omyl, objevy řešitelských strategií, diskuse o objevech, učebnice strana 24, PS strana 20/1, 2, strana 23/5

Úlohy o myšleném čísle Č, učebnice strana 26/3a-c

Indické násobení, procvičování algoritmu indického násobení, upevňování násobilkových spojů

Úloha o délce tyče, jednotky délky (skupinová práce), učebnice strana 21/8

Statistické šetření číslic v tabulce N, PS strana 18/2, rozlišení mezi číslem a číslicí

Obvod, obsah, úsečka, rozvoj prostorové představivosti (činnosti a aktivity v přírodě)

 

Online hodina 26. 11. 2020

Chválím Adama, Janu a Nikolase za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si zopakovali: řešení logických slovních úloh, početní příklady na všechny početní operace, matematické bingo, opakování matematické terminologie s tajenkou.

Velmi zajímavé a přínosné dnes pro mě byly vaše diskuse, argumentace a obhajoby řešení matematických úloh. Ke slovní úloze Adama a Jany se vrátíme v pondělí ve škole. Nevím, která z vašich řešení jsou ta správná, budete mě muset o nich přesvědčit. Nezapomeň vyhledat informaci s důkazem – kolik má pavouk nohou, na internetu nejsou všechny informace pravdivé, hledej v naučné literatuře, encyklopedii, atlasu zvířat….

Většinu dětí dnes chválím za pěknou aktivní komunikaci a vzájemnou spolupráci, prima.

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor.

 

Online hodina 23. 11. 2020

Chválím Anetu, Gabrielu a Emu za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s děvčaty zopakovali: řešení slovních úloh s grafickým znázorněním, Myslím si číslo…, početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení, pamětné počítání, rozvíjeli jsme matematickou slovní zásobu.

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor. 

 

Online hodina 19. 11. 2020 

Procvičování:
Pracovní sešit strana 19/6 c, d, strana 21/6 a – d (doplňuješ do indického násobení chybějící číslice, pracuj s N tabulkou)

Povinný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 17/9 (při sčítání a odčítání trojciferných čísel pracuj s bankovkami a mincemi)

Dobrovolný domácí úkol:
Učebnice strana 23/2, obdélník 4×3 si překresli do velkého modrého sešitu, zjisti, kolik je na obrázku čtverců a kolik obdélníků, změř jejich rozměry v centimetrech i milimetrech. Dále zjisti obvod i obsah každého čtyřúhelníku. Přemýšlej, jak by se dala vytvořit tabulka na zapisování rozměrů (rozměr, obsah, obvod). Obsah uváděj v počtu čtverců(kachlíků), obvod v centimetrech.

Dnes jste mě všichni mile překvapili nakreslenými pohledy z okna, už se těším, až si je ve třídě vystavíme na nástěnku a ukážete mi vaše měření oken. Bude mě  zajímat, jak jste počítali obvod a s jakými jednotkami jste pracovali. Zapamatujte si, z čeho se vyrábí sklo (z křemene, z křemičitého písku též sklářského písku). Chválím za přichystaná měřidla a měření! DOBŘE VY!   

Přemýšlej nad tím, co ti jde, nejde, co potřebuješ doplnit, v čem se potřebuješ zlepšit.
Násobíš jako starověcí Indové.
Zvládneš doplnit do indického násobení chybějící číslice.
Máš zautomatizované násobilkové spoje.
Pojmenuješ čtyřúhelníky.
Rozlišuješ mezi obvodem a obsahem.

 

 

Online hodina 16. 11. 2020

INDICKÉ NÁSOBENÍ

Procvičování:
Pracovní sešit strana 19/4 a-f, do připravených prázdných mřížek si vymysli příklad a vypočítej – pracuj s učebnicí strana 23/5, procvičuješ indické násobení, upevňuješ násobilkové spoje
Tahák pro rodiče – učebnice strana 113

Povinný domácí úkol na čtvrtek 19. 11.:

Domácí projekt OKNA (zapisuješ do sešitu 523 na distanční výuku)

  • Spočítej doma všechna okna, zapiš počet (slušně doma někoho požádej o asistenci).
  • Tři okna změř a vypočítej obvod každého okna. Svá měření i výpočet obvodu zapiš. Nezapomeň uvést správnou délkovou jednotku (metr, centimetr, milimetr). Při měření se snaž být co nejpřesnější.
  • Zjisti, z čeho se vyrábí sklo a zapiš.
  • Nakresli na papír pohled z okna. Dole vpravo se podepiš, že jsi obrázek dokončil.

Dobrovolný domácí úkol:

Jaká znáš měřidla a co je vhodné jimi měřit (měřidla, která máte doma, si můžeš připravit na čtvrteční hodinu matematiky a ukázat nám je). Zjisti, kolik centimetrů je tvoje stopa (chodidlo), krok, loket. Co všechno kupujeme na délku.

Mějte se krásně, užijte si zítřejší sváteční den a ve středu na viděnou na obrazovce!

Všem hodně zdraví přeje vaše třídní Marta Miklová

 

Online hodina 12. 11. 

Procvičování učiva:
Pracovní sešit strana 17/6 – tvoř z párátek trojúhelníková okna a zapisuj do tabulky (Co vidíš v tabulce? Udělej si vlastní závěr).
Pracovní sešit strana 17/8 – řešíš algebrogramy.

Povinný domácí úkol:
Matematické minutovky strana 31/61 a-d, procvičuješ násobení a dělení s tabulkou N.
Matematické minutovky strana 31/62 – prvních osm příkladů (celý první řádek) přepiš do malého sešitu 523 na distanční výuku a vypočítej, procvičuješ písemné sčítání, správně zapisuj jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Podívej se do učebnice, jak správně sčítance pod sebe zapsat. Komu se nedaří psát číslici pod daný číselný řád, lehce si tužkou narýsuje sloupečky.

Dobrovolný domácí úkol:
Pracovní list Logické slovní úlohy – vyber si pět úloh a vyřeš, pracuješ na papír nebo do sešitu s grafickým znázorněním a s postupem řešení

 

Online hodina 9. 11. 2020

Procvičování učiva:
Matematické minutovky strana 29/58 – procvičuješ písemné sčítání s přechodem přes desítku
Učebnice strana 18/ 1 dokonči cvičení – vyřeš algebrogramy  (každý pracuje svým tempem, bez ohledu na to, kolik úloh vyřeší)

Povinný domácí úkol:
PS strana 15/11, 12

Dobrovolný domácí úkol:
Zkus vytvořit algebrogram podle vzorů, co jsme dnes poznali.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

ROZŠIŘOVÁNÍ ČÍSELNÉHO OBORU DO 1 000, SUDÁ, LICHÁ ČÍSLA

Práce s číselnou tabulkou 0 – 120, procvičování pojmů hned před, hned za, před, po, mezi, deset  před, deset po, dva před, tři po…, čtení násobků čísel 3, 5, 8. Přečti trojciferné číslo, kde je jednička na místě desítek a pětka na místě jednotek (115), můžete trénovat.
Vyhledávání lichých čísel dle jednoduché definice – „Liché číslo je takové celé číslo, které není dělitelné dvěma, tedy 1, 3, 5, 7, 9 atd.“ Takže všechna čísla, která končí číslicí 1, 3, 5, 7 nebo 9, jsou lichá (zapamatovat).

Počítání po stovkách do tisíce, pojem číslo, číslice (cifra)

Diktát trojciferných čísel – 200, 453, 550, 610, 786, 902, 1000 (komu zápis nejde, načrtne si tabulku s číselnými řády |S|D|J| a procvičuje), čtení trojciferných čísel, v číslech rozpoznáváme řády jednotek, desítek a stovek.

Sčítání trojciferných čísel: 100 + 50 + 20 = ….., 20 + 500 + 1 + 100 = …. (trénujte).

Práce s tabulkou N – procvičování násobilky (hledáš součiny), zkoušíme dělit s pomocí násobilky (hledáš podíly)
Matematická terminologie: sčítanec + sčítanec = součet, menšenec – menšitel = rozdíl, činitel . činitel = součin, dělenec : dělitel = podíl (děti zatím nemusí znát, ve výuce termíny užívám).

Myslím si číslo….

KROKOVÁNÍ, HADI, PARKETOVÁNÍ (příprava vlastních parket, zapamatuj si názvy – RŮŽEK, MONO, ČTYŘKA, ELKO, DUO, 3I, OKLE), VÝSTAVIŠTĚ (procházím výstavištěm a čísluji místnosti, do žádné místnosti nevstoupím dvakrát, ale navštívím místnosti všechny).

Rovinné útvary, prostorové útvary, osově souměrné útvary, jednotky délky, měření, práce s pravítkem, metrem

Řešení slovních úloh, rozvoj logického myšlení 

Učebnice strana 12, 13, 14, 15/6, 7, 8, PS strana 10, 11, 12, 13/4,5, PL Logické slovní úlohy, PL – sčítání, odčítání, násobení, dělení (procvičování pamětného počítání na rychlost, přesnost, rychlost i přesnost)

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

ČÍSELNÁ ŘADA 0 – 100

Diktát čísel
Řazení od nejmenšího k největšímu (zavedení pojmu VZESTUPNĚ)
Řazení čísel od největšího k nejmenšímu (zavedení pojmu SESTUPNĚ)

Práce se stovkovou tabulkou, orientace v tabulce, sloupec, řádek, obsah tabulky
Najdi číslo, zaokrouhlování na desítky 

Počítáme s mincemi, učebnice strana 8/5, 9/10 – hledáme všechny způsoby

Krokování, práce s krokovacím pásem, sbíráme zkušenosti s pohybem po číselné ose, učebnice strana 12/1, 2, Pracovní sešit strana 11/7, 8
Učivo 5. 10. – 9. 10.

Diagnostický test

Délkové jednotky, práce s měřidly, odhady, měření, měření výšky, jednoduché převody – m, cm,mm

Dělení s pomocí násobilky, orientace v tabulce N, Minutovky strana 7 celá

Tvoření a řešení slovních úloh s grafickým znázorněním, logické slovní úlohy

Práce s magnetickou stavebnicí MAGFORMERS (poznáváme nové geometrické tvary, kombinační a konstrukční možnosti, rozvíjíme prostorovou představivost a analytické myšlení)

 

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

Opakování a upevňování znalostí z 2. třídy

Numerace do 100 – posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně a sestupně, porovnávání čísel, orientace na číselné ose, zaokrouhlování na desítky (trénujte doma nejlépe na číselné ose, aby děti měly vizuální podporu a zaokrouhlování pochopily – dělali jsme ve škole), sčítání, odčítání, násobení, dělení (aktivní práce se sčítací a násobilkovou tabulkou)

Řešení slovních úloh  (u každé úlohy provádíme grafické znázornění slovně popsaných situací, nebojíme se chyby a špatného řešení, obhajujeme a diskutujeme u tabule), orientace v čase

Ve čtvrtek 8. 10. si napíšeme diagnostický test.

Učebnice strana strana 8/7, 9/12, Minutovky strana 7/13a

Geometrie – křivá, rovná, lomená čára, bod, přímka, úsečka, manipulace s pravítkem, měření, odhady, kontrola

Na rýsování prosím doplnit tužku č.3 – kdo ještě nemá!

 

Učivo 21. 9. – 25. 9.

Orientace v tabulce N, násobilkové čtverce, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Obvody, obsahy, části (porovnávání obsahů čtyřúhelníků – metaforické pomůcka: obdélník je oplocená zahrada, délka plotu je obvod, rozloha zahrady je obsah obdélníku)

Trénujeme rýsování (prosím doplnit tužku č. 3 a trojúhelník s ryskou), měření – cm, mm.

Zakreslení obdélníků daných rozměrů do čtvercové mříže dle diktátu (viz. sešit), rozdělení na části

Učebnice strana 10/1, 2, 3, 5, PS strana 9/5, Matematické minutovky strana 2/4a, d, strana 3 a 5 celá

Začali jsme trénovat logické slovní úlohy (nejprve přečteme celou úlohu nahlas, abychom získali přehled o celém zadání, pak čteme podruhé nahlas a podtrháváme důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy, vytváříme si znázornění úlohy, abychom měli při řešení vizuální podporu), někteří žáci si slovní úlohy vzali domů, dobrovolně mohou řešit i doma, do školy přinesou ke kontrole.

 

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Orientace v tabulce N (tabulce násobení), násobilkový čtverec, základní vztahy mezi čísly v násobilkovém  čtverci (rohová, středová čísla), práce s násobilkovými čtverci

Slovní úlohy, řešení a tvoření slovních úloh, modelování a grafické znázornění slovně popsaných situací

Autobus, průběh jízdy autobusem, práce s daty v tabulce

Práce s papírem, polovina, čtvrtina, osa souměrnosti, osově souměrné útvary

Numerace do 100, posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně, sestupně, číselné řády, rozklad čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla

Učebnice strana 6, 7, strana 8/1, 2, 4, PS strana 5, 6, 7 celá, strana 8/1, 2, 4 , Matematické minutovky strana 1/1, 2/3a,b,c,d

Příští týden si napíšeme test na sčítání a odčítání v oboru do 100, trénujte doma!  

Děti mohou počítat o samotě, ve Vaší přítomnosti, na čas, na přesnost, na čas i přesnost. Přeji dětem hodně úspěchů při počítání!

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování  a upevnění znalostí ze 2. třídy, procvičujeme  všechno, co už dobře známe. Zvolili jsme zatím pomalý rozjezd, s přibývajícími zkušenostmi děti samy zrychlí tempo.

Numerace do 20, numerace do 100, prohlubování vhledu do číselných vztahů (trénujeme rychlé počítání na čas a sledujeme pokroky). Trénujeme na mazací tabulky, pracovní listy, papíry.

NÁSOBILKA, PRÁCE S NÁSOBILKOVOU TABULKOU
Násobilka patří k základnímu učivu matematiky, děti ji budou potřebovat v matematice, v mnoha dalších školních předmětech a v životě. Její nedostatečná znalost působí opakované a stálé potíže. Umět násobilku děti prostě potřebují, její dokonalé zvládnutí je nezbytné pro budoucí úspěšnost. Prosím o každodenní a důsledné trénování s N tabulkou, trénujeme i ve škole.

Úlohy o myšleném čísle, řešení slovních úloh, učebnice strana 5, PS strana 4 celá, strana 5 cvičení 6

Rozvíjení představivosti v prostoru a v rovině, v okolí školy jsme si ověřovali geometrické útvary v praxi a tím zlepšovali nejen svou pozornost, ale i představivost

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Celý školní rok budeme objevovat matematiku dle prof. Hejného, láká nás učení venku (venku děti rozvíjí víc své tělo i smysly a baví je to), vyzkoušíme…

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskový sešit, sešit na písemné testy, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Matematická prostředí, vzpomínky na prázdniny, posloupnost číselné řady, sudá a lichá čísla, spravedlivé dělení, sčítací a násobilková tabulka