3.tř – Prvouka

Online hodina 25. 11. 2020

Chválím Olivera, Radka  a Kubu za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s chlapci zopakovali: živé organizmy – dřeviny (strom, keř) + pojmy strom, šiška, kmen, list  a taky jsme si příjemně protáhli svá těla, stálé a stěhovavé ptáky, naši státní hymnu, domácí zvířata, čas, prázdninové a školní měsíce, listnaté stromy, zkoumali jsme listy podle jejich tvaru a přiřazovali k názvu stromu, rostliny. 

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…..

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Doplnění učiva:

ŽIVOT V PŘÍRODĚ – ŽIVÉ ORGANIZMY
Součástí živé přírody jsou houby, rostliny, zvířata a lidé. Nazýváme je živé přírodniny nebo také živé organizmy. Zvířata a člověk patří do jedné společné říše, kterou nazýváme  živočichové.

Živé organizmy spolu s neživým prostředím, ve kterém žijí, nazývají ekologové ekosystém. Je to například ekosystém les, louka, pole… V jediném ekosystému může žít sto až tisíc různých druhů živých organizmů.

Základními podmínkami nutnými pro život jsou:
voda
vzduch
světlo a teplo pocházející ze Slunce
živiny

Ptáci stálí u nás i přes zimu najdou dostatek potravy (sýkorka, straka, kos černý, vrabec, datel černý). V zimě se živí semeny a plody rostlin, ale také přijímají potravu z krmítek u našich domů. Na jaře mají dostatek potravy v přírodě.

Ptáci stěhovaví (tažní) na zimu odlétají do teplých krajin a na jaře se k nám zase vrací (vlaštovka, kukačka, jiřička, čáp bílý, husa velká). Živí se živočichy, kteří v zimě přezimují (mouchami, brouky, žábami), proto by u nás zimu nepřežili.

 

Online hodina 16. 11. 2020

Státní svátky jsou pravidelně se opakující dny v roce, na které se každý pracující člověk i děti těší. Dny jsou označeny v kalendáři červenou barvou, vyvěšuje se státní vlajka, nechodíme do školy, rodiče nepracují. Měli bychom vědět, proč jsme doma.

Státní svátek zpravidla připomíná či oslavuje významné historické události či náboženské svátky.

17. listopad, svátek svobody a demokracie  

Pradědečkové a prababičky dnešních dětí většinou žili v první Československé republice. Jejich život nebyl vždy snadný, ale přesto byl hezký. Naše vlast a její obyvatelé byli svobodní. Každého chránilo právo. V Německu tehdy nacisté vedení Adolfem Hitlerem vyzbrojili velikou armádu. Pak tato armáda obsadila Čechy a Moravu. Nacisté uvěznili nebo zabíjeli ty, kdo je neposlechli, a také Židy a Romy. Chystali se, že časem vyženou nebo vyhubí i ostatní Čechy.

17. listopadu 1939 němečtí vojáci zatkli v Praze mnoho studentů, některé hned zastřelili, ostatní poslali do krutého vězení – koncentračního tábora. Aby se pomstili českým studentům, zavřeli všechny vysoké školy (Mezinárodní den studenstva).

Násilí a lež někdy na čas zvítězí. Nikdy ne trvale. Hitlerova říše byla nakonec poražena a nacisté od nás vyhnáni. Mnoho lidí však v boji za svobodu padlo. Po válce u nás měli moc komunisté. Slibovali, že zařídí lidem spokojený život. Těm, kdo byli dřív nejchudší, se opravdu žilo lépe. Byly vymýceny některé nemoci.

Za to komunisté chtěli všechnu moc. Sebrali lidem podniky a obchody. Řídit továrny se ale komunistům nedařilo a v obchodech začalo chybět zboží. Kdo upozorňoval na chyby a zločiny vlády, šel do vězení. Byli popravování i nevinní lidé. Stále více lidí chtělo utéct do svobodných zemí.

17. listopadu 1989 studenti a další občané si připomínali výročí uzavření vysokých škol nacisty a chtěli uctít památku studenta Jana Opletala, který byl v roce 1939 zastřelen fašisty.
– V Praze na Albertově se shromáždili tisíce studentů. Žádali při té příležitosti, aby komunisté dali lidem více svobody. Policie je surově zbila. To rozhněvalo celý národ.
– Občané tak dlouho demonstrovali v ulicích a na náměstích, až se komunisté vzdali vlády.
– Do naší země se vrátila svoboda a demokracie.
– Studenti a další občané demonstrovali pokojně, bez násilí (sametová revoluce, revoluce = převrat, změna k lepšímu). Veřejná bezpečnost (komunistická policie) obušky zbila a zranila mnoho lidí.
– V dalších dnech se konala tisícová shromáždění občanů na Václavském náměstí v Praze, kde lidé dali jasně najevo, že si přejí novou lepší vládu. A to se splnilo, když se stal prezidentem Václav Havel. Obrázek Václava Havla najdeš v učebnici na straně 13.

Den boje za svobodu a demokracii – 17. listopad – nám připomíná dvě události. Obě ukazují touhu lidí po vládě, která chrání svobodu a práva lidí.

Svoboda lidem umožňuje mluvit o problémech, cestovat, podnikat.

V demokracii si občané vybírají při volbách vládu. Mohou tak vyměnit špatné politiky za jiné. Spory se řeší bez násilí a krveprolití.

 

JAN AMOS KOMENSKÝ

V neděli 15. 11. 2020 jsme si připomínali 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, kterému se říkalo UČITEL NÁRODŮ.  Komenský byl výjimečný pedagog, moudrý a vzdělaný. Prosazoval školní docházku a vzdělání pro všechny . Známý je jeho princip ŠKOLA HROU. Dochovalo se po něm do dneška aktuální pedagogické dílo.

Byl vynikající učitel, proslavil se návrhy:

  • děti se měly do školy těšit
  • škola se měla stát zábavou a hrou
  • v učebnicích mělo být hodně názorových obrázků
  • učitelé nesměli používat tělesné tresty ani rákosku

Zemřel v Nizozemí, pochován je v Naardenu.

Citáty J. A. Komenského: (Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok).

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat!
Každému člověku je jeho věk školou.
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“

 

Online hodina 10. 11.

Procvičování učiva:
Prostuduj text v učebnici + obrázky na straně 13, 14.
Pracovní sešit strana strana 16 -17 máš možnost volby, vyber si některá cvičení a splň, strana 18/1 + dole doplňte názvy sousedních států České republiky.

Povinný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 24OPAKOVÁNÍ DOMOV, odpověz na otázky a rozlušti tajenku

Dobrovolný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 18/2 – vyber si jeden ze států sousedících s Českou republikou, v učebnici a encyklopediích vyhledej informace.
Osnova:
Namaluj vlajku.
Popis, kde leží. (Se kterými státy sousedí).
Zjisti název hlavního města.
Shromažďuj informace o některých zajímavostech této země.

Prezentace ve škole, založení do osobního portfolia, využití v dalších ročnících.

Doplňková četba z čítanky pro zájemce:
Strana 25 – CO MÁ PRAHA, ORLOJ, Ondřej Hník
Strana 30 – ŽIVOT V EVROPĚ, Gaelle Lahoreau
Strana 137 – JAK TO BYLO S HOROU ŘÍP, Josef Brukner

 

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika (ČR) je naše vlast, náš domov.

Dřívější rozdělení na tři historické země – Čechy, Morava, Slezsko.

Dnes je Česká republika rozdělena na 14 krajů. Každý kraj má své krajské město. V krajských městech sídlí krajské úřady. My žijeme ve Zlínském kraji, krajským městem je Zlín.

Hlavní město Praha je zároveň samostatným krajem.
Ostatní velká města: Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc

V Praze sídlí prezident a vláda. Prezident je hlavou státu, je volen na 5 let. Prezident jmenuje a odvolává vládu, podepisuje zákony, jedná s prezidenty jiných zemí. Prezident ČR je Miloš Zeman.

V čele vlády je předseda.
Vláda je složena z ministrů.

Jak vznikla naše vlast?
Podle pověsti přivedl Slovany na naše území vojvoda Čech, země dostala jméno po něm – Čechy. Vojvoda promluvil ke svému lidu z hory Říp. (můžeš si pověst přečíst, doporučená literatura: Staré pověsti české od Jany Eislerové, ilustrace: Antonín Šplíchal, nakladatelství Fragment).

 

JSME EVROPANÉ

Sousední státy: Polsko (Varšava), Německo (Berlín), Slovensko (Bratislava), Rakousko (Vídeň)

Česká republika leží ve střední Evropě, je státem vnitrozemským a říká se jí „srdce Evropy“. Patří mezi středně velké státy. Má asi 10 milionů obyvatel. Většinu obyvatel tvoří Češi, Moravané a Slezané.

Česká republika je členem Evropské unie, která usiluje o vytvoření jednotné Evropy. Státy společně hospodaří, mají jednotnou měnu.

Česká republika vznikla v roce 1993, prvním prezidentem České republiky byl zvolen Václav Havel.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

ŽIVÁ PŘÍRODA, STROMY, DŘEVINY, STÁTNÍ SVÁTEK – 28. říjen, Tomáš Garrigue Masaryk, ZIMNÍ ČAS 

Brainstorming – STROM, společné sdílení, doplňování slov

Pětilístek – STROM (na co myslíme, jaký je, co dělá, co poskytuje, co pro tebe znamená)

Proč potřebujeme stromy?

DŘEVINY (mají dřevnatý stonek – nadzemní část dřevin), stromy mají kmen a větve, keře kmen nemají, větví se od země
Stromy – listnaté, jehličnaté, ovocné a ostatní
Keře – listnaté, jehličnaté

Co potřebuje strom  k životu – VZDUCH, SVĚTLO, TEPLO, VODU, PŮDU (základní životní podmínky)

Ochrana stromů

Části stromu, učebnice strana 51, PS strana 49

Výuková karta stromu + frotáž kůry, listu, zajímavosti, prezentace ve škole

Doporučená literatura: Stromy a keře – Birgit Kuhnová (Computer Press), Putování přírodou  – Laura Howell (Svojtka), Můj první herbář – Anna Linstadová (Computer Press), Pohádky nejen mezi stromy – Dana Munsterová (GRIFART), plně ilustrované  pohádky, ve kterých víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků, zajímavé informace o jednotlivých stromech, které rostou v České republice

Státní svátek – 28. říjen, je den, kdy vznikla Československá republika, bylo to v roce 1918, hlavní zásluhu o vznik samostatné republiky měl Tomáš Garrigue Masaryk, který byl první prezident, letos naše republika slaví 102. narozeniny. tento den je v kalendáři označený červenou barvou, vyvěšuje se státní vlajka, Státní symboly České republiky najdeš v učebnice  na straně 13.
Doporučená literatura: DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ pro děti – Jana Eislerová, ilustroval Antonín Šplíchal (Fragment), Kde domov můj, příběh hymny – Aneta Františka Holasová knihu napsala i ilustrovala (Albatros), Můj stát, putování s českým lvem za sedmi státními symboly – Martin Velíšek, ilustroval Milan Starý (Euromedia Group)

ČAS
ZMĚNA ČASU – zimní čas v roce 2020 nastane v noci 25. října, ručičku hodin posuneme ze 3:00 na 2:00 hodiny.
Den má 24 hodin, čas měříme na hodiny, minuty a vteřiny. Dále na týdny, měsíce a roky. Čas měříme různými hodinami. Trénuj určování času na hodinách.

 

Státní symboly České republiky

Velký státní znak – má 5 barev, dva druhy zvířat: lva a orlici. Znak je rozdělen na čtyři stejné části, představuje všechny územní části našeho státu – Čechy, Moravu a Slezsko – Český lev, Moravská orlice, Slezská orlice, „Druhý český lev“.  Znak najdeme vedle vstupu do školy, na budovách úřadů, na soudech, radnicích, určitě ho máte i doma, pokud se podíváte na cestovní pas, najdete ho na přední straně.

Malý státní znak   – v červeném poli je lev, který má dva ocasy, má korunku na hlavě. Znak reprezentuje náš stát. Lev představuje sílu, rytířskou ctnost a odvahu. S malým státním znakem se setkáváte dvakrát do roka – je podtištěn uprostřed vašeho vysvědčení.

Státní vlajka  – nejznámější státní symbol, modrý klín, bílý pruh, červený pruh, má tvar obdélníku, pravidla pro užívání vlajky stanoví zákon.

Státní barvy  – naše národní barvy – bílá, červená a modrá, uspořádání barev do pruhu nazýváme trikolora = trojbarevná.

Prezidentská standarda  – jediným uživatelem standardy je Prezident České republiky.

 Státní hymna je velmi slavnostní skladba, hraje se při významných příležitostech, hymna oslavuje krásu země, národ, svobodu.

Státní pečeť  – s tímto státním symbolem se nikdy nesetkáte, používá ji prezident při podpisu významných mezinárodních smluv.

Národním symbolem naší země se stala lípa srdčitá, její listy mají tvar srdce.

Učebnice strana 13. V učebnici děti mají jen velký státní znak, malý státní znak, státní vlajku a hymnu. Státní barvy, prezidentskou standardu a státní pečeť jsem přidala (učivo vyššího ročníku, šikovné děti si mohou zapamatovat). Aktuálně na straně studujte jen dělení České republiky, obrázky státních symbolů a hymnu. Děkuji za spolupráci.

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

Shrnutí učiva, opakování a procvičování – Škola, Domov

Co bychom měli znát v rámci tématu ŠKOLA, DOMOV
Přiřazena je DOPRAVNÍ VÝCHOVA, DOPRAVNÍ PŘEDPISY, POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – učivo bylo probráno při výuce ve třídě nebo venku při praktických ukázkách, dopravní předpisy a výbavu jízdního kola doladíme při návštěvách dopravního hřiště v Otrokovicích.
Zvýrazněným psaným slovům by děti měly rozumět a učivo ovládat.

Domov
– domov je místo, kde žijeme, kam se vracíme
– máme zde rodinu a přátele
– je to místo, kde je nám dobře a kde se cítíme bezpečně

Obec
– každý z nás žije v nějaké obci
– obce dělíme na vesnice a města
– většina lidí žije ve městech, méně lidí na vesnic

Vesnice
– obce s počtem do 3000 obyvatel
– lidé pracují zejména v zemědělství, v lese nebo pracují ve městě
– středem obce bývá náves
– obvykle zde najdeme obecní úřad, kostel, školu, obchod a restauraci
– na vesnici se nejčastěji žije v rodinných domech
– na vesnici mají lidé zahrádky, pěstují ovoce a zeleninu
– také zde chovají domácí zvířata

Město
– je to větší obec s počtem více než 3000 obyvatel
– nad 1 milion se nazývá velkoměsto
– lidé pracují v průmyslových závodech, v dopravě, službách nebo zdravotnictví
– centrem města bývá jeho nejstarší část
– bývají zde historické budovy, kostel, náměstí a radnice
– ve velkých městech se městskému úřadu říká magistrát
– lidé ve městech často žijí na sídlištích
– ta jsou součástí městských čtvrtí
– ve městech lidé jezdí hromadnou dopravou
– staví se zde průmyslové oblasti a nákupní centra
– lidé odpočívají ve sportovních a odpočinkových zónách
– navštěvují kina a divadla
– ve městech jsou kromě základních škol také školy střední a vysoké
– o zdraví lidí pečují nemocnice a záchranář

 Bydliště
– každý člověk má své bydliště
– je to místo, kde žije(bydlí),
– adresa je označení místa bydliště určité osoby, je to kombinace jména a příjmení, ulice a čísla popisného, města a poštovního směrovacího čísla

Dopravní výchova
– na ulici nebo silnici jsme účastníky silničního provozu
– musíme dodržovat pravidla silničního provozu a znát dopravní značky
– zákazové, příkazové, výstražné, upravující přednost, informativní

 Dopravní předpisy
– pokud je u silnice chodník, musíme ho použít
– při přecházení silnice použijeme přechod(zebru)
– pokud je na křižovatce semafor, přecházíme na zelenou
– i když má chodec na přechodu přednost, musíme se vždy rozhlédnout,
– tramvaj má přednost i před chodci
– pokud dopravu řídí policie, musíme vždy uposlechnout jejich pokynů

Dopravní předpisy
– jako cyklisté také dodržujeme pravidla silničního provozu
– dítě do 10 let smí na silnici jen s cyklistou starším 15 let
– jízdní pruh pro cyklisty nebo cyklistickou stezku musíme použít
– jezdíme jednotlivě za sebou
– změnu směru ukazujeme upažením
– cyklista mladší 18 let musí používat přilbu

Povinná výbava jízdního kola
přední světlomet
přední bílá odrazka
zadní blikající červené světlo|
zadní červená odrazka
oranžové odrazky na pedálech
oranžové odrazky v paprscích kol

Důležitá telefonní čísla

150 hasiči

155 lékařská záchranná služba

158 policie

156 městská policie

112 integrovaný záchranný systém

Dopravní prostředky
– někteří žáci do školy dojíždějí, používají hromadné dopravní prostředky
– ve velkých městech jezdí autobusy, tramvaje a trolejbusy, v Praze metro
– při používání dopravních prostředků se musíme orientovat v jízdních řádech

 

Učivo 5. 10. – 9. 10.

DOMOV, OBEC

Malé obce, velké obce – život na vesnici, život ve městě.

Začali jsme orientačně pracovat s vlastivědnou mapou České republiky,  v rámci učiva ČJ, pravopis místních pojmenování, vyhledáváme a ukazujeme města, pohoří, hory, řeky, sledujeme barvy na mapě, hranice ČR, sousední státy

V naší obci (krátce jsme se zmínili o proběhlých volbách, volební místnosti a voličích) učebnice strana 10 – 11, PS strana 12/3

Můj první herbář – zakládání herbáře listů stromů (sbírání, lisování, lepení, popisování), dlouhodobý  úkol, datum odevzdání je 18. listopadu, herbáře využijeme v přírodovědě ve 4. a 5. ročníku. 

Doma si znovu projděte úkoly v učebnici na straně 4 – 5 (základní učivo předešlých ročníků). V pondělí si napíšeme krátký test, do kterého přidám i podzimní otázky, podzimu se věnujeme denně ve škole.

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

PODZIM, PROMĚNY PŘÍRODY – podzimní krajina, její změny na podzim, sbíráme přírodniny, poznáváme živou a neživou přírodu, sledujeme a zapisujeme počasí

OPAKOVÁNÍ TÉMATU ŠKOLA

Učebnice po stranu 9, úkoly na straně 4-5 opakujte doma (učivo 2. třídy), základní učivo zopakujeme i ve škole, PS strana 10/1, 2 (opakování dopravních značek)

 

Učivo 21. 9. – 25. 9. 

PODZIM  (podzimní rovnodennost, okolí naší obce na podzim, pozorování krajiny, změny v přírodě)

Všímáme si, co všechno dělají stromy, živočichové nebo lidé – tvoříme co nejvíce sloves nebo krátkých vět, komunikační aktivity

Státní svátek Den české státnosti (28. září) 

Projektová výuka – PŘEMYSLOVSKÝ KNÍŽE VÁCLAV

 

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko 2020 – zapojení do celostátní akce podzimním úklidem v Tečovicích, ochrana přírody, péče o životní prostředí, třídění odpadu

Dopravní značky podle tvaru a barvy, praktická poučení, která by měli žáci dodržovat jako chodci, cyklisté

Při dnešním pobytu v přírodě jsme poznávali ovocné, listnaté a jehličnaté stromy i keře, plody, zkoumali jsme tvar listů, objevili jsme rozdíl mezi stromem a keřem, pozorovali jsme rostliny a živočichy, domácí zvířata, víme, jak správně třídit odpad  

Učebnice strana 6 – 9, PS strana 7, učebnici i PS si děti nechaly ve škole

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování a upevnění znalostí  ze 2. ročníku, učebnice strana 4, 5 – opakujte i doma, v závěru měsíce si napíšeme prověřovací test.

Prvouku je třeba zvládnout co nejlépe. Učivo prvouky tvoří základ mnoha předmětů vyšších ročníků. Má-li v nich dítě uspět, musí být tento základ kvalitní, musí se naučit vše, co se naučit má, ale i všemu porozumět a chápat souvislosti. Základní znalosti mu musí přejít „do krve“. Neúplné pochopení a zvládnutí učiva způsobuje potíže později. Čím více znalostí, čím větší  porozumění a pochopení souvislostí a vztahů mezi nimi, tím lépe. Znalost dětí vede k zájmu, k touze poznat víc, umožňuje pochopit složitější, mít úspěch.

Učebnice strana 7, 8, PS strana 5 jen práce s obrázky

CESTA DO ŠKOLY
Orientace v nejbližším okolí školy, při vycházce jsme se seznámili s místy a situacemi, které mohou být nebezpečné, poznávali jsme dopravní značky a řekli jsme si o dopravních předpisech určených pro chodce.

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

MÍSTO, KDE ŽIJEME – MĚSTA A VESNICE

Školní řád, naše práva a povinnosti, pravidla bezpečného chování, hygienická opatření v souvislosti s onemocněním COVID – 19

Třídní samospráva, pracujeme na třídních pravidlech, pěstujeme bezproblémové vztahy, uplatnění slušné komunikace (pozdrav, omluva, prosba, poděkování)

Venku jsme společně objevovali barvy pozdního léta,  z hotových prací jsme si ve třídě vytvořili galerii přírodnin a jejich barev.

Vytvoříme si třídní rituál. Denně alespon chvilku ven do zeleně.

: