3.tř – Český jazyk

shool-134

Učivo 26. – 30. 9.
Opakování.
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Druhy vět.
Diktát (slova se slabikami dě, tě, ně,…). Trénuji podle ČJ – PS 9/8.
Představení se, společenská pravidla.
Čtení s porozuměním. Připravím si otázku (ČT s. 19 – 21).
ČJ s. 15 – 17
ČJ – PS s. 10 – 12
ČT s. 19 – 25

Učivo 19. – 23. 9.
Opakování.
Psaní y/ý po tvrdých souhláskách.
Psaní i/í po měkkých souhláskách.
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Diktát s. 11/7.
Pozdrav, představení se.
Čtení s porozuměním. Fakt a názor. Připravím si otázku (ČT s. 14 – 16).
ČJ s. 11 – 14
ČJ – PS s. 6 – 9
ČT s. 14 – 21

Učivo 12. – 16. 9.
Opakování.
Psaní u/ú/ů. Diktát s. 9/5.
Čtení s porozuměním. Fakt a názor. Připravím si otázku (ČT s. 11 – 12).
ČJ s. 7 – 10
ČJ – PS s. 4 – 5
ČT s. 11 – 16

Učivo 5. – 10. 9.
Opakování.
Věta, slovo, slabika, hláska.
Vyprávění. Čtení s porozuměním. Připravím si otázku (ČT s. 5 – 7).
ČJ s. 4 – 6
ČJ – PS s. 2 – 3
ČT s. 3 – 10