3.tř – Prvouka

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko 2020 – zapojení do celostátní akce podzimním úklidem v Tečovicích, ochrana přírody, péče o životní prostředí, třídění odpadu

Dopravní značky podle tvaru a barvy, praktická poučení, která by měli žáci dodržovat jako chodci, cyklisté

Při dnešním pobytu v přírodě jsme poznávali ovocné, listnaté a jehličnaté stromy i keře, plody, zkoumali jsme tvar listů, objevili jsme rozdíl mezi stromem a keřem, pozorovali jsme rostliny a živočichy, domácí zvířata, víme, jak správně třídit odpad  

Učebnice strana 6 – 9, PS strana 7, učebnici i PS si děti nechaly ve škole

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování a upevnění znalostí  ze 2. ročníku, učebnice strana 4, 5 – opakujte i doma, v závěru měsíce si napíšeme prověřovací test.

Prvouku je třeba zvládnout co nejlépe. Učivo prvouky tvoří základ mnoha předmětů vyšších ročníků. Má-li v nich dítě uspět, musí být tento základ kvalitní, musí se naučit vše, co se naučit má, ale i všemu porozumět a chápat souvislosti. Základní znalosti mu musí přejít „do krve“. Neúplné pochopení a zvládnutí učiva způsobuje potíže později. Čím více znalostí, čím větší  porozumění a pochopení souvislostí a vztahů mezi nimi, tím lépe. Znalost dětí vede k zájmu, k touze poznat víc, umožňuje pochopit složitější, mít úspěch.

Učebnice strana 7, 8, PS strana 5 jen práce s obrázky

CESTA DO ŠKOLY
Orientace v nejbližším okolí školy, při vycházce jsme se seznámili s místy a situacemi, které mohou být nebezpečné, poznávali jsme dopravní značky a řekli jsme si o dopravních předpisech určených pro chodce.

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

MÍSTO, KDE ŽIJEME – MĚSTA A VESNICE

Školní řád, naše práva a povinnosti, pravidla bezpečného chování, hygienická opatření v souvislosti s onemocněním COVID – 19

Třídní samospráva, pracujeme na třídních pravidlech, pěstujeme bezproblémové vztahy, uplatnění slušné komunikace (pozdrav, omluva, prosba, poděkování)

Venku jsme společně objevovali barvy pozdního léta,  z hotových prací jsme si ve třídě vytvořili galerii přírodnin a jejich barev.

Vytvoříme si třídní rituál. Denně alespon chvilku ven do zeleně.