3.tř – Prvouka

Online hodina 24. 2. 2021

ÚKOLY NA VYCHÁZKY:
A) Zapisuj, maluj nebo foť, jaké přírodniny živé i neživé jsi viděl/a na vycházce.
B) Všímej si znečištěné nebo jinak poškozené přírody. Po cestě piš, co do přírody nepatří.
C) Zaznamenej názvy všech pozorovaných živočichů, můžeš je nakreslit. Poslouchej také jejich hlasy.

Nastuduj text s obrázky k tématu SVĚT KOLEM NÁS

Zasloužíte si pochvalu za úspěšně vypracovaný Test na opakování učiva o látkách a za přiřazení látek ke správným skupenstvím, dařilo se Vám. Pěkně jste pracovali ve skupinách, oceňuji sdílení informací z vypracovaného diagramu. Mám z Vás radost!

 

Online hodina 17. 2. 2021

Domácí úkol na středu 24. 2.

Vypracuj  TEST NA OPAKOVÁNÍ UČIVA O LÁTKÁCH

VENNŮV DIAGRAM
je tvořen průnikem dvou kruhů, do kterých se zapisují společné vlastnosti, pojmy (znázorníme je do průniku obrazců – společná část kruhu) a kontrastní, individuální pojmy (to jsou oblasti mimo společnou část).

Tvořivá práce
Dokonči diagram z hodiny CUKR, SŮL (pracuj s informacemi v textu PL 36, můžeš vyhledávat informace nové, uvědomuj si rozdíly a společné prvky cukru a soli).
Zaměř se na skupenství, barvu, chuť, vůni, rozpustnost (proveď doma pokusy – můžeš zdokumentovat, které Ti pomohou doplnit diagram).

Dobrovolný úkol
Práce s obrazovou encyklopedií pro děti (vyhledávání informací)
Uč se orientovat v encyklopedii, pracuj s rejstříkem, využívej čtení jako zdroj informací.
Zamysli se nad tím, co všechno se můžeme v knize nového dozvědět.
Zapiš méně než pět zajímavých informací, kterém by sis rád/a zapamatoval/a.
Vyber si z encyklopedie téma, které Tě zajímá a připrav pro spolužáky krátký referát.

Masopust a Popeleční středa
Masopustní nebo také fašankové období bylo časem, kdy se doporučovalo hojně jíst maso a vše mastné a masité. Věřilo se, že kdo spořádá hodně takovýchto pokrmů, zůstane celý rok při síle. Masopust začíná po svátku Tří králů a trvá do masopustního úterý (bylo včera).
Je to svátek pohyblivý, takže každý rok probíhá různě dlouhou dobu a končí jiným datem. Délka masopustu záleží na termínu Velikonoc, od kterých se odpočítá čtyřicet dní. Masopust byl provoněn zabijačkou a smaženými koblížky. V tomto období se konaly svatby, bály a další zábavy. Lidé se prostě veselili. Vyvrcholením byl průvod masek a maškar, tanec s medvědem.
Včera skončilo období masopustu a dnes Popeleční středou začíná čtyřicetidenní půst až do Velikonoc. Popeleční proto, protože lidé v tento den chodili do kostela, kde jim pan farář udělal na čelo šedý, popelavý křížek.

 

Online hodina 10. 2. 2021

Domácí úkol na středu 17. 2.

Připrav otázky do kvízu o cukru (2 odpovědi – jedna správná), povinných je šest otázek. Kvíz vypracuj na papír.
Pracuj s textem Cukr, pracovní list 36/1

Děkujeme Adamovi za ukázku homole cukru přímo z Dačic. Město Dačice je město, které dalo světu kostkový cukr. Kostkový cukr je český vynález.

Prostuduj text s obrázky v učebnici strana 32 – 35 Království Slunce, Planety (poznač si, čemu nerozumíš)

Znovu se vrať k dnešnímu prověřovacímu testu, doplň znalosti.

Velká pochvala dnes patří Anetce za prezentaci písemně vypracovaného odborného referátu na téma Vesmír. Referát si připravila pro své spolužáky, kteří byli mile překvapeni Anetčinými znalostmi. Děkujeme!

Na příští hodinu si projdi domácí knihovničku a pokud objevíš encyklopedii, připrav si ji na středeční výuku.

 

Online hodina 3. 2. 2021

Prostuduj text s obrázky v učebnici strana 30 – Půda, strana 31 – Teplo a světlo, Slunce
Doporučená literatura : Staré řecké báje a pověsti – Eduard Petiška, Obrázkové čtení Staré řecké báje a pověsti – Martin Pitro, nakladatelství FRAGMENT (v knize poznáš statečné hrdiny, mocné bohy a nejznámější příběhy z řecké mytologie v obrázcích)

PS strana 42/1, 2  OPAKOVÁNÍ – PODMÍNKY ŽIVOTA, písemně x ústně (připrav se na krátký prověřovací test)

PL strana 36/1, práce s odborným textem CUKR (cukr je pevná sypká látka)
podtrhni nové informace,
vymysli 3 otázky k textu, aby na ně spolužáci odpovídali větami z textu,
řekni svými slovy, k čemu potřebujeme cukr.

Význam slov:
homole – kuželovitý útvar nahoře zaoblený
vyluhovat – uvolnit z něčeho určené látky, z nakrájených řepných řízků se vyluhuje cukr
obezita – otylost, obézní je člověk, který má kila navíc
vápno – bělavá hmota vyrobená z vápence, vápenec je hornina
cukrovar – průmyslový závod na výrobu cukru
cukrovka – onemocnění, pro které je typická zvýšená hladina cukru v krvi

Dobrovolný úkol:
Vytvoř myšlenkovou mapu na téma CUKR (nafoť a pošli na email), zaměř se na typické vlastnosti látky, jak se získává, na význam a využití (můžeš kreslit, lepit, zpracování je na Tobě).

Anetka si připraví referát na téma VESMÍR (na středu 10. 2.). Těšíme se!

Objednávky knížek z nakladatelství Grada mi můžete nahlásit při online hodině. 

 

Online hodina 27. 1. 2021

Prostuduj text s obrázky v učebnici na straně 30 – Vzduch
PS strana 37

Vypracuj na list papíru myšlenkovou mapu VZDUCH, můžeš lepit i kreslit obrázky, nauč se podle mapy vyprávět v souvislostech, můžeš přidat další zajímavosti, pracuj s encyklopediemi (populárně naučná literatura) pro školáky – vyhledávej informace.  Vyzkoušej si doma dnešní pokusy z hodiny. Těším se na vaše prezentace.
Nabídka klíčových slov k tématu VZDUCH:
dává život – dýchání,
neživá součást přírody,
důležitost vzduchu – lidé, živočichové, rostliny,
vlastnosti vzduchu – bezbarvý plyn (všude kolem nás),
pohyb (proudění) vzduchu – vítr,
složení vzduchu – dusík (největší část vzduch), kyslík, oxid uhličitý, ostatní plyny a vodní páry,
půda, voda – vzduch,
ATMOSFÉRA – ochranná vrstva Země před nebezpečným zářením Slunce,
skleníkový efekt, skleníkové plyny,
znečištěný vzduch – smog.

Potřebuješ něco vysvětlit? Napiš si to, najdi a oslov někoho, kdo ti pomůže… Můžeš mi napsat do chatu.

Doporučuji do domácí knihovničky bohatě ilustrovanou knihu-encyklopedii pro děti mladšího školního věku Bez vody to nejde! z nakladatelství Portál, 2021 – Christiana Steinlein, Meike Scheier. Kniha pojímá téma vody komplexně a ukazuje, jak si zachovat tento veledůležitý přírodní zdroj.

Co víš o vzduchu? Vyzkoušej se a poznač si svoji úspěšnost.
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vzduch.htm

Online hodina 20. 1. 2021  

Prostuduj text s obrázky v učebnici strana 27 – 29
PS strana 35

Vypracuj barevnou myšlenkovou mapu VODA, můžeš lepit i kreslit obrázky, nauč se podle mapy vyprávět v souvislostech, můžeš přidat další zajímavosti. Už teď se těším na vaše prezentace.
Nabídka klíčových slov k tématu VODA:
dává život,
podoby vody – déšť, vodní pára, sníh, kroupy, led, jinovatka, rosa,
skupenství vody – pevné (led), kapalné (tekoucí voda), plynné (vodní pára), tání, tuhnutí, vypařování,
důležitost vody – lidé, živočichové, rostliny,
vlastnosti vody – bez chuti, bez zápachu, bezbarvá,
síla vody – povodně, ničivé vlny tsunami.

Potřebuješ něco vysvětlit? Napiš si to, najdi a oslov někoho, kdo ti pomůže…

Všechny chválím za dnešní práci a aktivitu v hodině. Elen děkuji za dobrovolnou aktivitu, odprezentuje ostatním ve třídě po příchodu do školy. Mile nás dnes překvapila Ema Konečná, která nám zahrála pro radost na klávesy jako samouk. Oceňuji přípravu a zájem o hudbu. Bylo to super!

 

Online hodina 13. 1. 2021

Pokus se sněhem – ROZPOUŠTÍME SNÍH

První pokus je jednoduchý, ale zajímavý a stojí za vyzkoušení! Někteří z vás už pravděpodobně vědí, jak asi spolu souvisí voda, sníh a led, ale pro někoho to může být třeba jako „čáry máry fuk kouzlo“.

Do průhledné sklenice naber sníh, dost ho tam udusej, aby se vešlo co nejvíc.
Označ si fixou, kam až sníh sahal a v kolik hodin jsi ho přinesl domů.
Potom tipuj, kolik vody zbude po roztátí z plné sklenice sněhu.
Tušíte, jestli to bude více či méně?
Svůj odhad si označ barevným fixem a napiš si, jak dlouho to asi bude sněhu trvat, než roztaje při pokojové teplotě….

Výsledek mnohé z vás určitě překvapí! A ve vodě krásně uvidíte, co všechno se ve sněhu ukrývalo (pokud jste nenabrali čistý…). Pokus zakresli a vyhodnoť.

V pokusu pokračuj, ale nejprve si zopakuj koloběh vody na Zemi. Když sníh roztaje, odteče do potůčků, řek, moří a oceánů… Tam se díky teplému vzduchu vypaří na oblohu, putuje a nad pevninou z něj vzniknou mraky, ze kterých časem znovu prší nebo sněží. Na sklenici natáhni potravinářskou fólii (napevno, aby vodní pára nemohla unikat) a dej přes noc na topení. Co uvidíš ve sklenici ráno, zakresli a vyhodnoť.

Oba zakreslené, zapsané a vyhodnocené pokusy vyfoť a pošli na můj mail do pátku 15. 1. Už teď se těším. Jsem zvědavá na vaše objevy a vyhodnocení!

Domácí úkol na středu 20. 1.

V učebnici nastuduj stranu 24-25, v pracovním sešitě vypracuj stranu 33 – přiřaď čísla podle obrázku + doplň věty.

Znovu se podívej v učebnici na obrázek Koloběh vody v přírodě, strana 29, přečti si text a splň v pracovním sešitě stranu 36.

Dnes všichni povinně ven!!! Užívejte si zimních radovánek, pozorujte svět kolem sebe a všímejte si zasněžené krajiny kolem nás.

 

Online hodina 6. 1. 2021

POVOLÁNÍ, PROFESE, PRÁCE 
Domácí úkol na středu 13. 1. – nastudovat v učebnici stranu 20 – 21, prohlédnout obrázky + práce v pracovním sešitě strana 26, 27

Na povolání se člověk připravuje během svého studia. Povolání (profese) dospělého člověka je práce a dostává za ni plat. Důležitá je každá práce, která přináší užitek. Prací dětí je chodit do školy a dobře se učit, za plnění školních povinností dostáváš od paní učitelky spravedlivé hodnocení. Po práci ve volném čase můžeme provozovat různé koníčky (sport, tanec, zpěv, malování…).

Práce fyzická neboli manuální je namáhavější spíše pro tělo, lidé při ní pracují většinou rukama (zedník).
Práce duševní je náročnější na přemýšlení (učitelka).
Některá povolání vyžadují obojí.

Profese: instalatér, zedník, uklízečka, prodavačka, malíř, spisovatel, zpěvák, pilot, kominík, kadeřnice, zahradnice, policista, sestřička, traktorista, popelář, truhlář, lékař, servírka, profesionální hasič….

Tři králové (6. ledna) – Kašpar, Melichar, Baltazar – K + M + B 2021 (požehnání domu)
Tříkrálová sbírka – vybrané peníze se rozdělují lidem v nouzi a dětem, na které štěstí i zdraví nějak pozapomnělo.
Dobrovolný úkol: vyrob si svoji tříkrálovou korunu nebo nakresli obrázek Kašpara, Melichara a Baltazara, jak předávají vzácné dary právě narozenému Ježíškovi – zlato, kadidlo a myrhu

Myrha je vonná uschlá pryskyřice načervenalé barvy, která se získává z keřů, jež rostou v Africe. Vyráběly se z ní mastičky a oleje, užívané k potírání a navonění těla.

Kadidlo je známé z kostela, kde se k okuřování používá dodnes. Je to směs pryskyřice, která, když se zapálí, nehoří, ale pouze doutná a vydává zvláštní pronikavou vůni.

Písnička – kdo ji nezná, zkuste se ji naučit:

https://www.youtube.com/watch?v=hbSHGpMIjn4

Všechny chválím za dnešní pěknou a aktivní práci při online výuce.

 

Učivo 14. 12. – 18. 12. 

Vycházka do lesa na Chlum, vánoční nadílka pro zvířata a ptáky, co ptákům do krmítka, ekosystém LES, ochrana přírody, sněhové vločky, zimní obloha, zimní slunovrat  21. 12. – začíná zima

Moje rodina, širší příbuzenské vztahy v rodině, základní povinnosti členů rodiny, chování k jednotlivým členům rodiny, PS strana 29

Vánoce, vánoční svátky, vánoční symboly, porozumění, přátelství, láska, význam svátečních dnů v rodině, chování při slavnostních příležitostech, učebnice strana 22, 23, PS strana 30 – 32

 

Učivo 7. 12. – 11. 12.

Písemné prověřování učiva, poznávání jehličnanů v okolí školy

Blíží se Vánoce, moje rodina

Kdo nám létá na krmítko – osm nejčastějších návštěvníků našich krmítek a jak je od sebe rozeznat

kos černý, drozd zpěvný, vrabec domácí, červenka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, pěnkava obecná, zvonek zelený

 

Učivo 30. 11. – 4. 12.

KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA, rozmanitost povrchu naší země, nadmořská výška, nížiny, vysočiny, popis krajiny v okolí domova

Využití krajiny, rozlišujeme krajinu zemědělskou, lesnatou a průmyslovou

Voda v krajině, vodní toky a nádrže, tok řeky, určování pravého a levého břehu

ORIENTACE V KRAJINĚ
K orientaci na Zemi používáme mapyGPS (elektronický navigační systém), můžeme využít kompas nebo buzolu. Ty se skládají ze směrové růžice a magnetické střelky. Magnetická střelka směřuje (ukazuje) vždy k severu, hlavní světové strany sever – S, jih – J, východ – V, západ – Z, poznali jsme i anglické označení  N – north sever, S – south jih, W – west západ, E – east východ, práce s buzolou 

Prostudovat v učebnici stranu 15 – 18, pracovní sešit strana 20, 21

Tematický celek odučen venku v přírodě + práce s buzolou, určování světových stran

 

Online hodina 25. 11. 2020

Chválím Olivera, Radka  a Kubu za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s chlapci zopakovali: živé organizmy – dřeviny (strom, keř) + pojmy strom, šiška, kmen, list  a taky jsme si příjemně protáhli svá těla, stálé a stěhovavé ptáky, naši státní hymnu, domácí zvířata, čas, prázdninové a školní měsíce, listnaté stromy, zkoumali jsme listy podle jejich tvaru a přiřazovali k názvu stromu, rostliny. 

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…..

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Doplnění učiva:

ŽIVOT V PŘÍRODĚ – ŽIVÉ ORGANIZMY
Součástí živé přírody jsou houby, rostliny, zvířata a lidé. Nazýváme je živé přírodniny nebo také živé organizmy. Zvířata a člověk patří do jedné společné říše, kterou nazýváme  živočichové.

Živé organizmy spolu s neživým prostředím, ve kterém žijí, nazývají ekologové ekosystém. Je to například ekosystém les, louka, pole… V jediném ekosystému může žít sto až tisíc různých druhů živých organizmů.

Základními podmínkami nutnými pro život jsou:
voda
vzduch
světlo a teplo pocházející ze Slunce
živiny

Ptáci stálí u nás i přes zimu najdou dostatek potravy (sýkorka, straka, kos černý, vrabec, datel černý). V zimě se živí semeny a plody rostlin, ale také přijímají potravu z krmítek u našich domů. Na jaře mají dostatek potravy v přírodě.

Ptáci stěhovaví (tažní) na zimu odlétají do teplých krajin a na jaře se k nám zase vrací (vlaštovka, kukačka, jiřička, čáp bílý, husa velká). Živí se živočichy, kteří v zimě přezimují (mouchami, brouky, žábami), proto by u nás zimu nepřežili.

 

Online hodina 16. 11. 2020

Státní svátky jsou pravidelně se opakující dny v roce, na které se každý pracující člověk i děti těší. Dny jsou označeny v kalendáři červenou barvou, vyvěšuje se státní vlajka, nechodíme do školy, rodiče nepracují. Měli bychom vědět, proč jsme doma.

Státní svátek zpravidla připomíná či oslavuje významné historické události či náboženské svátky.

17. listopad, svátek svobody a demokracie  

Pradědečkové a prababičky dnešních dětí většinou žili v první Československé republice. Jejich život nebyl vždy snadný, ale přesto byl hezký. Naše vlast a její obyvatelé byli svobodní. Každého chránilo právo. V Německu tehdy nacisté vedení Adolfem Hitlerem vyzbrojili velikou armádu. Pak tato armáda obsadila Čechy a Moravu. Nacisté uvěznili nebo zabíjeli ty, kdo je neposlechli, a také Židy a Romy. Chystali se, že časem vyženou nebo vyhubí i ostatní Čechy.

17. listopadu 1939 němečtí vojáci zatkli v Praze mnoho studentů, některé hned zastřelili, ostatní poslali do krutého vězení – koncentračního tábora. Aby se pomstili českým studentům, zavřeli všechny vysoké školy (Mezinárodní den studenstva).

Násilí a lež někdy na čas zvítězí. Nikdy ne trvale. Hitlerova říše byla nakonec poražena a nacisté od nás vyhnáni. Mnoho lidí však v boji za svobodu padlo. Po válce u nás měli moc komunisté. Slibovali, že zařídí lidem spokojený život. Těm, kdo byli dřív nejchudší, se opravdu žilo lépe. Byly vymýceny některé nemoci.

Za to komunisté chtěli všechnu moc. Sebrali lidem podniky a obchody. Řídit továrny se ale komunistům nedařilo a v obchodech začalo chybět zboží. Kdo upozorňoval na chyby a zločiny vlády, šel do vězení. Byli popravování i nevinní lidé. Stále více lidí chtělo utéct do svobodných zemí.

17. listopadu 1989 studenti a další občané si připomínali výročí uzavření vysokých škol nacisty a chtěli uctít památku studenta Jana Opletala, který byl v roce 1939 zastřelen fašisty.
– V Praze na Albertově se shromáždili tisíce studentů. Žádali při té příležitosti, aby komunisté dali lidem více svobody. Policie je surově zbila. To rozhněvalo celý národ.
– Občané tak dlouho demonstrovali v ulicích a na náměstích, až se komunisté vzdali vlády.
– Do naší země se vrátila svoboda a demokracie.
– Studenti a další občané demonstrovali pokojně, bez násilí (sametová revoluce, revoluce = převrat, změna k lepšímu). Veřejná bezpečnost (komunistická policie) obušky zbila a zranila mnoho lidí.
– V dalších dnech se konala tisícová shromáždění občanů na Václavském náměstí v Praze, kde lidé dali jasně najevo, že si přejí novou lepší vládu. A to se splnilo, když se stal prezidentem Václav Havel. Obrázek Václava Havla najdeš v učebnici na straně 13.

Den boje za svobodu a demokracii – 17. listopad – nám připomíná dvě události. Obě ukazují touhu lidí po vládě, která chrání svobodu a práva lidí.

Svoboda lidem umožňuje mluvit o problémech, cestovat, podnikat.

V demokracii si občané vybírají při volbách vládu. Mohou tak vyměnit špatné politiky za jiné. Spory se řeší bez násilí a krveprolití.

 

JAN AMOS KOMENSKÝ

V neděli 15. 11. 2020 jsme si připomínali 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, kterému se říkalo UČITEL NÁRODŮ.  Komenský byl výjimečný pedagog, moudrý a vzdělaný. Prosazoval školní docházku a vzdělání pro všechny . Známý je jeho princip ŠKOLA HROU. Dochovalo se po něm do dneška aktuální pedagogické dílo.

Byl vynikající učitel, proslavil se návrhy:

  • děti se měly do školy těšit
  • škola se měla stát zábavou a hrou
  • v učebnicích mělo být hodně názorových obrázků
  • učitelé nesměli používat tělesné tresty ani rákosku

Zemřel v Nizozemí, pochován je v Naardenu.

Citáty J. A. Komenského: (Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok).

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat!
Každému člověku je jeho věk školou.
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“

 

Online hodina 10. 11.

Procvičování učiva:
Prostuduj text v učebnici + obrázky na straně 13, 14.
Pracovní sešit strana strana 16 -17 máš možnost volby, vyber si některá cvičení a splň, strana 18/1 + dole doplňte názvy sousedních států České republiky.

Povinný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 24OPAKOVÁNÍ DOMOV, odpověz na otázky a rozlušti tajenku

Dobrovolný domácí úkol:
Pracovní sešit strana 18/2 – vyber si jeden ze států sousedících s Českou republikou, v učebnici a encyklopediích vyhledej informace.
Osnova:
Namaluj vlajku.
Popis, kde leží. (Se kterými státy sousedí).
Zjisti název hlavního města.
Shromažďuj informace o některých zajímavostech této země.

Prezentace ve škole, založení do osobního portfolia, využití v dalších ročnících.

Doplňková četba z čítanky pro zájemce:
Strana 25 – CO MÁ PRAHA, ORLOJ, Ondřej Hník
Strana 30 – ŽIVOT V EVROPĚ, Gaelle Lahoreau
Strana 137 – JAK TO BYLO S HOROU ŘÍP, Josef Brukner

 

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika (ČR) je naše vlast, náš domov.

Dřívější rozdělení na tři historické země – Čechy, Morava, Slezsko.

Dnes je Česká republika rozdělena na 14 krajů. Každý kraj má své krajské město. V krajských městech sídlí krajské úřady. My žijeme ve Zlínském kraji, krajským městem je Zlín.

Hlavní město Praha je zároveň samostatným krajem.
Ostatní velká města: Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc

V Praze sídlí prezident a vláda. Prezident je hlavou státu, je volen na 5 let. Prezident jmenuje a odvolává vládu, podepisuje zákony, jedná s prezidenty jiných zemí. Prezident ČR je Miloš Zeman.

V čele vlády je předseda.
Vláda je složena z ministrů.

Jak vznikla naše vlast?
Podle pověsti přivedl Slovany na naše území vojvoda Čech, země dostala jméno po něm – Čechy. Vojvoda promluvil ke svému lidu z hory Říp. (můžeš si pověst přečíst, doporučená literatura: Staré pověsti české od Jany Eislerové, ilustrace: Antonín Šplíchal, nakladatelství Fragment).

 

JSME EVROPANÉ

Sousední státy: Polsko (Varšava), Německo (Berlín), Slovensko (Bratislava), Rakousko (Vídeň)

Česká republika leží ve střední Evropě, je státem vnitrozemským a říká se jí „srdce Evropy“. Patří mezi středně velké státy. Má asi 10 milionů obyvatel. Většinu obyvatel tvoří Češi, Moravané a Slezané.

Česká republika je členem Evropské unie, která usiluje o vytvoření jednotné Evropy. Státy společně hospodaří, mají jednotnou měnu.

Česká republika vznikla v roce 1993, prvním prezidentem České republiky byl zvolen Václav Havel.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

ŽIVÁ PŘÍRODA, STROMY, DŘEVINY, STÁTNÍ SVÁTEK – 28. říjen, Tomáš Garrigue Masaryk, ZIMNÍ ČAS 

Brainstorming – STROM, společné sdílení, doplňování slov

Pětilístek – STROM (na co myslíme, jaký je, co dělá, co poskytuje, co pro tebe znamená)

Proč potřebujeme stromy?

DŘEVINY (mají dřevnatý stonek – nadzemní část dřevin), stromy mají kmen a větve, keře kmen nemají, větví se od země
Stromy – listnaté, jehličnaté, ovocné a ostatní
Keře – listnaté, jehličnaté

Co potřebuje strom  k životu – VZDUCH, SVĚTLO, TEPLO, VODU, PŮDU (základní životní podmínky)

Ochrana stromů

Části stromu, učebnice strana 51, PS strana 49

Výuková karta stromu + frotáž kůry, listu, zajímavosti, prezentace ve škole

Doporučená literatura: Stromy a keře – Birgit Kuhnová (Computer Press), Putování přírodou  – Laura Howell (Svojtka), Můj první herbář – Anna Linstadová (Computer Press), Pohádky nejen mezi stromy – Dana Munsterová (GRIFART), plně ilustrované  pohádky, ve kterých víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků, zajímavé informace o jednotlivých stromech, které rostou v České republice

Státní svátek – 28. říjen, je den, kdy vznikla Československá republika, bylo to v roce 1918, hlavní zásluhu o vznik samostatné republiky měl Tomáš Garrigue Masaryk, který byl první prezident, letos naše republika slaví 102. narozeniny. tento den je v kalendáři označený červenou barvou, vyvěšuje se státní vlajka, Státní symboly České republiky najdeš v učebnice  na straně 13.
Doporučená literatura: DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ pro děti – Jana Eislerová, ilustroval Antonín Šplíchal (Fragment), Kde domov můj, příběh hymny – Aneta Františka Holasová knihu napsala i ilustrovala (Albatros), Můj stát, putování s českým lvem za sedmi státními symboly – Martin Velíšek, ilustroval Milan Starý (Euromedia Group)

ČAS
ZMĚNA ČASU – zimní čas v roce 2020 nastane v noci 25. října, ručičku hodin posuneme ze 3:00 na 2:00 hodiny.
Den má 24 hodin, čas měříme na hodiny, minuty a vteřiny. Dále na týdny, měsíce a roky. Čas měříme různými hodinami. Trénuj určování času na hodinách.

 

Státní symboly České republiky

Velký státní znak – má 5 barev, dva druhy zvířat: lva a orlici. Znak je rozdělen na čtyři stejné části, představuje všechny územní části našeho státu – Čechy, Moravu a Slezsko – Český lev, Moravská orlice, Slezská orlice, „Druhý český lev“.  Znak najdeme vedle vstupu do školy, na budovách úřadů, na soudech, radnicích, určitě ho máte i doma, pokud se podíváte na cestovní pas, najdete ho na přední straně.

Malý státní znak   – v červeném poli je lev, který má dva ocasy, má korunku na hlavě. Znak reprezentuje náš stát. Lev představuje sílu, rytířskou ctnost a odvahu. S malým státním znakem se setkáváte dvakrát do roka – je podtištěn uprostřed vašeho vysvědčení.

Státní vlajka  – nejznámější státní symbol, modrý klín, bílý pruh, červený pruh, má tvar obdélníku, pravidla pro užívání vlajky stanoví zákon.

Státní barvy  – naše národní barvy – bílá, červená a modrá, uspořádání barev do pruhu nazýváme trikolora = trojbarevná.

Prezidentská standarda  – jediným uživatelem standardy je Prezident České republiky.

 Státní hymna je velmi slavnostní skladba, hraje se při významných příležitostech, hymna oslavuje krásu země, národ, svobodu.

Státní pečeť  – s tímto státním symbolem se nikdy nesetkáte, používá ji prezident při podpisu významných mezinárodních smluv.

Národním symbolem naší země se stala lípa srdčitá, její listy mají tvar srdce.

Učebnice strana 13. V učebnici děti mají jen velký státní znak, malý státní znak, státní vlajku a hymnu. Státní barvy, prezidentskou standardu a státní pečeť jsem přidala (učivo vyššího ročníku, šikovné děti si mohou zapamatovat). Aktuálně na straně studujte jen dělení České republiky, obrázky státních symbolů a hymnu. Děkuji za spolupráci.

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

Shrnutí učiva, opakování a procvičování – Škola, Domov

Co bychom měli znát v rámci tématu ŠKOLA, DOMOV
Přiřazena je DOPRAVNÍ VÝCHOVA, DOPRAVNÍ PŘEDPISY, POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – učivo bylo probráno při výuce ve třídě nebo venku při praktických ukázkách, dopravní předpisy a výbavu jízdního kola doladíme při návštěvách dopravního hřiště v Otrokovicích.
Zvýrazněným psaným slovům by děti měly rozumět a učivo ovládat.

Domov
– domov je místo, kde žijeme, kam se vracíme
– máme zde rodinu a přátele
– je to místo, kde je nám dobře a kde se cítíme bezpečně

Obec
– každý z nás žije v nějaké obci
– obce dělíme na vesnice a města
– většina lidí žije ve městech, méně lidí na vesnic

Vesnice
– obce s počtem do 3000 obyvatel
– lidé pracují zejména v zemědělství, v lese nebo pracují ve městě
– středem obce bývá náves
– obvykle zde najdeme obecní úřad, kostel, školu, obchod a restauraci
– na vesnici se nejčastěji žije v rodinných domech
– na vesnici mají lidé zahrádky, pěstují ovoce a zeleninu
– také zde chovají domácí zvířata

Město
– je to větší obec s počtem více než 3000 obyvatel
– nad 1 milion se nazývá velkoměsto
– lidé pracují v průmyslových závodech, v dopravě, službách nebo zdravotnictví
– centrem města bývá jeho nejstarší část
– bývají zde historické budovy, kostel, náměstí a radnice
– ve velkých městech se městskému úřadu říká magistrát
– lidé ve městech často žijí na sídlištích
– ta jsou součástí městských čtvrtí
– ve městech lidé jezdí hromadnou dopravou
– staví se zde průmyslové oblasti a nákupní centra
– lidé odpočívají ve sportovních a odpočinkových zónách
– navštěvují kina a divadla
– ve městech jsou kromě základních škol také školy střední a vysoké
– o zdraví lidí pečují nemocnice a záchranář

 Bydliště
– každý člověk má své bydliště
– je to místo, kde žije(bydlí),
– adresa je označení místa bydliště určité osoby, je to kombinace jména a příjmení, ulice a čísla popisného, města a poštovního směrovacího čísla

Dopravní výchova
– na ulici nebo silnici jsme účastníky silničního provozu
– musíme dodržovat pravidla silničního provozu a znát dopravní značky
– zákazové, příkazové, výstražné, upravující přednost, informativní

 Dopravní předpisy
– pokud je u silnice chodník, musíme ho použít
– při přecházení silnice použijeme přechod(zebru)
– pokud je na křižovatce semafor, přecházíme na zelenou
– i když má chodec na přechodu přednost, musíme se vždy rozhlédnout,
– tramvaj má přednost i před chodci
– pokud dopravu řídí policie, musíme vždy uposlechnout jejich pokynů

Dopravní předpisy
– jako cyklisté také dodržujeme pravidla silničního provozu
– dítě do 10 let smí na silnici jen s cyklistou starším 15 let
– jízdní pruh pro cyklisty nebo cyklistickou stezku musíme použít
– jezdíme jednotlivě za sebou
– změnu směru ukazujeme upažením
– cyklista mladší 18 let musí používat přilbu

Povinná výbava jízdního kola
přední světlomet
přední bílá odrazka
zadní blikající červené světlo|
zadní červená odrazka
oranžové odrazky na pedálech
oranžové odrazky v paprscích kol

Důležitá telefonní čísla

150 hasiči

155 lékařská záchranná služba

158 policie

156 městská policie

112 integrovaný záchranný systém

Dopravní prostředky
– někteří žáci do školy dojíždějí, používají hromadné dopravní prostředky
– ve velkých městech jezdí autobusy, tramvaje a trolejbusy, v Praze metro
– při používání dopravních prostředků se musíme orientovat v jízdních řádech

 

Učivo 5. 10. – 9. 10.

DOMOV, OBEC

Malé obce, velké obce – život na vesnici, život ve městě.

Začali jsme orientačně pracovat s vlastivědnou mapou České republiky,  v rámci učiva ČJ, pravopis místních pojmenování, vyhledáváme a ukazujeme města, pohoří, hory, řeky, sledujeme barvy na mapě, hranice ČR, sousední státy

V naší obci (krátce jsme se zmínili o proběhlých volbách, volební místnosti a voličích) učebnice strana 10 – 11, PS strana 12/3

Můj první herbář – zakládání herbáře listů stromů (sbírání, lisování, lepení, popisování), dlouhodobý  úkol, datum odevzdání je 18. listopadu, herbáře využijeme v přírodovědě ve 4. a 5. ročníku. 

Doma si znovu projděte úkoly v učebnici na straně 4 – 5 (základní učivo předešlých ročníků). V pondělí si napíšeme krátký test, do kterého přidám i podzimní otázky, podzimu se věnujeme denně ve škole.

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

PODZIM, PROMĚNY PŘÍRODY – podzimní krajina, její změny na podzim, sbíráme přírodniny, poznáváme živou a neživou přírodu, sledujeme a zapisujeme počasí

OPAKOVÁNÍ TÉMATU ŠKOLA

Učebnice po stranu 9, úkoly na straně 4-5 opakujte doma (učivo 2. třídy), základní učivo zopakujeme i ve škole, PS strana 10/1, 2 (opakování dopravních značek)

 

Učivo 21. 9. – 25. 9. 

PODZIM  (podzimní rovnodennost, okolí naší obce na podzim, pozorování krajiny, změny v přírodě)

Všímáme si, co všechno dělají stromy, živočichové nebo lidé – tvoříme co nejvíce sloves nebo krátkých vět, komunikační aktivity

Státní svátek Den české státnosti (28. září) 

Projektová výuka – PŘEMYSLOVSKÝ KNÍŽE VÁCLAV

 

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko 2020 – zapojení do celostátní akce podzimním úklidem v Tečovicích, ochrana přírody, péče o životní prostředí, třídění odpadu

Dopravní značky podle tvaru a barvy, praktická poučení, která by měli žáci dodržovat jako chodci, cyklisté

Při dnešním pobytu v přírodě jsme poznávali ovocné, listnaté a jehličnaté stromy i keře, plody, zkoumali jsme tvar listů, objevili jsme rozdíl mezi stromem a keřem, pozorovali jsme rostliny a živočichy, domácí zvířata, víme, jak správně třídit odpad  

Učebnice strana 6 – 9, PS strana 7, učebnici i PS si děti nechaly ve škole

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování a upevnění znalostí  ze 2. ročníku, učebnice strana 4, 5 – opakujte i doma, v závěru měsíce si napíšeme prověřovací test.

Prvouku je třeba zvládnout co nejlépe. Učivo prvouky tvoří základ mnoha předmětů vyšších ročníků. Má-li v nich dítě uspět, musí být tento základ kvalitní, musí se naučit vše, co se naučit má, ale i všemu porozumět a chápat souvislosti. Základní znalosti mu musí přejít „do krve“. Neúplné pochopení a zvládnutí učiva způsobuje potíže později. Čím více znalostí, čím větší  porozumění a pochopení souvislostí a vztahů mezi nimi, tím lépe. Znalost dětí vede k zájmu, k touze poznat víc, umožňuje pochopit složitější, mít úspěch.

Učebnice strana 7, 8, PS strana 5 jen práce s obrázky

CESTA DO ŠKOLY
Orientace v nejbližším okolí školy, při vycházce jsme se seznámili s místy a situacemi, které mohou být nebezpečné, poznávali jsme dopravní značky a řekli jsme si o dopravních předpisech určených pro chodce.

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

MÍSTO, KDE ŽIJEME – MĚSTA A VESNICE

Školní řád, naše práva a povinnosti, pravidla bezpečného chování, hygienická opatření v souvislosti s onemocněním COVID – 19

Třídní samospráva, pracujeme na třídních pravidlech, pěstujeme bezproblémové vztahy, uplatnění slušné komunikace (pozdrav, omluva, prosba, poděkování)

Venku jsme společně objevovali barvy pozdního léta,  z hotových prací jsme si ve třídě vytvořili galerii přírodnin a jejich barev.

Vytvoříme si třídní rituál. Denně alespon chvilku ven do zeleně.

: