3.tř – Český jazyk

čj 1

Domácí výuka 22. 6. – 26. 6. 2020

Pondělí 22. 6. 2020 – jedna strana písanky 2, přečti si oblíbenou knížku, pohádku, časopis

Domácí výuka 15. 6. – 19. 6. 2020

Pátek 19. 6. 2020 – Učebnice str. 78 – opakujeme rod podstatných jmen. Do sešitu mluvnice vypracuj cv. 1 a), 2 a 4.

Čtvrtek 18. 6 .2020 – učebnice str. 77, cv. 6 vypracuj do sešitu – vypiš podstatná jména a urči číslo. Cv. 7,8 zpracuj do sešitu mluvnice.

 

Středa 17. 6. 2020 –  opakování podstatných jmen – určování čísel – učebnice str. 76, cv. 1 a 5 – písemně do sešitu mluvnice, 2,3 – ústně. Str. 75, cv. 7 zpracuj do sešitu mluvnice  písemně

Úterý 16. 6. 2020 – psaní – jedna strana písanky 2, čtení – poslední příběh ve Čtení s Bublinkou – Mach a Šebestová  a splň úkoly .Český jazyk – opakování podstatných jmen – rod a číslo:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

Pondělí 15. 6. 2020 – Opakování

Procvičuj podstatná jména – rod, číslo a pád

Domácí výuka 8. 6. – 12. 6. 2020

Pátek 12. 6. 2020 – Psaní – jedna strana písanky 2, Čtení – kapitola v oblíbené knížce

Procvičování pádových otázek

Čtvrtek 11. 6. 2020 – Procvičování podstatných jmen a určování pádů, rodu a čísla. Učebnice str. 74 – 75. Pozorně si přečti cvičení 1 až 4, včetně žlutých rámečků.  Pádové otázky se nauč zpaměti. Cvičení 5 a 6 vypracuj do sešitu mluvnice. Toto video ti pomůže lépe pochopit učivo:

Můžeš si procvičit zde:

Středa 10. 6. 2020 – příprava kontroly Čtenářského deníky – žáci musí mít 4 záznamy za školní rok poznačené v deníku. Psaní – jedna strana písanky 2

Úterý 9. 6. 2020 – PS Český jazyk a komunikace – začínáme opakování učiva – str. 64, cv. 3 -6, str. 65, cv. 1 – 4. Psaní – jedna strana písanky 2

Pondělí 8. 6. 2020- PS Český jazyk a komunikace str. 61, cv. 19 + kytička a srdíčko. Jména dětí podle abecedy vypiš do sešitu mluvnice.

Čtení s Bublinkou str. 80 – 81 Mach a Šebestová, cv. 1 – 3

Domácí výuka 1. 6. – 5. 6. 2020 

Pátek 5. 6. 2020 – Čtení – přečti si jednu pohádku a povídej o ní mamince a tatínkovi, psaní – jedna stránka v písance 2

Čtvrtek 4. 6. 2020 – PS český jazyk a komunikace str. 59, cv. 14 + hvězdička, str. 60, cv. 15  +srdíčko , cv. 16 – namaluj batoh do sešitu a vepiš věci na tábor., cv. 18 doplň i/y a hledej klíč v tabulce.

Středa 3. 6. 2020 – PS Český jazyk a komunikace str. 58, cv. 11

Čtení – přečti si kapitolu ze své oblíbené knížky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

Úterý 2. 6. 2020 – Čtení s Bublinkou str. 78 – 79, cv. 1 – 2 / slova jsou v křížovce po jednotlivých písmenkách a směrech šipky/

Psaní – jedna strana písanky 2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/v1.htm

Pondělí 1. 6. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 40, cv. 17 – 21

Domácí výuka  25. 5. – 29. 5. 2020

Pátek 29. 5. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 39, cv. 11 – 15

Psaní – jedna strana písanky 2

Čtvrtek 28. 5. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 38, cv. 7 – 10a).

Středa 27. 5. 2020 – PS str. 58, cv. 10. Čtení s Bublinkou str. 76 – 77, cv.1-4

Úterý 26. 5. 2020 – PS str. 58, cv. 9 + cvičení sponka a kvítečko, str. 65, cv. 1 – 3

Schéma pětilístku

  1. První řádek tvoří jednoslovné téma, námět, název (obvykle podstatné jméno).
  2. Druhý řádek obsahuje dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět). V tomto případě se jedná zpravidla o dvě přídavná jména.
  3. Třetí řádek je sestaven ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – co téma dělá nebo co se s ním děje. Použijeme tři slovesa.
  4. Čtvrtý řádek představuje věta o čtyřech slovech vztahující se k námětu. Sloveso může chybět.
  5. Poslední řádek uvádí jednoslovné synonymum, které rekapituluje, opětně formuluje podstatu námětu. Nemusí jít o podstatné jméno

Psaní – jedna strana v písance 2

Pondělí 25. 5. 2020 – PS str. 57 – celá strana – do tabulky dole vypiš vždy dva příklady ke každému slovnímu druhu. Pro připomenutí:

https://www.youtube.com/watch?v=R2p2ZU4IMLQ

procvičuj:

Domácí výuka 18. 5. – 22. 5. 2020

Pátek 22 5. 2020 – PS str. 56, cv. 7. Do sešitu mluvnice napiš pozdrav z výletu.

Čtvrtek 21. 5. 2020 – PS str. 56, cv. 5, přečti si obdélník k částicím

Středa 20. 5. 2020 – PS str. 56, cv. 4 celé, Čtení s Bublinkou str. 75, cv. 4,5

Úterý 19. 5. 2020 – Psaní – jednu stránku v písance, Čtení s Bublinkou str. 75, cv. 3 / znovu si přečti článek na str. 74

Pondělí 18. 5. 2020 – PS str. 55, cv. 2 + trojúhelník/ do sešitu mluvnice/. Cv. 3 – do sešitu mluvnice vytvoř pozvánku na závody koloběžek. Pokyny pro pozvánku jsou v rámečku.

 

Domácí výuka 11. 5. – 15. 5. 2020

Pátek 15. 5. 2020 – Dnes si napiš diktát do sešitu mluvnice:

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty#ps1126

Čtvrtek 14. 5. 2020 – PS str. 54, cv. 21, Čtení s Bublinkou str. 74, cv. 1,2 / nápověda je v prvním odstavci/

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

Středa 13. 5. 2020 – Čtení s Bublinkou str. 72 – 73, cv. 1,2

PS str. 53, cv. 18 – přečti a vyzkoušej si krátký rozhovor třeba s maminkou nebo tatínkem – hra na obchod, str. 54, cv.19,20

https://www.youtube.com/watch?v=R2p2ZU4IMLQ

Úterý 12. 5. 2020 – PS str. 53, cv. 16,17 vypracuj do sešitu mluvnice, cv. 17 kytička vypracuj do PS

Psaní – jedna strana v písance

Můžeš procvičit zde

Pondělí 11. 5. 2020 – učivo z organizačních důvodů neuvedeno

Domácí výuka 4. 5. – 8. 5.2020 

Pondělí 4. 5. 2020 – PS str. 52, cv. 12 – nauč se básničku Šálek čaje, cvičení kytičky – zakroužkuj slova,  která jsou tam ukrytá. Cv. 13 vybarvi žlutě, cv. 14 –  doplň a najdi vyjmenované slovo, které není uvedeno ve cvičení. , cv. 15 – vypracuj do sešitu mluvnice

Můžeš to procvičit zde

Úterý 5. 5. 2020 – Psaní – jednu stránku v písance, Čtení – S Bublinkou str. 68 – 69, cv. 1,2

Středa 6. 5. 2020 – Učebnice str. 54 – přečti a nauč se vyjmenovaná slova po V – fialovou tabulku a žluté tabulky na str. 54, 56,57 – chytáčky (prostuduj)

 

Procvič si čtení s porozuměním

Čtení s Bublinkou str. 70 – 71, cv. 1 – 4. Nápověda u cv. 3 – první slovo hřebenovky je – zvykat

Čtvrtek 7. 5. 2020 – Učebnice str. 55, cv. 4 – přepiš do sešitu mluvnice, cv. 5 (křížovku) vypiš tužkou do učebnice.

https://www.umimecesky.cz/hadanky#ps684

Domácí výuka 27. 4. – 30. 4. 2020 

Pondělí 27. 4. 2020 – PS Český jazyk a komunikace str. 49, cv.6, str. 50, cv. 8. Cvičení kytičky napiš do sešitu mluvnice/ video citoslovce máš z 21.4./

Procvičuj přídavná jména

Úterý 28. 4. 2020 – Čtení – Čtení s Bublinkou str. 66 – 67, cv. 1 a 3

Psaní – jedna stránka z písanky

Procvičuj zde:

Středa 29. 4. 2020 – PS český jazyk a komunikace str. 50, cv. 7 ústně režim Pavla, do sešitu mluvnice napiš svůj režim dne od oběda do večera, naplánuj minimálně 7 činností.

Čtení – jednu oblíbenou českou pohádku – výběr nechám na tobě

Toto je už příprava na zítřejší svátek čarodějnic!!!

Čtvrtek 30. 4. 2020 – dnešní den patří čarodějnicím, takže mám pro tebe pracovní list právě o nich: kdyby byl nějaký úkol pro tebe obtížný, požádej o pomoc rodiče. Tento úkol bude na celý den , jiné učivo dnes nebude, ani v matematice!

Domácí výuka 20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí 20. 4. 2020 – PS Český jazyk a komunikace str. 48, cv. 3 – přečti si cvičení a napiš do sešitu co všechno musíš doma dělat ty, jak pomáháš rodičům

https://www.mojecestina.cz/article/2014021101-test-o-velikem-hladu-vyjm-slova-po-s

Úterý 21. 4. 2020 – Čtení s Bublinkou str. 64 – 65, cv. 1 – 3.

Psaní – jednu stránku v písance

Středa  22. 4. 2020 – PS Český jazyk a komunikace str. 49, cv. 4 doplň v pracovním sešitě a vypracuj úkol srdíčko, cv. 5  doplň do pracovního sešitu a do sešitu mluvnice vypiš úkol kytička a čtvereček (co rád děláš, když máš volný den)

Čtení s Bublinkou str. 65, cv. 4 – 6

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/sibenice/hraS.html

Čtvrtek 23. 4. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 34, cv. 20, str. 35, cv. 1 -2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

Pátek 24. 4. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 35, cv. 3 do sešitu mluvnice, cv. 4 – 5 do PS ( rostlina – bylina)

Můžeš procvičit tady…

Domácí výuka 14. 4. – 17. 4. 2020

Úterý  14. 4. 2020 – Čtení s Bublinkou str. 60 – 61, vypracuj cv. 4

Psaní – pokračuj v písance a napiš si dnes jednu stránku

Středa 15. 4. 2020 –  Opakování vyjmenovaných slov- PS Vyjmenovaná slova – str. 33 , cv. 14 – 16

Čtení s Bublinkou str.62  – 63, cv. 1 a 4

 

 

 

Čtvrtek 16. 4. 2020 – Opakování vyjmenovaných slov- PS Vyjmenovaná slova – str. 33, cv. 17, str. 34, cv. 18 – 20

procvičování – vyjmenovaná slova po M

Pátek 17. 4 .2020 –  PS str. 48, cv. 1 – nauč se básničku a napiš mi název básničky, který si vymyslíš. Cv. 2 vypracuj dva sloupečky podle zadání do sešitu mluvnice

Procvičuj zde: vyjmenovaná slova po S

Procvičuj zde: vyjmenovaná slova po P

Domácí výuka 6. 4. – 10. 4. 2020

Modré pondělí 6. 4. 2020 – učebnice str. 70  přečti si žlutý rámeček o příslovcích. Cv. 1 ke každému chlapci připoj tužkou do učebnice správné příslovce. Cv. 2 vypracuj ústně. PS str. 47 cv. 19 – např.: Včera jsem byl na kole v lese – nahradím – Včera jsem jel na kole v lese. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

https://www.youtube.com/watch?v=Wnz14JLUhts

Šedivé úterý 7. 4. 2020 – Čtení – přečti si o Velikonocích – VELIKONOCE

https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce?utm_expid=.yzMMazbJRgOdlj7ZJXvyDw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdecko.ceskatelevize.cz%2F%3F_ga%3D2.141464561.275421339.1586206182-1440373266.1569138474#

Psaní – jednu stránku v písance

Škaredá středa 8. 4. 2020 – PS str. 47, cv. 21 – slova přepiš do sešitu mluvnice – například : , omyl / rod mužský/ – mýlit se. Nezapomeň jak si pomocným slovem ukážeme na rod mužský – ten, ženský – ta, střední – to! Vždy si řekni podstatné jméno v jednotném čísle.

https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0

 

Domácí výuka 30. 3. – 3. 4. 2020

Pátek 3. 4. 2020 – Český  jazyk – PS str. 47, cv. 20 – dopiš do PS a ústně splň úkol označený kytičkou. Učebnice str. 52, cv. 7 – slova přepiš do sešitu mluvnice, cv. 11, hádanky napiš do sešitu mluvnice.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

Čtvrtek 2. 4. 2020 – Český  jazyk – PS str. 46, cv. 17 – podtrhni podstatná jména v textu a vyplň křížovku. Do sešitu mluvnice přepiš pozvánku cv. 18. Sleduj úkol označený kytičkou. Připomeň si podstatná jména:

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg

Sloh : https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/7

Středa 1. 4. 2020 – Čtení – přečti oblíbenou pohádku nebo jednu kapitolu z rozečtené knížky a pak ji povyprávěj všem doma…
Český  jazyk – PS str. 45, cv. 15 – přepiš do sešitu mluvnice, cv. 16 – ústně, procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

Úterý 31.3. 2020 – Čtení – přečti oblíbenou pohádku nebo jednu kapitolu z rozečtené knížky a pak ji povyprávěj všem doma…
Psaní – jednu stránku v písance

Písnička VS S:  https://www.youtube.com/watch?v=oYdWW2EXDXA

Pondělí 30. 3. 2020 – Nové učivo: vyjmenovaná slova po S. Připravila jsem pracovní list, úkoly napiš do sešitu. Úkol 4 napiš pouze tajenku. VS S

Domácí výuka 23. 3. – 27. 3. 2020

Pátek 27. 3. 2020 – Nové učivo: dnes začneme vyjmenovaná slova po S. Nauč se je podle videa zpaměti. Pak se podívej do učebnice str. 50 v tabulce na slova příbuzná a na str. 51 ve žlutém rámečku na chytáčky. Cvičení 2 napiš do sešitu mluvnice:  https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg

Čtvrtek 26.3. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 32, cv. 9 – 13. Cv. 11 napiš do sešitu mluvnice
Procvičuj: https://www.mojecestina.cz/article/2013101301-test-zbynek-a-pohadka-vyjmenovana-slova-po-p

Sloh – Nauč se básničku:

Brouček
Probudil se malý brouček na stráni,
probudil se ze zimního dřímání.
Rozhlíží se, jestli jaro přichází,
a jestli mu ještě něco neschází.
Schází, schází broučku více sluníčka,
aby mohla rozkvést každá kytička,
aby bylo zase slyšet zpívání,
na zahradě nebo v lese, na stráni.

 

Středa 25. 3. 2020 – PS Vyjmenovaná slova str. 28 – 30 – slova zakroužkuj přímo v textu do PS, str. 31 cv. 8

Čtení s porozuměním – s Bublinkou str. 56 -57, cv. 1 – 4

Procvičuj: https://www.gramar.in/cs/test.php

Počet úloh v procvičení je 5

Úterý 24.3. 2020 – Čtení s porozuměním :

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/63

Psaní – pokračuj v písance a napiš si dnes jednu stránku

Pondělí 23.3. – PS čj a komunikace str. 44, cv. 11 – zapiš pod rébusy, PS vyjmenovaná slova str. 27, cv. 1 -6. Cvičení 4 a 6 zapiš do sešitu.

Domácí výuka 16. 3. – 20. 3. 2020

ČJ – PS str. 43, cv. 7 – doplň do PS, symbol kytičky namaluj do obrázku, cv. 8- vypracuj do PS.  Učebnice str. 49, cv. 8, cv. 9,10 – přepiš do sešitu.

Pracovní list:

Domácí výuka 11. 3. – 13.3. 2020

ČJ – PS str. 42, cv. 4 – úkoly označené symbolem vypracuj do sešitu čj, cv. 6 doplň do PS, symbol kytičky vypracuj do sešitu čj. Zde mohou děti procvičovat vyjmenovaná slova.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

 

Probrané učivo 9. 3. – 13.3. 2020

ČJ – PS str. 40 cv. 14, str. 41 cv. 1 – 3

Psaní – opis textu str. 41 cv. 3 do sešitu psaní,  dú označeno v písance

Probrané učivo 24. 2. – 28. 2. 2020

ČJ – PS str. 39 – 40 cv. 13, podstatná jména, čísla jednotné a množné, opakování vyjmenovaných slov po P, sloh – popis podle fotografie

Psaní – písanka po str.30

Čtení – výrova čtecího stromu, návštěva MKFB ve Zlíně – Rébusu se nebojíme

Probrané učivo 17. 2. – 21. 2. 2020

ČJ – PS str. 38, po cv. 9, vyjmenovaná slova po P – procvičuj, DÚ příběh o kostce cukru, sloh – popis a charakteristika osoby

Psaní – písanka po str. 29

Čtení – pohádka Sůl nad zlato – vlastnosti soli a význam pro člověka

Probrané učivo 10. 2. – 14. 2. 2020

ČJ – Učebnice str. 47 – vyjmenovaná slova po P, PS str. 35, cv.  16, 17.  Str. 36, cv. 1. Procvičuj vyjmenovaná slova po P

VYJMENOVANÁ SLOVA P

Čtení – školní kolo recitační soutěže

Psaní – obchod – práce s opisem textu

Probrané učivo 3.2. – 7. 2. 2020

ČJ – Učebnice 44 – 45, PS – 33,34

Čtení s porozuměním – práce s tištěným textem

Psaní – pokračování v písance

Probrané učivo 27.1. – 30.1 2020

>PROCVIČUJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO B<

>PROCVIČUJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO L<

>PROCVIČUJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO M<

>ČTENÍ S POROZUMĚNÍM<

>PROCVIČOVÁNÍ ČEŠTINY<

Probrané učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

ČJ – vyjmenovaná slova po M, učebnice str. 42 – 43, PS 30. DÚ PS str. 30 cv. 3. Sloh – vypravování – osnova. DÚ – nauč se vyjmenovaná slova po M

Čtení –  s porozuměním – vyhledávání odpovědí na test z pohádky

Psaní – přepis textu, doplnění vět z obrázků do slov

Probrané učivo 13. 1. – 17. 1. 2020

ČJ – opakování na pololetní písemnou práci – abeceda, slova nadřazená,  podřazená, slova protikladná, párové souhlásky, diktát – vyjmenovaná slova. Učebnice str. 39,40. PS – 29

Čtení – bajky /napsání vlastního textu/

Probrané učivo 6. 1. – 10. 1. 2020

ČJ – vyjmenovaná slova po L, PS str. 27 – 28, PL, diktát po B,L

Čtení – čítanka – pohádkové čtení

Psaní – písanka, opis textu

Probrané učivo 9. 12. – 13. 12.

ČJ – vyjmenovaná slova po B, PS str. 20 – 21

Čtení – čtení s porozuměním, čtení s Bublinkou str. 26 – 27, adventní příběhy

Psaní – vánoční přání – společná práce

Probrané učivo 2. 12. – 6. 12.

ČJ – slova příbuzná, PS str. 17 – 19

Čtení – výukový program v knihovně FB ve Zlíně , adventní příběhy

Psaní – opis textu

Probrané učivo 25. 11 – 29. 11.

ČJ – opakování a doplňovačky vyjmenovaná slova, PS str. 15 – 16

Čtení – čtení s Bublinkou str. 23 – 25

Psaní – opis a doplnění vět

Probrané učivo 18.11. – 22.11.

ČJ – práce s textem – vyjmenovaná slova, opakování tvrdé, měkké a obojetné souhlásky

Čtení – výukový program v knihovně FB ve Zlíně

Psaní – písanka str. 13,14

Probrané učivo 11.11. – 15.11.

PS Český jazyk a komunikace str. 13 – 16, cvičení na vyjmenovaná slova po Z, učebnice JČ str. 59, cv. 1 – 3

Čtení s Bublinkou str. str. 21 – 22

Psaní – písanka str. 12

Probrané učivo 4.11. – 8.11.

PS Český jazyk a komunikace str. 13, cv. 12 – 13, vyjmenovaná slova po Z,, učebnice JČ str. 58, cv.1

Čtení s Bublinkou str. 20, beseda se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou

Sloh – popis žáka – vlastnosti

Psaní – písanka str. 10,11, přepis textu

Probrané učivo 31.10 – 1.11.

Halloween ve škole – zábavné výuka v maskách

Probrané učivo 21.10. – 25.10

PS Český jazyk a komunikace str. 12, cv. 9 – 11, slova příbuzná a protikladná

Učebnice str. 24 – 25

Čtení s Bublinkou str. 18, 19 cv. 3

Sloh – piktogramy, jejich význam – DÚ na 31.10. – PL

Probrané učivo 14.10 – 18.10.

PS Český jazyk a komunikace str. 11, cv. 6. – 8, doplnění Y/I v textu, práce s chybou

Písanka po str. 9, přepis textu

Čtení – čítanka str.23 – 24 , čtení s Bublinkou str. 16 – 17, cv. 1 – 5

Sloh – práce s vizitkou, DÚ do 24.10. – vytvoř vlastní návrh vizitky – PL

Probrané učivo 7.10. – 11.10.

PS Český jazyk a komunikace str. 9, cv. 1,2, str. 10, cv. 3-5, opakování zájmen, číslovek

Písanka po str. 8

Čtení s Bublinkou  str. 15 Tři páni, cv. 1 – 4, text písně na vystoupení

Sloh – vytvoření narozeninového přání

Probrané učivo 30.9. – 4.10. 

PS Český jazyk a komunikace str. 8, cv. 13 – 15

Písanka po str. 6-7

Čtení s Bublinkou po str. 14, cv. 1,2

Sloh – sestavení pozvánky na oslavu narozenin, poděkování za pozvání . DÚ do 10.10. dokončit nesplnění ze školy PL

Probrané učivo 23.9. – 27.9.

PS Český jazyk a komunikace po str. 7, opakování přídavných jmen

Písanka po str. 5

PS Slovní druhy po str.7

Čtení s Bublinkou  po str. 13

Sloh – popis vlastní osoby, DÚ do 3.10. – myšlenková mapa – PL

Probrané učivo 16. – 20. 9.
PS Český jazyk a komunikace po str. 5.
Písanka po str. 3.
PS Slovní druhy po str.6.
Čtení s Bublinkou po str. 11.
V pondělí 23. 9. bude žákům zadána DÚ do slohového výcviku. Datum odevzdání je ve čtvrtek 26. 9.

Český jazyk a komunikace – Místo, kde žijeme str.4, psaní adresy

Opakování slovních druhů – podstatná jména

Čtení – čtení s Bublinkou str. 2 – 7, Adam a Otka str. 8

Psaní – básnička pro ranní kruh, psaní jednoduchých vět k podstatným jménům

Sloh – vypravování, obrázková osnova. DÚ – pracovní list do 19.9.2019