3.tř – Prvouka

shool-86 Já to chci také vědět….

Učivo 29. 5. – 2. 6. 2023

Jak rosteme a vyvíjíme se. Učebnice str. 65, PS str. 59.

Učivo 22. 5. – 26. 5. 2023

Opakování – živočichové, PS str. 56- příprava písemné práce.

PS 52 – 57- dokončení úkolů.

Učivo 15. 5. – 19. 5. 2023

Živočichové.

Učebnice str. 56 – 61.

PS str. 53, 54, 55.

Pracovní list č. 6.

Učivo 8. 5. – 12. 5. 2023

Živočichové – znaky, obratlovci a bezobratlí.

Učebnice str. 56,57,58,59.

PS str.51,52.

Učivo 2. 5. – 5. 5. 2023

Houby a rostliny- písemné prověřování.

Dokončení rostlin v PS až po str. 49. Nové pojmy pícniny, okopaniny, luskoviny, obilniny.

Učivo 24. 4. – 28. 4. 2023

Prac. list č. 6- dokončení. Okrasné, užitkové a polní rostliny- uč. str. 44 – 47.

PS str. 47 – 49. Procvičování učiva za čtvrtletí

Učivo 17. 4. – 21. 4. 2023

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny, poznávání rostlin ( viz. vycházka).

Učebnice str. 40,41. Znaky rostlin – uč. str. 38,39- opakování.

Části kvetoucích rostlin- PS str. 47,49.

Pracovní list č. 6 .

Učivo 10. 4. – 14. 4. 2023

Praktické poznávání jarních bylin- vycházka.

Učivo 3. 4. –  7. 4. 2023

Houby – opakování, znaky rostlin učebnice str. 38,39.

PS str. 46, PL č. 6 – druhá část.

Praktické poznávání jarních rostlin.

Učivo 27. 3. –  31. 3. 2023

Houby, rostliny.

Učebnice str. 36 – 39, PS str. 44 – 46, PL život v přírodě č. 6 ( první část).

Učivo 20. 3. – 24. 3. 2023

Písemné prověřování učiva ( otázky z PS str. 42).

Živé organizmy- uč. str. 36, PS str. 44.

Učivo 13. 3. – 17. 3. 2023

Vesmír- planety, uč. str. 34,35.

Opakování pojmů- pravdivost výroku.

PS str. 34,35.

Živé organizmy- uč. str. 36, PS str. 44 ( podle času).

 

Učivo 6. 3. – 10. 3. 2023

Půda, teplo a světlo- dokončení.

Slunce, vesmír, planety.

Učebnice str. 31 – 35.

PS str.38 – 40.

Podle času PS str. 41 – 43( individuální výběr).

 

Učivo 20. 2. – 24. 2. 2023

Vzduch, půda, teplo a světlo.

Učebnice str. 30, 31.

PS str. 36 – 39

 

Učivo 6. 2. – 10. 2. 2023

Podmínky života- PL č. 5

VODA – PS str. 35, 36,

učebnice str. 28, 29.

 

Učivo 30. 1. – 3. 2. 2023

Zboží, obchod- procvičování, učebnice str. 25,26.

Země – učebnice str. 27.

Domácí  úkol- PS str. 35- zapisovat konzumaci potravin, pokusit se vybrat potraviny s obsahem vody.

Učivo 23. 1.  – 27. 1. 2023

Podmínky života- procvičování, PS str. 33.

Lidské výtvory- projektová hodina, PS str. 34.

Sebehodnocení.

Učivo 16. 1. – 20. 1. 2023

Písemné prověřování probraného  učiva.

Živá a neživá příroda, podmínky života.

PS str. 33, učebnice str. 24.

Hry na prohloubení učiva.

Učivo 9. 1. – 13. 1. 2023

Opakování učiva, příprava na písemnou práci,

PS str. 24, Evropa, ČR- kraje, sousedé, povrch, světové strany.

Rodina, rodinné vztahy- PS str. 29,30,31.

Kontrola DÚ str. 29.

 

Učivo 3. 1. – 6. 1. 2023

Tři králové.

Dokončování v PS – povolání ( kontrola domácího úkolu str. 26)

PS str. 27, 28.

Domácí úkol str. 29- rodina.

Učivo 19. 12. – 22. 12. 

Vánoce u sousedů- zvyky, tradice,

pracovní list – Vánoce

 

Učivo 12. 12. – 16. 12.

Písemné opakování učiva, otázky z PS str. 24.

Povolání učebnice str. 20, 21.

Pracovní list č. 3

Advent

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.

Práce s mapu  – značky, plánek, světové strany, PS str. 22, učebnice str. 19.

Životní prostředí- PS str. 23, tajenka- shrnutí učiva, PS str. 24.

Hodnocení práce v hodinách.

 

Učivo 28. 11. –  2. 12.

Voda v krajině,

učebnice  str. 17, PS str. 21.

Orientace v krajině,

učebnice str. 18 – 19, PS str. 22

Učivo  21. 11. – 25. 11. 

PS str. 18 – 21

Učebnice str. 15 – 17

Čtvrtletní sebehodnocení.

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Písemné prověřování učiva ( otázky z minulého týdne).

Projekt SOUSEDÉ- vyhledávání informací, práce ve skupinách, zásady práce na PC, ,,bezpečný internet“

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Opakování ČR – hymna, znaky, sousedé.

Moje adresa,  obec Tečovice- historie, poloha.

PS str. 13, pracovní listy č. 2 Domov

Otázky k opakování

  • moje adresa
  • slova hymny
  • ČR – sousedé, hlavní město
  • kraj ve kterém žiji

Učivo 31. 10. – 4. 11.

Naše vlast – Česká republika. Zlínský kraj, krajské město Zlín.
Jsme Evropané – nejbližší sousedé České republiky.
Mrakodrap Zlín – exkurze

PRV 13, 14
PRV – PS 16, 17


Učivo 24. 10. – 28. 10.

Státní svátek 28. října – Den vzniku samostatného československého státu

Učivo 17. 10. – 21. 10.

Domov- obec.

Malá a velká obec, plán obce.

Učebnice str. 10, 11

PS str. 12,(13)

20. 10. Den stromů – projektové vyučování

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice str. 9 – vybavení kola.

PS str. 9, 10 – opakování , procvičování.

Hodnocení skupinové práce.

 

Učivo 3. 10. – 7. 10. 

Projektová dvouhodina, práce ve skupinách- bezpečnost, doprava, chodec, cyklista.

Pracovní sešit str. 8, 9- hodnocení.

Žákovská knížka- hodnocení za září.

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Den české státnosti.

Cesta do školy uč. str. 9.

Pracovní list č. 1 – škola ( dokončení).

Pracovní sešit  str. 7- dokončení.

 

Učivo 19. 9. –  23. 9.

Cesta do školy- bezpečnost, uč. str. 8

Dopravní značky.

Jak se k sobě chováme, ps. str. 6, 7

Pracovní list č. 1- jen část se značkami.

Práce na dobrovolném úkolu, uč. str. 6.

Učivo 12. 9. – 16. 9. 

Jsme kamarádi. Místo kde žijeme. Škola.

PS str. 5, učebnice str.7.

Zadání dlouhodobého úkolu ( dvojice) učebnice str. 6.