3.tř – Český jazyk

čj 1

Probrané učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

ČJ – Učebnice str. 47 – vyjmenovaná slova po P, PS str. 35, cv.  16, 17.  Str. 36, cv. 1. Procvičuj vyjmenovaná slova po P

VYJMENOVANÁ SLOVA P

Čtení – školní kolo recitační soutěže

Psaní – obchod – práce s opisem textu

Probrané učivo 3.2. – 7. 2. 2020

ČJ – Učebnice 44 – 45, PS – 33,34

Čtení s porozuměním – práce s tištěným textem

Psaní – pokračování v písance

Probrané učivo 27.1. – 30.1 2020

>PROCVIČUJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO B<

>PROCVIČUJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO L<

>PROCVIČUJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO M<

>ČTENÍ S POROZUMĚNÍM<

>PROCVIČOVÁNÍ ČEŠTINY<

Probrané učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

ČJ – vyjmenovaná slova po M, učebnice str. 42 – 43, PS 30. DÚ PS str. 30 cv. 3. Sloh – vypravování – osnova. DÚ – nauč se vyjmenovaná slova po M

Čtení –  s porozuměním – vyhledávání odpovědí na test z pohádky

Psaní – přepis textu, doplnění vět z obrázků do slov

Probrané učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

ČJ – opakování na pololetní písemnou práci – abeceda, slova nadřazená,  podřazená, slova protikladná, párové souhlásky, diktát – vyjmenovaná slova. Učebnice str. 39,40. PS – 29

Čtení – bajky /napsání vlastního textu/

Probrané učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

ČJ – vyjmenovaná slova po L, PS str. 27 – 28, PL, diktát po B,L

Čtení – čítanka – pohádkové čtení

Psaní – písanka, opis textu

Probrané učivo 9. 12. – 13. 12.

ČJ – vyjmenovaná slova po B, PS str. 20 – 21

Čtení – čtení s porozuměním, čtení s Bublinkou str. 26 – 27, adventní příběhy

Psaní – vánoční přání – společná práce

Probrané učivo 2. 12. – 6. 12.

ČJ – slova příbuzná, PS str. 17 – 19

Čtení – výukový program v knihovně FB ve Zlíně , adventní příběhy

Psaní – opis textu

Probrané učivo 25. 11 – 29. 11.

ČJ – opakování a doplňovačky vyjmenovaná slova, PS str. 15 – 16

Čtení – čtení s Bublinkou str. 23 – 25

Psaní – opis a doplnění vět

Probrané učivo 18.11. – 22.11.

ČJ – práce s textem – vyjmenovaná slova, opakování tvrdé, měkké a obojetné souhlásky

Čtení – výukový program v knihovně FB ve Zlíně

Psaní – písanka str. 13,14

Probrané učivo 11.11. – 15.11.

PS Český jazyk a komunikace str. 13 – 16, cvičení na vyjmenovaná slova po Z, učebnice JČ str. 59, cv. 1 – 3

Čtení s Bublinkou str. str. 21 – 22

Psaní – písanka str. 12

Probrané učivo 4.11. – 8.11.

PS Český jazyk a komunikace str. 13, cv. 12 – 13, vyjmenovaná slova po Z,, učebnice JČ str. 58, cv.1

Čtení s Bublinkou str. 20, beseda se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou

Sloh – popis žáka – vlastnosti

Psaní – písanka str. 10,11, přepis textu

Probrané učivo 31.10 – 1.11.

Halloween ve škole – zábavné výuka v maskách

Probrané učivo 21.10. – 25.10

PS Český jazyk a komunikace str. 12, cv. 9 – 11, slova příbuzná a protikladná

Učebnice str. 24 – 25

Čtení s Bublinkou str. 18, 19 cv. 3

Sloh – piktogramy, jejich význam – DÚ na 31.10. – PL

Probrané učivo 14.10 – 18.10.

PS Český jazyk a komunikace str. 11, cv. 6. – 8, doplnění Y/I v textu, práce s chybou

Písanka po str. 9, přepis textu

Čtení – čítanka str.23 – 24 , čtení s Bublinkou str. 16 – 17, cv. 1 – 5

Sloh – práce s vizitkou, DÚ do 24.10. – vytvoř vlastní návrh vizitky – PL

Probrané učivo 7.10. – 11.10.

PS Český jazyk a komunikace str. 9, cv. 1,2, str. 10, cv. 3-5, opakování zájmen, číslovek

Písanka po str. 8

Čtení s Bublinkou  str. 15 Tři páni, cv. 1 – 4, text písně na vystoupení

Sloh – vytvoření narozeninového přání

Probrané učivo 30.9. – 4.10. 

PS Český jazyk a komunikace str. 8, cv. 13 – 15

Písanka po str. 6-7

Čtení s Bublinkou po str. 14, cv. 1,2

Sloh – sestavení pozvánky na oslavu narozenin, poděkování za pozvání . DÚ do 10.10. dokončit nesplnění ze školy PL

Probrané učivo 23.9. – 27.9.

PS Český jazyk a komunikace po str. 7, opakování přídavných jmen

Písanka po str. 5

PS Slovní druhy po str.7

Čtení s Bublinkou  po str. 13

Sloh – popis vlastní osoby, DÚ do 3.10. – myšlenková mapa – PL

Probrané učivo 16. – 20. 9.
PS Český jazyk a komunikace po str. 5.
Písanka po str. 3.
PS Slovní druhy po str.6.
Čtení s Bublinkou po str. 11.
V pondělí 23. 9. bude žákům zadána DÚ do slohového výcviku. Datum odevzdání je ve čtvrtek 26. 9.

Český jazyk a komunikace – Místo, kde žijeme str.4, psaní adresy

Opakování slovních druhů – podstatná jména

Čtení – čtení s Bublinkou str. 2 – 7, Adam a Otka str. 8

Psaní – básnička pro ranní kruh, psaní jednoduchých vět k podstatným jménům

Sloh – vypravování, obrázková osnova. DÚ – pracovní list do 19.9.2019