3.tř – Anglický jazyk

Cute Girl Teachers GIF by Oh So Paper

Online výuka 10.5. – 14.5.

V příštím týdnu ústní zkoušení ze slovíček – čísla 1-20, slovíčka Chapter 16,17,18  učebnice str.66

uč – str 55 ( čtení a překlad)

rozdělení do skupin:  Nacvičit a pamětně se naučit rozhovor

 1. Maťa, Ráďa, Áďa, Niki, Oli
 2. Anetka, Emi S., Gabča, Kari, Emi K.
 3. Lucinka, Janička, Marťa, Elenka, Kubík

Překlad vět do sešitu z učebnice str. 55 ( první a druhou bublinu)

PO  Práce s obrázkem – pojmenování hraček, nábytku

– tvorba otázky a odpovědi: Where is your kite?

ÚT

HW-Nakreslete obrázek svého pokoje a napište nejméně pět vět.

 

Rotační výuka

Online výuka:  26.4. – 30.4.

PO 26.4.

Procvičování : Test 5/ str. 80/2,3

Učivo: předložky in -on- under

https://www.youtube.com/watch?v=uDGwhiwwxXA

Pracovní sešit – Chapter 18/ 2

slovíčka : carpet, sofa, table, chair, armchair, bed, bookcase, wardrobe  – přepiš do slovníčku

*** Vyhledej ve video další předložky ;)

ÚT 27.4.

samostatně- PS 46/1,3

PÁ 30.4.

PS – 47/4

Hra – popis čarodějnice

Prezenční výuka

Chapter 17

 • PS – 44,45
 • Tvorba otázky + krátká odpověď
 • Slovní zásoba hračky

ÚT 20.4.

Chapter 17

 • Poslech

UČ 50/1  https://www.didaktis.cz/file/17592186638586/1

50/2   https://www.didaktis.cz/file/17592186638593/1

Dokončit si 44/1

 • Nalepit slovíčka do slovníčku
 • Napsat do sešit překlad vět

 

Slovíčka i věty k překladu dostanou děti zítra.

Po 19.4.

Chapter  17

Dnešní diktát slovíček: head, leg, black, nose, ears, red, mouth, toe, purple, finger

PS– str. 43/6; 44/1

Online výuka 12.4. – 16.4.

16.4.

překlad vět – použití slov z nabídky my/your/his/her/ our

př. :Toto je jeho ložnice.

PS – 43/4,5

13.4.

Procvičujete si psaní slovíček – tělo

PS- Doplňování krátkých odpovědí 42/3

12.4.

Slovíčka – My body  (v pátek 16.4. si napíšeme diktát slovíček)

Dnešní diktát slovíček –

Head, hair, arms, neck, shoulders, ear, leg, knees, tail, mouth, toe, finger, body, eyes

Učebnice – poslech 48/1

https://www.didaktis.cz/file/17592186638541/1

Hra ve dvojicích    49/3

Online výuka  5.4. – 9.4.

 

9.4.

VNITŘNÍ ČÁSTI DOMU - Vytvořte si online puzzle zdarma na Puzzle Factory

HW – DÚ Nakreslete obrázek domu rozdělený na jednotlivé části domu. Jednotlivé části domu pojmenujete.

BEDROOM, LIVING ROOM (SITTING ROOM), KITCHEN, TOILET, BATHROOM, HALL, GARAGE

**(BALCONY, ATTIC, CELLAR, GREENHOUSE, GARDEN

Chapter 16

Pracovní sešit – 42/1,2

 

Milí žáci – třeťáci ;), vítám Vás opět po velikonočních prázdninách. Určitě jste si užili spoustu zábavy, společných aktivit s rodinou, tvoření….

Velkou pochvalu uděluji Gábince Olšinové za krásné fotografie.

 

Dnes si zavzpomínejte na učivo z 2. ročníku :)

Rooms – pokoje

Vzpomenete si na pojmenování těchto pokojů?

What room is this? This is …..

Online výuka  29.3. – 2.4.

Milé děti a rodiče, velmi se omlouvám za dnešní pozdní příchod do výuky.

 1. Video

Podívejte se, jak slaví Velikonoce v Británii

https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs

2. Slovíčka:

BUNNY    králíček

EASTER  Velikonoce

CHOCOLATE  čokoláda

BASKET  košík

LAMB     jehně

CHICK            kuře

3. Song

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE

4. Reading:

Suzan has got two red eggs.

Mary hasn´t got a blue egg.

Jane has got seven eggs.

Malá šťastná holčička s velikonočními vejci izolované na bílém — Stock Fotografie © stetsik #148447927       Do you know her name?   Víš, jaké je její jméno?

Her name is……………..

4. Cooking idea

7 Ways to Celebrate Easter with Kids - TulsaKids Magazine

5 .Craft 

 

Cute and Simple Paper Bunny Craft for Kids to Make

6. Games

 

————————————————————————————————————————————————

Online výuka 22.3. – 26.3.

PO – 🤷‍♀️ procvičuj

Clothes – Labelled diagram (wordwall.net)

Family – Match up (wordwall.net)

Family – Labelled diagram (wordwall.net)

Family – Labelled diagram (wordwall.net)

family – Anagram (wordwall.net)

věty

UNIT 10 sentences 1 – Match up (wordwall.net)

ÚT – učit se slovíčka

– procvičovat na webu

– PS – str. 41

 • Kontrola str. 41
 • Ověřování učiva

 

Online výuka  15.3. – 19.3.

 

PO 15.3.

PS – str. 39

barevný diktát slov 40/1  Prosím vyfotit a poslat na skupinu whatsApp

ÚT 16.3.

Udělej si rodokmen své rodiny podle učebnice str. 45– ke každému napište jednu větu

PÁ 19.3.

Test z vybraných slovíček : Chapter 13,14,15

1.3. – 5.3.

PO  – Pracovní sešit str. 36/3, 37/4,5

ÚT  – zápis do sešitu 

    + pracovní sešit 37/6

22. – 26. 2.

Milý žáci, děkuji všem za poslané nahrávky a nafocené úkoly, splněné pracovní listy. Pro větší přehlednost mi neposílejte nahrávky i úkoly do skupinky Angličtina 3rd,ale přímo

Do skupinky budu psát zadání, různé hromadné rady. Vy se zde můžete na cokoliv ptát. Hodnocení vašich úkolů vždy probereme osobně. Vše si vysvětlíme i v hodině.

PO  poslech nových slovíček  – family

Samostatně – po výuce

UNCLE, AUNT, COUSIN, MOTHER, FATHER, GRANDMOTHER, GRANDFATHER, BROTHER, SISTER, BABY,

Tato slovíčka si přepište do slovníčku s nadpisem FAMILY

Ve výuce:

1.Práce s učebnicí:

https://www.didaktis.cz/file/17592186638418/1

 

Video: Family Story for Kids 

Podívej se na video a všímej si pojmenování členů rodiny

aunt –

grandfather-

grandmother-

father-

mother-

Vyzkoušejte si udělat tento test. Pokud se vám ho podaří poslat na hajkova@zstecovice.cz , budu ráda. Pokusím se zjistit, proč to nekterým nejde, kde je problém.

Test – family https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6bp68bigj5q&sr=n&l=rj&i=oftouz&r=ra&db=0

ÚT  Poslech básničky https://www.didaktis.cz/file/17592186638457/1

LISTEN, REPEAT, LEARN BY HEART, RECORD AND SEND ME.

Poslouchej, opakuj, nauč se zpaměti, nahraj a pošli mi.

Překlad slovíček z básničky ( s poslechem) ZDE

fat      skinny      short       sad

Pracovní sešit  36/1,2,

Opsat slovíčka z prvního cvičení do slovníčku ( nebo z učebnice str.47/ chapter 14)

Napiš věty k prvnímu cvičení a,b,c,d,e,f

př. A) He is fat.

Dnešní pracovní list:

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=3&s=Te%C4%8Dovice&t=6bp68bigj5q&mn=xz&sr=n&l=al&i=ndn&r=im&db=0

15.2.- 19.2.

Posílejte mi do pátku 19.2. nahrávku textu

Dnešní diktát slovíček:

dlaň, tři, bílá, rameno, šaty, sukně…dvě zelené čepice  ( posílejte fotku)

 

 

 

 

14.2.

Valentine’s Day    6https://www.youtube.com/watch?v=mLdfVgWJ_yk

 

 

8.2. – 12.2.

Pracovní sešit po str. 33

Tvorba vět podle obrázku str. 35 / 3 učebnice

Procvičujte si probraná slovíčka ( čísla, barva, tělo, oblečení)

1. 2. – 5.2. 

PO – učivo:

 • sloveso to have ( zápor)
 • slovíčka ( clothes – oblečení)
 • jednotné a množné číslo
 • opakování barev

ÚT

HW – pracovní sešit 30/2

– slovíčka ( přepsat nebo nalepit do slovníčku)    

– překlad vět do sešitu                                                    

Plný a zkrácený tvar:

Lesson 026

Milé děti, všechny vás zdravím po Velikonocích. Doufám, že jste si všichni trochu odpočinuli. Moc chválím ty z vás,

Poslech – procvičování slovíček:

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level04/picturedictionary/unit2/picturedictionary01_03_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1732

Slovíčka procvičování – bez poslechu

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/choose-the-word/exercises.html

  – velmi se omlouvám za kvalitu dnešního připojení. Děti dnes pracovaly spíše samostatně. Moc je chválím za trpělivost.

PS – 30/3 ; 31/4 ; 31/5

samostatně si ke známkovanému úkoly děti vybraly jedno cvičení ze stran 32-33

—————————————————————————————————————————————————————–

25.1. pracovní sešit po str. 29

 

18.1. -22.1.

PO – ÚT

Učivo  –  sloveso to have ( HAVE GOT , HAS GOT)

https://www.youtube.com/watch?v=eNrHOKprHGU

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5Wg

Slovní zásoba – MY BODY

Song – https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

Slovíčka – učebnice str. 46 ( chapter 11 – přepiš do slovníčku)

HW – učebnice 33/ 3 do sešitu

PÁ – reading  str. 33 (uč)

– slovíčka, porozumění : leg, arm, head, shoulder, toe, finger, hand

– pracovní sešit 28/ 1,2,3

 

 

11.1. – 15.1.

 

Probrané: PO   ps 26/2 , čísla 1-20

ÚT  test k procvičení  

   a   

 

 

Happy New Year 2021 GIF - Get The Best New Year Animated gif - Download on Funimada.com  ˇA

Vážení rodiče a mí drazí angličtináři, opět se musíme setkávat v online prostředí :( , což jistě nikoho z nás moc netěší.

Po domluvě s vaší třídní učitelkou Martou Miklovou, budete mít dvě online hodiny. Přihlásíte se opět prostřednictvím kalendáře v prostředí Teams.

Vždy mějte připravenu učebnici, pracovní sešit, mazací tabulku ( pro rychlé písemné odpovědi – můžeme samozřejmě využívat i chat), sešit na slovíčka, sešit do angličtiny.

Nevíme, jak dlouho budete tato situace trvat, proto touto formou musíme společně připravovat na písemnou pololetní práci. Tento týden budeme opakovat učivo, které bude v písemné práci. Snažte se co nejvíce dávat při online hodinách pozor a nebojte se zeptat, pokud něčemu nebudete rozumět. Klidně mi můžete i napsat zprávu do chatu.

PO –  11,10 – 11,40 hod.     Učivo: hláskování školních potřeb, čísla 0-20, krátká odpověď Yes, it is. No, it isn´t,

  Rozklikni odkaz ( dokument ve wordu) Zde  je příprava zítřejšího procvičování, ke kterému se můžete vrátit. Nebudeme tedy pracovat ani v pracovním sešite, ani v učebnici. Připravte si  SEŠIT, PŘEHLED ABECEDY, TABULKU, PSACÍ POTŘEBY, SLOVNÍČEK

ÚT 5.1.

HW –

 • Vše si znovu poslechni a zopakuj
 • do slovníčku si zapiš  čísla –   numbers 1-20
 • Vyzkoušej si toto procvičování psaní  – kontrola správného psaní čísel pomocí slovníčku 😉

Procvičování:

http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_074

numbers

PÁ –   11,10 – 11,40 hod.

Online test

 

Pondělí – procvičování osobních zájmen  ( čtení, porozumění – spojení s vhodných slovesem to be)

Tvorba otázky

Naučte se zpaměti:

I, you, he, she, it          to se musím naučit

we, you, they              to jsem šikovnej

 

Zapsaná slovíčka v nově zavedeném slovíčku:

 • Školní pomůcky
 • Barvy
 • All-focus
  All-focus
 • All-focus
  All-focus

 

Probrané učivo: 30.11. – 4.12.

Kontrola úkolů z distanční výuky

Chapter 6

Prosím všechny, aby si dokončily všechny úkoly zadané na webu.

Většinu dětí bych chtěla moc pochválit. Jmenovitě Anetku Baťkovou, Gabču Olšinovou, Adama Slezáčka za splnění všech úkolů.

 

Distanční výuka: 23.11. – 27.11.

Pondělí: 23.11. opakujete si slovíčka  ze 2. ročníku ( školní potřeby – table, chair, teacher, pen, book, clock; Barvy – green, orange, pink, green, blue, yellow; čísla – one, two, three, four, five, six)

Úterý: 24.11.  online výuka od 12.00hod.

Členy v angličtině

Pracovní sešit: str. 16/1,2,3

str. 17/4,5,6

str. 18/ 1,2,3

Zápis do sešitu:

      ( dokument word)

 

Pátek: v pátek 27.11. odpadá online výuka – z důvodu výpadku elektřiny

Distanční výuka 16.11.- 20.11.

Online výuka 16. 11. 

 • školní potřeby – vyhledávání slovíček, která neznáme  (chapter 6 – 16/1)
 • 16/2

Vše si znovu vysvětlíme v online výuce 27.11.

Distanční výuka 9.11. – 13.11.

online výuka

Online test najdete ve 3. třídě anglický jazyk, PŘÍSPĚVKY nebo také, když kliknete na zvonek AKTIVITA

Obrázek4

 • Všem, kteří mi již poslali udělaný test, jsem ho opravila a přeposlala zpět. Můžete si prohlídnout vaše hodnocení. Pokud si budete chtít opravit chybky, opět mi opravený test přepošlete.
 • Na pátek vám zadám online procvičování nového učiva  – online úkol

9.11. Online výuka – Pokyny Chapter  5

PS 14/1,2,3

Nauč se zpaměti básničku:   

Básničku též najdete v učebnici – posledni si ji  – ZDE

Můžeš si procvičit znovu hláskování:https://www.skolasnadhledem.cz/game/5465

10.11.

 1. Přepiš si tato slovíčka do sešitu.

Pište slovíčka do řádků. Tedy jeden řádek, jedno slovíčko. Jelikož se potřebujeme slovíčka učit i správně psát, nejen vyslovovat, tak každé slovíčko napište nejméně 3x. Nejprve přepiš česká slovíčka do sešitu. Potom si poslechni výslovnost anglických slovíček ( klikni na slovíčko a poslechni si výslovnost index), sleduj jak se slovíčko píše. Toto slovo napiš alespoň 3 x / podle vzoru níže.

2. LISTEN ( 3 times, 3x)

Poslech Read the list

13.11. Black friday  – online výuka

 

 

Distanční výuka: 2.11. – 6.11.

Milé děti, vážení rodiče, chtěla bych všechny pochválit za práci nejen v  dnešní online hodině. Jsem moc ráda, že jsem se sešli i v online prostředí. Už jsme se dlouho neviděli.

Domluvili jsme se, že čas  online hodiny 13 hod. nám všem vyhovuje. Příští týden bude online hodina v pondělí a v pátek ve 13 hod. Vrátíme se zpět k Chapteru 5 ( pokyny/ classroom language) a zopakujeme si pojmenování školních pomůcek a rozšíříme si slovní zásobu o nová slovíčka .

Na online hodinu si připravte: pracovní sešit ( activity book), učebnici ( text book), malý sešit ( exercise book), mazací tabulku+ fix

Mluvili jsme společně o hodnocení a klasifikaci. Všechny známky, které budete nyní v průběhu distanční výuky získávat, zapíši po návratu do škol do ŽK.

 • V online hodině budu průběžně ústně zkoušet.
 • Vytvořila a poslala jsem vám přes Teams náš první online test NO.1  Zadala jsem termín odevzdání do 13.11. Zkontolujte, zda vám byl tento test doručen.  V pondělí si vše vysvětlíme.
 • Hodnotit budu i práci v online hodině, dobrovolné úkoly. Tak, jako již dnes.

See you, Mrs. Hájková

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Milé děti, všechny moc zdravím po prázdninách. Velmi mě mrzí, že se stále nemůžeme vidět osobně a společně si udělat strašidelnou hodinu.

Jelikož vím, že jste moc šikovní, umíte pojmenovat části obličeje, mohu si dovolit napsat zaklínadlo ABRAKADABRAKA a v pracovním sešite přeskočit  na str. 24 a 25. Podívej se a zjistíš proč :) Jistě ti napoví i tyto poslechy z učebnice Chapter 9 / cv.4, cv.3,

A                   https://www.didaktis.cz/file/17592186638224/1

                  https://www.didaktis.cz/file/17592186638209/1

                  https://www.didaktis.cz/file/17592186638194/1

Nakreslete halloweenskou masku podle poslechu.  Pokud se nám podaří online spojení tento pátek 6.11. ve 13 hod., můžeš svou nakreslenou masku ukázat a ostatní budou hádat, podle kterého poslechu je tvá maska nakreslená. U poslechu B,C  si vyber první nebo druhou možnost.

Do pátku si udělejte všechna cvičení ze strany 24 a 25 v pracovním sešitě. Pokud ti bude některé cvičení dělat potíže,nevadí…vše si zkontrolujeme a poradíme si v online hodině v pátek.

Řešení této dvoustrany zde vložím až po online hodině. Nejprve si cvičení vyzkoušejte samostatně. Zvládnete to?

Nápověda: slovíčka BIG – velký  SMALL – malý  LONG  – dlouhý

 

.

Halloween se slaví 31. října, tedy před křesťanským svátkem  Slavnost všech svatých, u nás tzv. DušičkyHappy Jack O Lantern Sticker by Magnus Snickars for iOS & Android | GIPHY

Prozradím Vám, že vyřezávání dýní či řepy bylo zvykem i v naší lidové kultuře.

Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu – v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích…) a „koledují“ o sladkosti.

Vyzkoušej si spoooooky výslovnost

Spooky GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o‘-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, upíři, netopýři atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.

Zvládneš přeložit zvýrazněná černá slova?

Song: Spooky, spooky

Knock, knock, trick or treat

Video: Halloween

………………………………………………………………………………………………..

Distanční výuka : týden 19.10. – 23. 10.

19.10. + 20.10.

Pracujte na str. 12,13 v pracovním sešitě

Pátek 23.10.

 

Vážení rodiče, jelikož musíme reagovat na danou situaci s covid -19, budou třídní učitelky učit pouze ve svých třídách po dobu nejméně jednoho týdne.

Rozvrh AJ dětí se nemění. Angličtinu bude vyučovat tř. uč. Marta Miklová.

Budu tedy na stránky po dobu tohoto režimu psát týdenní plán práce. Pokud budete mít problém, dotaz, mi na hajkova@zstecovice.cz

Věřím, že vše společně zvládneme. Iva Hájková

 

Týdenní plán 12. 10. – 16.10.

Pondělí

 1. vyjmenuj celou abecedu – ústní zkoušení ( 4 dobrovolníci)
 2. poslech abecedy – https://www.helpforenglish.cz/article/2007081201-hlaskovani-anglicka-abeceda

Close your eyes and say.   Zavři oči a říkej.

3. procvičování hláskování slov s pomocí ( přehled abecedy) a obrázků – animals

C-A-T,  D-O-G,  F-I-S-H,  L-I-O-N,  S-N-A-K-E, H-O-R-S-E

Jeden z žáků hláskuje slovo, ostatní říkají, které zvíře hláskoval. 

4. Písemné procvičování – slovosled vět, překlad slovíček

5. Seznámení s frází: Where are you from?

Poslech rozhovoru – učebnice str. 12

Odkud jsi? je určitě jedna z prvních otázek, kterými zahajujeme konverzaci mezi neznámými lidmi.

HW –  Práce s obrázkem v rozhovoru 1. Určitě už víš, jak se  všechny děti na obrázku jmenují.   Ukazuj na ně a říkej správnou otázku a odpověď: What is his name? What is her name?

 

Úterý:

 1. Poslech z učebnice str.                    https://www.didaktis.cz/file/17592186637846/1

2. Učebnice str. 13           Plný a zkrácený tvar slovesa to be     

Děti se na str. 13 setkávají se skřítky, kteří jim představují zkrácenou formu slovesa být (you are vs. you’re) a jeho skloňování.

Vyzkoušejí si do sešitu napsat slovesa ve zkráceném tvaru podle učebnice str. 13

3. Pracovní sešit str. 10/ 1,2

HW –  Podle rozhovoru str. 13/3 si děti připraví do sešitu podobný rozhovor ( do připraveného pracovního listu).       

Pátek:

Poslech: rozhovor –   https://www.youtube.com/watch?v=OgBuvXPeF0o

So.ngs: https://www.youtube.com/watch?v=l6A2EFkjXq4

Úkoly v pracovním sešitě str. 10,11

 

Probrané učivo: 5.10. – 9.10.

Chapter 3

výslovnost hlásek podle zadání s oporou

hláskování jednoduchých slov  ( D -O -G, P – E – N)

psaní slov podle poslechu https://www.didaktis.cz/file/17592186637898/1 

Učíme se vyjmenovat celou abecedu https://www.didaktis.cz/file/17592186637913/1

Písnička z učebnice: https://www.didaktis.cz/file/17592186637861/1

 • Ústní zkoušení dobrovolníků: abeceda                                                               Průběžně vyzkouším všechny děti :)
 • Písemné zkoušení slovíček: překlad z AJ    ( my, his, name, your, her)   Možná oprava v pondělí

 

Probrané učivo: 29.9. – 2.10.

 • části dne, pozdravy

Song

 • Ptám se na jméno kamaráda
 • Otázka:  What´s his name?  What ´s her name?
 • Odpověď: His name is …..      Her name is …..

Abeceda: opakování

 • vyhledávání hlásek podle poslechu
 • ukázka hláskování jména  př. J -I -M

Písničky k poslechu:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-abc-fruity-band

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-alphabet-song

https:P//learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/alphabet-song

Procvičování výslovnosti hlásek – poslech ( učebnice str. 11)

Abeceda k procvičování

HW –

 • Zopakuj si  anglickou abecedu  – vyjmenuj celou řadu hlásek
 • Vyzkoušej si vyhláskovat své jméno

Probrané učivo: 21. 9. – 25.9.

Opakování a ověřování učiva 2. ročníku ( slovíčka – školní potřeby, části obličeje, čísla 1- 6, barvy)

Co by děti měly umět:

 • pojmenují slovo, obrázek – anglicky
 • rozumí  slovům a přiřadí k obrázku, českému slovu
 • umí „přečíst“ slovo, popřípadě doplní ve slově chybějící písmeno   

Děti umí tato slova /řeložit z angličtiny – př. table – stůl

Zkoušejí to i z češtiny do AJ – vždy však s oporou ( nabídka slov)

Všechny děti moc chválím za práci a pozornost ve výuce. Vždy se na práci s nimi těším ;)

Nové učivo: 

 • Pozdravy
 • Fráze – What´s your name? My name is…..
 • Přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her)

V úterý 29.9. si děti nemusí nosit pomůcky do AJ. Budeme procvičovat použití nových slovíček  ve větách. Ptát se na jména kamarádů. Děti se při hře seznámí s dalšími anglickými jmény. Z minulých ročníků znají jména postaviček – Polly, Jack, Daisy, Otto.

 • Budeme pracovat s pomůckou na skládání vět,frází         What´s (your) name?   (My) name is…..
 • Také se seznámíme s  názvy částí dne – MORNING, AFTERNOON, EVENIG, NIGHT, ze kterých budeme tvořit pozdravy
 • Zadaný domácí úkol si přinesou až v pátek ( LIST S POZDRAVY)

Přeji Vám krásný prodloužený víkend.

Iva Hájková

 

 

 

Procvičování a opakování slovíček 1. a 2. ročníku  HAPPY HOUSE

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

 

Vážení rodiče, velmi se omlouvám za neaktivní odkaz poslechů. Vše už by mělo být ok.

14.9.

poslech z 11.9.

HW- ps str. 6/3 ( PÁ)

 11.9.

Učebnice str. 6,7

Hello and goodbye

Chapter 1, Hello and Goodbye

https://www.didaktis.cz/file/17592186621504/1

Chapter 1 – exercise 2

https://www.didaktis.cz/file/17592186637746/1

Chapter 1 – exercise 3

https://www.didaktis.cz/file/17592186637757/1