3.tř – Český jazyk

shool-134

Učivo 5. 6. – 9. 6.
Souhrnné opakování.
Závěrečná písemná práce – 1. období ŠVP.
Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.
ČJ s. 106 – 107, 104
ČJ – PS 2. díl  s. 38 – 39
ČT s. 172 – 174

Učivo 29. 5. – 2. 6.
Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z– opakování.
Slovní druhy. Slovesa – opakování.
Spojování vět do souvětí.
S: Pořadí vět v příběhu
ČJ s. 95 – 96, 109
ČJ – PS 2. díl  s. 30 – 31, 40/2
ČT s. 166 – 171

Učivo 22.- 5. – 26. 5. 2023

Procvičování vyjm. sl., vyjmenovaná slova po Z.

Učebnice str. 90 – 93. PS str. 27, 28.

Učivo 15. 5. – 19. 5. 2023

Vyjmenovaná slova po V ( pamětné osvojování). opakování podst. jm- tvary.

Učebnice str. 89, 89/ 4 – písemně, str. 90, 90/4 – pís.

PS str. 24, 25, 24/2,3- pís., 26- vyhledávání podst. jm., sloves, předložek. Práce s informacemi.

PS str. 27- předpony vy, vý.

Podle času- Start do vyjm. slov str. 31.

Čtení s porozuměním, diktát po přípravě.

Učivo 8. 5. – 12. 5. 2023

Vyjmenovaná slova po V, psaní předložek.

Učebnice str. 86, 87/4 písemně, 88- ústně, 89/3 písemně.

Start do vyj. slov str. 27, 29, 30.

Procvičujeme slovní druhy str. 24- psaní předložek.

Opakujeme slovesa a podstatná jména.

Učivo 2. 5. – 5. 5. 2023

Procvičování sloves a vyjm. slov po S. příprava na vyjm. slova po V.

Učebnice st. 84/4 – písemně, 85/ 4 diktát po přípravě. PS str. 23.

PS str. 36/1, 2, 5. PS str. 37 + sloh + uč. str. 105.

Procvič. slov. druhů str. 20, časování slovesa být.

Učivo 24.4. – 28. 4. 2023

Zvratná slovesa, časování sloves- uč. str. 101, 101/2 písemně, uč. str. 102, 103, 102/3 – písemně.

PS str. 35, 36.

Vyjmenovaná slova po S pokračování-  uč. 80/3, 81/4 – diktát po přípravě.

Učebnice str. 82, 83. Písemně 82/3. PS str. 21, 22.

Start do vyjm. slov 24/4, 25/ 7,8.

Tiché a hlasité čtení, reprodukce textu, ilustrace.

Učivo 17. 4. – 21. 4. 2023

Vyjmenovaná slova po S, slovesa- osoba, číslo a čas, infinitiv.

Slovesa – učebnice str. 98, 98/ 3- písemně, 99, 99/ 3,4 – písemně.

Infinitiv- uč. str. 100.

Procvičujeme slovní druhy str. 19,20.

Pracovní sešit str.33/1-4.

Vyjmenovaná slova

Start do vyjm. slov str. 23.

Prac. seš. str. 21

Čtení- čítanka str. 147 – 149.

Učivo 10. 4. – 14. 4. 2023

Vyjmenovaná slova po S- seznámení- uč. str. 80, PS str. 21

Slovesa – osoba, číslo, čas – uč. str. 98,99.

Slovní druhy procvičování – str. 18.

Čítanka str. 144- informace.

Učivo 3. 4. – 7. 4.
Vyjmenovaná slova – opakování.
Slovní druhy. Slovesa – číslo.
S: Velikonoční přání, adresa
ČJ s. 79, 97
ČJ – PS 2. díl  s. 32
SD s. 29 – 30 
ČT s. 141 – 143

Učivo 27. 3. – 31. 3.
Vyjmenovaná slova po P – opakování.
Slovní druhy.
S: Svátky a obyčeje
Noc s Andersenem (Helena Zmatlíková, Ondřej Sekora)
Připravuji se na diktát podle ČJ  – PS s. 6/5 + s. 7/3
ČJ s. 78 – 79
ČJ – PS 2. díl  s. 19– 20
VJS s. 20 – 21
SD s. 28 
ČT s. 140, vlastní knížka

Učivo 20. 3. – 24. 3.
Vyjmenovaná slova po P.
Slovní druhy.
Čtení s porozuměním.
Připravuji se na diktát podle ČJ  70/4.
ČJ s. 75 – 77
ČJ – PS 2. díl  s. 17– 18
VJS s. 17 – 19
ČT s. 135 – 140

Učivo 13. 3. – 17. 3.
Podstatná jména  rod, číslo, pád.
Vyjmenovaná slova po P – úvod.
Sloh: Můj psí kamarád.
Čtení s porozuměním.
Připravuji se na diktát podle ČJ – PS 14/4.
ČJ s. 70 – 74
ČJ – PS 2. díl  s. 16
SD s. 28 – 30 
ČT s. 128 – 135

Učivo 6. 3. – 10. 3.
Slovní druhy. Částice. Citoslovce.
Podstatná jména  rod, číslo.
Telefonický rozhovor.
Čtení s porozuměním, pracovní postup.
Knihovna zdrojem informací – výukový program.
Připravuji se na diktát podle ČJ  66/5.
ČJ s. 65 – 69
ČJ – PS 2. díl  s. 12 – 15
SD s. 28 – 30 
ČT s. 121 – 127

Učivo 27. 2. – 3. 3.
Sportovní týden

Učivo 20. 2. – 24. 2.
Slovní druhy. Příslovce. Předložky. Spojky.
Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M – opakování.
Čtení s porozuměním, hlasité čtení po rolích.
Recitace básní. Třídní a školní kolo recitační soutěže.
Připravuji se na diktát podle ČJ  – PS 7/5.
ČJ s. 63 – 65
ČJ – PS 2. díl  s. 10 – 11
SD s. 21 – 27 
ČT s. 113 – 120

Učivo 13. 2. – 17. 2.
Jarní prázdniny

Učivo 6. 2. – 10. 2.
Slovní druhy. Číslovky. Slovesa.
Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M – opakování.
Čtení s porozuměním. Tvoření otázek a odpovědí.
Připravuji se na diktát podle ČJ  – PS 7/5.
ČJ s. 60 – 62
ČJ – PS 2. díl  s. 8 – 9
SD s. 15 – 20 vybraná cvičení 
ČT s. 110 – 116

Učivo 30. 1. – 3. 2.
Slovní druhy. Přídavná jména. Zájmena.
Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M – opakování.
Čtení s porozuměním. Vyhledávání informací v textu.
Zápis ve čtenářském listě.
Připravuji se na diktát podle ČJ  53/3.
ČJ s. 58 – 59
ČJ – PS 2. díl  s. 6 – 7
SD s. 4 – 6, vybraná cvičení s. 7 – 14
ČT s. 105 – 109

Učivo 23. 1. – 27. 1.
Slovní druhy. Podstatná jména.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M – opakování.
Čtení s porozuměním. Vysuzování. 
Čtu knihu podle vlastního výběru (na 30.1.vyhotovím zápis do čtenářského listu).
Připravuji se na diktát podle ČJ – PS 40/4.
ČJ s. 55 – 57
ČJ – PS 2. díl  s. 2 – 5
SD s. 3 
ČT s. 97 – 104

Učivo 16. 1. – 20. 1.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po M.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Čtu knihu podle vlastního výběru (na 30.1.vyhotovím zápis do čtenářského listu).
Připravuji se na diktát podle ČJ – PS 39/4.
ČJ s. 52 – 54
ČJ – PS s. 40 – 41
VJS s. 16
SD s. 1 –2
ČT s. 92 – 96

Učivo 9. 1. – 13. 1.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po M.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Čtu knihu podle vlastního výběru (na 30.1.vyhotovím zápis do čtenářského listu).
Opakuji si na autodiktát (vyjmenovaná slova po L).
Připravuji se na diktát podle ČJ – PS 34/5.
ČJ s. 49 – 51
ČJ – PS s. 36 – 39
VJS s.  15 – 16
ČT s. 87 – 91

Učivo 3. 1. – 6. 1.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po M.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Čtu knihu podle vlastního výběru (na 30.1.vyhotovím zápis do čtenářského listu).
ČJ s. 46 – 48
ČJ – PS s. 35
VJS s.  12 – 14
ČT s. 82 – 86

Učivo 19. 12. – 23. 12.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po L – opakování. Tvarosloví – slovní druhy.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Připravuji se na diktát po Vánocích podle ČJ 45/6.
Připravím si čtení s porozuměním Čítanka 79 – 80.
Čtu knihu podle vlastního výběru (v lednu vyhotovíme zápis do čtenářského deníku podle otázek).
ČJ s. 45, 54
ČJ – PS s. 34
ČJ – PS s. 24, 25 dokončit
VJS s.  11
ČT s. 78 – 81

Učivo 12. 12. – 16. 12.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po L – opakování.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Diktát podle ČJ –  PS 28/3.
ČJ s. 43 – 45
ČJ – PS s. 33
VJS s. 10 – 11
ČT s. 72 – 77

Učivo 5. 12. – 9. 12.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po L.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Básně se zimní a vánoční tematikou.
Diktát podle ČJ 38/4.
ČJ s. 42 – 43
ČJ – PS s. 30 – 32
VJS s. 8 – 9
ČT s. 66 – 71

Učivo 28. 11. – 2. 12.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po L.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Básně se zimní a vánoční tematikou.
Diktát podle ČJ 38/5.
Příprava vystoupení na vánoční jarmark.
ČJ s. 40 – 41
ČJ – PS s. 29
VJS s. 7
ČT s. 63 – 65

Učivo 21. 11. – 25. 11.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po B. Slova stejně znějící s rozdílným pravopisem.
Sloh: rozvoj fantazie.
Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
Advent. Básně se zimní a vánoční tematikou.
ČJ s. 37 – 39
ČJ – PS s. 26 – 28
VJS s. 6
ČT s. 57 – 60

Učivo 14. 11. – 18. 11.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova po B.
Diktát – trénuji podle ČJ 94/10.
Baťovský Zlín – vrstevnické učení.
Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.
ČJ s. 33 – 36
ČJ – PS s. 24 – 25
VJS s. 4 – 5
ČT s. 54 – 56

Učivo 7. 11. – 11. 11.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách. Vyjmenovaná slova po Z.
Vyjmenovaná slova po B – úvod.
Diktát – druhy vět.
U ševce Tomáše – edukační program.
Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.
ČJ s. 31 – 33
ČJ – PS s. 23 – 24
VJS s. 34, 2 – 3
ČT s. 51 – 53

 

Učivo 31. 10. – 4. 11.
Obojetné souhlásky.
Psaní i, í /y, ý uvnitř slov po obojetných souhláskách. Vyjmenovaná slova po Z.
Diktát – párové souhlásky. Trénuji podle ČJ – PS  13/18b, 17
Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.
ČJ s. 93 – 94, 30
ČJ – PS 2. díl s. 29
VJS s. 32 –33
ČJ – PS s. 23, 13
ČT s. 45, 48 – 50

Učivo 24. – 28. 10.
Nauka o slově. Slovní přízvuk.
Slova příbuzná.
Sloh: Příprava na vycházku – dokončení.
Hlasité čtení. Čtení s porozuměním. Státní svátek 28. října –  Den vzniku samostatného československého státu.
ČJ s. 28 – 29
ČJ – PS s. 21– 22
ČT s. 40– 44

Učivo 17. – 21. 10.
Nauka o slově.
Slova mnohoznačná.
Diktát – rozkazovací věty Trénuji podle ČJ 16/8.
Sloh: Příprava na vycházku.
Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.
ČJ s. 25 – 27
ČJ – PS s. 18– 20
ČT s. 36– 39

Učivo 10. – 14. 10.
Nauka o slově.
Slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná.
Diktát. Trénuji podle ČJ 18/20.
Dokončení příběhu.
Hlasité čtení. Čtení s porozuměním.
ČJ s. 22 – 25
ČJ – PS s. 15– 18
ČT s. 32– 37

Učivo 3. – 7. 10.
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. 
Diktát. Trénuji podle ČJ – PS 13/18.
Nauka o slově. Slovo a skutečnost. Význam slov.
Popis. Kreslím podle popisu (ČJ 20/1).
Čtení s porozuměním.
ČJ s. 18 – 21
ČJ – PS s. 12– 14
ČT s. 26– 30

Učivo 26. – 30. 9.
Opakování.
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Druhy vět.
Diktát (slova se slabikami dě, tě, ně,…). Trénuji podle ČJ – PS 9/8.
Představení se, společenská pravidla.
Čtení s porozuměním. Připravím si otázku (ČT s. 19 – 21).
ČJ s. 15 – 17
ČJ – PS s. 10 – 12
ČT s. 19 – 25

Učivo 19. – 23. 9.
Opakování.
Psaní y/ý po tvrdých souhláskách.
Psaní i/í po měkkých souhláskách.
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Diktát s. 11/7.
Pozdrav, představení se.
Čtení s porozuměním. Fakt a názor. Připravím si otázku (ČT s. 14 – 16).
ČJ s. 11 – 14
ČJ – PS s. 6 – 9
ČT s. 14 – 21

Učivo 12. – 16. 9.
Opakování.
Psaní u/ú/ů. Diktát s. 9/5.
Čtení s porozuměním. Fakt a názor. Připravím si otázku (ČT s. 11 – 12).
ČJ s. 7 – 10
ČJ – PS s. 4 – 5
ČT s. 11 – 16

Učivo 5. – 10. 9.
Opakování.
Věta, slovo, slabika, hláska.
Vyprávění. Čtení s porozuměním. Připravím si otázku (ČT s. 5 – 7).
ČJ s. 4 – 6
ČJ – PS s. 2 – 3
ČT s. 3 – 10